11. november 2020

Th. Hoffmann: “Problemet er jo bare, at gerningsmændene i den grad har religion og er muslimer…”

‘Ny bog viser Muhammads mange facetter’, kan man læse hos POV International, der lader Jakob Skovgaard-Petersen præsenterer sin nye bog. “Det interessante ved Muhammed, er efter min mening ikke, hvem han oprindelig var…”, men hvordan muslimer og kristne har set på ham historisk. En bekvem vinkel.

Så er der mere kød på professor Thomas Hoffmann, der i en kronik i Politiken giver salonsocialisterne akut behov for lugtesalt – Muslimer må droppe virkelighedsfornægtelsen.

“Lige nu synes en ny jihadistisk terrorkampagne at være i proces: angrebene på de forvekslede Charlie Hebdo-medarbejdere i Paris, Paty, kirkegængerne i Nice og senest en synagoge og cafégæster i Wien. I den muslimske verden myrder og lemlæster muslimske terrorister også løs – i en skala og med en intensitet helt uden for kategori i sammenligning med Europa.

Op gennem 00’erne har vi læst det ene afstandtagende kommuniké, charter, fatwa, tweet og facebookopslag efter det andet. … det sprog, som man almindeligvis møder i kølvandet på endnu et muslimsk udført terrorangreb, er alt for ofte overfladisk, floskuløst, sentimentalt, relativiserende og bortforklarende og derved ude af stand til at identificere og analysere det problem, som såvel muslimer og ikkemuslimer er ofre for i dag.

… For det andet oplever man igen og igen det, jeg kalder pseudotakfir. Takfir er et klassisk islamisk begreb og praksis, hvor man erklærer en muslim for ikkemuslim, altså en slags kætterstempling. Konsekvensen af en sådan takfirstempling er principielt fredløshed og dødsstraf.

Ekstremistiske muslimer benytter sig netop gerne af takfir over for deres trosfæller og fordømmes derfor ofte for det af mere moderate muslimer for deres puritanske dømmesyge. Det ironiske er imidlertid, at de forskellige terrorfordømmelser næsten altid forfalder til en tilsvarende takfirtaktik uden tilsyneladende at erkende overlappet.

Det giver sig til kende i vendinger som ‘de har ingen religion’, ‘det er ikke muslimer’, ‘det er ikke ægte islam’ – eller ‘der findes ikke noget, der hedder islamisk terror’.

Paradokset adresseres aldrig – for det analytiske og selvkritiske blik mangler. Problemet er jo bare, at gerningsmændene i den grad har religion og er muslimer – angrebene udføres almindeligvis under lovprisning af Guds storhed, med minikoraner tæt på kroppen og rituelt rensede kroppe. At hævde, at disse terrorister reelt ikke er troende muslimer, er udtryk for en farlig virkelighedsfornægtelse.

For det tredje synes alt for mange af fordømmelserne at mangle historisk-kritisk vilje eller evne. For eksempel når det entydigt slås fast, at den islamiske tradition fordømmer drab på civile. Begrebet civile findes simpelthen ikke i traditionen… Et klassisk eksempel, som man har set mange gange i denne ombæring, er påstanden om, at Koranen forbyder drab, fordi den rummer et vers, hvor det slås fast, at det at slå et menneske ihjel svarer til at dræbe hele menneskeheden.

Problemet er bare, at verset (sura 5, vers 32) næsten altid gengives i amputeret format. Afgørende detaljer undlades belejligt. Verset lyder nemlig i sin fulde ordlyd således: ‘På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn (Koranens betegnelse for jøderne), at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om han havde dræbt alle mennesker’. Her skal man dels lægge mærke til, at verset indfører to vigtige forbehold over for forbud mod drab, dels, at hævndrab er legitimt ligesom drab på dem, der skaber ‘fordærv’ i landet – sidstnævnte er naturligvis en så vag og elastisk term, at enhver kan beskyldes for at skabe ‘fordærv’. …

Indtil videre har jeg desværre ikke observeret nogen problematisere disse forbehold. For slet ikke at tale om verset, der følger lige bagefter, og som lyder: ‘Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det’. Versets kontekst knyttes traditionelt til en historie om Muhammad, hvor han brugte amputationen (samt udprikning af øjne). Ja ja, vil nogle indvende, men det er vel ligegyldigt, hvad Koranen siger? ‘Koranen i sig selv er tavs’ er frasen, der rutinemæssigt luftes.

Det, det handler om, er, hvordan muslimer tolker det. Nuvel, her er et eksempel på en fordømmelse af 11. september-angrebet fra en lang række indflydelsesrige arabiske islamiske lærde og meningsdannere: ‘Alle muslimer bør være forenet imod alle dem, som terroriserer de uskyldige og som begår drab på ikkekombattanter uden en forsvarlig grund’. Denne sidste præciserende detalje, ‘uden en forsvarlig grund’, åbner ligesom det førnævnte koranvers for en afgrund af potentielle voldelige reaktioner.

(Mozambique, hvor IS-associerede militser netop har halshugget 50 personer, 6. november 2020)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/114875/trackback

27 Comments »

 1. Det som ofte afslører fanatikere, er at de fører sig frem med mange selvmodsigelser, som om enhver logik mangler, og som om de slet ikke evner at tænke rationelt. Som f.eks. når Rosa Lund fra enhedslisten siger at hun ønsker at forsvare danske kvinder mod overgreb, undertrykkelse og sexisme, samtidig med at hun gladeligt importerer tusinder af kulturfremmede som er kendte for at undertrykke og forgribe sig på kvinder. Det er da en selvmodsigelse der vil noget.

  Kommentar by BENT A — 11. november 2020 @ 02:32

 2. De frygtelige grusomheder og terror-aktioner som er sket i mange egne af verden, og i de senere år også i Europa, bør få enhver dansker til at tænke dybt over om det virkelig er ok, trygt og berigende, at lade hundredtusindvis af mulige eller potentielle fanatikere bosætte sig i Danmark.

  Kommentar by BENT A — 11. november 2020 @ 03:08

 3. Konklusionen må være: Hvis Jakob Skovgaard Petersen har skrevet en bog,ved man den ikke er det papir værd,den er skrevet på. Hvis Thomas Hoffmann skriver en bog,er den muligvis interessant.

  Kommentar by Nielsen — 11. november 2020 @ 03:18

 4. Godt skrevet af professor Thomas Hoffmann!

  Det er på aller højeste tid, at få det gjort almen bekendt*, at KOranen skal læses ud fra en indforstået iSlamistisk selvophøjethed. Ligeledes med de de iSlamiske staters indflydelse i FN OG den tolkning, som de´ lægger i f.eks. Marrakesh-aftalen, som Lars Løkke Landsforrædder underskrev i dec. 2018:

  Når der i KOranen står, at man ikke må slå andre ihjel, skal det læses som “muSlimer må ikke slå stærkere troende muSlimer ihjel” (men hjertens gerne vantro og frafaldne)
  At man skal dele sine goder med andre, skal på samme måde forstås som ” – med andre der kæmper ligeligt/mere for iSlams “ære” end sig selv”.
  At man ikke må dit og dat mod andre, gælder KUN inden for iSlams egen kreds og KUN overfor dem af dem, der er mere troende end ens egen kreds/klan. (deraf, også, deres evige krige mod hinanden i hjemlandene)

  At det i bund og grund må være non-HAlal, at lade sig forsørge, så mageligt, af et frihedselskende folk, med store indkomster fra bl.a. svineproduktion, gælder ligeledes ikke, da det i den iSlamiske kontekst ses som en ære/pligt, at gøre vantros (ikke islamtilbedende) besiddelser til sine absolutte rettigheder.

  Mange eksempler kan tilføjes og jeg håber andre vil følge op på listen.

  Blot lige en mere herfra:
  KOrantilbedere må ikke tage vi vantro til venner!
  – med mindre altså det sker for en afgrænset tid, med henblik på udnyttelse/overtagelse til ære for iSlamisk dominans/fremfærd i verden.

  *skønt svært fatteligt for venstrefløjen og resten af godhedsindustrien

  Kommentar by M.S. Carstens — 11. november 2020 @ 03:37

 5. Altså Islam er og bliver en- usekulær diktatorreligion med En Førerprofet ideal- og af den grund had til frihed. Den kræver fordummelses underkastelse, og har intet med kærlighed at gøre, og derfor er den direkte årsag til Terror, Krig, undertrykkelse og civilisationsødelæggelse. AT vi ikke er blevet bedre advaret de sidste 50 år (skyldtes det olieafghængighed?), og ikke gjorde modstand og begyndte at bekæmpe og udrydde den for 20 års tid siden (11 september 2001), men prøvede at lyve os bort fra det vi havde med at gøre, og brugte løgnfuld moral og etik, bliver en katastrofe for vores børn og børnebørn. Min afgrundsdybe foragt for min samtids leflen for den. Støt SIAD. http://www.siaddk.wordpress.com. Trods alt en god onsdag. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 11. november 2020 @ 04:57

 6. hvilket igen leder tilbage til at islamister skal slås ihjel, hvor end de findes, allesammen!

  Kommentar by Hul igennem? — 11. november 2020 @ 07:40

 7. Thomas Hoffmanns kronik i gårsdagens POLITIKEN siger principielt ikke andet, end hvad denne blog har sagt konsistent siden sin start for 17 år siden, hvor jeg selv har læst med dagligt de sidste 14 år. Men det er alligevel bemærkelsesværdigt. For en kronik af den art har været utænkelig i POLITIKEN indtil nu. Det interessante spørgsmål er nu, om dette er en enlig svale, eller om det er et tegn på, at de toneangivende er ved at bevæge sig i retning af virkeligheden?

  Kommentar by JMR HH Jr — 11. november 2020 @ 08:03

 8. Der er ikke noget i troen/systemet der er egnet til verdensbrug,direkte fordummende og mange af dens udoevere direkte loegnagtige

  Kommentar by dunk — 11. november 2020 @ 08:06

 9. Man må være en galning og historisk analfabet hvis man kan sige noget som helst positivt om iSlam og dens medlemmer.

  Lad os heller ikke glemme at alene i de sidste 3-4 uger har tyrkerne myrdet, halshugget og tortureret tusindvis af kristne armeniere, igen.

  Kommentar by piphans — 11. november 2020 @ 08:44

 10. Noget af det værste er, at nogle udspekulerede løgnere har klippet denne tilforladelige sætning ud af den modbydelige kontekst:

  “…hvis nogen dræber et menneske, … er det, som om han havde dræbt alle mennesker’”

  Man skal virkelige satse på, at modtageren af en sådan løgn enten har lavt iq eller er stærkt manipuleret eller begge dele. For normale mennesker tager det ikke fem minutter at gennemskue løgnen.

  Kommentar by traveler — 11. november 2020 @ 08:54

 11. Fat det dog….og det gør det/de heller ikke!
  https://www.bt.dk/samfund/samah-blev-overfaldet-med-sine-to-boern-vi-hader-jer-fat-det-dog

  Kommentar by Anonym — 11. november 2020 @ 09:25

 12. I striden mellem kristne Armenien og de muslimske tyrker mv., havde Armenien undladt at opruste og undladt at modernisere hærens udstyr, mens fjenden havde oprustet meget gennem de sidste to år, og resultatet er at de tabte de sidste tre ugers krig, mistede mange soldater, og nu har tabt store landområder. Havde Armenien også kortsynede feminiserede politikere (m/k) til at styre forsvarsbudgettet? Brugte de også kun 1,5% af BNP på forsvar? Var en masse officerer blevet fyret pga. bagateller? Ringede de til Trine Bramsen og fik at vide at det var mere end nok med 1,5% og et par enkelte sergenter?

  Kommentar by BENT A — 11. november 2020 @ 10:07

 13. …og resultatet er at Armenien tabte de sidste tre ugers krig…..

  Kommentar by BENT A — 11. november 2020 @ 10:09

 14. Ja, i årevis har indvandringsindustrien og dens medløbere i de gamle partier og medier, fyldt danskerne med fordrejede, forvrængede og forfalskede citater, både fra koranen og andre steder.

  Kommentar by BENT A — 11. november 2020 @ 10:13

 15. Det er næppe noget, som Ida-Sophia Petersen, The Voice-vært læser. Ej heller de jævnlige oplysninger om 600 manglende fængselsbetjente, grundet de indsattes ændrede mentalitet. Mon ikke der snart kommer en byge af nye oplysninger om faldende kriminalitet?

  Kommentar by tavsen — 11. november 2020 @ 10:26

 16. Kommentar by JMR HH Jr — 11. november 2020 @ 08:03

  Det forbliver nok en enkelt enlig svale, der som bekendt ikke udgør een sommer. Så længe Politiken er afhængig af statsstøtte tør de ikke bevæge sig for langt væk fra deres eksistensgrundlag.

  Kommentar by tavsen — 11. november 2020 @ 10:33

 17. Altid dejligt at høre fra kloge Thomas Hoffmann – Hvad lave Tina Magaard, savner hendes input?

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 11. november 2020 @ 10:37

 18. […] Uriasposten citerer fyldigt fra en kronik af religionsprofessor Thomas Hoffmann, der er et af humanioras få lyspunkter i denne den metodiske fordummelses tidsalder. Hoffmann har længe været på kant med den gode tone på universitetet, og han beskriver uden omsvøb det politisk korrekte standardsvar på islamistisk terror som “overfladisk, floskuløst, sentimentalt, relativiserende og bortforklarende”. Der er en dybde i Hoffmanns kritik, der skaber voldsom resonans i min filosofiske referenceramme. Det er ikke de enkelte ting, han siger, men hans grundlæggende måde at nærme sig problemstillingen på, der er vigtig at bemærke. Hoffmann synes mig at dele et paradigme for fortolkningen af menneskelig adfærd, der er er fælles for alle og samtlige kritikere af den dominerende tankegang på de humanistiske fag, På den måde kaster han indirekte lys på de videnskabsfilosofiske grunde til humanioras forfald. Den ideologikritiske tradition er som politisk korrekthed og identitetspolitik blevet til et intellektuelt misfoster, hvis mest genkendelige frugter er moralsk hysteri og massepsykotisk heksesabbat. Men om årsagerne til sådan noget kan man dårligt sige noget fornuftigt. Det ligner “a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing”, og hvem kan vide, hvor det kom fra, eller hvornår det får ende? Hoffmans kritik bringer os bagom overophedningens røgslår, så det måske kan blive tydeligt, at der ligger bestemte intellektuelle fodfejl til grund for humanioras forfald. […]

  Pingback by Thomas Hoffmanns humaniora – Tankesite — 11. november 2020 @ 10:49

 19. Kend dem på skridtet. Somalineger overfald i ghettoen
  https://amtsavisen.dk/artikel/h%C3%B8rte-hurtige-skridt-bagfra-15-%C3%A5rig-overfaldet-og-r%C3%B8vet

  Kommentar by Islamarebad — 11. november 2020 @ 10:51

 20. Tillader mig at bruge siden som off-topic
  https://www.document.no/2020/11/11/bidens-fremgang-i-georgia-kom-i-tre-fylker-hvor-facebook-finansierte-sikre-valg/

  Hvem sagde valgsvindel ?

  Kommentar by k.m. — 11. november 2020 @ 11:07

 21. anywhere the niggers and muslims are the killing of whites and innocents are there too. internet is full with videos that niggers and muslims themselves have filmed when they kill women, childen, whites. why are those innocents killed, why are those atrocities done? because they are muslims and african garbage, it is risk free.

  if beheadings, killings, atrocities are done in shithole france, those atrocities will come to Denmark too. you can see the pre-stage in norway and the garbage open shithole sweden when it is not covered up.

  so it is important that anyone with normal intelligence start to prepare, network because we are running out of time. We are aleady living under oppression, in one way or the other. And the reaso why the ones with the lowest iq trawl the internet for what the ones with brains do is because they are commie retards. so take important things off line, what you talk about and what you do and who you meet is not to be shared with commies on internet.

  so stay safe, focused and observant.

  Erwache jetzt!

  Kommentar by Erwache — 11. november 2020 @ 11:43

 22. Er der nogen der kan sende kronikken til lille blanke Ida-Sophia fra en af de foregående blogposts?

  Kommentar by Revisoren — 11. november 2020 @ 11:45

 23. https://ekstrabladet.dk/112/knivoverfald-ved-islamisk-kulturcenter/8362583

  Kommentar by Anonym — 11. november 2020 @ 13:54

 24. Det viser kun at vi ikke kan leve sammen, fordi mordforsøget på Kurt Westergaard viser at det at tegne profeten er grund nok til drab. Fordi mordforsøget på Lars Hedegaard viser at det at kæmpe mod islams indflydelse i Danmark er grund nok til drab. Fordi Dan Uzan blev dræbt foran synagogen og Finn Nørgaard blev dræbt da han ville forhindre terroren mod et møde om ytringsfrihed, og så har vi ikke medtaget alle dem, der lever med trusler på deres liv, fordi de på den ene eller anden måde taler imod islam!
  Vi er bare ikke i stand til at finde en fællesnævner, så vi kan leve sammen og vi var her først, det er vores land!

  Kommentar by Den Nervøse — 11. november 2020 @ 16:23

 25. koranen er en krigsmanual.

  Kommentar by heisahero — 11. november 2020 @ 18:32

 26. Vi bør ikke kun kigge på selve den ikke-vestlige masseindvandring, men også på hvilke personer, netværk og grupper, som har været med til at facilitere og fremme denne udvikling.

  Kommentar by Peter Nielsen — 11. november 2020 @ 20:06

 27. Terrror eller…
  https://ekstrabladet.dk/112/person-smadrer-ind-i-politistation/8363235

  Kommentar by Anonym — 11. november 2020 @ 21:24

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper