19. april 2022

Edward Cline, 2008: “When Muslims reach 10 percent of the population, they increase lawlessness…”

En flad læringskurve er prisen for at være en del af det gode selskab, og et udgangspunkt for at komme i betragtning til fast arbejde i mediebranchen. Journalist Uffe Gardel, tidligere tillidsmand for Berlingske, pointerede forleden, at lande omkring Rusland kunne være nødt til at deportere større russiske mindretal. Nu kan man så læse, at han har ændret holdning til Muhammed-tegningerne. Under overskriften ‘Tak til Paludan’ erklærer han nu, at med “… de voldsparate mindretals stadige udvidelse af krænkelseszonen, stadige forsøg på at indskrænke hvad man må sige om islam, og gøre mod islam, bliver mit principielle synspunkt uholdbart”. Tak til Paludan…

Tilbage i 2008 skrev forfatteren Edward Cline en meget citeret artikel til Family Security Matters. Pointen er simpel. Det handler om demografi. Det essentielle er ikke hvorfor det forholder sig sådan, men hvordan vi undgår at Danmark bliver en del af den islamiske radikaliseringsskrue. Debat er fint, men livet er ikke et rollespil.

“Below two percent Muslims are well-behaved citizens and cause little apparent trouble for the host society.

At two percent and three percent Muslims begin to proselytize from other ethnic minorities and disaffected groups with major recruiting from the jails and among street gangs.

From five percent on Muslims exercise an inordinate influence in proportion to their percentage of the population. They push for the introduction of halal (‘clean’ by Islamic standards) food, thereby securing food preparation jobs for Muslims. They increase pressure on supermarket chains to feature it on their shelves—along with threats for failure to comply (United States, Switzerland, Sweden). At this point, Muslims work to get the ruling government to allow them to rule themselves under Sharia, or Islamic law. (England, Netherlands, Philippines).

When Muslims reach 10 percent of the population, they increase lawlessness as a means of complaint about their conditions (Paris—car burning). Any non-Muslim action that offends Islam will result in uprisings and threats (Amsterdam, Denmark—Mohammed cartoons, murder of Theo van Gogh).

After reaching 20 percent of a population expect hair-trigger rioting, Jihad militia formations, sporadic killings and church and synagogue burning (Indonesia, Ethiopia).

After 40 percent you find widespread massacres, chronic terror attacks and ongoing militia warfare (Bosnia, Chad).

From 60 percent you may expect unfettered persecution of non-believers and other religions, sporadic ethnic cleansing (genocide), use of Sharia Law as a weapon and jizya, the tax placed on [conquered] infidels (Sudan, Albania).

After 80 percent, expect to find state-run ethnic cleansing and genocide (Syria, Egypt, UAE).”

(Set på Tiktok, 2022: “This’s what happenings When you try to disrespect islam”)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/126160/trackback

17 Comments »

 1. >80%, “flugt” fra regimet, så et nyt område kan destabiliseres, ødelægges og derefter erobres.

  Kommentar by DavidK — 19. april 2022 @ 10:55

 2. Vi ser jo allerede afbrænding af kirker og deciderede henrettelser af præster og skolelærere i Frankrig.

  Hvor mange procent af befolkningen er muhammedanere i det islamiserede shithole Frankrig?

  Kommentar by Revisoren — 19. april 2022 @ 11:04

 3. Hvis vi tæller alle muslimer med, også dem der er Danske statsborgere osv. så er der over 10% muslimer i Danmark, det kan også ses på kriminaliteten fra dem, rettet mod ikke muslimer…

  Kommentar by Christian Sørensen — 19. april 2022 @ 11:15

 4. Forstår det overhovedet ikke! Især ikke når man læser deres fredelige racistiske krigsmanual Koranen –

  Sura 2.216 Jeres forskrift er at føre krig selv om det skulle være jer imod.

  Sura 9.73 Profet! Bekæmp de vantro. Vær skånselsløs mod dem! Deres herberg bliver helvede. Hvilket ondt endeligt!

  Sura 8.59-60 De, der er vantro, skal ikke regne med at undslippe; de kan ikke unddrage sig.

  Udrust imod dem så stor en styrke og så mange kampheste, som I formår, for dermed at sætte en skræk i Allah´s og jeres fjende og i andre…

  Sura 4.89 De (vantro) ville ønske, at I var vantro, lige som de selv er vantro, således at I var lige. Tag ikke nogen af dem til venner, før de udvandrer for Allahs sag! Hvis de vender sig bort, skal I gribe dem og dræbe dem, hvor I end finder dem.

  Sura 9.5 Når de fredhellige måneder er omme skal I dræbe dem, der sætter andre ved Allahs side, hvor som helst I finder dem! I skal gribe dem, belejre dem, ligge på lur efter dem i hvert baghold! Men hvis de omvender sig (bliver muslimer), holder bøn og giver almisse, så lad dem frit gå.

  Sura 47.36 Bed ikke om fred når I har overtaget, Allah er med jer.

  Sura 9.29 Bekæmp dem, som ikke tror på Allah og den yderste dag, og som ikke forbyder, hvad Allah og hans udsending forbyder; og blandt dem, der har fået skriften , skal I bekæmpe dem, der ikke bekender sig til den sande religion (islam), indtil de et kuet og betalt skat (til muslimerne). De kristne siger ”Messias er Guds søn!” Det er de ord de tager i deres mund. De efterligner, hvad de, der var vantro, sagde tidligere. Måtte Allah bekæmpe dem” Hvor kan de være så forløjede?

  Sura 8.17 Det var ikke jer, der slog dem ihjel, men Allah som slog dem ihjel,

  når du kastede (spydene mod dem) var det ikke dig der kastede, men Allah, der kastede.

  Sura 9.13 Kæmp mod dem! Så vil Allah straffe dem ved jeres hånd og gøre dem til skamme, hjælpe jer mod dem og læge hjertet hos de troende folk hånd.

  Sura 9.3 Forkynd dem, der er vantro en pinefuld straf.

  Sura 8.65 –66 Profet! Anspor de troende til at føre krig. Hvis der er 20 udholdende mænd af jer, vil de besejre 200, og hvis der 100 af jer, vil de besejre 1000 af dem, der er vantro, for de er folk, der intet forstår. Der tilkommer ikke en profet nogen fanger, før han har kæmpet og sejret i landet.

  Sura 9.123 I, som tror (på Allah)! Bekæmp dem af de vantro, der er i nærheden af jer! Lad dem finde jer skånselsløse! I skal vide, at Allah er med de gudfrygtige (muslimer).

  Sura 9.38-39 I,som tror (på Allah)! Hvad er der i vejen med jer? Når man siger til jer: ”Ryk ud for Allahs sag!” er I som tynget mod jorden… Hvis I ikke rykker ud, vil han tildele jer en pinefuld straf…

  Sura 9.41 Ryk ud med let oppakning eller med tung og før krig med jeres ejendom og liv for Allahs sag. Det er bedste for jer hvis I har viden.

  9.62 Ved I ikke, at den, der sætter sig op mod Allah og hans udsending, har Helvedes ild i vente. Der skal han blive til evig tid. Det er en vældig vanære.

  Sura 8.12-14 (Byttetagningen): Jeg vil sætte en skræk i livet på dem, der er vantro. Hug dem over nakken (med sværdet)! Hug dem over hver en finger! For de satte sig op mod Allah og hans udsending! Allah er streng til at straffe. Sådan er det, så smag det! De vantro har ildens straf i vente.

  Sura 5,33 Gengældelsen for dem, der bekæmper Allah og hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er at de bliver dræbt eller kors-fæstet eller får deres hænder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det!

  Jihad som udvandring og overtagelse af de vantros land

  Sura 9.74 De, der tror (på Allah) og udvandrede og kæmpede for Allahs sag, og de, der gav jer husly og hjælp, det er de sande troende.

  Sura 9.20 De, som tror (på Allah) og udvandrede og kæmper med deres ejendom og deres liv for Allahs sag, de befinder sig på et højere rangtrin hos Allah. Det er dem, der vil sejre.

  Sura 33.26-27 Han (Allah) fik dem af skriftens folk (jøderne og de kristne) … til at komme ned fra deres befæstede stillinger og satte dem en skræk i livet, idet I dræbte en del og tog en del til fange. Han gav jer deres jord, deres boliger og deres ejendom i arv, og desuden jord, som I endnu ikke havde betrådt. Allah er i stand til alt..

  Sura 48.20-21 Allah lovede jer meget bytte, som i skulle tage, og dette lod han hurtigt ske for jer…

  Og noget andet bytte, som I endnu ikke har bemægtiget jer, har Allah allerede indkredset. Allah er i stand til alt.

  Hvis de, der er vantro, havde taget kampen op mod jer, ville de snart have vendt ryggen til. Siden finder de ingen ven og ingen til at hjælpe sig.

  Allah giver muslimerne meget bytte og fuldstændig magt over alle vantro

  Sura 59.6 Hvad Allah gav sin udsending som bytte fra dem (fra de vantro) skulle I hverken transportere på heste eller kameler for at få fat i. Allah giver sine udsendinge magt over hvem, han vil. Allah er i stand til alt.

  Profetens udvandring, som er basis for islams tidsregning, er vigtig for alle muslimer. Engang var det Mekka, som skulle erobres, nu er det nyt land i Vesten, som skal koloniseres og som Allah vil skænke alle dem som bytte, der følger ham jfr.

  Kommentar by Mads kering — 19. april 2022 @ 13:15

 5. Jeg følger en del amerikanske blogs og der en del som har berørt historierne om “White flight” fra amerikanske byer som Baltimore og Detroit i slutningen af 60erne. En del siger, at man kan se på statistiker fra byerne, at de sorte ofte når de var et mindretal af en vis størelse lage bånd og hæmninger på dem selv. Da de i størrelse voksede forsvandt denne og man begyndte, at se pogromer mod hvide i weekender. Sorte gik på jagt på hvide og tæskede vilkårligt dem de mødte. Skadesturer fyldte med hvide ofte for vold i weekenderne. Folk begyndte så, at flyttet fra byerne. Det var en form for etnisk udrensning. Man ser det faktisk det samme mellem mindretal i USA. I det sydlige Californien jagtes sorte ud af områder med mange latinoer. I andre amerikanske byer er sortes overfald på asiater og ortodokse jøder epidemisk. Så, det er ikke kun knyttet til muslimer. Det er knyttet til multikulturen, grupper som er meget forskellige fra hinanden og deres antal.

  Kommentar by CCC — 19. april 2022 @ 14:33

 6. Så hvad kommer først?
  1) De internationale muslimske opstande, borgerkrige eller religionskrige, som skal sikre muslimerne “lebensraum” og dhimmier.
  2) Det amerikansk udløste ww3 atomragnarok, som følge af Ukraines forestående nederlag.
  3) Den totale globale kollaps, som følge af verdens grotesk høje overbefolkning.
  4) Det totale klimakollaps, også udløst af uhæmmet rovdrift og co2 opvarmning.
  5) Det store Reset’s koncentration af verdens magt og rigdom i oligarkernes hænder, med udløsning af alle kamp mod alle.
  Den første mulighed er nok den mest sandsynlige.

  Kommentar by Gustav Jensen — 19. april 2022 @ 15:00

 7. Altså det er jo Islam i en nøddeskald. Samtlige erfaringer verden over fra samtlige andre kulturer. Islam er en usekulær diktatorreligion med et bizart Førerprofet ideal, som hader den frihed alle andre har- en form for legaliseret lovløshed, fordi det ikke høre til inden for Deres selvforståede religiøse univers, så som Glistrup sagde, når de er mange nok (cirka 10 procent) begynder ballade og optøjer, indtil de har erobret et område. Alt historisk og samtidsmæssigt erfaring. Mit afgrundsdybe foragt for den tidligere politisk korrekte løgnemoralske medier og politikere, som har ofret Deres børns fremtid på Deres selvfrelste drømmeideal langt væk fra den jordnære virkelighed. Jeg har skrevet det så detaljeret så mange gange, og mere detlajeret, hvis man scroller tilbage. Gider ikke længere. Forkølet :-).

  Kommentar by Michael Unna — 19. april 2022 @ 15:03

 8. Meget tyder efterhånden på at danskerne først for alvor forstår HVOR katastrofal udviklingen (invasionen/udskiftningen) er, når det er blevet for sent at vende den og danskerne er et hadet mindretal i vores eget land.

  Kommentar by Peter Nielsen — 19. april 2022 @ 17:18

 9. Ti procent er netop tallet i Sverige.

  Kommentar by BB — 19. april 2022 @ 18:01

 10. Gustav Jensen 15:00
  Jeg vælger nr 5

  Kommentar by k. m. — 19. april 2022 @ 18:20

 11. Kommentar by BB — 19. april 2022 @ 18:01

  Ti procent er netop tallet i Sverige.

  De er da nærmere 20%.

  7 millioner svenskere, 3 millioner ikke-svenskere, hvoraf de fleste er muslimer, eller fra muslimske lande, og med langt mere til fælles med, end til forskel fra, muslimerne.

  Kommentar by Træt — 19. april 2022 @ 18:51

 12. @ Træt: Nej, overdrivelse fremme ikke sagen. Der er nu lidt over 30 procent “af fremmed herkomst” i Sverige. Langt fra alle er muslimer. PEW skønnede i 2016, at det var 8.1 procent. Det tal er for lavt. Realistisk set er det omkring 10 procent, men det er så hastigt voksende, at det vil overhale Frankrig i løbet af få år.

  https://www.pewresearch.org/religion/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/

  Kommentar by BB — 19. april 2022 @ 20:12

 13. En håndfuld danskere eller svenskere med de rette våben kunne hurtigt redde vores lande fra disse udenlandske rotter.

  Kommentar by piphans — 19. april 2022 @ 20:58

 14. Her har vi drejebogen for den islamiske erobring af Europa. Magthaverne gennem de seneste årtier har beredt vore efterkommere en spændende fremtid.

  Jeg tror dog at en form for modstandsbevægelse blandt etniske europæere langt om længe vil vågne op og blive så stærk at der kommer til en decideret borgerkrig. I en egentlig krig er muslimske hellige krigere intet værd mod veluddannede regulære kampenheder. Det har der været mange eksempler på i de seneste års historie: I Israel, Irak, Afghanistan.

  Fornærmelser af Islam og dens profet vækker vrede blandt muslimer. Men det gør optøjer og vold i gaderne så sandelig også blandt europæere.

  Kommentar by JC — 19. april 2022 @ 21:24

 15. At 14:
  Europæere vil ALDRIG forsvare den vestlige civilisation.
  “THIS IS THE WAY THE WORLD ENDS, NOT WITH A BANG BUT A WHIMPER.” ~ T.S. ELIOT

  Kommentar by Bastardo — 20. april 2022 @ 07:35

 16. @BB:
  Kristne negre og arabere opfører sig kun marginalt fra deres muslimske artsfæller, når der er mange af dem.
  Assyrerne i Sverige er massivt kriminelle, og alle negre er også.

  Kommentar by Træt — 20. april 2022 @ 18:28

 17. Muhammedaneren til højre på ovenstående billede har da husket at iføre sig reglementeret mundbind.

  Som Samira Nawa siger; integrationen går rigtig godt!

  Kommentar by Revisoren — 21. april 2022 @ 10:53

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper