1. april 2020

Valgnævnsformand om racisme-sigtede Paludan (2019): ‘Hvor værdig skal et folketingsmedlem være?’

Valgnævnet, der netop har besluttet at Stram Kurs ikke må indsamle vælgererklæringer før september 2022, har højesteretsdommer Jens Peter Christensen som formand. Her en kronik han skrev til Jyllands-Posten 12. maj 2019, kort før valget, blandt andet møntet på Stram Kurs-lederen Rasmus Paludan – Hvor værdig skal et folketingsmedlem være?

“Lige siden vores første grundlov, Junigrundloven af 1849, har der været et særligt værdighedskrav til Folketingets medlemmer. Kravet har været lidt forskelligt formuleret, men tanken bag har været den samme: Der må stilles særlige krav til hæderligheden hos Folketingets medlemmer. …

Junigrundloven af 1849 stillede krav om, at man for at være valgbar til Folketinget skulle være ‘uberygtet’. I 1915-grundloven hed det, man ikke måtte være fundet skyldig i en ‘i den offentlige Mening vanærende Handling’. I vores nuværende grundlov fra 1953 lyder kravet, at man for at være valgbar til Folketinget ikke må være ’straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør […] uværdig til at være medlem af Folketinget’.

Grundlovsbestemmelsen har fået ny aktualitet, fordi Klaus Riskær Pedersen og hans parti måske bliver valgt til Folketinget. … Som grundloven er formuleret, skal straffedommen være endelig, før der bliver tale om at tage stilling til værdigheden. Den straf, som formanden for Stram Kurs, Rasmus Paludan, i april blev idømt ved byretten i Glostrup, har han anket til landsretten. Dommen lød på 30 dages betinget fængsel for nogle udtalelser, som retten fandt, var i strid med den såkaldte racismeparagraf i straffelovens § 266 b. Da dommen er anket, er Rasmus Paludan ikke i grundlovens forstand ’straffet for en handling’ i denne sag.

… Vigtigt er det under alle omstændigheder, at det forhold, at en person får mange personlige stemmer ved et folketingsvalg, ikke udelukker Folketinget fra at beslutte, at vedkommende er uværdig til at sidde i Folketinget.

Heller ikke selv om vælgerne havde kendskab til hans eller hendes straffedom, da de satte deres kryds på stemmesedlen. Det er efter grundloven ikke afgørende, om den pågældende har sine egne vælgeres tillid. Det afgørende er, om den pågældende ‘i almindeligt omdømme’ er værdig. Som nævnt, er det Folketinget, og kun Folketinget, der afgør dette.”

(Formand for Valgnævnet Jens Peter Christensen i kronik, 12. maj 2019)

Oploadet Kl. 00:49 af Kim Møller — Direkte link36 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/109203/trackback

36 Comments »

 1. Men det er åbenbart ikke uværdigt at sidde i det danske Fjolseting hvis man knalder mindreårige, eller misbruger vores skattekroner, eller udsætter os danskere for livsfare ved at importere terrorister og kriminelle tosser og mongoler fra hele verden.

  Kommentar by Piphans — 1. april 2020 @ 00:57

 2. Der står også i Grundloven, at Kongen kan afsætte regeringen til enhver tid. Egentlig er det tragisk, at vores forfatning skal “tages med et gran salt”. Vi trænger til en ny forfatning, der ikke ligger op til den slags fortolkning. Især med hensyn til indfødsretten, hvor Folketinget også har misbrugt fortolkningen af indFØDSret ekstremt siden 1980erne. Tænker ikke at grundlovsgivernes tanke var, at Folketinget bare skulle give falsk indFØDSret ved lov til det halve af verdens befolkning.

  Kommentar by Fascist — 1. april 2020 @ 01:11

 3. Kommentar by Fascist — 1. april 2020 @ 01:11
  Der fik du da lige lagt et kæmpe pres på Johnny Margrethes skuldre.
  Både Pallustinenseren og Klaus Risgrødskær stod på stemmesedlerne ved sidste valg men blev ikke stemt ind.
  Hvad er problemet ?
  Tiden er for længst løbet fra mange af de retningslinier der gav mening da grundloven blev født men der er trods alt overordnet set rigtig god grund til at se den som en rettesnor

  Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 1. april 2020 @ 01:32

 4. Værdighed? Hvorfor kommer jeg til at tænke på Radikale Venstres kinddans med rabiate imamer?

  Kommentar by Hr. Snusk — 1. april 2020 @ 02:07

 5. Grundloven er ikke, som alt andet der handler om jura, eksakt videnskab.

  Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 1. april 2020 @ 02:11

 6. Det er stærkt bekymrende, at det er personagerne i Folketinget, der skal tage stilling til almindelige menneskers omdømme.

  Kommentar by Arne Torp — 1. april 2020 @ 06:28

 7. https://www.bt.dk/politik/doemt-og-anholdt-flere-gange-nu-vil-johannes-spindoktor-i-folketinget

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/danskpolitik/rosenkrantz-stemte-mod-anti-vold/7798156
  Pernille Rosenkrantz-Theil var kendt som en særdeles aktivistisk politiker i sine Enhedslisten-dage. Hun var som sagt aktiv i at slippe høns fri i Folketingssalen og var også det folketingsmedlem, der stod bag at lukke to aktivister ind i Folketinget, som hældte rød maling ud over daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen.

  Kommentar by k.m. — 1. april 2020 @ 07:01

 8. I det mindste er det nu pga. SK og Paludan kommet til den brede offentligheds kendskab at hele embedsmands-værket fra Politiet (der som regel bryder grundloven for at indskrænke SK’s politiske virke) til valgnævnet (som forbyder lovlige partier at opstille) er korrumperet og vi reelt set lever i en pseudo politistat.

  Den morale man kan udlede er at i Danmark har man kun ytringsfrihed hvis man siger noget systemet ikke har noget i mod at høre.

  Kommentar by Zenobia — 1. april 2020 @ 07:31

 9. Vaerdighed var der ikke noget med Boedskov? eller husker jeg forkert

  Kommentar by dunk — 1. april 2020 @ 07:40

 10. Værdighed og folketingspolitikere er vist to uforlignelige størrelser.

  Mht Monarkens beføjelser skal han/hun sikre at grundloven overholdes. Bla. ved at underskrive alle love. Hvordan hun igennem årene har underskevet den ene suverænitetsafgivelse efter den anden forbliver en gåde.

  Ret beset er Dronningen ikke værdig til embedet og bør skiftes ud. Helst med helt nye kræfter, hendes afkom er desværre heller ikke værdige til embedet

  Kommentar by redneck — 1. april 2020 @ 07:43

 11. dr.dk :
  “Fremover får regeringen mulighed for at forbyde forsamlinger på mere end to personer, hvis det bliver nødvendigt under udbruddet af coronavirus.

  Det har Folketinget vedtaget med et bredt flertal sent tirsdag aften, da der blev stemt om en ændring af epidemiloven.

  96 stemte for, mens ingen stemte imod.” citat slut

  Det er uhyggelig at et enigt Folketing vedtager en lov der reelt ikke er brug for. (sundheds)styrelsen vil have adgang til kreditkort og teleoplysninger – man vil have adgang til folks hjem !!!

  De påstår loven har en udløbsdato. Jeg vil se den ophævet før jeg tror dem. Det ligner mere forberedelse på et politisk lockdown, hvor vi ender med et sindssygt kommunist diktatur som Kina.

  Kommentar by k.m. — 1. april 2020 @ 07:54

 12. Politiet forhindrede flere gange Rasmus Paludan i at holde møde. Påstod de ikke kunne garantere hans sikkerhed.

  Nu har Folketinget en lov i baghånden der kan forbyde forsamlinger på mere end to personer. Den er lige til at tage frem når indvandrerkritiske partier skal i valgkamp. “Systemet” behøver ikke forklare sig, man kan bare henvise til loven.

  Kommentar by k.m. — 1. april 2020 @ 08:00

 13. Til K.M.

  Nu er der lang tid til næste valgkamp 3år+ fordi Sosserne kommer til at sidde mandatperioden ud b.la. pga covid-19 viruset. Skæringsdatoerne for de meget drakoniske midlertidige lov er på det tidspunkt udløbet.

  Det som bliver mere interessant at følge er om valgnævnet og Sosserne vil prøve at forbyde SK’s kommende søsterparti som skal til at indsamle vælgererklæringer.

  Kommentar by Zenobia — 1. april 2020 @ 08:15

 14. Der er ikke mange af dem der sidder på tabburetterne der er “værdige” til noget som helst, mindst af alt at sidde i en demokratisk forsamling.

  De fleste lyver og snyder som dagen er lang, meler der egen kage og forlanger at andre skal betale for melet, uden blusel.

  Tilsyneladende kræver det et vist mål af generel uhæderlighed at sidde i folketinget!

  Kommentar by Santor — 1. april 2020 @ 08:16

 15. Det kan næsten ikke blive mere grotesk, bizart eller vanvittigt. Man forbyder et lovligt parti at indsamle vælgererklæringer, man kasserer uden videre tusindvis af borgeres erklæringer og kalder dem ugyldige. Og hvorfor? Fordi der har været tekniske problemer med den statslige IT-platform, hvorfor nogle vælgere har haft så mange problemer med den digitale teknik, at de ikke har kunnet se om deres erklæring var blevet modtaget eller ej. Eller de har været flere i en familie eller klub som har sendt deres erklæringer fra samme adresse. Der er ikke skygge af bevis for at partiet har skyld i fejl, misbrug eller misforståelser mht. erklæringerne. Alligevel saboterer man demokratiet ved at give partiet skylden for fejl som skyldes at det digitale system fungerer dårligt eller usikkert. Ethvert påskud kan åbenbart bruges når Rasmus Paludans parti skal trynes. Hvor er det dog uværdigt at bruge falske anklager, billige tricks og juridiske hundekunster til at afspore folkestyret.

  Vil “eliten” kun acceptere folkestyret hvis folket er fjernet og sat i en skammekrog langt væk?

  Kommentar by Bent A — 1. april 2020 @ 08:23

 16. Zenobia
  “Skæringsdatoerne for de meget drakoniske midlertidige lov er på det tidspunkt udløbet.”

  Hvor mange love er afskaffet fordi der ikke længere er brug for dem?

  Kommentar by k.m. — 1. april 2020 @ 08:32

 17. off-topic

  Tiden er gået i stå Kina.
  Dødstallet er fastfrosset på ca. 3400

  Nu jamrer løgnepressen over den også rammes af lockdown.

  Ingen journalister graver i hvorfor der er meldt så få døde i Kina, når mange lande i Europa på få uger viser op til fem gange så mange omkomne

  Kommentar by k.m. — 1. april 2020 @ 08:43

 18. Nyere lovgivning er ikke baseret på landjorden men kun Sø- & Handelsretten er legitimlovgivning, populisme er den legitime lovgivning ; danske politikere underskrev det vatikanske admiralitet i 1940 og staten fraskrev sig retten til dansk jord, kun det danske folk har det. En højesteretsdommer er således arbejdsløs!

  Kommentar by Moth — 1. april 2020 @ 09:22

 19. k.m. — @ 08:43
  Tallene, ja tallene? Er der nogen der kan forklare disse talopgørelser, for der flyver så mange rundt?
  Jeg læser et sted at der på nuværende tidspunkt er omkring 90 corona-døde danskere.
  Sædvanligvis dør omkring 1800 danskere af influenza om året, så hvor mange danskere er indtil nu døde af influenza? Eller bliver influenzatilfældene i år medregnet i coronaen?
  Jeg er forvirret!

  Kommentar by Henning Jensen — 1. april 2020 @ 09:31

 20. Hvem sidder i Valgnævnet? (en flok radiGale tosser)!
  Hvem har stemt på dem der sidder i Valgnævnet? Astrid K.?

  Bent.A. skriver “tekniske problemer med den statslige IT-platform”,
  ja mon ikke! (ej det eneste der er problemer med derinde!)

  Men det er altid meget belejligt for Regimet, at kunne blive kvit elementer man ikke ønsker på hoppeBorgen, fordi disse har fundet den bagdør Regimet selv anvender efter behov.

  SIAD. Ud af EU&FN! Støt SK! Stem NB! Støt TR! Direkte Demokrati NU! Luk DDR! P.

  Kommentar by Piotr — 1. april 2020 @ 09:48

 21. Jens Peter Christensen er inhabil….

  Kommentar by Johnson — 1. april 2020 @ 09:50

 22. Hvorfor sender Kina ubrugelige ansigtsmasker til Norge?
  Er de ude på at plante så meget smitte udenfor Kina som mulig?

  Australien overvejer om de kan fortsætte samarbejdet med Kina på samme måde efter corona krisen.

  China Comunist Party bliver ikke kritiseret af EU, der går man lige nu efter at få Victor Orban ned med nakken

  Kommentar by k. m. — 1. april 2020 @ 09:53

 23. At 7 og 19:
  Grundloven og virkelige tal gælder kun for den røde halvdel, når det er opportunt.
  At 19:
  I mandags under Mettes selvkroningstale vidste jeg, at hun havde fået nye positive tal, der ville komme frem onsdag. Keine hexerei, nur behandigkeit!

  Kommentar by Bastardo — 1. april 2020 @ 11:21

 24. Ja, der er vist grund til den yderste mistænksomhed overfor kinesiske ansigtsmasker. Kvaliteten er lav og de kan evt. medbringe virusser.

  Der var igen noget snavs eller snusk i radioen. Det blev sagt at det stigende antal smittede i sundheds-sektoren var et bekymrende problem….. men om det havde noget at gøre med manglende åndedrætsværn, rengøring, udstyr, kitler, håndsprit, håndsæbe m.m….. kunne man ikke sige noget om. Men NATURLIGVIS er der en sammenhæng. Ligesom den manglende plads og afstand pga. nedlagte og forsvundne sengeafdelinger og hospitaler m.m. fremmer smittespredningen.

  Konstant søges Sundhedsstyrelsens fadæser bortforklaret.

  Kommentar by Bent A — 1. april 2020 @ 11:40

 25. Dhimmien Poul Madsen fra Ekskrementbladet gentager i dagens leder løgnehistorien om den såkaldte “barnebegravelse”, selvom enhver ved, at det var et hoax.

  Ufatteligt at den klamme pamflet fortsat skal støttes med 17.500.000 kroner om året i mediestøtte hvortil kommer momsfritagelse.

  Kommentar by Revisoren — 1. april 2020 @ 11:51

 26. Henning Jensen: Prøv at kigge på antallet af corona-dødsfald i Spanien og Italien, som viser at corona slet ikke er en almindelig influenza, men nærmere en livsfarlig og uhyre smitsom pest-sygdom. Bare i Madrid og Lombardiet har der været tusindvis af ekstra dødsfald. Og selv små børn og teen-agere der intet fejlede forud, har været blandt ofrene. Der er film om det på nettet.

  Kommentar by Bent A — 1. april 2020 @ 11:53

 27. Bent A — @ 11:53
  Tak for svar, men det var nu ikke døde i Spanien og Italien jeg spurgte ind til, men derimod de danske tal.
  Når selv en som jeg, der ikke er særlig god til tal, synes at der er noget galt med tallene, så er der måske noget som ikke helt stemmer? Og det hvad enten man kan lide det eller ej.
  Politikerne og MSM har fortalt løgne i årevis, er det så ikke meget naivt at tro, at man nu pludselig bliver fortalt sandheden? Og specielt nu hvor løgnen kunne være meget bekvem?

  Kommentar by Henning Jensen — 1. april 2020 @ 13:09

 28. Der er ikke nogens omdømme der lider skade af at forholde sig til fakta. 266b er en gummiparagraf rettet mod politiske modstandere.

  Det en meget snæver del af befolkningen der tager disse domme seriøst, desværre har dem der gør meget magt.

  Kommentar by Dennis — 1. april 2020 @ 13:35

 29. Bent A, slå koldt vand i blodet. Gennemsnitsalderen for de døde i Italien er 78 år. Og uanset hvad de døde af, så bliver det registreret som Corona, hvis blot de er testet positive. Tyskerne har tilsyneladende en langt mere realistisk tilgang til, hvordan det skal gøres. Og de ganske få unge, som faktisk dør af Corona bliver gjort til mediehistorier.

  Dermed ikke sagt, at Corona ikke er problematisk eller modbydelig at blive ramt af. Den er smitsom ad Helvede til, og det hele ville sikkert se meget værre ud, hvis vi intet gjorde. Men spørg dig selv, hvorfor ingen af de sportsfolk, journalister, skuespillere, politikere osv. som har stået frem offentligt med deres infektion er døde. Ingen!

  De danske sundhedsmyndigheder har, gennem hele forløbet, været komplet uduelige, og vi kan tydeligvis ikke stole på dem. De vil f.eks. ikke oplyse hvor mange, der er kommet sig over infektionen:

  ‘Der arbejdes på et system, der gør det muligt at oplyse, men det er ikke så enkelt, som det kan lyde, blandt andet fordi mange COVID-19 patienter også har andre sygdomme, hvilket kan give et uklart billede af hvornår personer er raske,’ oplyser Statens Serum Institut.

  Andre sygdomme? Så test dog for Covid-19!!! Diabetes, hjerteproblemer eller kræft giver vel for Fanden ikke udslag i en Virustest!

  https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/derfor-er-der-ingen-tal-for-raskmeldte-coronapatienter/8069712

  Hvis de kan holde os i uvidenhed og frygt, bliver det så meget nemmere at indføre totalitær lovgivning – at fratage os vores rettigheder.

  Kommentar by Hr. Snusk — 1. april 2020 @ 15:53

 30. https://www.worldometers.info/coronavirus/

  Kommentar by Hr. Snusk — 1. april 2020 @ 15:59

 31. Værdig? Ok han er lidt af en gadedreng! Men ser vi på andre syntes jeg det står værre til. Pernille Skipper står storsmilende sammen med en ekstrem islamist, der går ind for stening ef utro kvinder! De Radikale Venstre har haft Mona Sheikh og Sherin Khankan, som begge er og har været tilhængere af Sharia.
  I min verden er ingen af de to partier værdige til at være repræsenteret i folketinget!

  Kommentar by Den Nervøse — 1. april 2020 @ 17:10

 32. Vent og se, her midt i Covid-kaos finder man nok lige tid til at snige en fordobling af antal nødvendige vælgererklæringer ind under røgsløret. Kommunisterne er jo godt klar over, at Paludan kan samle 20.000 på 14 dage. De er i panik og vil lave nye afsløringer af deres diktatoriske tendenser. Velkommen til Banana Republika Dinamarca.

  Kommentar by Lider af danskhed — 1. april 2020 @ 19:22

 33. Hele Enfoldighedslisten (Ø) og overløberen Rosenkrantz-skøgen er værdige til Folketinget, hr. dommer?

  Kommentar by Iznogut — 1. april 2020 @ 22:37

 34. >28 Dennis 1. apr. 2020 13:35
  Der findes næppe en paragraf udenfor grundloven,som ikke er en gummiparagraf. Jo,der er nogle. Men hvis vi påtænker,at grundloven er fyldt med bøjelige paragraffer,er hele cirkusset på slotsholmen,kun sat i scene,for at holde os fangne i det gældsslaveri de selv og jer nyttige idioter har skabt.

  Kommentar by Nielsen — 1. april 2020 @ 22:57

 35. Landsforræderen Jens Peter Christensen er, udover at være inhabil, også en kendt løgner: han skrev direkte i avisen den løgn, at jeg havde fået 30 dages betinget fængsel. Det var aldrig tilfældet.

  Kommentar by Rasmus Paludan — 2. april 2020 @ 01:01

 36. En kendt løgner besidder et offentligt tillidserhverv? Ydermere skal han bedømme andre danskeres værdigheder og omdømme?

  Kun i et land, styret fra et satanistisk glaspalads i Bruxelles/Strasbourg og kontrolleret af lydige landsforrædere i offentlige embeder/tillidserhverv.

  Kommentar by Iznogut — 2. april 2020 @ 01:57

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper