9. august 2020

Forskere: Unge muslimer skal kende Koranen bedre, så de kan stå imod samfundets ‘konformitetspres’

Tilbage i 2017 ville Udlændinge- og Integrationsministeriet under Inger Støjberg have et opgør med berøringsangsten i forhold til ’social kontrol’, og afsatte 73,4 mio. til en national handlingssplan. To RUC-forskere fik to millioner til et projekt, som konkluderer at social kontrol som begreb ikke gav mening, men at unge muslimer udsættes for et ‘konformitetspres’. Løsningen er en styrkelse af de religiøse fællesskaber, og mere viden om Koranen, så kvinderne kan stå imod majoritetssamfundet.

Rapportens ene forfatter Lise Paulsen Galal er ligesom hendes mand professor Ehab Galal tæt involveret i ‘Forum for Islamforskning’, der udgiver ‘Tidsskift for Islamforskning’. Jeg skrev første gang om forskerparret her på bloggen tilbage i 2005. Femten års pseudo-forskning har blot medført højere løntrin. Antropologerne Bo Wagner Sørensen og Sofie Danneskiold-Samsøe gennemgår rapporten i Weekendavisen, hvor hele artiklen kan læses – Valuta for Støjbergs penge.

“… Forskerne har interviewet 53 ‘etniske minoritetsborgere’ i Vollsmose og Slagelse om, hvilke begrænsninger de oplever. Rapporten skriver at, ‘de primært føler sig begrænsede af repræsentanter for majoritetssamfundet, når de har været udsat for mobning, stigmatisering og/eller diskrimination i kraft af deres etno-religiøse minoritetsbaggrund. Nogle informanter forbinder helt eksplicit begrebet ’negativ social kontrol’ med overvågning og krav om konformitet fra velfærdssamfundets side (for eksempel i forhold til tøjvalg i forbindelse med, hvorvidt, hvor og hvor meget muslimske kvinder må bære tørklæde og være tildækkede)’.

Rapporten konkluderer også, at ære forstås så forskelligt af informanterne – overvejende ressourcestærke, praktiserende muslimer – at det ikke giver mening at bruge ordet hverken som analytisk begreb eller som anvendt begreb i det forebyggende arbejde: ‘Konformitetspres, der begrundes med og motiveres af kvindens ære og ærbarhed, der følgelig afspejler hele familiens ære, er med en enkelt undtagelse ikke en erfaring, vores informanter nikker genkendende til.’

… Og når han ikke kan blive anerkendt af majoritetssamfundet, kan han i det mindste påkalde sig ære i minoritetssamfundet. I det omfang ære eksisterer i de etniske minoritetsmiljøer i Vollsmose, er altså majoritetssamfundets skyld, hvis man skal følge forskernes konklusioner.

Rapporten fungerer som talerør for overvejende selvbevidste kvinder, der er stærke i deres Koran, og som rynker på næsen af mindre religiøse kultur-muslimer. Disse kvinder har ingen problemer med æresrelateret social kontrol, for de ‘følger religionen’ og giver udtryk for, at islam giver dem alle de rettigheder, de har brug for. Rapportens forfattere tager kvinderne på ordet, og en af dens anbefalinger er netop at styrke de religiøse fællesskaber og gøre unge kvinder (og mænd) mere vidende om Koranen. Det giver nemlig en ‘moralsk og intellektuel overlegenhed’, og de kan argumentere for deres religiøst funderede rettigheder.

… Opdragets formål, som var ‘at styrke det vidensbaserede arbejde inden for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol’, får forfatterne vendt til at handle om ‘begrænsninger i hverdagen’ og ‘konformitetspres’. …

Når rapporten affejer eksisterende vidnesbyrd og forskning, afmonterer den problemet. Det er muligvis også forfatternes hensigt, men med hvilke konsekvenser? …

Som forskere i dette felt gennem mange år søgte vi samme forskningspulje tilbage i 2017, men SIRI valgte i stedet de andres projekt med den begrundelse, at de havde ‘en nyskabende tilgang’. Vi spørger derfor: Er SIRI tilfredse med resultatet? Er dette en nyskabende og brugbar tilgang til forebyggelse af social kontrol?

(Galal & Liebmann, 2020: Magt og (m)ulighed: Mellem ulighedsstrukturer og æreskultur; Mere: RUC)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/112226/trackback

27 Comments »

 1. Man havde allerede gættet det. En rapport om “etniske minoriteter” handler i praksis kun om muslimer og ikke så meget om vietnamesere, filippinere eller srilankanere – disse grupper kan tilsyneladende godt fungere på trods af majoritetssamfundets mobning, stigmatisering og/eller diskrimination.

  Kommentar by J — 9. august 2020 @ 12:52

 2. Hvad der siges og skrives af sludder for offentlige midler gør mig vred!

  Kommentar by Jakob — 9. august 2020 @ 12:57

 3. FORSKERNE FRA RUC er vel nærmest allesammen tomatrøde “forskere” der er sat til at være propagandister og meningsdannere. De skriver den ene “afhandling” eller fristil efter den anden om hvor mobbende, undertrykkende og racistiske danskerne er overfor berigerne og asylanterne. Og de fortæller så ind i mellem om hvor berigende, hyggeligt, glædeligt og positivt det er at Danmark er ved at blive afrikaniseret og islamiseret.

  RUC-propagandaen følges hele tiden op af DR og TV2. Som f.eks. i “Søndagsfrokosten” i dag i P1, hvor der selvfølgelig var en overvægt af indvandrings-tilhængere. Bl.a. den stensikre muslimske fortaler for størst mulig indvandring, Öslem Cekic.

  Konsekvenserne i form af kraftigt forringet velfærd, sundhed og importeret sygdom, og mangedoblet kriminalitet, blev naturligvis ikke nævnt eller diskuteret af den tamme repræsentant for DF.

  Kommentar by Bent A — 9. august 2020 @ 13:05

 4. Erdogan erobrede Hagia Sofia
  Venstrefløjen tog RUC

  der er ikke stor forskel på de to institutioner

  Kommentar by k.m. — 9. august 2020 @ 13:16

 5. Hvis ikke prisen var så høj og konsekvenserne så tragiske, kunne man grine højt og længe ad disse propaganderende akademiske tossehoveder.

  Kommentar by Crass Børsting — 9. august 2020 @ 13:29

 6. Minoriteter må gerne dyrke deres eget fællasskab.

  Danskere der vil dyrke deres eget fællesskab er racister.

  Kommentar by KineserSnot — 9. august 2020 @ 13:41

 7. Man behøver ikke at have læst koranen for at få repatrieringsstøtte, rejse ud og vende tilbage til Danmark og aldrig betale pengene tilbage for systemet aner ikke at du fik pengene i første omgang:

  https://www.bt.dk/samfund/gigantbroeler-systemfejl-betyder-at-udlaendinge-ikke-opkraeves-penge

  Kommentar by Ole — 9. august 2020 @ 15:02

 8. Sofie Danneskiold-Samsøe og Louise Lund Liebmann stod også på hver sin side i debatten efter overgrebene i Køln.

  Det særlige ved de episoder, som har fundet sted ikke bare i Köln, men i flere europæiske byer, er, at de er organiseret, mener Sofie Danneskiold-Samsøe.

  Når over 500 kvinder anmelder krænkelser begået af grupper af mænd på én aften i fredstid midt i Europa, er det ikke bare en begivenhed uden fortilfælde i nyere tid. Det er også et varsel om, hvad der kan ske igen og igen andre steder på kontinentet, hvis vi ignorerer betydningen af de store kulturelle forskelle, som strømmen af flygtninge og migranter har skabt.

  ”Kultur er ikke en uforanderlig størrelse, og tendenser som denne kan fortsætte, hvis vi ikke modvirker dem. Vi skal være opmærksomme på, hvilke muligheder der er for at begå kollektive krænkelser som disse. Ligesom vi har et ansvar for at støtte de især unge fra etniske minoritetsmiljøer, som står frem og taler imod den sociale kontrol, som de udsættes for,” siger hun.

  ”Det er ret sandsynligt, at det har at gøre med, hvilken kønskultur de unge mænd har med sig. Der er belæg for at sige, at der i nordafrikanske og mellemøstlige lande er fællestræk, når det handler om kvindesyn og måden, man lever sin maskulinitet ud på,” siger hun.

  Lukker man øjnene for kulturelt betingede overgreb, kan det føre til et skred i forhold til, hvordan vi tillader at behandle kvinder, lyder det ligeledes fra antropolog og ph.d. Bo Wagner Sørensen, som har forsket i vold og etnicitet og er medforfatter til undersøgelsen ”’Familien betyder alt’ – Vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier”.

  ”Det er dybt beklageligt, at danske debattører har den der berøringsangst over for, at der kan være kulturelle forskelle på, hvad man betragter som ret og rimeligt over for det andet køn. Man gør det vel for ikke at blive spændt for en racistisk vogn, men de eneste, der vinder på, at man opretholder en tavshed, er de mænd, der udøver volden.”

  Men det er forkert at tale om et helt nyt problem, mener religionshistoriker og postdoc Louise Lund Liebmann, som har skrevet ph.d.-afhandlingen ”Et spørgsmål om ære?”, der handler om kategoriseringen af vold med æresrelateret vold som case.

  ”Jeg siger ikke, at det, der skete i Köln, ikke er forfærdeligt i sig selv, eller at det er lige så synd for danske kvinder generelt, for der er forskel i proportionerne. Men debatten om vold mod danske kvinder dukker som regel kun op, når vi taler om de andres vold – æresvold og så videre, og det reagerer nogle feminister på.”

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 9. august 2020 @ 15:18

 9. Trist at kr. 2.000.000 blev spildt på islam-apologetere Lise&Louise.
  Bo og Sophie ville være nået frem til et helt andet og for samfundet mere nyttigt resultat.

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 9. august 2020 @ 15:23

 10. Gad vide om sligt pengespild bliver medregnet, når muhamedanerbyrden gøres op?

  De skal hjem.

  Kommentar by Bastardo — 9. august 2020 @ 15:40

 11. Det samme resultat ville forskere få, hvis de interviewer medlemmer af en infam og undertrykkende sekt. Alle sektens aktive medlemmer vil benægte kontrol og undertrykkelse og vil ønsker redskaber og viden til at styrke sekten mod det omgivende, fjendtlige samfund. Forskerne ville konkludere at kontrol og undertrykkelse som begreb ikke gav mening…

  Det er kun de modige, der flygter fra sekten, der får stemme om undertrykkelsen:

  Her forklarer f.eks. et tidligere medlem af en sekt om hjernevask
  http://www.vice.com/da/article/xykz7q/et-tidligere-medlem-af-en-sekt-forklarer-hvordan-vi-alle-sammen-kan-blive-hjernevasket

  Også videnskab.dk har en Podcast om hjernevask: “Sådan starter du en sekt”.

  De to RUC-forskere har således brændt to millioner af på at styrke berøringsangsten over for den muslimske sektdannelse i stedet for et opgør med berøringsangsten.

  Kommentar by traveler — 9. august 2020 @ 16:35

 12. Fra religion.dk: Hvad er en sekt?

  En sekt er en tæt sammenknyttet religion, som ser sig selv i kontrast til majoritetssamfundet. TJEK

  En sekt gør krav på at have den absolutte sandhed og mener, at sekten er den eneste vej til frelsen. TJEK

  Religionens rolle for sektmedlemmerne er den dominerende og overskygger alle andre sociale roller. Dette gør, at sekter er mere tilbøjelige til ekstremisme, fordi de mener, at religion skal overskygge alle andre aspekter af livet. TJEK

  For at sikre, at de nye generationer forbliver i sekten, har man ofte sin egne skoler, hvilket yderligere minimerer kontakten med majoritetssamfundet. Samtidig gifter man sig næsten udelukkende med andre medlemmer. TJEK

  Islam i DK har alle sektens karakteristika.

  Kommentar by traveler — 9. august 2020 @ 16:51

 13. Ehab Galal lyder egyptisk. Det bidrager til at forstå Lise Paulsen Galal.

  Kommentar by traveler — 9. august 2020 @ 16:56

 14. RÅDET OM AT SKULLE KENDE KORANEN bedre, er jo helt gak-gak. Jo mere muslimer studerer koranen, jo mere fjendtlige og agressive bliver de overfor deres omgivelser. Er forskeren åndssvag eller korrupt?

  Kommentar by Bent A — 9. august 2020 @ 17:53

 15. muslims should know the toiletpaper book so that you can cite from it to other muslims and get fake or free jobs so when it is time for take over this will be used as passwords, since only real muslims know and read the shitty book, “written” by the pedophile centuries ago so he could justify beig a pedophile.

  i would recommend it to read it. to know that muslims and niggers think and are recommended to think about non muslims and whites. so you are prepared and are familiar with the chnages, understand the changes and what is going on, why they happen and what the next direction will be.

  be observant, focused, use your brains and never give up your norms, something the generations before you fought hard and worked hard to achieve…so you can be free and have your rights.

  Kommentar by Erwache — 9. august 2020 @ 18:10

 16. @ Bent A — 9. august 2020 @ 17:53

  Til tonerne af 2 mill. Dkr kan man vel udmærket kalde sådan en bunke lort for korruption.

  Det er helt utilstedeligt at skatteyderne skal belemres med bistandsklienter i million klassen.

  Kommentar by Santor — 9. august 2020 @ 18:41

 17. Vil man gerne gøre Koranskoleeleverne mere lydige i forhold til dansk lovgivning, så er man nok nødt til i smug at bortføre alle imamer og andre skriftkyndige, og herefter hyre nogle skuespillere til at belære de troende om at dansk lov står over mŭhamedansk lov og andre løgne.

  Kommentar by perhag — 9. august 2020 @ 20:32

 18. I Danmark er man myndig som 18-årig. Og vi har lovgivning, som forbyder trusler, vold og drab. Hvad kan man gøre mere?

  Hvis der skal ske større ændringer mht. social kontrol i indvandrermiljøer, så må det komme indefra. Det er det vi venter på. I mellemtiden kan vi så fokusere på andre ting.

  Kommentar by BE — 9. august 2020 @ 21:11

 19. “Forskere: Unge muslimer skal kende Koranen bedre, så de kan stå imod samfundets ‘konformitetspres’”
  Som sædvanlig er der tale om fupforskere og landsforrædere, så nu mangler vi bare nogen der med et par hurtige flade kan fortælle fupforskerne og landsforræderne hvorfor det er blevet et helvede at skulle flyve, og hvorfor alle vestlige lande er fyldt op med KORANKLODSER.

  Kommentar by piphans — 10. august 2020 @ 01:58

 20. Det bedrageriske Venstre (V) Danmarks liberale parti støtter besættelsen af Danmark på alle tænkelige måder.
  Midler til landsskadelige personer og institutioner flyder frit.

  Kommentar by Iznogut — 10. august 2020 @ 03:40

 21. #12 traveler: En krigerisk erobringssekt, islam. Tjek.

  Kommentar by Iznogut — 10. august 2020 @ 03:44

 22. Hvis vi lige ser bort fra eleverne og underviserne og de ansatte, var der så nogen der ville opdage at RUC blev nedlagt? Ok der er nogle naturvidenskabelige fakulteter, men dem kunne man passende lægge ind under KU.
  De samfundsvidenskabelige fakulteter på RUC, har ikke tilført noget til samfundet af værdi! Tværtimod! Det sludder de to “forskere” er nået frem til er jo åbenlyst ubrugeligt og mere skadeligt end gavnligt, så Danmark ville være bedre tjent uden RUC.

  Kommentar by Den Nervøse — 10. august 2020 @ 06:54

 23. Kommentar by Iznogut — 10. august 2020 @ 03:44

  Ja, pointen er, at forskere ingen problemer har med at forske objektivt eller kritisk i sekter, men når det kommer til Danmarks største sekt – islam – der har alle sektens karakteristika, glemmer de alt om vores indgående viden om sekter.

  Kommentar by traveler — 10. august 2020 @ 07:43

 24. Luk RUC.

  Kommentar by Holger_Danske — 10. august 2020 @ 10:31

 25. Femten års pseudo-forskning har blot medført højere løntrin.”

  LIGE NØJAGTIGT

  Professionel Godhed, it’s all about the money, prostituerede på statslige abstinenser.

  Kommentar by tavsen — 10. august 2020 @ 13:42

 26. Det er vel det man kalder undergravende virksomhed eller 5. kolonne.

  Kommentar by LarsB — 10. august 2020 @ 16:56

 27. Hvem skal så betale for at Danske unges kan lære Danskernes gloværdige fortid bedre at kende, så de kan stå imod islams ‘konformitetpres’ af vores samfund?

  Hvis muslimer vil lære mere om islam og koraaaaanen står det dem frit for!

  Kommentar by Santor — 11. august 2020 @ 21:16

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper