23. november 2021

Sociolog om fattigdomsbetinget kriminalitet: ‘Det er ikke et indvandrerproblem, men et klasseproblem’

Kurdiske Hakan Kalkan kunne i dag høres i DR-podcasten Genstart, hvor han blev spurgt hvordan han som forsker rent etisk havde det med at overvære grov kriminalitet. Svaret fortæller, hvorfor sociologen nu hyldes i danske medier: “De etiske overvejelser jeg havde, var mere, at hvis jeg skriver om denne gruppe her, kommer jeg så ikke bare til at stigmatisere dem – måske muslimer, hvad er det for et billede der vil blive tegnet af det her.”

Hakan Kalkan fandt en løsning: ‘Etnicitet forklarer ikke ret meget’, problemet er ‘høj arbejdsløshed, lav uddannelse og fattigdom’. Og husk så lige, at ‘gadekulturen ikke er kommet til Danmark udefra’. Når først du er rød er skaden sket. Jeg kommer nok ikke til at købe ‘Veje til respekt – Om gadens liv på Nørrebro’, men den skal nok blive en bestseller i universitære kredse og rundt omkring i integrationsindustriens spæklag.

Her lidt fra et interview med Hakan Kalkan i Politiken – I nationen Nørrebro går dagene med hyggesnak, fodbold, joints, vold og kriminalitet.

“‘… På Nørrebros gader blandt andre unge, der også er fremmedgjorte, har samme klasseposition og forældre fra fremmede lande, føler de sig til gengæld accepterede og velkomne. Nørrebro er deres nation’. …

I hvor høj grad er gadekulturen betinget af den kultur, de unges forældre kommer fra?

I og med at mange af dem tilhører minoriteter, kan man let antage, at det må have noget med deres etnicitet at gøre. Men det er altså stik imod det, jeg har fundet frem til. Kulturen på gaden står typisk i modsætning til den, der hersker i de unges hjem. … De unges opførsel på gaden vil udløse stærk fordømmelse hjemme hos forældrene, hvor værdierne på det her område er meget lig mainstreamsamfundet. …’.

Så hvis etnicitet ikke er forklaringen på gadekulturen, hvad er så?

‘At vi har en koncentration af fattige og ringeagtede individer. Meget af det her er fattigdomsbetinget. Det er ikke et indvandrerproblem, men et klasseproblem. … Grundproblemet er altså, at boligområderne har en høj koncentration af fattige, arbejdsløse og ringeagtede individer’.”

“‘Jeg var bange for, at man gennem min bog ville sige: ‘Se, de er sådan her’. Mange af de ting, som jeg beskriver, er jo ikke særligt pæne. Jeg tænkte, at det ville forstærke fordomme og skabe større stigma af ikke kun de unge, men måske mere generelt unge i udsatte områder eller indvandrere i det hele taget,’ siger han. Alligevel valgte Hakan Kalkan at fortsætte med arbejdet, for ifølge ham er det vigtigt at finde forklaringerne på, hvorfor tingene er, som de er. Og hans fund viser, at det afgørende ikke er etnicitet. ‘… Kulturen er en respons på fattigdom…” (Djøfbladet, 11. november 2021)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/123367/trackback

36 Comments »

  1. Du godeste, er de virkelig ikke kommet længere. Husker stadig, da Jan Plovsing i firserne kom med statistik på indvandrernes kriminalitet. Der rejste sig et protestbrøl, at det sandelig ikke passede. At der ikke var taget højde for det sociale osv, bla bla

    Så korrigerede Jan Plovsing tallene, og de kære uskyldige var stadig mere kriminelle end etniske danskere.

    Under rockerkrigen i 90’erne var der fængslet over 500 bandemedlemmer? Nej vel?

    En fagforening lavede et Navnehjul, som tydeligt fortalte hvilke navne, der var mest kriminelle. Mon den findes endnu?

    Kommentar by tavsen — 23. november 2021 @ 05:03

  2. Forældrene og hele samfundet på Nørrebro ved hvad der foregår, men har alle mulige forklaringer og (dårlige) undskyldninger.
    Så længe det ikke går ud over dem selv, så er det ok.

    Kan huske en gang, hvor en ung fyr var anklaget for et eller andet.
    Der var billeder, hvor det helt tydeligt var ham, men far og mor benægtede. Det kunne ikke være ham. Ikke fordi han var hjemme eller noget. Det kunne bare ikke være ham, for sådan noget gjorde deres søde og velopdragne søn ikke. Han blev dømt.

    Kommentar by Hema — 23. november 2021 @ 05:20

  3. Jeg kan garantere Hakan Kalkan for at hans bog om hans fætre og kusiner ikke rykker ret meget ved Danskernes opfattelse, den ændre ikke en tøddel på hvordan Danskerne opfatter islams kulturelle uhensigtsmæssigheder. Vi bliver højest bekræftet i Vores oplevelser med islam og muslimers optræden i det offentlige rum. Så intet nyt på bordet der.

    Det eneste Vi kan gøre er at presse Vores politikere til at lade Vores valg dreje sig om indvandrere og flygtninge. Desværre er der blandt Vores politikere ikke rigtigt flertal for at holde valg på den ide, selvom flertallet i befolkningen IKKE er i tvivl, men det kommer selvfølgelig på et tidspunkt.

    Kommentar by Santor — 23. november 2021 @ 07:56

  4. DANSK POLITI har en anden vurdering:
    FÆTTER-KUSINEÆGTESKABER ÅRSAG TIL KRIMINALITET

    – Mange af de problematiske unge beboere i Bøgeparken er tikkende bomber,” fortæller Kim Thyssen, som også tilføjer, at der bliver kastet sten og flasker imod politiet.

    Fagbladet Dansk Politi beskriver også, hvordan lav intelligens som følge af fætter-kusine-ægteskaber gør de unge voldelige:

    “Fagpersoner i Odense Kommune, som DANSK POLITI har talt med, siger samstemmende, at omsorgssvigt, manglende stimulation og følgerne af fætter-kusine-ægteskaber er hovedårsagerne til, at flere af områdets unge er småt begavede, og derfor ender de nemt i kriminalitet.

    Politibetjent Kim Thyssen fortsætter:

    “De her unge har et lavt ordforråd, de er impulsstyrede og ikke konsekvens-orienterede, og derfor er de meget svære at nå ind til. De har simpelthen ikke de redskaber, der skal til for at diskutere. Mange af dem har desuden en ekstrem forkærlighed for ild. I løbet af sommeren registrerede vi over 100 arnesteder bag Bøgeparken (område i Vollsmose, red.).”

    De voldelige børn og unges forældre er ifølge den erfarne betjent med til at skabe den fjendtlige stemning. Der er “såkaldte ‘wanna-bees’ helt ned i 8-10 års alderen. Det er dem, der råber “fucking politi” og lignende skældsord efter ordensmagten. Så er der de lidt ældre brødre, der decideret udfordrer politiet og kaster med sten og flasker, og når det virkelig går hedt for sig, er det faktisk af og til familiefædre på 30-35 år, der opildner de unge til at gå til angreb på politiet. De bærer på et ubærligt had til autoriteter,” fortæller Thyssen.

    Thyssen beretter også om den racisme, som i disse år nærmest har ført til en etnisk udrensning af danskere fra området:

    “Desuden er der en del omvendt racisme herude, og det er blevet mere udtalt gennem de seneste år. Danskerne har det meget svært i Bøgeparken. Deres børn kan ikke lege i sandkassen, det er danskernes biler, der bliver stukket i brand, det er danskernes lejligheder, der er indbrud i, der skydes med luftgevær efter danskerne, og det er danskerne, der bliver udsat for gaderøverier.”

    Får man lyst til at knalde sin kusine, fordi man er fattig?
    Eller er det kultur?

    https://newspeek.info/dansk-politi-faetter-kusineaegteskaber-aarsag-til-kriminalitet/amp/

    Kommentar by Jørgen Nielsen — 23. november 2021 @ 08:17

  5. Mon ikke vor etiopiske minister Tesfaye kan bestikke Lukashenko til at overtage de muslimske kulturberigere på Nørrebro.
    Han kan sikkert også betales til at oprette danske udrejsecentre og fængsler i Belarus for muslimske kriminelle og udviste asylanter fra Danmark. Så slipper danskerne for islams ubehagelige og påtrængende selskab.
    Lukashenko kan give dem lige præcis den behandling de fortjener!

    Kommentar by Gustav Jensen — 23. november 2021 @ 08:54

  6. Det er et bestillingsarbejde Hakan Kalkan her har lavet. Fra Den Store Hukommelse:

    I København Kommunes Mangfoldighedsfestival ”Smag Verden” på Nørrebro i september 2012, meldte kommunen (Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev) ud til Dansk Zionistforbund, at de ville anbefale ikke at møde op, og hvis de alligevel gjorde, at det var uden det israelske flag, og at de skulle medbringe vagter. At jøder for det meste blev chikaneret af herboende muslimer, blev først benægtet, senere blev der sagt: ”Det skyldes ikke deres muslimske baggrund, men bunder i ”uvidenhed”, ”frustation” og ”kedsomhed!”
    (Anna Mee Allerslev, i anledning af ”Smag Verden” (2012), og jødechikane i København januar/februar 2013.

    Noget ligende har Asma Abdol-Hamid udtalt. Hvis problemet med muslimer udelukkende er ”socialt” – som mange ynder at fremstille
    det – er det et kulturbetinget socialt problem. Den kultur der skaber
    problemerne hedder islam. Så kan det vist ikke siges tydeligere.

    Man må nødvendigvis også spørge sig selv, at fordi det er almindeligt blandt mange muslimer, at man i generation efter generation – og stadig gør det – gifter sig med fætter/kusine og dermed havner i indavl og incest, og resultatet bliver i mange tilfælde børn, med diverse medfødte misdannelser, skavanker/skader, så som større sygelighed, D-vitamin mangel, diabetestilfælde, nedsat motorik, talefejl, stærk nærsynethed, skeløjethed, mental retardering, netsat hørelse (døvhed), skæv tandstilling, blindhed, hareskår, skæve hoveder og korte arme, dårlige eller manglende tænder, og hvor forældrene forventer at samfundet betaler omkostningerne.
    På Københavns kommunes 3 skoler for udviklingshæmmede, er 6 ud af 10 børn af såkaldt tosprogede (muslimer) med medfødte misdannelser. Det er konsekvensen af islamisk selvtilstrækkelighed.

    Kommentar by der Adler — 23. november 2021 @ 09:02

  7. > Jørgen Nielsen 08:17
    Tror du Hakan Kalkan gør sig ulejlighed med at læse newspeek? Det er nok tvivlsomt. Hvis han gør,vil det nok ikke ændre meget i hans hverdag.
    Udmærket idé Gustav Jensen.

    Kommentar by Nielsen — 23. november 2021 @ 09:28

  8. Men pigerne klarer sig jo godt på trods af fattigdom og klasseskel, ikke?

    Kommentar by J — 23. november 2021 @ 09:38

  9. Hakan Kalkan er fortabt i egne fordomme, men Danmark lytter forhåbenligt til Dansk Politi fremfor en muslim, der spreder fake news om årsagen til muslimers kriminalitet.

    Kommentar by Jørgen Nielsen — 23. november 2021 @ 09:50

  10. Indvandreres indavl koster millioner
    En af årsagerne til den markante stigning mener man er de mange fætter/kusineægteskaber, der er tradition for blandt mange muslimer.
    14-årige Ali er født som mongol. Hans forældre, der er fætter og kusine, ved ikke hvorfor,
    men det kan muligvis skyldes en solformørkelse, da hans mor var gravid med ham.
    Klart, klart…

    https://www.bt.dk/nyheder/indvandreres-indavl-koster-millioner

    Kommentar by Jørgen Nielsen — 23. november 2021 @ 09:56

  11. Det er klart, at multietniske “samfund” skaber social stratifikation med konfliker. Et er, at et europæisk samfund med en homogen befolkning sikkert kunne håndtere 20% af en befolkning med en IQ på 85 som uløselige sociale problemer alene fordi de har samme etnicitet som resten af befolkningen. Problemet var overskueligt og grupppen var “ligesom os”. Men, at man importerer en underklasse som er etnisk og kulturelt meget forskellig fra befolkningen som skal betale direkte eller indirekte kan næppe løses ved en “dyr tolerance” hvor befolkningen betaler over velfærdsstaten til en gruppe som er meget fremmede og som vokser. Velfærdssamfund med store omfordelinger over skatten forudsætter homogenitet. USA har samme problem med de især sorte.

    Kommentar by CCC — 23. november 2021 @ 10:53

  12. Det er altså stadigvæk samfundets skyld siger tossen som er ansat på RUC.

    Kommentar by Rinus — 23. november 2021 @ 11:21

  13. “Veje til respekt” – Jeg tænkte først på at der kun findes én vej til respekt, men jeg må give forfatteren ret, der er faktisk flere veje til respekt – For eksempel: Rødby-Puttgarden og Padborg/Ellund, rute E45/A7 – I begge tilfælde løses der enkeltbillet – Hvis I ellers kan finde ud af noget så enkelt som at købe en billet, Motherfuckers!

    Kommentar by T. Flodur — 23. november 2021 @ 11:26

  14. Jeg burde tilføje: I det øjeblik I passerer den dansk/tyske grænse, for aldrig at vende tilbage, har I min fulde respekt – NB: Tag gerne den kurdiske vrøvleakrobat med på rejsen!

    Kommentar by T. Flodur — 23. november 2021 @ 11:38

  15. HVEM ER i grunden de DUMMESTE eller KLOGESTE? Flertallet af danskerne/vælgerne fatter stadig ingenting. De kan se hvordan gaderne i byerne vrimler med arabere og afrikanere, men sætter det tanker i gang?
    Næh, de fleste danskere er helt tanketomme, og stemmer gladeligt på Enhedslisten, de Radikale, SF og Venstre, fire partier der ønsker den størst mulige indvandring sydfra. Se valget i København for få dage siden. Efter 40-50 år er danskernes flertal så ensrettede og hjernevaskede med fortielser og rødradikale løgne, at de er tilhængere af Danmarks og deres egen ødelæggelse. Sørgeligt, men sandt.

    Kommentar by BENT A — 23. november 2021 @ 11:42

  16. Nu ved vi at sociologistudiet er et af de absolut mest mørkerøde studier i Kongeriget!
    Og det fortvivlede faktaresistente sludder han skriver, er hvad man får ud af at læse for meget Marx.
    Godt nok er fattigdom en af årsagerne til kriminalitet, men de unge er ikke fattige, de er bare ikke så velhavende som danskerne. Og påstanden om at forældrene vil fordømme de unges kriminalitet køber jeg simpelthen ikke. Vi ser gang på gang forældrene omtale deres unge som gode og ordentlige, vi ser næsten aldrig forældrene tage afstand til de unges kriminalitet! Nej årsagen er ikke økonomisk fattigdom, men åndelig fattigdom. Den kommer af forældrenes afstandtagen til det danske samfund, af deres stigmatisering af Danmark, danskerne og den danske kultur, som de foragter. Vi omtales som vantro, forældrene lærer børnene, at danske piger uden tørklæde er frit bytte. De lærer ikke deres børn at respekterer danskere, kvindelige lærer bliver ikke respekteret, kun når en muslimsk lærer kommer ind i klassen bliver der ro, og kun når der sidder en tørklæde pige ved kassen i supermarkedet begåes ser ikke butikstyveri.
    Det har intet med fattigdom af gøre, det har noget med kultur, eller mangel på samme, at gøre! Det har også noget med machokultur at gøre, for drengene, for det er jo drengene, kan ikke hævde sig ved at være dygtige i skolen, og så bliver de bøller, som forlanger respekt, forstået på den måde at andre skal være bange for dem. Nogen burde lære dem at respekt er noget man skal gøre sig fortjent til, ikke noget man med trusler om vold kan forlange. Frygt og respekt er ikke det samme! På samme måde som at jeg ikke respekterer Lukasjenko, men jeg frygter ham!
    Meget af forklaringen kan findes i manglende intelligens og manglende boglig kultur, det er frygtelig forbudt at sige det, men det bliver det ikke mindre sandt af! Og vi ser da også specielt i Sverige at landet gennemsnitlige IQ daler, ikke fordi Svensson er blevet dummere, men fordi landet har importeret alt for mange fra Stormellemøsten. Svenskerne ved det faktisk godt, for de er begyndt at snyde med de undersøgelser, der undersøger sådan noget.
    Så må vi lave en bedre integration, råber naivisterne på venstrefløjen i kor, men integration er ikke nok, det skal være assimilation, og det kan vi ikke tale om før der er lige så mange unge danske drenge som er kærester med mellemøstlige piger, som der er mellemøstlige drenge som er kærester med danske piger og det ved vi godt ikke kommer til at ske før der er to Torsdage i en uge! Vores hovedløse indvandringspolitik de sidste 30-40 år kommer til at medfører frivilligt indført apartheid, vi kommer til at leve i samme land, men hver for sig!
    Risikoen ved den type “forskere” er at de tror problemerne kan løses og helst ved at vi hælder flere og flere at de arme skatteyderes penge ud over banditterne, det vil formodentligt betyde at der kommer et skatteoprør. Det har man i alle tilfælde lov til at håbe, for vi kan bare se på skrækeksemplet på den anden side af sundet!

    Kommentar by Den Nervøse — 23. november 2021 @ 11:47

  17. Ligner beskæftigelsesterapi, så “forskeren” ikke figurerer som arbejdsløshed

    En muslim, der “forsker” i muslimer, så er facit givet på forhånd.

    Kommentar by tavsen — 23. november 2021 @ 11:51

  18. It’s the religion, stupid.

    Kommentar by Bastardo — 23. november 2021 @ 12:19

  19. Jeg kørte forbi Corona Camping den anden dag, og fandt ud af at dr. Hakan Kalkan fra RUC har ret. Jeg blev først mødt med skudsalver, inden de hætteklædte beboere kom ud og udsatte mig for et gaderøveri.

    Kommentar by Ufrivillig skatteyder — 23. november 2021 @ 12:47

  20. @Bastardo

    IQ er stærkt genetisk. Mellemøsten ligger på en IQ på mellem 80-85. Ser man på Israel så er IQen blandt jøder er mellemøstlig herkomst faktisk på niveau med mellemøsten som de kommer fra. Jøder fra Etiopien har en IQ som folk fra Etiopien har,- de er også bunden af det israelske samfund. Så, jødendommen som religion gør ikke folk kloge,-man skal være jøde af europisk herkomst for, at have den højre IQ. Kristendommen har heller ikke kunne ændre lav IQ genetikken hos afrikanerne. De er stadigvæk “jægere og samlere” uanset hvor de bor; Afrika, Haiti, Paris, Baltimore eller København. Selve retsstaten er nok “racistisk” mod folk med “jægere og samler”/afrikanere baggrund. Det er jo skabt af og for mennesker med europæisk genetik. Det oplever “jægere og samlere” som er udenfor deres økosystem som folk med afrikansk baggrund er i vesten som “racistisk”. De har ret. Deres race og dens evolution er ikke skabt til et vestlig samfund/økosystem. Det samme med andre folkslag om de er fra mellemøsten eller andre steder. Multikultur er en økologisk katastrofe fordi den bringer invasive mennesker ind i et andet økosystem hvor de vil føle sig fremmede og ikke som adoptive individer som kan fungere i økosystemet.

    Kommentar by CCC — 23. november 2021 @ 12:48

  21. *CCC 12:48
    Sandheden er i dette tilfælde nærmest kriminel, men det bliver den bare ikke mindre sand af. Det er rigtigt at IQ hovedsageligt er genetisk, ved hård træning kan man ændre IQ en anelse, men ikke afgørende.
    Det vi Europæere derimod må æde er at den gennemsnitlige IQ i Østasien er større end hos os! Steder som Hong Kong,Singapore, Japan, De Koreanske Halvø og Nord Øst Kina har gennemsnitligt højere IQ end etniske Europæere!
    Laveste IQ finder vi i det Centrale Afrika.
    Men pas på hvad du skriver, for det er ikke populært!

    Kommentar by Den Nervøse — 23. november 2021 @ 13:12

  22. Det er dybest set ligegyldigt HVORFOR de fremmede er kriminelle. Det afgørende er, at de ER mere kriminelle.

    Al den kriminalitet, som bliver begået af de fremmede kunne være forhindret … ved ALDRIG at have lukket dem (eller deres forældre) ind i landet.

    Det afgørende er, at UANSET hvor lovlydige og selvforsørgende de fremmede er eller ikke er, så hører IKKE til her i Danmark. Danmark tilhører danskerne.

    Kommentar by Peter Nielsen — 23. november 2021 @ 13:21

  23. Ja og det har ikke noget med Islam at gøre, og dens tolerance overfor -Rettroende- og Vantro- Rene og Urene- at gøre. Islamisk herrerfolksmentalitet har det heller ikke noget at gøre med….(ja ja ja -Sort ironisk humor).

    Kommentar by Michael Unna — 23. november 2021 @ 14:35

  24. @ 12:48
    Jeg troede ellers at jægerne i Danmark er spekulanter og banksvin – samlerne er feminazier, som elsker at skrumpe mandehoveder.
    Et godt råd – Opret et udrejsecenter med kameler og palmer i Råbjerg Mile i Vendsyssel; eller i ‘ørkenen’ på Anholt. Det vil være den naturlige habitat for de fleste udrejsedømte kulturberigere. Når de opholder sig der, vil de længes til hjemstavnen og rejser hurtigt.

    Kommentar by Gustav Jensen — 23. november 2021 @ 14:38

  25. Mon Hakan Kalkan også forsker i, at muslimer bliver psykisk syge ved at “flygte” så langt væk fra egen kultur? Til et helt andet alfabet, ukendt sprog osv. Der er mange ting, som menneskesmuglerne aldrig oplyser dem om. De gratis velfærdsgoder overskygger.

    Money makes the muslims go round the world.

    Nu frygter eliten, at voldsomme udtalelser kan give ufred. Voldsomme som i koranen ????????

    https://www.tvsyd.dk/vejle/vagter-skal-beskytte-asylcenter-efter-voldsomme-ytringer-fra-indbyggerne

    Et vagtselskab skal nu patruljere omkring asylcentret i Sandvad.

    Vagter skal sikre ro omkring asylcentret i Sandvad. Det skriver JP Vejle.

    Det sker blandt andet af frygt for Røde Kors-ansattes sikkerhed.

    Udlændingestyrelsens vicedirektør, Grith Sandst Poulsen, oplyser til JP Vejle, at vagterne er indsat som en direkte konsekvens af et dialogmøde i Sandvad den 12. november.”

    Kommentar by tavsen — 23. november 2021 @ 15:30

  26. tavsen — 23. november 2021 @ 15:30:

    Det er fint nok med vagter … men vagternes opgave bør være at beskytte de lokale etniske danskere imod de fremmedes aggressive og kriminelle adfærd.

    Kommentar by Peter Nielsen — 23. november 2021 @ 15:56

  27. Han her delvis ret – det er ikke indvandringen, der er et problem, men at langt de fleste indvandrere er islamberter.

    Kommentar by Cebber Jensen — 23. november 2021 @ 16:55

  28. Fremmedgjorte?

    Hvor stiller det så mig? Jeg føler mig fremmedgjort i mit eget land, jeg oplever gang på at de fremmede (muslingerne) får særbehandling, og samtidig fører sig frem som et herrefolk.

    Mange ligger ikke engang skjul på hvad de vil her. Jeg har utallige gange hørt fra aggressive frådende racistiske hadefulde antisemitiske intolerante totalitære islamistiske muslinge, fortælle at de er her for at overtage det hele, og at de vil kneppe og voldtage vores kvinder, og også børn underforstået.

    Hvor henne har intergrationen af muslinger lykkedes…

    INGEN STEDER…

    TVÆRTIMOD.

    Kommentar by Mads kering — 23. november 2021 @ 17:07

  29. Peter Nielsen — 23. november 2021 @ 15:56

    Fuldstændigt korrekt, men danskerne er blevet svigtet siden 1983.

    “Forskeren” har selvfølgelig på Nørrebro fundet baggårdsbander, der “bekrigede” hinanden, inden vi skulle beriges. Besynderlig sammenligning med nutidens bandekrige / klanfejder.

    Inden muslimsk mentalitet invaderede landet, havde vi ikke behov for strammere våbenlove og knivlove. Vi var et fredeligt folk, der accepterede demokratiet. Gør muslimer det?

    https://www.friatider.se/tyskland-over-50-knivattacker-varje-dag
    De tyska polismyndigheterna registrerade cirka 20.000 knivattacker under förra året. Det motsvarar i genomsnitt mer än 50 attacker per dag, rapporterar Junge Freiheit.”

    Kommentar by tavsen — 23. november 2021 @ 17:24

  30. Indvandring af folk der er tabere i hjemlandet, indvandring af folk fra lande med lav IQ (lav stimulation,megen indgiftning) indvandring af folk der har lang tradition for gadekultur og klanmentalitet.Skal Hakan Kalkan ikke analysere disse forhold?

    Kommentar by Kirsten Damgaard, psykolog & engelsklærer — 23. november 2021 @ 17:55

  31. @ 30 Kirsten Damgaard

    “Undersøgelsens” konklusion er ligesom givet på forhånd. Har du nogensinde hørt om en muslim der går i rette med islam, jeg har ikke. Det er alle andres skyld, i stedet for at tage i egen barm, men det ligger muslimen fjernt.

    Det er jo logik for perlehøns, at hvis man importerer folk fra ikke-vestlige lande, så vil man (i stigende grad) få ikke-vestlige tilstande. Er det det du efterspørger, med alt hvad det indebærer? Hvem har lyst til, at Danmark skal efterligne de fejlslagne muslimske lande!

    Politikerne har sammen med medierne og gutmenschen foregøjlet den danske befolkning, at det er en berigelse, at få så mange ikke-vestlige og kulturfremmede som muligt til landet, og at vi er bundet af vores såkaldte internationale forpligtelser.

    Men årene har med al ønskelig tydelighed vist, at vi tilsyneladende skal stå med åbne arme og tage imod en hvilken som helst ikke-vestlig velfærds shopper fra et shit hol country, som ikke ønsker at brødføde sig selv, men leve på offentlig forsørgelse, samtidig med at vi skal høre på deres evindelige kritik af vores livsførelse.

    Min venligheds bank, er løbet tør for mange år siden.

    Jeg har aldrig forstået, at den såkaldte mangfoldighed skulle være et gode, og at en fremmed er en ven du endnu ikke har mødt. Jeg har aldrig troet, at Hussain kunne blive min bror, at jorden er min landsby og hele menneskeheden min familie.
    Det er mig ubegribeligt, at man syntes det er ønskværdigt at man skal ødelægge sit land, og forringe sine muligheder for, at ens børn, børnebørn og oldebørn kan trives på den plet jord som vi kalder Danmark. Hvis vi fortsat er passive, og ikke skrider ind med konsekvens mod fremmedbyrden, så bliver vi fremmed i eget land!

    Kommentar by der Adler — 23. november 2021 @ 19:28

  32. tavsen — 23. november 2021 @ 17:24:

    Jeg har aldrig forstået at udsagnet “danskere er også kriminelle” skulle være et argument for at importere fremmede kriminelle. Om noget er det da et argument for det modsatte, vi har rigeligt med kriminelle i forvejen!

    Kommentar by Peter Nielsen — 23. november 2021 @ 20:18

  33. @Kirsten Damgaard:

    Hvorfor tror du, at der er så forsvindende få psykologer, som ikke er totalt ukritiske i forhold til den fremmede invasion og den etniske udskiftning? Er det studiet, som hjernevasker dem? Eller tiltrækker studiet mon de allerede hjernevaskede?

    Kommentar by Peter Nielsen — 23. november 2021 @ 20:20

  34. Ren underholdning ala Rokokoposten der kan vendes imod afsenderen som Zenias boomerang “De har lært det af danskerne” blev det

    Forklaring på hvorfor det sker i samtlige europæiske lande ?
    Forklaring på hvorfor eks øst-asiater ikke er så uheldigt repræsenterede i statistikkerne ?
    Forklaring på hvorfor mønstrene med klaner også kendes fra mellemøsten?

    Nå ikke.Så smid undersøgelsen i skraldespanden

    Kommentar by geden — 24. november 2021 @ 02:44

  35. https://jyllands-posten.dk/debat/blogs/henrikdahl/ECE13490840/forbrydere-med-anden-etisk-baggrund/

    Kommentar by anno — 24. november 2021 @ 09:30

  36. Ny Yahya Hassan født? Han fik jo lynhurtigt tildelt 3 priser til en værdi af ½ millioner. (hvor kom de fra?)

    https://ekstrabladet.dk/nationen/lyver-naar-mor-ringer/9004868
    Din rejse slutter med døden.. det er din mor der tager bøden
    I sidste uge modtog nationen! et digt om netop forældre til de unge, der bruger mere tid på gaden end på at lave lektier og hjælpe mor med at bære indkøbsposerne. Det er Behtash, der har digtet, og hans budskab til de unge er: Tænk på, om du gør dine forældre stolt.”

    Kommentar by tavsen — 24. november 2021 @ 12:29

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper