4. december 2019

Dr.jur. Ole Hasselbalch (1945-2019): “… dit utrættelige forsvar for fædrelandet er uden sidestykke”

For et par måneder siden skrev jeg et lille bidrag til et festskrift, der skulle udgives i anledning af Ole Hasselbalchs 75 års fødselsdag næste år. Han døde desværre tirsdag i sidste uge, og bogen vil derfor udkomme i anden form. Dansk Kultur og Den Danske Forening har mere om skriftet i det nye år…

Aia Fog om Ole Hasselbalchs død på Trykkefrihed.dk – Ole Hasselbalch 26. april 1945 – 26. november 2019.

“For en lille måneds tid siden ringede Ole Hasselbalch til mig. Jeg vidste godt at hans kræft var vendt tilbage, og at han var syg, men ikke hvor syg, han var. Det kom frem under samtalen, for årsagen til hans opkald var, at han var ved at udarbejde et skrift om den nye spionbestemmelse i straffelovens § 108, som både han og Trykkefrihedsselskabet har været så forbandede over, og som vi i Trykkefrihedsselskabet har kaldt for det største anslag mod ytringsfriheden siden censuren under besættelsen.

Nu ville Ole Hasselbalch altså have sit skrift færdigt, så det kunne komme ud – især var han opsat på, at der skulle sendes et fysisk eksemplar til samtlige medlemmer af Folketinget ‘… for de gider ikke læse noget, hvis det kommer elektronisk’, som han sagde. Han var opsat på, at Trykkefrihedsselskabet skulle stå for udgivelsen, hvilket jeg naturligvis lovede – og så sagde han: ‘Jeg er nervøs for, om jeg når det, for jeg arbejder så langsomt på grund af al den morfin, jeg får og jeg har ikke meget tid tilbage. Mit eget estimat er ca. 14 dage.

Det var en meget trist nyhed at få, så vi besluttede at sende ham en buket og et brev, der i realiteten fremstår som en art nekrolog i brevform. Vi er meget glade for, at han nåede at læse det:

København, 14. november 2019

Kære Ole Hasselbalch,

Jeg blev på en gang glad for dit opkald – og også meget trist over at høre, at du har så kort tid igen. Så meget mere imponerende er det derfor også, at du tydeligvis har tænkt dig at dø med støvlerne på og skrive til det sidste. Det aftvinger dyb respekt og afspejler samtidig din store pligtfølelse over for vores fædreland, vores kultur, historie og den demokratiske rets- og velfærdsstat, der har været produktet af vores særlige, nationale egenart.

Din kærlighed til Danmark, din usentimentale nationalfølelse og dit utrættelige forsvar for fædrelandet er uden sidestykke: din begavelse, juridiske ekspertise og dit sikre overblik over selv meget komplicerede problemstillinger har været af uvurderlig betydning i mange sammenhænge, og vi er mange, der kommer til at savne at kunne ’slå op i dig’, når vi fremover står med et problem af juridisk karakter, som vi ikke selv kan løse eller forstå.

Du var en af de allerførste, der i midten af 1980´erne forudså de fatale konsekvenser af Udlændingeloven. Det bringer dig ind i den særlige, men fåtallige, liga af mænd, der i årevis måtte tage imod hårde tæsk og finde sig i udskamning og defamering for at sige sandheden. Men det vil også bringe dig over i historien.

Vi er stolte af at kende dig, vi ved, at vi står på dine skuldre og vi vil med glæde påtage os opgaven med at få dit skrift om den nye spionbestemmelse, dens konsekvenser og den ‘venlige’ påvirkningsvirksomhed udgivet og distribueret – helt i din ånd. …”

(Ole Hasselbalch til Mosbjerg Folkefest 2014; Foto: Youtube)

Oploadet Kl. 11:40 af Kim Møller — Direkte link30 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/106483/trackback

30 Comments »

 1. Din kærlighed til Danmark, din usentimentale nationalfølelse og dit utrættelige forsvar for fædrelandet er uden sidestykke:

  HØRT, og mange tak for din store indsats for Danmarks ve og vel

  Kommentar by tavsen — 4. december 2019 @ 11:45

 2. Et stort træ i skoven er faldet…

  Kommentar by Revisoren — 4. december 2019 @ 12:13

 3. Hvil i fred,
  Ære være dit minde til evig tid,
  en tåre er fældet.

  Kommentar by emmagad — 4. december 2019 @ 12:59

 4. Jeg mødte Ole Hasselbalch i en togkupe i 1985, fra Kbh til Århus. Ole sad sammen med en kvinde (ved faktisk ikke om det var hans kone) og jeg sad med 3 soldaterkamerater. Inden Ringsted var Ole gået igang med at fortælle om den trussel som islam udgjorde med DK. Vi var så ikke svære at overbevise om at han havde ret. Da han stod af i Århus havde vi alle fået hans vistikort. Jeg mødte ham ved en debat i Århus i forbindelse med Muhammedtegningerne, i pausen gik jeg op og spurgte om han kunne huske rejsen, det kunne han. Og måtte give ham ret i alt han havde fortalt os om i 1985.

  Han var et stort menneske.

  Kommentar by Anders Nielsen — 4. december 2019 @ 13:01

 5. §108 virker som en lidt for let måde at få dømt folk man ikke kan lide på. På den anden side, ser det ud som om den bliver god at have i baghånden når man står med den næste Dragsdahl — eller al-Daraghdal. Burde man ikke kunne stoppe de fleste iranske, tyrkiske og arabiske moskéer med den paragraf? Og burde man ikke gøre det?

  https://www.retsinformation.dk/eli/ft/201812L00095

  Kommentar by Peter Lund — 4. december 2019 @ 13:23

 6. En af Danmarks helt store er gået bort. Tak for din utrættelige indsats Ole Hasselbalch. Du var en af de store, men desværre alt for få lys i det mørke som, takket være tåbelige politikere og endnu mere tåbelige vælgere, har sænket sig over Danmark.
  Æret være dit minde!

  Kommentar by bjarne binee — 4. december 2019 @ 13:31

 7. Han får først sin tribut når Danmark atter er frit!

  RIP.

  Kommentar by Santor — 4. december 2019 @ 14:26

 8. En stor sorg.

  Kommentar by dunk — 4. december 2019 @ 15:01

 9. Æret være hans minde.

  Kommentar by NulTolerance — 4. december 2019 @ 15:12

 10. Trist at høre at endnu en af de store gamle kæmper og pionerer som forsvarere af danskheden er faldet. Før ham er andre store personligheder gået bort som f. eks. Jesper Langballe, Mogens Camre, og Mogens Glistrup. Alle er de stærkt savnede. Man må håbe at der vokser nye stærke stemmer frem som afløsere. Men de første der turde sige myndigheder, politikere og medier midt imod, er og bliver de største af alle i modstandsbevægelsen. Ole H. ydede en fantastisk indsats i en kamp der forhåbentlig (og ikke for sent) vil føre til en sejr.

  Kommentar by JC — 4. december 2019 @ 15:24

 11. En ægte patriot. Evig respekt herfra.

  Kommentar by Morten/Realisten — 4. december 2019 @ 16:32

 12. Stor sorg når patrioter og ikke mindst Ole Hasselbalch ikke er her mere.

  Kommentar by IES — 4. december 2019 @ 17:01

 13. Ære være hans minde

  Kommentar by Den Nervøse — 4. december 2019 @ 17:10

 14. På DDF’s hjemmeside kan man læse denne fine nekrolog:

  En saglighedens stemme er forstummet

  Professor emeritus, jur. dr. Ole Hasselbalch 1945 – 2019.

  Med Ole Hasselbalchs død er en saglighedens stemme forstummet. OH, som han brugte at underskrive sig i korrespondance med folk, som han kendte og arbejdede sammen med, tilhørte et absolut mindretal i vor samtids ofte alt for usaglige diskurs. Men ikke alene dét adskilte OH fra det gængse og middelmådelige. Oven i købet inkarnerede han samtidig et dybt engagement og ikke mindst et mod, som er og til alle tider har været sjældent.

  Havde det ikke været for engagementet og modet, kunne OH have nydt sin stillings privilegier, som så mange af hans samtidige standsfæller gjorde og fortsat gør. Men integriteten fik ham til at opgive sin relative anonymitet og kaste sig selv for løverne. ”Støt Søren Krarup – af rationelle årsager!” skrev OH i efteråret 1986 i en annonce, som han indrykkede i flere store dagblade. Dermed kastede han sig hovedkulds ud i den diskurs, som ikke var nogen debat, men derimod en giftig polemik. Det var nemlig allerede blevet tydeligt gennem den smædekampagne, som rettedes mod Søren Krarup og dennes kreds af støtter.

  OH blev født i befrielsesforåret. Hans forældre havde været involveret i modstandskampen, og hans opvækst prægedes af dét, som Søren Krarup engang beskrev som den nationale besindelse, der prægede efterkrigstiden. OH betragtede ikke Danmark som en forretning, men som det danske folks hjem, og han så det som en ufravigelig pligt at forsøge at levere arven videre i så god en stand som muligt. Det var ilden!

  Hvad angik det praktiske og foreliggende, var han rodfæstet i det, der til tider er blevet beskrevet som halvtredsernes positivistiske tilgang til fakta; en tilgang, som endnu prægede universiteterne, da OH var jurastuderende. Han veg aldrig fra fakta, når han analyserede et problem. Hvad man kunne ønske sig, var i første omgang uden relevans. Det afgørende var de faktiske forhold og det mulige. Det var isen!

  OH var en flittig skribent af kronikker af juridisk og samfundskritisk tilsnit til aviserne, og hans bogproduktion fylder flere hyldemeter. Hans pen var syleskarp. Han stod bl.a. fadder til ordet faktaresistens; et ord, han påhæftede folk, som nægter eller ikke magter at se virkeligheden i øjnene.

  Som man lærte OH at kende, gik det op for én, hvad der havde formet ham; hvorfra den særegne blanding af ild og is, af brændende engagement i udgangspunktet og kølig rationalitet i metoden, havde sit udspring. Hans evne til straks at se lige ind til kernen af en problemstilling var intet mindre end unik.

  Man skulle tæt på for at kunne se det. De, som ikke kendte ham – især blandt hans modstandere – betragtede ham til tider som kold. Intet kunne være mere forkert, men han reserverede varmen til privatsfæren og vennekredsen. Han var forfriskende befriet for sentimentalitet og teatralsk føleri.

  OH kunne forekomme fordringsfuld over for sine kampfæller, og blev man en sjælden gang rost, følte man det som at blive slået til ridder. Når det imidlertid gjaldt – også når nogen havde personlige problemer – var han den første til at stille op. Det var ikke med floskler og gratis tilkendegivelser, på vegne af et anonymt og skattefinansieret ”vi”, men for egen regning og risiko.

  I Den Danske Forenings Styrelse lærte vi at sætte pris på denne sjældne kombination af træk, som OH inkarnerede. Vi kan stadig høre hans stemme: ”Det lyder da som en god idé. Hvornår begynder du?” Først studsede man, men så fulgte fortsættelsen: ”Iværksæt du bare det, og gå forrest, så ser vi, om det har gang på jord, inden vi åbner for pengekassen og begynder at opfordre andre til at bruge deres tid på det!”

  En saglighedens stemme er forstummet. En stor landsmand og en blændende begavet patriot er gået bort. Ære være Ole Hasselbalchs minde!

  I mindet om en afdød ven
  Den Danske Forenings Styrelse

  Kommentar by Nielsen — 4. december 2019 @ 17:25

 15. Tragisk, men desværre uafvendeligt.
  Har kun hilst kort på Ole H. til en sommerfest, men alligevel rører det mig dybt. Igen en af de store kæmper for Danmarks forhåbentlige frihed er væk.
  Æret være OH’s minde.

  Kommentar by Knud Madsen — 4. december 2019 @ 17:26

 16. Jeg blev så trist og ked af det, da jeg i dag så skrevet, at Ole Hasselbalch er død. Virkelig trist. I min bog står Ole Hasselbalch som en af de helt store “frihedskæmpere” i Danmark. En person, som når han talte eller skrev til offentligheden, fik udtrykt rigtig mange danskeres holdninger og meninger, men hvor det var ham som fik tæskene og blev udstillet som en sort og farlig person.

  Jeg er dybt taknemmelig for det som Ole Hasselbalch har kæmpet for os alle i Danmark. Æret være hans minde.

  Kommentar by Erik Skifter — 4. december 2019 @ 17:58

 17. Frihed kan mistes på een generation. Tak til Ole for hans kamp for min og vores frihed.
  Jeg kendte ikke Ole men kendte til ham. Beundrede hans artikler og indlæg. Der er ikke i tvivl om Ole har ramt mange mainstream globalistiske politikere hårdt og udstillet dem som usle og forræderiske.

  Kommentar by jrp — 4. december 2019 @ 18:06

 18. #5 Peter Lund
  Er det alt hvad du har at sige i forbindelse med Ole Hasselbalchs død? Eller er der faldet et afsnit ud af din kommentar?

  Kommentar by bjarne binee — 4. december 2019 @ 19:47

 19. Ja, så har vi atter mistet en sand patriot. Jeg har fulgt Ole Hasselbalch lige siden jeg stiftede bekendtskab med Den danske Forening.
  Æret være hans minde.

  Kommentar by Allan Gorm Larsen. — 4. december 2019 @ 19:56

 20. Ubegribeligt at Danmark på fire årtier ikke har været istand til at fostre flere som Ole Hasselbalch – og måske en håndfuld eller to mere. Han beviste, at selv nogle få med tilstrækkelig evne og vilje kan flytte bjerge.

  Mod, viden, intelligens og handlekraft samlet i en og samme person er i sandhed en mangelvare på vore breddegrader nu om stunder. Ja, han vil blive savnet. Måtte nogen, blandt de der har evnerne, lade sig inspirere og samle handsken op.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 4. december 2019 @ 20:18

 21. En sang (salme) kommer mig i hu:
  Kongernes konge.

  Og ellers:
  Opsig konventionerne.
  Start repatrieringerne.

  Kommentar by Neuhammer — 4. december 2019 @ 21:13

 22. Hans virke minder på mange måder om min fars. Godt nok var min far ikke så fremtrædende som Ole Hasselbach, men han så også faren ved islam tilbage i 80’erne. Og han kæmpede på sin måde kampen mod ritualslagtning i de lokale nordjyske medier og på det slagteri hvor han var ansat.

  Desværre er hverken min far elle Ole mere. Og selvom min far var en “tværing” (vendsysselsk ord for kværulant) der elskede at få ret havde han nok gerne undværet det når det kom til Islam.

  Æret være de gamle kæmper

  Kommentar by redneck — 4. december 2019 @ 22:27

 23. Respekt og taknemmelighed. Hans indsats vil ikke blive glemt.

  Kommentar by Gunnar Biering — 4. december 2019 @ 23:01

 24. Hvil i fred ærede professor dr.jur. Ole Hasselbalck. Tak for alt. Min kondolance til din klippe, Gunvor.

  Kommentar by Iznogut — 5. december 2019 @ 02:53

 25. Hasselbalch.

  Kommentar by Iznogut — 5. december 2019 @ 02:54

 26. Ole Hasselbach. Du døde ikke forgæves. Herhjemme er Stram Kurs og Nye Borgerlige opstået. SIAD og andre grupperinger. I Tyskland er AFD på vej frem. I England er English Defence Leage, og Tommy Robinson ligeledes opstået, og derudover flere andre grupper som Generation Identitære, samt i Sverige er Sveriges Demokratierne nu det største parti. Hjertelig tak for med hjerne og hjerte at have støttet udviklingen fra starten af. Hvil i fred. mvkh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 5. december 2019 @ 07:23

 27. Man bliver så trist når en kæmpe som Ole Hasselbalch går bort.

  Æret være hans minde.

  Kommentar by Danskeren — 5. december 2019 @ 07:36

 28. Ole Hasselbalch var en stor kapacitet på fagjura. Jeg er selv en fra fagbevægelsen der rynkede på næsen af Ole Hasselbalch pga. hans fremsyn på på islams indtog i DK. Dog var hans bøger et opslagsværk som man vi var nødt til bruge, fordi de var juridisk velunderbyggede og politisk neutral. Ære være hans minde, sagt fra en der har behandlet ham med uret.

  Kommentar by Carlo Østergaard — 5. december 2019 @ 17:17

 29. En stor dansker og patriot er gået bort. Æret være hans minde.

  Kommentar by Jern Henrik — 5. december 2019 @ 19:29

 30. Jeg vil savne Ole Hasselbalch. Mødte ham bl.a til Mosbjerg Folkefest. En dansk frihedskæmper. RIP.

  Kommentar by A-mad — 8. december 2019 @ 20:13

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper