15. marts 2021

Lillelund om Jelved: En retsstat vedtager ikke særlove, blot fordi ‘Kim Larsen spiller guitar for éns sag’

Niels Lillelund ironiserer over at afgående Marianne Jelved, seriøst mener, at hun selv har stået som garant for retsstaten. Spiddende kommentar set hos Jyllands-Posten – Alt har sin pris – prisen for Marianne Jelved har været høj (kræver login).

“… storhjertede er vi, ikke mindst Marianne Jelved, som den 28. januar 1992 sammen med sin kollega Elisabeth Arnold fremsatte en ’særlov’ for de palæstinensere, der havde slået sig ned i Blågård Kirke på Nørrebro.

Flygtningenævnet og adskillige andre instanser havde ellers behandlet deres sag og givet dem afslag på asyl. Sådan funger retsstaten. Men de statsløse havde voldsom opbakning i medierne og blandt kendisser af alle arter. …

Marianne Jelveds forslag var derfor i realiteten en slags kortslutning af retsstaten til fordel for en aktuel cause célèbre. … En retsstat vedtager ikke pludselig særlove, fordi nogen slår sig ned i en kirke, og Anne Marie Helger holder en rørende tale. I en retsstat er alle underlagt samme lov, uanset om Kim Larsen spiller guitar for éns sag.

… Vist er det, at alt har sin pris. Det gik ikke, som Marianne Jelved spåede i 1997, at migranterne ‘ville blive en økonomisk gevinst for samfundet’. Tværtimod, det havde en pris, og den betaler vi og vores børn hver dag, og vores børnebørn kommer til at betale endnu mere. Det handler ikke bare om 35 milliarder om året, men om en irreversibel udvikling, et Danmark, der er grundlæggende forandret. Af folk med store hjerter. I godhedens og humanismens navn.”

(Radikale Venstres ‘#JelvedFact’ på Facebook, 2018)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/117665/trackback

40 Comments »

 1. POLITIK-KVINDER, FEMINISTER OG PLADDERHUMANISTER, (ja, de er stort set tre stykker af samme rådne træstamme) er ikke bare dyre i drift, de er ganske enkelt dødsensfarlige for nationens, samfundets, retsstatens, kulturens og økonomiens eksistens og overlevelse.

  Radikale Jelved er et skræmmende eksempel på en fanatisk indskrænket politiker og pladderhumanist, der har kostet Danmark milliarder af kroner og som har været med til at føre Danmark frem mod svenske tilstande.

  Der er sagen med de palæstinensiske indvandrere. Der er sagen hvor Jelved anbefalede at afskaffe kronen til fordel for euroen. Havde vi vælgere hoppet på den limpind, havde det kostet de danske husholdninger meget dyrt. Og så var der hendes løfter om at indvandringen ville BERIGE Danmark. Den koster os nu tæt på 200 milliarder kr. om året hvis alt regnes med. Og den har påført danskerne et hav af nedskæringer, besparelser, lukninger og forringelser. Plus sygdomme og en fem-syv dobling af kriminaliteten.

  Marianne har taget fejl så mange gange, at hun enten må være ret ubegavet, eller iskoldt ligeglad med sine egne landsmænd og -kvinder.

  Snakke kan hun, men det meste har været øregas og fantasteri.

  Det er nok ikke uden grund af hun tit er blevet kaldt Marianne Helved.

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 13:48

 2. Selve ideen om menneskerettigheder er i konflikt med retsstaten. Jeg mener, at da udlændingeloven af 1983 var i en behandling hos en kommission under en højesteretsdommer udtrykte han betænkelighed ved, at den danske retsstat kom til, at give rettigheder til folk, der aldrig havde haft magt over og processer den aldrig havde haft indflydelse på. I en retsstat hang “magt og ret” sammen. Man kunne kun få en ret hvis man var genstand for statens magt. Dette opløses med menneskerettighederne. Retsstaten bliver til en universel retfærdighedsstat.

  Kommentar by CCC — 15. marts 2021 @ 13:52

 3. Udregn hvor meget de nassende palarabere fra Blågårds plads har kostet det danske samfund i kroner og ører. Send dernæst regningen til Det Radigale Venstre, hvilket parti er det danske samfund skyldigt for injurier, svie, svig og landsforræderi.
  Rejs derefter en skamstøtte på Gråbrødre torv i København med indskriften ” “Marianne Jelved forræderen, Till Æwig Spott, Skam og Skiendsel”.

  Kommentar by Gustav Jensen — 15. marts 2021 @ 14:12

 4. I denne uges Weekendavis, er der en helsides artikel af journalist Arne Hardis, omhandlende landsforræderen Marianne Jelved. Der er bl.a. denne udtalelse:

  ”Journalist Arne Hardis til Marianne Jelved:” Det er jo jeres egen skyld, I er prygelknabe. Det startede med udlændingeloven i 1983, hvor I krævede og fik lempeligere lov end ønsket af den Schlütter-regering, I støttede.
  ”Det kan jeg ikke se. Der var ikke nogen, der sagde til os dengang, at det ville blive et problem. Man vidste det ikke, det var noget, der voksede sig stort de næste mange år.”
  (Marianne Jelved, (B-MF) i Weekendavisen nr. 10 ”Samfund” s.04/12.03.2021 under overskriften ”Jelveds arv.”).

  Yderligere udtalelser fra omtalte dame, refereret fra “Den Store Hukommelse:”

  ” Den Danske Forening har således gjort mere for at skabe splittelse og underminere danske kulturværdier end nogen andre.”
  (Marianne Jelved, (MF-B) i Det Fri Aktuelt 05.01.1996.).
  ” Indvandring kan blive en god forretning. Ja, vi har plads til flere flygtninge og indvandrere. Det er jo ikke en dårlig forretning, hvis man griber det rigtigt an. Netto kan de blive en økonomisk fordel for det danske samfund.”
  (Marianne Jelved, (økonomiminister/B) i Information 1997 og citeret i JP ”Indblik” 04.11.2018 s.15).

  ”Jeg vægter overholdelsen af de internationale konventioner højere, end om der kommer 4.000 eller 10.000 udlændinge til Danmark ved familiesammenføringer.”
  (Marianne Jelved, formand for Det Radikale Venstre, i Jyllands-Posten 08.08.2004).

  ”Man kan altså spørge sig selv, hvorfor der rejses flere sigtelser for voldtægt begået af personer med ikke-vestlig baggrund end personer med dansk baggrund. Skyldes det udelukkende at førstnævnte gruppe begår flere voldtægter-eller kunne man forestille sig, at disse anmeldes i højere grad.”
  (Marianne Jelved, (B), MF, Politiken 20.1.2006, 2.sek. s.9 og på http//www radikale.dk,
  http://nyheder.ku.dk/alle_presseklip/2006.01/11115511/, Uriasposten 3.2.2015.
  Ud fra ovenstående kan man konkludere, at det er voldtægtsofrene der er racister, når de er så nedrige at anmelde ”berigernes” voldtægtsforbrydelser!).

  ”Fejlslagen integration er de borgerliges skyld. Det har fandeme de borgerlige partier med Dansk Folkepartis støtte. Siden 2001 har Det Radikale Venstre overhovedet ikke haft indflydelse på integrationspolitikken. Bortset fra tre et halvt år med Helle Thorning-Schmidt. Og der var det egentlig ikke lempelser, vi lavede. Så hvem har ansvaret?
  (Marianne Jelved, (B), MF på De Radikales sommergruppemøde på Hans Christian Andersen skolen i Odense, i Jyllandsposten 17.08.2017 og Den Korte Avis 21.08.2017).

  Jelveds benægtelse af manglende “viden” minder utrolig meget om tidligere statsminister Poul Schlütters udtalelse om samme emne:

  “Men vi troede jo ikke, at det ville udvikle sig sådan. Det er nødvendigt, at EU får bevogtet den ydre grænse. Det bliver meget dyrt, men der er ingen vej uden om,«
  ”De trænger til at vide, at den understrøm af mistroiskhed og fordømmelse, som mange af dem (op)lever med i hverdagen, ikke deles af os alle. Vi er mange, der ikke tænker sådan. Vi er mange, der betragter dette lands borgere som ligesindede.”
  (Poul Schlütter, fhv. statsminister, i B.T. 17.03.2019).

  Som intet andet dansk politisk parti, lever Det Radikale Venstre til fulde op til de fire store S-er: Selvglade, Selvgode, Selvretfærdige og Skinhellig, som de i deres selvfedme går rundt og skilter med, hvor de kan komme af sted med det, svøbt i selvretfærdighedens panser, hvor det så senere har vist sig, at det er krænkere.
  Med vanlig radikal arrogance og bedreviden, bliver der set ned på andre, der har en anden mening.
  Partiet der kun interesserer sig for egne snævre dagsordener, og af mange opfattes som indholdstomme snakkemaskiner, der helt er koblet fra den virkelige verden, og fremturer med tanketomme utopier.
  Dette akrobatagtige og indbildske parti, hvis varemærke er at være en indædt modstander af alt som har jordforbindelse. Her er det blevet en kvalifikation frivilligt at iføre sig skyklapper, og være så imponeret over egne moralske fortrin, at enhver anfægtelse over virkeligheden for længst er lullet i søvn. En radikal er i min optik ikke et medmenneske, men et modmenneske.
  At være radikal er nemlig en følelse, en sjælelig tilstand, såre dobbeltbundet og krævende, både for balancenerven, ordforrådet og den aldrig svigtende og til enhver tid fleksible samvittighed, som man gav sig selv i dåbsgave.
  Her råder det radikale – i egen optik – visionære menneskesyn, hensynsfuldheden, solidariteten, indsigten, sømmeligheden, fornuften og ikke mindst godheden og ubøjeligheden, så man kan føle sig så selvretfærdigt varmt og vel til mode. De var dem der besad en overpolitisk sandhed. De har alle dage været rejsende i det glade, ideologiske vanvid.
  Hensigten er, at de kan føle sig uhyre ophøjede, kosmopolitisk visionære, tolerante, rummelige, inkluderende e.t.c., men også det kroniske storhedsvanvid, den radikale oppustede bedreviden, verdensfrelseri, anti-dansk politik, muslimsk-logrende, fromme meninger og indbyggede bedrefølelse, og frem for alt varmtluftsballonen “humanisme” og “det gode menneskesyn,” som de radikale ikke mener man kan overlade til ”hoben.” De er typiske repræsentanter for skolelærer-og præstedøtresegmentet.
  At være radikal er i egen optik noget særligt, og noget mere end de andre partier, da de mener at besidde en indsigt og klarsyn som ikke er andre forundt, og som har radikal belæring behov. At puste sig op med utopier og ønskedrømme, som ender med at blive en livsløgn, fordi man nægter at se realiteterne i øjnene. De radikale kan altid kendes på glorien og den fornærmede hønserøvsmund.
  De radikale mener at have frikort til at nedgøre og stigmatisere dem, som de ikke deler synspunkter med. Meget ofte bringer det mindelser om middelalderens djævle besatte mennesker, der også blev skingre, virkelighedsfremmede og farlige. De ynder at føre sig frem som der Schulmeister, der skal belære andre.
  De radikale er som den trætte fader, der alligevel finder at han bør gøre sin pligt over for de håbløse tungnemme børn, der ikke ved deres eget bedste. Det tragiske og triste er, at det har så store omkostninmger for den etniske dansker.
  Opblæst nar er et godt ord at betegne de radikale, men tosse er bedre. Disse intellektuelle tosser er nemlig en del af den herskende elite og deres ideologi. De er om nogen, eksponent for det korrekte mennesyn, uanset omkostningerne, politisk/menneskeligt.
  Det vil sige, en ideologi der har sat rammerne for, hvordan den politiske virkelighed skal forstås. Det multikulturelle samfund er af det gode, og andre forestillinger er forkerte. Eller sagt på en mere direkte måde: Kultureliten forsøger systematisk at få kontrol over bevidstheden om den multikulturelle udvikling ved at gøre disse tanker politisk korrekte. Tossen er derfor en del af den elite, som forherliger multisamfundet og den idealistiske humanisme, og som på den baggrund kaster smuds på danskernes eget syn på deres kultur. De ”hjemligt-hadende” radikale nedgører danske normer og værdigrundlag, for de mener at kende verden så meget bedre, end deres forbenede og forstenede landsmænd, der i radikal optik bevæger sig i slammet som et andet kældermenneske, sagt af rendestenens ukronede konge, Carsten Jensen.
  Det næsten lugter, at lufte ”danskheden”, men har man den frækhed ikke at være enig i vurderingen, så bliver man beskyldt for et mørkebrunt menneskesyn der er ”udansk. Okay, hvis noget er ”udansk”, så må der også være noget ”dansk”! Den såkaldte ”elite”, er at betegne som de europæiske folkeslags bødler.

  Kommentar by der Adler — 15. marts 2021 @ 14:13

 5. der Adler — 15. marts 2021 @ 14:13

  TAK for et godt ironisk indlæg, desværre lever RV i deres egen drømmeverden, totalt kortsluttet fra virkelighedens verden. De ved simpelthen ikke, hvor meget blod de har på hænderne. Og så vælger de en formand M/K, der afslørede sig selv som en løgnhals.

  Kan du give en forklaring på, at på et enkelt kvartal steg indbyggertallet af ikke-vestlige mennesker med 4.000 i nedlukningsåret 2020?

  “Pr. 1. april 2020 hvor der var 517.987 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande.”

  “Pr. 1. oktober 2020 er der 521.982 personer har oprindelse i ikke-vestlige lande.”
  http://www.uriasposten.net/archives/117614#comment-5437087

  Kommentar by tavsen — 15. marts 2021 @ 15:03

 6. hvor meget blod de har på hænderne.

  En søgning på Eritrea gav disse horrible resultater på første side

  “33-årig mand dømt: Voldtog 24-årig, mens deres søn så på …

  19. feb. 2021 — En 33-årig mand oprindeligt fra Eritrea blev fredag middag idømt tre års ubetinget fængsel ved retten i Hjørring. Manden

  Tre mænd fra Eritrea er udvist efter grov voldtægtssag

  14. jun. 2016 — En dom fra Retten i Hjørring er tirsdag blevet stadfæstet i Vestre Landsret. Tre mænd fra Eritrea er idømt fængsel og udvist af Danmark

  1. nov. 2017 — En 24-årig kvinde fra Eritrea er onsdag eftermiddag ved Retten i Svendborg blevet dømt for at have dræbt sin treårige søn.

  for 38 minutter siden — 43-årig mand dømt i særdeles brutal sag. … Den 43-årige Domeze Solomon, der er fra Eritrea, erkendte vold med døden til følge.”

  ADVARSEL ikke for sarte sjæle, kun for politiske korrekte, som har empati som stuuer stuur nummer

  Kommentar by tavsen — 15. marts 2021 @ 15:07

 7. Har i ganske mange år haft en afsky / foragt for dette arrogante menneske.- og ja husker hende særdeles godt i forbindelse med den “besatte kirke på Nørrebro” for nu mange år siden.

  Kommentar by hartvig jensen — 15. marts 2021 @ 15:20

 8. Er de ikke alle lige løgnagtige, verdensfjerne, sataniske og modbydelige?

  Kommentar by Svend — 15. marts 2021 @ 15:28

 9. Bortset fra De Radikales pilrådne og løgnfulde etik med blind øje til Islam, så kan jeg da også huske Marianne Jelveds katastrofe melding, hvis vi sagde -Nej- til Euroen. Det er jo typisk idealistisk, som radikale lægger op til- med Deres Menneskesyn og andre akademiske bortforklaringer, som Deres etik bygger på,- og når så virkeligheden ikke harmonere med Deres fantasiidealer langt væk fra Jorden- så giver de Danskerne eller alle andre skylden, imens de selv tror på Deres luftige og dermed også løgnfulde idealer og provokationer. I politik er Radikale for mig at se et skældsord.

  Kommentar by Michael Unna — 15. marts 2021 @ 15:35

 10. Interessant at De Radikale ikke kan stave til “nidstirre”. Jeg troede de var de kloges parti.

  Kommentar by Felix Krull — 15. marts 2021 @ 15:56

 11. Jelved oplever nok slet ikke konsekvenserne af sin politik – mon ikke stadig hun beboer sin pamperlejlighed i Store Kongensgade, Bredgade eller hvor det var. Der kommer heldigvis for hende ikke mange indvandrere i det område – og dem der gør kan hun let spotte på lang afstand – de har nemlig blå nummerpladder på deres biler

  Kommentar by Migranter gider ikke telte — 15. marts 2021 @ 15:56

 12. Vesteuropæiske politikere accepterer at kristne mindretal forfølges og dræbes i muslimske lande. Det er en falliterklæring uden sidestykke, samtidig accepterer de at den ene moske efter den anden skyder op i de europæiske byer. En spydspids til vor egen undergang. Mange indfødte europæere føler sig efterhånden som fremmede i eget land. Der bliver vedtaget love, der i en uendelighed favoriserer de tilkomne muslimer.
  Hvis de kristne skulle finde på at prøve at besætte en moske, sådan for lige at markere de utåelige leveforhold i de muslimske lande, så ville der blive gjort kort proces- et hoved kortere.

  I 1991 fik ca.321 palæstinensere afslag på asyl, og skulle derfor efter loven hjemsendes. En ca.100 stykker besatte 2 kirker (Enghave kirke og Blågårds kirke), og 600 af Folkekirkens præster tager parti for besætterne, og muslimerne får fluks en særlov – den såkaldte palæstinenserlov af 3.marts 1992, vedtaget af bl.a. Socialdemokratiet (A), Det Radigale Venstre (B) og Socialistisk Folkeparti (F).
  Igen må jeg spørge, hvor dum og naiv har man egentlig lov til at være. Skal vore forfædres ofre og afsavn virkelig være forgæves ! På sølle 30 år har man lagt en bombe af dimentioner under den gamle europæiske kultur, der virkelig går trange tider i møde.

  Palæstinenserne (321 stk. ud af 420) fik såkaldt humanitær opholdstilladelse i Danmark, hvis de havde opholdt sig i landet i 1 år eller mere. Begrundelsen var, at de var forfulgt i Libanon / Syrien, hvor de risikerede henrettelse/tortur, hvis de blev sendt tilbage. Efter at særloven var vedtaget, foretog man en nøjere gennemgang , hvor det viste sig, at ca.200 var taget en tur til hjemlandene Libanon/Syrien for at festligholde den givne opholdstilladelse i Danmark, medens deres sag kørte hos de danske myndigheder!!
  Andre skulle lige hjem og finde sig en kone. En anden undersøgelse viste, at under 20% af befolkningen støttede loven, men alligevel er folk så tåbelige, at de bliver ved at stemme på de samme partier.
  I øvrigt er palæstinenserne sammen med somalierne de mest kriminelle. De vejer virkelig tungt i den kriminelle statistik.

  ”Islam vil sejre over Vesten. Se på udviklingen i Europa, hvor antallet af muslimer vokser som myg. Hver vestlig kvinde i EU producerer gennemsnitligt 1.4 børn. Hver muslimsk kvinde i de samme lande producerer 3.5 børn. I 2050 vil 30% af befolkningen i Europa være muslimer”.
  (Mullar Krekar, muslimsk prædikant bosiddende i Norge)

  Nu godt 13 år efter (2005) viser det sig ifølge et notat fra Integrationsministeriet, at 2/3 af de tilbageværende er på overførelsesindkomst, og 1/3 er dømt for lovovertrædelser!
  Ud af de 110 børn, der er kommet til efter særlovens vedtagelse i 1992, er 62 noteret for lovovertrædelser. Man bør bemærke sig, at det går rigtig godt for muslimerne med at få snablen ned i de offentlige kasser, godt hjulpet på vej af vore egne nyttige idioter, der tror sig i besiddelse af de vise sten og de åh så rigtige og korrekte holdninger.

  Vi bliver ustandselig belært om, at vi skal respektere muslimernes tro og værdinormer. Vi skal være modtagelige og åbne, vi skal være imødekommende og tålmodige, men burde man ikke forlange bare et mindstemål af initiativ, engagement og tolerance fra muslimernes side over for værtsfolket, hvis det er deres mening på sigt at blive nyttige borgere for landet !!

  Kommentar by der Adler — 15. marts 2021 @ 16:10

 13. Ud over den aldeles berettigede kritik af Jelved bør man nok også huske på de andre galninge: Gammeltoft-Hansen i 1983 og da især præsterne i 1992. Senere kom ‘Bedsteforældre for asyl’ og ‘Kirkeasyl’.

  Husk også medietosserne, fx Dirckinck-Holmfeld, der mente, at vi burde “…labbe deres kultur i os”. Adler har hele bagkataloget.

  Palarabernes tilsyneladende endeløse formering/familiesammenføring og dertil hørende kriminalitet er nogenlunde velkendt for de fleste trods sløringen fra Danmarks Statistik.

  Personer fra Det Radikale Venstre har med årene bevist, at de ikke er i stand til at lære noget som helst af historien.

  Kommentar by Henrik Petersen — 15. marts 2021 @ 16:19

 14. Alle ofrene for den omfattende kriminalitet Palæstinenserne fra særloven har lavet sidder tungt på Marianne jelveds skuldre!

  Kommentar by Den Nervøse — 15. marts 2021 @ 16:38

 15. Kommentar under bloggen om at være under andre mennesker, er bortcensureret af filtret?? (“awaiting moderation”)?

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 17:13

 16. Der går en lige linie fra Rane Jonsen, over Corfitz Ulfeldt til 9.april 1940 og til Margrethe Vestager/Marianne Jelved/Zenia Stampe/Jens Rohde/Sophie Carsten Nielsen og Det Radikale Venstre.

  Partiet har altid været løbedreng for usselheden, nedrigheden, undermineringen, hykleriet og løgnen, for at pleje egne snævre partiinteresser. Partiets start i 1905, blev finiansieret af direktør Herman Heilbuth – kendt fra Landmands Bankens krak -, og som modydelse fik han politisk indflydelse, til skade for Danmark. At skade Danmark, har fra partiets start i Odense, været en hovedhjørnesten i Det Radikale Venstre´s politik.

  Vi har alt for længe ladet lusene florere og regere, mens de Jelvedske medløbere pudser de fremmedes sko og slikker hans fodsåler, alt imens Danmarks skæbne bliver beseglet, og de nye profeters tungemål og usle gerninger, oftere og oftere, og mere og mere åbenlyst, bliver luftet på gader og stræder, og til danskernes ugunst. Nu er det ”gæsterne” der fortæller værten hvor bordet skal stå. Vi er paria i eget land, og betaler for vores egen undergang som folk.
  I Det Radikale Venstre er der ikke noget som hedder Danmark. Det hedder MIG.
  Det er en offentlig hemmelighed, at dansk politik fortrinsvis er en karrierevej. Næh, kan man ikke andet, kan man altid blive politiker, med privilegeret adgang til folks frihed og penge.

  Når signalet lyder til den sidste appel, så må vi prøve at mobilisere ånden fra Olaf Ryes tavse brigader.Forfædrenes kraft ligger i efterkommernes moral.
  If they stand behind you, give them protection.
  If they stand beside you, give them protection.
  If they stand against you, show no mercy.

  Kommentar by der Adler — 15. marts 2021 @ 17:24

 17. Marianne Jelved har nu ikke noget stort hjerte. Hendes kærlighed er teoretisk. End ikke “retsstaten” elsker hun. Og endnu mindre den sentimentale illusion, “Danmark”, som nogen har opfundet i begyndelsen af 18hundredetallet for at narre befolkningen. Det er for så vidt rigtigt, at hun er ét af de mennesker, der har haft størst indflydelse på skabelsen af den realitet, som har gjort så mange mennesker kede af det i hendes levetid.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 15. marts 2021 @ 17:42

 18. Havde Marianne Jelved levet for 400 år siden, var hun brændt på bålet som heks

  Kommentar by Bjarne Jensen — 15. marts 2021 @ 17:54

 19. DET RADIKALE PARTI ER, som påvist ovenfor, hykleriets, løgnens, tåbelighedens, ondskabens og dødens parti. Partiet er danskernes fjende nr. 1.

  I årtier har det ført en politik der ligner forbryderisk, landsforræderisk, korrupt og pervers politik til forveksling. Og til “ære” for Jelved selv bør der opstilles en skamstøtte. (Men så risikerer dem som opstiller den vel mindst to års fængsel? Nu hvor kritiske ytringer er blevet belagt med håndjern og ophold indeburet bag jerntremmer.

  Til Marianne Helveds “forsvar” skal det dog siges at hun og hendes parti kun er et mulehår værre end de øvrige gamle og vamle partier, som dumskerne naivt vedbliver at stemme på, selvom disse partier har snydt, bedraget og røvrendt dem igen og igen og igen, år efter år, siden 1968 eller 1983.

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 17:59

 20. De kalder sig radikale, men er vel i virkeligheden et sammenrend af tosser og femi-nazister.

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 18:07

 21. Tak til Marianne Jelved: https://ekstrabladet.dk/krimi/gruppe-overfalder-og-stikker-mand-med-kniv-i-togvogn/8504746

  Selv om hun nok selv vil føre tilbøjelig til at mene, at der er etnisk hvide Olsenbanden imod ditto Bøffen-banden, som set på film. Befriende når man genser, ikke en eneste af Jelveds nye herremennesker

  Kommentar by Anonym — 15. marts 2021 @ 18:20

 22. Socialakrobaterne har Mette F. = skrigeskinken. De radigale har Marianne J. = skildpadden. Venstre har Jakob E. = bavianen.
  Hoppeborgen er langsomt ved at blive et zoo for abnorme politiske skabninger, som sætter en ære i at være så uvidende, snotdumme og indskrænkede som overhovedet muligt.

  Kommentar by Gustav Jensen — 15. marts 2021 @ 18:28

 23. OT – Unglaublich!!!! Astra-Zeneca-vaccinen er blevet stoppet i Tyskland kl 15:30

  Kommentar by Svend — 15. marts 2021 @ 18:59

 24. Jo da. Vreden tager ingen ende. Faecesbog læser ikke faecesbogkommentarer. De sletter dem så snart de ser at narrativet ikke følger Rockefeller og killer Kissinger.
  Skal jeg for gud ved hvilken gang gentage mig selv: Staten er din værste fjende.

  Kommentar by Nielsen — 15. marts 2021 @ 19:33

 25. Radikale læser ikke bøger, så ville de vide, det hedder “nidstirre”

  Kommentar by Snaphanen — 15. marts 2021 @ 20:41

 26. Nogle har brugt masker længe, andre gør det for sent.
  https://www.vangoghmuseumshop.com/en/face-masks/450739/face-coverings/465907/van-gogh-face-masks-set-of-4

  Kommentar by Peter Buch — 15. marts 2021 @ 20:51

 27. Hver 3. Palæstinenser fra blågaards plads var dømt for kriminalitet 10 år senere. I P1 var der i 2002 en dokumentar hvor pigerne som beskyttede palæstinenserne fortalte at de blev forsøgt voldtaget i kirken.

  Kommentar by Martin Olsen — 15. marts 2021 @ 21:00

 28. De radikale synes at være med i den gobalistiske bevægelse der går ind for en dæmonisering af hvide mænd, og en dæmonisering af den vestlige civilisation. Se: There is a growing madness right across the world – på you tube. (Culture war erupts all over the world)

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 21:20

 29. Helved fortjener den mest smertefulde tortur der tænkes kan, i så lang tid som overhovedet muligt.

  Kommentar by Træt — 15. marts 2021 @ 21:25

 30. Marianne Jelved er en af de allerværste:” kællinger”, hun har virkelig ødelagt så meget for Danmark.

  Kommentar by IES — 15. marts 2021 @ 21:38

 31. Det er vel radikale typer som står bag det nye retssystem: 30 dage for mord på fortove, og to år i spjældet for snak der ikke er politisk korrekt.

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 22:07

 32. Store hjerter – små hjerner…..

  Kommentar by egon olsen — 15. marts 2021 @ 22:09

 33. NB til 15. marts 2021 @ 15:03

  OK, det var så 2 kvartaler i stedet for en enkelt, men stadig et imponerende antal forøgelse af berigelsen fra den muslimske verden.

  4.000 på 180 dage, mon de alle er asylsøgende? For det er skam et “Anerkendelsesværdigt formål” for at komme ind i et vantro Slaraffenland. Mange af dem uden at kunne sige buh eller bæh på et forståeligt sprog. Selvfølgelig en berigelse for alle tolkefirmaerne. Mon de betaler skat, inden de går konkurs?

  Kommentar by tavsen — 15. marts 2021 @ 22:14

 34. OT: Opsigtsvækkende nyt om de nye corona-vacciner: Shot in the dark, med dr. Sherri Tenpenny, der forklarer hvorfor pfizer, astrazenica og moderna er en helt ny slags vacciner som kan have yderst alvorlige bivirkninger.

  Hvad bliver det til med de tre slags effektiv, gennemprøvet og hurtigt virkende medicin som iflg. mange forlydender har helbredt mange på 2-3 dage…?!!

  Kommentar by BENT A — 15. marts 2021 @ 23:04

 35. Har i bemærket de meget voldsomme politiovergreb på hollandske demonstranter i Malieveld, Den Haag igår d. 14. marts?

  Kommentar by Svend — 15. marts 2021 @ 23:23

 36. “Det handler ikke bare om 35 milliarder om året, men om en irreversibel udvikling, et Danmark, der er grundlæggende forandret.”

  Præcis. Det handler ikke kun om penge og kriminalitet, men om at vi (etniske danskere) er på vej til at blive et mindretal i vores eget hjemland.

  Kommentar by Peter Nielsen — 15. marts 2021 @ 23:50

 37. https://finans.dk/finans2/ECE12816938/millioner-fra-formodede-svindelvirksomheder-blev-sendt-til-somaliske-hawalanetvaerk/?ctxref=ext

  Det er sådan noget den infame landsforræder har medvirket til.

  Danskerne og Danmark er i den grad spidskandidat som verdens dummeste land og befolkning.

  Islam og multikulturen bare gir og gir!

  Kommentar by Black Watch — 16. marts 2021 @ 00:05

 38. https://ekstrabladet.dk/nyheder/erhverv/wolt-bude-bliver-overfaldet-og-roevet-de-gaar-bevidst-efter-os/8504978

  Kommentar by P — 16. marts 2021 @ 06:59

 39. Apropos.
  Der kunne ellers godt afspilles, “se min dukke”, ved nogle lejligheder, men det er vist til et andet indslag her på!

  Kommentar by Islamarebad — 16. marts 2021 @ 07:09

 40. Tak der Adler 15. marts 14:13. Du udtrykker præcis alt det, jeg mener om de Radikale. Godt ramt!
  De Radikale er kroniske landsforrædere. Hvordan kan nogen glemme det? Sidste gang vi var besat under den tyske besættelse, kollaborerede de med besættelsesmagten. Hvordan de kunne overleve som politisk parti efter befrielsen den 4. maj 1945 er det største politologiske mysterium i DK.

  Kommentar by Amad — 17. marts 2021 @ 17:58

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper