2. juli 2019

Uffe Østergaard, 73 år: “Jeg har måttet erkende, at der er et kulturelt fundament for… retsstaten”

Essay af professor emeritus Uffe Østergaard, der fortæller om hvordan årtier med islamisk indvandring har fået ham til at trodse EU-paradigmet, og forfægte en mere rationel erfaringsbaseret tilgang. Trykt i Politiken, hvis læsere om nogen har brug for ideologiske justeringer – Tiden er til at bygge mure med trådhegn i fire baner, lyskastere og vagtposter (kræver login).

“… Man må sige, at det var naivt, for ikke at sige dumt, at nedlægge de indre grænser i EU med Schengen-aftalen uden at have sikret de ydre grænser først. EU blev grebet af angst for kritikken for at bygge mure omkring sig, først med et ’sølvtæppe’ mod øst, siden i Middelhavet. …

Er det overhovedet muligt at lukke grænsen i Middelhavet? Formentlig ikke i længden, hvis vi skal dømme ud fra erfaringen fra Romerriget. … Men selv om det kun lykkes at holde grænsen i Middelhavet for en tid, er vi nødt til at prøve af hensyn til vore egne lande og befolkningernes flertal. ‘Sammenhængskraften’, som det nu hedder.

Meget store dele af verden kan åbenbart godt tænke sig at være med i den europæiske velfærdsstat. Men der er måske en grund til, at den er udviklet i Europa og ikke alle mulige andre steder.

Begrænses indvandringen af flygtninge og migranter ikke, risikerer vi flere folkelige oprør og en splittelse mellem Øst-, Vest-og Sydeuropa. Europa kan hurtigt miste det, der gør vores samfund attraktivt for flygtninge og indvandrere.

Jeg har måttet erkende, at der er et kulturelt fundament for velfærdsstaten og retsstaten, ytringsfriheden og de andre goder, vi forbinder med Europa generelt og de nordiske velfærdsstater specielt.

Der er nogle lange, dybe, kulturelle og måske ligefrem religiøse forudsætninger for velfærdsstaten, som min generation ikke var opmærksomme på.

… der er mere på spil end strømmen af flygtninge og migranter. Vi har måttet erkende, at integration af mennesker er sværere, end man troede i den naive optimismes halve århundrede, hvor man regnede med, at nationalisme og religion ville forsvinde i takt med den globale modernisering. I stedet har vi fået global nationalisme.

Den nederlandske migrationsforsker Ruud Koopmans, der nu arbejder i Berlin, har ærligt beskrevet sit skifte fra en tro på multikulturalisme som måden at integrere indvandrere på til at stille benhårde krav til dem om kompetencer, sprog og accept af reglerne i det modtagende samfund.

Det kaldes ‘assimilation’ og afvises stadig af de fleste, der bærer på en tung arv af dårlig samvittighed over tidligere tiders europæiske kolonialisme og etnocentrisme. …

Lidt kontroversielt er jeg nået frem til, at en forudsætning for vellykket integration er, at de nye danskere overtager de lutheranske dyder, der gennemsyrer det danske samfund, kort sagt kulturel assimilation.

Ved nøjere eftersyn viser det imidlertid, at det i høj grad er kulturelt bestemt at tænke, at vi som borgere ikke kun har rettigheder, men også pligter. … Der er kort sagt tale om kulturkristendom som ramme om en samfundsmodel, der bygger på arbejdet som identitetsskaber og viser sig i respekt for statens autoritet og vilje til at betale skat. … Det er hele dette kompleks af normer og idealer for den gode samfundsborger, jeg tænker på med ‘ lutheranisme’.

Om det er kristendom, overlader jeg til andre at afgøre. Luthers lære er på kompliceret vis årsag til komplekset… Faktisk tyder meget på, at inderligt troende kristne og muslimer har lettere ved at forstå og respektere hinanden end deres ‘kun’ kulturkristne medborgere, uanset om disse er medlemmer af folkekirken eller ej.

Det er en af grundene til at jeg er nået frem til, at tiden er inde til at bygge mure rundt om Europa. Kun ved at bremse den ukontrollerede indvandring kan vi måske genvinde vælgernes tro på EUprojektet og vores danske samfundsmodel med alle dens mangler og ufuldkommenheder.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/102543/trackback

42 Comments »

 1. Bare uheldigt, at EU’s politik er at opløse nationerne, og vore politikeres er at lyve og fortie det. Forestiller Østergaard sig, at EU pludselig ændrer sit erklærede formål, eller hvad skal redde vore lande?

  Kommentar by BB — 2. juli 2019 @ 14:02

 2. EU startede “flygtningekrisen” i februar 2012 http://snaphanen.dk/2019/06/13/eu-startede-flygtningekrisen-i-februar-2012/

  Kommentar by BB — 2. juli 2019 @ 14:04

 3. U blev grebet af angst for kritikken for at bygge mure omkring sig

  Ja, det er det, man godt vil have os til at tro: at der ikke er ond vilje involveret, kun “ups, vi gjorde det ikke med vilje.”

  Er det overhovedet muligt at lukke grænsen i Middelhavet? Formentlig ikke i længden, hvis vi skal dømme ud fra erfaringen fra Romerriget.

  Gamle vrøvlehoved. Australien kan lukke grænsen i Stillhavet, at lukke af for smuglertrafikken mod syd, er en triviel, logistisk opgave.

  Kommentar by Erling — 2. juli 2019 @ 14:11

 4. Denne professor emeritus Uffe-come-lately er ca. 20 år for sent ude. At bygge mure omkring Europa vil blot forværre problemerne, da der allerede er alt, alt for mange muslimer inden for. Men måske en gernopførelse af den gamle ‘mur’ – Jerntæppet – kunne redde i det mindste de gamle civilisationer østpå og i centraleuropa. De vestlige stater er forlængst ude over kanten til afgrunden – the point of no return. Tænk blot på England, Tyskland og Frankrig, for ikke at tale om Sverige og Danmark, hvor 90% af befolkningen just har stemt for endnu voldsommere muslimimport. Sjovt nok er de gamle ‘østlande’ nu de eneste, der har en chance for at overleve med civilisationen i behold.

  Kommentar by Voldposten — 2. juli 2019 @ 14:17

 5. Selv i Uffe Østergaards lyse øjeblikke er han blind som en muldvarp eller er det et sløvt forsøg på at høste lidt anerkendelse før han stiller træskoene?

  Vi er trætte af universitetsuddannede, politikere, politifolk og bedrevidende venstretosser der bliver “klogere” med alderen. Alle de ulykker disse mennesker har nedkaldt over Danskerne de sidste 30 – 40 år kan ikke undskyldes med manglende viden. Der er alt for mange “almindelige” mennesker der har advaret mod deres forskellige “gode” tiltag på stort set alle fronter til at de skal have lov til at snige sig til at gå fri af eftertidens dom, hvad enten de er døde eller levende.

  Vær klar til dommen – Røvhuller!

  Kommentar by Santor — 2. juli 2019 @ 14:31

 6. Helt sikkert det hér ikke passer i EU’s kram. Men f.ck EU.
  Det gælder om at få mange flere som ham – gerne meget store autoriteter – på banen.
  Så skal oprøret mod samme EU nok komme med en så overvældende styrke, så det kan være flintrende ligegyldigt hvad drukmåsen og den tyske Belzebub og lakajer måtte mene.
  Blot opstanden er koordineret.
  Så kan de kun søge flyverskjul.
  Hope springs eternal.

  Kommentar by White knight — 2. juli 2019 @ 14:48

 7. Uffe Østergaards bemærkelsesværdige kovending. Men stor respekt for, at han tør.

  Kommentar by Søren — 2. juli 2019 @ 14:57

 8. Stop invasionen
  Hjemsend den allerede ankomne invasionsstyrke med familier

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 2. juli 2019 @ 15:08

 9. Nogen indrømmer først sandheden når de er gået på pension. Så er jobbet ikke i fare, og pensionskontoen er fyldt op

  Kommentar by k. m. — 2. juli 2019 @ 15:15

 10. “Integration er sværere end man troede”. Det kommer an på hvem man er. Der var en del kloge, fremsynede folk (f. eks. Glistrup, Søren Krarup, Jesper Langballe, Ole Hasselbalch m. fl.) der allerede i 80-erne forudså problemerne. Desværre havde de toneangivende i medierne, embedsværket og universiteterne, skyklapper på og kunne ikke se problemerne. Tværtimod kanøflede disse ensrettede, marxistisk inddoktrinere typer de anderledes tænkende. 80-er og 90-er var årtier hvor samfundet var i dumhedens vold.

  Kulturen er afgørende for hvor godt et samfund er. Det er vel ikke et tilfælde at de bedste samfund i verden, m.h.t. velstand, og velfærd for alle, er baseret den kristne, protestantiske kultur: Nordeuropa, Nordamerika, Australien og New Zealand. Det kan også være IQ-niveauet. Men lande med højt IQ-gennemsnit, formår vel at skabe en succesfuld kultur.

  Kommentar by JC — 2. juli 2019 @ 15:17

 11. Jeg mener ikke vi deler skæbne med Romerriget. Det er ikke militært stærke folk vi står over for. De er stærke fordi de igennem øjenene på det humanitære er ofre og dermed moralsk overlegne i forhold til de etniske europæere. Men hvem siger, at det vil forblive sådan og der ikke kommer en meget voldsom modreaktion. De som er i Europa og USA har meget afhængige af ydelser fra staten. De er en stor omkomstning for de vestlige lande som er meget gældsatte og kommer til, at står med store generationer som skal på pension og bliver en udgift. Vesten hvis de villle forsvarer sig kunne trække suværenitet tilbage fra FN. Giv Afrika den ultimative kur. Ingen fødevarerbistand og sundhedsprogrammer mere. Afrikas befolkning vil sikkert falde med 80% på et årti. Vi har intet moralsk ansvar for dem. Det er det man skal have et opgør med.

  Kommentar by CCC — 2. juli 2019 @ 15:26

 12. Fra Den Store Hukommelse:

  ”- den der identifikation af sprog, kultur og identitet er en romantisk fejlkonstruktion.”
  (Uffe Østergaard, historiker, i ”Uffe-ikke hin Spage” i Weekendavisen 12.06.1992).

  Uffe Østergaard regner ikke danskhed for noget af betydning.
  ”En dansker er det samme som en dansk statsborger”. Så enkelt er det. Andetsteds har han underbygget det med en henvisning til Grundtvig: ”Til et folk de alle hører, som sig regne selv dertil.”
  Men han fortier fortsættelsen, skønt han narturligvis kender den: ” -har for modersmålet øre, har for fædrelandet ild, resten selv som dragedukker sig fra folket udelukker, lyse selv sig ud af æt, nægte sig selv indfødsret.”
  (Uffe Østergaard, historiker, i Information 6.3.1996 og Bjørn Svensson i ”Angreb på danskheden.”

  I TV-nyhederne i april 1998 kom Uffe Østergaard med en af sine originale betragtninger, idet han sammenlignede situationen i det danske monarki i 1848 med Kosovo i rest-Jugoslavien. På spørgsmålet om, hvor vi havde danskerne dengang, svarede Uffe Østergaard uden tøven:
  ”De var som serberne nu.”
  (Uffe Østergaard, historiker, omtalt i journalist Bjørn Svensson ”Angreb på danskheden.”

  ”Jeg siger ikke, at vi er på vej mod et folkemord i Danmark. Men en af de mest tydelige mekanismer, man kan se i optrækket til folkemord er, at man begynder at tale om ”dem” og ”os”.
  (Uffe Østergaard, historiker, direktør for Holocaust-centret, Information 15.1.2000 og Bjørn Svensson ”Angreb på danskheden.”).

  ”Det eksisterende Danmark med Jylland, Fyn og øerne beboet af lyshårede danskere er en relativt ny foreteelse”.
  (Uffe Østergaard, historiker, i interview i Politiken 1.12. 2001).

  Jeg vil ikke belæres af denne renegat Uffe Østergaard, der i årtier har belært og skoset danskerne , at de var nærmest var småkårsfolk i deres hængen i Danmark, og deres negative reaktioner overfor udefra kommende. Fra denne herre, kunne man så i Weekendavisen ”Samfund” s.2/nr.15/15.april 2016 i artikel med journalist Arne Hardis ”Fort Europa” læse følgende fra Uffe Østergaard: ”- vi skal forsvare os med et jerntæppe, med trådhegn i fire baner, lyskastere og vagtpostere. Mange vagtpostere. Og til havs bevæbnede Frontex-skibe, som kan samle flygtninge op og sejle dem tilbage til den kyst, de kom fra.” Okay-noget af en omvæltning!

  Det er s´gu nemt nok, når man har fratrådt sine stillinger, at lave en kovending. I årtier har “almindelige” danskere advaret om den letfærdighed som man udviste overfor de altid krævende og utilfredse muslimer, der kun ville nyde og ikke yde.
  Løbet er kørt for det vestlige Europa, bare se hvad der sker i Sverige, men også Norge, Holland, Belgien, Frankrig, England, Tyskland.
  Man er vel ikke så naiv, at tro, at muslimen vil indrette sig efter vestlige normer. Hvis det er tilfældet, så er man uden for pædagogisk rækkevidde.

  Der er kun en vej tilbage, og det er at kæmpe, helt bogstaveligt.

  Kommentar by der Adler — 2. juli 2019 @ 15:32

 13. BEDRE SENT END ALDRIG, især hvis det ikke er FOR sent. Og det er glædeligt at Uffe Østergaard nu indrømmer at det var både naivt og dumt at nedlægge landegrænserne, og glædeligt at Politiken har trykt artiklen. UØ udtrykker sig med en vis forsigtighed, og det skal han ikke høre for, da Politiken ellers aldrig havde ladet ham komme til orde.

  Ruud Koopmanns ord, var de også med i samme avis?

  De første bloggere i denne tråd har dog også ret, for det var kommunistisk, torskedumt, idiotisk og korrupt at nedlægge Danmarks og de europæiske landes grænser. Christiansborgs flertal burde straks fra starten have sagt NEJ til at gå med til det. Enhver med lidt omløb i pæren kunne sige sig selv at det aldrig ville gå godt.

  EF var kun til nød ok, men overbygningen EU var en forbrydelse. Og hvis ikke de mange radikale partier og medier havde fyldt danskerne med løgn, var det blevet et NEJ allerede i 72/73. Så havde vi ligesom Norge sagt nejtak. Når ikke flere danskere stemte nej, var det nok bl.a. fordi de ikke havde læst Rom-traktaten, for så havde de opdaget at det handlede om meget mere end “den daglige husholdning”. (Og hvis danskerne havde læst “Kommunismens sorte bog” om de rødes terror og massemord, havde de nok også holdt sig fra at støtte de radikale og andre gale marxister)

  Hvad Europas ydre grænser og Middelhavet angår, kan der sagtens etableres effektiv afspærring og bevogtning, hvis der er vilje til det. Om der er det, er dog tvivlsomt. Godhedsindustrien er fuld af ond vilje, og det samme er Merkel, EU og vores korrupte og forræderiske mafiaborg. Og vågner vælgerne inden alt er for evigt for sent?

  Kun med effektiv grænsekontrol plus hjemsendelse af alle skumle typer kan vi undgå at Europa ender som helvedes forgård.

  Se Black Pigeon om EU = Europas undergang og Merkels migrant crisis, one year on.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 2. juli 2019 @ 15:38

 14. Vi bør snarest muligt have nogle Uriaspost-debatter om de utrolig mange skandaler, mandatsvig, forræderier og svinestreger der har hærget Danmark de senere årtier. Det kan man sige at vi allerede har haft løbende, men måske man kunne oplyse mere koncentreret om hvordan vampyr- og zombie-borgen har aflivet titusinder af danskere, har forpestet og forringet millioner af danskeres tilværelse, og har lagt op til at fremtiden skal være noget med skøre og jungleagtige svenske tilstande med bankerot, velfærdskollaps, gangster-terror, fordrivelse, udskiftning og etnisk udrensning af danskerne = folkemord.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 2. juli 2019 @ 15:59

 15. Gider du, Uffe Østergaard, at holde kaje – Du har med et lukrativt professorrat i ryggen, om nogen, været med til at gøre livet surt for tapre danske modstandsfolk; folk som i mere end 40 år har advaret mod den muslimske ulykke som I, kynisk, har ladet ramme Danmark.

  Du nævner ikke med et ord, i dit lumpne forsøg på bodsgang, den muslimske pest(?) Tør du ikke at kalde problemet ved dets rette navn?

  Nu hvor I, næsten, har gjort fædrelandet til en mellemøstlig krigsskueplads, har gjort fremtiden for vores børnebørn til et helvede, så kommer I flæbende og trygler om forståelse.

  Ved du hvad Uffe Østergaard, jeg vil ikke engang tilbyde dig, at du kan rende mig i røven! – Du kan gå ad helvede til; det kan kun gå for langsomt!

  Kommentar by T. Flodur — 2. juli 2019 @ 16:11

 16. Der Adler 15:32
  Uffe Østergaard er en skovl.
  Sindssygen har det med at klæææbe til Uffe-navnet.
  Så meget, at det meget let ka’ ende med, at blive en betegnelse og karakteristik for en sindsforvirret person.
  Manden er jo to omvandrende mentale snotbaner.
  Her slår det virkelig igennem, at psykiatrien har været et stærkt forsømt resort i alt for mange år.
  Uff’ for endnu en gal Mellemøstergaard.
  Nurse Betty, vær sød og ræk mig venligst den hvide skjorte med de meget lange ærmer.

  Kommentar by White knight — 2. juli 2019 @ 16:16

 17. Alt det som Den Danske Forening advarede med for over 20-30 års tid siden. Når folk ikke vågnede op 11 september 2001, og folk stemte som de gjorde ved sidste valg, kan det jo være det samme (Jesus kunne måske…men jeg kan ikke vække Lazarus).

  Kommentar by Michael Unna — 2. juli 2019 @ 16:24

 18. Støt SIAD. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 2. juli 2019 @ 16:24

 19. Uffe har lært mig en ting: aldrig høre på floskuløse, ideologisk farvede universitetsprofessorer, som hylder multikulturens feberfantasier.

  Kommentar by Uno — 2. juli 2019 @ 16:43

 20. Ups – my bad😳
  Kommenterede på en forkert tråd.
  Sorry Uffe

  Kommentar by Anonym — 2. juli 2019 @ 16:44

 21. Ups – my bad😳
  Kommenterede på en forkert tråd.
  Sorry Uffe

  Kommentar by White knight — 2. juli 2019 @ 16:45

 22. O.T. og så alligevel måske ikke.

  Den polske roehakker Donald Tusk Fusk & Lusk (for det sgu til at lyde sgu som et sidegadefirma – hvilket hans ry matcher)
  VIL ha’ den allerstørste og mest EU-liderlige kælling – den tyske forsvar(HA!)sminister Yr’zyll som EU’s næste kommisionsformand.
  Hvis ikke katten forlængst er sluppet ud af sækken – så gjorde den det nu.

  Po’lakken vil med djævelens vold og magt ha’ nedlagt EU’s “suveræne”🤣 lande og erstattet med Europas Vereinigten Staten.
  Jeg har ikke givet MIT tilsagn.
  Har I?

  Kommentar by White knight — 2. juli 2019 @ 17:25

 23. Ja mure, og hjemsendelser af dem der er kommet.

  Kommentar by Winged Hussar — 2. juli 2019 @ 17:29

 24. Atter en gang må vi være taknemmelige for at der Adler har samlet den uvurderlige Store Hukommelse! – Mon ikke de sidste dages hellige, såsom denne Uffe Østergaard, i deres værste mareridt ser for sig hvorledes deres synder rulles op i det kommende retsopgør og spekulerer over, om de kvalificerer til langvarige fængselsstraffe eller evt. en enkeltbillet til Undallslund Plantage?

  Kommentar by Voldposten — 2. juli 2019 @ 17:55

 25. Han skal ikke tilgives, han skal rydde op efter sig. Rigtigt at lade Afrika sejle, det er den kristne næstekærlighed invasionen udnytter. No more love..

  Kommentar by Gaflen — 2. juli 2019 @ 18:00

 26. Han tiede for pengenes skyld, jobbet. Som så mange andre. Han dør som han har levet, uværdigt. Hvad kalder man en skranke-massemorder, der med andre, myrder et helt land, et helt kontinent!?.. Ingen ord..

  Kommentar by Gaflen — 2. juli 2019 @ 18:20

 27. Politiken er en avis for æstetikere, ikke for etikere. Avisen, hvor “de fine mener rigtigt”, som Svikmøllen beskrev den engang i 70erne. Argumenter flytter derfor ikke den enkelte Politiken-læser. Det er konsensus, der skal ændre sig.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 2. juli 2019 @ 19:34

 28. Snothamrende dum. Selv deciderede dumme mennesker har indset det for mange år inden, men klovnen indser det først når det er for sent.

  Kommentar by River — 2. juli 2019 @ 19:43

 29. Uffe Østergaard er en intelligent og snu rad, men sket er sket, og han går stadig som katten udenom den varme grød.

  Siden Romerriget er der sket en hel del med logistikken, og hvis vi virkelig vil, kan vi selvfølgelig holde de uønskede ude, hvilket vil føre til, at nogle af vore egne må “lægges i håndjern” som Snaphanen. (lå han virkelig ned?)

  Men så længe der er noget at komme efter og mulighed for at svindle sig til velfærd, vil de uønskede blive ved med at løbe storm på os. Så nul velfærd til de uønskede. Desuden kan “mure” kun holde dem, der er “ude” fra fadet.

  Det største problem er dem, der allerede er “inde”, og her ville det have klædt den tidligere professor, hvis han havde indrømmet, at islam kun i begrænset grad er en spirituel lære men i aller højeste grad en kulturbærende ideologi, hvor den indbyggede jura omfatter absolut alt i kulturen. Islam er simpelthen en kultur eller rettere sagt mange kulturer med en stor fællesmængde, der aldeles inkonvertibel med vestlig, liberal kultur.

  Jeg tror ikke et øjeblik på, at islam kan reformeres uden at falde fra hinanden, og det er vel derfor, at det endnu ikke er sket.

  Dvs. at så længe islam praktiseres, vil vores allerede store kulturelle sammenstød blot blive værre og værre, fordi de bliver flere og flere og frækkere og frækkere og mere og mere magtfulde.

  Ergo kommer vi ikke uden om deportation, hvis vi vil forsvare vor egen hårdt trængte kultur. EU-toppen er allerede så småt i færd med at udklække en deportation af de mange afviste indvandrere, der har hobet sig op i Europa, og det er et land udenfor vor verdensdel, man har i tankerne. Det var fx fuldkommen vanvittigt, at børnene på Sjælsmark blev råt udnyttet i den danske valgkamp. Vor Herre bevares.

  Næste skridt på vejen bliver de konstant problematiske muslimer, der hverken arbejder eller opfører sig ordentligt. Her kan man passende starte med at fratage islam de rettigheder, som kristendommen nyder i kristne lande. Eller – hvis ateisterne ikke er kløgtige nok til at indse kristendommens stabiliserende samfundseffekt – fratage alle religioner ret til særbehandling i stort som i småt og ikke mindst skattemæssige fordele.

  Kommentar by Peter D. — 2. juli 2019 @ 20:02

 30. Det er ikke anderledes end, at i firserne var det helt store debatemne, om der mon fandtes noget sådant som en nationalkarakter eller kultur bare var vaner. Så uvidende var man dengang. Så altså – der har været en tid, hvor folk bare ikke vidste bedre. I dag kan vi jo let erkende den enorme forskel i reaktionsmønstre fra kultur til kultur. Ligesom vi så småt har forstået, at dét, at vi i Vesten har været igennem en oplysningstid betyder andet og mere, end at det skal man kunne sige til eksamen. Faktisk har det vist sig at betyde, at vi har været igennem en oplysningstid. Det har akademikerne, der lærte sig pensum, aldrig tænkt over før. Den første i verden, der fortalte dem det, var hollandske Pim Fortuyn. Akademikerne tabte kæben, og kunne ikke finde på noget at svare. Det endte de også med at slippe for, for så kom der en mand og skød Pim. Saved by the bell, om man så må sige.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 2. juli 2019 @ 20:03

 31. Som altid er De Radikales Jens Rohde dum at høre på:

  »Jeg er varm tilhænger af frihed til forskellighed, religionsfrihed. Det er helt ude af proportioner at skabe et billede af, at vores kultur og rettigheder er truet af den muslimske del af Danmark,« siger han.

  Hos De Radikale har man ikke den holdning, at der skal trådhegn op langs de europæiske grænser.

  Der bør i stedet knyttes bånd, siger Jens Rohde.

  »Vi skal have en fælles stærkere udlændingepolitik, fælles asylregler, og en fordeling af flygtninge imellem landene,«

  https://www.bt.dk/samfund/professor-vil-stoppe-indvandringen-vi-skal-bygge-mure-omkring-europa

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 2. juli 2019 @ 20:45

 32. Læg iøvrigt mærke til at Uffe Østergaard i sit bekendelsesskrift slutter med følgende flovse: “Kun ved at bremse den ukontrollerede indvandring kan vi måske genvinde vælgernes tro på EUprojektet…“.

  Glædeligt, at han erkender vælgernes mistro til ‘projektet’, men knapt så glædeligt at han ønsker ‘projektet’ anerkendt. For hvad er det i grunden for et ‘projekt’? – Vil man tale med om EU, bør man læse den idémæssige præambel, nemlig bogen Mein Kampf af Adolf Hitler, hvori han – navlig i sidste halvdel – opridser visionerne for “Neuropa”.

  Dette “Neuropa” – eller das vierte Reich – forudser et kontinent under tysk førerskab, med et antal lydstater under stram styring fra Berlin. Kulturelt ensrettet og med kvinderne tilbage til Kirche, Küche und Kinder. Stærk valuta, total kontrol af meningsdannelsen via pressen, censur og hårde straffe til unerwünschte Elementen og ausrottung “lebensunwerten Lebens” såsom jøder. Og så videre, og så videre…

  Så bortset fra, at kvinderne ikke (endnu) er at finde i moskéen, køkkenet og børneværelset, så fik den gode Adolf jo ret: Tyskland er den ‘førende’ magt, omgivet at lydstater som (Vichy)Frankrig, Nerlandende, Spanien, Italien og – selvfølgelig – Gau Dänemark, eller Mohammedanmark. Alle med Quisling-typer som ‘rigsbefuldmægtigede’ statsministre. Dissidenterne er registrerede og venter kun på at Gesta(m)po arriverer en årle morgen – jfr. Steen Raaschou, Jeppe Juul og Jaleh Tavakoli. Børn med Down’s syndrom udryddes allerede på samlebånd og Europa er omsider så godt som renset for jøder.

  Tyskernes uudslukkelige Drang nach Osten lever også i bedste velgående. Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Ungarn og Slovenien er indlemmet i das Reich – men her gør folket knuder. Hvilket man agter at ‘gøre noget ved’. Ukraine er næste mål, men ak, her er de satans russere påny i vejen, så endnu er der lang vej til Moskvas porte. Mod vest går det bedre. England laver lidt teaterståhej, men er faktisk det mest kuede land i Neuropa, med en mulig undtagelse for Sverige.

  Konklusion: Hitler vandt alligevel til sidst. Seid umschlungen Millionen!

  Kommentar by Voldposten — 2. juli 2019 @ 21:02

 33. DET SVIN der myrdede Pim Forteyn burde have haft livsvarigt fængsel, men blev løsladt allerede i 2O14. Men sådan er det når “tidsånden” er feminiseret og pladderhumanistisk. Så forsvinder alt med retfærdighed og sund fornuft. Tag f.eks. Birthe Rønn Hornfisk som syntes at indbrudstyven og serie-morderen som myrdede 4 ubevæbnede politifolk i 1963, fik en alt for hård straf.

  Hvad fremtiden angår, ser det sort ud. Vi har nu fået en ny regering, men er den klogere end Larsk Lusk banden? Eller er den bare endnu værre? Mette Socialfidus har jo med glæde sagt jatak til Marokko-traktaten og meget mere indvandring, og deri støttes hun af SF, EL og de radikale. Får en regering med en ministerliste der må virke skræmmende på enhver tænksom dansker, mon rettet op på fadbamse-bandens værste udskejelser og tosserier, såsom smadringen af store dele af velfærden, infrastrukturen og sundhedsvæsnet? Eller den skrupskøre plan om at bruge hundredvis af millioner af kroner på at smadre/nedrive tusindvis af udmærkede boliger?

  Når uvidende og hjernevaskede vælgere anskaffer sig regeringer bestående af skøre og halvt sindssyge politikere, plejer det at ende katastrofalt. Det bliver nok det samme her.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 2. juli 2019 @ 21:52

 34. Fra “gæstearbejdere” til “den muslimske del af Danmark”. De forbandede hyklere :) De løj og fornægtede gennem hele processen. Jeg ved det, jeg var der.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 2. juli 2019 @ 22:48

 35. Der er sket en kraftig stigning i antallet af multi-resistente bakterier i Danmark. Noget som giver anledning til alvorlig bekymring blandt kendere. Ekspertgrupper forudsiger at om få år kan der være flere danskere som dør af disse agressive bakterietyper (som giver blodforgiftning) end af kræft og kol tilsammen. Læs selv om de nye uhyggelige bakteriestammer, som der ikke findes medicin imod.

  Kommentar by ALEXANDER BEAUMONT — 2. juli 2019 @ 23:00

 36. Manden sidder i Hobro og skriver verdenshistorie imens medierne fokuserer på politbureauet i Bruxelles!!!!!!!!!!!!!!!

  Kommentar by Moth — 2. juli 2019 @ 23:49

 37. Ja, og han har fået Parkinsons syge og er blev afhængig af en rollator. Har desuden meldt sig ind i Folkekirken og forsøger at få det bedste ud af sin vanskelige situation. Jeg tror ikke, at Østergaard har børn og rigtigt forstår, hvordan det påvirker andres syn på situationen og fremtiden.

  Kommentar by Peter D. — 3. juli 2019 @ 00:25

 38. De er tid til at lukke Danmarks grænser hermetisk. Alle der går ind eller ud skal kontrolleres, og de uønskede fremmede skal ikke lukkes ind,men gerne vises ud. Og så er det vist på tide at få fjernet den bro til Mallahmö.

  Kommentar by Nielsen — 3. juli 2019 @ 09:45

 39. Ligesom Uffe Østergaard desværre er laaangt bagefter, når det gælder synet på indvandring, er han håbløst out of date, når han serverer skrønen om danskernes lutheranske arbejdsmoral.

  Bevares, den kan stadig findes, men som vi for myligt har kunnet læse i aviserne, og mange af os har vidst i langt tid, hører danskerne til de folkeslag, der arbejder mindst i verden.

  Det gælder især indenfor det offentlige, hvor sygdomsfraværet er påfaldende stort om mandagen og fredagen, og der typsik trappes ned til weekenden fra sidst på formiddagen om torsdagen. Alligevel er det sikkert som Amen i kirken at disse medarbejdere klager over stress og sjældent bruger verbet at arbejde. Nej, de KNOKLER. Et udtryk der vandt frem i det 20. århundredes sidste årtier.

  Kommentar by Peter D. — 3. juli 2019 @ 10:47

 40. 10:47 Danskerne laver ikke en skid. De fleste feder den i det offentlige, som notorisk intet laver, alternativt kun laver fejl eller ulykker

  Dansk industri er forlængst blevet delt blandt rovdyrene og danskerne lever udelukkende på lånt tid. Snart spiser de dyrene i zoologisk have, og fatter til den tid lige lidt af, hvad der egentlig foregår i deres land

  Kommentar by Cat Girl — 3. juli 2019 @ 11:59

 41. Det er trods alt godt, at der er nogle pensionerede professorer og.’eksperter’, der tør komme ud med deres meninger nu, efter pensioneringen.

  Blot synd for samfundet, at det sker med en generations forsinkelse. Deres ekspertise er jo netop det samfundet betaler for, at de skulle bidrage med.
  Men på grund af intelligentsiaens angst for forfølgelse af DR, TV2 og Politiken, og heraf følgende social udstødning og berufsverbot, holder de mund, for at sikre karrieren.

  Meget menneskeligt, men beklageligt.

  Luk de såkaldte journalistuddannelser.

  Kommentar by Bastardo — 3. juli 2019 @ 18:17

 42. Bygge mure, det skulle vi have gjort allerede for 30-40 år siden!.

  Kommentar by Allan Gorm Larsen. — 3. juli 2019 @ 20:34

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper