27. februar 2020

“Forholdet mellem børn med henholdsvis høj og lav IQ bestemmer i al væsentlighed klassens.. succes”

“Hvad skal vi bruge det til?”, spørger journalist René Arestrup i kommentarsporet, og trækker så nazikortet, ligesom en stor del af kommentarsporet. Der er dog også lidt nemmere at argumentere for flere lærere, eller gratis madordning, som en lektor sagde i går eftermiddag på Radio4. Kronik af Helmuth Nyborg og Emil O.W. Kirkegaard i Dagbladet Information – Når den gennemsnitlige IQ falder, falder det faglige niveau i folkeskolen også.

“Elevernes faglighed skulle løftes med den seneste folkeskolereform fra 2014, men elever med »udfordrende social baggrund« har ikke fået det tilsigtede løft af reformen, viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE.

… Her vil vi tilbyde en uddannelsesvidenskabelig analyse af folkeskolens problemer, der tager udgangspunkt i en række empiriske kendsgerninger og har fokus på det enkelte skolebarns forudsætninger. …

Børn udviser store individuelle forskelle i intelligens målt på IQ. IQ er den bedste forudsiger for skoleforløbet, den senere uddannelse og deraf følgende karriere – og sågar for et lands bruttonationalprodukt.

Sessionsprøver viser, at Danmarks gennemsnitlige IQ er faldet siden 1990’erne, blandt andet fordi etnisk danske borgere udgør en stadig mindre andel af befolkningen, og de etniske danskere i gennemsnit har en højere IQ end de indvandrere, der er kommet hertil.

Hvor den etnisk danske IQ i snit ligger på 98, så har Syrien et gennemsnit på 75, Somalia et på 68 og Irak et på 89. … Denne forskel i IQ genfindes også i en dansk sessionsundersøgelse af mere end 360.000 mennesker. Den viste et gennemsnitligt IQ på 87,4 for deltagerne med anden etnisk baggrund end dansk.

Hovedtendensen er klar: Ikkevestlig indvandring sænker Danmarks gennemsnitlige IQ og trækker dermed også fagligheden i folkeskolen ned.

Udenlandske undersøgelser finder da også høj faglighed i klasser/skoler med mange børn med høj IQ og lav faglighed i klasser/skoler med mange børn med lav IQ. Elevgrundlagets IQ er altså styrende for de faglige niveauforskelle på tværs af klasser og skoler.

Man kan ellers nemt få øje på, at fagligheden falder, hvis antallet af børn med lav IQ i en klasse er højt, og at alt for mange forlader folkeskolen med ringe læse- og matematikkundskaber. Forholdet mellem børn med henholdsvis høj og lav IQ bestemmer i al væsentlighed klassens og skolens succes. Jo flere med lav IQ, desto lavere succes. Det ved vi fra internationale studier. …

VIVE forudsætter, at vi alle i udgangspunktet er født med de samme forudsætninger, og hvis elever får problemer i skolen, skyldes det social ’arv’ af økonomisk, social, kulturel eller religiøs karakter – eller strukturelle skolefaktorer. Ingen af disse ideer nyder entydig videnskabelig støtte.”

(Journalist René Arestrup, Information.dk, 27. februar 2020)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/108461/trackback

27 Comments »

 1. Hatten af for Information – den kronik ville ikke have en chance i Politiken, JP eller Berlingske – desværre.

  “Derfor bringer Information kronikken

  Det er velunderbygget videnskabeligt, at der er en forskel i intelligenskvotient mellem befolkningsgrupper med forskellige etniske baggrunde. Men årsagen til IQ-forskellene er der uenighed om. Dette indlæg er udtryk for en af positionerne i denne debat, som Information mener, er af væsentlig almen interesse.”

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 28. februar 2020 @ 00:12

 2. “Vi må erkende, at her har vi nogle børn som både genetisk og socialt ikke har forudsætningerne for at klare sig”

  Professor Niels Egelund.

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 28. februar 2020 @ 00:31

 3. Men er sådan nogle “dumme” børn så ikke rigtigt søde?
  Nej, socialt/emotionelt halter det også

  Fra Information(!)

  “Rapport: Ikkevestlige børn er mindre empatiske end danske
  Børnehavebørn af ikkevestlige forældre er dårligere til dansk og har ringere sociale færdigheder end børn af danske forældre,

  Når vi allerede i tre-femårsalderen kan se så store forskelle mellem vestlige og ikkevestlige børn, er det stærkt bekymrende,« siger Hanne Nielsen

  Professor Dorthe Bleses fra Aarhus Universitet er enig:

  »Jeg tror ikke, det her er overraskende for de pædagoger, der arbejder med børnene til daglig. Men for mange andre kan det være opsigtsvækkende. Der er markante forskelle på de her børnegrupper, som det er vigtigt, vi er opmærksomme på, når vi fremadrettet udvikler den pædagogiske praksis i Danmark.«”

  https://www.information.dk/indland/2016/08/rapport-ikkevestlige-boern-mindre-empatiske-danske

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 28. februar 2020 @ 00:37

 4. #1
  Information er bedre end deres rygte. De har givet spalteplads til Helmuth Nyborg før – noget der ville være utænkeligt i anglofone medier, for slet ikke at tale om en kommunistsprøjte som Informationæ.

  Kommentar by Felix Krull — 28. februar 2020 @ 01:06

 5. IQ er noget opreklameret fis.. Det er personligheden der er afgørende. Hvem gider bor i Hong Kong, Singapore, Sydkorea, Japan eller Kina? Stort set kun millionære eller folk med et godt betalt job – og folk fra 3. verdenslande. Nordkoreanerne har vel også en højere IQ end os?

  Kommentar by anno — 28. februar 2020 @ 02:30

 6. Thatssss racissst!

  Kommentar by Jan Huus — 28. februar 2020 @ 05:55

 7. Folk som trækker nazikortet, er folk som er løbet tør for argumenter!
  Ud over at indvandringen gør Danmark dummere, så gør det også Danmark fattigere og mere kriminelt!
  Lav IQ. folk klarer sig dårligere og vil langt oftere havne på offentlig forsørgelse!
  Lav IQ. folk vil i langt højere grad blive kriminelle og voldlige!
  Det er intet mindre end fakta! Og så spørger Rene Arestrup hvad vi skal bruge det til?
  Vi skal naturligvis stoppe import fra lav IQ lande, vi skal returnerer dem til deres hjemlande, for vi skal ikke ødelægge Danmarks fremtid. Vi har pligt til at afleverer et land i mindst samme stand dom vi modtog det, helst bedre! Det svigter vores generation! Takket være folk som Rene Arestrup!
  Det har intet, absolut intet, med nazisme at gøre. Vi skal ikke dræbe dem, vi skal ikke gasse dem eller udfører medicinske forsøg på dem, vi skal bare sende dem hjem, når de nu kan tage på ferie i deres hjemland!
  Hvis vi skal finde paralleller i historien, er det nok snarere Romerrigets fald, hvor folkevandring ødelagde landet, eller det Byzantinske riges fald til indvandrende tyrkiske osmannere! Det er nok snarere der vi er, vi er i begyndelsen af vores overlevelseskamp!

  Kommentar by Den Nervøse — 28. februar 2020 @ 08:04

 8. Muhamedanere!

  Kommentar by Bastardo — 28. februar 2020 @ 08:46

 9. Netop, Den Nervøse — 28. februar 2020 @ 08:04.

  Det er folk som Rene Arestrup som er den direkte årsag til at Danmark er ved at blive til endnu et shithole land. Den type af selvtilfredsse røvhuller er så Woke at fakta ikke er en del af deres tankeproces. Alt er et spørgsmål om at være med på en trend. De alene vide!

  Kommentar by Santor — 28. februar 2020 @ 09:32

 10. René Arestrup elsker selv nazismen Han fremmer selv regler om at kun viden, der understøtter hans politik må benyttes og offentliggøres.

  René Arestrup’s svindel-journalistik og mangel på logik er et klart bevis på, at også indfødte danskere kan have en IQ på niveau med Umbamumbastans.

  Kommentar by Oppenheimer fan — 28. februar 2020 @ 09:53

 11. Hej Den Nervøse. Jeg så for nylig et sted, at italienerne, blandt europæerne, var det folk, der havde den højeste gennemsnits IQ. Italienerne må være de direkte efterkommere efter de gamle romere, der styrede Romerriget. Alt i alt harmonerer det fint med indholdet i dit indlæg.

  Kommentar by Svend Gønge Borg — 28. februar 2020 @ 10:10

 12. I det seneste nummer af Coops blad, Samvirke, var der en politisk korrekt historie om intelligens i DK. Der stod at den gennemsnitlige IQ var faldet gennem de sidste par årtier.

  En ekspert blev spurgt om årsagen. Han kom med en mærkelig ulogisk forklaring. Han hævdede at den var steget indtil 1980 pga. af bedre ernæring og fordi flere kom i gymnasiet. Bliver man virkelig klogere af at gå i Gymnasiet? Men årsagen til at den nu var faldet, var at procentdelen der kommer i gymnasiet var stagneret. Hvis dette er rigtigt, skulle intelligensen jo stagnere og ikke falde.

  Det faldt ham selvfølgelig ikke ind at intelligensfaldet kunne skyldes den stadigt stigende andel af såkaldte “tosprogede” fra lav-IQ lande i skolevæsnet. Eller også turde han bare ikke sige det højt.

  Kommentar by JC — 28. februar 2020 @ 10:15

 13. For hundrede år siden, skulle indvandrere der ville have opholdstilladelse i USA, bestå en intelligensprøve. Indfør dette i EU.

  Kommentar by JC — 28. februar 2020 @ 10:17

 14. I den kronikken i Information står der at den etnisk danske befolkning har en IQ på 98. Er det ikke snarere den gennemsnitlige IQ idag, baseret på hele befolkningen? For få årtier siden lå den på ca 100. Når den er faldet til 98 i gennemsnit idag, skyldes det vel at den del af befolkningen der er indvandret fra lande med lav IQ, indgår.

  Kommentar by JC — 28. februar 2020 @ 10:21

 15. Det er mærkeligt at man ikke fra officielt hold vil anerkende genetisk betingede forskelle mellem forskellige etniske grupper. Det strider mod kendsgerningerne.

  Østasiater tåler dårligt mælk og alkohol. Pakistanere og indere får diabetes med vestlig kost, Kenyanere udkonkurrerer løbere andre steder fra pga. lange ben. Medicinalindustrien anerkender forskellene og indretter i stigende grad deres medicin efter dem. Hvorfor skulle intelligens som den eneste egenskab være uden genetisk betingede forudsætninger?

  Det er selvfølgelig fordi man er bange for at blive kaldt nazist at man ikke tør tale om disse genetiske forskelle. Men videnskabelig sandheder kan aldrig være nazisme.

  Kommentar by JC — 28. februar 2020 @ 10:31

 16. I virkeligheden er det utrolig enkelt! Hvis man har en befolkning med gennemsnitligt IQ. på 100 og man så importerer nogle migranter med gennemsnitligt IQ. på 80, ja så vil det gennemsnitlige IQ. faldt. Hvis det overrasker nogen, så burde de måske få undersøgt om de hører til dem, der trækker det gennemsnitlige IQ. ned.

  Kommentar by Den Nervøse — 28. februar 2020 @ 11:37

 17. Det er mærkeligt, at det er odiøst at tale om intelligensforskelle mellem menneskeracer, men ikke mellem hunderacer.

  Kommentar by Ole Madsen — 28. februar 2020 @ 11:48

 18. Kendsgerninger distraherer. Journalistisk grundregel, artikuleret af Politikens mangeårige chefredaktør Henrik Cavling, som lagde navn til Cavlingprisen.

  Sådan en pris får René Arestrup nok en dag.

  Kommentar by Crass Børsting — 28. februar 2020 @ 11:55

 19. IQ tests synes at favorisere folk med gode matematiske og geometriske evner, som udgør måske halvdelen af en given befolkning. Den anden halvdel kan være fuldt så intelligente, men besidder blot andre analytiske evner – eksempelvis evnen til at analysere (faktatjekke) de budskaber og påstande, som vi alle møder i det daglige.

  Et eksempel kunne være den stadige strøm af påstande om vor tids indvandring af muslimer fra Afrika og Mellemøsten. Vi kender dem til husløshed, da de alle er skåret over samme kam: “Det er en berigelse/ nødvendighed”, og “de er eller bliver ligesom os”.

  Men i en langsigtet helhedsvurdering af fordele(?) og ulemper ved muslimsk indvandring synes en meget stor del af den danske befolkning at have analytiske evner, der tyder på en IQ omkring de 70.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 28. februar 2020 @ 12:17

 20. @ Henrik Wegmann

  “Men i en langsigtet helhedsvurdering af fordele(?) og ulemper ved muslimsk indvandring synes en meget stor del af den danske befolkning at have analytiske evner, der tyder på en IQ omkring de 70.”

  IQ kan kun måles validt, når der ikke er forstyrrende faktorer – som kan være følelsesmæssigt og socialt pres og man kan skade egne interesser erhvervsmæssigt ved at se klart og vælge at agere egoistisk.

  Meget andet end IQ bestemmer om man handler klogt og rigtigt.

  Kommentar by Søren Ferling — 28. februar 2020 @ 16:14

 21. @ anno

  “IQ er noget opreklameret fis..”

  Vel ikke ligefrem noget fis, men enig i at også andet er af stor betydning.

  Noget kunne tyde på at kinesere trives fint med en langt højere grad af kollektivisme end europæere og de kunne være et godt eksempel på at vi heller ikke ville ønske masseindvandring derfra, fordi det ville trække samfundet i en retning vi ville have det dårligt med.

  Og sådan kunne man opliste flere mentale egenskaber.

  Det er ikke bare IQ der har en vis arvelighed – det har mange andre faktorer, som vi normalt henregner under kultur også – i stærkt varierende grad.

  Kommentar by Søren Ferling — 28. februar 2020 @ 16:20

 22. Bruger Rene Arrestrup ikke det samme billige argument mod en billig svensk tæjhandler,Som stilling Mimi Jakobsen brugte mod Paludan

  Kommentar by Nielsen — 28. februar 2020 @ 17:05

 23. Det er jo almindeligt kendte, videnskabelige kendsgerninger, som Helmuth Nyborg og Emil O.W. Kirkegaarder bringer.

  Jeg tvivler på, at der er mange danskere, der inderst inde ikke ved, at det forholder sig sådan. De fleste har det på fornemmelsen ud fra egne oplevelser med muslimer. De virker gns, som om de har færre ‘brikker’ at flytte rundt på. Det må man ikke sige, men mange nøjes med at tænke det. Så bliver de ikke opdaget.

  Det er kendt i den offentlige statistik, at mere end halvdelen af landets institutionspladser for retarderede børn er besat af muslimske børn.

  Det er også kendt af lægevidenskaben, at fætter-kusine ægteskaber giver flere retarderede børn. Derfor er der mange af dem blandt muslimer. Det bliver kun værre, når nært beslægtede i de muslimske familier igennem generationer har fået børn med hinanden. Fætter-kusine ægteskaber er almindelige i klansamfund. Det holder alt andet lige klanens medlemmer sammen, så de bedre kan holde sammen i kampen mod konkurrerende klaner. Derfor spærrer de også klanens kvinder inde, så mænd fra andre klaner ikke skal kunne stjæle dem og befrugte dem og på den måde øge formeringen i deres egen klan, som så ville føde flere krigere at kæmpe med mod de andre klaner og flere piger til at øge klanens formering.
  For klanen er de retarderede børn pga fætter-kusine formering således en slags collateral damage:-)

  Kommentar by A-mad — 28. februar 2020 @ 19:47

 24. De indavlede børn belaster specialafdelingerne for f.eks. nyresygdomme i stor stil. Genetiske tests afslører indavl i adskillige generationer

  Kommentar by Træt — 28. februar 2020 @ 21:47

 25. “Hvad skal vi bruge det til?”

  Ja, hvorfor skulle vi dog prøve at blive klogere og mere oplyste? Det er jo Had-Fakta og det kunne jo ende med at man gjorde noget reelt ved udviklingen …

  … det er da meget bedre kun at gøre det, som får os til at ligne gode humanistiske globalister uanset konsekvenserne, det er da klart …

  Kommentar by Peter Nielsen — 28. februar 2020 @ 21:50

 26. Jeg ønsker et stop for AL ikke-vestlig indvandring UANSET hvor høj eller lav IQ disse fremmede har …

  Kommentar by Peter Nielsen — 28. februar 2020 @ 21:51

 27. @ Søren Ferling — 28. februar 2020 @ 16:20

  – nej, ikke bare fis – men.. Direktør Jens Fisker, Dansk Arbejdsgiverforening, sagde i 1970: “Velkommen Mustafa”. Mon ikke Jens Fiskers (og resten af arbejdsgivernes) IQ lå langt over 80? Det er ikke IQ-70-80 folk der har rodet os ind i de problemer vi står med i dag.. MEN jeg ville da godt have en højere IQ :-) og dog, måske bare en bedre hukommelse – hvis der ellers var frit valg :-)

  Kommentar by anno — 28. februar 2020 @ 23:16

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper