3. marts 2010

Træk af P1s virkelighed

P1 forsøger konstant fra alle vinkler at presse multikultur ud af virkeligheden.

Debat om homoseksuel vielse i P1 debat. Eventuelle homoseksuelle velsignelser i ikke-kristne religioner blev ikke nævnt med et ord, og jeg gad da godt se en herboende imam promovere samme. Hvorfor denne abstrakte tilgang…

Pilgrimsvandringer kan få os til at se positivt på folkevandringer…

Oploadet Kl. 15:40 af Kim Møller — Direkte link20 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/12597/trackback

20 Comments »

 1. “Men nu kan man se, at folkevandringer er foregået mere drypvis og fredeligt.”

  Altså nøjagtig som nu.

  Romerriget nåede at være Verdens teknologiske og civilisatoriske centrum i et halvt årtusinde. Mon det moderne Europa kommer til at holde så længe?

  Kommentar by Vagn Henning — 3. marts 2010 @ 16:03

 2. Senere i Apropos om vandring, var der et indslag om vandrehistorier.

  Her fortalte eksperten at historier med indvandrere ( eks. om brug af rottekød i fastfood) var en afspejling af klimaet i samfundet, hvorfor de nærmest påviste at danskere er racister…

  Kommentar by lmnord — 3. marts 2010 @ 16:37

 3. Hvad er det iøvrigt for noget, det dér med P1 og pilgrimsvandringer? Det emne har været i forskellige programmer et utal af gange.
  Da jeg hørte at ugens Apropos-ord var “vandring”, så vidst jeg med det samme at det ville komme til at handle om pilgrimsvandringer.

  Udsendelsen om vandrehistorier var ellers ret fed, på trods af at skinke-danskerne lige skulle have én over trynen.

  Den om folkevandringer valgte jeg at springe over – risikoen for multikultipropaganda var bare for indlysende stor.

  Kommentar by Peter R — 3. marts 2010 @ 16:52

 4. Vedrørende folkevandringer og pilgrimsvandringer.

  Når det gælder den periode, der kaldes folkevandrings tiden (ca. 400 – 700 AD.) er der inden for historieforskningen sket et fortolkningsmæssigt opbrud. Tidligere anså man overgangen fra det man kaldt senantiken til den tidlige middelalder som relativt smertefri. Der skete i denne (senantik opfattelsen) ingen betydelige civilisatoriske ændringer. Andre mener til gengæld, at folkevandringerne, og kristendommens fremkomst, basalt set var skyld i den romerske civilisations sammenbrud. De taler om “the Dark Ages”. Opfattelsen af Den mørkemiddelalder som grum, voldelig og uciviliseret er blevet underbygget med bogen “The fall of Rome and the end of civilization”(2005 Oxford university press) af Bryan Ward – Perkins.

  Denne bog river tæppet væk under den ”fredelige” senantike fortolkning. Her tydeliggøres det igennem arkæologiske fund, at der var tale om et kolossalt civilisations nedbrud som følge af folkevandringerne. Langdistance handel ophørte, brugen af brændt ler stoppede op. Hus byggeri blev mindre sofistikeret.
  Folkevandringerne og de krige og udryddelser der fulgte, havde afgørende effekt på den civilisatoriske udvikling.

  At DR prøver igen, igen, fordreje og vinkle verdenshistorien kommer ikke som en overraskelse. En sammenblanding imellem folkevandringer og pilgrimsvandringer, er igen forvrøvlet.
  Folkevandringer havde til formål at underlægge sig andre folk, tage deres jord, deres kvinder og deres værdier(herunder liv). Pilgrimsvandringer var altid med hjemkomst for øje, eller død ved ankomst til det hellige sted.
  Navnlig er Jørgen Johansens Europa-klip er glade for indgående reportager om pilgrimsfærd til Santiago de Compostela. Hvis nogle af de midalderene og lyserøde førtids pensionister, som vedblivende kagler op om spiritualitet og naturnydelse, egentlig forstod at pilgrimsfærden mål, var nok personlig frelse, men det var også et forsøg på at fastholde Spanien/Israel som kristne lande. Så ville de korse sig.
  Faktisk var det første korstog en reaktion på, muslimers forsøg på at stoppe pilgrimsfærd til Jerusalem.
  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 3. marts 2010 @ 17:51

 5. I DRs optik er historien en konstruktion skabt af de til enhver tid siddende magthavere. Altså kan man i følge denne logik i DR konstruere sin egen historiske virkelighed.
  Passer historien ikke til virkeligheden forfalskes og fordrejes historien så den passer til DRs forvrængede virkelighedsbillede.

  Kommentar by Limewoody — 3. marts 2010 @ 18:18

 6. Pik i røv, hvorfor er det lige såå vigtigt at få det ind i kirken?
  Der er vel ret gode former for homoseksuel vielse i dagens danmark,incl. en velsignelse i kirken, så hvorfor dette homoseksuelle “stormløb” mod institutionen folkekirken?

  Kommentar by PB — 3. marts 2010 @ 18:28

 7. Hmmm, er det bare mig, der ser syner? – eller er teksten blevet forandret sidenhen?

  http://www.dr.dk/P1/Apropos/Udsendelser/2010/02/25104448.htm

  Det er da en helt utrolig omgang historieforfalskning at sammmenligne
  normalt fredelige pilgrimsvandringer af mindre grupper med de deciderede folkevandringer i århundrederne efter Romerrigets fald, hvor al orden ophørte, og hunner (Attila – se DR2 lige nu :) ) og germanske stammer ( visigoter, vandaler etc. ) på skift hærgede Rom og Spanien – ja, endda helt til Nordafrika. Og bla. angler, saksere & juter ( fra DK & det nordlige Tyskland) trængte de keltiske briter ud i yderområderne – Wales, Cornwall, Skotland – af det nuværende Storbritanien, da de overtog hele biksen, efter først at have været inviteret som lejesoldater til at holde pikterne (skotterne) i skak.
  ( den historie kunne vi tværtimod lære en masse af – nemlig at ikke al indvandring er god, og at ikke alle indvandrere ankommer med reelle hensigter ).

  Hvorfor DR? Hvad er egenlig formålet med den slags useriøse, uunderbyggede påstande, når sandheden nærmest er den stik modsatte?

  Hvorfor skal DR konstant lave reklame for multi-kulti-samfundet for
  danskernes licenspenge, når langt de fleste har fået mere end rigeligt af dette håbløse, totalt fejlslagne sociale eksperiment i fuld skala, som politikerne ALDRIG NOGENSINDE har haft mandat til at påføre deres eget folk?

  Kommentar by Bjovulf — 3. marts 2010 @ 19:22

 8. Nå, her var den – dejligt forvirrende :)

  http://www.dr.dk/P1/Apropos/Temaer/2010/0222130729.htm

  Kommentar by Bjovulf — 3. marts 2010 @ 19:42

 9. ““The fall of Rome and the end of civilization”(2005 Oxford university press) af Bryan Ward – Perkins.

  Denne bog river tæppet væk under den ”fredelige” senantike fortolkning. Her tydeliggøres det igennem arkæologiske fund, at der var tale om et kolossalt civilisations nedbrud som følge af folkevandringerne. Langdistance handel ophørte, brugen af brændt ler stoppede op. Hus byggeri blev mindre sofistikeret.
  Folkevandringerne og de krige og udryddelser der fulgte, havde afgørende effekt på den civilisatoriske udvikling.”

  Det er alt sammen meget godt. Men var folk i samtiden besvidste om, at de levede i hvad Ward-Perkins kalder et “sammenbrud”? ;-)

  http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/119421773/HTMLSTART?CRETRY=1&SRETRY=0

  Kommentar by Anonym — 3. marts 2010 @ 19:51

 10. @9 Mon dog ikke?

  Hvis de kan se, at der er urolige tider på vej, og at fremmede
  masser trykker på, kræver land og røver landsby efter landsby etc.?

  Der er i hvert fald mange, der har haft travlt med at gemme deres
  sølv og guld af vejen i jorden på den tid, næppe helt uden grund.
  Det kan vi så være glade for i dag, når vores metaldetektorer finder
  den ene nedgravede sølv- og guldskat efter den anden fra især disse perioder.

  Kommentar by Bjovulf — 3. marts 2010 @ 20:02

 11. “Hvis de kan se, at der er urolige tider på vej, og at fremmede
  masser trykker på, kræver land og røver landsby efter landsby etc.?

  Der er i hvert fald mange, der har haft travlt med at gemme deres
  sølv og guld af vejen i jorden på den tid, næppe helt uden grund.
  Det kan vi så være glade for i dag, når vores metaldetektorer finder
  den ene nedgravede sølv- og guldskat efter den anden fra især disse perioder.

  Kommentar af Bjovulf — onsdag 3. marts 2010 @ ”

  For det første: angrebene var begrænsede i tid og sted. Det eneste tidspunkt du f.eks. ser romerske forfattere i Gallien begræde barbarernes hærgen er i perioden umiddelbart efter barbarerne overskrider Rhinen i vinteren 405/406 (og selve angrebet blev kun muliggjort af en igangværende tvist imellem den østlige og vestlige del af Romerriget over Illyricum).

  For det andet: vi har faktisk ikke specilt mange depotfund fra senantikken (5-6 årh.). Størstedelen kan dateres til angrebene i det 3. årh. Angreb som den romerske stat overvandt ;-).

  Kommentar by R.H. Iversen — 3. marts 2010 @ 20:14

 12. til nr.9 @ Anonym

  Jeg kan desværre ikke åbne den side, du henviser til. Det kan godt være min firewall der er for hidsig over for cookies.

  Den “mørke” middelalder, er en beskrivelse der primært er opstået i de engelsktalende lande. “Mørket” dækker over en periode hvor der er få skriftlige kilder(i forhold til tidligere). Derfor ved vi ikke om samtidens folk var beviste om civilisationssammenbruddet. Det Ward – Perkins pointere, og som jeg syntes, at han beviser, er at alm. romerske borgere kunne for største delen læse og skrive, men at denne kunnen ser ud til at forsvinde eller uddø i løbet af det 4 – 8 århundred efter Kristi. Den grovkornede graffiti som man bla. finder i Pompeji og andre romerske byer(og garnisoner), er fraværende i perioden 4 – 8 årh.(dvs. menig mands evne til at skrive tekster må være reduceret). At kunne skrive blev i Vesteuropa nærmest noget for de indviede(kirkelige).

  Jeg kan derfor ikke afgøre om man i samtiden var bevist om et civilisations sammenbrud, men kan kun bemærke at byer som f.eks. Venedig (bygget på øer i en lagune) blev grundlagt i det 5 årh. Jeg kan ikke afgøre om der var en bevidsthed, men må nøjes med at konstatere at der findes nemmere steder at anlægge en by. Adfærden siger derfor én del om befolkningens(såvel eliten som menigmands) trussels opfattelse. At folkevandrings tiden fik altødelæggende konsekvenser for næsten hele romerriget, mener jeg og en hel del andre historikere bevist.
  mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 4. marts 2010 @ 00:37

 13. ang. ægteskabet.

  Tanken skal vendes om, så det hedder:
  De trossamfund, der på statens vegne vier folk, skal pålægges at vie også homoseksuelle. Det er jo i virkligheden den tanke, der ligger bag. Men det tør politikerne ikke sige. Hvorfor ikke? Fordi det vil støde muslimerne.

  Derfor kommer De Radigale men dette underlige forslag.

  Ville de lighed, ville de pålægge alle anderkendte trossamfund at vie homoer. Men det er jo ikke lighed de vil, men knæfald for de rene i troen.

  Kommentar by Peter Abdul — 4. marts 2010 @ 07:50

 14. ““Mørket” dækker over en periode hvor der er få skriftlige kilder(i forhold til tidligere). ”

  Og det er noget vrøvl. Vi har paradoksalt nok flere kilder til senantikken og den tidlige middelalders europa, end vi har til perioderne forud. Grunden til at tidligere historikere kaldte perioden for “Dark” er fordi, at meget få af disse kilder er af “Historia” genren (som defineret i antikken). Størsteparten af det er helgenlevnedsbsekrivelser eller kortfattede krøniker, kildetyper som tidligere historikere anså for “underlødige” til at skrive “rigtig” historie med (historie i den moderne 19. århs. forstand).

  “Det Ward – Perkins pointere, og som jeg syntes, at han beviser, er at alm. romerske borgere kunne for største delen læse og skrive, men at denne kunnen ser ud til at forsvinde eller uddø i løbet af det 4 – 8 århundred efter Kristi. Den grovkornede graffiti som man bla. finder i Pompeji og andre romerske byer(og garnisoner), er fraværende i perioden 4 – 8 årh.(dvs. menig mands evne til at skrive tekster må være reduceret). At kunne skrive blev i Vesteuropa nærmest noget for de indviede(kirkelige).”

  Fraværet af graffitti er en ren slutning “Ex Silentio”. Det kan ligesågodt have noget at gøre med ændrede normer i samfundet, som det kan med fraværet af skrivekunst. Som allerede påpeget har vi rigeligt med kilder fra perioden, så det er ikke fordi folk ikke skriver.

  “At folkevandrings tiden fik altødelæggende konsekvenser for næsten hele romerriget, mener jeg og en hel del andre historikere bevist.”

  Ødelæggende jovist. Men kun i en række stærkt afgrænsede, korte og præcist definerbare perioder. Paradoksalt nok skulle det være op til (øst)romerne selv at forrette den største og mest varige materielle og demografiske skade på Italien i forbindelse med Belisarius generobringsforsøg i første halvdel af det 6. årh. ;-)

  Kommentar by R.H. Iversen — 4. marts 2010 @ 11:40

 15. Kvindelig præst Lilleør plæderer også for homoseksuelle ægteskaber i folkekirken. I en global verden – hvorfor gør hun ikke det samme i forhold til islam? Hvorfor? Er provinsen (ikke for at genere provinsen – for hvor er den når det kommer til stykket – i en global verden?) flyttet ind mellem ørerne på mennesker? Det lader til det. Og parallelsamfundet lige så. Tilsyneladende. Præster uden helhedssyn kan jeg ikke tage seriøst.

  M.h.t. pilgrimsvandring så ved jeg fra religiøse kredse af, at det i stigende grad dyrkes i folkekirkeregi. Særligt kvinder dyrker denne nye – eller rettere sagt old gamle – form for religiøse og frelste indadvendthed. Verden vendes i kvindekredse i stigende grad ryggen – og dermed kampen for demokrati? Og for kvinders rettigheder ligeså? Og det er bl.a. den hellige Birgitta der dyrkes. Uanset det at hun havde sat 8 børn i verden, da hun besluttede sig for at forlade dem alle – for at følge sit såkaldte hellige kald og vandre til Italien.

  Få nu de bederum ud af universiteter.

  Kommentar by Liva — 4. marts 2010 @ 12:01

 16. Kan vi bare konstatere at P1 reelt hedder Spin1, nemlig venstrefløjens organiserede spin for at sidestille Islam og kristendom som “ligeværdige skyldige” og dermed legalisere Islams globale voldsrus?

  DR er en kæmpestor væskende byld på demokratiets næse. Luk for fanden i helvede dette enorme monstrum af en propagandamaskine.

  Stop al licensbetaling og gør den til individuelt abonnement, med kodning.

  Lav en stats-kanal, direkte styret fra Christiansborg med kun public service og uden pynt og underholdning. Max licens: 100 kroner om året.

  Dermed vil der åbnes for et frit marked i medieverdenen når den skævvridende støtte forsvinder. Det samme skulle gælde statens kunstfond og så mange andre af de institutioner som venstrefløjen har gjort til deres propagandamaskiner og censurudvalg.

  Kommentar by Nanoligator — 4. marts 2010 @ 12:04

 17. I øvrigt, så er der seriøse forslag om at lukke for licensen til BBC i England. Så det er ikke en isoleret tanke.

  Nå, øv, artiklen er ikke online, men findes i børsen fra i går.

  “BBC skærer voldsomt på net og radio”

  BBC er jo en lidt mere hæderlig og stolt pendant til svansede og selvfede lille grandkusine DR. Man har lov at håbe.

  Andet interessant fra Børsen:

  Wilders stormer frem..

  http://borsen.dk/politik/nyhed/178041/

  Kommentar by Nanoligator — 4. marts 2010 @ 12:13

 18. “Vælgerne i Holland har taget et kraftigt skridt til højre og tildelt Geert Wilders’ stærkt højreorienterede og islamkritiske Frihedsparti sejren ved kommunalvalget, som blev det mest nationalistisk prægede af slagsen nogensinde, skriver dagbladet de Volkskrant.”

  Underlig formulering, idet man aldrig skriver at islam-imødekommende politikere er stærkt venstreorienterede ?

  Kommentar by Boo — 4. marts 2010 @ 12:39

 19. @ 14 Til R. H. Iversen

  Hvem skrev?

  Der er i vor tid blevet væsentligt mere acceptabelt rent sprogligt for historikere, at tale om ”fremkomst af den tidlige middelalder”, end ”sammenbruddet af den antikke civilisation”. Vi kan bedre lide en tolkning der indvarsler noget nyt (måske godt, men under alle omstændigheder noget nyt). Derfor er de gotiske (og andre) stammers indtog ind i romerriget blevet reduceret til noget naturligt og relativt smertefrit. Dette var ikke tilfældet navnlig hvis man spørger Bryan Ward – Perkins

  Ligeledes er begrebet civilisation blevet moralsk forurenet, fordi en del af de store engelske imperiebyggere benyttede begrebet civilisering til at retfærdiggøre deres handlinger. Men hvis vi ikke benytter begrebet civilisation, men istedet benytter begrebet komplekse samfund kontra mindre komplekse samfund, kan vi så ikke sige at Romerrigets komplekse samfund afløstes af mindre komplekse samfundstyper?

  Pointen i Ward – Perkins argument er; Hvem Skriver?
  Det er rigtigt, at man har massevis af helgen beskrivelser, og religiøse tekster fra 4 – 7 årh.
  Men hvor er menigmand henne?
  Ward – Perkins viser med de tusindvis af inskriptioner/stempler, m.m., på ler produkter, og husmure i antikken, at dette alt sammen var rettet i mod den daglige handel og vandel, dvs. den alm. kommunikation imellem alm. mennesker, da mange af disse inskriptioner er af små dagligdags graffitier, nogle grovkornede vitser, andre politiske opråb, andre igen priser på produkter, m.m.
  Ward – Perkins grundtese er, at en stor del af hele befolkningen kunne læse og skrive i Romerrigets tid.
  Han påstår ikke, at der ikke var en skrift og læse kultur i perioden i mellem 4 – 8 årh., men han kan konstatere at der var færre sekulære personer der kunne det. Ligeledes er de fysiske inskriptioner, ikke nær så sofistikerede som tidligere.
  F.eks. når man når i se på et charter dokument fra 8 århundreds Norditalien med 1000 underskrivere. 71% af dem der underskriver sig med et navn er kirkelige(præster, m.m.). Af de 633 sekulære underskrivere, var det kun 93 eller 14 % der skrev under med deres navn.
  Dette er selvfølgelig kun et eksempel, men det ser ud til at læse og skrivekundskaben kun ”overleve” i kirken og klostrene.
  Ex Silentio argumentet er ikke noget godt argument, når det står alene, men Ward – Perkins fremhæver i sin bog den betydelige nedgang i langdistance handelen og nedgang i brug af brændte teglsten(simplere hus byggeri). Ligeledes påpeger han lertøjets manglende professionalisme (det blev ikke længere drejet). Alle disse ting sker i perioden i mellem det 4 og 8 årh, hvor der pludselig samtidigt opstår denne tavshed hos alm. mennesker. Det er et samlet hele(dvs. alle faktorerne), der er grundlaget for Ward – Perkins tese om civilisations sammenbrud.

  Jeg acceptere fuldt ud din modstand imod Ex Silentio argumentationen, men det er der ikke tale om. På et eller andet tidspunkt må fraværet af en eller flere evner eller handlinger, som tidligere har eksisterende/været udøvet, kunne debatteres som fraværende, navnlig når disse ses i sammenhæng med flere samfundsmæssige forandringer. Jeg kunne med i lige så god ret postulere, at mængden af netop kirkelige eller religiøst orienterede kilder, som f.eks. helgenbeskrivelser og krøniker, understreger det faktum, at kirken var blevet den sidste bastion for læse og skrive kundskaber.
  Det der tidligere var alment, var nu noget for de få.

  Det er rigtigt Belisariuses i år 341 i forsøget på at generobre Italien, medvirkede til spredningen af det der er kaldt den Justinian`s pest, men hans tropper var ikke årsagen. Det er ligeledes rigtigt at Italiens befolkning blev decimeret af sammen syge.

  Hvorfor er vi så bange for at bruge ord og begreber som sammenbrud. Er det fordi vi lægger moralske vurderinger ind i disse ord. Hvorfor bekæmpes tanken om, at det romerske riges civilisation brød sammen under folkevandringerne. Er det fordi vi er angste for, at det kan ske igen?

  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 4. marts 2010 @ 23:11

 20. “Hvem skrev?”

  I vort bevarede materiale fortrinsvis den katolske kirke.

  “Der er i vor tid blevet væsentligt mere acceptabelt rent sprogligt for historikere, at tale om ”fremkomst af den tidlige middelalder”, end ”sammenbruddet af den antikke civilisation”. Vi kan bedre lide en tolkning der indvarsler noget nyt (måske godt, men under alle omstændigheder noget nyt). Derfor er de gotiske (og andre) stammers indtog ind i romerriget blevet reduceret til noget naturligt og relativt smertefrit. Dette var ikke tilfældet navnlig hvis man spørger Bryan Ward – Perkins ”

  Heh. Og hvis du spørger romerske historieskrivere i tidlig kejsertid begyndte Romerrigets undergang i 146 f.Kr. da den sidste værdige modstander forsvandt. Ideen om Roms undergang som noget der var i gang med at ske eller allerede var sket fandtes allerede i antikken og trivedes glimrende.

  “Ligeledes er begrebet civilisation blevet moralsk forurenet, fordi en del af de store engelske imperiebyggere benyttede begrebet civilisering til at retfærdiggøre deres handlinger. Men hvis vi ikke benytter begrebet civilisation, men istedet benytter begrebet komplekse samfund kontra mindre komplekse samfund, kan vi så ikke sige at Romerrigets komplekse samfund afløstes af mindre komplekse samfundstyper?”

  Jovist. Det har jeg skam aldrig benægtet.

  “Pointen i Ward – Perkins argument er; Hvem Skriver?
  Det er rigtigt, at man har massevis af helgen beskrivelser, og religiøse tekster fra 4 – 7 årh.
  Men hvor er menigmand henne?
  Ward – Perkins viser med de tusindvis af inskriptioner/stempler, m.m., på ler produkter, og husmure i antikken, at dette alt sammen var rettet i mod den daglige handel og vandel, dvs. den alm. kommunikation imellem alm. mennesker, da mange af disse inskriptioner er af små dagligdags graffitier, nogle grovkornede vitser, andre politiske opråb, andre igen priser på produkter, m.m.
  Ward – Perkins grundtese er, at en stor del af hele befolkningen kunne læse og skrive i Romerrigets tid.”

  Hæh.
  -Ang Graffittien: Størstedelen af den er fra Pompeii, der kun blev bevaret i kraft af områdets “nedfrysning” ved Vesuvs udbrud. Der kan her således udmærket være tale om, at tidlig kejsertid simpelthen er overrepræsenteret og derved “skævvrider” analysen. Man kan som allerede sagt ikke slutte noget afgørende “Ex Silentio”.
  -Ang Gravindskrifter: Overvejende hedensk skik. Dør ud efterhånden som Kristendommen tager over. beviser i sig selv ikke noget.

  “F.eks. når man når i se på et charter dokument fra 8 århundreds Norditalien med 1000 underskrivere. 71% af dem der underskriver sig med et navn er kirkelige(præster, m.m.). Af de 633 sekulære underskrivere, var det kun 93 eller 14 % der skrev under med deres navn.
  Dette er selvfølgelig kun et eksempel, men det ser ud til at læse og skrivekundskaben kun ”overleve” i kirken og klostrene.”

  Nu fyldte kirker og klostre immervæk en overordentlig stor del i middelalderens samfund, hvilket de ikke gjorde tidligere Så alene på denne baggrund at postulere et afgørende fald i læse og skrivefærdigheder i befolkningen som helhed forekommer noget u-underbygget.

  “Ex Silentio argumentet er ikke noget godt argument, når det står alene, men Ward – Perkins fremhæver i sin bog den betydelige nedgang i langdistance handelen og nedgang i brug af brændte teglsten(simplere hus byggeri). Ligeledes påpeger han lertøjets manglende professionalisme (det blev ikke længere drejet). Alle disse ting sker i perioden i mellem det 4 og 8 årh, hvor der pludselig samtidigt opstår denne tavshed hos alm. mennesker. Det er et samlet hele(dvs. alle faktorerne), der er grundlaget for Ward – Perkins tese om civilisations sammenbrud. ”

  Heh. Som allerede påvist af Henri Pirenne fortsatte fjernhandelen ufortrødent også selvom de fhv. vestlige dele af Romerriget var blevet splittet i en række mindre kongedømmer. F.eks. bliver den såkaldte “African Red Slip” keramik ved med at dukke op i Gallien i det 6. årh. Det er reelt først med muslimernes erobring af Nordafrika (iflg Pirenne) at denne fjernhandel ophører. Desuden forstår jeg heller ikke dette her med et “civilisations-sammenbrud”. Et andet af Ward-Perkins argumenter er fraværet af La Graufesenque keramik, men produktionen her toppede allerede i 1. årh. e.Kr. og var næsten svundet ind til ingenting allerede i det 2. årh. Hvordan kan dette være et argument for Romerrigets sammen brud? Og hvis både administration, lovgivning og fjernhandel fortsætter med at være i effekt, hvordan kan der så være tale om et civilisations sammenbrud? det eneste “sammenbrud” der vel så er tale om, er vel at den centrale administration over den vestlige del af Romerriget forsvinder.

  “Det er rigtigt Belisariuses i år 341 i forsøget på at generobre Italien, medvirkede til spredningen af det der er kaldt den Justinian`s pest, men hans tropper var ikke årsagen. Det er ligeledes rigtigt at Italiens befolkning blev decimeret af sammen syge. ”

  Æhrmm….
  I år 341 hed kejserne hhv. Constans II og Constantius II og Romerriget var stadig en samlet enhed. Belisarius angreb på det gotiske Italien startede i vinteren 535-536 med at reducere de gotiske garnisoner på Sicilien. Herefter var Italien slagmark i næsten 20 år (senest indtil 555), hvilket decimered befolkningerne og ødelagde byerne (Rom selv var under belejring adskillige gange). Hvad end der har været tilbage blev kvæstet i Lombarderinvasionen i 568.

  “Hvorfor er vi så bange for at bruge ord og begreber som sammenbrud. Er det fordi vi lægger moralske vurderinger ind i disse ord. Hvorfor bekæmpes tanken om, at det romerske riges civilisation brød sammen under folkevandringerne. Er det fordi vi er angste for, at det kan ske igen?”

  Hæh.
  For det første: “Sammenbruddet” som du omtaler var et administrativt et, hvor den vestlige del af Romerriget mere eller mindre frivilligt afgav kontrollen til andre statsdannelser. Til dels blev denne udvikling støttet og opmuntret fra Østroms side (Både Odoacer og Theodoric d. Store var konger over Italien med den østromerske kejsers velsignelse).
  For det andet: Reelle folkevandringer der afgørende ændrer et samfunds demografiske sammensætning er reelt først blevet muliggjort med moderne madkonserverings og rejseteknologi. Barbarerne blev “opslugt” af de provinser hvor de bosatte sig (den eneste undtagelse her er Britannien, som er den eneste romerske provins hvor der reelt fandt et “sammenbrud” og en opgivelse af den romerske arv sted). Så snart barbarerne befinder sig indenfor de romerske provinser bliver de umulige at skelne arkæologisk fra de romerske indbyggere. Sprogene i Spanien, Frankrig og Italien er stadig varianter af “Rendestenslatin” den dag idag.

  Kommentar by R.H. Iversen — 5. marts 2010 @ 16:19

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper