30. januar 2010

Per Stig Møller om det kommende helvede, Koranen beder de rettroende forberede os på

Længere kommentar af Per Stig Møller, trykt i Berlingske Tidende d. 12. marts 1995. Fra Fremtiden med Islam, der indledes med det forventede scenarie. Artiklen er ikke online.

“Ved valgene i 1999 vandt det fundamentalistiske parti valget i Tyrkiet. Samme år faldt Mubaraks regering i Ægypten og kong Hassans i Marokko som ofre for fundamentalistiske kup. Da den fundamentalistiske oprørsbevægelse, FIS , allerede havde taget magten i Algeriet i 1997, var Middelhavets øst og sydkyst nu på den islamiske fundamentalismes hænder. De muhammedanske lande indgik herefter et forsvarsforbund, hvis første mål var at fjerne Israel. Samtidig oprettede de et frihandelsområde, der skulle tage kampen op med EU. Udover Middelhavslandene omfattede dette hele den arabiske halvø, Iran, Pakistan, Bangla Desh og Afghanistan, mens Malaysia og Indonesien blev associerede medlemmer. Verdens 1,5 milliarder muhammedanere var hermed samlet i verdens største, forsvarsmæssige og økonomiske alliance.

Ikke siden freden i Karlowitz 1699, hvor osmannerne måtte afgive Ungarn til Østrig, havde den islamiske verden været så omfattende og stærk. Og ekspansionen så ud til at fortsætte. I de tidligere sovjetiske, islamisk dominerede republikker begyndte Rusland at forbløde i sit forsøg på med militære midler at holde fundamentalismen nede. I de vesteuropæiske byer lod de muhammedanske mindretal sig ikke længere integrere. I tillid til Koranens ord om, at »Østen og Vesten tilhører Allah. Hvor I da end vender jer hen – der er Allahs ansigt« (Koranen, 1,46. 1967), ventede de kun på Vestens fald. Prøvestenen for den vestlige verden blev truslen mod Israel. Enten kunne Vesten sætte massivt ind for at sikre Israels eksistens og vise fundamentalisterne, hvor grænsen gik. Eller det kunne forhandle en løsning på plads, som nok ophævede staten Israel, men samtidig sikrede jøderne religionsfrihed og mindretalsbeskyttelse i den nye palæstinensiske stat. Skete det sidste, ville man fordømme de vestlige ledere for på ny at ofre jøderne og atter indgå et forsmædeligt München-forlig. Skete det første, ville en storkrig blive udløst, hvis yderste konsekvens kunne blive Vestens fald og et Islam, der bredte sig længere ind over Europa, end tilfældet havde været under dets storhedstid, hvor det i 732 nåede højt op i Frankrig og endnu i 1683 bankede på Wiens porte.

[…]

En krig mellem Øst- og Vesteuropa på den ene side og den muhammedanske verden på den anden ville betyde et sammenbrud i den højteknologiske, europæiske infrastruktur og medføre relativt større afsavn for europæerne end muhammedanerne, der kæmpede for nu endelig at få deres »plads i solen« og komme ud af den elendighed, de mente, vesterlændingene havde påført dem. For dem ville krigen være »en hellig krig«, baseret på Koranens ord: »Oh, du som tror, bekæmp de vantro, som omgiver dig« (Hourani: »De arabiske folks historie«, s.173. 1994).

[…]

Den vestllige civilisation kan ikke bøje sig for en fundamentalisme, der fornægter alle de idealer, vi bekender os til, og som står for et kvindesyn, vi finder direkte umenneskeligt. Af en af FISÁs ledere, Ali Benhadj, er det sammenfattet således: »Kvinden er en menneskeproducent, hun frembringer ikke materielle goder, men denne væsentlige ting som muhammedaneren er« (»le nouvel Observateur«, 22.9.1994). Den vestllige civilisation kan ikke bøje sig for en fundamentalisme, der fornægter alle de idealer, vi bekender os til. Denne kvinde-opfattelse bygger på følgende opfordring fra Muhammed: »Hav samleje og gør Jer mangfoldige, på dommedag vil min ære svare til jeres antal« – og dette antal er kvinderne sat til at forøge…

[…]

Som indlednings-scenariet viser, kan det 21. århundrede blive det helvede, Koranen beder de rettroende forberede os på: »Sig til dem, der er vantro: I vil visselig blive overvundet og samlet sammen i helvede. Og slemt er hvilestedet« (1,ll4)…

Oploadet Kl. 11:40 af Kim Møller — Direkte link37 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/11597/trackback

37 Comments »

 1. Ja, politikere kan glemme hurtigere end man kan nå at sige Allah-Hu-GRISbar.

  Kommentar by Fritz — 30. januar 2010 @ 11:51

 2. @ Kim

  Apropos ubekvemme sandheder, var det så ikke en idé at gøre opmærksom på artiklerne fra 17., 19. og 25. januar i Politiken (af alle aviser), der omtaler seksuelle overgreb på indvandrerkvinder begået af familiemedlemmer? Det er pudsigt, som disse artikler har været totalt fraværende som argumentation i Hedegaard/Krarup osv.-debatten.

  Kommentar by MC Glögg — 30. januar 2010 @ 11:58

 3. Ja, det er helt utroligt, at politikere og medier i dag slet ikke kan se de store problemer, de beskrev for 15 år siden.

  Kommentar by Karen W. — 30. januar 2010 @ 12:00

 4. Er der ikke nogen, der gider stikke Per Stigs kommentar fra 1995 op i næsen på Per Stig og spørge ham om, hvordan han forholder sig til Per Stig anno 1995?!

  Kommentar by morlille — 30. januar 2010 @ 12:05

 5. Det gør blot politikernes (specielt de borgerlige) forbrydelse endnu større når de, på trods af denne viden om islam Per Stig demonstrerer, ALLIGEVEL tillader problemerne med islam/muslimer at eskalere istedet for at gøre det eneste rigtige, nemlig påbegynde massive repatrieringsaftaler.

  Kommentar by Nosferatu — 30. januar 2010 @ 12:06

 6. -> MC Glögg

  Jeg har blogget et par af artiklerne. Politiken skal have kredit for ikke at ignorere debatten – det havde været så nemt for dem. Det er vigtigt med trykte aviser – trafikaviserne kolpolterer de samme officielle sandheder som fortolket af praktikanter på nyhedsbureauerne.

  http://www.uriasposten.net/?p=11260

  http://www.uriasposten.net/?p=11500

  Kommentar by Kim Møller — 30. januar 2010 @ 12:08

 7. Hvor morsomt at se Per Stig Møller bruge ordet Muhamedaner! Jeg husker de mange gange hvor politisk korrekte har fordømt brugen af ordet som en slags fornærmelse. Tilsyneladende var ordet altså stadigvæk almindeligt brugt i 1995.

  Kommentar by Balder — 30. januar 2010 @ 12:13

 8. Hej Kim, er der ikke en fejl et eller andet sted i starten af artiklen?

  Den skulle være fra 1995, men henviser til handling fra 1999?

  Kommentar by Thomas — 30. januar 2010 @ 12:31

 9. ->8

  Infomedia angiver faktisk at den er fra 1995, så der må være tale om en … tyrkfejl med 1999.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 30. januar 2010 @ 12:42

 10. Han taler om fremtiden… 1995 var 1999 faktisk fremtiden. :)

  Kommentar by Den spedalske — 30. januar 2010 @ 13:08

 11. Den var svær at blogge, og jeg var selv i tvivl hvordan den skulle forstås. Infomedia fortæller at den er fra 1995, og det citat jeg afslutter med indikerer han i det indledende afsnit gav en kontrafaktisk beskrivelse. Det er i hvert fald min vurdering.

  Kommentar by Kim Møller — 30. januar 2010 @ 13:24

 12. ->10

  Du har selvfølgelig helt ret. Shame on me for ikke at læse indenad.

  Bemærk i øvrigt, at PSM helt ubesværet begår det der er den største synd i dagens medieverden, nemlig at tale om fremtidsscenarier der involverer islam. I dag er den slags belagt med absolut tabu og fortielse, og når f. eks. en Lars Hedegaard opstiller scenarier hvor statsmagten er brudt sammen, og borgerne så må vælge hvad de skal gøre, går medierne i selvsving i frådende afstandstagen – den slags er ren og skær planlægning af massemord.

  Dette er altså en indskrænkning af den offentlige debat om det allervigtigste spørgsmål overhovedet der er kommet i de sidste 15 år.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 30. januar 2010 @ 13:26

 13. Man bør vel huske at dette er skrevet af en kritisk oppositionspolitiker der bruger sin viden til at kritisere regeringens politik. Det kan altså ikke sammenlignes med hvad en udenrigsminister vil sige eller gøre idag hvor der er et helt ministerium til at styre ham!

  Men når emnet er krig så er der jo masser af erfaring at trække på, vi har Europas rædsler i det forrige århundrede at sammenligne med:
  Og nu hvor de røde er begyndt at få øje på fjenden, det viser sig ikke bare at være klienter der kunne skabe tryghed i ansættelsen hvis vi andre skulle finde på at klare os selv, men derimod erobrere der forventer at vi underkaster os, ellers bruger de magt.
  Så nu er man begyndt at bruge et nyt udtryk “frontmedarbejdere”.

  I starten vækker sådan en tragisk sag som den fra Holstebro stor opmærksomhed og der sørges oprigtigt i nær og fjern.

  Men ligesom under verdenskrigene så breder forråelsen sig når begivenhederne bliver hverdag, soldaterne lærte at trække på skuldrene når rotterne i skyttegravene åd resterne af de faldne.
  Om vi kan undgå at frontsocalrådgiverne går en ligeså grusom skæbne i møde om nogle år kan man nok have sin tvivl om, det kan f. eks. afhænge af om vi forsat har olieindtægter nok til at forsørge fjenden for den dag vi ikke har det længere så bryder det nok ud for alvor?

  Kommentar by Jens Hansen — 30. januar 2010 @ 14:47

 14. Ethvert scenarie med en krig mellem islam og vesten bør også indeholde vurderinger af fødevaresituationen.
  Vesten kan formodentlig klare sig længere med tilgængelige oliereserver, end islamiske lande kan klare sig uden fødevareforsyninger fra vesten.

  Kommentar by Fidibus — 30. januar 2010 @ 15:03

 15. Per Stig Møller citeres for:

  I tillid til Koranens ord om, at »Østen og Vesten tilhører Allah. Hvor I da end vender jer hen – der er Allahs ansigt« (Koranen, 1,46. 1967), ventede de kun på Vestens fald.

  Sura 1 har ikke 46 vers. Sura 2:115 lyder derimod:

  Østen og vesten tilhører Gud. Hvor I end vender jer hen, så er Guds åsyn dér. Gud er favnende og vidende.

  Derudover er det en artikel, som jeg får meget svært ved at harmonere med den måde Per Stig Møller har forvaltet posten som udenrigsminister.

  Kommentar by WilliamJansen — 30. januar 2010 @ 15:24

 16. -> 14

  Vesten ville formodentlig på mindre end 1 uge kunne indvandere og besætte Saudi Babarien og dermed kontrollere mere end halvdelen af jordens oliereserver, det er kun et spørgsmål om en fælles vilje!

  Kommentar by Poul-Erik Jørgensen — 30. januar 2010 @ 15:26

 17. OK, jeg kunne heller ikke selv helt tyde hvordan den skulle tolkes.

  Kommentar by Thomas — 30. januar 2010 @ 15:36

 18. #15. Det er jo ikke engang løgn!
  Vi, den alm. befolkning er vidner til “elitens” udlevering af nøglerne til Wiens porte, plus den interne nedkæmpelse af enhver opposition mod ahlla dyrkernes indmarch.
  Det er en langvarig afmontering og pervertering af begrebet “Survival of the fittest”, hvor The fittest, lige pt. lader sig binde og baste, så husets falske tjenestefolk kan øve ugerninger med husets børn.

  Kommentar by PB — 30. januar 2010 @ 15:44

 19. @ 16.

  “Vesten ville formodentlig på mindre end 1 uge kunne indvandere ”

  Her har du helt ret. Under normale omstændigheder ville et par velanbragte a-bomber kunne holde muslimerne på plads og afstand. Problemet er, at vi har inviteret dem indenfor, og at de om føje år er i flertal overalt i eu.

  Danskernes forræderi under ww2 var et meget mindre problem end det nærværende. Denne gang er der ingen vej ud. Hele venstrefløjen er med muslimerne, og sammen vil de slagte os.

  Kommentar by Børge — 30. januar 2010 @ 16:11

 20. -> William

  “Sura 1 har ikke 46 vers. Sura 2:115 lyder derimod…”

  Per Stig fortæller, at kilden er fra 1967, og velsagtens A.S Madsens udgave – eneste danske oversættelse på daværende tidspunkt. Madsen tilhørte den relativt moderate Ahmadiyya-sekt, og der er forskel på versnummeringen.

  Kommentar by Kim Møller — 30. januar 2010 @ 16:46

 21. Er danske politikere ansatte i en salgsafdeling under EU A/S?
  Formål; med gyldne optioner at sælge EU til araberne?

  Kommentar by pk — 30. januar 2010 @ 17:01

 22. Det er jo et ganske imponerende klarsyn den kære Per Stig lagde for dagen for 15 år siden, idag synes han ikke at vide, hvad 2+2 giver, hvad gik mon galt?

  Kommentar by Poul-Erik Jørgensen — 30. januar 2010 @ 17:32

 23. På rygtebasis har jeg hørt, at han under private former siger at kampen er tabt, og at det nu bare gælder om at fedte så godt for muslimerne, at herremenneskerne behandler os godt efter de overtager magten.

  Men igen: på rygtebasis.

  Kommentar by Henrik — 30. januar 2010 @ 21:12

 24. I dagens JP anmeldes Lars Olsens bog “Elitens triumf”
  Citat: “Man bliver mindre bevidst om klasseforskelle, når man selv får gode indtægter og uddannelser og kommer på bekvem afstand af belastede boligområder.”
  Kun 2 af de 179 folketingsmedlemmer bor i en almen bolig.
  Eliten er også på bekvem afstand af indvandrerproblemerne og har ingen problem med endnu flere fremmede. Her adskiller de sig fundamentalt fra den brede befolkning, som for længst har nået mætningspunktet.

  Kommentar by Menig 442 — 30. januar 2010 @ 21:27

 25. -> #23 Henrik

  “Men igen: på rygtebasis.”

  Nuvel, men her er en lignende offentlig udtalelse fra 2004 fra den daværende Svenske socialdemokratiske Migrationsminister, Jens Orback:

  “Vi måste vara öppna och generösa mot muslimer och islam, för när vi blir i minoritet kommer de att göra likadant tillbaka mot oss”

  Allerede i 2004 var denne Svenske minister for integration altså af den opfattelse, at muslimerne ville komme i flertal i Sverige, og til trods for udtalelsens himmmelråbende naivitet mht. hvordan muslimerne vil gebærde sig når de er kommet i flertal, så er Jens Orback da i det mindste ærlig. Hans udtalse faldt i iøvrigt i forbindelse med mordet på Theo van Gogh.

  Kommentar by JensH — 30. januar 2010 @ 22:28

 26. 20. Kim Møller

  Nej, det er ikke A.S Madsen´s Koranoversættelse – har lige slået op i denne.

  Kommentar by Vivi Andersen — 31. januar 2010 @ 01:38

 27. 25.JensH

  Jeg kan huske det direkte fysiske ubehag jeg følte, da jeg dengang læste svenske Jens Orback´s udtalelse.

  Hvis den holdning er ret udbredt blandt vores toppolitikere er det da et problem vi har der ?

  Men mig vil det egentlig ikke undre, da de forskellige af disse toppolitikere har været medvirkede til at sælge ud af europas lande til de islamiske Middelhavslande.

  Projekt EuroMed er resultatet af salget og konsekvenserne af dette projekt tør jeg ikke tænke på!

  Men måske politikerne der har sat deres underskrifter har tænkt som pastor Leif Borch Hansen har udtrykt det- eller i hvert fald noget i den her retning : at vi, de nuværende voksne generationer, jo kan være ligeglade da det ikke bliver os der kommer til at mærke konsekvenserne af det vi har sat iværk.

  Det er ikke ordret pastoren og skulle der være en og anden derude der sidder inde med hans udtalelser ville det være fint at få dem gentaget her.

  For den udtalelse fortæller om en kynisme og ligegyldighed med vores egne børn, børnebørn osv. som jeg finder meget, meget lidt i tråd med den godheden samme præstemand eller har lagt for dagen, når det har gjaldt flygtninge og indvandrere !

  Politikerne vil jeg godt vædde om er fuldstændig bevidste om det skidt de har medvirket til at få sat i sving.

  Men de aner ikke hvordan de skal få ændret på det- og de midler der kunne tages i anvendelse, så som repatrieringer og 100% stop for al indvandring fra de arabisk-islamiske lande, vil de ikke være med til, kan måske ikke, p.g.a. vores medlemskab af EU.

  Kommentar by Vivi Andersen — 31. januar 2010 @ 01:56

 28. Til 25 (JensH ).
  Jeg foretrækker så sandelig også ærligheden frem for skønmaleri baseret på løgne. Hvis danskerne opretholder humanismen, og som følge deraf taber deres land, fortjener de deres egen undergang.
  Flertallet vil næppe støtte de virkeligt hårde tiltag og får derfor som fortjent.
  Hvis Danmark er tabt, er det alene danskernes egen skyld.
  Et folk, der ikke vil bruge alle midler i dets eksistenskamp fortjener historiens foragt.

  På hvilken måde har europæerne egentligt gjort sig fortjent til at overleve som folk? Hedonisme og dyrkelse af dekadence i alle dens former er vist det eneste spor europæerne vil efterlade sig.

  Jeg læste på bloggen Islam in Europe at tre piger om dagen konverterer til islam. Det er fremtiden små venner, som vi lige så godt kan indstille os på. Europæerne opfatter disse omvendelser som et isoleret udslag af personlig frihed, og så er de jo selv ude om udviklingen.

  Problemet er ikke uløseligt, men kun hvis civilisationen valgte en variation af Falkeøjes scenarie, var det muligt at vende udviklingen. Da staten ikke vil støtte selv en mild version af Falkeøjes forslag, men tværtimod ville retsforfølge ham, må man jo blot konstatere, at Europa får hvad det har fortjent.
  De europæiske folk er jo nærmest så moralsk dekadente og selvmorderiske, at de tikker om at blive fortrængt af en mere overlevelsesdygtige civilisation.
  Uanset hvad man kan indvende mod islam som religion, er det et faktum, at samfund videreføres ved biologisk reproduktion og ekspansion og ikke ved brug af humanistisk soft power.
  Vil den oprindelige europæiske befolkning ikke bortkaste al humanisme, og frisætte alle eksistenskampens kræfter, må det konkluderes, at befolkningen er blevet vejet og fundet for let. Jeg kan ikke længere græde over at læse om en kulturberigelse, for med stor sandsynlighed har ofret været humanist og har derfor selv været indirekte meddelagtig i tingenes tilstand.

  Kommentar by PerH — 31. januar 2010 @ 03:59

 29. @ PerH, du skriver: På hvilken måde har europæerne egentligt gjort sig fortjent til at overleve som folk? Hedonisme og dyrkelse af dekadence i alle dens former er vist det eneste spor europæerne vil efterlade sig.

  WJ: Oikofobi! Videnskab, oplysningen, verdenshistoriens rigeste samfund, folkesundhed m.m. Du er en million gange værre, end alle de folk som (mest med rette) er udsat for Postens oikofobi-anklage over årene. Vi europlere har om noget fortjent at overleve.

  At du skal citere Al-Minaras sandsynligvis løgnagtige udsagn om europæiske masse-konverteringer for at underbygge din oikofobi siger vist det hele. Man har længe kunne finde imamer, som har løjet om europæernes begejstring og massekonvertering til Islam. V.S. Naipul skrev om det i 80’erne.

  Kommentar by WilliamJansen — 31. januar 2010 @ 07:17

 30. -> #28 PerH

  “Hvis Danmark er tabt, er det alene danskernes egen skyld.”

  Helt enig. Hvis Danskerne ikke selv ønsker at forsvare Danmark, Dansk kultur og levevis, så fortjener nationen heller ikke at overleve. Logisk set skulle man ellers have formodet, at en nation der har tabt så ufatteligt meget territorium, som Danmark har gennem de seneste 350 år, ville kæmpe for de sidste rester af land med næb og klør. Men tværtimod ser det desværre ud til, at man nærmest ser det som en national skæbne at man ikke har nogen ret til et eget hjemland. Kommer der fremmede grupper til landet og gør krav på at bosætte sig permanent, og dermed få en bid af det i forvejen sparsomme territorium, ja så trækker Danskerne skuldrene og mener ikke man kan nægte disse fremmede mennesker denne ‘ret’. Og denne ‘ret til permanent bosættelse’ bliver ikke anfægtet selvom disse fremmede helt åbenlyst er fjendtligsindet overfor den Danske kultur og levevis.

  Kommentar by JensH — 31. januar 2010 @ 09:27

 31. Til 29 (WilliamJansen ).
  Nu mener jeg skam, at europæisk civilisation ville have meget at tilbyde historien, hvis europæerne ellers demonstrerede vilje til at overleve blandt andet ved at gennemføre mine ikkehumanistiske tiltag. Man kunne starte med at opsige EMRK og forbyde enhver tilgang fra muslimske lande, og begynde at tilbagesende alle kriminelle og subversive udlændinge, uden yhensyn til deres mulige skæbne i hjemlandet.
  Det er helt igennem minimalistiske krav, som ikke ville resultere i et holocaust, men så længe europæerne sætter humanisme over selv denne nødvendige politik, ligger de som de har redt.

  Kommentar by PerH — 31. januar 2010 @ 09:40

 32. Til 30 (JensH ).
  Denne ikke se og ikke høre mentalitet som du beskriver har formentligt dens ophav i humanismen. Det er værre at lade en forfulgt islamist blive tortureret i hjemlandet end at lade ham vandre frit omkring i Danmark. Hele samfundet er desværre gennemsyret af denne humanisme, hvilket er grunden til at øksesvingeren kommer til at forvolde det samfund uoprettelig skade, ikke kun ved sit mislykkede attentatforsøg men i lige så høj grad ved sin medvirken til reproduktion af flere potentielt skadevoldende individer.
  Kun ved at bringe ikkehumanistiske realistiske konsekvensbetragtninger tilbage i samfundsdiskursen, kan vi måske en gang nå så vidt, at vi kan diskutere de nødvendige politiske ændringer. DF er desværre blevet tandløs og forskrækket på dets gamle dage.

  Kommentar by PerH — 31. januar 2010 @ 09:51

 33. @ JensH

  Denne svenske minister er en falliterklæring. Hvis de allerede slår os ihjel som i tilfældet Theo van Gogh, når vi er en majoritet. Hvodan vil de så ikke behandle os, når vi er en minoritet.

  Kommentar by wallah — 31. januar 2010 @ 10:22

 34. -> #32 wallah

  Ork, Jens Orbacks udtalelser er skam ikke enestående i Svensk politik. I 2002 var den daværende Svenske Socialdemokratiske integrationsminister, Mona Sahlin, på besøg i det Tyrkiske ungdomsforbund ‘Euroturks’ hovedkvarter i Sverige. Iført islamisk tørklæde kom Mona Sahlin med følgende udtalelse:

  “Jag tror att det är lite det som gör många svenskar så avundsjuka på invandrargrupper. Ni har en kultur, en identitet, en historia, någonting som binder ihop er. Och vad har vi? Vi har midsommarafton och sådana töntiga (fjollede) saker.”

  Så kan det nationale selvhad vist ikke blive større. Selvom hu følte alligevel trang til at understrege sin Oikofobi i et interview med Expressen samme år, hvor hun kom med følgende udtalelse: “Jag hatar allt genuint typiskt svenskt.”

  Ikke uden grund Mona Sahlin i den Svenske blogsfære bliver omtalt med tilnavnet ‘Mona Muslim’. Men de ‘borgelige’ i Sverige holder sig heller ikke tilbage når det kommer til nationalt selvhad. Efter et besøg i indvandrer-ghettoen Ronna i Södertälje følte statsminister Fredrik Reinfeldt trang til at komme med følgende udtalelse:

  “Ursvenskt är bara barbariet. Resten av utvecklingen har kommit utifrån.”

  http://www.dn.se/nyheter/politik/reinfeldt-det-ursvenska-ar-blott-barbari-1.702742

  Kommentar by JensH — 31. januar 2010 @ 10:56

 35. Hej Kim
  Jeg har en kommentar hængende i moderationen.

  Kommentar by PerH — 31. januar 2010 @ 13:04

 36. 23&25: Under private former udtaler PSM at “Danmark er muslimsk om 100 år”. Jeg har det fra en person, han har sagt det til.

  Kommentar by Hodja — 31. januar 2010 @ 13:38

 37. […] TB’s translation was made directly from Uriasposten’s blog post: […]

  Pingback by The 21st Century: A Quranic Hell? | Gates of Vienna — 22. januar 2013 @ 11:30

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper