19. februar 2022

Indforståede revo-rablerier på 24syv: “… kommunisme er en ide om frihed”, “.. et sted med mere fest”

Jeg har tidligere omtalt det nye kommunistiske 24syv-program Revolutionen, og nu har jeg så hørt første udsendelse – 106 minutters indforståede causerier mellem revolutionære fantaster. Værten Eskil Halberg har tidligere stået frem som manden der ville afskaffe lønarbejde, og meget sigende, så hørte jeg programmet første gang på arbejde, og smed mine noter ud i vasketøjskurven med arbejdsbukserne. Hvis det var ubehageligt at høre første gang, så gjorde det fysisk ondt at genhøre (dagen efter), og det blev en større opgave at samle trådene.

Første time havde overskriften ‘Revolutionen går i luften’, og den indledes med introduktion ved de to værter: Eskil Halberg og Laura Na Blankholm. Anden time havde titlen ‘Et det strategisk at kalde sig kommunist?’, og om ikke andet, så skal de have pluspoint for ikke at gemme den blodrøde ideologi under mere spiselige plusord. Det gjorde de så alligevel, men de var i det mindste mere ærlig end Twitterlands woke-venstre.

Gæsten i første udsendelse var Søren Mau, en universitetsansat kommunist, som jeg har blogget om flere gange. Han er personlig ven med Halberg, og det var så den kvindelige medværts opgave at styre den indforståede revo-rablen. Som journalist er hun tidligere stået frem som forperson for ‘Foreningen Ansvarlig Presse’, og hvis det lyder som en paradoks af de helt store, så blev man trods alt lidt klogere på det punkt efter udsendelsen. Den neo-kommunistiske kamp har mange kasketter.

Målet var ikke bare at mødegå ‘den borgerlige historieforfalskning’ af kommunisme, men også at gøde jorden for ‘radikale politiske forandringer’. Kampen for kommunisme kunne føres på mange måder, og ret beset så udpenslede de ‘Motte & Bailey’-strategien, som blandt andre Okkels og Dahl har skrevet om. Den kommunistiske revolution var indlejret i ‘anti-racismen’, ‘klimakampen’ og kampen imod ‘kønnet undertrykkelse’. Kommunismen skal være ‘intersektionel’, som Laura Na, så smukt fik det indflettet. I anden time talte de med en kommunistisk sort transmand, der var flyttet til England for at aktionere. Hun mente huslejen i London var alt for høj, og sagde intet der gav mening for undertegnede. Måske var det et kvote-interview: Sort, tjek; LGBT, tjek; Kvinde, hmmm.

Klassekampen var også inkluderet i den nye kommunisme, der imodsætning til tidligere, dog ikke skulle fokusere på arbejde og produktion, men se mere helhedsorienteret på samfundet som sådan. Det handlede om ‘livet’. At bekæmpe enhver form for undertrykkelse, og skabe mere frihed. Kommunisme var blot et andet ord for frihed.

Det vil være for omfattende, at gå ind i de mange logiske brister, men samtidig med at de agiterer for gratis offentlig transport/boliger, og indførelse af planøkonomi, fik de også fremhævet at kommunisme per defintion var ‘anti-stat’. Selvom det lød som tanketom efterskole-utopisme, så var ophavet de Nørrebro’ske kollektiver, og epicenteret for den nye kommunisme var tydeligvis universiteterne. Statsfinansierede universiteter, forstås.

I slutningen af anden time taler de om at skabe en ‘hverdagskommunistisk struktur’ og om ‘mikrosolidariske praksisser’, hvad blandt kunne være at køre gratis i den offentlige transport, fordi man mener den burde være gratis. Gratis kunne oversættes til finansieret over skatten af lovlydige arbejdere’, tvangsopkrævet og administreret af den kapitalistiske stat, de gerne vil afskaffe. Jagten på den sande kommunisme fortsætter, men skal statsfinansierede medier nødvendigvis sende live fra Revolutionens værksted? Det mener jeg ikke.

Introen (i sin helhed)

Eskil Halberg: Mit navn er Eskil Halberg, og jeg kalder mig selv for kommunist. Jeg længes efter et andet samfund, hvor vi kan være frie i fællesskab.

Laura Na Blankholm: Jeg hedder Laura Na Blankholm, og jeg er lidt skeptisk overfor at kalde mig kommunist, men jeg tror på at forandringer skal skabes nedefra.

Eskil Halberg: Vi er begge vokset op i den neo-liberale kapitalisme som den eneste virkelighed, men vi lever også i en tid med krise og voksende global ulighed hvorhen vi kigger hen. Derfor må vi lave det hele om, derfor må vi arbejde for en revolution. Sammen med eksperter, aktivister, kunstnere og kammerater har vi sat os for at genformulere en kommunisme for det 21. århundrede. En kommunisme med klassekamp, klimakamp og kamp imod racisme.

Laura Na Blankholm: Men hvad betyder revolution egentlig. Hvad kan vi tage med fra historien, og hvad skal vi efterlade. I programmet jagter vi det mod og begær der ulmer overalt. Vi skal inde ud af hvad der skal rykkes ned, forløses og bygges op.

Eskil Halberg: Vi kommer til at tale om hvordan et nyt samfund kan se ud, og hvilke strategier vi skal bruge for at nå derhen. Med andre ord, skal vi hver tirsdag mødes i et værksted for revolutionen. Vi har kun vores lænker at miste, men en verden at vinde.

(Collage: Eskil Andreas Halberg og Laura Hae Na Blankholm, 24syv-værter for Revolutionen)

Delvis transskription: Revolutionen går i luften (52 min)

Laura Na Blankholm, vært: Hvad er det for et fantastisk liv vi vil kunne få?

Eskil Halberg, vært: Det er et liv hvor vi er frie, hvor vi ikke skal bekymre os så meget. Det et sted med mere fest, det er et sted hvor vi har bedre sex, et sted hvor vi spiser bedre mad, et sted hvor vi kan lege med vores børn på andre måder. Det et et sted hvor vi ligesom har rullet alle de bekymringer vi har nu væk, og derfor kan vi etablere et nyt liv, på en måde.

Søren Mau, forfatter: Jeg er kommunist, fordi kapitalismen skaber en masse ufrihed… Kommunisme er en god betegnelse for det ønske, for den tanke. Og jeg er ret inspireret af de politiske bevægelser og tænkere, der de sidste 15-20 år har gjort en indsats for at genoplive begrebet om kommunisme. Og ligesom forsøger at gøre det til navn på begrebet om ønsket for en fri verden. … Det er fuldstændig afgørende for mig at kommunisme er en ide om frihed. Det er det frieste mulige samfund vi kan skabe, og frihed, her forstået som fravær af undertrykkelse…

Søren Mau: Jeg kom ind i politiske venstrefløjsmiljøer, da jeg var i slutningen af mine teenageår, og så var jeg medlem af Enhedslisten, og var sådan lidt aktiv der. … Jeg har nok været radikal kommunist i ti år, siden i starten af mine tyvere.

Eskil Halberg: … det er også en af de ting vi skal i dette her program. Vi skal ligesom gå planken ud på en eller anden måde. Vi mener det faktisk alvorligt. Altså, lortet går ned, og vi skal lave det om. Og der tænker jeg at det der kommunisme, at noget af det begær kan indeholdes i det der begreb.

Søren Mau: Jeg vil gætte på, at vi alle sammen her har en række forskellige labels, som vi kan sætte på hinanden, eller politiske begreber som vi identificerer os med. Og i forskellige sammenhænge giver det mening at betone det ene eller det andet, og så kalder vi os eksempelvis for ‘anti-racister’ eller ‘anti-fascister’, eller ‘feminister’ og så for eksempel ‘kommunister’. For de fire begreber, der er det helt klart, at det der med at sige man er kommunist, der er der jeg oftest støder på misforståelser…

Søren Mau: Jeg havde en samfundsfagslærer der virkelig åbnede nogle ting op for mig, og sådan rykkede mig politisk. Som en konsekvens af det meldte jeg mig ind i Enhedslisten.

Søren Mau: Det startede med at være protest mod reformer som regeringen indførte, endeløse rækker af nedskæringer og så videre. Men så blev det meget hurtigt, man oplever meget hurtigt, at når man kæmper sådan en kamp så er der en barriere – et internt hierarki på universitetet, de udemokratiske magtstrukturer på universitetet. Og så blev det også en kamp for demokratisering på universitetet… Vi lykkedes ikke med at få afskaffet de reformer der, men fik opbygget nogle gode aktivistfællesskaber. Det er i øvrigt også en fed erfaring, som jeg har haft flere gange. At man har en politisk kamp hvor det eksplicitte mål, som kampen er organiseret omkring, mislykkedes… Men der er alle mulige afledte gode konsekvenser, der er en masse folk som fik nogle vigtige erfaringer, og fik dannet nogle fællesskaber, som de tog med i alle mulige andre former. Ret kort tid efter, der var der ligesom en hel masse flygtningeaktivisme, og der var mange fra det fællesskab, der gik over i det.

Eskil Halberg: I kan høre, at det her ikke er et rigtigt debatprogram. Vi har ikke fundet nogle som vi er uenige med her, det er ikke pointen. Så det er ikke noget med at Jan E. Jørgensen kommer ind om en halv time…

Søren Mau: … de spørgsmål, som jeg stiller i bogen: På trods af den ekstreme ustabilitet og de voldsomme konsekvenser, det her økonomiske system har på mennesker og jordkloden. Hvorfor bliver det alligevel ved med at eksistere på trods af konstante økonomiske kriser, som er voldsomme… Skaber utroligt meget lidelse og ufrihed.

Laura Na Blankholm: – Så det giver ikke rigtig mening, i virkligheden.

Søren Mau: – Overhovedet ikke. Et totalt absurd økonomisk system. … Et voldeligt system.

Søren Mau: Når man skal have et sted at bo, så skal man lægge et bestemt antal kroner om måneden. Det kræver at man har en bestemt indtægt, og så bliver man nødt til at arbejde et antal timer eller finde et job, der kan dække det. Hvis du har nogle kvalifikationer, så er det svært at sælge sin arbejdskraft andre steder end i København, så bliver du nødt til at bo ret tæt på, så er det dyrt at bo der, og så er du nødt til at tage et lån, og så har du en gæld, også er du ligesom nødt til at blive ved med at have det der job for at betale den der gæld, for at bo i den der bolig, for at have det der job, for at kunne betale den der gæld. Følelsen af at være bundet ind i økonomien på den her måde.

Laura Na Blankholm: … vi må også tænke på at kommunismen må være intersektionel. Forstået på den måde at magt og undertrykkelse, det er noget som krydser hinanden.

Søren Mau: Min analyse af situationen er grundlæggende, at venstrefløjen som vi kender det i historien fra det 20. århundrede, venstrefløjens allermest centrale begreb, det som hele venstrefløjen grundlæggende drejede sig om – det var diskussionen omkring arbejde. Hvem skal have arbejde, lønninger og så videre. … Det er vanskeligere og vanskeligere at mobilisere på den her begejstring om arbejde. Fordi der er kommet andre vigtige spørgsmål, som krydser ind over det her begreb om arbejde. Eksempelvis køn, eksempelvis spørgsmålet omkring racisme, klimaet ikke mindst. Klimaet er måske den mest åbentlyse modsætning til, at vi alle skal arbejde og producere.

Eskil Halberg: Man kan sige det sådan, at kommunisme er ikke en vision om arbejde eller produktion, men en vision om hele livet.

Søren Mau: Det der afgør om en kamp er anti-kapitalistisk eller ej, om en eller anden bevægelse eller demonstration er anti-kapitalistisk eller ej, det er ikke hvad bevægelsen eksplicit siger, hvad der står på bannerne. Det er: Hvad er konsekvenserne af den her kamp, hvis den lykkededes? Det mest anti-kapitalistiske at gøre i en bestemt situation er ikke nødvendigvis at gå ind i en organisation, som skriver anti-kapitalisme på sine bannere. Det er eksempelvis at organisere sig i Black Lives Matter… ved at bekæmpe racisme, bekæmper du det grundlag som kapitalismen beror på, eller en del af det grundlag.

Laura Na Blankholm: … kan man godt være anti-racist uden at være anti-kapitalist?

Søren Mau: Jeg vil sige i forhold til racisme, at racisme og kapitalisme er så tæt sammenvævet, at et ægte opgør med racisme kræver et opgør med kapitalismen. Fordi kapitalistiske logikker er med til at opretholde og fastholde racisme.

Eskil Halberg: Så den her ide om, at man kan være socialliberal og anti-racist… at man går ind for lighed. Hvad tænker du om den position?

Søren Mau: Forestillingen om at det er muligt at afskaffe racismen uden at afskaffe kapitalismen, det tror jeg ikke på.

Søren Mau: Det er vigtigt at vi prøver at undgå ideen om, at der er sådan en proces op til snittet, og så er det noget andet. Vi bygger kommunismen nu! Alle de der kampe er i gang med at opbygge det. Det så forskellige intensiteter, den kamp har forskellige grader og intensitet i forskellige perioder. Og revolution er nok bare et navn for de perioder i en kamp, hvor den er mest intens, men det betyder ikke at den ikke finder sted, at den ikke bliver forberedt, planlagt og opbygget. Det skal i vide, alle i der borgerlige derude: Vi er i fuld gang med at planlægge og opvigle.

(Eskil Halberg, Roden til alt ondt, 2017 – Søren Mau, Stump tvang, 2021)

Delvis transskription: Et det strategisk at kalde sig kommunist? (54 min)
´

Laura Na Blankholm: Er det overhovedet strategisk smart at kalde sig selv kommunist, hvis man gerne vil skabe forandring?

Søren Mau: … Jeg satser på at det er strategisk smart, men jeg har også været i tvivl.

Søren Mau: Det som de borgerlige gør med kommunismebegrebet er jo ligesom, jeg kaldte det også for historieforfalskning tidligere. Det er en historieløs brug af kommunismebegrebet, sådan at sige, at kommunisme er lig med autoritære etpartistyrer i det 20. århundrede. Det er jo ikke det vi mener, når vi taler kommunisme. Vi taler jo om frihed, og en gennemgribende demokratisering af samfundet, afskaffelse af undertrykkelse. Kommunisme er jo ikke en statsform for os. Kommunisme er anti-statsligt.

Eskil Halber: Der var også en der sagde forleden dag, at ideen om Den Kommunistiske Revolution faktisk er en fortsættelse af Den Franske Revolution. Det er et projekt, der handler om myndiggørelse og frihed. Menneskelig autonomi og værdighed.

Søren Mau: … der er en stigende fornemmelse af, mistillid til politiske institutioner. At politikerne og parlamenterne ikke kan redde os. At regeringen ikke kan redde os. … Politikerlede er en god ting, som vi skal puste til. Opdyrke, (har) et demokratisk potentiale.

Laura Na Blankholm (forperson i Foreningen Ansvarlig Presse): At det dermed, at det er demokratisk ikke at kunne lide politikerne, eller ikke at føle at de repræsentere en…

Eskil Halberg: Jeg kommer også til at tænke på et gammelt kommunistisk slogan: ‘Kommunisme eller barbari’. Det er virkelig sådan jeg har det for tiden.

Eskil Halberg: ‘Janis’ kaldte det kommunistiske strukturer… Der er masse i de her bevægelser fra London, som ikke nødvendigvis kalder sig kommunister.

Søren Mau: … bevægelser som ikke nødvendigvis identificerer sig med det ord, men som engagerer sig i en kamp, hvis konsekvenser faktisk er at nedbryde kapitalismen.

‘—

Laura Na Blankholm: Det lyder sådan her: ‘Jeg kan ikke finde ud af om det er mest etisk at købe billet, når man kører offentlig transport, eller lader være. Hvis man køber billet så støtter man i princippet den offentlige transport, men hvis kan ikke køber billet, så er man jo med til at kæmpe for et gratis offentligt transportsystem. Vi betaler jo alligevel over skatten. Hvad skal jeg gøre? Kærlig hilsen den billtforvirrede’.

Søren Mau: i udgangspunktet er der intet i galt med at køre på røven. Det kan også være en måde at øve sig i, at lade være med at følge reglerne – det er en god ting. … Øve sig i ikke at gøre som man bliver fortalt af autoriteterne. Det er jo sådan noget vi har brug for at øve os i.

Eskil Halberg: … en hverdagskommunistisk struktur…

Laura Na Blankholm: det at køre på røven kan også være en form for kommunisme. …

Eskil Halberg: Man kan også lave nogle stå mikrosolidariske praksisser. Kender i det når man sidder i toget fra Klampenborg til Nørreport, og man kan se at ham der dernede, han har ikke billet. Han begynder at opføre sig underligt, og der kommer en kontrollør ind i den ene ende, og nu rejste han sig op, og ser meget nervøs ud.

Søren Mau: Så skal man forsinke de der kontrollører.

Eskil Halberg: – Det skal man nemlig. Et råd herfra: lad være med at vise din billet, så hurtigt som muligt. … Hvis man kan forsinke vise-processen, så kan dem der ikke har betalt måske lige nå at hoppe af på den næste station, og undgå den her bøde. Man kan også give sin billet videre…

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/125117/trackback

65 Comments »

 1. Jeg se “De Andres Liv” igår om STASI-overvågning i Tyskland. Sikke en fest…..

  Kommentar by KineserSnot — 19. februar 2022 @ 14:04

 2. Undrer mig stadig over, at de tror, at lige netop de skulle kunne gennemføre dette paradis, når man ser, hvordan det er gået tidligere.

  Hvad får dem til at tro, at lige præcis de, ikke falder i alle de samme huller som tidligere fantaster er faldet i?
  Naive fjolser.
  Også dem, der tror på dette Utopia og stemmer på det/dem

  Kommentar by Hema — 19. februar 2022 @ 14:14

 3. Mette kunne ikke ønske sig bedre opbakning. Vor Herre bevare os.

  Kommentar by Bastardo — 19. februar 2022 @ 14:38

 4. De dyrker en moderne variant af Trotskisme. (Pernille Skipper var medlem af sådan et foretagende indtil fornyligt) I 1920erne havde man præcis samme idealer omkring sex, racisme osv.

  https://www.rbth.com/history/328265-russian-sexual-revolution

  Kommentar by KineserSnot — 19. februar 2022 @ 14:39

 5. Her er en artikel om anti-Racisme i 1920ernes Sovjet.

  https://www.wilsoncenter.org/blog-post/black-skin-red-land-african-americans-and-soviet-experiment

  Kommentar by KineserSnot — 19. februar 2022 @ 14:40

 6. Uden Kim Møllers indledning ville jeg have troet, at resten var drejebogen til et teaterstykke af Ionescu.

  Kommentar by Ole Madsen — 19. februar 2022 @ 14:58

 7. Kommunisme er jo ikke en statsform for os. Kommunisme er anti-statsligt.”

  Jaså. Mon ikke de skulle se filmen “De Andres Liv” som nævnt af KineserSnot — 19. februar 2022 @ 14:04

  En stille og rolig skildring af, hvordan kommunisme udvikler sig til et totalitært overvågningssamfund

  Men selvfølgelig totalitære in spe
  Eskil, Laura og Søren finder nok ud af, at deres afart af den blodrøde ideologi ender, som det altid gør

  https://www.unhcr.org/venezuela-emergency.html
  With over 5 million Venezuelans now living abroad, the vast majority in countries within Latin America and the Caribbean, this has become one of the largest displacement crisis in the world.

  Kommentar by tavsen — 19. februar 2022 @ 15:10

 8. Laura er vidst adoptivbarn fra Korea. Return to sender i Nordkorea, hvor hun kan opleve den virkeliggjorte kommunisme og tabe sig, som hun trænger til

  Kommentar by Træt — 19. februar 2022 @ 15:56

 9. Hold kæft nogle forkælede unger…

  Kommentar by redneck — 19. februar 2022 @ 17:01

 10. @ redneck — 19. februar 2022 @ 17:01

  De er ikke bare forkælede men også snotdumme og ikke mindst ondskabsfulde.

  De aner intet om hvad de taler om og har ingen indsigt i den ideologi de så heftigt promoverer.

  Kommentar by Anonym — 19. februar 2022 @ 17:22

 11. @ redneck — 19. februar 2022 @ 17:01

  De er ikke bare forkælede men også snotdumme og ikke mindst ondskabsfulde.

  De aner intet om hvad de taler om og har ingen indsigt i den ideologi de så heftigt promoverer.

  Kommentar by Santor — 19. februar 2022 @ 17:23

 12. Jeg er helt holdt op med, at høre/se DR – tv såvel som radio. TV2 holder jeg heller ikke ud. Jeg kalder det en nervelidelse. Jeg kan let sætte mig i Kim Møller’s sted.

  Kommentar by Tommy , Robin & søn. — 19. februar 2022 @ 17:28

 13. Tak Kim, fordi du gider det kæmpe arbejde. Det vil jeg fortsat støtte også økonomisk. Jeg kan ikke selv klare at høre døde kommunister, der taler. Det er for mig ‘Dead Man Walking’. Kommunismen døde efter min mening i 1989. Ingen grund til at grave den op igen. Den stinker.

  Utroligt at danske skatteydere betaler for dem. Vi er til grin for vores egne penge, men hvad kan vi gøre? Så vidt muligt lade være med at betale skat? At betale skat er jo nærmest en pind til ens egen ligkiste?

  Det slår mig hvor barnlige, de er. De virker nærmest stolte af at være barnlige. Måske kæmper de mod at blive voksne? Det er derfor de kæmper mod ethvert personligt ansvar for deres egen situation og økonomi. Lønarbejde og karriere er for dem en by i Rusland. Jeg tror de er sociale tabere. Måske en ny slags? (Ikke fordi vi manglede nogen!:-)

  De leger stadig i sandkassen og bygger sandslotte. Det gør de sikkert til de opnår invalidepensionen – nej, så fortsætter de sikkert med det! :-)

  Kommentar by Amad — 19. februar 2022 @ 17:32

 14. Ordet frihed er brugt mange gange af ny-kommunisterne i artiklen øverst.
  De overser at det er takket være denne frihed, at de som selverklærede kommunister kan tillade sig at have og udtale deres outrerede meninger.

  Forhåbentlig vil deres enkelte planlagte ugentlige møde hver tirsdag, resultere i en afklaring af hvilken form for kommunisme disse forvirrede “unge” beslutter sig for at tilslutte sig. Alene et punkt som at snyde og bedrage DSB for togbilletten er der ikke megen ære i.

  Kommentar by Henning Jensen — 19. februar 2022 @ 17:42

 15. Jeg læste det til ende, og har nu brug for ilt! Sjældent har jeg hørt magen til ubegavet snak.
  Kommunisme eller barbari? Nok snarere Kommunisme er barbari!
  Der var flere ting jeg hæftede mig ved, for det første indrømmede Søren Mau at være blevet indoktrineret af en samfundsfagslærer og det ringede en klokke, for præcis det samme sagde Pernille Skipper, ikke lige at hun var blevet indoktrineret, men hun var blevet inspireret! Samfundsfagslærer er åbenbart uforbederlige røde.
  Der næste bed jeg mærke i at kommunisme øjensynligt er en undskyldning for at nasse på ærligt arbejdende folk!
  Folk tror at kommunisme er tyranni og statsdiktatur, ja det tror folk, for i de 40 lande på kloden hvor kommunisme har været forsøgt, er det altid endt med tyranni, diktatur, fattigdom, sult og sågar folkemord.
  Er der ikke nogen som vil give dem en historiebog!

  Kommentar by Den Nervøse — 19. februar 2022 @ 17:57

 16. – Tommy…

  Bilradioen stod på P1, da jeg startede den i dag. Snakken gik på transseksuelle, og om hvor normalt det er i dag. Konen kunne komme hjem, mens manden var i dametøj, og så kunne de tale sammen som veninder.

  Mediebranchen lever i et parallelunivers.

  Kommentar by Kim Møller — 19. februar 2022 @ 18:12

 17. Hvad det for nogle mennesker?
  Verdens gang har passeret hen over hovedet på dem, uden de har opdaget det, men hænger stadig i gamle dogmer fra tyverne.
  Stalin havde sgu ikke tolereret sådan nogle tåber, ej heller Lenin.
  De havde fluks fået en enkelt billet til Kolyma, så de kunne bruge energien på at grave bly op.
  Universitets uddannede?
  Næh, universitets fordummede!
  Gad vide hvem der fodrer dem?

  Kommentar by Finn A. Skov — 19. februar 2022 @ 18:33

 18. Kommentar by Finn A. Skov — 19. februar 2022 @ 18:33

  I Lenins periode blomstrede det faktisk, det var et kompromis med Trotskisterne, men det gjorde til gengæld Stalinister sure, som lukkede alt ned da de kom til magten i 30erne.

  Kommentar by KineserSnot — 19. februar 2022 @ 19:39

 19. Kommentar by Den Nervøse — 19. februar 2022 @ 17:57

  En af præmisserne for programmet, er at vestlig historie om kommunisme er falsk.

  Redaktøren Simon Andersen er total uansvarlig.

  Kommentar by KineserSnot — 19. februar 2022 @ 19:43

 20. Er det ikke Berlingske-koncernen, der er storaktionær i den røde propagandasender 24syv?
  Med den såkaldte chefredaktør Tom Jensen i spidsen, der stadig betegner Berlingske som “Danmarks store borgerlige medie.”

  Kommentar by Revisoren — 19. februar 2022 @ 19:55

 21. – Revisoren

  De sviner Berlingske til flere gange.

  Kommentar by Kim Møller — 19. februar 2022 @ 20:59

 22. Hvad gør man af den slags når de bliver 40?
  De kan jo ingenting brugbart ,og det er sikkert at de nægter at udføre fysisk arbejde.

  De bliver også 50 en dag ,og så må de bare erkende at de har spildt deres liv med fantasterier ,eller også hænger de fast i rollen og bliver øko-hippier ,drukpunkere eller evighedsdemonstranter

  det er de så indtil plejehjemmet

  Kommentar by geden — 19. februar 2022 @ 21:30

 23. KineserSnot — @ 19:39
  “Russerfortællingen” er måske lidt for megen “fryd og gammen”, og mest ønsketænkning? 😊
  Begrebet “trotskister” var ikke opfundet dengang. Op til, og indtil mordene på zarfamilien, var der hovedsagelig to fløje i det begyndende nye Sovjet Unionen, Bolsjevikkerne og Mensjevikkerne.

  Bolsjevikken Trotskij blev kort efter revolutionen i 1917, den næstøverste sammen med, og efter, Lenin.
  Lenin begyndte at vise alvorlige sygdomstegn allerede i 1921-22, hvilket kun var tre-fire år efter revolutionen, hvorefter Trotskij i nogle tilfælde “tog over”.
  Lenin døde i 1924, og det gamle Ruslands nationalisering indtil da, havde været skrækindjagende med utallige mord og ikke mindst henrettelser.

  Modstanden mod Trotskij begyndte umiddelbart efter Lenins død, og i januar 1925, måtte Trotskij trække sig tilbage fra nogle af sine “tillidsposter”, og han blev desuden truet med at blive ekskluderet af kommunistpartiet.
  Ved partikongressen i 1926 blev Trotskijs tale konstant afbrudt af modstandere, og han mistede også sin plads i Politbureauet, og Stalin satte tillige det hemmelige politi til at infiltrere ham.
  I 1928 blev Trotskij sendt i eksil til Kasakhstan, og i februar 1929 blev Trotskij og hustruen og den ældste søn udvist af Sovjet Unionen, og kom aldrig tilbage igen.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Leon_Trotsky

  Kommentar by Henning Jensen — 19. februar 2022 @ 21:44

 24. Kommentar by Henning Jensen — 19. februar 2022 @ 21:44

  Det er bare det de unge kalder det idag. Pernille Skipper var med i sådan et foretagende.

  Kommentar by KineserSnot — 19. februar 2022 @ 21:57

 25. # 12
  Du skriver:
  Hold kæft nogle forkælede unger…
  Enig, oven i købet forkælede og sikkert også Curling børn.
  Under Corona krisen hylede samme gruppe op om det forfærdelige i at man ikke kunne komme i fredagsbaren hhv. dyrke andre forkælede grupper på diverse café Latté steder.
  Uden al tvivl bliver disse senere fremtrædende mennesker i det politiske -, hhv. embedsværket.
  De efterhånden få der betaler “festen” vil efterfølgende, og på utallige måder, lide derunder.I ved: Det Danmark du kender – UPS!

  Kommentar by NED MED ALTING — 19. februar 2022 @ 22:43

 26. Henning Jensen 21:44.
  Mig bekendt blev omtalte, på vegne af den store fredens bannerfører = Stalin, likvideret i Mexico.
  Efter Stalin´s død, omtalte bl. a. stifteren af SF Stalin som fredens bannerfører, ligeså blev Stalin i diverse nekrologer omtalt som værende fredelig, som ham der fik Sovjet på sporet ren økonomisk og lign.
  Desuden var ingen vidende om det markante tyranni Stalin udsatte egne borgere for.

  Kommentar by NED MED ALTING — 19. februar 2022 @ 22:47

 27. *NED MED ALTING 22:47
  At sige at Stalin var fredelig, svare lidt til at sige at Hitler var fredelig!

  Kommentar by Den Nervøse — 19. februar 2022 @ 23:02

 28. # 30.
  Enig, det var Hitler også set i lyset af de utallige millioner Stalin likviderede og som han senere forsøgte at lyve sig fra.
  Se f. eks. massakren I Polen (Kathyn Skoven).
  At polakkerne ikke ligefrem elskede Sovjet og nu Rusland er til at forstå.
  Igen, SF´s stifter roste i høje toner Stalin, det var først senere han kom på bedre tanker.

  Kommentar by NED MED ALTING — 19. februar 2022 @ 23:10

 29. Hvori består forskellen mellem deres utopi om kommunisme/socialisme og den kommunisme/socialisme deres forgængere – Lenin, Mussolini, Stalin, Hitler, Ho Chi Minh, Mao Zhe Dong, Pol Pot, Kim il Sung og andre stod for?? De prøver blot at sælge deres gamle, sure vin med nye økologiske etiketter fra Chateau de Gulag. For hvis utopien ikke er fejl – så må det jo være hr og fru Jensen, den er gal med?

  Go´e gamle Karl Marx sagde jo: “The very cannibalism of the counterrevolution will convince the nations that there is only one way in which the murderous death agonies of the old society and the bloody birth throes of the new society can be shortened, simplified and concentrated, and that way is revolutionary terror.”

  –Karl Marx i en avisartikel i Neue Rheinische Zeitung No. 136, november 1848.

  Kommentar by Limewoody — 20. februar 2022 @ 08:01

 30. Droej laesning ,men tak for det Kim
  Typisk for det segment af “unge” at bide den haand der mader dem.Naar alt er gratis saa bliver alt godt ,nogle ansvarsloese nassere.

  Kommentar by dunk — 20. februar 2022 @ 08:06

 31. afvist i off-topic, der også er morgensur i dag

  Man kan kun gætte grunden til at danske medier tier

  https://www.rebelnews.com/leaked_rcmp_messages_time_for_the_protesters_to_hear_our_jackboots_on_the_ground

  og denne fra citizen free press
  Enjoy the knee to the face… It just got much worse… Caught on video…

  venter spændt på rød blok og statsmidier råbe politibrutalitet

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 08:26

 32. Samfundet spilder helt klart en masse penge på uddannelsessystemet, når det er den slags uvidende fantaster, der kommer ud af det. Man kunne uden skade for samfundet nedlægge halvdelen af universitetspladserne. Ubegribeligt at skatteyderne skal betale løn til den slags univertitetsansatte.

  At man kan tro at kommunismen kan fungere, må skyldes kollaps i skolernes historieundervisning.

  De unge utopister afslører selv hulheden i deres teorier: “Man skal ikke være tvunget til at have et lønarbejde for at have en bolig og andre livsfornødenheder. Man skal ikke behøve at betale sin billet hvis man ikke har lyst til det”. Kommunisme er åbenbart i deres filosofi total frihed til al leve som man vil, uden at give afkald på goder.

  Men det er jo faktisk essensen i kommunismen, de der sætter i relief. Man skal yde efter behov, og nyde efter evne. Opskriften på et samfund på sultegrænsen.

  Kommentar by JC — 20. februar 2022 @ 08:37

 33. Sagen er vel den, at velfærdssamfundet har overlevet sig selv. Gratis uddannelse, gratis SU og bolig, tilskud til dit og dat, statslige lommepenge til cafebesøg efter de få kedelige undervisningstimer, fredagsbar hver fredag. Mange unge forestiller sig at de kan fortsætte dette sorgløse liv resten af livet.

  Det er vel det de forestiller sig ved kommunisme. Hvor skal pengene komme fra? Intet problem, tænker de (men siger ikke højt), vi importerer bare nogle brune slavearbejdere til at lave det kedelige arbejde.

  Kommentar by JC — 20. februar 2022 @ 08:55

 34. Hvis det arbejdede folk nedlægger arbejdet en uge, truckere lader bilen stå en uge, vil venstrefløjens nassere ende som kannibaler, fordi deres små altankasser med karse og gulerødder ikke kan brødføde dem.
  Drømmen om at leve på nas er nemt så længe samfundets hjul ruller og nogen sørger for det nødvendige

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 09:31

 35. #36 og 37….Måske man ville få øje på at , en dansk arbejderklasse findes, og at den ikke behøver at ,blive ved at ,lægge ryg ,pengepung , dårlige boligmiljøer
  , utrygge opvækstvilkår til forkælede middelklassebørns utopiske idealer og behov for noget at gå op i , der helt sikkert aldrig rammer dem selv..sån på rigtigt. m

  Kommentar by Tommy , Robin & søn. — 20. februar 2022 @ 09:59

 36. Det sidste .m kunne jeg ikke få væk

  Kommentar by Tommy , Robin & søn. — 20. februar 2022 @ 10:00

 37. Enig JC 08:55. Ungdommen kan i dag leve som overklassens børn kunne i gamle dage. På statens regning. Mange vælger en tilværelse baseret på penge de ikke selv har tjent som Sebastian Flyte i Brideshead Revisited (roman af Evelyn Waugh 1945/Granada tv serie i 1981.)

  Den socialdemokratiske fremtidsdrøm havde måske nogle utilsigtede bivirkninger, da den blev realiseret. Hvordan?

  For hver offentlig ansat er der i dag kun 2,3 privatansatte. I 1951 var 13 privat beskæftigede for hver offentligt ansat.

  Det offentlige har taget magten i samfundet. En slags socialisme. Mange fra arbejderklassen (som undertegnede) fik en universitetsuddannelse, de måske ellers ikke ville have fået? Derfor har mange af os stadig en slags veneration for Partiet, som vi forlod, da vi mødte den totalitære marxisme, som i dag mest markant er samlet i Enhedslisten (pt med 7,8% i den politiske meningsmåling fra den 17. februar 2022. DR).

  Med den røde socialdemokratiske regering, vi har nu, drejes skibets kurs i en mere og mere totalitær retning styret af Socialistisk Folkeparti, der er en relancering af Danmarks Kommunistiske Parti foretaget af partiformanden Aksel Larsen, da partiet kom i strid folkelig modvind efter den sovjetiske invasion af Ungarn i 1956.

  Den røde socialdemokratiske regering er måske i endnu højere grad styret af Enhedslisten, der er det mest revolutionære parti i Folketinget. Dets formål er at gøre Danmark til et kommunistisk diktatur som i DDR. Enhedslisten består af Venstresocialisterne (VS), Danmarks Kommunistiske Parti (DKP) og Socialistisk Arbejderparti (SAP), Kommunistisk Arbejderparti og et par kommunistiske sekter mere.

  Kun katastrofer kan ændre samfundsudviklingen væk fra kommunisme.

  Kommentar by Amad — 20. februar 2022 @ 10:00

 38. Gammel vin på nye flasker. De to værter skulle læse F. A. Hayeks mesterværk “The Road to Serfdom” fra 1944. Så ville de måske forstå hvorfor den samfundsmodel de foreslår ligesom alle andre forsøg på at implementere kommunisme vil føre til et helvede på jord på jord for befolkningen pga. de perverse incitamenter der er indbyggede i alle former for kommunisme.

  Kommentar by JR — 20. februar 2022 @ 10:12

 39. “et sted hvor vi kan lege med vores børn på andre måder”
  Der blev leget med børn på “andre” måder i stor stil i de røde hippie dage i 70erne/80erne.
  På staden, i ungdomshuset Thomas p Hejle og andre steder med frie hippie pædagoger ved roret.

  Kommentar by Hagmann — 20. februar 2022 @ 10:21

 40. https://youtu.be/7BoWKMmwloo

  Trydo slap djævlen løs i Canada

  Plads til alle, empati og tolerance er tomme floskler på venstrefløjen

  Kommentar by k. m. — 20. februar 2022 @ 10:46

 41. Jamen, kommunisme er da en fest en tid for nogle efter revolutionen. For man plyndrer det udskældte bourgeoisi og man slår nogle af dem ihjel.

  Men en dag slutter festen, når der ikke er mere at plyndre. Så indfinder tømmermændene sig, når mange af de revolutionære vågner op til slavesamfundet.

  Kommentar by T. H. — 20. februar 2022 @ 11:02

 42. Kommunister, feminister og islamister får stillet sendetid til fri rådighed på landsdækkende skattefinansierede radio- og TV-kanaler – islamkritikere bliver anholdt midt om natten af politiet, får ransaget deres hjem og trukket igennem langvarige kafkaske retssager.

  Det Danmark du kender…

  Kommentar by Revisoren — 20. februar 2022 @ 11:44

 43. Venstrefløjen er imod grænsehegn, undtagen når det tjener deres formål

  Trydo var sur på truckere. Han mente det var terror at parkere bilen i Ottowa.

  Nu lukker myndighederne indfaldsveje til byen med stålhegn, så borgere forhindres i at komme ind i byen.

  Hans grænsehegn er OK, Trumps mur mod syd er ikke

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 11:51

 44. Tjek de her superstars. Vi er alle lige, nogen mere lige end andre
  De er formentlig alle venstreorienterede men deres økonomi fejler ingenting, der er millioner af dollar på hver enkelt kunstners konto
  https://www.nfl.com/super-bowl/halftime-show

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 12:24

 45. offer for voldtægtsforsøg straffes for selvforsvar

  fra gates of vienna
  The following article concerns a case that I mentioned several days ago in the news feed. A young woman fended off a Syrian culture-enricher who attempted to rape her, stabbing him with a knife that she grabbed out of her handbag. The perpetrator has been arrested, but his victim is also being charged with inflicting bodily harm for defending herself.

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 12:42

 46. Venstrefløjens hovedløse perverterede selvforståelse. Hen over hovedet på alle ofrene for Mao, Stalin, Pol Pot (Hvad der ville for Hitlers nationalSOCIALSME HOLOCUAST TIL AT BLEGNE I FORHOLD TIL DERES OFRE). Hen over hovedet af ofrene for Kim Il Sung- Nord Korea etc etc etc.
  Karl Marx teorier om Proletatiatets diktatur er direkte en konsekvens til dette diktatur, som han kaldte Proletariats diktatur. Lad os tage hans teorier med en anelse humor.

  Kommunismen er en STOR religion, og Karl Marx er dens profet. Dens tilhængere er så sandelig beriget med de rigtige meninger og Folkets opium, og de forkerte meninger skal dømmes efter paragraf 266B…_:-) :-) :-).

  Kommentar by Michael Unna — 20. februar 2022 @ 13:03

 47. 51) Dens mål er at vi alle skal være lige indtil vi alle er flintrende ligegyldige og alt andet er det.

  Kommentar by Michael Unna — 20. februar 2022 @ 13:04

 48. Lille Laura ligner en “kvindelig” udgave af “komikeren” Simon Juul…

  Kommentar by Revisoren — 20. februar 2022 @ 13:05

 49. Overskrift i Jyllands Posten: Eksperter bekymrede: For mange dumper i dansk og matematik i “de mørke områder” af Danmark.

  Interessant at JP sætter citiationstegn om de mørke områder. Det må være politisk korrekt betegnelse for indvandrerghttoer

  Artiklen kræver login, men starter med fortælling om en etnisk dansk pige, bare for at holde stilen med det politisk korrekte

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 13:24

 50. Og sådan noget her legaliserer kommunisterne

  Stakkels pige, hun må have fået livsvarige skader. Bare kig på billederne af krapylet. Og muslimer skulle være en berigelse af menneskeheden?

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-10528587/Grooming-gang-systematically-raped-14-year-old-girl-jailed.html

  Grooming gang that systematically raped a 14-year-old girl and ‘robbed her of her childhood’ in West Yorkshire is jailed
  Woman was just 14 when she was raped by gang in Keighley, West Yorkshire
  Eight men were found guilty of 23 counts of rape and two of conspiracy to rape
  The CPS said two were sentenced last year and four more were jailed on Friday

  Kommentar by tavsen — 20. februar 2022 @ 14:37

 51. Islam og de venstreorienteret har USA, vesten og kristendommen som deres fælles fjende. Drfor dækker de over hinanden.

  Kommentar by Jp — 20. februar 2022 @ 15:17

 52. Kommentar by Jp — 20. februar 2022 @ 15:17

  Desværre er USA blevet bannerfører for den pseudomarxistiske social-progressive wokeness.

  Kommentar by KineserSnot — 20. februar 2022 @ 15:55

 53. Spørgsmålet er hvem der slår sig sammen mod hvem.
  Lederen af WEF praler af at halvdelen af det canadiske parlament adlyder hans plan om new world order.
  Han praler af at have penetreret flere andres landes parlamenter.
  Vi så under “pandemien” hvor afhængig politikere er af loyale medier.

  Medierne spreder NWO propaganda og sørger for at censurere systemkritikere.
  Det er ikke til at vide hvor den danske regering og danske statsmedier står i det her spil.

  De der har adgang til Fjæsbogen, kan evt læse Bosse Hall Christensens profil.

  Al dansk presse koncentrerer sig om Ukraine. Jeg er langt mere bekymret for WEF og dens skumle planer, det får nemlig indflydelse på hele verden.

  Kommentar by k.m. — 20. februar 2022 @ 16:56

 54. “et sted med mere fest” fucking idioter.

  Kommentar by Johnson — 20. februar 2022 @ 18:56

 55. Folkeskolen, folkets skole, men ikke for fri debat og dannelse
  https://www.berlingske.dk/politik/hun-er-laererstuderende-og-folketingskandidat-jeg-kommer-aldrig-til-at

  Kommentar by k. m. — 20. februar 2022 @ 20:18

 56. Jeg syntes ikke, vi skal betale for revolution via Radio 24lyv

  Kommentar by Cleon — 21. februar 2022 @ 04:30

 57. Uffe Elbæk om igen- komplet med islamister og nasseludere fra tv.

  Kommentar by Hul igennem? — 21. februar 2022 @ 08:01

 58. #49 -13:24
  Ja den så jeg også, og tænkte “nå, nu er de nået frem til hudfarve?” medierne altså, meen så tænker jeg at det er bare endnu en omvej, for ikke at skrive “ISLAMISKE OMRÅDER”…
  Men der bliver færre og færre omveje og udenomsnakke tilbage for dem, som islamismen rykker tættere og tættere på de privilegerede lakajer og støvleslikker.

  Kommentar by Hul igennem? — 21. februar 2022 @ 08:10

 59. Alle dem der kritisere kommunismen, skal dømmes efter paragraf 266B ….:-) :-) :-).

  Kommentar by Michael Unna — 21. februar 2022 @ 10:06

 60. Er Hr. Møller blevet afhentet af Gestapo?

  Kommentar by Revisoren — 21. februar 2022 @ 11:06

 61. Kina fik sluttet vinter OL af med ordene One World, skrevet med fyrværkeri.
  Var det en venlig hilsen fra World Economic Forum

  I aftes havde TV2 et kort indslag fra Canada, enorm politisk korrekt fremstilling af Trydo.
  Medier fortæller ikke om der befinder sig udenlandske voldsbøller blandt anti-terror-politiet.

  Er det starten på enden for den vestlige verden ?
  Eet er sikkert, der forgår en masse mystisk i Canada som kun undergrunndsmedier beretter om.
  https://citizenfreepress.com/breaking/canadian-flag-trampled-by-police-photo/

  Kommentar by k.m. — 21. februar 2022 @ 11:06

 62. Kommunisme eller babari?

  Den mener vel kommunisme eller islamisme…

  For demokrati og frihed, kan den da umuligt gå ind for.

  Kommentar by Mads kering — 21. februar 2022 @ 14:46

 63. Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

  Kommentar by Cleon — 21. februar 2022 @ 18:37

 64. Ekstra Bladet er i ekstase over, at en mandlig kørestolsbruger skal deltage i Vild Med Dans i den humanistiske stormagt Sverige.

  Lad mig gætte på, at den radikale spazzer Kristian Heegaard nu er sikret en plads i den danske udgave til efteråret…

  Kommentar by Revisoren — 21. februar 2022 @ 19:33

 65. Ja, sikke en fest vi havde i Ukraine under holodomor. Var man til menneskekød, var der rigeligt at spise. Men det var naturligvis ikke rigtig kommunisme.

  Nutidens kommunister mangler et referencepunkt, når de skal forklare, at kommunisme er en fest. Det nytter ingenting, at nogle støvede professorer kan FORESTILLE sig kommunismen som en fest inde i deres hjerner.

  Kommentar by Arne Torp — 22. februar 2022 @ 04:49

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper