12. oktober 2021

H-J Schanz: I 70’erne samlede Vietnamkrigen modstanden – “I dag er det den globale klimakrise.”

Professor emeritus Hans-Jørgen Schanz kommenterer neomarxismens opblomstring i Berlingske. Han siger meget rigtigt, men det fremgår klart, at han stadig lider af marxisme. Eksempelvis omtaler han Søren Mau og lignende som henholdsvis ‘politisk naive’, ‘naive idealister’. Det ville man aldrig kalde unge nationalsocialister, og det synes jeg heller ikke man bør kalde neomarxisterne. Fra Berlingske.dk – Han skrev marxistisk ‘kultbog’: Nu hudfletter Hans-Jørgen Schanz ny bølge af ’selvhøjtidelige’ marxister (kræver login).

“I deres iver efter at gøre op med kapitalismen risikerer de ikke desto mindre at gentage de værste fejltagelser fra 1970ernes dogmatiske marxisme, mener han.

Jeg er bange for, at de overhovedet ikke har sans for, at der er noget at miste. Hvis man bor i Skandinavien eller Tyskland, er der noget at miste. Derfor skal vi passe lidt på. Det betyder ikke, at vi ikke skal kritisere. Men jeg er skeptisk over for de her patentmagere.’ …

‘De kan ikke pege på noget organ. FN er lammet i den sammenhæng. Vi er nødt til at arbejde nationalt og få de store nationer med på den. Anden vej er der ikke. Man kan ikke henvise til Kina, Cuba, Nordkorea eller Sovjetunionen. Alle de steder med såkaldt kommunistiske styrer er de største klimasvin overhovedet. Ligesom DDR var det i sin tid.‘ …

Alle de steder i historien, hvor regimer har påberåbt sig Marx, er det jo gået ad helvede til. Du har ikke ét eneste modeksempel. Så kan man jo godt sige, at det er, fordi de ikke rigtigt forstod Marx. Det er også rigtigt. Men alligevel er der en rest tilbage,’ siger Hans-Jørgen Schanz med henvisning til, at Marx pegede på en planøkonomisk løsning, men ikke gjorde det klart, at det skulle være under ekstremt demokratisk styring.”

“… Så kan de indgå en eventuel alliance med andre grupper af ungdommen, hvor der som dengang er et fælles hadeobjekt eller kritikobjekt. Dengang var det Vietnamkrigen, der kunne forbinde alt i ungdommen. I dag er det den globale klimakrise. (Hans-Jørgen Schanz)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/122547/trackback

36 Comments »

 1. Der er INGEN klimakrise. Co2 er en uskadelig luftart, og træerne og planterne kan ikke undvære den. Læs selv bøger om solen, læs Bjørn Lomborg og Svensmark. Se PragerU. Krisen findes kun inde i hovederne på hysteriske aktivister som Greta Tunfisk, Selma Montgomery og enhedslistens fantaster mv.

  Det danske vejr er jo som det plejer at være. Læs om vejret de sidste 100-120 år. For verdensklimaet er det revnende ligegyldigt om Danmarks “danske” co2 molekyler findes i større eller mindre antal. (de er mindre end corona-virusser) Det er solen der styrer klimaet, ikke co2. At bruge mange milliarder på energi-øer og gigant vindmøller der dræber utallige fugle, er hul i hovedet.

  Kommentar by BENT A — 12. oktober 2021 @ 02:45

 2. Den virkeliggjorte Socialisme i Øst var store miljø-svin… Det er jo heldigvis lang tid siden. Slet ikke som nu om dage, hvor Kommunistpartiet i Den Kinesiske Folkerepublik sørger for miljø-svineriet og folkemord. Men den slags er jo nok ikke “rigtig socialisme”. Vel?

  Kommentar by Limewoody — 12. oktober 2021 @ 07:40

 3. Der er god mening i at kapitallogikeren HJ Schanz er søn af en slagter…

  Og den der Vietnam-krig – der kunne “forbinde ungdommen” – var den ikke et resultat af kommunistisk imperialisme. Og velafprøvede procedurer importeret fra Sovjet Unionen? Med hele undertrykkelses-apparatet i sving? Social-racisme og klasse-udryddelse, massakrer begået af kommunisterne (som i Huè under Tet-offensiven) med folkemordet i Cambodia som følge af Schanz` ideologisk samlede ungdom? Ho Chi Minhs styre, der hyldedes af Schanz “ungdom” var et massivt undertrykkende og voldeligt styre. Og som blev glemt af venstrefløjen ligeså hurtigt som den sidste amerikanske helikopter forlod ambassaden i Saigon. Ligesom Irans ekstremt voldelige styre blev glemt da Shahen blev smidt ud af Muhammed og koranens tilhængere…..og nu er Afghanistans nye herskeres på vej ud i glemsel efter endnu en fadæse fra venstrefløjens side.

  Et andet punkt på kommunisternes to-do-liste er selvfølgelig at få slagtet jøderne og udraderet Israel. Men den slags er naturligves ikke racisme: men noget meget finere – ikke-antisemitisme. Of taktikken er klar: ligesom man under Vietnam-krigen aldrig hørte om de nordvietnamesiske krigsforbrydelser eller voldelige undertrykkelse af befolkningen – så hører man heller aldrig om terrororganisationen PLOs ditto.
  Og hvis det en dag skulle lykkes venstrefløjen at få udraderet die Juden og Israel vil man formentlig se samme situation udspille sig.

  Må det aldrig lykkes.

  Kommentar by Limewoody — 12. oktober 2021 @ 08:11

 4. Ikke engang i Marx’s egen familie gik det efter teorien. Marx udnyttede sin kone groft økonomisk og bollede familiens husassistent tyk. Han modtog masser af social bistand fra sin gode ven, kapitalisten og fabriksejeren Friedrich Engels. Endelig arbejdede han ikke én eneste dag i sit liv, men sad hver dag i 20 år på “British Library” i London, hvor han skrev “das Kapital” fik hæmorider og generelt ondt i røven.
  Hans motto var: Gør som jeg siger, ikke som jeg gør.

  Kommentar by Gustav Jensen — 12. oktober 2021 @ 08:26

 5. Kan godt lide den tegning. :-). Støt SIAD: http://www.siaddk.wordpress.com og http://www.frafalden.dk. God tirsdag. mvh Michael Unna

  Kommentar by Michael Unna — 12. oktober 2021 @ 08:44

 6. lidt rodet opstilling, beklager

  industriel revolution eller ej,
  hvorfor er klimaet i starten af 1800-tallet
  værd at sigte efter?

  det er det koldeste vejr i de forgangne årtusinder.

  høsten slog fejl,
  foråret kom sent,
  markerne
  gav mindre udbytte,
  energiforbruget var stort.

  samme med jernalderens våde og kolde klima,
  det var sgu ikke behageligt.

  hvorfor er det gode klima 1800-tallets klima?

  Hvorfor ikke det varmere klima i Vikingetid og tidlig
  Middelalder?

  jeg har på fornemmelsen at kritikere af den industrielle
  revolution forbinder den førindustrielle verden
  med noget godt, på visse punkter er det sikkert tilfældet,
  men klimaet, Den lille Istid, er det virkeligt sådan et
  klima vi skal stræbe efter?

  bliver også vred når pressen fremstiller en temperaturstigning
  over 150+år på 0,8 grader som breaking news…, nej,
  klimaet er blevet en kærkommen mulighed for vanvittige politikere
  til at hæve skatterne, indføre globalt diktatur, udvide staters
  opgaveområde og magtbeføjelser.

  jeg begræder tabet af levesteder i Verden for vild natur.
  lad andre lande løse det i deres respektive områder.
  jeg begræder tabet af levesteder i Danmark for vild natur.
  lad os løse det i vore områder.

  lad os tænke os grundigt om inden vi lytter mere til klimahysterikerne,
  men lad os samtidig sikre levestederne for vild natur i Danmark.

  klimahysterikerne kan ikke skelne klima fra miljø.

  mens klimapolitik, fra mit perspektiv, virker bombastisk og hysterisk,
  så er der i den grad brug for miljøpolitik.

  miljøpolitik er nedsat udledning af gylle og sprøjtemidler i vandløb og påvirkning af grundvandet.

  miljøpolitik er genetablering af levende hegn og stendiger i landskabet.

  miljøpolitik er dødt ved og hule træer i skovene.

  miljøpolitik er genslyngning af åer og vandløb, nye stenstryg
  der ilter vandet og giver fiskene forplantningsmuligheder.

  miljøpolitik er udyrkede randzoner og afgræsning af
  våde enge i ådale.

  tænk hvad vi kunne gøre for naturen i form af miljøpolitiske tiltag
  i stedet for at fokusere på det “katastrofale” i at temperaturen
  måske har fået et nøk opad på lidt under én grad over 150 år, tilmed
  på vej ud af Den lille Istid.

  Bønder som ikke kan dyrke disse jordstykker længere skal naturligvis kompenseres.

  Hvad skovene angår kan der på Statens arealer hurtigt skabes enorme
  forbedringer.

  At ringe store træer så de står tilbage i død tilstand, ikke at rydde
  op efter stormfald (bortset fra langs stier og færdselsveje), ødelæggelse af dræn så ellesumpen igen kan få sin plads i skovene
  og vandhullerne sikre padder og vandlevende insekter.

  Der er så mange lavtekniske og virksomme metoder til at sikre
  levesteder for insekter, fugle og pattedyr…, tag fat hvor
  det kan gøres billigt og effektivt, start med statsskovene,
  ring 20-30 store træer pr hektar så der står nogle kæmper
  i død tilstand dækket af spættehuller hvor andre fugle kan flytte ind.
  bredså skovbunden under disse kæmpe træer med “dårlige træer” som
  hvidtjørn, røn, birk, krogede skovfyr.

  Det er også spændende at følge hvorledes forstfolk udfører veteranisering på store træer, det vil sige tilfører dem skader
  med maskiner, skader som vilde dyr og voldsomme storme skaber,
  stats-skoven skal ikke være så velfriseret.

  Masseuddøen af arter forbinder jeg sgu ikke med plus/minus en grad
  på globalt plan, slet ikke når hovedparten af arterne har præsteret
  at overleve langt større temperaturudsving.

  at temperaturen er lidt varmere end for 150 år siden,
  i hovedet på byboer og akademikere, skulle være en katastrofe,
  jamen mon ikke insekter og dyrearter har gennemgået utallige
  temperaturudfald, hvor gamle er det lige insekterne er?

  Masseuddøen af arter forbinder jeg med manglende miljøtiltag,
  helt lavpraktisk=manglende leverum…
  udretning af åer, dræning af jorder, fjernelse af levende hegn, et lidt for effektivt drevet skovbrug og landbrug uden flader der henstår
  udenfor dyrkning, uden områder med hensygnende træer.
  der skal være kontinuitet i form af dødt ved og der skal være
  råddenskab.

  Græsning er vigtigt for at opretholde lysåbne flader i udlagt natur,’
  men dyrene skal have det godt, de skal tilses og vi skal ikke
  have nødlidende dyr fordi det er “naturligt”, slet ikke når græssende dyr er sat ud af os og de går bag hegn, ikke kan flytte sig.
  er dyrene ikke “nødlidende nok” til at gnave bark og spise ting
  de ikke bryder sig om, så må vi mekanisk skabe den type skader
  som fødesøgende dyr påfører vilde træer.

  alt imens vi passer på naturen og genskaber de nødvendige rammer så
  skal Danmark og Europa have mere grænsebevogtning, lukket af for lykkeriddere og muslimsk indvandring, sendt uintegrerbare retur og
  hurtigst muligt have pillet højttalerne ned i de 35 minareter der nu
  har fået lov til at bræge arabisk ud over Køln og omegn.

  fremtiden er national, på nationalt plan er beslutningerne tættere
  på borgerne, nationalstaten sikrer homogene reservater for
  verdens folkeslag og på nationalt plan kan man rykke meget, hvis man vil, således også i forhold til miljøtiltag og naturpolitik.

  lidt rodet indlæg,
  men måtte lige have det fra hånden.
  klimamarxisme og trotskistisk verdensrevolution…nej tak,
  nationale tiltag for miljøet…ja tak!

  Kommentar by konservativ — 12. oktober 2021 @ 10:21

 7. Nu prøver regeringen at lokke den private boligmasse fra borgerne, for at omdanne den til statsejet udlejningsejendom.
  Boligministeren tænker ægte rødt.

  Kommentar by k.m. — 12. oktober 2021 @ 11:03

 8. Der er aldrig kommet andet end tyranni, fattigdom, sult ud af Kommunisme. Ofte har tyranniet udviklet sig til folkemord, som under Stalin, Mao, Castro, Pol Pot og Hugo Chávez! I Danmark er kommunismen i dag repræsenteret ved Enhedslistens række af små søde piger, med den benhårde og voldsdømte chefideolog Pelle Dragsted i næste række. Enhedslisten blev dannet på ruinerne af DKP, som stadig er en selvstændig organisation under Enhedslisten, VS, der i dag er nedlagt og fuldt opslugt af Enhedslisten, samt SAP, et revolutionært trotskistisk parti!
  Der er et betydeligt interaktion i personkredsen i og omkring Blekingegadebanden, Anti Fascistisk Aktion og Enhedslisten. Centrale personer som dukker op i tide og utide er
  Pelle Dragssted og dennes kæreste Janne Tynnell, som i starten af århundredet sad i redaktionen på International Forums tidsskrift Gaia, sammen med den røveridømte Thorkild Lauesen fra Blekingegade banden. Om det var Lauesen, som skød og dræbte en politimand under røveriet på Købmagergades postkontor, er uvist, for gruppens medlemmer dækker over hinanden og kunne således ikke dømmes for mord!
  Pelle Dragssted dømmes ligeleds ved flere lejligheder for vold og indbrud, det amatøragtige hærværk mod de danske nazister i Greve og hærværket mod Sandholmlejren og anholdes på vej til en aktion i Holland sammen med Pernille Rosenkrantz Theil. Ganske vist har Pelle Dragssted i dag taget afstand til sin voldlige fortid, ligesom Pernille Rosenkrantz Theil har. Men det er vist kun venstrefløjen som slipper så let af med sin voldlige og voldsforherligende fortid. I dag sidder venstrefløjens tæskehold på respektable steder i samfundet. Janne Tynnell sidder i dag som generalsekretær i Red Barnet, en stilling hun har arvet fra en anden Enhedslistepige Johanne Schmidt Nielsen. Pelle Dragssted er i dag chefideolog for Enhedslisten og Pernille Rosenkrantz Theil, sidder i dag som Børne og Undervisningsminister for Socialdemokratiet, Marie Gjerding sidder som leder af Dansk Naturfredningsforening og Københavns Kommune ansatte Blekingadebande medlem Thorkild Lauesen til projekt Kvarter Løft Nørrebro.
  Blekingadebande medlem Bo Wyesmann (tidligere Weismann) godt nok udtrådt af banden inden det famøse røveri i Købmagergade, blev ansat som It direktør for danske bibliotekscenter. Det var ham der havde redigeret den såkaldte Z file med listen på 500 danske jøder og Israel støtter, som den arabiske terrororganisationen PFLP havde bestilt.
  Jo vennerne skal nok få hinanden ind på indflydelsesrige poster! Men er det ikke ligesom om vi mangler et opgør med venstrefløjen, helt som vi havde et opgør med Nazismen efter krigen?

  Kommentar by Den Nervøse — 12. oktober 2021 @ 11:07

 9. ‘naive idealister’

  Alt for mild en betegnelse. Einstein siger det mere præcist.

  “Definitionen på sindssyge: At gøre det samme igen og igen og forvente et andet resultat.”

  Her er noget som de blodrøde medier skjuler, endda fra UNHCR

  5.400.000 refugees and migrants from Venezuela worldwide (government figures)
  https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html
  People continue to leave Venezuela to escape violence, insecurity and threats as well as lack of food, medicine and essential services. With over 5 million Venezuelans now living abroad, the vast majority in countries within Latin America and the Caribbean, this has become one of the largest displacement crisis in the world.

  Kommentar by tavsen — 12. oktober 2021 @ 11:15

 10. Vær nu lige lidt posetiv over for marxismen. Den er den bedste metode til at løse overbefolknings problemet.

  Kommentar by Rinus — 12. oktober 2021 @ 11:24

 11. Det kan der være delte meninger om Rinus. Mimisbrunnr har skrevet en god artikel som ser nationalisme altså en modsætning til socialisme og det der nonsensøkonomi. https://www.document.no/2021/10/04/nasjonalismens-dyder/

  Kommentar by Nielsen — 12. oktober 2021 @ 12:21

 12. Frederikshavn kommune planlægger et nyt parcelhuskvarter, kaldet Sæby Bakker med forventet ca 350 boliger.
  Socialdemokratiet der har absolut flertal i byrådet nægter at bygge en ny vej til området, så al trafik og bløde trafikanter som skolebørn ikke skal presses ad en gammel smal vej ud mod byen. De mener det er frås at anlægge en ny vej til flere millioner kroner.

  Danmark sender mindst 20 millioner kr til Taleban land, der siger deres kvinder ikke skal være som vores løsslupne kvinder.

  Vi skal ikke føde på sådan en flok kvindeundertrykkere, og demokrati-hadere? men det vil de røde i Frederikshavn åbenbart hellere end sørge for vores egen infrastruktur og sikre skoleveje for børnene.

  Noget andet er at der ikke står klima på et stykke asfalt. Borgmesteren kan ikke åbne munden uden at nævne klima og bæredygtighed.

  Kommentar by k.m. — 12. oktober 2021 @ 12:41

 13. Galskaben styre…

  Kommentar by Jp — 12. oktober 2021 @ 12:46

 14. Det er ikke kun “klimakrisen”, som kan samle de “progressive”.

  Det er i høj grad også såkaldt “anti-racisme”, som er kodeord for Anti-Hvid, altså hadet imod Hvide mennesker, herunder navnlig hadet imod Hvide, Normalt-Seksuelle Mænd, som ifølge de “woke” er roden til alt ondt, farligt og forkert i denne verden.

  Kommentar by Peter Nielsen — 12. oktober 2021 @ 13:15

 15. ot: Interessant debat i P1 om den tiltagende OVERVÅGNING og udspionering af borgernes bevægelser rundt i samfundet. Som snart kan udvikle sig til konstante og omfattende krænkelser af privatlivets fred og borgernes ytringsfrihed og MR. Brit Bager fra K kunne slet ikke få overvågning nok. Hun virkede meget naiv. De nye tiltag vil koste hundredvis af millioner af kroner. Som vil blive væltet over på skatteydere og kunder. Og risikoen for hacking, identitets-tyverier og misbrug af oplysninger vokser voldsomt.

  Statslig overvågning kan i teorien være ok. Så længe staten er god, rar og retfærdig, er den ikke ufarlig. Men hvis staten udvikler sig til et mangehovedet uhyre, dur det ikke at staten véd alt om borgerne, mens de ikke véd ret meget om staten og dens hensigter.

  Argumentet med at hvis man selv er en fredelig, lovlydig og ikke kriminel borger, har man intet at frygte, HOLDER IKKE VAND. Jøderne i datidens Tyskland blev i millionvis uskyldige ofre for Hitlers paranoide vrangforestillinger. I Rusland, Cambodia, Kina, Rumænien, Iran, Irak, Sverige, Libanon, Venezuela og mange lande i Afrika og Asien er millioner af uskyldige blevet forfulgt, fængslet, tortureret eller myrdet af magthavere og deres systemer, blot fordi de har haft “forkerte” meninger, forkerte religioner, har tilhørt forkerte folkegrupper, har opholdt sig forkerte steder, har arbejdet i forkerte brancher, eller ikke har levet op til urimelige krav.

  Folk i hundredtusindvis er blevet mishandlet og myrdet fordi de havde en høj uddannelse, ejede forkerte bøger, brugte briller, havde en skrivemaskine, var bønder, var byboere, var ærlige, med dygtighed havde oparbejdet en virksomhed eller et landbrug, osv.

  Nu om dage med big.tech og fjæs-book er der slet ikke råd til naivitet.

  (lige før havde DR en reklame for at indvandrere er langt mere charmerende, spændende og interessante end danskere. “Muhammed og Julie”)

  Kommentar by BENT A — 12. oktober 2021 @ 13:39

 16. Rettelse: Så læne staten er rar og god, er den ikke farlig.

  Kommentar by BENT A — 12. oktober 2021 @ 13:41

 17. Ha Ha, en kommunist-professor der indrømmer at uden kapitalismen dør de røde af pengemangel.

  “Hvis man bor i Skandinavien eller Tyskland, er der noget at miste.”

  De røde svin er simpelthen ikke i stand til at brødføde sig selv.

  Kommentar by Santor — 12. oktober 2021 @ 14:25

 18. Mens man stadig forfølger 100-årige fra nazitiden, er det jo også betegnende, at de færreste løfter øjenbryn over, at den tyske SPD-generalsekretær og sandsynlig kommende indenrigsminister, Lars Klingbeil, er tidligere Antifa-aktivist. Mens nationalsindede typisk skoses for at være “imod” noget snarere end for, er det faktisk mindst lige så vigtigt for mainstream, at man bare er imod det rigtige (dvs. de forkerte), end hvad man ellers mener.

  Kommentar by Peter Neerup Buhl — 12. oktober 2021 @ 14:53

 19. Marxister har en forkærlighed for alt, der skaber kaos. Flagskiber lige nu er den såkaldte “Grøn Omstilling”.

  Recepten for kaos er her at fjerne atomkraftanlæg og udfase kul, olie og gas, skønt efterspørgslen herpå vil fortsætte med at stige. Da der ikke findes alternative energiformer som erstatning for, hvad der bliver udfaset, så er det første resultat af denne absurde strategi naturligvis stigende energipriser. Det ser vi allerede nu. Det næste resultat bliver stadig hyppigere strømudfald, kø ved tankstationerne og store prisstigninger på alle varer, hvortil der bruges energi til fremstillingen, og som derefter skal transporteres. Altså alting = inflation.

  Men stem bare på alle de gamle partier igen og igen. Og så rigtig god fornøjelse med den grønne omstilling.

  Kommentar by Henrik Wegmann — 12. oktober 2021 @ 15:10

 20. Kim, du skriver: (kræver login), så jeg har intet imod at oprette en gratis profil hos Berlingske og så opfylde kravet: kræver login for at læse artiklen <gratis, men betyder (kræver login) i virkeligheden ikke i dette og andre tilfælde: (kræver betaling), (kræver abonnement) eller (ligger bag paywall/betalingsvæg)?!?

  Kommentar by kingo — 12. oktober 2021 @ 15:16

 21. Vil jo helst ikke betale en øre mere til MSM end de tusindekronesedler, som SKAT fratager mig med magt eller trussel om magtanvendelse og giver til Berlingske og MSM.

  Kommentar by kingo — 12. oktober 2021 @ 15:21

 22. Marxisterne tager fejl når de taler om arbejdsfrie indtægter (aktiudbytte, renter, ejendomsinvesteringer). Disse indtægter er ikke arbejdsfri. Disse indtægter er resultater af investeringer, gjort af folk der sparet op af deres indtægt, i stedet for at forbruge rub og stub.

  Penge investeret i erhvervslivet er risikovillig kapital, som selvfølgelig skal belønnes med et afkast. Investeringer i arbejdskraftbesparende produktionsudstyr forøger et samfunds rigdom, fordi produktionen bliver større end ellers. Godt værktøj er det halve arbejde, siger man. En effektiv produktion giver mulighed for bedre lønninger og arbejdsvilkår for arbejderne.

  Tilskyndelsen til opsparing og investering og belønneng for investering, er en hovedhjørnesten i kapitalismen, og en af årsagerne til at kapialismen er overlegen i forhold til kommunismen.

  Kommentar by JC — 12. oktober 2021 @ 15:31

 23. Den tjekkiske økolog og zoolog (og ledende islamkritiker) Dr. Martin Konvička ser i EU’s “Green Deal” intet mindre end den europæiske civilisations ødelæggelse og oprettelse af et maoistisk diktatur under “grønt” dække https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Konvicka-Az-se-lisak-Zeman-uzdravi-zatopi-A-toto-Fiala-zatajil-680020

  Kommentar by Peter Neerup Buhl — 12. oktober 2021 @ 15:34

 24. https://palladiummag.com/2021/10/11/the-triumph-and-terror-of-wang-huning/

  Kinesiske Wang Huning skrev allerede om USA ødelæggelse indefra i starten 90erne

  Kommentar by KineserSnot — 12. oktober 2021 @ 16:18

 25. @16:18 I 1988 besøgte Wang USA og mange amerikanske universiteter. This experience led to his 1991 book America Against America.

  In 2021 the book received renewed interest in the aftermath of the storming of the United States Capitol, with some used copies surging to 16,600 yuan ($2500) on antiques sites.

  Kommentar by Anonym — 12. oktober 2021 @ 16:54

 26. This experience led to his 1991 book America Against America. In 2021 the book received renewed interest in the aftermath of the storming of the United States Capitol, with some used copies surging to 16,600 yuan ($2500) on antiques sites.

  Kommentar by Anonym — 12. oktober 2021 @ 16:55

 27. @16:18 Wang besøgte i 1988 USA og mange amerikanske universiter. This experience led to his 1991 book America Against America

  In 2021 the book received renewed interest in the aftermath of the storming of the United States Capitol, with some used copies surging to 16,600 yuan ($2500) on antiques sites.

  Kommentar by kingo — 12. oktober 2021 @ 16:58

 28. Vanviddet tager til, nu er selveste Superman 💩skubber på deltid…🤨

  List of LGBT Superheroes Grows With Superman Coming Out as Bisexual in New Comic

  Superman will come out as bisexual in a comic book expected to hit shelves in early November, DC Comics announced.

  Kommentar by kingo — 12. oktober 2021 @ 17:11

 29. Kommunismen er en STOR religion, og Marx er dens Profet. :-) :-) :-).
  Det er sjældent dens tilhængere kommer ud af denne mentale spændetrøje, men ellers minder den en del om Muhammedanismen, hvor tilhængerene har langt sværere ved at forlade den religion -dødstraf i 12 Islamiske lande for at forlade Islam-. Marx var så absolut ikke demokrat i sin tankegang. Han mente Proletariatets diktatur ville være en nødvendighed i vejen til “Lige-gyldighed”. Marxismens tilhængere har samme dekadent arrogante overbevisning om Kommunismens fortræffeligheder, som Muhammedanismens tilhængere. Evighedskritik af det bestående, som om Marxismen var et alternativ, som historien ikke for lang tid siden havde modbevist, som andet end religiøs overbevisning. Maoismen (Maos lille røde), Nazismen (Hitlers- Mein kampf), Islam (Koran og Hadith).

  Kommentar by Michael Unna — 12. oktober 2021 @ 17:35

 30. Mens piloter, sundhedspersonale, folk i transportbranchen m.m. fyres i USA, sætter Nancy Pelosi enorme pengesummer ind på kontoen, fra diverse spekulationsprojekter.
  Venstrefløjen siger de rige skal bidrage mere til fællesskabet – Pelosi kan måske undvære et par millioner dollar, til dem der mister deres livsgrundlag pga Bidens sindssyge vaccine- og skattepolitik.

  Kommentar by k.m. — 12. oktober 2021 @ 17:52

 31. Tænke sig, nu har halv- eller helkommunisten Helle Kønsforvirret ladet sig afbilde som halvt skelet, på forsiden af ugebladet Alt for damerne.

  Kommentar by BENT A — 12. oktober 2021 @ 18:49

 32. @18.49 øv https://www.mitblad.dk/alt-for-damerne/ 🤮

  Kommentar by kingo — 12. oktober 2021 @ 19:00

 33. Proletariatets diktatur er stadig et diktatur. Og det passer ikke at det har noget at gøre med at proletariatet eller folket dikterer. For det viser sig hvergang at toppen i den røde magtpyramide består af enten ufolkelige “intellektuelle” ordgydere eller af særlig skruppelløse personer.

  Kommentar by MOD BEDRE TIDER? — 12. oktober 2021 @ 20:31

 34. ot: DR befinder sig normalt højt oppe på en ideologisk blodrød hest, hvor DR-kvinderne har umådelig travlt med at opreklamere og markedsføre enhedslisten og de radikale, de forskellige klima-aktivister, ligestillings- og metoo-krænkelses fanatikerne osv., men ind i mellem er der tilsyneladende lidt nyttig og fornuftig snak.

  Idag ser det ud til at der var en opsigtsvækkende DR-AFSLØRING af at kopi-medicin solgt af et indisk firma, sandsynligvis ikke har en ordentlig kvalitet. Firmaet er blevet grebet i fup og svindel iflg. USAs medicin-kontrol myndigheder. Men lægemiddelstyrelsen i DK skjuler hvilke tabletter og præparater der er tale om. Noget som i sig selv virker meget mistænkeligt eller skandaløst.

  Så vil regeringen bygge noget med 15-20.000 boliger til en overkommelig husleje. Men det forslår jo ingenting. Det dækker vel knap nok merindtaget af indvandrere det sidste års tid, og bliver vel næppe en håndsrækning til boligsøgende/boligmanglende danskere. Desuden vil det tage flere år før boligerne er klar til brug.

  De krænkelsesparate kvinders anklager og hetz mod mændene fortsætter, og snesevis/ hundredvis af mænd afskediges og udskiftes med kvinder. Hvornår siger mændene fra, i stedet for at lade sig kujonere? Skal feministerne have lige så let spil her hos os som de har haft i Sverige?

  Kommentar by BENT A — 12. oktober 2021 @ 23:11

 35. Den viste tegning med Karl Marx er en perfekt illustration af det kommunistiske kredsløb. Både kommunister, nazister og andre totalitære har fulgt denne opskrift hvor man startede med utopiske fantasier og røverier og drab overfor de succésfulde. Sådan opførte de røde sig i Sovjet, og nazisterne i Polen og Ukraine mv. terroriserede dem der havde haft succés med uddannelse, forretning, fabrikation eller handel.

  ot: Der er nu videoer som viser at democrats i USA er gået helt amok, og er gået i gang med at kriminalisere 70-100 millioner amerikanere som tager afstand fra Biden og Pelosi, fra masseindvandring, tvangsvaccinering, woke og kønsforvirrende undervisning, BLM, AFA, forbud mod “ukorrekte” meninger…… fra økonomisk-bureaukratisk-juridisk terror mod lønmodtagere, hvide mænd, bankkunder og almindelige forældre. Democrats er i fuld gang med at gøre USA til en rød stasi- og stikker stat, fortæller Hans Rustad og Fox News.

  Men det sidste ord er næppe sagt i den sag.

  Kommentar by BENT A — 12. oktober 2021 @ 23:51

 36. Tjae – Blind høne kan også finde korn. Rart nogle, trods alt, kan se virkeligheden, men der er langt igen – alt for langt.

  Kommentar by NED MED ALTING — 13. oktober 2021 @ 00:13

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper