22. april 2019

Lektor vrøvlede om buddistiske nationalister, tamilske selvmordsbombere og ubegrundet ‘islamkritik’

Det kræver ikke en store fantasi at gætte, hvem der står bag påskebombningerne af kristne kirker Sri Lanka, men er man universitetsansat skal det hele gøres så kompliceret, at den gennemsnitlige seer blive rundforvirret. Lektor Marianne Qvortrup Fibiger fra Aarhus Universitet ved givetvis en masse om nyere Sri lankansk historie, men der var store huller i hendes evne til at ræsonnere som et normalt menneske. Jeg hørte hende tale i 10-15 minutter på TV2 News umiddelbart efter det blev klart, at terroristerne også denne gang var Koran-tro jihadister.

Hun talte om den harmoniske multireligiøsitet i Sri Lanka, om buddhistiske nationalister, om tamilske selvmordsbombere og først til sidst nævner hun Islam, formentligt fordi hun er nødt til at bringe Islam på banen, når hun skal advare mod frygten for ‘islamkritik, selvom den måske er ubegrundet’. Det farlige var syndebukseffekten. Backlash mod muslimer, så at sige.

På et eneste punkt har hun ret. Det var da hun påpegede, at tilhængere at de forskellige religioner kommer i ‘hinandens templer eller kirker’. Manden der gæstede kirken i Batticaloa med bombevest hed Abu Mohammed.

Marianne Qvortrup Fibiger, lektor: Sri Lanka er det man kalder et religiøst diverst samfund, hvor der er repræsentanter for de fleste store religioner. … Det der er vigtigt i forhold til at tale om religiøs diversitet, det er at mange af de her religioner, de går i hinandens templer eller kirker. Et meget godt eksempel, det er et sted man kalder Nallathanniya (sic). Det er et fælles pilgrimssted for alle religioner, hvor man simpelthen vandrer ned, uanset om man er buddhist, kristen, muslim eller hindu, til en stor festival i juli måned. Hvor man besøger hinandens templer og helligsteder.

Så man har været vant til at have sådan et religiøst diverst, og ikke sådan en klar adskillelse mellem de forskellige religioner i forhold til almindelig praksis. Og det man jo kan se her, desværre så rammer terrorismen her, for mig at se, et globalt mønster, netop at man rammer ganske almindelige lægfolk, som for alle i verden er helt meningsløst, og netop fordi det er meningsløst, så giver det desværre mening for terroristerne. Det er jo her hvor bekymringen om, at kan vi bevare det her samfund, hvor alle religioner, alle etniciteter forsøger at leve i almindelig fredelig samkvem. At det bliver antastet. Men også globalt set, at terrorismen også markerer, at turismen i Sri Lanka også er blevet ramt, og derfor rammer det Sri Lankas økonomiske livsnerve. …

Landet har jo været igennem en meget lang borgerkrig…, men det var primært en borgerkrig imellem det tamilske mindretal som udgør små 18-20 procent, og den singalesiske hær. Man kan sige, at det mere var en etnisk end en religiøs kamp… Den borgerkrig var primært markeret som en etnisk kamp… hvor flere religioner er repræsenteret.

Noget af det man kan sige, hvor religion spillede ind, det var at man brugte mytologien, man brugte de gamle religiøse krøniker til at legitimere kamp. Så religion bliver altså brugt som en måde hvorpå man både kan identificere sig selv som et særligt folk, men også bruge det som en legitimation til at sige, at det er okay at kæmpe imod et selvstændigt område. Det er sådan man ser religion blive brugt som et meget meget stærkt argument.

Hele basis for borgerkrigen, den sidder jo desværre også i rygraden hos nogle, der jo også har skabt nogle bestemte nationalistisk radikale grupper, som stadig har ideen om at et ideal Sri Lanka skal se anderledes ud end det er lige nu. Det er jo det, man selvfølgelig kan være bekymret om. Er det her en katalysator for nogle af de her ekstreme religiøse organisationer, som man både finder blandt buddhister, hinduer og muslimer, at de sådan får ved til deres bål i forhold til at kunne agitere for et anderledes Sri Lanka. Og derfor håber jeg meget, at man meget meget snart finder hvem der har baggrund for det her. Fordi mønsteret er egentligt genkendeligt. Altså, det var tamilerne der som de første i verden lavede det her med selvmordsbombere, at man sprang sig selv i luften. Så det er et mønster, der er genkendeligt. Men, målet er ikke det. Det er første gang man for alvor ser, at man rammer kristne kirker, og derfor er det jo klart, at signalet som de her terrorister ønsker at markere, er sådan et globalt signal om at også det der repræsenterer Vesten, også bliver ramt.

… Altså, man har set. Der er eksempler på, at der er megen, sådan ‘tension’, hvis det er sådan. Blandt andet er der er nationalistisk buddistparti Bode Bala Sena, som mener, at kristen mission og muslimer kommer til at fylde mere og mere på det Sri Lankanske landkort, hvilket bekymrer. Nogle af dem siger, at de larmer for meget med klokker der ringer om søndagen, og muslimer også, der kommer udefra, at de indtager land lynhurtigt med moskeer. Så er der selvfølgelig nogle modsvar på det, hvor der også er muslimske nationalistiske grupper på Sri Lanka, som svarer, både retorisk, men også via handlinger imod det her. Der er spændinger, men heldigvis, og det er jo det som er så vigtigt for Sri Lanka. Så er det en meget lille gruppe, som er talsmænd for det her, og lægfolk de krydser fingre, og hvad de ellers gør, for at håbe at freden kan blive bevaret, og at det ikke ‘trigges’ en ubalance i et nu i ti år relativt fredeligt land.

… Det man kan være bekymret for, det er hvis pilen peger mod – som nogle mener det gør, mod nogle radikale islamistiske grupper, så kan et afkom af det her være, at ganske almindelige muslimske lægfolk bliver sat i hartkorn med det der er sket, og hvor man igen møder sådan en form for islamkritik, selvom den måske er ubegrundet. Og det er jo det sådan noget gør. Så bliver der en syndebukseffekt, hvor alle muslimer ligesom bliver sat i relation til noget som de overhovedet ikke har noget med at gøre. Og det er jo det vi skal sikre os, eller – Sri Lanka, skal sikre sig ikke sker i den kommende tid.

(Collage: Lektor Marianne Qvortrup Fibiger)

“Da din Herre åbenbarede for englene: ‘Jeg er med jer, så lad dem, der tror, stå fast! Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken! Hug dem over hver en finger!'” (Koranen 8:12, Forlaget Vandkunsten)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/100599/trackback

47 Comments »

 1. Endnu en satans kælling…oven i købet ligner hun en hest…sååeee…rend og hop lotte!

  Kommentar by Black Watch — 23. april 2019 @ 00:17

 2. Hørte også hendes ulidelige udgydelser, det var en slem omgang udenomssnak og dansen rundt om den, i hendes belærende kredse, (åbenbart alt for) varme grød.

  Kommentar by LarsB — 23. april 2019 @ 00:30

 3. Tydeligvis er hendes forsøg på at kompleks-gøre denne simple sag med til at destabilisere eksistensen af Danmark som sådanne. Det lyder mest af alt som om hun prøver sikre sit job enten i det kommende Kalifat eller kommunist styre som hun mener kommer efter Danmarks fald! Desværre er Danmark et så resurse fattigt land, at der i disse to situationer ikke vil kunne brødfødes ret meget mere end et par hundredetusinder mennesker. Hvad der skal ske med resten af befolkningen kan kun Gulag vide.

  Kommentar by Hvideplov — 23. april 2019 @ 00:42

 4. Et samfund kan godt have religionsfrihed og tolerance såfremt alle har samme etnicitet. Dette har været tilfældet i Europa. I Sri Lanka er etnicitet og religion knyttet sammen. Sinhaleserne er buddhister eller kristne. Det er 75% af befolkningen. Tamilerne som kommer fra den Indiske sydstat Tamil Nardu er hinduer.De er 11% Så har man Sri Lankan Moors som er en indvandret muslimsk gruppe af arabisk oprindelse. De er 9.5%. Så er der nogle malayer og et gruppe af blandet europæisk oprindelse. Det er meget lidt sandsynligt, at hvis de både etnisk og religiøst er meget forskellige, at de har meget med hinanden, at gøre.https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Sri_Lanka

  Kommentar by CCC — 23. april 2019 @ 00:44

 5. #4 Der er to slags tamiler, de srilankanske som har boet i landet min. 4.000 år og som udgør ca. 11% og de indiske, som briterne bragte over fra Tamil Nadu til at arbejde på teplantagerne, de udgør 4%.

  De såkaldte “maurere” (moors) er primært af tamilsk og anden sydindisk afstamning, og de taler tamilsk med lidt arabiske låneord. Det med den arabiske afstamning er dels længe siden (og omfattede kun arabiske mænd) og dels noget singhaleserne og de pro-singhalesiske muslimer (som er et ret lille mindretal indenfor gruppen) er glade for, desuden regnes malajerne ofte som moors (de er naturligvis også muslimer). Reelt er “maurerne” etnisk set overvejende muslimske tamiler både mht. afstamning og sprog. Men da singhaleserne gerne har villet sætte tallet for tamiler så lavt så muligt for at imødegå tamilske selvstændigheds- og autonomi krav har man gerne villet gøre dem til en særskilt etnisk gruppe, og har derfor betonet det med den arabiske afstamning. “Del og hersk” osv. Du kan ikke se forskal på en “maurer” og en tamilsk hindu.

  Sri Lanka har i øvrigt også en gruppe af opblandede europæere (primært portugisere og hollændere) kaldet burghers (borgere), der avlede med indfødte kvinder, de taler singhalesisk, me nogle også et gammelt portugisisk kreolsprog.

  Kommentar by Odo — 23. april 2019 @ 01:21

 6. yes.. med andre ord, sri lanka skal sikre at det er gratis for muslimerne at bombe de kristne.. tak for kaffe!

  Kommentar by KafirHarbi — 23. april 2019 @ 01:35

 7. Jeg så det godt og det var lige præcis hvad jeg fik ud af det gak. Fuck det faktum at kristne er blevet udsat for endnu en kæmpe islamisk hatecrime. Muslimerne er selvfølgelig de RIGTIGE ofre.

  Kommentar by Lukket fest, skrid hjem — 23. april 2019 @ 02:31

 8. Løkke-Fondens gæster har samme “lyster” som deres trosfæller i Sri Lanka.
  Så kommer den hæslige kælling sgu på overarbejde, når hun skal forklare, at “mange religioner” eksisterer i Danmark og alle er lige slemme.

  Føj for en satanist-kælling. Håber hun snart bliver “beriget” og holder kæft for evig tid.

  Kommentar by Iznogut — 23. april 2019 @ 03:26

 9. Hold kæft en gang certificeret mundlort fra hende den udsultede Fibersprængning.
  Det er som om, det simple skal kompliceres, for at retfærdiggør hendes store løn, der ikke burde være højere end en kassemedarbejders.
  Hun er den personificerede bongopattede “Mulle” fra filmen “Den eneste ene”: “7 år Niller, 7 år. Så lærer man eet og andet” “Vi véd jo godt begge to, vi altid haft et godt øje til hinanden”…”..har vi dét?”
  Læg dig til at dø Herbert Marianne Andersen. Du er en spild af ilt. Sindssyge kvindemenneske!

  Kommentar by Knights Templar — 23. april 2019 @ 03:30

 10. FOR ENHVER NORNALT BEGAVET dansker, som ikke er blevet hjernevasket af de røde skod- og junk medier, er det vel lysende klart at islamisterne er i gang med en verdenskrig mod den kristne kultur, hvor den end findes. Nedbrændingen af kirker i Frankrig, hverdagsterroren mod svenskerne, terror-myrderierne i Syrien, Afghanistan, Afrika, Tyskland, England og Frankrig, overgrebene på børn i London, de utaknemmeliges rå vold mod borgerne i de lande der har givet dem asyl, boliger og forsørgelse, mordene fornylig på to nordiske kvinder i Marokko,

  og nu disse morderiske angreb på kirker og hoteller i Ceylon…….

  viser jo klart og tydeligt at islamisterne/muslimerne hader alle os der ikke er ligesom dem. De vil have os udryddet eller gjort til slaver og trælle.

  For indvandringsindustrien og de landsforræderiske kommunister i de radikale og falske borgerlige partier, er det blevet et problem, at deres løfter om berigelse igen og igen afsløres som løgn, vrøvl og tåbelighed. Det er derfor de har så travlt med at snakke udenom.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 23. april 2019 @ 04:37

 11. Til #9
  Måske er denne her omformulering af hvad du skriver
  Ud fra den fakta vi har i dag kan man med sikkerhed sige at:

  1) Islamisterne/muslimerne hader alle os der ikke er ligesom dem. De vil have os udryddet eller gjort til slaver.

  2) De landsforræderiske kommunister hader alle os der ikke er ligesom dem. De vil have os udryddet eller gjort til trælle.

  Bemærk at den største forskeld imellem 1 og 2 ligger i det sidste ord. Så det er altså bare måden at gøre det på der er forskellen. Begge grupperinger har en parasitisk agenda der skal tjene dem på bekostning af andre! Og måske har de falske borgerlige partier også en agenda som de heller ikke kan sige offentligt?

  Kommentar by Hvideplov — 23. april 2019 @ 06:42

 12. Hun ligner en hjernedød, venstreorienteret zombie på det billede.

  Kommentar by O — 23. april 2019 @ 06:56

 13. Hvis det stod til mig blev alle eksamsbeviser fra humaniora annulleret med 50år tilbagevirkende kraft og stillinger og pensioner opsagt.

  Kommentar by jrp — 23. april 2019 @ 07:41

 14. @ Odo

  Fin beskrivelse. Du beskriver det grundlag, som medierne burde have leveret. I stedet får vi en gang politiserende vrøvl om det forbilledlige, harmoniske, multikulturelle samfund, men hvor der er den her frygt for, at små, meget små, rabiate elementer kan forstyrre den store harmoni. Det er en belæring til danskerne, som medierne har gang i.

  Men man fornemmer en helt anden sandhed bag. Hver etnisk-religiøs gruppe søger mod monokultur, så derfor er det en absolut nødvendighed for staten at holde sammen på landet med en meget brutal magt.

  Ligningen med både ’det harmoniske samfund’ og ’den brutale stat’ passer selvfølgelig ikke sammen for multikulturelle ideologer, så det løses ved, at en bestemt gruppe udnævnes til de onde: De buddhistiske nationalister. Hver etnisk-religiøs gruppe er definitionsmæssigt nationalister, da de vil have deres egen nation for dem selv. Men der er en gruppe, der holder sammen på hele samfundet med den dominerende kultur, den dominerende forståelse af lov og med den nødvendige brutale magt, og det er så de buddhistiske nationalister.

  Muslimernes koran-tro religiøse vold er så et tillægsproblem eller et parallelt problem, og derfor tvivler jeg på, at den forstyrrer det øvrige ’det harmoniske samfund’ eller rettere sagt ’den brutale stat’.

  Den brutale stat vil nu vise muskler det næste stykke tid og love vil sikre et permanent kontrolregime for at sikre det (med magt skabte falske) harmoniske samfund. Men om det løser problemet med de koran-tro muslimer, tvivler jeg på.

  Kina afprøver brutal genopdragelse af muslimerne for at sikre Kina det eftertragtede image i den internationale konkurrence om at blive det forbilledlige, harmoniske, multikulturelle samfund.

  Kommentar by traveler — 23. april 2019 @ 07:59

 15. Hun vil helt sikkert kunne gøre en indsats som ejendomsfunktionær i Gjellerupplanen med sin enorme viden om multikulti.
  Herved kan hun også begynde tilbagebetalingen af de ufatteligt mange penge hendes hidtil spildte karriere har kostet os andre, uden at vi har fået andet end ævl ud af hende.

  Kommentar by Hul igennem? — 23. april 2019 @ 08:04

 16. Var det iøvrigt ikke gennem den danske handelsstation og koloni Tranquebar, som Christian Firtal anlagde, at tamilerne fik udviklet deres eget skriftsprog. Der står på nettet, at skriftsproget “er udviklet helt selvstændigt”, men der er vist et dansk bidrag gennem datidens moderne teknologi, bogtrykkerteknikken.

  Kommentar by traveler — 23. april 2019 @ 08:18

 17. Den gamle krig på Sri Lanka var ikke religiøs, men Tamilers ønske om en selvstændig stat på den nordlige del af øen, noget regeringen ikke ville acceptere.

  Kommentar by k.m. — 23. april 2019 @ 08:37

 18. Mere akademiseret ævl publiceret længe efter, det var klart for alle, hvem gerningsmændene var:
  http://eb.dk/nyheder/terror/blodbad-deler-vandene-politisk-oproer-eller-religionskrig/7605639

  Kommentar by Hertz — 23. april 2019 @ 08:54

 19. Jeg vil ikke blande mig i Sri Lankas samfundsorden eller etnicitet.
  Det væsentlige for mig er de mange uskyldige ofre, og det berører mig at også Holck Povlsen familien blev halvt udslettet, det er hjerteskærende.
  At tage til multikulturelle udviklingslande med nylig borgerkrig er nok ikke hvad jeg selv havde valgt hvis jeg ejede slotte og godser i Skotland.

  Kommentar by Zatopek — 23. april 2019 @ 09:07

 20. Jeg er sikker på Bestseller Boss’en og hans kone og alle andre der er berørt af denne kujonagtige handling er pisse ligeglade med kællingens bortforklaringer

  Kommentar by redneck — 23. april 2019 @ 09:23

 21. Den ovennævnte lektor har fået sine 15 minutters taletid som ekspert og dumpede på det grusomste ved at udstille sig selv, 7 til 8 års spildt studietid på lektoren på de arbejdende skatteborgernes regning, TV2 morgen, en udnævnt ekspert i gøg og gokke film og deres privatliv sagde at hans børn skreg af grin da de så den nye film selv uden tale fra komikkerne, eksperten starter så en politiks propaganda om at det er opmuntrende at se sine børn grine i disse triste tider med specielle præsidenter ved magten, der må være tale om Trump bashing, endnu en værdiløs ekspert som samfundet har fostret, forbyd islam i Danmark.

  Kommentar by emmagad — 23. april 2019 @ 09:34

 22. Så faldt endnu et af de mangfoldighedsglades eksempler på det harmoniske, multireligiøse og multietniske drømmesamfund.

  Der er næsten ikke nogen gode forbilleder i verden længere som de kan henvise til, når de skal beskrive hvordan Danmark kan blive et kulørt multikultiparadis. De skal studere i mange år for at blive kloge nok til at forklare fordelene ved at lade Danmark kolonisere af fredens religion.

  Kommentar by JC — 23. april 2019 @ 09:40

 23. Kællingen ligner en af mine gamle røde og svedlugtende lærerinder med bongopatter fra folkeskolen i 70’erne.

  Rent mentalt befinder hun også stadig i de brune marxistiske 70’ere…

  Kommentar by Revisoren — 23. april 2019 @ 10:09

 24. Universiteterne, der blev skabt i den kristne middelalder, og som var med til at grundlægge kritisk tænkning, er i dag for en stor del af humanioras vedkommende arnested for usle antivestlige stoddere som sådan en kælling.Stop pengestrømmen til den statsfinansierede venstrefløjspropaganda.

  Kommentar by PiusXll — 23. april 2019 @ 10:58

 25. Hvorfor opstår syndebukseffekten kun i forbindelse med muslimer?

  Forklarede hun ikke det? Det kunne da have været oplysende. Og vi skal vel have lidt for de penge, vi i så rigelige mængder hælder ned i lommerne på disse intellektuelt og moralsk luddovne mennesker.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 23. april 2019 @ 11:10

 26. Det store spørgsmål er hvordan vi får stoppet med at forsørge disse galninge og landsforrædere som Marianne Qvortrup Fibiger.
  Die dumme Dänen.

  Kommentar by Piphans — 23. april 2019 @ 11:20

 27. Alle spekulerer over, hvorfor Sri Lankas regering intet gjorde ved advarslen om det forestående terrorangreb.

  Her er en logisk realpolitisk tanke:

  Når advarslen kom fra det indiske efterretningsvæsen, så er de omtalte internationale islamiske forbindelser sikkert pakistanske grupper, der meget vel kan have forbindelser til centrale personer i den pakistanske stat.

  Men Pakistan kører en massiv charmeoffensiv over for Sri Lanka og politikerne i Pakistan, og Sri Lanka kalder hinanden sande venner og hele pivtøjet, og der er mange penge og projekter og meget prestige på spil.

  Modsat Indien, som er deres fælles fjende. Pakistan er direkte Indiens fjende, mens Sri Lanka er mere tvetydig over for Indien, men rasende over Indiens indblanding i borgerkrigen.

  Det er måske pga. dette bagvedliggende trekantsdrame, at Sri Lanka ikke turde tage advarslen fra Indien alvorligt, for det kunne skade forholdet til Pakistan, som Indien sikkert har fundet terror-forbindelse til.

  Med andre ord: Hvad skulle Sri Lankas regering egentlig stille op med en advarsel fra Indien om, at deres sande pakistanske venner i virkelighed havde givet grønt lys til terror i Sri Lanka.

  Bare en tanke.

  Kommentar by traveler — 23. april 2019 @ 11:20

 28. JP via ritzau udbreder følgende vildledningsmanøvre:

  Sri Lankas viceforsvarsminister: Efterforskning viser, at angreb var “gengæld” for angreb i Christchurch”. – Den foreløbige efterforskning af bombeanslagene viser, at det, der skete i Sri Lanka søndag, var gengæld for angreb mod muslimer i Christchurch, siger viceforsvarsminister Ruwan Wijewardene i parlamentet i Colombo.

  Dette vrøvl passer alt for godt ind i det internationale mediepolitiske narrativ til at være sandt. Jeg tror, at viceforsvarsministeren slipper dette vrøvl ud til de begejstrede medier for at beskytte det økonomisk lukrative militære samarbejde mellem Pakistan og Sri Lanka vel vidende, at Pakistan samtidigt har forbindelse til terrorangrebet på det kristne mindretal.

  Kommentar by traveler — 23. april 2019 @ 11:56

 29. Det minder om Fausts pagt med djævlen.

  Kommentar by traveler — 23. april 2019 @ 12:04

 30. Hvorfor ser så mange såkaldte kvindelige forskere så ærgelige ud? De ligner s´gu noget mine katte har efterladt. Når de i forskellige afskygninger toner frem på skærmen, så kan jeg mærke, at jeg bliver agressiv
  Og iøvrigt, da man hørte at kristne kirker var bombet, så skulle man jo ikke have en universitetsgrad for at regne ud, hvem der stod bag. Nemlig hjernedøde muslimer, der ikke kan opbygge men kun nedbryde.

  Send lortet tilbage hvor de kom fra.

  Kommentar by der Adler — 23. april 2019 @ 12:07

 31. Pigen med kloge brillerne er medlem af det Aaaaarhusiaaanske åndsaristokrati.
  Hun har, ligesom den hårdt ramte familie, tre børn, hvis fornavne alle starter med A.
  En fidus for at sikre dem en alfabetisk forrang i livet.

  Kommentar by Bastardo — 23. april 2019 @ 12:27

 32. Det er en velkendt sandhed (nu igen sørgeligt bekræftet), at når der i et land er over ca. 10% muhamedanere, begynder krigen.
  Hedder denne sandhed noget (ala Murphys Lov)? – og hvornår vil den manifestere sig i Danmark?
  Måske skulle man holde op med at gå i kirke i påsken?

  Kommentar by Bastardo — 23. april 2019 @ 12:37

 33. >1 Black Watch
  Jeg elsker heste, så jeg synes det er synd for disse prægtige dyr at blive sat i bås med denne … denne såkaldte lektor (= lært så meget fatter så lidt).

  Kommentar by NotaBene — 23. april 2019 @ 12:47

 34. Tak for indlæg/info. Meget interessant Odo 01:21.
  Jeg frygter lektor Marianne Qvortrup Fibiger er én af de mange samfunds-og kultur-forskere der stadig er troende 68’er.

  Troen fra 1968 præger stadig samfunds-og kultur forskningen i Danmark. Det er en verdensfrelsetro med facitliste. Derfor tror den at etniske og religiøse konflikter kun er en overgang inden paradiset indfinder sig på jord og alle etniske og religiøse konflikter er forsvundet i den store globale smeltedigel. De forskere og deres mange medtroende f.eks i medierne er i egen opfattelse det man engang i de glade hippiedage kaldte “the beutiful people”, de smukke mennesker, de salvede f.eks dem ,der stemmer på Det Radikale Venstre.

  PS. Jeg har lige sat mig grundigt ind i 30-årskrigen i Europa 1618- 1648 i gode historiske, forskningsbaserede værker. Katolikker mod protestanter begge med alle mulige ukristelige allierede. Den kaster efter min mening et forklarende skær over den religionskrig der er mellem kristendom og islam i verden i dag. Det sker nu både i Europa og i resten af verden her 400 år efter!

  Det startede som bekendt med “defenestreringen i Prag”: defenestration, vinduesudsmidning (..) Mest berømt er defenestrationen den 23.5.1618, da oprørske bøhmiske stænder smed to statholdere, der var loyale over for huset Habsburg, ud af vinduet fra slottet i Prag. Begge overlevede faldet, men handlingen udløste den opstand, der udviklede sig til Trediveårskrigen.”

  Er 9/11/2001=5/23/1618 ? Det virker næsten sådan?

  (fra DEN STORE DANSKE fra Gyldendal)

  Kommentar by A-mad — 23. april 2019 @ 12:53

 35. BREAKING NEWS – Islamisk stat tager ansvaret
  https://www.bt.dk/udland/321-blev-draebt-under-bombeangrebene-foelg-udviklingen-i-sri-lanka-her

  Den havde vi godt nok ikke set komme….. eller ?

  Kommentar by redneck — 23. april 2019 @ 13:10

 36. Typisk MSM viderebringer gerne en nyhed og at terroren på Sri Lanka var en gengældelse for drabene i New Zealand. Men selvfølgelig nævnte de ikke et eneste ord om at drabene på New Zealand var en gengældelse på samtlige gengældelse på alt den terror som Islam har skabt alene i dette årtusind. (Perverse MSM- som blt lægger alt ansvaret væk fra Islam). Støt SIAD. God tirsdag. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 23. april 2019 @ 13:13

 37. “Et samfund kan godt have religionsfrihed og tolerance såfremt alle har samme etnicitet.” (CCC, #4, 00:44). Ja, det er næsten en betingelse. Desværre kan et samfund godt have religionsufrihed og intolerance selvom alle har samme etnicitet; f ex Sovjetunionen og Nordirland.

  Kommentar by Ole Madsen — 23. april 2019 @ 13:26

 38. Jeg vil nok sige etniciteten er ligegyldig, men religionerne skal have samme frihed og tolerance internt, før det kan lade sig gøre. Der skal være frihed internt til at forlade Islam, før denne – usekulære diktatorreligion (med dens Førerprofetideal)- kan integreres i en fri civilisation. Ellers må den dø, eller også dør friheden. Støt SIAD. God tirsdag. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 23. april 2019 @ 13:43

 39. Hun kunne stille op til verdensmesterskabet i udenomssnak.

  Men det er ikke kun på Sri Lanka. At de forskellige trossamfund besøger hinanden.
  Bare for nylig har der jo været besøg fra andre trossamfund både i new Zealand og i Frankrig. Det går fint, når trossamfundene besøger hinanden.

  Kommentar by XXXXX — 23. april 2019 @ 13:55

 40. Nogle ægteskaber er også “åbne forhold”…. men oftest ender det i problemer når den ene part få mere ud af det end den anden

  Kommentar by redneck — 23. april 2019 @ 14:07

 41. Disse “Ej, lad nu være med at kalde det muslimsk terror før vi ved nærmere” typer, gør dem selv mere og mere til grin for hvert angreb.

  Kommentar by Destroyer of Worlds — 23. april 2019 @ 14:53

 42. Ifg. de venstreorienteredes egen logik er det helt okay, at vi smadrer dem, da vi føler os provokeret af deres landsforræderi. Hvis det er Paludans skyld, at perkerne går amok, så er det vel også de venstreorienteredes skyld, at vi går amok på dem, er det ikke? Eller er vi ude i de sædvanlige dobbeltstandarder? Sikkert nok..

  Kommentar by Destroyer of Worlds — 23. april 2019 @ 15:07

 43. Ja, der er jo synd at nogle muslimer som ikke har noget at gøre med det, skulle på en eller anden måde blive inddraget i noget.
  Men den, som ikke modsætter sig ondskaben når han ser den, udøver lige så stor ondskab. (Plutarch).
  Muslimerne kan nu vise at de modsætter sig ved ganske enkelt at forlade organisationen Islam. Når de ikke gør det viser de at de samtykker i ondskaben. De er moralsk medskyldig i svineriet, i alle de mange mord som er begået i islams navn. Den organisation som de støtter og holder oppe.
  Men naturligvis kan de ikke have noget imod de muslimske massemordere, for i muslimerne øjne er de Mujahideen som kæmper for Allah mod de grimme vantro. De er derfor helte.
  Muslimer er altid inddraget i islamisk massedrab af ikkemuslimer. Uden muslimer skulle der ganske enkelt ikke findes nogen muslimsk terror. Der var jo også masser af SS-mænd som ikke direkte selv deltog i massemord på f.eks jøder. De skød op i luften i stedet for lige frem, for de var moderate SSere. De holdt ikke med Hitler i dette.
  Hvilket grin der skulle have blevet, hvis en SS-man havde brugt den undskyldning efter krigen og i øvrigt havde sagt at han var stolt af sin organisation og ikke ville forlade den.
  Lige så stort et grin som når en muslim forsøger sig med den samme.

  Kommentar by jørgen — 23. april 2019 @ 15:29

 44. emma 09:34
  Siger og skriver ALT, kan de hjenevaskede produkter fra den røde pølsefabrik dreje hen, så det passer på Trump.
  Dét kræver godt nok en sygt effektivt kemisk renset hjerne – glem vasket! – tilsat en stor portion vedholden opfindsomhed.
  Den ros ska’ de ha’.

  Kommentar by Knights Templar — 23. april 2019 @ 16:45

 45. “religiøse krøniker”? – Ved hun ikke, hvad en krønike er?

  37 Ole Madsen

  Der var langt over 100 etniciteter i Sovjetunionen og næsten lige så mange sprog.

  Kommentar by Sådan er det jo — 23. april 2019 @ 20:40

 46. Eliten kan ikke få ordet Kristne på deres læber:

  Sri Lanka: Kristna terroroffer blev ’påskdyrkare’ när världsledare uttalade sig
  https://samnytt.se/sri-lanka-kristna-terroroffer-blev-paskdyrkare-nar-varldsledare-uttalade-sig/

  50 Democrats fail to use the word ‘Christian’ when commenting on the bomb attacks in Sri Lanka.
  https://twitter.com/MarkACollett/status/1120678671403094018

  Kommentar by Jens — 23. april 2019 @ 22:16

 47. Journalister tager ofte fejl, især hvis de på forhånd har en holdning de må have frem.
  Her står der i en artikel om et evt. hævnmotiv for bomberne, at Tamilerne er muslimer. Jo tak – 7% af dem – men resten er Hinduer.
  https://www.kristeligt-dagblad.dk/udland/eksperter-christchurch-forbindelsen-til-sri-lanka-halter

  Jeg har aldrig læst om buddhister der angreb hverken kristne eller hoteller.
  De få militante buddhister verden oplever, tager ikke afsæt i deres religion, men i nationalisme eller (som i Burma propaganda og) frustration over at de føler sig truet. Og i Burma var det faktisk Rohingaerne der startede. Det er som i Nordirland, hvor det heller ikke handler om religion, men om britisk invasion og besættelse.

  Kommentar by mb — 23. april 2019 @ 22:31

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper