20. november 2020

Rapport associerer antifeminisme med nazisme: “… er imod opløsningen af de traditionelle kønsroller”

En af de store forskelle på de to politiske fløje, er venstrefløjens evindelige forsøg på at gøre egne holdninger apolitiske. Der findes stort set ikke en NGO, der ikke er tætpakket med venstreradikale, og Cybernauterne er ingen undtagelse. Deres ekspertpanel består foruden Maia Kahlke Lorentzen, der citeres i artiklen herunder, af folk som Freja Wedenborg (tidl. DKP/ml, Kommunistisk Parti), Aslak Ransby (tidl. SUF), Kevin Shakir (tidl. ansat af Enhedslisten). Maia Kahlke Lorentzen mener ikke der bør være en øvre grænse for indvandring, og demonstrerede så sent som sidste år med Antifascistisk Aktion. Begrebet ‘kønschauvinistiske fællesskaber’, der spiller en central rolle i rapporten, er taget fra idehistoriker Mikkel Thorup (tidl. Rød Ungdom).

Vi er med andre ord langt til venstre for virkeligheden, og det kan derfor ikke overraske at rapporten problematiserer enhver form for antifeminisme, der anskues som en radikaliserende glidebane mod vold. Et 33 siders associationstrick, der skal gøde jorden for venstrefløjens kønspolitiske agenda. Problemet er alt fra Lars Andersen, Jordan B. Peterson over Generation Identitær og Stram Kurs til konspiratoriske JKF21 og nationalsocialistiske Nordfront. Anarkokapitalister og antikapitalister er højreradikale, og meget meget farlige. De podcaster, og debatterer helt frit. Venstrefløjen hader den slags.

Rapporten fik rosende omtale i Politiken, og det er helt efter bogen. Langt værre er det, at rapporten er medfinansieret af Partnerskabet @lliancen, der inkluderer PET. Politiet skulle garantere den frie debat, ikke bistå den yderste venstrefløj i klapjagten på enhver form for dissens. Fra Politiken.dk – ‘Kvinder er notorisk utro’: Nynazister, scorekunstnere og muskuløse fanatikere lokker unge mænd med had mod kvinder.

“Én ting kan ekstreme grupper i internettets politiske undergrund enes om: Ligestillingen er gået for vidt. Ifølge en ny dansk undersøgelse benytter en broget flok af nynazister, scorekunstnere og fitnessfanatikere kønspolitiske udfald til at flytte brugere fra mainstreamplatforme til deres egne ekkokamre.

… én ting er de åbenbart enige om: Ligestillingen er gået for vidt. Mænd bliver undertrykt. Og tiden er inde til at vinde det tabte terræn tilbage. …

Ihvert fald viser en rapport udført af kooperativet Cybernauterne og organisationen DareGender, at antifeminisme, chauvinisme og agitation for traditionelle kønsroller går igen i en række ellers højst forskellige såkaldte ‘meningsfællesskaber’ på nettet.

… I rapporten, der har titlen ‘ Under indflydelse – Veje ind i ekstreme digitale fællesskaber gennem køn og maskulinitet’, udpeger forfatterne seks meningsfællesskaber, som – ud over deres individuelle hovedbudskaber – alle er imod opløsningen af de traditionelle kønsroller. Nogle taler for at begrænse andres demokratiske rettigheder. Andre er angiveligt parate til at bruge vold.

… Rapporten bygger også på interviews med fem mænd, der har været en del af de ekstreme meningsfællesskaber. En af mændene forklarer, at hans søgen efter en video med evolutionsteoretikeren og ateisten Richard Dawkins bragte ham videre til mere og mere ekstremt indhold. Og han endte hos den amerikanske højreaktivist Gavin McInnes, der har grundlagt den voldelige, nyfascistiske gruppe Proud Boys.

… Rapporten fra Cybernauterne er især rettet mod folk, der arbejder med børn og unge, men også tænkt som en hjælp for forældre, som gerne vil forstå, hvordan de digitale platforme fungerer, forklarer Maia Kahlke Lorentzen.”

(Cybernauterne, 2020: Under indflydelse. Veje ind i ekstreme digitale fællesskaber…, 33 sider)

“Den danske transkvinde May Lifschitz er model for undertøjsfirmaet Victoria’s Secret, og ungdomsmagasinet Teen Vogue har overskrifter som ‘4 Things You Should Stop Saying to Nonbinary People’ i artikler, der handler om, at køn er flydende. For nogle er dette en mulighed for frigørelse. For andre er det et tegn på, at ligestillingen har taget overhånd og at tingene er på vej i den gale retning. … Denne rapport kortlægger meningsfællesskaber, der betoner køn og maskulinitet i modstand mod ligestilling og feminisme i en dansk sammenhæng. Den belyser, hvordan deres forestillinger og fortællinger om køn skaber fjendebilleder, der i sidste ende kan lede til had, chikane og vold. (s. 4f)

“Idéhistoriker Mikkel Thorup bruger samlebetegnelsen kønschauvinistiske fællesskaber om de grupperinger, fra anti-feminister til højreradikale, der dyrker en ide om, at mandlig dominans er naturlig. De meningsfællesskaber, som vi har fundet frem til, har forskellige ideologiske udgangspunkter, men har det til fælles at de taler imod feminisme og ligestilling, eller imod politiske bevægelser der arbejder for ligestilling og ligebehandling på tværs af køn, seksualitet og etnicitet.” (s. 6)

“Etnonationalistiske meningsfællesskaber dyrker en stærk tilknytning til deres etniske og nationale identitet, i samklang med islamofobi og kritik af indvandring, der opfattes som en trussel imod medlemmernes identitet og kultur. … Deltagere fra forskellige grupper har udøvet digital chikane eller intimidering af politiske modstandere, for eksempel ved at oversvømme dem med ubehagelige beskeder, offentliggøre deres adresser eller skrive profiler på dem på blogs og hjemmesider.” (s. 10)

Meningsfællesskaberne dyrker også en fortælling om, at ytringsfriheden er under pres fra en elite, der ikke ønsker at deres politiske modstandere skal få lov at tale. Denne fortælling forstærkes og føles bekræftet, når sociale medier fjerner indhold eller hele kanaler fra folk man er ideologisk beslægtet med, hvis det har overtrådt platformenes retningslinjer. Et eksempel er Tommy Robinson fra den højreekstreme gruppe English Defence League, der i 2019 blev fjernet eller skjult på både Facebook, YouTube og Tiktok på grund af hans brud på deres retningslinjer om racisme og hadtale. Dette var et stort emne både i Danmark og internationalt, på tværs af de forskellige meningsfællesskaber, hvor man dyrker en opfattelse af, at ytringsfriheden er absolut, og derfor bør inkludere retten til at komme med racistiske, hadefulde eller voldsparate udtalelser.” (s. 16)

“Den Nordiske Modstandsbevægelses sympatisører dukker lejlighedsvis op i kommentarerne hos Stram Kurs, Lars Andersen, Podcasten Ytringspligt og Generation Identitær.” (s. 22)

“Groft, grænseoverskridende indhold er populært på nettet. At være hård og konfronterende og nedladende overfor andre, for eksempel nogen, der har dummet sig i offentligheden, er en indholdsform, som man også ser på mainstream YouTube, og som med succes er blevet overtaget af de politiske influencere. Som en interviewperson beskriver sit første møde med indhold fra Jordan Peterson…” (s. 26)

“Det er en hel genre i sig selv at lave såkaldte ‘takedowns’ eller ‘owns’ (slang for at vinde over en mod- stander). Indhold, der latterliggør eller kritiserer progressive bevægelser, er effektivt til at fange opmærk- somhed på digitale platforme. Der findes utallige videoer på YouTube med titler som ‘feminist gets owned’, der kan benyttes til at underkende pers- pektiver, latterliggøre andres meninger og bekræfte bestemte ståsteder.” (s. 26f)

“Forskning i ekstremisme peger på, at nogle miljøer tilbyder en form for remaskulinisering, altså en måde igen at føle sig sikker i sin maskulinitet på, der indebærer en aggressiv adfærd, at bære skydevåben, udøve vold eller deltage i krigshandlinger. … Ideer om den hypermaskuline mand og modstand mod ligestilling vækker genklang — også i Danmark. Man behøver ikke at være socialt udsat i traditionel forstand for at finde meningsfællesskabernes kønsforståelser attraktiv, og det er derfor nødvendigt at øge indsigten i nye potentielle risikogrupper, der ellers kan opfattes som ressourcestærke og velfungerende.” (s. 31)

Trygfonden. Projektet er støttet af @lliancen, som er et partnerskab mellem PET, Medierådet for Børn og Unge, Børns Vilkår, Dansk Ungdoms Fællesråd, Skolelederforeningen, Efterskoleforeningen, Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet (STUK) og Nationalt Center for Forebyggelse af Ekstremisme (NCFE). Partnerskabets formål er at udvikle, støtte og drive initiativer og projekter, der kan bidrage til at styrke børn og unges modstandsdygtighed over for radikalisering. DareGender og Cybernauterne er ansvarlige for det redaktionelle indhold i denne rapport. Indholdet er derfor ikke et udtryk for Partnerskabet @lliancens holdninger og synspunkter.” (s. 32)

(Cybernaut Maia Kahlke Lorentzen: for masseindvanding, imod ytringsfrihed til højreorienterede)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/115116/trackback

58 Comments »

 1. Når folkeskoler infiltreres af marxister, så børnene kan ensrettes fra 6-7 år og opefter, ender man med en masse unge mennesker som ikke forstår samfundet og virkeligheden, men bliver til en slags zombier der lever i fantasibobler. De er hjernevasket med kommunistiske tankesæt, og ellers begavede og fornuftige unge borgere er forvandlet til nyttige idioter. De borgerlige partier har i den grad svigtet befolkningen.

  En del af de hjernevaskede er blevet en slags sindssyge sekt-medlemmer af røde, radikale og femi-nazistiske grupperinger. Det som Maia Kahlke, May Lifschitz og Freje Wedenborg osv. disker op med, er forskruet og ekstremistisk vanvid. En blanding af fjollet snak, perversiteter og feministisk vås.

  De ønsker Danmark som en filial af Afrika, som en kopi af DDR og Nordkorea, som et samfund fyldt med LGBTXYQ-regler, nihilisme og undertrykkelse af majoriteten. Og de ævler konstant løs om at de vil have flere regnbuer og mere ligestilling.

  Hvorfor har de droppet den gamle ærlige betegnelse “gale-bevægelsen”.

  De gammeldags psykisk syge er langt mere sympatiske end disse ekstreme typer der er gjort kunstigt sindssyge gennem årelang hjernevask med røde paroler.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 03:08

 2. Der mangler i den grad statstøttede initiativer og projekter til at styrke modstandsdygtigheden over for radikaliserede hærværkstyper som Dirckinck-Holmfeld og hendes bande, der er en trussel mod dansk kulturarv.

  Og der mangler en bog rettet mod børn, unge og forældre om, hvordan man beskytter mod indflydelse fra ekstreme grupper som Antifa og lign., og hvordan de digitale platforme fungerer i udvikling af børn og unges radikalisering.

  Kommentar by traveler — 20. november 2020 @ 04:04

 3. Er link til bitchute blokeret?

  Kommentar by Peter Buch — 20. november 2020 @ 07:28

 4. Ud af det vivar af mærkeligt vanvittige tankemylder af nyopfundne begreber, som skal understøtte Deres paranoide vanvidsteoretiske politiske selvforståelse…(som PET understøtter financielt????….har jeg forstået rigtigt???). Er der to ting der slår mig i selvmodsigelse. De advokere imod begrebet Islamafobi og kritik af indvandring. Når de skriver så stærk for at understøtte Feminismen (at andre åbenbart er antifeminister), hvorfor bruger de så et begreb som Islamafobi? Det burde de da lide af? :-) :-) :-).Mere antifeministisk religiøs orientering end Islam kan jeg da overhovedet ikke komme på. Kvinder er halvt så meget værd som mænd (endda shariajuridisk), og de skal holde Deres kæft og dække dem til så de alene har ansvaret overfor mænds sexsualitet. Hvis de bliver voldtaget, skal de skaffe 4 mandlige vidner, og hvis de påviselig har haft sex og ikke er blevet voldtaget ifølge sharialovkomplekset, så har de begået hor og skal stennes ihjel. Der er nok af eksembler. Men idiotiet på Venstrefløjen selvforståelse for begrebsretfærdighesforvirring, skal åbenbart også dække dem som ikke kan se den fabelagtige moralske og etiske forklaringsmynster til retfærdiggøre cencur overfor alle andre der forholder sig til den konkrete virkelighed (De er nemlig højreekstreme og skal undertrykkes :-) :-) :-)). Islamafober ( :-)) som Tommy Robinson skal undertrykkes når han har begået den forbrydelse af dække og understøtte ofrene for 1400 dokumenterede sexslaveri af islamiske bander, fra svage britiske familier , som under dække af -antiracisme- hos myndighederne, ikke har kunnet finde hjælp nogensinde, indtil nogle få aviser tog (under pres) sagen op. Takker være Tommy Robinson….Men han er altså …højreeksterem…..og vel også antifeministisk….ifølge idiotiet på Venstrefløjens selvforståede sludder og vrøvl. Nuvel Verden vil bedrages og kejserens nye klæder. Støt SIAD.siaddk.wordpress.com.
  God Fredag og weekend. (Holder vel nok snart en længere pause i skriveriet). mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 20. november 2020 @ 07:47

 5. Sorte, Michael B. Jordan er valgt til årets mest sexede mand.

  Dansk TV viser reklame for Renault biler, med glade negre bag rattet.

  Ligger der en symbolik i hele tiden at fremhæve sort ? som om man tilbeder mørkets magter, hvor jeg betragter hvidt som det positive og livgivende

  Kommentar by k.m. — 20. november 2020 @ 07:53

 6. Er det muslimer?

  ALBERTSLUND: Københavns Vestegns Politi rykkede torsdag aften ud til et knivstikkeri i Albertslund, knivstikkeriet skete på en p-plads foran en Rema 1000 og en Shell-tankstation på Egelundsvej.

  På gerningsstedet var der hurtigt afspærret, og den knivsårede mand kørt til hospitalet til behandling – han er ifølge Københavns Vestegns Politi ikke særligt samarbejdsvillig mht til hvad der er sket på stedet.

  Sent torsdag aften er gerningspersonen stadig på fri fod, og motivet til knivstikkeriet er endnu ukendt, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 20. november 2020 @ 08:18

 7. Anstændighed er alt andet, end hvad de venstreekstremistiske islamofile fascister står for. Disse skadedyr overlever kun på MSM’s nåde; kun så længe MSM og MSM’s bagmænd anser islamoslikkerne for nyttige idioter med deres koranbrune tunger.

  Kommentar by Gustav Jensen — 20. november 2020 @ 08:25

 8. “Vi er med andre ord langt til venstre for virkeligheden”, står der i blogteksten. Hvordan kan der være nogen dér efter de få overlevende skeletter blev lukket ud af Gulag og kz-lejrene? Holder det aldig op? Er det spiren til et nyt diktatur? Proletariatets diktatur.

  Eller er det blot få personer, der lider af pubertetens (forsinkede?) hormonale vanvid? Er det uddannelsessystemets overproduktion af halvkloge? De der skulle have været håndværkere. Nu mangler vi håndværkere ikke åndværkere (undskyld vitsen, den lå lige til højrebenet!:-)

  Kommentar by Amad — 20. november 2020 @ 08:32

 9. At PET sponsorerer sådan en gang agit-prop beviser jo bare at hele systemet er gennemsyret og korrupt. Der ER faktisk ikke meget tilbage at gøre end at gribe til våben, men det må man jo ikke sige.

  Kommentar by ET — 20. november 2020 @ 08:41

 10. DET KAUDERVÆLSK af fremmedord, forskruede teorier og selvmodsigende nonsens som regnbue-typerne osv. fører sig frem med, er ikke noget de selv har fundet på. Det er kommunistiske brokker udklækket i røde osteklokker på universiteterne, hvor marxister konkurrerer med hinanden i hvem der er “dygtigst” til at finde på lange ordkæder uden mening, men som alligevel lyder smarte og dybsindige, hvis man i forvejen er indoktrineret til at være ekstremt venstreorienteret.

  Det med at anti-feminisme (= anti-kommunisme) skulle være en slags nazisme, er endnu et eksempel på at de røde gør hvad de kan for at forvirre begreberne. Hvis man bøjer højre-venstre aksen så den danner en ring, vil man se at kommunisme, nazisme, feminisme, socialisme og islamisme ligger tæt på hinanden i en klump, mens højrepartier, nationale og ægte konservative, demokratiske og folkelige partier danner en gruppe for sig.

  De røde vil gerne spille kvinder og mænd ud mod hinanden, og det er lykkedes i betydeligt omfang. Med utallige familie-tragedier til følge.

  Mange feminister tror nok selv at de arbejder for det gode, men de arbejder for det onde, for destabilisering, idioti, kulturnedbrydning, økonomisk deroute, barbari, terror og folkeudskiftning.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 08:45

 11. PS: Da kommunisme og nazisme begge er anti-demokratiske ideologier som mener at staten og “eliten” er alt, mens folket og det enkelte menneske kun er til for statens skyld, er fornuftige mennesker naturligvis modstandere af både de røde og de brune, altså de totalitære socialister som alle går ind for den totale og “almægtige” stats-kolos, hvor alle borger-rettigheder er knust og udslettet.

  Hvad islamistisk ideologi angår, er den lige så menneskefjendsk. At støtte den som kommunister, radikale, feminister og feltmadrasser gør, er kortsynet selvødelæggende dumhed. I længden fører det til Vestens undergang.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 08:58

 12. Iøvrigt har socialdemokraternes topfolk jo lige demonstreret at de hverken er sociale eller demokratiske. Nedtromlingen af et helt erhverv har været een stor opvisning af magtarrogance, hensynsløs kynisme og stræben efter diktatur.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 09:04

 13. Kan det blive mere senpubertært?:-) Det PR billede, hvor Cybernaut Maia Kahlke Lorentzen propaganderer for masseindvanding, imod ytringsfrihed til højreorienterede. Det fremgår af billedet, at de ser sig selv som Up Against the Wall*. Derfor har de stillet sig foran en mur med deres protestskilte.

  *In serious trouble, in desperate situation, in serious difficulties

  *Dette udtryk er amerikansk slang. Det bruges til at henvise til situationer, hvor mennesker af forskellige årsager er opstillet mod væggen f.eks ved en police lineup stilles mistænkte kriminelle op mod væggen. Når politiet arresterer en kriminel beordres han også til stå med hænderne og ad muren. Et andet eksempel er situationen, hvor røveren med pistolen beordrer sine ofre til at stå op mod væggen for at de ikke skal flygte.

  De vil være Bonnie & Clyde (men det ser ud til, at de mangler Clyde?:-)

  Kommentar by Amad — 20. november 2020 @ 09:04

 14. Den feministiske retorik og argumentation har nu været en omfattende og årelang shitstorm. Der er ikke grænser for, hvad der er galt med drenge og mænd – set fra en historisk, kulturel, politisk, økonomisk, social og seksuel synsvinkel. Så kvinder er sure, vrede, frustrerede og skuffede – med en uendelig lang liste med forventninger og krav.

  Og der er ligesom en forestilling om, at hvis man bare fortsætter med shitstormen, så vil alle ønsker i sidste ende blive opfyldt. Er der tegn på at det er ved at ske? Det vil jeg svare nej til. Der sker noget helt andet i stedet for. Og man behøver ikke kigge ind i fremtiden for at få øje på det. Fremtiden er her allerede.

  Kommentar by BE — 20. november 2020 @ 09:19

 15. Skridtforvirrede nazzerøve er der altid nok af..

  Kommentar by Hul igennem? — 20. november 2020 @ 09:34

 16. Alle Folketingets partier er enige om at indføre et forbud mod at betale for vælgererklæringer. Det sker med slet skjult reference til partiet Hard Line med Rasmus Paludan i spidsen.

  Rasmus Paludan har lavet en struktur, hvor han via et væddemål betalte for vælgererklæringer.

  – Det strider mod ånden i vores valglovgivning og demokrati. Det skal være politiske holdninger og ikke penge eller andre belønninger, der afgør, hvem man støtter med en vælgererklæring.

  – Så jeg er glad for at have fået bred politisk opbakning til hurtigst muligt at sætte en stopper for den slags metoder, skriver social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) i en pressemeddelelse, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 20. november 2020 @ 09:46

 17. Det mest uhyggelige er egentligt denne fuldstændige demagogiske selvretfærdighed man møder hos woke-segmentet, hvor alle andre meninger end ens egen skal udråbes som “nazisme”, og hermed legitimere alle former for undertrykkelse af andre synspunkter.

  Kommentar by J — 20. november 2020 @ 10:26

 18. Den dybe ironi i, at de selv er et super godt eksempel på at ligestillingen er gået for vidt, går åbenlyst fuldstændigt hen over hovedet på hele flokken af lommefascister in spe.

  Når man stadig kæmper for “ligestilling”, 100 år efter at kvinders rettigheder blev fastslået ved lov, så er målet ikke “ligestilling” men overherredømme og total kontrol. Det burde vel efterhånden være klart for de fleste, der objektivt ser på den geopolitiske situation i dag, og hvordan alting efterhånden styres af trender, og det der er ‘in’, som om det hele er et stor konkurrence i, hvem der kan være mest politisk korrekt, (og samtidigt tiltuske sig mest opmærksomhed).

  At halvdelen af befolkningen i de fleste vestlige lande, har en slags kønspolitiske Khmer Rouge soldater gående rundt i blandt dem, er også ved at være en gammel nyhed. Det bliver mere og mere udtalt, for hver ny generation af emotionelt retarderede kvindfolk, der vælges ind i politiske stillinger, af ligeså emotionelt styrede vælgere.

  Tag endelig ikke fejl, for der er ikke ret mange af disse unge kvinder, der ikke ville se noget problem forbundet med, at anbringe mænd i koncentrationslejre. Lige indtil det går op for dem, at det også betyder mændene i deres egen familie og omgangskreds, for det er niveauet af solipsisme, manglende omtanke, og fravær af evne til at overskue konsekvenserne af egne valg og handlinger, som vi står over for her.

  Så hvor er det lige, at vi som civilisation har fejlet så umådeligt meget, når kønsfascister som disse overhovedet bliver givet en stemme i det offentlige rum?

  Prøv at udskifte ordet ‘mænd’ i alt hvad de siger, med ‘negre’ eller ‘jøder’, og det skulle være skingrende åbenlyst hvad pigebørnene har gang i, selv for den mest tungnemme.

  Er det en fuldstændigt umulig tanke, at tidligere civilisationer har gjort tilsvarende erfaringer, og kvinders indflydelse i politik og forsvaret af landet derfor var begrænset til et absolut minimum?

  Det gik i hvert fald ikke specielt godt for romerne, at kvinder fik mulighed for at gøre deres indflydelse gældende i senatet, bare for at nævne ét relevant eksempel.

  Dermed ikke sagt at kvinder ikke har noget at bidrage med, selvfølgelig har de det. Men når det ender op i “følelser”, diskussioner om “tonen” i debatten, emotionelt baseret beslutningstagen, og politisk korrekthed i spillet om magten, så er den fede dame sådan set allerede holdt op med at synge, og en ny og stærkere civilisation kan frit rykke ind.

  Med mindre at man ret hurtigt indser, at det klogeste træk er et øjeblikkeligt strategisk tilbageskridt for at reorganisere, (i det mindste bare for en tid), hvilket enhver smart militærstrateg ville bringe op som den først punkt, i vejen ud af miseren.

  Ikke at jeg tror det kommer til at ske, det har kvinderne allerede alt for meget magt til, og de ændrer ikke holdning før de hver især er personligt truede, og de forudsigelige krav om hjælp fra dem de har pisset på længe begynder.
  Næh, som civilisation kommer vi til at hilse på de gamle romere på vejen ned til dronten.

  Og dermed fik jeg så understreget alt hvad flokken af snotforkælede pigebørn og indvandrere, der slet ikke burde være i landet, er kommet op med, i deres forsøg på kradse flere af vores skattekroner til sig, ved at sælge slet skjult femimarxisme til blæste politikere af samme slags.

  Men nogen er jo nødt til at sige de sandheder, de så åbenlyst ikke har lyst til at høre, siden de har fundet det nødvendigt at lege ‘vi skriver en rapport’, (når nu ‘vi maler kulørte skilte’-legen allerede var brugt).

  Er der ikke snart en voksen tilstede???

  Kommentar by Kimski — 20. november 2020 @ 10:42

 19. Er det en muslim?

  Københavns Vestegns Politi efterlyser nu en mand, som mistænkes for at true en taxachauffør med kniv i Ishøj torsdag den 8. oktober omkring klokken 01.30.

  Ifølge politiet var der tale om forsøg på røveri, og episoden skete, da en taxachauffør skulle parkere sin hyrevogn ved Ågården og Bjerggården i Ishøj.

  Pludselig satte en mand sig ind i bilen og truede chaufføren med en kniv, hvilket fik chaufføren til at flygte.

  Da han vendte retur til bilen, var gerningsmanden væk.

  Han beskrives som: Mand med et mellemøstligt udseende, 25-30 år, almindelig af bygning, 175-180 cm høj, mørkt hår og mørkt skæg. Han var iført hue og en tyk trøje.

  Københavns Vestegns Politi har forsøgt at identificere den mistænkte, men beder nu offentligheden om hjælp i håb om at nogen kan hjælpe med at få sat et navn på manden, som naturligvis også er velkommen til selv at henvende sig til politiet.

  Hvorfor går der SEKS UGER fra overfaldet til, pølletiet efterlyser forbryderen med fotos fra taxiens overvågningskamera?, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 20. november 2020 @ 10:43

 20. I dag følger dansk presse op på WHO udmelding om Remdezevir.

  Der må ligge en skummel plan bag, siden WHO, og tilsyneladende også Danmarks Radio ønsker at fjerne medicin som mange danske sygehuse bruger med held til coronapatienter.

  Er det meningen patienter SKAL dø ? når de åbenbart ikke må få medicin der virker

  Kommentar by k.m. — 20. november 2020 @ 10:46

 21. By corrupt low iq idiots for retarded idiots.

  Finlands president, some commie garbage claims that her decisions will just spur populist movements since they spread misinformation and lies.

  So why are the “populist” movements getting strong if you do not lie, steal and show good leadership, navigate through ordeals with high intelligence?

  People are not stupid, only the garbage that call themselves “journalists”, “police” and “politicians” need to do something in return to get a promotion or get a job. If you get your job on real merits you do not steal, lie or be a degenereate.

  If you hire a rapist and pedophile, what does that mean and say about yourself?

  Kommentar by Erwache — 20. november 2020 @ 11:57

 22. Kommentar by NotariusUmulius — 20. november 2020 @ 10:43.

  Svaret ligger jo sådan set i PET’s støtte af det sindssyge og intelligensmæssigt mindrebemidlede ordskvalder i artiklen øverst oppe:

  De har alt for travlt med at jagte det resterende segment af etniske danskere, der stadigt nægter at kaste sig ud i den venstreekstremistiske kløft, sammen med resten af lemmingerne, for det er sådan der prioriteres fra de folkevalgtes side.

  Kommentar by Kimski — 20. november 2020 @ 12:30

 23. Alt, hvad jeg er vokset op med som værende normalt / almindeligt i 50/60, er nu nazistisk. Og jeg skal betale for denne opløsningen og forfølgelse af. hvad trods alt de fleste stadig betragter som normalt / almindeligt.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 20. november 2020 @ 12:31

 24. Venstrefløjens rabiate vrangsforestillinger bliver et mere og mere bizart skue. Jeg er nærmest skuffet over de ikke har nævnt nationalkonservative, men måske er vi røget ind under traditionalisterne? Vi er selvfølgelig også blot fredelige, helt almindelige familiemennesker. Men kernefamilien ved kaffebordet i parcelhuset omkranset af bøgehæk forstyrrer dog alligevel venstreekstremisternes sjælefred. De må være hårdt for dem at være i evig konflikt med hvordan mennesket og naturen er indrettet.

  Kommentar by NulTolerance — 20. november 2020 @ 13:04

 25. Forskellen mellem feminisme og maskulinisme er nok større end forskellen mellem sharia og folkestyre. I rusland før murens fald havde man også en enerådende kalif og i barbarien har de næsten altid haft en leder. De påstår allesammen at de gør guds gerninger, men de har altid har melet deres egne tegnebøger og skaffet sig selv magt over deres undersåtter og andre mennesker.
  Hunkøn og hankøn vil altid være. Hvis vi ikke kan samarbejder,bliver vores børn ikke i stand til at modstå fjender.
  Det handler om vores overlevelse. Og hvis vi lytter til det vrøvl de udspyr fra tingets talerstol,ser vores chancer for at overleve ikke for godt ud.

  Kommentar by Nielsen — 20. november 2020 @ 13:52

 26. # k.m. 10.46: Ja, i Sverige er tusindvis af patienter blevet behandlet med medicin der slet ikke passede til sygdommen. De blev behandlet på skrømt, og døde på stribe, selvom de kunne være blevet helbredt med den rette behandling. Mange røde svenske politikere er åbenbart enten totalt uduelige eller de er hårdkogte kriminelle.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 13:54

 27. 20 k m – Ja! De er ude på at reducere jordens CO2 udslip, og ‘eliten’ synes, at vi slaver spiser og prutter for meget. Georgia Guidestones. Reduce Earth’s population to 500 mio. Det står der. Tjek også Claus schwaab og de klamme NWO videoer med overskrifter som ‘the Great reset, fra World Economic Forum. På youtube. De skilter åbenlyst med det, men ignoramusserne bliver ved med at plapre som papegøjer: “kooonspiration”! Nej. De fortæller helt åbenlyst, hvad de vil gøre. Schwaab og Soros er en del af kabalen, og de er medvirkende til hæmningsløs indvandring, optøjer, krig mellem kønnene, opfordring til flest mulige mord på børn (nogle kalder det aborter) osv. Soros betaler til abortindustrien, til bådene, der fragter perkere over til Europa osv. Disse elitære – jeg vil kalde dem satanister – hader Gud og menneskeheden, og deres agenda går ud på ‘Order out of chaos’. De er afskyelige, og alle disse syge tiltag og ideer har haft sin indvirkning på de dumme, for pøbelen lader sig let hjernevaske, ser vi jo. Metoo og BLM er også affaldsprodukter af denne hjernevaskende og farlige agenda. Medierne er deres redskab, og fake news er i sandhed farlig! Mht til kønnenes kamp: Jeg har aldrig ladet mig dupere af feminister, og jeg påskønner Rigtige Mænd, og jeg nærer afsky for de mandhaftige beton-lebbe-lignende kællinger, der kæfter op om ligestilling og klynker over lidt gramseri 😡😡 Hold KÆFT, kællinger!! Bare fordi I ikke kan tiltrække en ordentlig mand, så spar os andre for jeres syge vrangforestillinger! Kønsforskellen er jo fantastisk, og vi skal lade mænd være mænd, og kvinder skal UD af politik og hjem til kødgryderne! Jeg mener det. Se bare, hvor meget lort Mette Fup har lavet nu! Det fungerer ikke m kvinder som landsledere. Samfundet var meget mere harmonisk i 1950 ern og tresserne, da kvinder var feminine og satte en dyd i at have et godt hjem. Børnene var også langt mere afbalancerede, og klogere, dengang.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 20. november 2020 @ 14:44

 28. Mink skandalen virker mistænkelig, særlig efter Rigspolitiet er fedtet ind i det hele.
  Jeg ved ikke hvad der sker i hovedet på Statsministeren, ministre og embedsmænd, men det ligner starten på opløsning af samfundet hvor man starter med lukke et erhverv ned og fjerner folks levebrød.

  Uanset hvem der har udtænkt planen og givet ordren, så ser vi politi og militær true og intimidere minkavlerne til at makke ret.

  Kommentar by k.m. — 20. november 2020 @ 15:09

 29. “Etnonationalistiske meningsfællesskaber dyrker en stærk tilknytning til deres etniske og nationale identitet, i samklang med islamofobi og kritik af indvandring, der opfattes som en trussel imod medlemmernes identitet og kultur.”

  “Opfattes som en trussel”? Nej, det “opfattes” ikke som en trussel. Det ER en absolut eksistentiel trussel! Med den nuværende kurs er det jo kun et spørgsmål om tid før vestlige folk bliver mindretal i deres egne hjemlande.

  Kommentar by Peter Nielsen — 20. november 2020 @ 15:36

 30. Antifa mand højt placeret i Dominion https://www.youtube.com/watch?v=fAsOj34fMow

  Kommentar by Johnson — 20. november 2020 @ 15:55

 31. A story from the real world, a mentally sick (stenchy garbage) latinamerican that cheat with taxes and considers himself being smart thinks there must be something wrong with someone if you do not have kids.

  So my reflection is, do a normal male want to get a lot of kids that are parked on welfare and social benefits just as their mom. That will never have anytning and always trawl the internet so that they can fill their boring lives with what others are up to or guess and always guess wrong what they think someone better than them is up to. Just because you are a stone cold loser and will be the rest of your live does not mean that you will ever be right. And if you have kids with a dead beat welfare garbage no normal male needs or wants, what will you learn then since the only thing you know is to steal and lie, not even capable of getting a job on real merits, so you have to lie on a job interview and being so bad at it that the interviewer dismissed you as the loser you are. To be a mentally sick and retarded that lie and steal from mentally ill in public sector that fucked for their jobs is different from meeting someone in private sector. but to get simple things is difficult if you are french or latinamerican garbage.

  what will you learn your kids that are on welfare when you are a garbage criminal? I would star tthere instead of having opinions about others and how other live their lives. Of course, if you are light years trailing someone you always compare yourself with that you will have opinions but anyone with a brain cell understands the difference between a latinamerican and someone that is light years ahead.

  I never met a latinamerican, french, spanish or italian that have anything that they got on their own merits. they always have women that no one normal wants or needs, in several cases ex prostitutes.

  who wants to have kids with someone that has been with thousands for money and her own get disguisted by unless you know that no normal woman needs or wants you.

  You see also how well the kids of welfare thieves and liars are doing. If your latinamerican or french stone cold loser for dad have low iq you will too. that is why all these garbage creatures are all on wellfare. knows nothing, can nothing. they are just an overhead that at the best trawl the internet and considers themselves being smart.

  Kommentar by Erwache — 20. november 2020 @ 15:59

 32. someone guessed and guess wrong about the medicin situation in sweden, you can not get some medicins because they stopped importing them or they decided to close down their own production and import generic crap that do not work or they just import once a quarter or once every six months, meaning that people go from pharmacy to pharmacy or they import what they need themselves. not even the medical doctors know their own field, meaning you get crap that will never work. at pharmacies you meet muslims that can not write or read in their own shit language, and they will “recommend” medical products. if you have half a brain cell you know what you need and do not need to be infected by a virus infected muslim in the first place.

  i would recommend that you meet up with someone you trust and ask them for a tour of the commie shithole malmo, where you see so many garbage muslims and other stenchy shits that you think you are in garbage pakistan or some shithole in africa.

  pakistani garbage always say that they are considered “rich” in the garbage pakistan. so why do you go all the way to a cold country in the northern europe no one heard of and park yourself on welfare and lie so that you will get more “free money”?

  so if you have an opinion, at least get the facts right otherwise you are just another garbage clown.

  Kommentar by Erwache — 20. november 2020 @ 16:08

 33. “…alle er imod opløsningen af de traditionelle kønsroller…”.
  De traditionelle kønsroller har fungeret lige siden mennesket kravlede ned fra træerne. Det fandt Charles Darwin ud af for ca. 150 år siden. Kønsrollerne er genetisk/biologisk fastlagte ud fra princippet om “survival of the fittest” fra 1864. Hanner jagter hunner for at sprede deres gener maksimalt. Hunner selekterer for parring de hanner, som er bedst egnede til at videreføre dyrearten – dvs. de mest dominerende og stærkeste. Virkelig banalt, men det er umuligt at ændre på princippet.

  Kommentar by Gustav Jensen — 20. november 2020 @ 16:24

 34. # Løsriv Jylland 14.44: Det ironiske er jo at POLITIK-KVINDERNE er i fuld gang med at sende sig selv ud af politik, ud af rådhuse, ud af en lang række stillinger og hjem til kød- og kartoffelgryderne, opvasken og børnepasningen. For når Danmark først er islamiseret, vil kvinderne blive bedt om at holde kæft og passe det de er bedst til.

  Feministerne og 90 procent af de politiserende kvinder er bare for tossede, dumme og uvidende til at forstå, at det er den vej det går med deres indvandrings- og multi-kulti -politik.

  Hvis hele Europa går under i flammer og bliver til et ruineret og ødelagt område, vil man til den tid kunne følge en rød tråd hele vejen tilbage til da kvinderne fik stemmeret og “ligestilling”.

  De politiserende radikale kvinder er så utroligt stupide, at de foretrækker barbari, fattigdom, hverdagsterror og vanvid fremfor civilisation, velstand, tryghed og sund fornuft.

  Under kalifatet vil de miste det hele plus deres frihed. Dem som fremturer med ævl om “ligestilling” vil blive fængslet eller myrdet.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 16:27

 35. # GUSTAV J, 16.24: Ja, men det er jo den hvide mand der er både den stærkeste, dygtigste og klogeste. Bortset at han er alt for naiv og godtroende overfor politiserende kvinder, eller mht. om han kan stole på sin egen kone, i et samfund der ønsker at opløse og splitte familierne, som belønner kvinder økonomisk for at forråde familien, og som har systemer som gør mændene retsløse og børnene faderløse.

  Efter 30-40 år med total råddenskab i de af feminister styrede familie-, skilsmisse- og børneværns-bureaukratier, har langt de fleste mænd stadig ikke gennemskuet råddenskaben, som dækkes med tykke lag af hykleri og løgn, og som skjules af MSM.

  Den hvide mand og hans kultur er langt den stærkeste. Og kunne i dag på kort tid sætte alle andre kulturer til vægs. Men da de røde har infiltreret og feminiseret de fleste mænd og næsten alle dele af samfundene, kan det ende med at de hvide mænd bliver ofre for deres naivitet overfor politik-kvinder. Selv den stærkeste magt bukker under hvis den ikke har vilje til at forsvare sig.

  Den hvide mand er både den stærkeste, den venligste og mest flinke og imødekommende mand. Men nogle kvinder er 100 procent primitive. Som man kan se af de kvinder der i fængslerne opsøger forbrydere og mordere som Peter Lundin og u-båds Madsen.

  Husk det nu: NOGLE KVINDER ER SOM ENGLE, ANDRE ER SOM KÆLLINGER FRA HELVEDE.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 16:47

 36. … men da de røde har feminiseret de fleste mænd og har infiltreret næste alle dele af samfundene ….

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 16:51

 37. Til ET 08:41. Jeg sprang det over, fordi jeg troede, det var løgn. Jeg kunne ikke tro det, men hvis det er sandt, er jeg enig i”

  (1)at PET sponsorerer sådan en gang agit-prop (2)beviser jo bare at hele systemet er gennemsyret og korrupt”
  1+2=politisk korruption. Enig!:-)

  Jeg tænkte, som sagt, at det var løgn i den rapport skrevet af – de mystiske internetbaserede rumforskere:-) – Cybernauterne, hvis ekspertpanel angiveligt består af Maia Kahlke Lorentzen(magister i film og medievidenskab på KU(?), Freja Wedenborg (tidl. DKP/ml, Kommunistisk Parti), Aslak Ransby (tidl. SUF), Kevin Shakir (tidl. ansat af Enhedslisten).

  Jeg googlede Partnerskabet Alliancen og troede først, at de mystiske Cybernauterne selv var dem, der var i søgelyset for et PET antiradikaliserings tiltag jvf PET’s mission?

  Jeg blev klogere, da jeg læste videre. De ekstremt venstreradikale (flere med egen venstreradikal politisk voldsudøvelse på cv’et) er fan’me BETALT af PET for fortsat at forfølge, deres politiske modstandere. Jeg har stadig svært ved at tro det.

  “PET’s mission er at identificere, forebygge, efterforske og imødegå trusler mod friheden, demokratiet og sikkerheden i det danske samfund.
  I relation til regeringens nationale handlingsplan (2016) for forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalisering, har PET sammen med andre myndigheder og en række organisationer taget initiativ til at etablere et arbejdsforum, kaldet partnerskabet @lliancen.

  Partnerskabet @lliancen er et forsøg på gennem en bred forebyggende tilgang og brobygning mellem myndigheder, civilsamfund og efterretningstjeneste at forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme”
  Formålet er at identificere, udvikle og drive initiativer, der forebygger radikalisering ved at styrke borgeres herunder ikke mindst børn og unges modstandsdygtighed over for voldelige ekstremistiske budskaber og fællesskaber samt at bidrage til viden om internettets rolle i forhold til radikalisering og rekruttering”

  Klik her og få dig et billigt grin.
  (Du har selv betalt for det!:-)

  https://www.pet.dk/Forebyggende%20Afdeling/Partnerskabet%20Alliancen.aspx

  Kommentar by Amad — 20. november 2020 @ 17:06

 38. Alt, hvad jeg er vokset op med som værende normalt / almindeligt i 50/60, er nu nazistisk. Og jeg skal betale for denne opløsningen og forfølgelse af. hvad trods alt de fleste stadig betragter som normalt / almindeligt.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 20. november 2020 @ 12:31

  Ja, dengang var Danmark et velfungerende homogent tryghedssamfund med et fælles sprog.

  Boede mange år nabo til Sjælsmark Kaserne, sov for ulåste døre døgnet rundt. Uha, hvor var det nazistisk. Hvornår får Rødgardisterne andre argumenter?

  Kommentar by tavsen — 20. november 2020 @ 17:14

 39. Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 16:47
  Darwins pointe er, at mænd og kvinder nødvendigvis har forskellige mål i livet. Mænd skaffer og kvinder opretholder. Man kunne forestille sig, at mennesket forplanter sig ukønnet – ligesom visse dyrearter. Selvbefrugtning ville lynhurtigt føre til en destruktiv global krig om ressourcerne, da overbefolkning vil blive uundgåelig. Naturen har derfor i sin visdom indrettet sig, således at der kræves 2 deltagere for at føre arten videre – 1 han og 1 hun. Meget praktisk metode til at begrænse befolkningstørrelser.
  Hvis naturen effektivt vil forhindre menneskehedens overbefolkning, kunne man genetisk manipulere forplantningen ved at kræve flere mænds bidrag til hver befrugtning – eksempelvis 3-5 mænds sæd indenfor kort tid. Det vil forstærke kampen om at sprede de mandlige gener betragteligt. Det vil måske teoretisk kunne gøres i praksis? Dog vil der opstå sociale, arvemæssige og andre problemer her, således at mennesket er tvunget til at ‘nøjes’ med enkel parring.

  Kommentar by Gustav Jensen — 20. november 2020 @ 17:18

 40. Mink skandalen virker mistænkelig >>>> k.m. — 20. november 2020 @ 15:09

  Også i den grad. Minkavlerforeningens politianmeldelse 27. okt 2020
  om, at det var Sundhedsstyrelsens medarbejdere, der bragte smitten rundt. Så fik de travlt med at likvidere verdens største producent af minkskind.

  Siden er de importerede rumænere ankommet med yderligere smitte. HURRA FOR BERIGELSEN

  Kommentar by tavsen — 20. november 2020 @ 17:32

 41. 37) overordnet lyder rapporten jo rimelig nok….blot ikke, hvis disse forvirrede Venstreradikale grødhoveder…..Jeg ved ikke hvor PET har været, når ISIS infiltrere en 17 årigs dansk kernefamiliebarns hoved , så han rejser til Syrien for at begå selv og medmord (Kenneth…hvis jeg husker rigtigt, …eller når Århus Kommune kommer med en for mig at se- idiotisk vanvittige syge ide om at vi skal tage imod ISIS subjekter, for på den måde bedre at få dem integreret.)….Hvor meget PET er filtret ind i den civilisationsforræderiske Marrakesh-traktat som den totalt uvederhæftige tidligere statsminister sovsede os ind i…trods flere fornuftige lande holdt sig ude af (USA og Israel og andre Visa lande såvidt jeg har forstået)…ved jeg heller ikke. Men der er da brug for de forvirrede Venstreradikales syge selvforståelse bliver filtreret totalt fra.

  Kommentar by Michael Unna — 20. november 2020 @ 17:35

 42. “Kæmpe interesse for Nordskov-sagen: The New York Times tager plads i retten”……taget fra Bornholms tidende. Retten sættes i sagen om drabet på Philip Mbuji Johansen den 30. november, så kommer racismejægerne til min ø. De skal fortælle dem Over There, hvor forfærdelige ja måske lige frem nazistiske vi er.

  Kommentar by Britta Due Andersen — 20. november 2020 @ 18:00

 43. OT: To interessante artikler. 1: Mette F kræves fængslet og 2: Vegetarer og veganere er massemordere og naturødelæggere.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 19:14

 44. Det kan åbenbart ikke lade sig gøre at få link på til dette, og andet forsøgt for nylig, så jeg søger da her at nøjes med en anden kommentators ord:
  Conservatives, Patriots, all those that love freedom: spread the message to CANCEL TV SERVICE to cut the funding of their seditious propaganda and lies! Support REAL NEWS: Zero Hedge, Citizen Free Press, Natural News, TruNews! Shout out to Gab, Parler, Minds, Brighteon and Rumble! Donate to Bitchute!

  Støt Uriasposten.

  Kommentar by Peter Buch — 20. november 2020 @ 19:14

 45. Fra vores skrupskøre gamle veninde Ulla Holm 😂 – der er bare ingen hjemme på øverste etage der overhovedet 🙄

  »Tanken har strejfet mig, om jeg er medskyldig ved overhovedet at være Philippes kunde. Bør jeg hellere finde en hvid træner?« skriver sociolog Ulla Holm.

  https://www.berlingske.dk/kommentatorer/sort-overherredoemme

  Sort overherredømme

  Personer af afrikansk oprindelse har en racemæssig fordel på felter, hvor kroppen er et afgørende aktiv. Men kropsrelateret overlegenhed anerkendes ikke som rigtig magt. Tværtimod. Begrebet »eksotisering« står i vejen for en bredere forståelse af racemæssige over- og underordningsforhold.

  »Her i Paris mærker jeg den hvide kropsligheds underlegenhed på egen krop, for så vidt som jeg selv tager del i et to-farvet kropsligt nulsumsspil, når jeg mødes til udendørsfitness med min træner med rødder i Congo DRC,« skriver Ulla Holm. Foto:Peter Hove Olesen

  Ulla Holm, sociolog

  Gennem en årrække arbejdede jeg i Afrika. Af og til involverede det deltagelse i konferencer, som indledtes med et fast indslag: Lokale dansere indtog konferencelokalet og opførte ceremonielle danse akkompagneret af trommer og sang til ære for de mestendels hvide dignitarer. Hvor dette gav et kærkomment afbræk fra tørre taler, varede det aldrig længe, før man spejdede efter de grønne EXIT-skilte. For det endte altid med, at de hvide dignitarer blev opfordret til at danse med. Fra tilskuerpladsen krummedes tæer og smil stivnede, mens man forsøgte at undertrykke sit flugtinstinkt. Jakkesætklædte hvide hæderspersoner blev med ét forvandlet til vittigheder.

  Nogle husker måske, hvordan Theresa May optrådte på slap line ved en FN-ceremoni i Nairobi for to år siden, hvor hun tog »den dansende hvide i Afrika« til et nyt lavpunkt. Omtrent sådan så det ud hver gang. Mays optræden har affødt termen »Dancefloor Diplomacy«, men mest af alt udstiller det, i rampelysets alt for klare skær, et racehierarki af format: Kroppen er de sortes privilegium.

  Kommentar by Bjovulf — 20. november 2020 @ 20:16

 46. Fa: Reaunult blamerede sig her i eftermiddags, med en reklame i TV2.
  Filmen der var tilegnet Nigeria og Biafra, var ved en fejl sendt til det Danske og ganske hvide segment af forbrugere.
  Der deltog selvfølgelig 3 negre, som jo er deres primære forbrugere i de områder.
  Jeg blev lidt forstemt. Det er dem jeg i dekader har sendt madpakker til, beordret af mine forældre.
  Helt ærligt Renault, har I fået en kvindelig markedsføringschef, eller måske en feminiseret mand ?

  Kommentar by Jsch. — 20. november 2020 @ 21:00

 47. Kim Møller er nynazist. Han skal have mascara og g-streng på, for at bevise sin mangfoldighed.

  Kommentar by Skatteyderen — 20. november 2020 @ 21:40

 48. At være modstander af FEMI-FASCISTERNE er at være modstander af idioti, indvandring, besættelse, radigal politik og ødelæggelse af Danmark. Så selvfølgelig giver fornuftige og tænkende danskere femi-fascisterne den kolde skulder. Ligesom de ryster på hovedet af deres nonsens om 117 eller 217 forskellige køn.

  Kommentar by BENT A — 20. november 2020 @ 23:59

 49. OT: Store demonstrationer i morgen lørdag i KØBENHAVN OG ÅRHUS imod diktator-Mette. Hundredvis af landmænd og fiskere demonstrerer medbringende hundredvis af traktorer og snesevis af fiskerbåde.

  Kommentar by BENT A — 21. november 2020 @ 00:08

 50. Victoria Secrets er både pædofili og kvindehandel.
  Kællingerne i Danmark går kvindemishandlernes ærinde. Oh, the ironi.

  Kommentar by Iznogut — 21. november 2020 @ 01:44

 51. – vi husker også rapporten fra 2012/2013:

  HVORDAN MOTARBEIDE ANTIFEMINISME OG HØYREEKSTREMISME?
  Innspill og anbefalinger fra eksperter i Norden
  Rapport fra ekspertseminar i Oslo 29. og 30. november 2012

  https://www.berlingske.dk/kommentarer/nordiske-feminister-paa-forbudsmission UP 2013 Ekspertgruppe vil gøre ‘antifeministiske ytringer’ ulovlige (en af eksperterne, Anja Dalgaard-Nielsen, var ansat ved PET 2008-2014) uriasposten.net/archives/46558

  Kommentar by anno — 21. november 2020 @ 02:37

 52. Når Norge har en statssekretær ved navn Ahmed,ved vi at Norge er på samme kurs som Sverige og Danmark. Lande tabt til islam.

  Kommentar by Nielsen — 21. november 2020 @ 06:10

 53. ->anno 02:37. Tak for linket til Berlingskes artikel, Tom Jensen “Nordiske feminister på forbudsmission”. Meget interessant. Det ser ud som om, de kulturmarxistiske lavmålsforskere fra universiteterne har infiltreret PET. Det passer med det, jeg skrev 20. november 17:06:
  “De ekstremt venstreradikale (flere med egen venstreradikal politisk voldsudøvelse på cv’et) er fan’me BETALT af PET for fortsat at forfølge, deres politiske modstandere.”

  De sidste par PET chefer er da såvidt jeg ved også selv socialistisk troende*.

  Det var derfor de forsøgte at hindre Bent Jensens kildeadgang i forbindelse med det forskningsprojekt, DF havde medvirket til finansieringen af i folketinget. Det ville den røde PET-chef, Jakob Scharf*, forhindre.

  Det var ulovligt, det Jakob Scharf gjorde, men det lykkedes ham heldigvis kun i 2-3 år at forsinke udgivelsen Bent Jensens ‘Ulve, får og vogtere: Den Kolde Krig i Danmark, 1945-1991’. Men den har stadig ikke de af Jakob Scharf ulovligt klassificerede PET-kilder med. Såvidt jeg ved er Jakob Scharf aldrig blevet dømt for dette lovbrud?

  *Jakob Scharf “Politiske synspunkter
  I P1-programmet Sommergæsten den 19. juli 2012 udtrykte Scharf sig på en måde, der kunne opfattes som sympati for socialisme og revolution. Således fremhævede han i programmet, at “…de idealer, som den cubanske revolution, eller en revolutionshelt som Che Guevara stod for – er nogle fundamentalt vigtige og rigtige idealer”. (Wikipedia)

  Kommentar by Amad — 21. november 2020 @ 09:07

 54. OT – men det undrer mig, at dette enorme emne ikke interesserer jer herinde? Er folk ikke patrioter? De er på vej, de brave landmænd, og diktatoren Mette fup forsøgte så iaftes at få panserne (der vist har været på kursus i Kina!) til at trække i bremsen og stoppe traktor demonstrationen. https://www.bt.dk/samfund/politiet-klar-med-boedeblokken-vi-kan-ikke-stoppe-det-nu-folk-er-jo-koert Fatter die dumme danen ikke, at minkavlerne blot er ‘de første’??? Ikke de sidste. FAT det dog! Demokratiet er ved at forsvinde.

  Kommentar by Løsriv Jylland! — 21. november 2020 @ 09:43

 55. Løsriv Jylland
  Politiet besværliggør demonstrationer, ved at stille krav til køretøjerne. Som om landmænd ikke har lov til at køre på offentlig vej med deres maskiner, de er da indregistreret med nummerplade

  De vil sikkert gerne fjerne retten til at demonstrere

  Kommentar by k.m. — 21. november 2020 @ 10:19

 56. Selv de mest rabiate feminazier majer sig ud i tøj og makeup. Vil de gerne konkurrere med rigtige ludere, om at få fat i de rige og dominerende hankønsvæsener? Spørg Charles Darwin.

  Kommentar by Gustav Jensen — 21. november 2020 @ 14:31

 57. “Anarkokapitalister og antikapitalister er højreradikale, og meget meget farlige. De podcaster, og debatterer helt frit. Venstrefløjen hader den slags.”

  let the low iq fight the othe rlow iq. lars andersen is just a low iq, that realized that he can make much more money on drugs black than to be a police and then begs for money on the social media like romanian or bulgarian. he did not even understand that when you get arrested the beta cuck police will inject a malware that signals where you have been when you claim that you do not have an address and is openly provoking the beta cuck police, giving them a chance to get easy points and advance their career when it is obvious who they should arrest and investigate in the first place.

  these piece of shit you mention is just noice, their iq is not so they can get anywhere besides begging for donations, but that garbage that begs for donations can be found anywhere. that is why it surfaces on internet and social media and begs for donations, recycling garbage someone with low iq already wrote about and copied from somewhere else.

  but all this is obvious unless you have low iq. when you lived in a ghetto that is when you have been through what real life and obstacles are. what happens and what is happening. situations that will never make it to your shitty blog, or legacy media because you do not have iq or guts to go there and you will never be allowed to enter since a ghetto is a zone where criminals live, where police do not go. when you just recycle garbage, have an opinion to get donations, that is when you are considered as garbage yourself, nothing better than lars andersen. what do you do that improves things, nothing besides putting your self interest first, getting free money, donations. just like rasmus paludan begging for free money. nothing unique.

  Kommentar by Erwache — 22. november 2020 @ 11:56

 58. “Support REAL NEWS: Zero Hedge, Citizen Free Press, Natural News, TruNews! Shout out to Gab, Parler, Minds, Brighteon and Rumble! Donate to Bitchute!”

  all platforms that recycle what others have already said or written.

  zerohedge, a shithole, garbage for beta cucks that do not realize that most of the material there is already written by someone else, and trails with days or weeks. but hey, if you are a beta cuck when garbage is something good. the legacy media need days to analyze and figure out how to embed their bias in to a story.

  this is as smart as sponsor the beta cuck eoconomy in shithole and garbage france, who buys cars from a garbage shithole where their own disguisting retards do not buy? who is so retarded not to understand that france just as spain, italy, latinamerica are stenchy garbage?

  Kommentar by Erwache — 22. november 2020 @ 12:04

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper