22. december 2009

Lars Hedegaard og den liberale citatjagt

Liberalisterne har det svært i den danske debat, og Lars Pilegårds og Ole Birk Olesens citatjagt der lige nu fylder medierne, er vel egentlig ligeså meget et råb om opmærksomhed, som plat ideologisk positioneren. Kun ved at bashe Lars Hedegaard og Trykkefrihedsselskabet giver det forside i Politiken, netavisens navn rundt via Ritzaus Bureau og deltagelse i Deadline. Det er svært at være liberalist i de her år – det bliver værre fremover.

Debatten i gårsdagens sene Deadline manglede styring og blev aldrig konkret, og er såledees relativt uinteressant. Lars Hedegaards svar på tiltale i Sappho er derimod lige på kornet – Udsigt fra sumpen.

“Så er fanden løs igen. I anledning af Mogens Camres og min nyligt udsendte bog 1400 års krigen har Asger Trier Engberg interviewet mig til Snaphanen hvilket har fået bloggeren Lars Pilegård, der beskriver sig som bl.a. antiimperialist, til at anklage mig for at tage til orde for “oprør, lynchninger og krig”…

Inden disse skrøner vinder alt for stor udbredelse, må jeg hellere opfordre alle til selv at høre interviewet. De vil her kunne overtyde sig om, at jeg naturligvis hverken har opfordret til lynchninger eller krig. Det er noget Lars Pilegård har fundet på, og det er en gratis omgang, idet der her i landet er frit slag for alle mulige beskyldninger, blot man sørger for at betegne den angrebne person som medlem af “den rablende rabiate højrefløjssump”, hvor Pilegård da også skynder sig at få mig anbragt…

Hvad jeg derimod gør opmærksom på i såvel interviewet som i bogen er, at islam – altså religionen eller ideologien, om man vil – i sin grundforståelse rummer en krigserklæring til alle, der ikke vil bøje sig for islams af gud beordrede pligt til at herske overalt… at have peget på denne mildest talt interessante omstændighed ved Muhammeds verdensopfattelse er altså i Pilegårds og åbenbart også Ole Birk Olesens optik lig med at erklære krig mod islam. Med andre ord: den der gengiver, hvad muslimske talsmænd gennem 1400 år har ytret om deres egne planer og religiøse forpligtelse, er ansvarlig for den krig, som Muhammed har beordret dem til at føre mod enhver, der ikke vil bøje sig for hans totalitære system. Den angrebne bliver aggressor, så snart han erkender at være under angreb og træffer foranstaltninger til at forsvare sig.… Og – hvis jeg forstår Pilegårds tankegang ret – så ville den islamiske ideologi ikke rumme noget erobringspotentiale eller nogen erobringspligt, bare vi andre holdt op med at citere, hvad islams ledere siger om sig selv.

[…]

Så går det også de herrer på, at jeg har omtalt et af de største tabuer, nemlig at familievoldtægter af muslimske piger er et alvorligt og udbredt fænomen. Det er naturligvis ikke noget, der foregår i hver eneste muslimske familie. Jeg hævder heller ikke, at det foregår i de fleste. Men jeg er nødt til at forholde mig til de indikationer, der foreligger.

Nogen dækkende undersøgelse af problemets præcise omfang findes af gode grunde ikke, for hvem vil sige, at de har begået voldtægt, og hvor mange piger – og i visse tilfælde drenge – vil fortælle, at det er overgået dem? Meget af materialet er derfor anekdotisk eller vedrører forholdene i enkelte lande.

Læs f.eks. beskrivelsen af, hvordan man i det somaliske miljø i Norge behandler sine pigebørn i Amal Adens bog Se oss (Aschehoug 2008), hvor hovedpersonen bliver voldtaget af sin onkel, mens både faderen og moderen kikker den anden vej…

I sin erindringsbog Meyebela: My Bengali Girlhood – A Memoir of Growing up Female in a Muslim World (Steerforth Press 1998) beskriver Taslima Nasrin, hvordan hun ved to separate lejligheder blev voldtaget af sine onkler…

En amerikansk undersøgelse, der i 1993 blev gennemført på initiativ af North American Council for Muslim Women, tydede på, at vold i hjemmet (der omfattede alt fra prygl til incest) mod muslimske kvinder og børn forekom i 10 pct. af den muslimske befolkning.

I 2006 var der en diskussion i web-magasinet FrontPageMagazine, hvor den tyske islam-ekspert Hans-Peter Raddatz fremholdt, at incest og voldtægt er et af islams største problemer. Raddatz fik støtte af psykiateren og arabisten Nancy Kobrin, der mener, at “den arabisk-muslimske kultur pr. definition fremmer en incestuøs familie, en ‘lukket cirkel'”. Kobrin henviser bl.a. til den arabiske sexolog Abdelwahab Bouhdibas værk Sexuality in Islam, hvis franske udgave udkom i 1975.

I et diskussionsindlæg affødt af Pilegård-posteringen på 180Grader gør Jette Dali opmærksom på en kronik (Politiken 24.10.2004) af Naser Khaders halvsøster, sygeplejersken og socialrådgiveren Kristina Uddin, der pegede på, at muslimske piger bliver voldtaget eller udsat for overgreb af deres nærmeste familie. I den forbindelse rettede Uddin et lammende angreb på majoritetssamfundet for at svigte.

Hvad mener Pilegård og Olesen om det? Tilhører Kristina Uddin den rablende højresump, eller er hun som muslim undtaget fra kritik?

Den mest omfattende oversigt, jeg kender til, Crimes of the Community: Honour-based violence in the UK , blev i 2008 udsendt af det engelske Centre for Social Cohesion. I konklusionen hedder det: “Dette studie viser, at æresdrab, vold i hjemmet, tvangsægteskaber og kønslemlæstelse af kvinder ikke er isolerede fænomener, men snarere led i et selv-reproducerende socialt system bygget på ideer om ære og kulturel, etnisk og religiøs overlegenhed. Som resultat af disse ideer bliver kvinder rundt om i Storbritannien hver dag truet med fysisk vold, voldtægt, død, lemlæstelse, bortførelse, bedøvelse med stoffer, fængsling på opdigtet grundlag, forbud mod at tage en uddannelse og tvangsægteskab – af deres egne familier…”

Videre i undersøgelsen hedder det: “Aktivister i det arabiske miljø mener, at æresrelateret vold i hjemmet ofte forekommer, hvis en kvinde nægter at bøje sig for sin mands, brors eller forældres autoritet. Mohammed Baleela, der er projektarbejder ved Domestic Violence Intervention Project i Hammersmith i Vestlondon, siger: ‘Vold i hjemmet er et enormt problem. Jeg vil anslå, at 60 pct. af de arabiske familier lider under vold i hjemmet…”

[…]

I et land, hvor vi ustandseligt læser historier om “oprør i Venstres bagland” eller “oprør i den konservative folketingsgruppe”, mener 180Graders blogger Lars Pilegård, at det er forfærdeligt og frygteligt højreekstremistisk, at jeg i interviewet siger, at det kan blive nødvendigt med et folkeligt oprør, hvis ikke myndighederne, der har forpligtet sig til at hævde den grundlovssikrede orden, skrider ind mod den slags overgreb. Han får det som sagt til, at jeg skulle gå ind for lynchninger, og Ole Birk Olesen finder den slags værdigt til at bringe i sin netavis. Ak ja.

For nogle år siden stod tre norske indvandrerpiger frem og truede den norske stat med en retssag, hvis den ikke ydede dem samme beskyttelse mod overgreb som alle andre kan påkalde sig. Så vidt jeg husker, skete der ikke videre i sagen.

Men jeg kunne ikke være mere enig med pigerne. Frihedsrettighederne og statens ansvar for at værne om dem gælder alle.”

(Lars Hedegaard; Deadline, 21. december 2009)

Disclaimer: Når jeg skriver at det bliver værre for liberalisterne fremover, skal det ikke forstås som en opfordring til vold.

Opdate.

 • 22/12-09 180grader – Eva Selsing: Halløj i det pæne selskab – debatten om Lars Hedegaard.
 • “Det er sigende for det pæne selskab, at kernen aldrig diskuteres, hvad end det handler om islam, kulturspørgsmål, religion eller historiske kendsgerninger. Nej, man vælger i stedet tilfældige satellitudtalelser fra dem, man ikke kan lide, og grovtolker dem indtil folk forhåbentlig begynder at tro på dem. Det er ikke bare intellektuelt korrupt. Det er skammeligt. Det er bagvaskelse.”

  Lars Hedegaard henviste i sit svar til en kronik af Kristina Marie Uddin, trykt i Politiken 24. juni 2004 – Det her er min krop (ikke online).

  “Baggrunden for, at vi på Center for Voldtægtsofre i København stillede det spørgsmål, var, at vi på centret møder kvinder med muslimsk baggrund, som giver udtryk for, at de ville have foretrukket at hemmeligholde det seksuelle overgreb frem for at involvere politi og sundhedssystem. Det hører vi også etnisk danske kvinder sige, men muslimske kvinder fortæller om en angst for reaktioner fra deres familie og netværk, som er både grads- og væsensforskellig fra, hvad vi ser hos etnisk danske kvinder.

  Derfor tog vien båndoptager under armen og gik ud for at tale med kvinder og mænd med muslimsk baggrund om deres holdning til seksuelle overgreb. Vi stillede spørgsmål om deres tanker og holdninger til seksuelle overgreb og hørte, at det dominerende syn på en voldtagen kvinde er, at hun er skyldig i, hvad der er sket, og at familien ifølge muslimsk tradition har ret og pligt til at straffe hende. Vi hørte, at det er bedst at tie eller at holde det inden for familien. Vi hørte, at selvmord eller giftermål med voldtægtsmanden er den eneste måde, hvorpå en kvinde kan undgå fuldstændig at ydmyge sin familie.

  Disse synspunkter blev udtalt af kvinder i alle aldre, med og uden uddannelse, gifte som ugifte, med og uden børn, med og uden tørklæde.”

 • 25/12-09 Sappho – Katrine Winkel Holm: Efter stormen.
 • … det karaktermord, Lars er genstand for i dag, vil enhver af os kunne blive genstand for i morgen. Trykkefrihedsselskabet bliver muligvis angrebet pga. Lars. Men Lars bliver sandelig også angrebet pga. Trykkefrihedsselskabet. Det er Selskabet, de vil have ud over afgrunden. Det er derfor, de går efter formanden. På den baggrund er det stjernenaivt at tro, at en anden formand vil kunne undgå mediestorme som denne.”

 • 2/1-10 Monokultur – Enablerne.
 • Er det racisme? Eller er det logisk udledning af kulturelle forestillinger og deres konsekvenser? Det er det Hedegaard fortæller og det er selve fortællinges gru, som skræmmer og forarger Krause Krær og Ole Birk Olesen så meget at de tror fortælleren begår en forbrydelse…

  Oh, vi vil jo alle det bedste for vores børn! formanede Ole Birk Olesen på DR, som endelig sandhed om menneskets natur, som han kendte godt nok til at vide at kultur og religion ingen indflydelse har på vores handlinger. Idiot!

  Virkeligheden interesserer ikke de godtkøbte, der hellere vil tage sig ud i forhold til debattens form så de kan tage sig pæne og rene ud i de rette selskaber. Som æstetiske overdommere baner de vejen for den islamificering vi ser overalt i Europa ved at kaste al deres energi ind på at knægte denne verdens Lars Hedegaarder, Kraruper og Kjærsgaarder…

  Det er en fejl at tro at den somaliske mand med øksen er sur eller vred på Kurt Westergaard. Og følgeligt også en fejl at tro at problemet derfor kunne løses, hvis blot man ikke gør, som Westergaard i fremtiden, nemlig bruger sin ytringsfrihed til enten at tegne Muhammed, som man ser ham eller beskrive hans efterfølgere, som man ser dem. Angrebet på Kurt Westergaard er et angreb på os alle… Westergaard skal dø fordi vi alle skal tie. Westergaard er slet ikke interessant, han står bare forest i køen. Måske er Hedegaard den næste. Og enablerne gør alt, hvad de kan for at få dem til at stå alene – så de er nemmere at ramme.”

  Oploadet Kl. 14:52 af Kim Møller — Direkte link83 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/10558/trackback

  83 Comments »

  1. Sagligt og præcist af Hedegaard, som altid. Man får fornemmelsen af et menneske med overskud og overblik, der ikke forfalder til skabagtighed, modsat de der angriber ham.

   Kommentar by Jørgen — 22. december 2009 @ 15:12

  2. Er det muligt at støtte Trykkefrihedsselskabet økonomisk med midler, og ydermere tilsende dem gode argumenter, oplæg, kildemateriale med videre opfordres hermed til det- fra alle de ærede læsere.

   Kommentar by Peter Buch — 22. december 2009 @ 15:17

  3. ja, det er muligt at støtte selskabet økonomisk. Der findes et link på http://www.sappho.dk

   Efter at have set Deadline: der røg respekten for 180 grader. Håber inderligt at Ole Birk Olesen bliver dømt for injurier, og at Lars Hedegaard ikke bliver myrdet.

   Kommentar by martin richardt — 22. december 2009 @ 15:35

  4. Jeg søger også et evt. gironr. til indbetalinger.

   Kommentar by Cicero — 22. december 2009 @ 15:37

  5. Jeg så lidt af mødet på tv, men fik hurtigt slukket. OBO er en tom tønde. Inden i sidder der noget og rasler mod tøndens vægge. Det var helt tydeligt, hvad DR skulle bruge det til.

   Vi ser socialisternes allierede islam komme snigende overalt. Eksempel: Jeg havde bestilt noget i England. Det kom ikke, så jeg mailede og forlangte, at der skulle ske noget. Høflig som jeg er, indtil folk demonstrerer, at de er idioter afsluttede jeg min mail med: ”Merry Christmas”, og til svar fik jeg et ” Best wishes for the festive season”. Sådan sniger islamiseringen ind overalt. Ikke af muslimerne, men af de herboende socialister og deres venner hos de hjernedøde liberale og “konservative”.

   Kommentar by Børge — 22. december 2009 @ 15:38

  6. Godt gået af Hedegaard.

   Kommentar by Altermedia - Danmark — 22. december 2009 @ 16:19

  7. Den disclamer er rasende morsom.

   Kommentar by Ole — 22. december 2009 @ 16:59

  8. Hedegaard er politi anmeldt:

   http://www.information.dk/telegram/219509

   Kommentar by Poul-Erik Jørgensen — 22. december 2009 @ 17:02

  9. Jeg er ganske liberal, minarkist. Jeg fatter ikke en røre disse bemærkninger har afsted kommet. Stå imod Trykkefrihed, stå imod. Raapil er desuden ikke liberal, men lige så venstreorienteret som resten af det Radikales venstrefløj.

   Kommentar by FrKapitalist — 22. december 2009 @ 17:05

  10. Ja, det er godt gået af Hedegaard for det kræver temmelig megen civil courage at handle som han gør under de omstændigheder vi har fået skabt os her i de vestlige lande!

   Det er jo nemlig ikke alene her i Danmark sandheden om islam og dens rettroende har enormt trange kår, men overalt i de vesten.

   Hvad der er at gøre er, at folk som Hedegaard fortsætter, samt at VI andre også fortsætter.

   Og det gør vi bedst ved at dagligt at skaffe os endnu mere viden om og indsigt i denne menneskefjendske ideologi islam som ganske rigtigt får sig sneget frem overalt bl.a. takket være vestlige apologeter!

   At vesterlændinge er så usle overfor deres egen kultur, land og landsmænd at de frivilligt går Islams ærinde er utrolig skuffende !

   Det er måske lige præcist DET der gør mig en smule nervøs for fremtiden.

   For hvad hjælper det at disse vestlige apologeter bliver klogere, når denne klogskab først indtræffer når islam for alvor har fået slået rødder, det være sig politisk som på andre måder.

   Læg forøvrigt mærke til hvordan vi undviger at tage fat på det den islamiske del af verden har gang i mod vesten, nemlig JIHAD´EN.

   For USA´s vedkommende er det den 1., men for Europa er det den 3. Jihad der er i sving imod os.

   Sidste gang fik europæiske koalitionsstyrker stoppet islam´s erobringstogt ved Wiens porte.

   Men var Polen ikke kommet til undsætning dengang…..

   Denne gang foregår Jihaden via indvandringer til de vestlige lande samt mangfoldiggørelser hos de indvandrede muslimer.

   Og den føres samtidig på alle andre områder lige fra bankvæsen over politik til børnehaver.

   Alle områder, ALLE, er udsatte for den islamiske Jihad !

   Og vi burde virkelig se at vågne op og få sat en stopper for den islamisering der foregår.

   Kommentar by Vivi Andersen — 22. december 2009 @ 17:07

  11. Ole Birk Olesen tilhører den klasse jeg er begyndt at titulere “tabuisterne”.

   De vil hellere hjælpe muslimske familier med at holde forhænget på plads i kraft af deres tabuisering og realitetsfornægtelse indtil at onkel har gjort sig færdig med offeret, end at bryde tabuet og hjælpe den som onkel forbryder sig imod.

   Det er “pænhedens” og den Seidenfaden’ske høfligheds umenneskelige pris.

   For disse typer er det at sige sandheden værre end sandheden i sig selv og man vil endda bruge retssystemet til at straffe tabukrænkeren for ikke bare at ville acceptere, at alle disse kvinder og pigebørn uden videre ryger ned i tabuets glemsel grundet visses behov for at føle sig “pæne” og “rene”.

   Selvcensur af frygt for den efterfølgende statsforfølgelse er her næste logiske skridt og det er starten på Jonah Goldbergs “liberal fascism” og den demokratiske debats død. Og Ole Birk Olesen? Ja, han strækmarcherer såmænd i front.

   – og millioner af muslimske kvinder og pigebørn verden over er så hermed hensat til at betale prisen bag forhængene og synke i glemsel i pænheden og høflighedens højhellige sump fordi at tabuisterne insisterer på, at det at sige sandheden er værre end sandheden i sig selv.

   I enhver krig er sandheden det første offer.

   Hold fanen højt Hedegaard!

   Kommentar by Codex_voltaire — 22. december 2009 @ 17:21

  12. Information vinkler selvfølgelig sagen sådan, at der er raseri over udtalelsen i Trykkefrihedsselskabet, og naturligvis skal halalpræsten Katrine Lilleør og vejrhanen Naser Khader fremhæves som interne dissidenter.

   “Udtalelsen har vakt harme langt ind i Trykkefrihedsselskabet. Blandt andet kræver den markante præst Katrine Lilleør, at Lars Hedegaard skal trække sig fra formandsstolen. Hvis det ikke sker, siger hun selv farvel og tak til Trykkefrihedsselskabets rådgivende organ. Også De Konservatives integrationsordfører, Naser Khader, truer med at melde sig ud af Trykkefrihedsselskabet.”

   Katrine Lilleør har forsvaret lovligheden i religiøse overgreb på drengebørn og Khaders meritter kender vi alle. En gang ville han afskaffe blasfemiparagraffen, men det var den gang. Hvis TFS giver efter for de to tågehorn, har selskabet mistet dets eksistensberettigelse.
   Jeg vil gerne donere en større sum, og håber, at sagen kan blive en anledning til problematisering af mundkurvsloven § 266 b. Denne lov kriminaliserer nemlig ikke kun påstande, som er beviseligt urigtige men underkaster alle offentligt fremsatte ytringer om visse beskyttede kollektiver en rent moralistisk ob subjektiv forhånelses- og nedværdigelsesstandard.
   Man må håbe, at sagen også kan blive anledning til at få ryddet op i TFS. Der er vist for mange, som er lige så politisk korrekte som dansk PEN.

   Kommentar by PerH — 22. december 2009 @ 17:21

  13. 8.Poul-Erik Jørgensen

   Hold da ferie hvor usselt af Khader og Lilleør + den der muslimske læge der har foretaget politianmeldelsen !

   Det er så dermed bekræftiget at sandheden har det umådelig dårligt også herhjemme.

   Ganske vist tager anmelderen udgangspunkt i paragraf 266b, men lur mig om han ikke har taget EUs + UNs bestemmelser om racisme, og forbud mod at kritisere religioner, ind i sine overvejelser.

   The Muslim Brotherhood, samt alle dens underorganisationer, vejrer med disse bestemmelser/regler/love morgenluft.

   Og fremover vil det betyder mange, mange flere anmeldelser for racisme HVIS man tillader sig at kritisere Islam og dens rettroende!

   Hvor er det patetisk at dette her, denne slet skjulte beskyttelse af hadidologien islam og dens rettroende, kan foregå i den såkaldte frie, sekulære del af verden!

   Kommentar by Vivi Andersen — 22. december 2009 @ 17:29

  14. Det er ikke studenterhuen, der trykker Ole Birk Olesen! Men dybt skuffet over Lilleør og Khader. Tak til Lars Hedegaard!

   Kommentar by Frode Fredegod. — 22. december 2009 @ 17:34

  15. Jeg såfrem til 180grader, for der er brhov for et medie der tør tage bladet fra munden, og der er behov for en avis der ikke skrives af venstrefløjen. Nu kan 180grader gå samme vej som (U)kristeligt Dagblad, Politiken, Informeren, Århus Stiften og de andre. Uvederhæftige medier der benytter taqqyia og kitman så det basker.

   Kommentar by PeterK — 22. december 2009 @ 17:45

  16. Til 12 (Vivi Andersen ).
   “Hold da ferie hvor usselt af Khader og Lilleør + den der muslimske læge der har foretaget politianmeldelsen !”

   Nej, der er jeg ganske uenig, for hvis vi skal udpege en usling må det være Folketinget selv, der har indført § 266 b, og som tiltrods for flere lovforslag fra DF har afvist at ophæve mundkurvsloven.
   Men den personificerede usselhed er formentligt tidligere justitsminister Lene Espersen. Hun har i FOlketingets spørgetid svaret vildledende på et spørgsmål fra Morten Messerschmidt om hvorvidt Danmark kunne ophæve § 266 b:
   Følgende er et uddrag af en kommentar, som jeg skrev til T. Petersen over påJacob Mchangamas blog som kommentar nr. 149.

   (Google på “» EUs snigangreb på ytringsfriheden – blogs.berlingske.dk”)

   “Jeg synes, at den diskussion, som hr. Morten Messerschmidt her forsøger at rejse, ikke kun er en irrelevant diskussion, men en diskussion, som man må sige
   foregår helt derude, hvor eventyrerne begynder.
   Danmark er folkeretligt forpligtet til at følge FN’s konvention, og hvis ikke hr. Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti har forestillet sig, at vi melder
   os ud af FN og melder os ud af alle konventioner – men det kan såmænd være, det er det, der er Dansk Folkepartis politik – så synes jeg sådan set, det
   er temmelig uinteressant, at vi nu diskuterer en EU-rammeafgørelse, der sådan set bare bekræfter det, som Danmark allerede folkeretligt har forpligtet
   sig til for mange år siden. ”

   “Det er et falskt dilemma. for Danmark behøvede ikke at melde sig ud af FN men kunne nøjes med at rulle ratifikationen af de to konventioner tilbage. USA har ratificeret både ICERD og ICCPR men har taget forbehold for hate speech klausulerne. I alle de svar, som jeg har gennemgået har skiftende ministre enten undladt at gøre spørgeren bekendt med muligheden, eller også har svaret været så overfladisk, at det var umuligt for spørgsmålsstilleren at forstå hvad der juridisk ville være til hinder for at Danmark afskaffede §§ 266 b.”

   Så Lene Espersen nøjes ikke med at vildlede Folketinget og offentligheden, hvilket jo er en politisk kunst, men hun sætter ovenikøbet hensynet til international retsharmonisering over dansk ytringsfrihed, som noget vi bare må leve med uanset om det så ellers er i vores nationale interesse. Hendes egentlige loyalitet ligger ikke hos det danske folk, hvis grundlovssikrede frihedsrettigheder hun burde have det som sin første prioritet at værne om men helt andre steder.

   Derudover har hun tilkendegivet, at hun om nødvendigt ville modarbejde et britisk forslag om at lette udvisning af terrorister til deres hjemlande. Hun er den borgerlige minister med ansvaret for straffelovsområdet, og hun kunne når som helst mellem 2001 og 2008 have stillet forslag om ophævelse af § 140 og § 266 b. § 140 kunne endda ophæves uden at Danmark umiddelbart ville overtræde dets konventionsforpligtelser, men her har hun som i alle andre borgerlige mærkesager glimret ved sit fravær. Skal man derfor endeligt pege på den personificerede usselhed, må det blive Lene Espersen.

   “Det er så dermed bekræftiget at sandheden har det umådelig dårligt også herhjemme.”

   Sandheden har det ikke kun dårligt herhjemme. I sager om overtrædelse af § 266 b er det faktisk ikke afgørende, om udtalelsen er sand, løgn eller en moralsk værdidom.

   Kommentar by PerH — 22. december 2009 @ 17:58

  17. Jeg synes det er fint at Trykkefrihedsselskabet slipper af med Møgøret (lilleør) og Nassekarlen (khader). Hurra for det, og på tide at 180Grader demaskeres – OBO er en lille bange dengsedreng og en klaphat af dimensioner. LH burde derimod indstilles til Cavlingprisen!!!

   Kommentar by Mea Culpa — 22. december 2009 @ 18:53

  18. Ole Birk hader Islamkritikere som pesten, fordi deres stemme i den politiske debat holder Dansk Folkeparti oppe i mandattal og dermed (i hans forkvaklede hjerne) forhindrer et flertal af skatteletterpartier.

   Ole Birk kan som andre ikke tælle til 90, hvor VKYR er omkring 17 mandater fra et flertal.

   Kommentar by DaLi — 22. december 2009 @ 19:21

  19. Uhyggeligt så tabu det er at tale om vold mod børn i indvandrerfamilier – og vold mod børn i ulande. Politisk korrekthed og multikultur ideologi er ikke børns ven. Nærmere det modsatte.

   Kommentar by Liva — 22. december 2009 @ 19:30

  20. Og jeg som troede Søren Pind var gået bort fra det lalle-liberale, og havde fået nogen nosser:

   http://www.berlingske.dk/danmark/pind-kvitter-ogsaa-trykkefriheden

   V+K tør alligevel ikke stå fast når først centrum-venstre + ‘de anstændige borgerlige’ starter en dæmoniseringskampagne.

   Kommentar by JensH — 22. december 2009 @ 19:32

  21. Samtidig med at der ikke må tales om overgreb mod børn i indvandrerfamilier, så laver en kunstnergruppe nu heilende sprællemænd der skal støtte asylbørn. Stakkels asylbørn der skal lægge navn til heilende sprællemænd. At kunstnere kan få sig selv til at lave sådan et stunt. Og stakkels de børn og voksne der skal have heilende sprællemænd i hånden for at støtte asylbørn. Og stakkels de børn og unge i indvandrerfamilier der lider nød, men som vi ikke må tale om – og derfor har svært ved at hjælpe.

   Kommentar by Liva — 22. december 2009 @ 19:39

  22. For muslimerne er det ikke godt disse ting kommer frem i lyset, det udstiller nemlig islam som dét, det er – nemlig middelalderlig religiøs lov-ideologi som ikke har udviklet sig siden det 900 århundrede.
   Onkel-voldtægt, far-incest, æresdrab, mord, skamfering af kønsdele, syre i ansigtet, afhugget lemmer, tvangsægteskaber – alle sammen ikke noget usædvanligt i den muslimske verden, faktisk går det bare under normen “opdragelse” i daglig omtale. Det er unægtelig en stor del af “problemet” med muslimer i forhold til vesten, nemlig at de ikke har den normale menneskelige empati og sympati – ingen naturlig stopklods til at undgå primitiv opførsel.
   En far føler sig fornærmet på sin datters vegne og rå-overfalder en lærer i Danmark. Læreren bliver sparket og slået, øjne forsøgt presset ud og får bid i ansigtet – helt ude af proportioner reaktion på en “fornærmelse” – en reaktion der minder om de primitive vilde hunde der slås om maden. Det danske retssystem er i den sammenhæng en joke, for faderen får kun 6 mdr. og er ude efter 3½-4 mdr hvis nogenlunde opførsel. I mine øjne burde der have været en mentalundersøgelse og en dom der førte til forvaring på ubestemt tid. Bid i ansigtet efter en fornærmelse er så dyrisk primitiv, at enhver må da kunne se, at faderen er en tikkende bombe der laver værre ting næste gang han finder noget der fornærmer hans islamiske opfattelse af verden. Hvis hans datter nu får karakteren 5 i stedet for 6 næste gang, skal hele lærerværelset så brændes ned mens det er fyldt?

   Et eller andet sted kan jeg godt forstå, at Nasar khader føler sig hængt ud, men han burde måske træde et skridt tilbage og se sig selv i spejlet. Han er ikke normen for en muslim, han har taget uddannelser, deltager i samfundet og tager ansvar, men det er usædvanligt når det sker. Muslimer er ifølge islam ofre der kan gøre lige hvad der passer dem -uden ansvar – uden omtanke. Khader tilhører den lille promille blandt muslimerne, som ikke sidder fast nede i en jordhule anno 900, med koranen som tungt låg og fordi han ikke selv kan se det, så tror han at han er blandt de muslimer der får sandheden at vide af den gode Lars Hedegaard.
   Hvis Lars Hedegaard er politianmeldt, så skal jeg også for min opfattelse er, at muslimer generelt er følesesstyret voldspsykopater der hellere vil slagte deres eget kød & blod, end miste “anseelse”. Generelt er muslimer mentale dværge der ikke evner omtanke for andre og det skyldes deres krigsmanual koranen, som fastholder dem i en middelalder-sump af intolerance og uvidenhed og som overhovedet ikke levner dem en chance for selvstændig tankevirksomhed og udvikling..

   Kommentar by Mike — 22. december 2009 @ 19:40

  23. Maximalt skuffet over Pind, havde forventet sådan noget fra Liberal Alliance…

   Torben Mark Pedersen, stifteren af Liberalisterne og medlem af LA, støtter op om Hedegaard på 180grader.

   Kommentar by FriKapitalist — 22. december 2009 @ 19:41

  24. Blæse være med Naser Khadar. Han kan ikke engang få en opstillingskreds hos de Konservative, selvom ledelsen af partiet prøver at stoppe ned i halsen på forskellige kredsformænd. Han er yesterdays news, ligesom Liberal Alliance er det.

   Kommentar by JensH — 22. december 2009 @ 19:49

  25. 23.Frikapitalist

   Det må jeg nok sige….Torben Mark Pedersen udviser civil courage ved at støtte op om Hedegaard!

   Men Pedersen har givetvis råstyrken til at kunne stå oprejst i strid modvind .

   Og det er den type af mennesker vi har brug for .

   Hvad hans politiske ståsted så er, er i den forbindelse ligegyldigt.

   Og det mener jeg faktisk dette er, også opdelingen venstre-højre, i forbindelse med modstanden mod islamiseringen og de værste af dens rettroende.

   Der findes folk på både den ene som den anden politiske side som har fælles opfattelse af nødvendigheden af at modsætte sig islamiseringen.

   Denne modstand mener jeg er noget af det allermest, måske DET væsentligste der foregår både herhjemme som i resten af de vestlige lande.

   For kommer vi til at ligge under for ideologien islam er det godnat både med venstre som med højre fløjene.

   Kommentar by Vivi Andersen — 22. december 2009 @ 20:16

  26. ole birk olesen er iøvrigt en lille skræmt dengse. Saglig kritik af muslimske nyheder eller omkring saxo bank, bliver slettet hurtigere end han kan stave til shish-kebab og ekstreme venstreorienteret synspunkter – herunder rabiate indlæg fra raapil (lars pilegård) med jødehad får lov til at blive stående.
   Danmark trængte til et nyt frisk medie der kunne sige sine mening uden at blive arrogante selvfedninger som politiken og det er tydeligt for enhver, at 180 aldrig blev det friske pust. – Med lidt held forsvinder det i 2010, når saxo bank bliver nødt til at skære ned for deres flyvske projekter og ikke længere har råd til at støtte 180grader.

   Det er på tide, at uriasposten får et større medie – bl.a. med ordentligt optaget videoindslag, men det kræver flere hænder og finansiering. Det er i hvert fald ønsket..

   Kommentar by Mike — 22. december 2009 @ 20:19

  27. Lige for en god ordens skyld så mener jeg ikke med ovenstående, nr. 23, at vi for alvor ender som dhimmier.

   Islam kan simpelthen ikke vinde over rationalitet, pragmatisme og objektivitet for ikke at tale om demokrati og selvbestemmelse, frihed og lighed kønnene imellem.

   Havde ideologien kunnet dette havde den forlængst gjort det, da den har haft masser af tid til at gennemføre dette projekt !

   Ikke bare spænden ideologien ben for sig selv, men dens muslimer ( betyder slaver) er skruet helt forkert mentalt sammen til at kunne udfylde en herskerrolle.

   De snakker som et herrefolk, men de er det ikke.

   Kommentar by Vivi Andersen — 22. december 2009 @ 20:27

  28. Helt enig, Kim.

   Kommentar by Jan Madsen — 22. december 2009 @ 21:07

  29. Der er åbenbart folk i bageriet, der er overfølsom over for lugten af sandhed. Ud med dem.

   Kommentar by Menig 442 — 22. december 2009 @ 21:08

  30. I det mindste har Helle Merete Brix mandsmod:

   http://www.berlingske.dk/danmark/redaktoer-bakker-hedegaard-op

   Kommentar by JensH — 22. december 2009 @ 21:28

  31. 27. Vivi
   -Islam kan simpelthen ikke vinde over rationalitet, pragmatisme og objektivitet for ikke at tale om demokrati og selvbestemmelse, frihed og lighed kønnene imellem.-
   Det ved jeg nu ikke om du har ret i Vivi, for det går jo forrygende for selvmordsklanen godt hjulpet på vej af et flertal i vores folketing, på trods af at vores største politiker Glistrup har advaret danskerne igennem 3-4 årtier.

   Kommentar by Fritz — 22. december 2009 @ 21:54

  32. Man må være ærlig at sige, at selvom Lars Hedegaard i substansen har ret i det meste, han siger, burde han være mere nuanceret i sine udtalelser. Modstandere af Trykkefrihedsselskabet, DF etc. behøver ikke megen plads, før de slår til i samlet flok og med stor kraft.
   Hvad angår muslimske mænds behandling af kvinder, ved jeg fra min mor, der engang imellem arbejder som frivillig på et krisecenter, at de er langt mere voldelige end danske mænd. I hvert fald er halvdelen af beboerne på krisecentre af udenlandsk oprindelse. Det er faktuel viden, der ikke kan diskuteres, som det også blev dokumenteret her på bloggen for nylig:
   http://www.uriasposten.net/?p=9833
   Hvad angår Søren Pind, skal hans udmeldelse ses i lyset af den forestående ministerrokade, som han håber at indgå i. I den sammenhæng ville det ikke se godt ud på CV’et, hvis man havde forbindelser til en “højreekstremistisk” forening som Trykkefrihedsselskabet.

   Kommentar by Jan Christensen — 22. december 2009 @ 21:54

  33. Lars Hedegaard er en hædersmand. Og han har min fulde støtte.

   Kommentar by Jacob — 22. december 2009 @ 22:01

  34. Søger to artikler.

   Er der nogen der har et link til den artikel hvor en læge beskriver de ar efter forbrændinger der findes i stort antal på de flere psykisksyge kriminelle indvandre samt den artikel der beskriver hvordan kogende vand og olie bruges som i opdragelsen som foreskrevet af koranen?

   Kommentar by FriKapitalist — 22. december 2009 @ 22:08

  35. Utroligt selvmål fra Lars Hedegaard, der må have set ekstra dybt i glöggen inden han satte sig foran det webcam og hældte den gang useriøse påstande ud.

   Man kunne se ham i går være ret rystet i Deadline og han burde havde taget konsekvenserne af sin dumhed ved at træde tilbage.

   Nu skader han selskabet ved sine udtalelser og der er allerede tre prominente medlemmer, hvis Pind medregnes, som har fået nok.

   Angrebene på Ole Birk Olesen er kun udtryk for frustationer over den amatøragtige opførsel fra Lars Hedegaard, der den seneste tid synes at blive mere og mere frusteret over manglende succes. Man har også set det i hans manglende dokumentation omkring citater, eller da han viftede med en lap papir hvor der på cirkussprog stod at muslimerne ville overtage Danmark og han påstod det var ægte.

   Engang var han en spids kommentator på Berlingske, som jeg også nød at læse, men denne deroute er næsten pinlig at overvære.

   PS: En undersøgelse viste for nylig at DF vælgere i stor grad mente det var i orden at opdrage børn med vold og i går kunne man læse at folk i sønderjylland trækker børn på kælk efter deres bil. Den slags primitive mennesker er måske også standarden for underklassen i Danmark eller?

   Kommentar by Fritænker — 22. december 2009 @ 22:18

  36. @16 PerH,

   Jamen Lene Espersen….. Hvad kan man forvente ef et folketingsmedlem der ikke engang kunne finde ud af om hun boede i Hirtshals, hvilket udløser det rare provinstillæg, eller hos sin mand og børn i København, hvilket ikke udløser noget tillæg?.
   Af uvisse og uudgrundelige årsager blev hun justitsminister, og var suverænt den ringeste af slagsen siden Alberti.

   Kommentar by PeterK — 22. december 2009 @ 22:38

  37. -> #34 Frikapitalist

   “den artikel der beskriver hvordan kogende vand og olie bruges som i opdragelsen som foreskrevet af koranen?”

   Jeg ved ikke om det er den her:

   “Til gengæld brænder børn af indvandrere sig langt oftere på strygejern end børn med danske forældre. Forbrændinger på strygejern er faktisk fire gange hyppigere blandt indvandrerbørn. Skoldninger og fyrværkeriulykker er tre gange så hyppige blandt børn af udenlandske mødre som blandt børn af danske mødre, og forbrændingerne er oftere alvorligere.”

   http://jp.dk/nyviden/article1826463.ece

   Der er også den her:

   “En iransk læge satte mig for en del år siden på sporet af sagen, idet han påpegede, at en stor del af de ekstremt farlige indsatte på de lukkede afdelinger havde en farlighedsgrad, som langt overgik de danske patienters farlighedsgrad.

   – Den iranske læge fortalte om en 12-årig dreng, der med en ufattelig voldsomhed angreb alt og alle, og som de kun kunne gå ind til, når de var fire mandlige plejere samlet. Den iranske læge fortalte mig, at flertallet af disse ekstremt farlige patienter havde ét meget vigtigt fællestræk: nemlig omfattende ar efter dybtgående skoldninger. Arrene var typisk placeret på forsiden af kroppen og var ofte beliggende skråt ned over overkroppen. De var tydeligvis forårsaget af kogende vand eller olie.

   – Efterfølgende har jeg gravet i sagen og fundet frem til, at det er karakteristisk for de muslimske miljøer, at de ofte fortolker vrangvillighed eller protest fra deres børn som et udslag af besættelse. Her er vi så fremme ved et meget uhyggeligt udslag af den religiøse overtro: I Koranen står der, at hvis en person er besat af en ond ånd, skal den onde ånd uddrives med kogende vand eller olie. Gad vide, om det i grunden kan undre nogen, at et lille barn, som ofte ikke bare én men flere gange bliver udsat for, at dets egne forældre overhælder det med kogende vand eller kogende fritureolie, kan gå fra forstanden? Burde det ikke være indlysende, at sådanne principper for børneopdragelse kan påføre børne varige skader?”

   http://snaphanen.dk/2007/06/27/det-retspsykiatriske-mummespil/

   Kommentar by JensH — 22. december 2009 @ 22:49

  38. Jeg kan ikke huske om det var Burke, som skrev “sandheden er god for alle, undtaget den som siger den”, eller noget i den stil.

   In a time of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.

   George Orwell

   *

   The truth is incontrovertible, malice may attack it, ignorance may deride it, but in the end; there it is.

   Winston Churchill

   *

   Truth is certainly a branch of morality and a very important one to society.

   Thomas Jefferson

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 22. december 2009 @ 22:58

  39. Underklassen har hverken kælk eller bil. Som jeg forstår det.

   Kommentar by Peter Buch — 22. december 2009 @ 23:06

  40. Til 35 (Fritænker).
   “Nu skader han selskabet ved sine udtalelser og der er allerede tre prominente medlemmer, hvis Pind medregnes, som har fået nok.”

   Tre “prominente” medlemmer? Naser Khader er en letvægter, der spolerer alle de organisationer, han kommer i berøring med – Demokratiske Muslimer og Nu-er-det-nok-alliancen. Han er vist ikke prominent i andet end pludselige opportunistiske sindelagsskift.
   Lilleør er en besynderlig skikkelse. Hun har forsvaret lovligheden i religiøs mishandling af drengebørn (omskæring) og har plæderet for at selv antidemokratiske imamer skal inkluderes i samfundet:
   “fordi man i sit hjerte tror, at islam er den eneste sande tro, og at den bedste styreform ikke er demokrati men en kalifatstat, så er det ikke det samme som, at man sympatiserer med 11. september-terroren. Endsige er i færd med at ville videreføre den. At leve i et demokratisk samfund er jo netop, at man har lov til at tro, mene og udtale synspunkter, som nogle finder ekstreme. Ligesom Folketinget afspejler befolkningens holdninger i partier, der ind imellem har yderligtgående synspunkter, så afhænger den folkelige sammenhængskraft af evnen til at inkludere mennesker, der har anderledes og undertiden direkte ekstreme synspunkter. ”
   (Google på “» PET, ekstremisme – og Søren Espersen – blogs.berlingske.dk#comment-11341
   “).
   Med Søren Pind er det straks noget andet, men ærligt talt virker hans udmeldelse som ufrugtbar. For hvis han virkeligt tror, at han bliver stueren ved at please det politisk korrekte segment, har han gjort regning uden vært. Omvendt er han jo ikke meget værd, hvis han sætter en ministerpost højere end sin faktiske overbevisning. I begge tilfælde har han svigtet.

   Kommentar by PerH — 22. december 2009 @ 23:10

  41. Det var også det første jeg tænkte om Pind, hvis han er svagknæet, har han ikke fortjent at være minister.

   Men hvem bliver så ministre, hvis ikke ham? Personer, som med få undtagelser ikke tør træde et skridt ved siden af den slagne sti.

   Selv Fogh for op som et løve og faldt ned som et lam.

   Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 22. december 2009 @ 23:19

  42. -> #40 PerH

   Det eneste der kan forklare Søren Pinds omvendelse til den politiske korrekthed er at han har en ministerpost i udsigt. Han kan næppe være så neiv, at han tror de frelste nogensinde vil betragte ham som stue-ren. Men nuvel, vi var en del der synes Søren Pind havde politisk set udviklet sig i positiv retning, d.v.s. bort fra det lalle-liberale, men vi kan nu konstatere at de mere realistiske holdinger han har givet udtryk for de sidste par år, ikke var andet end ren opportuniisme.

   Kommentar by JensH — 22. december 2009 @ 23:19

  43. Det er tydeligt at se på Gutmensch Kim Møllers indlæg og kommentatorsporet at det evige Gutmensch Lars Hedegaard har formået at holde den fine balance, hvor hans bagland stadigt betragter ham som politisk korrekt. Han er stadigvæk populær i De Rigtige Meningers Klub.

   Søren Pind er stadigvæk min “yndlings-borgerlig”, da han tør sætte sig på tværs og modtage hug fra segmentet af Gutmenschen, som ser ned på alt hvad der ikke er Islam-kritisk på den helt rigtige måde (bemærk bestemt ental).

   Politisk korrekthed kommer i mange partifarver og fløj-bekendelser.

   Kommentar by WilliamJansen — 22. december 2009 @ 23:30

  44. Ordentlige liberale er folk som Thor Pedersen. Han gik fx sine egne veje, da klimavækkelsen løb løbsk.

   Som liberal føler jeg mig skidt tilpas over Søren Pinds mangel på besindelse. Det er, som om han mangler lige det sidste, men der er meget godt at sige om ham.

   I betragtning af hvor ofte jeg har advaret mod Naser Khader, kan jeg selvfølgelig ikke undre mig over hans handlemåde.

   Men ellers betragter jeg forløbet som solhvervskuller.

   Kommentar by Anonym — 22. december 2009 @ 23:42

  45. Thor Pedersen er en liberal af den samme skole, som jeg bekender mig til. Han gik fx enegang under klimavækkelsen og har i det hele taget solid jordforbindelse. Om Søren Pind er der meget godt at sige, men i denne sag burde han have lagt is i maven. Folkeskolelærer Råpil alias Lars Pilegaard er ikke værd at spilde krudt på.

   Hvad vejrhanen Naser Khader angår, har jeg advaret mod ham mange, mange gange. Hans trofasthed varer ikke længere, end at han altid er parat til at bruge andre som trædesten, hvis han selv kan få publicity på det. Det glæder mig, at ingen valgkreds har meldt sig, skønt de konservative længe har søgt med lys og lygte for at få Khader opstillet. Folk er jo ikke dummere, end at de har forstået, at det kommer til at koste mange stemmer, hvis de satser på ham.

   I øvrigt mener jeg, at dette forløb er et typisk udslags af solhvervskuller.

   Kommentar by Mette — 22. december 2009 @ 23:56

  46. Til 40 (PerH)

   Ja det er tre sværvægtere, fordi hvem er der så ellers tilbage af tunge navne?

   Muligt du er uenig i Lilleørs holdning til omskæring af drengebørn.

   Denne holding deler hun i øvrigt med den underlige mand fra DF, Søren Espersen, sammen med Søren Krarup, som mener at fordi “jøder” (??) i 300 år har haft lov til at lemlæste drengebørn, så har de en kulturel ret til det.

   Hov – lyder det ikke lidt “halalagtigt”, blot ikke overfor muslimer, men overfor “jøder”.

   Dine angreb dækker som andre i denne tråd, over frustrationer over at Lars Hedegaard kører Trykkeselskabet ned i afgrunden og det efterhånden kun bliver til en klicheforsamling for et par DF’ere der kan læse bøger med et højere lixtal.

   Hedegaard er en færdig mand.

   Kommentar by Fritænker — 23. december 2009 @ 00:04

  47. >fritænker. Sludder og vrøvl. LH er nutidens og fremtidens mand.

   Kommentar by Mea Culpa — 23. december 2009 @ 00:11

  48. Tak til JensH!

   Kommentar by FriKapitalist — 23. december 2009 @ 00:43

  49. Herregud vi har set det før, da Glistrup tilbage 1980’erne talte om de mange og uovervindelige problemer det ville afstedkomme, hvis et samfund blev koloniseret af muslimer, blev de “anstændige” forfærdede og dybt rystet over sådanne udtalelser.

   For 6-7 år siden begyndte man for alvor at tale om tvangsægteskaber, kvindelikvideringer etc., igen var de “anstændige” dybt forfærdede, hvordan kunne nogen dog tro sådan om andre mennesker. Så blev den 18-årige Ghazala Khan dræbt af sin storebror og der blev senere rejst tiltale mod 9 af hendes familiemedlemmer, pludselig erkendte de “anstændige” at der faktisk var et alvorligt problem.

   Så handlede det om muslimers forhold til homoseksuelle, det var heller ikke noget problem mente de “anstændige”, indtil rapporter og undersøgelser kunne dokumentere det modsatte.

   I år nåede de “anstændige” så igennem endnu en erkendelsesproces, da læger og sygehuse pludelig begyndte at udstede jomfrucertifikater en masse til fromme muslimske piger, behovet for disse mange certifikater understøtter i øvrigt tildels Hedegaards påstande.

   Med andre ord, de “anstændige” vil altid optræde dybt forfærdede hvergang nye tabuområder tages op til kritisk behandling og Hedegaard vil formentlige være smidt i skammekrogen endnu engang, indtil røster fra det muslimske miljø begynder at plapre løs om de reelle forhold omkring voldtægter i familerne.

   Kommentar by Poul-Erik Jørgensen — 23. december 2009 @ 00:45

  50. Til 44 (Fritænker ).
   At Søren Espersen og DF vendte på en tallerken, da det viste sig, at et forbud mod drengeomskæring (læs: religiøs børnemishandling) også ville ramme jøder taler naturligvis ikke til deres gunst. Jeg har også undret mig over, at partiet ikke har stillet forslag om et forbud mod fætter-kusine ægteskaber, men årsagen til at man heller ikke her forholder sig stringent men ligeledes opportunistisk udspringer formentligt også her af ren nepotisme dvs. politisk begunstigelse af nære familiemedlemmers helt private præferencer.

   Det ændrer imidlertid intet ved, at Lilleørs forsvar for omskæring var jammerlig, fordi den kunne opsummeres til at det var i orden, fordi jøder og muslimer påberåbte sig deres overtro som påskud for fysiske indgreb, der aldrig ville blive forsvaret af så mange, hvis den blev påberåbt som retfærdig uden et guddommeligt ophav.

   Du skriver:
   “Dine angreb dækker som andre i denne tråd, over frustrationer over at Lars Hedegaard kører Trykkeselskabet ned i afgrunden og det efterhånden kun bliver til en klicheforsamling for et par DF’ere der kan læse bøger med et højere lixtal.”
   Ja hvis TFS skulle holde sig til dit succeskriterium, som åbenbart er at man ikke har succes, fordi tilgangen består af DF-støtter med et højere uddannelsesniveau, har du da muligvis ret i, at selskabet har skræmt nogle mennesker væk. Dit succeskriterium er dog dybt tåbeligt, da selve din opstillede præmisse for succes jo intet har at gøre med selskabets mission og overtalelseskraft men alene bygger på din personlige modvilje over for DF.

   Jeg bemærker, at du ikke kan stå for fristelsen til at komme med et ad hominem argument over for DF’eres uddannelsesniveau. Dermed har du bevist for alle, at den færdige mand ikke er Lars Hedegaard men dig selv.

   Jeg har Googlet dine øvrige kommentarer på Uriasposten, og disse bekræfter, at du lige som Århusianer primært forplumrer debatten med perfide kommentarer grænsende til trolling.

   Kommentar by PerH — 23. december 2009 @ 00:54

  51. “sjovt” sammentræf:
   http://jp.dk/udland/asien/article1928108.ece

   Kusine sagde nej til ægteskab og fik skåret næse og ører af to brødre.

   Dette er bare ikke et sammentræf, for hver eneste dag, i adskillige medier verden over, så kan man læse talrige eksempler gang på gang der viser de muslimske mænds sygelige mindreværdskomplekser overfor kvinder og deres primitive sygelige dyriske overreaktioner på kvindekønnet..

   Kommentar by Mike — 23. december 2009 @ 01:44

  52. Til 42 (JensH ).
   Men min pointe, som åbenbart ikke var tydelig nok, var jo netop at Pind aldrig får en ministerpost, uanset om han nu smider lidt rådt kød til den islamapologetiske fløj. Han får derfor næppe en ministerpost, fordi han selv med sin seneste justering stadig er helt uspiselig for humanisterne.

   At Pind melder sig ud af TFS istedet for blot at distancere sig fra Hedegaards udtalelser vidner om, at han enten aldrig har været oprigtig i sin nyfundne realisme, eller om at han kun har dyrket realismen som en ufarlig fritidsbeskæftigelse uden vilje eller evne til at drage logisk kohærente konklusioner af den erkendte virkelighed.

   Det er også muligt, at han er oprigtig, men bare ikke er rigoristisk nok til at bryde med det fremherskende humanistiske paradigme, på trods af at han har antydet, at han ikke er humanist.
   I indlægget om somaliske pirater skrev Pind om sit forhold til humanismen:
   “Jeg er ikke humanist. Det er ikke for mig en skamfyldt erkendelse. Heller ikke en tilståelse. Men en stolt erklæring. Humanisme betyder, at man elsker alle mennesker på jorden. Det gør jeg ikke. Så godt et menneske er jeg simpelthen ikke.

   Jeg synes ikke, det var en skam, at rumænerne, efter en summarisk rettergang, henrettede karpaternes geni, det arbejdende Rumæniens store fører, og hvad vrøvl, han ellers blev kaldt; tyrannen Ceaucescu. Eller for den sags skyld, at Irakerne hang Saddam Hussein. Jeg græder tørre tåre. Må de riste i helvede for deres ugerninger.

   Danskernes vankelmod blev i denne sammenhæng udstillet af en meningsmåling, der viste et stort flertal mod dødsstraf, og samtidig en stort flertal der fandt det i orden, at Saddam Hussein led døden for en bøddels hånd.

   Går jeg ind for dødsstraf? Nej. Jeg går ikke “ind for dødsstraf”. Men jeg er ikke modstander af, at de pågældende fik den skæbne de fik. Så er det sagt. Ligesom jeg meldte mig ud af Amnesty International den 11. september 2001 – for hvilken skæbne skal møde Osama Bin Laden, hvis han fanges af den vestlige verden? Skal han efter en række år i fængsel sættes på fri fod og gå frit rundt iblandt os?”
   (Google på “» Brutalitet – blogs.berlingske.dk
   “)

   Søren Pind fremfører ikke, at han er modstander af humanismen som etisk målestok men konstaterer kun, at han ikke er humanist og opregner nogle eksempler på humanismens uønskede følger. Det er dog ikke det samme som i kohærent henseende at bryde med humanismen, hvilket jo også er vanskeligt forenligt med Pinds holdning til dødsstraffen, som han ikke finder forkastelig i alle tilfælde, men som han omvendt heller ikke erklærer sig som moralsk tilhænger af.
   Når mange – jeg selv inklusiv – har tolket Pinds holdningstilkendegivelser som et brud med humanistisk urealisme, må det desværre siges at have været et forhastet håb.
   Pind fremstår som hård, fordi han tør komme med meget markante moralske udmeldinger om nultolerance, hvilket får det humanistiske segment til at dæmonisere ham som ond højreorienteret. Desværre medfører denne dæmonisering, at han derved fremstår som mere konsekvent end han faktisk er, hvilket får mange nationalkonservative til at stole på ham, fordi han er den eneste i Venstre med viljen til at sige ubehagelige sandheder.
   Men skinnet bedrager. Pind er hård i mælet, når han plæderer for hård konsekvensbetragtninger men dejligt ukonkret, når brugerne på hans blog spørger, om hvilke konkrete løsningsforslag, han vil støtte.

   Som regel kommer disse spørgsmål fra centrumvenstresympatisører og er krydret med så skingre anklager om racisme, overbudspolitik og inhumanitet, at han let affærdiger eller ignorerer dem. Men påfaldende nok har Pind aldrig stillet konkrete forslag, der konkret udfordrer det humanistiske paradigme, hvilket efterlader det indtryk, at han er uvillig til at påtage sig nogen omkostning, om den så blot består i moralsk udskamning fra det gode selskab.
   Nu har Pind så fået en konkret mulighed for at stå ved sine principper, men kun få dage efter at mediestormen er begyndt at blive lidt ubehagelig for TFS, undlader han at stå fast.

   Hvordan kan man tro, at en politiker, der giver efter for en orkestreret mediestorm af denne mangel på substans ville stå fast over somaliske pirater eller terrorister, der lukrerer på humanitært ophold?

   Kommentar by PerH — 23. december 2009 @ 01:51

  53. OBO anerkender, så vidt jeg kan forstå, ikke andre værdier end dem, der kan gøres op i penge.

   Det er ekstremt værdifuldt, at vi har modige folk som Lars Hedegaard. Men det fatter OBO ikke en bønne af.

   Kommentar by Henrik R Clausen — 23. december 2009 @ 02:09

  54. OB(o)pamper-ponen burde tage en stærkt udvidende væskesugende ob tampon i munden!
   Jeg er godt træt af, at hører på hans hjerneblødnings citat-fusk, det kan ikke være meningen at jeg som kvinde skal tage tamponer i ørene for ikke at høre, hans dybt problematiske fornægtelse af iSLAM’s kvindeundertrykkelse og kvindemishandling.
   Hvorfor må vi ikke få en dialog omkring iSLAM’s kvindemodbydligheder?
   Skal jeg som kvinde med tiden både acceptere tilstoppelse med tamponer i hoved og røv! og bind omkring hoved, bare fordi nogle kyniske mandslinge ikke syntes den snigende kvindeundertrykkende islamisme er noget problem!
   Sådan en kynisk imam lignende OB(O) pampom, han har da vat mellem ørene, andet kan jeg ikke tro.
   Men han er jo heller ikke i risiko gruppen, som os kvinder, han ville sikkert have det godt blandt ligesindet kvindeundertrykker fra i Slam idelogien.
   Tak for hjælpen OBNul !

   Kommentar by li — 23. december 2009 @ 04:13

  55. Ole Birk Olesens problem er, at han er ideologisk blind. Han tror oprigtigt at bare vi slipper for socialismen, vil friheden og markedet gøre os fri af alle undertrykkere. Inklusiv religiøse mørkemænd, der ikke ønsker friheden for sig selv eller andre. Når man har en hammer, ligner alle problemer søm.

   Sammen med Pilegård, ligner de efterhånden det nye Seidenfaden/Engelbreth team. Jeg har i hvert fald svært ved at se 180grader som en borgerlig avis efterhånden. Det kunne ligeså godt være et partiorgan for de Radikale.

   Interessant er det også, at det ikke var det citat om “opfording til lynchning” som Pilegård faldt over, at Hedegård blev politianmeldt for.

   Kommentar by Svend P — 23. december 2009 @ 06:52

  56. #52, Den gode Li *Men han er jo heller ikke i risiko gruppen, som os kvinder,***

   nja, jeg ved sgu ikke rigtig. Ole Birk Olesen har noget tutte-nutte feminint og skrøbeligt over sig. Jeg tror han ville være kæledægge numero uno i fængslet – lidt ligesom en oppustelig samlejedukke der gik på omgang eller bondam i bøsse-saunaklub.
   Blandt islamister ville han blive brugt i et tvangsægteskab som en skamredet fætter/kusine og ædt med hud og hår bagefter.

   Mht tamponer, så er jeg godt nok mand men ville med glæde tage alt i brug der kunne dæmpe støjen fra 180g/obo – herunder tamponer, men også asparges, tandstikkere, tandbørste, ler, vat eller van Goghs løsning med at snitte lyttelabben af ;-)

   Kommentar by Mike — 23. december 2009 @ 07:04

  57. Hvis Lars Hedegård forsvinder fra TFS er der ikke meget tilbage, vi kan hælde vores hoveder til, finde tro på tør skrive om den upassende, utilsløret sandhed – kun Uriaspostens Kim vil være tilbage til at formidle det usigelige, hvilket inden længe vil medføre at man kan opleve alle, der skriver sammen med Kim på den her blog, vil blive kaldt “sekteriske”, blive hængt ud i renegaternes hoforganer: Information, Politiken og DR.

   Herfra skal lyde en rigtig god Jul og et godt Nytår til Lars Hedegård med et håb om, at hans pen i mange, mange år fremover må finde vej til denne verdens urimeligheder.

   Og så har jeg forøvrigt forlængst valgt 180 grader fra som et seriøst modstykke til den etablerede presse – manden mangler åbenbart reklamekroner eller er det hans “smarte” direktør fra Saxobank, der har fået ham overbevist og omskåret?. Engang var han et frisk pust, nu er han blevet en fis i en tågelygte.

   Kommentar by T. Klitgaard Fuur — 23. december 2009 @ 09:06

  58. Et blogindlæg til Berlingske Tidende. Til Iilleør eller hvad hun nu hedder.

   “jeg mener, at generaliseringer af især mindretals tro er gift for al det folkelige fællesskab”

   ”Det folkelige fællesskab.” Alene den bemærkning er til at undre sig over. Synd at sige det, men der er ikke noget folkeligt fællesskab med muslimer. Og det er en generalisering. Men spørg dem selv, hvor de ellers har forsamlet sig i muslimske ghettoer, hvor tv- antennerne strækker sig mod de arabiske muslimske lande. Der snakker de ikke om fælleskab med demokrati og ytringsfrihed.

   Men det er jo heller ikke essensen i det, der diskuteres. Begår muslimer verden over voldtægt imod deres egne børn, så skal man naturligvis kritisere det. Overalt hvor det foregår – uanset kultur og religion. Og der er nok af beviser på, at sådanne forholder det sig som et kulturelt mønster.

   Skal man derfor holde sig tilbage med kritik, og er det at generalisere? også i Grønland sker der mange incestforhold mod børn i familien. Og i Thailand sker det også. Men det er ikke et kulturelt ønster, det er et fattigdom-mønster.

   Men særligt indenfor Islam er det ikke begrundet med fattigdom og det, at familien sover i samme rum. I sidste instans beror det på religionen Islams sygelige fastholdelse af kvindekønnet som en slags husdyr, som ikke har samme rettigheder som andre. Og der er tonsvis af bevisførelse for, at det forholder sig sådanne.

   Er det derfor udtryk for racisme at påtale det? Og har det noget som helst at gøre socialt overgreb mod det folkelige fællesskab? Vrøvl og sludder.

   Næ! de politiske korrekte her hjemme er blevet så muslimforskrækkede, at kritik af religionens mørke kvindeside er udtryk for racisme og udtryk for at udlevere muslimer.

   Men det er naturligvis ikke rart at tilhøre en religon, der overalt repræsenterer den mørke side af menneskeligheden – set i lyset af deres behandling af kvinder ud fra vores værdinormer. For kvinder er også mennesker med lige rettigheder. Og skulle det også være et racistisk udsagn at udtrykke det?

   Seks kvinder i Pakistan bliver skudt og smidt halvdøde i en muddergrøft, fordi de krævede, at de selv ville vælge deres ægtemænd. Tre kvinder bliver voldtaget, stranguleret og smidt ind på en mark i Irak med et skilt om halsen: umuslimsk. Er det så overgreb mod den muslimske befolkningsgruppe i Danmark at fremhæve og kritisere disse forhold?

   Hvor stopper da ytringsfriheden? Stopper den fordi det går ud over en befolkningsgruppe, der har samme tro og kulturel baggrund? Er det at generalisere overfor et mindretal i Danmark at påpege disse modbydelige forhold?

   Men det er naturligvis ikke sjovt for muslimer at blive repræsenteret med den kritik af deres religion og kulturelle baggrund. Men ingen muslimer har i Danmark gennem demonstrationer stået frem og afsværget disse modbydelige overgreb indenfor deres religion og kultur. Ingen demonstrationer der siger: “Vi tager afstand fra den mishandling af muslimske kvinder, der sker i verden.

   Der har aldrig været en demonstration for den slags. Aldrig og hvor står muslimerne så i Danmark rent humant – målt på den baggrund? Det er der ingen der ved. Og derfor er det human informations anstændighed at påpege disse forhold.

   Hvor går da ytringsfrihedens grænser overfor en sådan religion? Og hvad er det for et fælleskskab som Lillør snakker om. Der kan være fællesskab med en befolkningsgruppe, når de åbent erkender deres forhold til danskerne og til bl.a. humaniteten i verden. Ikke mindst når det gælder deres egne trosfæller.

   Derfor er der ikke andet at gøre at påtale disse misforhold indenfor deres religion og kultur igen og igen. Og selv om det måske rammer dem, så har det ikke noget med udlevering eller racisme at gøre. Vi lever i et land med ytringsfrihed?

   “Fordi han med sin manglende sondring mellem den enkelte muslim og islam som tro og kultur ødelægger det for et mindretal”?

   Hvad menes der med at at sondre mellem den enkelte muslim og Islam som tro? Man skal da overhovedet ikke sondre. Hvis voldtægt er en del af et kulturelt mønster, begrundet i en undertrykkelse af kvindekønnet, er det da fuldstændigt ligegyldig, hvad den enkelte muslim tror.

   Og det har da ikke noget med at generalisere, for der er jo ingen der siger, at alle muslimer voldtager deres børn, ligesom alle ikke æresdæber, fordi deres barn måske forelsker sig i en ikke muslim.

   Næ det har noget at gøre med, at kritik af islam herhjemme er blevet et følsomt emne, der får folk til at holde op med at tænke selvstændigt. Det er problemet.

   Det er situationen i Dagens Danmark. Den racistiske grænse flyttes mere og mere overimod, at kritik af religion og kultur er udtryk for racisme. Og derfor er der mennesker, der gerne lukker øjnene i, fordi de føler sig tynget af kulturens dybe medfølelse fremfor medlidenhed med dem, der lider under umenneskelighed.

   Om det er udtryk for mangel på selvstændig tænkning eller et resultat af barnekammeret vides ikke. Men det er ihvertfald dybt ulækkert – og umenneskeligt.

   Kommentar by dommedag — 23. december 2009 @ 09:23

  59. Jeg tror man glemmer en ting her når vi taler om Ole Birk Olesens motiv. Nemlig det rent økonomiske. Jeg er ikke helt sikker på 180grader.dk kan skaffe ham en særlig forgyldt levevej, og defor skal OBO jo vise overfor sine sponsorer, (Saxo bank ect), at han er værd at poste penge i. Det gøres ikke ved at køre en net-avis, som har færre læsere end de store nationalkonservative blogs som Uriasposten og Snaphanen. Dette karaktermord på Lars Hedegård har virkelig skaffet denne fjogede lalle-liberale skoledreng en masse omtale, ja, sågar en TV-optræden i DR2’s Deadline.

   Kommentar by JensH — 23. december 2009 @ 09:34

  60. Har 180 gram halal avis – nu med udfaldet mod Trykkefrihedsselskabet – for alvor set dagens lys?

   180grader, ja. Men frem mod frihed? Nej, det er for mig at se 180 grader langt, langt tilbage til da ruderkonge var beduin? Og kvinder ingen rettigheder og frihed havde – ud over de få som den ekstremt magtfulde kirke og mandlige præster, provster og paver sagde god for. Flere hundrede år tilbage.

   Sådan her stod der i en leder i avisen september 2008 vedrørende det forhold at såkaldte hellige mænd ’løser konflikter’ i et meget stort beboelsesområde i Danmark.

   “Hvis muslimer i Vollsmose foretrækker at løse deres indbyrdes konflikter hos imamen, så fred være med det. Så længe de kan acceptere, at stridigheder med ikke-muslimer eller brud på loven naturligvis ikke kan involvere imamen som autoritetsperson, så er der ingen ko på isen.”

   h t t p://www.180grader.dk/leder/Leder_Retten_til_at_v_lge_sin_egen_konfliktm_gler.php

   Decentralisering af retsordenen kaldes det i avisen. Det er jo lige efter halal bogen.

   Nogen kalder 180grader for halalhippier der ikke ønsker at betale så meget i skat. Noget er der måske om snakken. Dog synes jeg at ordet hippie ikke passer og bør skiftes ud med underkuede – for hippier mener ikke at kvinder skal underlægges religiøse dogmer og rigide kønsroller og hijab og burka. Halalunderkuede om 180grader er bedre, for 180grader har allerede lært at rette ind – at bukke sig for højere halal macho magter. Også selvom der gives udtryk for at man ikke rigtig kender noget til koranen, hadith etc. Lidt lige som Berlingske Tidende i øvrigt. Her tænker jeg på at avisen allerede har været ude med at man indordner sig teokratisk lov om at der ikke må vises en JP profet tegning. Det i øvrigt uden at der er gjort rede for hvad avisen mener om koranens og hadiths menneske- og samfundssyn. Uden et eneste ord om hvad avisen mener om det koranen og hadith rummer af uhyrlig tale om anderledes troende/tænkende og homoseksuelle mennesker.

   Hvornår går 180grader – og Berlingske Tidende – ind og tager stilling til koranens og hadiths ord om anderledes troende/tænkende og homoseksuelle mennesker? Og koranens og hadith syn på kvinder og børn? Og koranen og hadiths syn på koran opdragede, der ikke ønsker at indrette sit liv eller samfund efter koranen? Som måske endda ønsker at forlade islam.

   Kommentar by Liva — 23. december 2009 @ 10:42

  61. 57

   JensH

   Jeg synes at det er ret svært at opfatte 180grader folkene/mændene som liberalister. Der er intet liberalt ved teokratiske dogmer og tabuer som dem der findes i islam og burka og tørklæder og halal doktriner – som 180grader er med til at give plads til i det danske – ellers sekulære og oplyste – samfund.

   Kommentar by Liva — 23. december 2009 @ 10:59

  62. @ Fri’tænker’

   “Dine angreb dækker som andre i denne tråd, over frustrationer over at Lars Hedegaard kører Trykkeselskabet ned i afgrunden og det efterhånden kun bliver til en klicheforsamling for et par DF’ere der kan læse bøger med et højere lixtal.”

   Og dine angreb dækker over en simpel, højpandet og høvisk generalisering om Dansk Folkepartis medlemmers intelligensniveau.

   Det er en lidt søgt antagelse fra din hånd, når du selv ser særdeles besværet ud af blot at sætte et par kommaer og lave korrekt ordstilling.

   Det havde klædt dig at rent faktisk forholde dig til Hedegaards ord, både før og efter mediehetzen. Men på det niveau rækker dine egne debatevner formentlig ikke.

   Kommentar by DaLi — 23. december 2009 @ 11:09

  63. -> dommedag

   Tillad mig at spørge: Hvornår har du sidst været ude at demonstrere imod at 7 % at de kristne danske børn bliver misbrugt af deres forældre eller andre nærtstående?

   Og mod kristne danske mænds overgreb mod kvinder, sådan i al almindelighed (eller – det findes ikke?)

   Den der er ren har lov at kaste den første sten. Gælder det ikke også for folkeslag? Eller for den der stiller sig op som repræsentant for et folkeslag?

   Kommentar by Scavenius — 23. december 2009 @ 11:21

  64. Det er første gang jeg er inde på det her site og jeg må sige at jeg er dybt skræmt af at læse de indlæg der er her på siden. Muslimer omtales som ikke-mennesker på en måde som i uhyggelig grad minder om hvordan jøder blev beskrevet i NaziTyskland og tutsier blev beskrevet i Rwanda før nogle af de største folkemord i historien. Hvordan kan I som formodet veluddannede mennesker få jer selv til at beskrive en gruppe mennesker (og ja – det er mennesker) på den måde?

   Og forestiller I jer virkelig at muslimer kommer til Europa for at overtage det? Hvordan skulle sådan en “plan” dog kunne iværksættes? Findes der udtalelser fra ledende muslimer der understøtter teorien?

   Kommentar by Peter — 23. december 2009 @ 11:25

  65. 61

   Scavenius

   Det sørger MSM for. Og det er rigtig godt. Problemet er, at hvis nogen nævner at disse uhyrligheder også forekommer i andre end kristne kredse – f.eks. i islamiske – så betragtes det som tabu at tale eller skrive om det. Det er dér problemet er. Der er to dagsordner og det duer altså ikke. Mennesker og samfund kommer i klemme på grund af den dobbelte dagsorden.

   Kommentar by Liva — 23. december 2009 @ 11:39

  66. -> #59 Liva

   “Jeg synes at det er ret svært at opfatte 180grader folkene/mændene som liberalister”

   Nu brugte jeg betegnelsen ‘lalle-liberale’, hbilket indbærer en total naiv indgang til alle totalitære mennesker, da disses agereren altid for de ‘lalle-liberale’ kan accepteres ud fra en eller anden abstrakt og verdensfjern ide om ‘personlig frihed’, som bliver trukket ud i det absurde. Og dermed er de lalle-liberale med til at skaffe plads og øget magt til “teokratiske dogmer og tabuer som dem der findes i islam og burka og tørklæder og halal doktriner”.

   Kommentar by JensH — 23. december 2009 @ 11:54

  67. Scavenius: Hvad har de med islam at gøre, at der sker incest mod danske børn, og at danske kvinder tæves? Det sker også i Indien og Kina plus jordens øvrige lande.

   Du må altså til at hæve dit niveau, hvis vi skal snakke sammen. husk på ” Gud og sjælens udødelighed.”

   Kommentar by dommedag — 23. december 2009 @ 12:42

  68. Er Khader ikke sådan en type, der melder sig ind i alt, hvad der bevæger sig, for derefter at vente på en lejlighed til at melde sig ud igen, ledsaget af pressemeddelelser, omtaler, interviews i fjernsynet osv. osv.?

   Kommentar by AN — 23. december 2009 @ 13:43

  69. Trykkefrihedsselskabet…Ha! Det er jo ikke andet end en flok storbytosser der deler ungdomsdrømmene om at se sig selv portrætteret i diverse medier. For 40 år siden krævede det at man var Kommunist idag skal man være Nationalkonservaiv.

   Trykkefrihedsselskabet burde omdøbe sig selv til Lykkeridderselskabet.

   Kommentar by Martin — 23. december 2009 @ 14:31

  70. Kommentar til Martin.

   Meget belærende intelligent indlæg, der er meget at tage stilling til.

   Kommentar by dommedag — 23. december 2009 @ 14:45

  71. -> dommedag

   Du spørger jo selv i dit tidligere indlæg, hvornår man sidst har set muslimer demonstrere imod sådanne forhold. Så kan det da ikke være helt galt at spørge til det tilsvarende hos kristne?

   Iøvrigt er det vel dig ikke helt ubekendt, at det sker en gang imellem, at herboende iranere demonstrerer imod hjemlandets styre, incl. tilhørende overgreb.

   Nu er jeg ellers ikke den, der klager over niveauet, men jeg må indrømme, at jeg stadig går og tænker over “det tynde vand” :)

   -> Liva

   Hvis “MSM” sørger for det for de kristne, hvorfor skulle muslimerne så pålægges at gøre det selv?

   Kommentar by Scavenius — 23. december 2009 @ 14:48

  72. “Nu er jeg ellers ikke den, der klager over niveauet, men jeg må indrømme, at jeg stadig går og tænker over “det tynde vand””

   Hvad er det for tyndt vand, du snakker om hele tiden? Kan du ikke svømme i tyndt vand? “Tyndt vand” er det man i sin tid brugte til kernefussion i atomredaktorer.

   “Du spørger jo selv i dit tidligere indlæg, hvornår man sidst har set muslimer demonstrere imod sådanne forhold. Så kan det da ikke være helt galt at spørge til det tilsvarende hos kristne?”

   Den er for dyb for mig. Min hjerne kan ikke beskæftige sig med sådanne dybder.

   Kommentar by dommedag — 23. december 2009 @ 16:22

  73. – #67 Martin

   Det ringer ind. Du skal til time nu. Farvel.

   Kommentar by JensH — 23. december 2009 @ 17:41

  74. –>46 fritænker

   Denne holding deler hun [Kathrine Lilleør] i øvrigt med den underlige mand fra DF, Søren Espersen, sammen med Søren Krarup, som mener at fordi “jøder” (??) i 300 år har haft lov til at lemlæste drengebørn, så har de en kulturel ret til det.

   Jeg har aldrig hørt Søren Krarup forsvare kønslemlæstelse. Men du mener måske hans fætter Jesper Langballe?

   Er du sikker på Søren Espersen også forsvarede uskikken?

   Lige som Madam Lilleør har det med ‘grove generaliseringer over vore muslimske medborgere’, har jeg det med folk der forsvarer kønslemlæstelse.

   Hvis Søren Krarup også har forsvaret dette vil jeg være endnu mere skuffet end da jeg hørte Langballe gøre det.

   Forræderiske præster: Kathrine Lilleør (og Langballe) i seng med fjenden

   Dansk Folkepartis Jesper Langballe forsvarer nu omskæring af drengebørn

   Kommentar by Balder — 24. december 2009 @ 00:06

  75. 73.JensH

   Det samme kan vi sige til den ” dybt skræmte” Peter i nr.64.

   Sikke nogle småunger!

   52. PerH

   Angående Pind og det at han er ukonkret, når det drejer sig om at komme med relevante løsningsforslag : at han er politiker fornægter sig jo ikke!

   De vil nødigt bindes op på noget konkret.

   Kommentar by Vivi Andersen — 24. december 2009 @ 01:11

  76. -> dommedag

   Du får da smilet frem. Tak for det!

   Det tynde vand? Det var nu dig der begyndte.

   Løber du på skøjter? ;)

   Kommentar by Scavenius — 24. december 2009 @ 02:27

  77. Pind er en konservativ skvatmikkel, og det har jeg sagt i årevis. Livet er for kort til at stemme på de konservative og venstre på højrefløjen. De har ødelagt det for sig selv. Der er kun et parti tilbage. Og alle ved, hvad det er for et parti.

   Kommentar by dommedag — 24. december 2009 @ 09:44

  78. -> Liva

   Er DR P1 “MSM” nok for dig? De har netop genudsendt første afsnit af Kvinden med den sorte have, en “dokumentarfiktion” om emnet.

   Kommentar by Scavenius — 24. december 2009 @ 16:15

  79. Nå, der gik vist nisser i linket – anyhows :)

   Kommentar by Scavenius — 24. december 2009 @ 16:36

  80. Interne slagsmål er noget af det mest idiotiske, man kan foretage sig i en krigssituation.
   Det er kun til gläde for den fälles fjende.
   Så hold op!

   Kommentar by Gertrud Galster — 24. december 2009 @ 19:38

  81. @ Gertrud

   Right on

   Kommentar by 3900 — 26. december 2009 @ 12:20

  82. Hov, jeg har først set denne nu:

   “… rabiate indlæg fra raapil (lars pilegård) med jødehad får lov til at blive stående.”

   Ku’ du ikke, Mike, pege på hvilke indlæg du har i tankerne og gøre rede for hvorfor de er rabiate og jødehadske? Eller er det for svært for dig at bruge tænkeren?

   Kommentar by raapil — 13. februar 2010 @ 00:11

  83. […] har lagt endnu en Gutmensch kommentar på uriasposten.dk, hvori han kritiserer både Kim Møller og Lars hedegaard for at være […]

   Pingback by Fjerde kritiske analyse af Williams kritik af islam-kritikere « Generaliseringer — 4. maj 2010 @ 17:22

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper