29. januar 2020

Tim Pallis: “Frankfurterskolen opfattede den borgerlige familie som en forberedelse til fascismen.”

Hvis man vil forstå den universitære erodering af det borgerlige samfund, så kan man ikke komme udenom Frankfurterskolen. Som Tim Pallis lidt er inde på, så må man se nutidens autonome som kulturmarxismens militante forgrening. Enkelte taler klassekamp og holder den kommunistiske fane højt, men langt de fleste radikaliseres af plusord. ‘Plads til alle, der giver plads til alle’, som man kunne have sagt under Stalin, mens man energisk tvang meningsforbryderne ind i togvogne med kurs mod lejre i det nordøstlige Sibirien. Lang artikel om Frankfurterskolen af Tim Pallis hos Snaphanen – Den anti-fascistiske bevægelses ophav. Læs det hele!

“… Det er derfor absolut nødvendigt at forstå den anti-fascistiske bevægelses ophav, og hvad det hele drejer sig om. Vi skal først tilbage til et af Frankfurterskolens hovedværker The Authoritarian Personality fra 1950 skrevet af Theodor W. Adorno, (1903-69), Else Frenkel-Brunswik, Daniel Levinson, and Nevitt Sanford. De var alle Franfurterskole forskere, som arbejdede på University of California, Berkeley under og kort tid efter 2. Verdenskrig.

Formålet med dette værk er at udrydde autoritære fordomme ved hjælp af en genuddannelse på det psykologiske og personlige plan. Det drejer sig især om fordomme overfor minoriteter. Det handler om at identificere slumrende fascistiske holdninger og fremme en anti-fascistisk tænkning for at bekæmpe de fascistiske tendenser i samfundet. Herfra udspringer AFA bevægelsen på den ekstreme venstrefløj.

… Det anbefales i ‘The Authoritarian Personality’, at psykologer i langt højere grad skal engagere sig i en slags forudbestemmelse af samfundet og kontrol af familiernes pædagogik f.eks. ved at udvikle en ideologi, der fremmer ikke-etnocentrisk personlighed.

Ideologien er, at etnocentriske forældre har en tendens til opdrage deres børn til at udvise de samme moralske holdninger til det at straffe, som de selv har til minoritetsgrupper. Det siges ligefrem i bedste kommunistiske mening, at der faktisk findes forældre, som fuldt bevidst modarbejder sig selv i og med at tro på nødvendigheden af at forme deres børn på en sådan måde, at de kan finde en plads i dette samfund. For det er dog det mest fascistiske, ikke at give børnene en chance i den kommunistiske utopi, som man drømmer om. …

Den autoritære personlighed beskæftiger sig en del med begrebet etnocentrisme, som de mener er en vigtig fordom at overvinde. Meningen er naturligvis, at bekæmpe lokal patriotisme og snæversynede fordomme, som står i vejen for den grænseløse multikulturelle utopi, der er ensbetydende med den marxistiske humanisme.

… I nymarxismen tales der ligefrem om ‘en etnocentrisk ideologi’, skønt det er et fatamorgana, da det ideologiske hører hjemme i nymarxismen og islam. De kalder denne såkaldte ‘etnocentriske ideologi’ for en pseudopatriotisme. Og de beskriver den således:

‘Vi er det bedste folk og det bedste land i verden, og vi bør enten helt isolere os fra verden eller deltage i den, men uden at miste vor fulde suverænitet og økonomiske fordele (underforstået imperialisme).’

I denne optik bliver national bevidsthed og ønsket om at passe på vort gamle land og kulturelle baggrund og vor følelse af fædrelandskærlighed til en fascistisk og racistisk nationalisme, som er i opposition til emigration, EU, internationale organisationer og konventioner. …

Denne kulturmarxistiske ideologi er et angreb på vor politiske og økonomiske verden, der karakteriseres som fascistisk, reaktionært, imperialistisk og chauvinistisk.

Frankfurterskolen opfattede den borgerlige familie som en forberedelse til fascismen. Disse kommunistiske socialforskere opfattede, at det oprindelige frie individ i familiens skød i virkeligheden var en socialisering til det at blive en fascistisk autoritet. Igen ser vi kimen til 1968 studenteroprøret og AFA aktivisterne. …

Løsningen er derfor mindretallets revolution. Man kan sige, at politisk korrekthed er det redskab, hvormed man kan gennemtvinge den kommunistiske ideologi. Beskyldningen af repressiv tolerance berettiger til at gennemtvinge en march gennem institutterne.

Det at styrte den fremherskende kulturelle hegemoni kræver intolerance overfor det det eksisterende system og en støtte af venstrefløjen og mindretallets synspunkter. Det islamiske mindretal, som i de europæiske storbyer snart ikke længere er et mindretal, skal altså begunstiges og hjælpes frem i socialpolitisk forstand. …

Det politiske flertal, som er ansvarlig for undertrykkelsen af mindretallet må derfor have deres civile rettigheder inddraget eller nægtet. Sådan gennemføres nymarxismens revolution. Borgerskabet er nemlig aggressivt og hadefuldt i modsætning til den ‘fredelige og humanistiske’ venstrefløj. Vor danskhed skal afskaffes, vore synspunkter ignoreres og dæmoniseres…

Oploadet Kl. 11:06 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/107751/trackback

19 Comments »

 1. Fra Bent Jensens “Ulve, Får og Vogtere”:

  Den unge kommunist Gert Petersen stillede efter befrielsen sin pen til rådighed for DKP og skrev i 1940’erne og 1950’erne en række artikler til partiavisen Land og Folk om de herlige nye tider i folkedemokratierne og den sovjetiske besættelseszone i Østtyskland. Han var begejstret for den »anti-fascistiske opdragelse«, der blev gennemført i »den anti-imperialistiske lejr«, hvor »folket« havde taget magten – »en republik, der må og skal omfatte hele Tyskland«. Forbundsrepublikken kaldte han den vesttyske »splittelsesstat«. I 1952 mente han, at Vesttyskland var på vej til »et nyt 1933«. Forestillingerne og påstandene om, at Forbundsrepublikken var ved at blive nazistisk, var et fast element i DKP’s og den øvrige venstrefløjs propaganda under hele Den Kolde Krig.

  I de socialistiske stater skete der derimod ifølge Gert Petersen mirakler. »Bulgariens vej fra slaveri til frihed« hed en artikel fra slutningen af 1949. »Kinas ansigt forandres« var fra begyndelsen af 1953. I Sovjetunionen kunne Gert Petersen se »mennesker af en ny type«, og selv den ringeste i Stalins Sovjet stod »på et højere udviklingstrin« end flertallet af de mennesker, der henslæbte deres liv i udbyttersamfundene. Under Stalins ledelse blev socialismens folk ført »frem mod en stadig mere strålende fremtid« – alt sammen typiske stalinistiske klicheer.

  De ledende danske kommunisters ubetingede forsvar for og støtte til Sovjetunionen er forsøgt forklaret med formodninger om, at de mange kommunistiske intellektuelle var i besiddelse af en »særlig optik«. De så ting, der ikke eksisterede, og de var omvendt blinde for ting, der eksisterede og var meget synlige. Der var angiveligt tale om en futuristisk optik; kommunisterne og deres sympatisører så ind i fremtiden, en abstrakt virkelighed. Det skulle betyde, at skildringerne af det lykkelige liv under Stalin og efterfølgere ikke i absolut forstand var usande, men blot udtryk for noget, de så ude i fremtiden. En sådan forklaring må så også kunne finde anvendelse på danske nazisters skildringer af livet i Tyskland under nazisternes herredømme.

  Kommentar by Asger Baunsgaard — 29. januar 2020 @ 12:12

 2. https://archive.org/details/vertigopolitix/Cultural+Marxism+and+The+Third+World+Invasion.mp4

  Kommentar by Dennis — 29. januar 2020 @ 12:37

 3. Absolut min ynglings “kommentator” men jeg forstår også hans baggrund som zenbuddhist, ja jeg må til Japan igen for at koncentrere indsigten…..og så komme tilbage fra Odysseen! Afstand og nærværet….

  Kommentar by Moth — 29. januar 2020 @ 13:34

 4. Kære Kim,

  Husker du at skrive at samtlige, med måske et par undtagelser, af den såkaldte Frankfurt Skole, var jøder?

  Ofte har borgerlige svært ved at forstå disse anti-nationale strømninger. Hvor kommer de fra?

  Det bliver straks nemmere at forstå, når man ved at de oftest opstår fra jødiske grupper, der føler sig truet af Europæiske nationalisme.

  Kommentar by Jens — 29. januar 2020 @ 13:43

 5. En fascist er en AFArt.
  Se på dem. Er de voldelige? Ønsker de at fremme deres synspunkter ved hjælp af vold?

  Kommentar by Nielsen — 29. januar 2020 @ 13:50

 6. Det er jo strengt taget ikke socialisme at ville tage et opgør med oplysningstiden.

  Kommentar by Asger — 29. januar 2020 @ 15:42

 7. Hr. Tim Pallis er en fremragende skribent.

  Kunne han ikke være gæsteskribent her på Danmarks førende politiske blog?

  Kommentar by Revisoren — 29. januar 2020 @ 16:56

 8. #4 Jens, nej det skal du nok ikke regne med. Det er tabu på UP, at tale om jøders voldsomt negative indflydelse på den hvide mands interessesfære.

  Selv i Sydafrika spillede de en væsentlig rolle i ophævelsen af apartheid, og blev naturligvis hædret for det:

  https://www.jpost.com/Jewish-World/Jewish-News/12-Jews-honored-on-African-stamps-as-Apartheid-fighters

  De tolv er naturligvis blot de mest fremtrædende støtter af terrororganisationen ANC, som den dag idag opfordrer til drab på hvide. Opfordringer som bliver imødekommet med grusom tortur, voldtægter og ydmygelser af de hvide, som ellers har holdt samfundet kørende. Jøder elsker bare at være med til at smadre det, som de hvide har opbygget.

  Hvis man ikke har fattet hvilket helvede det er at være hvid i Sydafrika idag, så kan man besøge denne dokumentationshjemmeside:

  ht tps://ancsanctionedgenocide.com/

  Kommentar by Hr. Snusk — 29. januar 2020 @ 22:20

 9. Manualen for Rote Armee Fraktion/Antifa osv. – Rules For Radicals -er sjovt nok også skrevet af en jøde: Saul Alisky.

  Kommentar by Hr. Snusk — 29. januar 2020 @ 22:22

 10. Alinsky, naturligvis.

  Kommentar by Hr. Snusk — 29. januar 2020 @ 22:22

 11. “The disproportionate number of Jews involved in anti-apartheid activities worried the communal leadership. At the Treason trial in 1956, half the whites arrested were Jews.”

  https://www.thejc.com/news/news-features/mandela-and-the-jews-1.467000?highlight=colin+shindler

  “In 1998 42 per cent of South African Jews stated that they were likely to stay in the new South Africa. By 2006 after Mandela’s tenure as president, this figure rose to 79%”

  Ja, jøderne er virkelig vores venner!

  Kommentar by Hr. Snusk — 29. januar 2020 @ 22:26

 12. Hr. Snusk,

  Vi må huske på at vi heller ikke havnede her fra den ene dag til den anden. Det er en stor og svær psykologisk omvæltning, at erkende at alt hvad man troede om hvem der er forbrydere og hvem der er ofre ikke passer.

  Det er jo hele ens opdragelse, hele ens værdigrundlag der udfordres.

  Det er hele Vestens moderne skabelsesfortælling der rives op med rode.

  Ikke desto mindre er det sandt hvad du skriver.

  Når man anerkender dette, og omfanget af løgnen, går op for en, så erstattes frygten med vrede.

  Kommentar by Jens — 30. januar 2020 @ 00:35

 13. Jeg glæder mig til den dag, hvor du, Kim, graver dybere og finder ud af, hvilken stamme folkene bag frankfurtskolen tilhørte.

  Hint: Det er ikke Jehovas vidner, men der er ca. lige så mange på verdensplan af dem.

  Kommentar by Voltzejn — 30. januar 2020 @ 01:11

 14. Jens, hvis du havde spurgt mig for 2-3 år siden, så havde jeg afliret alle flosklerne om “eneste demokrati i Mellemøsten” og “antisemitisme” osv. Men alle de forbandede krige, og de ofre som vi her i Vesten må bringe, fik mig til at sætte spørgsmålstegn ved det hele. Det afgørende punkt var nok Libyen – 3-i-1’eren: Gadaffis ønske om at handle olie i en kommende afrikansk møntfod (uafhængig af jødebankerne), overførslen af våben til IS (Benghazi-affæren) og den medfølgende migration (Europas ødelæggelse), kunne jeg simpelthen ikke ignorere. Derefter var det ikke så svært at se mønstrene. Og heller ikke svært at finde information. De skadedyr praler jo ligefrem med det!

  Kommentar by Hr. Snusk — 30. januar 2020 @ 01:42

 15. Du har så ret Hr. Snusk.

  For mig var det også indvandringsbølgen fra Libyen. Jeg havde godt nok kendt til overrepræsentation hos eksempelvis Bush regeringen i lang tid, men det bekymrede mig ikke. Jeg følte jo overordnet at den liberal verden var til gavn for mig også, der var penge at tjene, der var piger at møde, vi hyggede os jo?

  Men med Obamas anden periode og Libyen, ændrede alt sig, ikke sandt? Racehadet mod hvide sprang ud i USA, den hysteriske mandehadende feminisme, flodbølgen af migranter.

  Og hvorend jeg så fandt jeg dem bag disse bevægelser. Som radikale feminister, som hvidhadende kulturmaxister, som agitatorer for krig i Mellemøsten.

  Så må man jo være ærlig. Sandheden er ilde hørt, men skal erkendes.

  Desværre tror mange at man vågner op en dag og beslutter at nu vil man sku være “anti-semit”. Sådan er det jo ikke. At være bevidst om verdens tilstand er en skrækkelig byrde, men sandheden SKAL fortælles.

  Kommentar by Jens — 30. januar 2020 @ 02:11

 16. Interessant læsning, tak til Tim Pallis. Flere burde granske kulturmarxismen som han gør.

  Kommentar by Johnson — 30. januar 2020 @ 09:10

 17. Fordi en snæver gruppe af jøder er fremkommet med nogle fucked up kulturteorier er det vel ikke alle der er nogle sneaky bastards.
  Jeg har ikke noget imod diskossionen.

  Kommentar by Johnson — 30. januar 2020 @ 09:14

 18. Kommentar by Johnson

  Det er ikke bare en snæver gruppe. Selv i nutiden er de dybt involveret i alt, lige fra indvandring til feminisme, medier, sociale medier, porno, DNA-testing, white bashing (udskammelse af hvide), and you name it. Når man først kender sandheden, kan man ikke længere ignorere det. Alt dette kan umuligt være tilfælde. Og når man så sammentiller det med de ting, der står i deres religiøse tekster, så begynder det for alvor at give mening.

  Kommentar by Voltzejn — 30. januar 2020 @ 09:51

 19. God analyse af den kyndige og grundige Tim Pallis, som altid er værd at læse.

  Frankfurterskolen har altid været hyldet af marxisterne. Den hyldes stadig af de tidligere marxister – også dem der efter kommunismens kollaps i Sovjet, for syns skyld lader som om de har lagt afstand til de kommunistiske folkemord (de mere end 100 mio medborgere, der blev beordret henrettet af Mao, Stalin, Lenin osv). Frankfurterskolen var pseudovidenskableig propaganda for klassekamp mod ikke-socialister i mange af deres anbefalinger ved anvendelse af vold.

  Man skulle jo kende sine fjenders tankegang dengang, så jeg har selv den bog ståendde på reolen – en sølvlamineret bestseller – som studentermarxisterne i sin tid flittigt brugte. Paperback udgivet 01-01-1969 på forlaget Rhodos. Herbet Marcuse. “Frigørelsens dialektik”.

  Herbet Marcuse inspirerede flere ventreorienterede voldelige bevægelser dengang f.eks SDS* og Rote Armé Fraktion og deres efterfølgere som Blekingegadebanden, Antifa, autonome osv.

  Marcuse plæderer i ‘One-Dimensional Man’ for, at det moderne menneske er undertrykt af falske behov skabt af kapitalismen, og at et (voldeligt) mindretal må gøre oprør for at frigøre menneskeheden fra de falske behov. Den sang hører man stadig uophørligt fra de røde.

  *SDS. Nordamerikansk studenterorganisation. Studenter for et demokratisk Samfund (Students for a Democratic Society, SDS) var den mest synlige og vigtigste politiske studenterorganisation i 1960’ernes USA. Den blev startet i 1960 af folk fra en allerede eksisterende lille socialistisk gruppe og var frem til sin opløsning i 1970 i et klima af opsplitning og vold det vigtigste udtryk for årtiets politiske udvikling fra protester og krav om reformer til modstand og oprør. SDS voksede fra at være en lille organisation bestående af en håndfuld af folk, der sov blandt deres spritduplikatorer og levede af peanutbutter og retorik, til i 1968 at være en landsdækkende organisation med 350 lokalafdelinger og omkring 100.000 medlemmer. Organisationen var grundlæggende rammen om udviklingen af den nye venstrefløj i USA. (klip fra leksikon.org)

  Kommentar by A-mad — 1. februar 2020 @ 14:45

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper