1. januar 2021

Kontroversiel sandhed: Flygtningenævnets næstformand er formand for barnebrudskommissionen

En af de få Venstrefolk, der støtter Inger Støjberg er MF’er Thomas Danielsen. Onsdag påpegede han i et opslag på Facebook, at rød blok har ‘valgt at nedsætte en kommission med næstformanden i Flygtningenævnet som bestemmende formand’.

Den slags betragtninger går selvfølgelig ikke. ‘Trumpisme i Danmark’, skrev Søren Pind, og var på linje med Jarl Cordua, der mente det var ‘pinligt’, ‘uanstændigt’ og ‘en skandale’. Opdatering af Martin Henriksen om landsretsdommer Peter Mørk Thomsen og højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen.

“Jeg kan forstå, at flere er meget utilfredse med at MF Thomas Danielsen har påpeget at det er uhensigtmæssigt at næstformanden i Flygtningenævnet også er formand for barnebrudskommissionen.

Men jeg kan så oplyse, at det stopper ikke her, for den tidl. ombudsmand Jørgen Steen Sørensen er nu Højesteretsdommer. Og da han var ombudsmand førte han an i anklagerne mod Støjberg i forbindelse med barnebrudssagen. Nu er han dommer.

Jeg har selv oplevet at en dommer og retspræsident fra Frederiksberg har antydet at jeg brød loven fordi jeg arbejdede for at Said Mansour skulle fratages sit danske pas og efterfølgende udvises. Sagen er den, at selvom der naturligvis er ordentlige og gode dommere, at så er der desværre også en hel del medlemmer af dommerstanden, som er lige så radikale i deres syn på tilværelsen, som de er over hos De Radikale.

Det betyder naturligvis noget for kulturen ved vores domstole, ligesom det betyder noget for kulturen i medieverden at mange journalister er venstreorienterede. Lad os da sige det, som det er. Der er ingen grund til at ignorere virkeligheden.

Der er jo også en grund til at mange dommere igennem årene har valgt at beskytte hardcore udenlandske kriminelle mod udvisning. Sådan hænger tingene jo sammen, også selvom det ikke er politisk korrekt at påpege det.” (Martin Henriksen)

(Justitsministeriet, Instrukskommissionens beretning, 2020. 831 sider)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/115990/trackback

26 Comments »

 1. FORBYD ISLAM I DANMARK 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 17:34

 2. Husk det hedder korrekt landsdommer Peter Mørk Thomsen og korrekt som skreget højesteretsdommer Jørgen Steen Sørensen, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 17:36

 3. skrevet

  Kommentar by NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 17:36

 4. NYTÅRSGAVE— Læs på nettet om den finske borgerkrig i 1918. Her er der tale om den totale ligestilling mellem kønnene. NYD DET. I Sverige har der været vist en dokumentarfilm om emnet . Men Nyd ligestillingen mellem kønnene i borgerkrigen

  Kommentar by dansker — 1. januar 2021 @ 17:37

 5. Det er næppe nogen hemmelighed at der specielt under denne regering er sket en nepotistisk besættelse af job i embedsmandsværket, ja i hele den københavnske magtstruktur. Der er sket en massiv centralisering i den korte tid Mette Frederiksen har siddet som statsminister, og det er ikke den store hemmelighed at det er karrierefremmende at have partibogen i orden! Vi ser det alle steder mediebranchen, i embedsmandsværket, i dommerstanden, hos politi, og diverse fagforeninger i særdeleshed, det sidste er nok ikke nogen nyhed. Socialisterne har på stalinistisk vis sat sig tungt på magten i Danmark!
  Der har været flere frontalangreb på udkantsdanmark, det gælder bilafgifter, store mængder af landbrugsjord skal omlægges til natur, og det hele kulminerede med minkskandalen, hvor et helt erhverv blev nedlagt, Corona siger nogen, men venstrefløjen har haft et horn i siden på branchen længe! Og for at føje spot til skade så har landbrugets parti venstre, valgt at skærer det meste af den jyske gren af. UdkantsDanmark venter i rædsel på næste tiltag!

  Kommentar by Den Nervøse — 1. januar 2021 @ 17:43

 6. Kommentar by Den Nervøse — 1. januar 2021 @ 17:43

  Kongeriget Danmark og alle danskerne har de politikere, som vi fortjener.

  Hvis du ønsker en anden statsminister end Mette Forræderisken og hendes suicidaldemokratiske slæng, så må du og alle andre jo stemme på nogle andre, borgerlige, nationale kandidater, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 17:52

 7. Erik Ninn-Hansen var garanteret ikke blevet dømt, hvis det ikke havde været for dommer Mogens Hornslet og hans afgrundsdybe had til den borgerlige regering, fordi denne havde fjernet pengene til hans hjertebarn, Adoptionsnævnet, der gav ham mulighed for at rejse verden rundt, med konen, på statens regning.
  Mogens Hornslet var formand for Adoptionsnævnet gennem 24 år, fra oprettelsen i 1976 til 1999.
  Dette er i virkeligheden den største skandale i nyere dansk historie, men det vil nok tage en generation før samfundet kan klare at få sandheden frem – at et medlem af den dømmende magt misbrugte sit embede til at fremme egne interesser.

  PS: Som tak for hjælpen gav Nyrup-regeringen pengene tilbage til Hornslet og hans Adoptionsnævn.

  PPS.: Ikke så underligt at Mogens Hornslet ALDRIG ville tale om Tamil-sagen når han stillede op til interview – det var nok samvittigheden der nagede!

  Kommentar by Jørgen Nielsen — 1. januar 2021 @ 17:57

 8. NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 17:52

  Læs grundloven, vi har ikke demokrati.

  Kommentar by Jan Huus — 1. januar 2021 @ 17:58

 9. Der er ikke noget, der hedder “Barnebrudskommissionen”, det er spin.
  Som billedet viser, hedder det “Instrukskommissionen” og den handler om at placere ansvar for instrukser som brød loven.

  Kommentar by Zatopek — 1. januar 2021 @ 18:33

 10. Tillid til domstolene?
  Tillid til dommerne?
  Tillid til Højesterets formand?
  Ikke her i huset.

  Kommentar by ino — 1. januar 2021 @ 19:38

 11. Alle pro-Orkerne er drevet af personlig vinding, i et eller andet omfang. Lige fra tidligere statsministre over dommer- og advokatstanden, og til den hashish rygende, venstreorienterede ungdom..

  Kommentar by Kimski — 1. januar 2021 @ 22:13

 12. Det er ved at være yderst tvivlsomt om Danmark stadig er en retsstat, et demokrati og et dansk folkehjem. Det skriver 24nyt noget om.

  Kommentar by BENT A — 1. januar 2021 @ 23:07

 13. Der er vist et par ting som venstreorienterede Zatopek har misforstået.

  Kommentar by BENT A — 1. januar 2021 @ 23:15

 14. Kommentar by Jan Huus — 1. januar 2021 @ 17:58

  Hvad har vi så?, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 23:50

 15. Sagen mod Støjberg har ikke ret meget med juridiske ting at gøre, men er rød og politisk forfølgelse af en knap så rød politiker. Ligesom sagerne mod Glistrup og Ninn-Hansen var politisk humbug. Støjberg burde skynde sig over til NB.

  Bortset fra det, uden et nyt dansksindet, bredt og ægte borgerligt parti er Danmark snart færdig som gårdsanger. NB, DF og SK vil forblive langt under de 90 mandater. Endnu et parti kunne måske forbedre chancerne for overlevelse.

  Snart vil den demokratiske debat blive censureret sønder og sammen. Det er nu eller aldrig hvis vi vil undgå at Danmark bliver tabt for evigt.

  Kommentar by BENT A — 2. januar 2021 @ 02:25

 16. Kommentar by BENT A — 2. januar 2021 @ 02:25

  Spørg dig selv: —Hvilket parti kan sikre Inger Støjberg en Mercedes-Benz S-Klasse som ministerbil i fremtiden?

  Det kan Konservative og ikke Nye Borgerlige, derfor vælger Inger NB fra som sit nye parti, forbyd islam i Danmark 🇩🇰

  Kommentar by NotariusUmulius — 2. januar 2021 @ 02:41

 17. Hvis dommere pga radigalt verdenssyn holder hånden over svært kriminelle udlændinge ,så siger det en del om deres kognitive evner

  Jo flere sværkriminelle udefra der løber rundt i DK og skaber problemer pressen ikke kan dække over ,jo større modstand mod den samlede kulturberigelse.
  Hvor mange Df-stemmer har Levakovic mon ikke sørget for?
  Hvad mon en af grundene til Sossernes hændervridende kursskifte har været?Indvandrerkriminalitet!

  Så hvis dommerne pga radigalisme holder hånden over kriminelle udlændinge ,viser det at de ikke er for snu og har svært ved at forstå ting som årsag og virkning

  De kan før eller siden risikere at stå med en stor skandale hvor de indirekte selv får blod på hænderne ,såsom den sag det er lykkedes at feje ind under gulvtæppet i.f.m den sudanesiske morder.

  En sag der desuden viste politimæssig uduelighed og pressens følgagtighed overfor magten

  Kommentar by jønne — 2. januar 2021 @ 04:45

 18. Detr haster med dommerlisten.
  Nazzer- og landsforrædder dommere skal udstilles.
  Og det stopper ikke her, kvindechauvinistiske dommere og barnerøvere skal også udstilles!

  Kommentar by Hul igennem? — 2. januar 2021 @ 08:08

 19. NotariusUmulius — 1. januar 2021 @ 23:50

  Vi har monarki.

  § 2. Regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Kongemagten nedarves til mænd og kvinder efter de i tronfølgeloven af 27. marts 1953 fastsatte regler.

  § 3. Den lovgivende magt er hos kongen og folketinget i forening. Den udøvende magt er hos kongen. Den dømmende magt er hos domstolene.

  § 12. Kongen har med de i denne grundlov fastsatte indskrænkninger den højeste myndighed over alle rigets anliggender og udøver den gennem ministrene.

  § 14. Kongen udnævner og afskediger statsministeren og de øvrige ministre. Han bestemmer deres antal og forretningernes fordeling imellem dem. Kongens underskrift under de lovgivningen og regeringen vedkommende beslutninger giver disse gyldighed, når den er ledsaget af en eller flere ministres underskrift. Enhver minister, som har underskrevet, er ansvarlig for beslutningen.

  § 18. Er kongen forhindret i at holde statsråd, kan han lade sagen forhandle i et ministerråd. Dette består af samtlige ministre under forsæde af statsministeren. Enhver minister skal da afgive sit votum til protokollen, og beslutning tages efter stemmeflerhed. Statsministeren forelægger den over forhandlingerne førte, af de tilstedeværende ministre underskrevne protokol for kongen, der bestemmer, om han umiddelbart vil bifalde ministerrådets indstilling eller lade sig sagen foredrage i statsrådet.

  § 22. Et af folketinget vedtaget lovforslag får lovskraft, når det senest 30 dage efter den endelige vedtagelse stadfæstes af kongen. Kongen befaler lovens kundgørelse og drager omsorg for dens fuldbyrdelse.

  § 30. Stk. 1. Valgbar til folketinget er enhver, som har valgret til dette, medmindre vedkommende er straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør ham uværdig til at være medlem af folketinget.

  § 31. Stk. 1. Folketingets medlemmer vælges ved almindelige, direkte og hemmelige valg.

  § 32. Stk. 2. Kongen kan til enhver tid udskrive nyvalg med den virkning, at de bestående folketingsmandater bortfalder, når nyvalg har fundet sted. Efter udnævnelse af et nyt ministerium kan valg dog ikke udskrives, forinden statsministeren har fremstillet sig for folketinget.

  § 56. Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere.

  Du finder ikke ordet demokrati eller demokratisk i grundloven.

  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1953/169

  Kommentar by Jan huus — 2. januar 2021 @ 10:37

 20. Godt set Jørgen Nielsen den 1. 17:57. Efter min mening var folketingets rigsretssag mod Erik Ninn-Hansen en infam politisk retssag. Det samme var retssagen Mogens Glistrup? Justitsmord som i et kommunistisk samfund eller i en bananrepublik.

  Kommentar by Amad — 2. januar 2021 @ 11:21

 21. Flygtningenævnets næstformand er formand for barnebrudskommissionen”

  Hvor er det pilråddent. Og en muslim sidder og bestemmer, hvem der skal familiesammenføres.

  Hvad skete der med den muslimske kone og børn, der blev sammenført med en fængslet kriminel udvist muslim?

  HURRA for MF Thomas Danielsen og Jørgen Nielsen — 1. januar 2021 @ 17:57

  Kommentar by tavsen — 2. januar 2021 @ 11:44

 22. Søren Pind og Jarl Cordua tilhører de såkaldt “anstændige borgerlige”, som langt hellere vil lade nationen gå ned i flammer og lade vores folk blive udskiftet med fremmede end risikere at blive kaldt “racist” eller et af de andre tomme udskamnings-ord opfundet af folk som hader hvide mennesker.

  Kommentar by Peter Nielsen — 2. januar 2021 @ 13:57

 23. Den højtbesungne Grundlov er i realiteten ikke det papir værd, som de er skrevet på. Enevældens ophør skete kun under indtryk af truslen om revolution, og Grundloven var blot en aftale om den efterfølgende magtfordeling. Grundloven har i dag ingen relevans og bruges da heller ikke til noget. Magten ligger til enhver tid hos et folketingsflertal, der fortolker det museumsmodne dokument fuldstændigt, som de har lyst.

  I en rigtig forfatning, som for eksempel den amerikanske, er hovedvægten lagt på borgernes rettigheder i forhold til statsmagten og offentlige myndigheder. Sådanne rettigheder findes stort set ikke i den danske Grundlov, og de få eksempler, som man kan finde, er elastik i metermål – jævnfør § 71, 72 & 73.

  Det skal så i den aktuelle situation tilføjes, at heller ikke Folketingsmedlemmer, som får et flertal på nakken, er beskyttet af Grundloven.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 2. januar 2021 @ 16:46

 24. Henrik Wegmann: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, EMRK, er ophøjet til dansk lov. Her finder du de vigtigste regler, der regulerer borgernes rettigheder i forhold til staten – ud over dem, der nævnes i Grundloven.
  Man kan argumentere for, at de burde fremgå af Grundloven. Det er jeg sådan set meget enig i. Problemet er, at det ikke er så lige ud af landevejen, at lave om på Grundloven.
  At påstå, at Grundloven ingen relevans har, er lodret forkert. Det er den vigtigste lov, vi har. Ingen vedtagne love må stride mod Grundloven.
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/1992/285

  Kommentar by Jan Hansen — 2. januar 2021 @ 18:05

 25. En rigsretssag lyder som noget særligt, men det svarer bare til en helt almindelig retssag. Dem som dømmes i en retssag kan i øvrigt også fortsætte som folketingsmedlem og minister, medmindre de i almindelig anseelse ikke er værdige til at være MFere.

  Har svært ved at forstå at Støjberg kan anklages for at have handlet mod loven, når man ved der fandtes et notat om lovlig administration af adskillelsen, som departementschefen og flere andre kendte.

  I praksis blev ikke alle børnene adskilt, og her har vi efter min mening Støjbergs egentlige forbrydelse. Hun påstod nemlig i udvalg i Folketinget mod bedre vidende at barnebrudene var blevet adskilt fra deres mænd. I retssagen kan hun forsvare sig med at hun ikke sagde alle var adskilt og kun omtalte princippet, men Dansk Folkeparti blev narret til at tro princippet ikke var gennemhullet af undtagelser ved at følge FNs Børnekonvention.

  Kommentar by perhag — 2. januar 2021 @ 20:21

 26. Danmark har sit eget deepstate styre.

  Nu mangler vi bare en Trump eller Hitler til at rydde op i den røde bærme!

  Danmark længe leve!

  Kommentar by Jesper — 3. januar 2021 @ 11:03

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper