14. maj 2010

Venstreekstreme Kirkeasyl – Politikens udlændingepolitiske frontorganisation?

Sidste års angreb på den danske udlændingepolitik i regi af Kirkeasyl, endte i sensommeren med oprettelsen af Komitéen for flygtninge under jorden, og det i medierne meget omtalte Asylbureau. Hvor komitéen systematisk overtrådte loven, så var formålet med asylbureauet at udnytte gældende love og konventioner til at omgå den danske udlændingepolitik.

Asylbureau blev et anpartsselskab, der fik Nikolaj Bøcher, som direktør, og han er en gennemgående figur i Kirkeasyl og beslægtede autonome organisationer. Privat bor han i kollektiv med Anne Baagø, initiativtager til Luk lejren oktober 2008, og talsperson for Kirkeasyl sommeren 2009. I det forholdsvis lille kollektiv bor flere kendte venstreradikale, herunder Søren Borking, der tidligere var talsmand for Globale Rødder. I forbindelse med EU-topmødet i 2002 sammen med Kirkeasyls senere pressechef Pelle Dragsted, der til Dagbladet Arbejderen erklærede at de ‘direkte vil konfrontere magten’.

Forleden fik jeg tilsendt to interne evalueringer fra Kirkeasyls Asylbureau. Her kan man se, at en ‘HRGjerding’ onsdag den 9. september 2009 indkaldte til et såkaldt ‘pressetræningsmøde‘. HRGjerding er identisk med Helena Reumert Gjerding, der er nært beslægtet med Enhedslistens Maria Reumert Gjerding, der sidder på Christiansborg sammen med Frank Aaen og Pelle Dragsted. På Roskilde Universitetscenter har hun blandet andet skrevet opgaver med autonome Laurids Hovgaard og terrorsympatisørerne Anne Rehder og Katrine Willumsen.

Helena Reumert Gjerding er søster til Sebastian Gjerding, der tidligere var talsmand for Globale Rødder, og som praktikant for Dagbladet Information kort forinden skrev flere tårevædende artikler om afviste asylansøgere. Under COP15 skrev han rosenrødt om forsøget på at “sætte en anden dagsorden”, og minsanten om ikke medskribenten i et enkelt tilfælde er Lars Borking – tidligere aktiv i Globale Rødder, og nu løst tilknyttet Information som klima-journalist.

Hvor det ikke kan overraske, at Dagbladet Information i kraft af sit bagland har tæt kontakt til venstreradikale miljøer, så fremgår det klart af de to tilsendte evalueringer, at Politiken agerede som en selvstændig aktør, og gik langt videre end medier bør gøre, ikke mindst af hensyn til den journalistiske integritet – den klassiske adskillelse mellem ‘news’ og ‘views’.

(word-fil, Asylbureaus evaluering[2].doc; udateret, ultimo 2009)

Af word-dokumentets skjulte data, fremgår det, at begge evalueringer er skrevet af Ditte(-Marie) Fallesen Kjer, på en computer tilhørende Københavns Kommune. Hun har som flere andre i Kirkeasyl en fortid i den venstreorienterede Operation Dagværk.

Fra den første evaluering.

“Asylbureau blev oprettet den 17 august.
Banken den 18 august.
Ugen efter blev der holdt møde med Rasmus Bjerre + Mikkel Skov.”

“Var i medierne hvor vi prøvede at fortælle om asylbureaus koncept, vi nævnte ikke at vi allerede havde fået afslag, prøvede at sælge historien om det nye forrygende og sunde initiativ som danskere kunne støtte.”

“3-4 september blev vi færdig registrerede som Aps.
Snakke med dataløn, Politiken, Merkurbank om tilbud om at sætte kassekredit til rådighed. Der blev skabt alliancer”

Næsten fra begyndelsen havde Politiken vist interesse i vores virksomhed, og vi havde telefonisk kontakt, ligesom der var korrespondance omkring vores virksomhedsplan etc.
15 september. Vi endte med ikke at sende vores ansøgninger ind, da pol gav os et ultimatum. Enten ville vi fortsætte samarbejdet med dem og så måtte vi ikke sende ansøgninger af sted, ellers var det slut. Panikmøde i cafeen, møde senere på aftenen udenfor. Vi var ret mange. Det var en svær diskussion idet pols ultimatum var det samme som at forkaste alt det vi havde arbejdet på, og droppe vikardelen helt dvs Asylbureau. Vi var ikke enige i deres analyse af situationen – de lagde meget lidt vægt på at imødekomme proforma stemplet udlændingeserviece gerne ville give os uanset hvad…

Onsdag d. 17. Rystende møde med Peter Mogensen.

“Vi talte med kloge folk og arbejdede på nye alliancer indenfor univerdnen. Møde med Gammeltoft og flere.”

“Møde med Foldschack. Vi ville have juridisk bistand, der blev sat et møde op og han fik plantet ideen om at lave en fond. Efter det blev der brugt lidt tid på at diskutere fonden. Vi så et stort potentiale i fonden og dens muligheder for at ophobe midler.
Tovtrækkeri med Politiken i tiden herefter om hvad der skulle ske med pengene. Vi ville gerne have at pengene gik ind i fonden.
Tiden herefter kom til at handle meget om møder med Politiken. Vi ville gerne have formaliseret samarbejdet med dem og klarlagt hvad vi kunne ofrvente af hinanden.

Vi ringer til Pol og fortæller det til dem. I starten bakker de os op, og vi holder dem løbende underrettet om sagens absurde gang.
Fredag d. 30 får vi kniven og de vil køre selv.”

Da Kirkeasyl var på sit højeste, stod Politikens redaktionschef Peter Mogensen på scenen under et større demonstration på Rådhuspladsen. Her forklarede han, at han var der ‘lidt’ på vegne af hans “gode ven og chef Tøger Seidenfaden”. Efterfølgende forklarede han på sin blog, at han ikke altid kunne forholde sig neutralt, og tilføjede, at Kirkeasyl “var en tværpolitisk moralsk humanitær sag”.

(Peter Mogensen, Kirkeasyl-demonstration, 18. august 2009; mere)

At Kirkeasyl skulle være ‘tværpolitisk’ er meget langt fra virkeligheden, hvad Peter Mogensen, Tøger Seidenfaden og Politiken på intet tidspunkt kan have været uvidende om. Af den ovenciterede Asylbureau-evaluering, fremgår det tillige klart, at Politikens samarbejdede med Kirkeasyl på en måde, der intet har med journalistik at gøre. Politiken forsøgte at presse Kirkeasyl til at makke ret, men et dagblad bør selvfølgelig ikke have en udlændingepolitisk frontorganisation.

Første navn der optræder i evalueringen er Rasmus Bjerre. Helt tilbage i 1997, var han en af 27 venstreradikale der i Holland blev sigtet for medlemskab af en kriminel organisation under et anti-EU-manifestation. Blandt de øvrige var flere medlemmer af Antifascistisk Aktion, Pelle Dragsted (igen igen), Ulrik Sebastian Kohl (terrordømt), Claus Svendsen og tidligere Enhedslisten-MF’er Pernille Rosenkrantz-Theill. Claus Svendsen meldte sig ud af Enhedslisten året efter, da han fra talerstolen på årsmødet, nægtede at undsige overfaldet på Pia Kjærsgaard. Rosenkrantz-Theill blev frikendt og fik erstatning fra den hollandske stat – halvdelen af erstatningen donerede hun prompte til Antifascistisk Aktion. Fem år senere angreb en af hendes gæster statsminister Anders Fogh Rasmussen med rød maling – Lars Grenaa, Globale Rødder, og senere – Kirkeasyl.

I 2001 var Rasmus Bjerre aktiv i Göteborg-aktionen (gbg2001), en paraplyorganisation for den yderste venstrefløj, herunder ATTAC og Antifascistisk Aktion. Overfor Information afviste han brugen af vold, og nuancerede herefter så ingen kunne være i tvivl om sindelaget: “Vi kunne ønske os en verden, hvor vold ikke var et virksomt, politisk middel, men det er ikke tilfældet” (Ikke et spørgsmål om pædagogik, 12/7-01). I 2004 var han talsmand for den af Frank Aaen stiftede Kritiske Aktionærer, og året efter samarbejdede han med Claus Pedersen og Per Clausen (begge Enhedslisten) om aktiviteter i Piratgruppen. Samme år støttede han Foreningen Oprør, og i 2006 forelæste han i Enhedslistens Studenternetværk om nødvendigheden af marxisme og nytten af “radikale samfundsændringer” (Karl Marx er ’max delight’ for de unge; Politiken, 28/10-06).

Næste person der omtales er Mikkel Skov Petersen. Han stiftede i 2001 Mediesyndikatet Monsun, sammen med bl.a. AFA-grundlægger Martin Lindblom, og var ifølge wikipedia pressesekretær for Enhedslisten i perioden 2005 til 2009.

Derudover nævnes Knud Foldschack, der deler advokatkontor med Enhedslisten-MF’er Line Barfoed, hvis samlever har registreret flere af telefonerne på Kirkeasyls interne telefonliste. Foldschacks net af fonde, inkluderer ikke bare Fonden Jagtvej 69, der forsøgte at købe Ungdomshuset, men adskillige virksomheder, herunder Egen Vinding og Datter og Logik & Co. Det anvendte pengeinstitut Merkurbank, dukker ofte op i forbindelse med Foldschacks mange selskabskonstruktioner.

Asylbureau fortæller desuden at de søgte råd hos en ‘Gammeltoft’, hvilket teoretisk set kunne være Hans Gammeltoft-Hansen, arkitekten bag den skæbnesvangre udlændingelov af 1983, der tillige er jura-professor. Det er dog spekulationer.

Derudover omtales to advokater. Kaare Traberg (Smith) og (Christian) Dalager – ikke ligefrem en indikation på noget tværpolitisk.

I den såkaldte ‘Politiken relation gruppe‘ listes fem fornavne. Foruden ‘Kirstine’ (Nordentoft Mose) og ‘Helena’ (Reumert Gjerding), er de tre øvrige formentligt Jacob (Hjuler Tamsmark), Pil (Christensen, Luk lejren) og Nikolaj (Bøcher). I ‘Presse’-gruppen, sidder foruden ‘Kirstine’ (Nordentoft Mose) og ‘Helena’ (Reumert Gjerding), en ‘Irmelin’, Katrine (Syppli) Kohl og Nikolaj (Bøcher).

Fra den anden evaluering.

“Asylbureau er formodentlig tvangsopløst fra 14. Januar fordi vi ikke har fået ny. Det er afgørende at finde ud hvad det betyder for den beslaglagte virksomheds-formue. Der er taget kontakt til Rasmus Bjerre for råd&vejledning.”

“Presse/kampagne: planerne for at mødes er ikke så konkrete, men det sker
Politiken-kontakten: mødes

“Det sværeste…

Man skulle konstant gå på kompromis, og have en presseprofil som ikke direkte kunne sige hvad vi mente
• Konflikten i at skulle tale med en masse mennesker som man ikke nødvendigvis er særlig enig i.”

“Det bedste
• Positivt at være en del af initiativerne omkring kirkeasyl og arbejdet for opholdstilladelser – nu på systemets præmisser!

“Asylbureau skulle også være et initiativ der kunne komme i medierne. Vi håbede at lave debat, som kunne være med i et generelt folkeligt pres der kunne presse ophold igennem… Efter første afslag blev næsten alt politisk kritik fjernet fra hjemmesiden og det generelle udtryk, for at fitte ind som troværdig virksomhed – nu med fuldt fokus på at få ansøgningerne igennem.”

“Politiken – relationen
Det var umuligt at gøre andet, men
Det var virkelig ikke særlig rart og vi blev hevet rundt med konstant.
Vi forsøgte konstant at få kontrol i relationen, men det var helt umuligt. Vi lavede blandt andet en samarbejdsaftale, som de sagde var fin og som vores jurafolk (advokat?) havde set igennem, men de lod være at underskrive den…

Det var virkelig svært at vi efter de første afslag brugte virkelig meget energi på de nye ansøgninger, som vi så aldrig fik sendt ind – fordi Peter Mogensen sagde at hvis vi gjorde det kunne vi ikke samarbejde med Politiken. Det de sagde var at de gerne ville holde deres redaktionelle avisprofil, og så bare støtte en virksomhed, der ville ansætte irakerne…

Det har været vildt frustrerende at halse efter Politiken. Derudover kan man bare ikke komme uden om at over for os har de ikke opført sig godt – de har været lidt af nogle svin, og været virkelig gode til at spille det spil.

På den anden side fulgte vi dem også fordi vi rigtig meget havde brug for pengene, og derfor halsede vi efter dem.

Venstreradikale Kirkeasyl forhandlede med Politiken, men følte avisen kørte et dobbeltspil i forhold til egne tiltag. I den første ikke-daterede evaluering (ultimo 2009), fortælles, at Politiken den 12. november 2009 lancerede deres ‘Irakcenter kampagne’, og på denne måde snigløb Kirkeasyl. På Politiken.dk, kan man læse at ‘Politikens Irak Center’ ikke som Kirkeasyls Asybureau Aps var et virkarbureau, og mellem linierne fremstår det sådan, at Politiken i modsætning til Kirkeasyl, ikke helt så aktivt ville konfrontere lovgivningen. Siden den 26. december 2009 er intet skrevet om ‘Politikens Irak Center’, der efter alt at dømme afgik ved døden efter det mediestunt, det på forhånd var tiltænkt at skulle være.

Efter Kirkeasyl fik konfiskeret deres penge, ændrede de navnet til Irakinstituttet med samme oplysningsformål som ‘Politikens Irak Center’.

Efter beslaglæggelsen af de 308.000 kr. har Asylbureau ApS skiftet navn til Irakinstituttet. Og formålet er nu ikke længere at skaffe vikarjobs til afviste irakere, men alene at drive oplysningsvirksomhed.” (Berlingske Tidende v/ Lene Frøslev, 30/9-09: Politiet beslaglægger Kirkeasyls formue)

Da Irakinstittutet i lighed med Politikens tiltag først og fremmest var tiltænkt at sætte dagsordenen i medierne, så er der ikke sket noget videre, udover oprettelsen af et anpartsselskab. Bestyrelsesformanden for Irakinstituttet Aps er Katrine Syppli Kohl, og blandt de otte menige bestyrelsesmedlemmer er selvfølgelig flere Kirkeasyl-aktivister, herunder Jacob Hjuler Tamsmark, Helena Reumert Gjerding og hendes far Søren Bønnelycke Gjerding. Derudover optræder Cecilie Lærke Anbert og Ida Kappel Buhl, der begge har været aktive i Operation Dagsværk, sidstnævnte som bestyrelsesmedlem. Derudover også Laura Harhorn Jørgensen, der tidligere har siddet i landsledelsen af Socialistisk Ungdomsfront. Kun en enkelt skiller sig ud – den private iværksætter Christina ‘Cibo’ Ciborowski.

Det sidste bestyrelsesmedlem i Kirkeasyls Irakinstituttet Aps er Balder Bergmann Johansen. En mand BT i 2002 udnævnte som værende Antifascistisk Aktions ‘general’, der i dag er ledende i Knud Foldschacks Logik & Co., og en af ‘otte visionære’ tænkere i Politikens nystiftede tænketank (Se evt.), lanceret den 10. oktober – kort før det definitive brud.

Uanset hvilket træ man ryster i det der blev lanceret som et borgerinitiativ, så står det klart at Kirkeasyl var identisk med Enhedslistens revolutionære venstrefløj, og ligesom Den Røde Bande skabte en folkestemning med iscenesatte kirkebesættelser i 1992, så forsøgte Enhedslistens rød/sorte bagland med Kirkeasyl noget lignende sidste år.

Politiken gik med hele vejen, og sprang først fra, da et videre samarbejde med venstreekstremister, kunne risikere at få varige konsekvenser for avisens integritet. Offentligt forsøgte man at italesætte Kirkeasyl som et tværpolitisk initiativ, bag facaden forhandlede man med den hårde kerne af anti-nationale socialister, om hvilken vinkel man skulle anvende for at åbne grænserne.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/13164/trackback

82 Comments »

 1. Så er store Kim på arbejde igen. For Kim er det kriminelt at arbejde for en bedre verden, såre enkelt.

  Kommentar by Realisten Morten — 14. maj 2010 @ 11:45

 2. Det er da påfaldende så hurtigt venstrefløjen er til at kommentere indlæg på denne blog. Sidder I og overvåger den konstant?

  Kommentar by Asger Nielsen — 14. maj 2010 @ 12:17

 3. Gammeltoft er nok Thomas. Søn af?

  -> 1

  Hvor ser du sigtelser for noget kriminelt?

  Hvordan skulle verden blive bedre af, at give disse irakere ophold i Danmark?

  Kommentar by anonym — 14. maj 2010 @ 12:19

 4. Realisten Morten beviser endnu en gang at venstrefløjen mener at have patent på godheden, og mener at kunne definere den endegyldigt for alle mennesker. De der er uenige, skal bare rette ind. Eller tvinges til det. Med alle tilgængelige midler.

  Kommentar by Kenny Starfighter — 14. maj 2010 @ 12:44

 5. Godt gået Kim Møller!

  Cavlingprisen får du aldrig, men engang vil der måske uddeles priser i dit navn.

  Kommentar by sebastian — 14. maj 2010 @ 12:49

 6. Tak for en fantastisk gennemgang af de anstændiges rænkespil og undergravelse af demokratiet. Endnu engang chokeres man over den fuldstændigt uhæmmede manipulation Politiken og andre medier orkestrerer eller understøtter. Det er ubegribeligt, at en så totalitær og antidemokratisk tankegang har kunnet finde rodfæste i et samfund som indeholder så megen frihed og fordeling af goder.

  Kommentar by Marius — 14. maj 2010 @ 12:52

 7. ja, det er sgu et imponerende gravearbejde det her.

  Disse afsløringer bliver Peter Mogensen ikke glad for.

  Kan tydeligt huske Peter Mogensen’s optræden og frygtelige sang/guitarspil ved kirkeasyl demo på rådhuspladsen.
  Undrede mig virkelig han støttede projektet og måden han støttede på.

  Kommentar by poul sørensen — 14. maj 2010 @ 12:53

 8. Hej Kim, det ligner et journalistisk scoop! Godt arbejde. Kommentaren i 1. må være en vits? Den siger at, “Der er to slags mennesker: dem, der arbejder for en bedre verden og dem, der arbejder for en dårligere verden!” Nåh, nej. Den siger at,”Der er to slags mennesker: Dem, der deler verden i to slags mennesker og dem der ikke gør det.” Selv hører jeg til de sidste!

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 14. maj 2010 @ 13:25

 9. Pinligt for Politiken. Det er ikke længere en avis.

  Kommentar by mip — 14. maj 2010 @ 13:37

 10. Flot arbejde kim. Flot og pris-værdig.
  Skulle der komme protester mod denne udredning, så vil jeg protestere.
  Vil så gerne vide hvad , der foregår i vores land.
  Så længe vi har det.

  Kommentar by pk — 14. maj 2010 @ 13:45

 11. Plattenslagere for asyl.
  Kan disse tosser da ikke politi anmeldes på en eller anden måde??
  Lands skadelig virksomhed.
  At forhindre politiets arbejde.
  At gemme personer, der er eftersøgt.

  Kommentar by Goofy — 14. maj 2010 @ 13:48

 12. Hvad får du ud af at poste alt det her? Kirkeasyl er NEDLAGT: http://modkraft.dk/spip.php?article12372

  Og desuden er det ufattelig dårlig stil og mangel på demokratisk sindelag at poste interne dokumenter på et offentligt tilgængeligt medie, hvis man er med i eller har tilknytning til en organisation. I højrefløjstosser kan sgu ikke narre venstrefløjen uanset hvor mange slimede hænder i putter op i numsen på vores progressive initiativer.

  Kommentar by Racefremmed idiot — 14. maj 2010 @ 13:51

 13. Ad 12

  Enig, Kim Møller er en anti-demokrat. Gid EU, Obama, FN og andre snart lukker munden på dette skadende vås. Føj!

  Kommentar by Realisten Morten — 14. maj 2010 @ 14:09

 14. Det er jo en ren tilståelsessag i de formodninger, der længe har hersket om blandt andet Politiken og Kirkeasyl.

  Kommentar by boppo — 14. maj 2010 @ 14:14

 15. hehe, tudekiks til “Racefremmed idiot”.

  Kommentar by poul sørensen — 14. maj 2010 @ 14:30

 16. Når man drager en mellemstor kæp ned over et koppel
  skabede køtere, da hyler den der bliver ramt !
  Danmark er et land i borgerkrig !
  Hvorfor kan det ikke siges højt ?

  Kommentar by Grimmerberg — 14. maj 2010 @ 14:30

 17. -> Racefremmed idiot
  “demokratisk sindelag” er der da ikke èn eneste i venstrefløjen, der besidder!
  For at have det, er det et ufravigeligt krav, at man KUN benytter sig af de demokratiske institutioner (primært Folketinget) til opnåelse af sine mål.
  Hvilke “demokratiske” aktioner har venstrefløjen nogensinde gennemført?
  Stor tak til Kim for redegørelsen – hvor pokker skulle man kunne læse om det, hvis ikke der fandtes seriøse bloggere af Kims karat.

  Kommentar by Purellif — 14. maj 2010 @ 14:36

 18. Racefremmed Idiot:

  “Hvad får du ud af at poste alt det her? Kirkeasyl er NEDLAGT”

  Øh….ja. Det er Dansk Front også. Det forhindrer da ikke venstrefløjen i at hive organisationen frem igen og igen – se for eksempel her: http://www.redox.dk/spip.php?article885

  Det Tredje Rige er også nedlagt, men det hører vi også stadig om. Sådan kunne man fortsætte. Hvorfor synes du, Kirkeasyl skal have særbehandling?

  Umiddelbart ville jeg da også mene, at Politikens fuldstændige bortkastelse af journalistisk integritet har en vis nyhedsværdi. Har man haft mere end to hjerneceller at arbejde med har man vidst det i en årrække, men det er da godt at få det på papir.

  At Politiken oven i hatten så vælger at røvrende auto-tumperne er da kun endnu mere fryd.

  Man kan næsten ikke få en bedre start på weekenden.

  Kommentar by Henrik — 14. maj 2010 @ 15:13

 19. ….men når jeg nu læser det igen, så har Racefremmed Idiot faktisk en pointe: det lader til, at der istedet for “Kirkeasyl” skal stå “Asylbureau” en række steder.

  Sådan som de venstreradikale jonglerer med organisationer og navneskift er det dog en undskyldelig smutter.

  Kommentar by Henrik — 14. maj 2010 @ 15:23

 20. Kan man sagsøge alle disse foreninger, hvis man skulle gå hen og blive overfaldet af nogle af disse muslimer, de har gemt?
  Bedsteforældre for asyl fuppere osv.
  Kom de nogensinde til og erstatte kirken de ødelagde?

  Kommentar by islam a´ bad — 14. maj 2010 @ 15:25

 21. @ Racefremmed idiot

  Det er normal praksis at citere fra interne dokumenter, når man ønsker at afdække sammenhænge, som offentligheden ikke umiddelbart har adgang til at få den nødvendige indsigt i. Hvad er problemet i øvrigt?

  Posteringen viser, at Kirkeasyl ikke spiller med åbne kort. Det vidste de fleste i forvejen. Men langt vigtigere dokumenterer posteringen, at Politikens troværdighed hænger i en tynd tråd efterhånden.

  Kommentar by mip — 14. maj 2010 @ 15:42

 22. Spørgsmålet er i sidste ende hvad der vejer tungest: Retten til at holde interne dokumenter internt, eller afdækningen af den samfundsundergravende dagsorden bag en organisation der fik massivt let spil i medierne, incl. i licensfinanseret tv. Sidstnævnte station vil aldrig kulegrave sig selv som den bliver det især her på Uriasposten.

  Vi taler altså om folk der ønsker at skabe kaos gennem ‘åbne grænser’, og at der ikke er nævneværdig afdækning af dette forhold, men tværtimod spin om humanitære interesser osv., i etablerede medier. Incl. dem der finansieres gennem tyveri fra danskerne.

  Hurra for denne Deep Throat.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 14. maj 2010 @ 15:52

 23. Racefremmed idiot forholder sig naturligvis ikke til indholdet af dokumentationen, men finder blot, det er uanstændigt at offentliggøre interne papirer.

  Så meget for idiotens forhold til ytringsfrihed og pressefrihed.

  Man kan komme i tanke om en hel del sager, hvor pressen kun har kunnet offentliggøre dem, fordi nogle har lækket papirer.

  I øvrigt: Der er jo ikke just statshemmeligheder i disse dokumenter, blot en beskrivelse af, hvad de fleste vel har haft en klar fornemmelse af i årevis, nemlig at der er meget tætte bånd mellem Enhedslisten, deres Sturmabteilung AFA, en række naive ‘nyttige idioter’ og Politiken.

  Kommentar by hp — 14. maj 2010 @ 16:03

 24. Et fantastisk stykke arbejde, der må have kostet en hel del tid.

  Det bliver mere og mere klart at kommunismen er stadigvæk lyslevende. Vi kan vente en udvikling hen mod mere vold og radikalisering, som vi ser det på hele den europæiske venstrefløj. Bomberne i Grækenland, og de mange brandattentater mod politikeres biler og bopæle i Tyskland er en grim forvarsel om hvor langt det her kan risikere at komme. Såvel den hollandske som den tyske og den danske efterretningstjeneste har den seneste tid advaret gentagne gange mod den om sig gribende venstreorienterede ekstremisme. Hvordan man stadigvæk kan bruge en mand som Politikens redaktør Peter Mogensen dagligt i TV er helt uforståeligt.

  Kommentar by Balder — 14. maj 2010 @ 16:19

 25. Hmm, hvad med at udsende dokumentet til download i sin helhed?

  Måske sende det til wikileaks :3

  Kommentar by Johnny Dolly Doe — 14. maj 2010 @ 16:29

 26. Hey Racefremmed, jeg kan godt lide dit efternavn. Det er åbenbart et meget almindeligt efternavn på venstrefløjen. LOL

  Kommentar by Ukendt Person — 14. maj 2010 @ 16:30

 27. denne afsløring bliver større og større jo mere jeg tænker over den.

  Politiken og redaktør Peter Mogensen har slet ikke ageret som et nyhedsmedie med journalistiske kriterier i denne sag.

  Næ istedet for at dække begivenhederne , udviklingen gik Politiken og Peter Mogensen efter disse oplysningen aktivt ind i at skabe begivenheder og styre sagens udviklingen i kompagniskab med venstreextremisterne i kirkeasyl.

  Bliver meget spændende hvordan de “stuerene” medier reagerer på disse afsløringer.
  Godt gået Uriasposten.

  Kommentar by poul sørensen — 14. maj 2010 @ 16:44

 28. Angående venstrefløjes demokratiske sindelag, som nævnes ovenfor, kom jeg til at tænke på følgende åbne brev, som i sin tid blev trykt i DDF’s bog: “De forbudte foredrag” som bilag 1:

  Povl Nøragers åbne brev vedr. demonstrationen mod mødet på Kongeåkroen 1996

  Åbent brev til
  Keld Albrechtsen, MF.
  Christiansborg
  1218 København K

  Grundlovsdag var vi begge i Foldingbro. Du var talsmand for en formummet pøbelbande på omkring 100 hujende unge. Flertallet under eller lige omkring 18 år.

  På den modsatte side af gaden talte jeg i den historiske grænsekro for ca. 45 medlemmer af Den Danske Forening.

  Midt imellem os vimsede den lille, trinde, (selv)glade ex-fotograf for nazisterne, som selv inderkredsen troede, var en af deres.

  Til kamp mod det nazistiske netværk, stod der på bannere, som det stenkastende og flagbrændende udskud hylende fremviste.

  Jeg er en smule desorienteret. Som medstifter af Folkebevægelsen mod Nazisme, som den første overhovedet – før FMN var en realitet – der kæmpede en ensom kamp mod såvel politi, anklagemyndighed, justitsministerium, Folketingets retsudvalg og EU for at slæbe danske nynazister for en domstol. Som far til en koreansk datter, svigerfar til en polsk pige, selv runden af tysk/jødisk slægt, stod jeg overfor en bande hætteklædte og hjernedøde unge, lige så modige som de mange anonyme brevskrivere, der har truet mig på liv og førlighed på grund af min kamp mod nazismen.

  Foregangsmand i en oplysningskamp, der udviklede sig til en organisation mod racisme, er næppe det naturligste udgangspunkt for en af jer nu erklæret racist, fordi jeg mener, at Den Danske Forening også har ret til at ytre sig. En forening der er imod – ikke indvandring eller flygtninge – men en uhæmmet indvandrerpolitik, der på det nærmeste har smadret vort sociale netværk. Seneste eksempel er Rigshospitalets kollaps.

  Er de nazister og racister, fordi de er så naive at mene, at danske politikere er valgt til først at varetage danskes interesser og ikke alle fremmedes?

  Åbenbart, og også jeg fordi jeg mener, at en dialog er bedre end at kaste med sten.

  Jeg er ikke medlem af DDF, har aldrig været det og bliver det heller aldrig, men jeg sagde ja til at tale ved foreningens grundlovsmøde.

  Blandt andet fordi ordene racist og nazist misbruges på det groveste. Det er ikke racisme at være modstander af indvandring. Det er heller ingen racistisk eller nazistisk “tendens”. Det er et holdningsspørgsmål. Først og fremmest for mennesker, der mener, at det er værd at kæmpe for, at Danmark forbliver dansk og ikke ender som et multietnisk samfund. De, der bruger ordene racisme og nazisme på grund af dette, sviner med ordene og devaluerer begreber, der er en bedre sag værdig.

  Til eftertanke for den så uvidende og hujende bande i Foldingbro:

  Racisme er, at beskrive og behandle folk med en anden etnisk oprindelse eller religion som mindreværdige. Fascisme er et nationalsocialistisk samfundssystem, der ønsker at sætte demokratiet ud af kraft.

  Når en folketingsmand går i spidsen og gør sig til talsmand for en bande ballademagere, er han med til at sætte demokratiet ud af kraft. Derfor var det beskæmmende at opleve en politiker på det plan i spidsen for unge vildledte, der med vold ønsker at knægte ytringsfriheden for enhver pris. Forklaringen ligger muligvis i dit politiske tilhørssted.

  Jeg vil være taknemmelig, om du vil forklare mig forskellen mellem disse formummede bøller, du havde trommet sammen, og de hagekorsprydede banditter, der før og under besættelsen søgte at knægte ytringsfriheden – også ved vold.

  Jeg tilbød at holde mit indlæg fra Kongeåkroen for jer, der hujende stod udenfor. Det vandt ingen gehør og ingen turde sikre mig mod korporlig overlast.

  Hvis du tør, og hvis du kan tøjle denne bande – i mine øjne racister mod egne landsmænd – gentager jeg her mit tilbud, og holder gerne samme uændrede tale for jer.

  Du bestemmer selv både mødested og tidspunkt blot det bliver i Jylland, og du kan garantere, at jeg kan tale uden afbrydelser. Bagefter kunne der måske komme en fornuftig dialog i gang.

  For da ville du og dine åndsfæller opdage, at jeg i mit grundlovsindlæg – som når jeg talte voldsofrenes sag i Landsforeningen mod Vold, som jeg også stiftede – talte og taler de svageste i samfundets sag.

  Måske er du og dine proselytter for indoktrinerede, men man kunne da gøre et forsøg.

  Mine mange års arbejde mod både den motivløse og den organiserede/politiserende vold har lært mig, at det er afmagt, der får folk til at gribe til vold. Ordene slår ikke til.

  Handsken er kastet, Keld Albrechtsen. Jeg taler lige så gerne til det gadens parlament, jeg blev præsenteret for i Foldingbro, som til kultiverede mennesker som i DDF, hvis det kan føre til noget fornuftigt.

  Men ønsker I blot at føre jer frem med vold og forvrængede slagord og stemple anderledes tænkende som racister og nazister, er det selvfølgelig jeres problem og ikke mit.

  Læg hætterne, stenene og æggene og lad os mødes i en saglig debat.

  Tør du/I ikke, beviser det, at jeres eneste formål er “at lave rav i gaden” og at såkaldt ansvarlige politikere fra Enhedslisten er at finde i forreste linie, når der skal smides med brosten.

  Med venlig hilsen

  Povl E. Nørager, Møllebrovej 13, 9320 Hjallerup

  Kommentar by Nietshtor — 14. maj 2010 @ 16:47

 29. @23 Poul Sørensen

  Lige præcis, tænke også i de baner. Politiken var en kæmpe `motor´ da sagen var på sit højeste! Føj for satan!

  @Kim Møller FUCK det er godt gravet, mesterklasse. Stor respekt til dit arbejde og Urias sitet, jeg må til lommerne og støtte dit site, jeg kan ikke give dig en `kuglepen´ men sender lidt mønt, til alle andre…PAY UP, også dig `Racefremmed idiot´. LOL.

  Kommentar by R. Petersen — 14. maj 2010 @ 17:35

 30. Fantastisk Kim! Det her er lige præcis hvorfor jeg kommer ind på sitet hver dag og fortsætter med at anbefale det.

  Endnu engang, GODT GÅET!

  Kommentar by Sander. — 14. maj 2010 @ 18:35

 31. Ih hvor er det synd for kirkeasyl-idioterne at de røvrendes af Pol – NOT. Hæ hæ mega fryd.

  Pols integritet? Jeg vidste ikke Pol havde nogen integritet. Kan nogen fortælle mig hvornår Pol fik en integritet? ;-)

  > 1. & 12. Snup en tudekiks hver, f***ing imbeciles.

  Kommentar by Mea Culpa — 14. maj 2010 @ 19:59

 32. Pol = Pol Pot

  Kommentar by Mea Culpa — 14. maj 2010 @ 20:00

 33. Off-topic.
  A hidden history of evil –
  http://www.city-journal.org/2010/20_2_soviet-archives.html
  Det er specielt afsnittet om Neil Kinnock der er interessant – Helle Thorning Smiths svigerfar.

  Kommentar by Asger Nielsen — 14. maj 2010 @ 20:24

 34. kampagnejournalistikken når nye højder eller dybder. Glæder mig usigeligt til “menneske og medier” på p1 fredag, hvor det ikke vil blive nævnt….

  Kommentar by Petersen — 14. maj 2010 @ 21:13

 35. @#29:
  Følger det gode eksempel – gør ligeså! :)

  Kommentar by Hans Henrik Hansen — 14. maj 2010 @ 23:42

 36. Kan se at Shansen på hendes FB profil er fan af Peter Mogensen….

  Kommentar by POP — 15. maj 2010 @ 00:19

 37. Venstrefløjen legaliserer sig selv, som en hashryger legaliserer sig selv ved at sige at hash er godt mod cancer, eller lignende….

  Venstrefløjen ville aldrig nogensinde kunne tåle at blive behandlet som den behandler andre. Venstrefløjen vil aldrig nogensinde holde sig fra at agere ulovligt. At lave kriminalitet er en del af venstrefløjens selvbillede. Venstrefløjen mener at have ret til at være udemokratisk. Ret til at udøve terror, chikane, mord, vold, brand. Ret til at ugyldiggøre andres rettigheder.

  Alt sammen fordi de er “redde-narkomaner”. Afhængige af at redde en eller anden eller noget.

  Socialisme er en sygdom, ligesom alkoholisme, ligesom islamisme.

  Hvorfor er vi så bløde ved dem?

  Hvorfor giver vi ikke igen med samme brutale metoder?

  Vi kommer tilsyneladende til det, før eller siden. Alt andet er forsøgt, uden resultat.

  Kommentar by Aage Vagtelberg — 15. maj 2010 @ 00:59

 38. Hold da op. Rystende læsning. Noget mere væsentlig lækage end det tåbelige fra Afghanistan vi hørte om i flere år. Mere af den slags.

  Fuldt forståeligt med diverse vredesudbrud fra sindelagskontrollørerne.

  Den AFAscistiske front anråber højere magter om knægtelse af ytringsfriheden.

  “Gid EU, Obama, FN og andre snart lukker munden på dette skadende vås.”

  Festligt festligt. Skadende for hvem??? :-D :-D

  Kan vås være skadeligt??? Venstrefløjen er sørme blevet sårbar.

  Når først du er RØD
  så er skaden sket.

  Kommentar by tavsen — 15. maj 2010 @ 07:53

 39. Flot arbejde Kim.

  De gør sig mange anstrengelser, det må man sige, de landsskadelige, for at nedbryde og ødelægge vores lille land – hvornår mon de begynder at søge stillinger i DDR?

  Det kan bestemt ikke være fysisk arbejde ude i det virkelige liv, der inspireret dem – sandsynligvis har ingen af dem nogensinde været på en arbejdsplads.

  Måske et “stort spring fremad” som det med Kinas Mao eller Cambodias Pol Pot ud i kartoffelrækkerne kunne give dem noget andet at tænke på – var det ikke noget Claus Hjort? Få dem til at plante fredsskov i Hjardemål Klit? Høste marehalmfrø langs vestkysten?

  Kommentar by Bodil — 15. maj 2010 @ 08:12

 40. For mig at se, er historien bare endnu et eksempel på hvordan socialisterne fordrejer sandheden, og lyver for offentligheden. At det så oven i købet er en fra min familie som fører an, det er bare så meget mere pinligt. Det er sjovt at socialisterne bliver ved med at forestille sig at de er de gode, når de jo, veldokumenteret, lyver så det står ud af begge ører.

  Men er der et alternativ til den socialistiske model?

  Ja, det mener jeg der er. Der er højskolemodellen, folkeoplysningen.

  Jeg kan huske da jeg var en lille knægt, der sad jeg tit og snakkede med min bedstefader Gunnar Engberg. Bedstefar var meget idealistisk, og han kæmpede for at hans familie skulle arve hans kald; kaldet imod højskolen. En af de historier han ofte fortalte mig, var Platons historie om hulen. Han fortalte mig, at mennesket sidder for enden af en hule. De er bundne med snører til enden af hulen, således at de ikke kan bevæge sig nogen steder. De kan kun kigge ind i huleenden. Bag ved dem er en lille vold, og bag ved volden går nogle personer med figurer på pinde. Lige bag ved disse mennesker er et lille bål, og det eneste mennesket kan se, der i enden af hulen, er de skygger som bålet kaster mod huleenden, skygger som kastes af de figurer personerne går frem og tilbage med. Men bag ved bålet går en lang gang, og for enden af gangen er en åbning ud til solen og lyset. Der går filosofferne rundt. Opgaven for filosofferne er så, at få lyset helt ned i enden af hulen. Men det er meget farligt, for så begynder folk dernede at slå om sig. Lyset er sandheden, sjælens lys.

  Indenfor buddhismen taler man også om oplysning i forhold til det spirituelle. Og der er måske en kobling imellem den budhistiske oplysning og den platoniske oplysning?

  Folkeoplysningen er noget vi danskere har taget til os. Og jeg vil mene, at det er noget vi har brugt i opgøret med Islam. Kurt Westergaard oplyste på fornemste vis Mohammed, Lars og jeg oplyste Islam i vores interview, Glistrup oplyste også Islam. Det danske folk er i sin obsternasighed og insisteren på ytringsfriheden også loyale overfor folkeoplysningen. Den vil vi ikke af med.

  Det er derfor vi er de gode. Det er fordi vi ikke vil lade løgnen overmande os, vi vil blive ved med at søge sandheden i samtale.

  Man siger, at demokrati er meget svært at oprette, og ligeså svært at nedbryde igen. Vi skal være os bevidste, at det forsøg vi i disse dage ser på at undertrykke sandheden, eksemplerne er in legio, er et forsøg på at afskaffe demokratiet. For en central del af demokratiets funktion er dets søgen efter sandheden. Uden oplysning dur demokratiet ikke.

  Derfor er socialisterne de onde, for de vil dække over sandheden.

  Kommentar by Asger Trier Engberg — 15. maj 2010 @ 09:23

 41. Det bliver, i hvert fald for mig, mere og mere forståeligt hvorfor venstrefløjen gerne hægter sig sammen med islam og dens rettroende.

  I metode ligner de hinanden ganske meget !

  Kommentar by Vivi Andersen — 15. maj 2010 @ 10:00

 42. 33.Asger Nielsen

  OT

  Ikke blot Kinnock er interessant.

  Det er samtlige EUs topdogs, for hvem ER de ?

  EU i sig selv er også et studie værd !

  Kommentar by Vivi Andersen — 15. maj 2010 @ 10:32

 43. Eminent journalistisk arbejde.

  Der er desværre en tendens blandt de store medier til at dække over hinanden. Lad os håbe, at der findes en journalist med både mod og integritet, der tør skrive denne vigtige historie.

  Kommentar by Rune — 15. maj 2010 @ 11:30

 44. Tænk! dette sammenrend af udemokratiske voldelige landsskadelige afa’rter vil floskel papegøje helle, not in my backyard samarbejde med. Sammen med tidligere revolutionær VS’er villy og skabskommunisten Die kammeraten oleg.
  Føj for allah i helvede, siger jeg bare! at lukke sådanne urene med undertrykkelsens blod på hænderne ind i de fine stuerene gemakker!

  Kommentar by li — 15. maj 2010 @ 11:36

 45. Genialt Kim.
  Med et enkelt tryk på “enter” knappen, er det lykkes dig at belyse hvordan Loki-folket trækker “demokratiet” rundt i manegen, ved hjælp af et forræderisk dagblad og folkevalgte politikere.
  Samtidigt viser du hvordan Loki-folkets forskellige grene, alle bliver styret af en lille kerne af Høj-forrædere.
  Der er flere interesante navne, og dem takker vi for.
  En Loki-mand her på bloggen underskriver sig som racefremmed, og det er lige præcis hvad Loki er. En altødelæggende mekanisme i samfundets motor. En kræftbyld der gemmer sig INDE i kroppen, og håber på den ikke bliver set. Godt for Danmark at du fandt den, og sørger for at dannerne bliver oplyste om den.
  Imens jeg skriver disse linjer, rammer det mig som en hammer.
  Er det mon dig Kim Møller, der er ÅMANDEN.

  Kommentar by Henrik Hardrade — 15. maj 2010 @ 12:28

 46. Løg mærke til at DEN RACEFREMMEDE IDIOT (indlæg 12), benytter ordet
  progressive kræfter/initiativer.
  Progressivt, min bare r..
  Tak Til Kim igen, igen.

  Kommentar by En ikke rettroende. — 15. maj 2010 @ 16:25

 47. ”Tak” til #13 for at saette navne paa meningstyraniet anno 2010.

  – Kun Stalin mangler paa listen, ellers perfekt.

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 15. maj 2010 @ 16:30

 48. @ Kim Møller

  Det er nok ikke ombudsmanden, som de har søgt råd hos. Det er nok snarere Thomas Gammeltoft-Hansen, der er ekspert i flygtningepolitik på DIIS: http://www.diis.dk/sw22851.asp

  Om der evt. er en far-søn-relation mellem ham og Hans, skal jeg ikke kun sige, men sandsynligheden herfor er vel stor!

  Det vel er relativt begrænset hvor mange, der hedder Gammeltoft-Hansen i DK!

  Kommentar by Hans Nielsen — 15. maj 2010 @ 17:40

 49. Kim, hvis jeg havde en hat, så tog jeg den af i respekt. Jyllandsposten brugte i dag 2 sider, ikke på at dække politiken/asyl-gate, men på at skrive om den farlige højrefløj, der snart truer os alle.

  Spred rygtet allesammen: Hvis du vil vide hvad der sker, så sig din avis op, og læs blogs som denne. Her gør en dygtig amatørjournalist det, som de professionelle ikke tør – eller formår.

  Glem du fik 7 i din hovedopgave, det var en politisk bedømmelse. Det er det her, du vil blive husket for, og med tak.

  Kommentar by PeterK — 15. maj 2010 @ 18:26

 50. Jeg kommer til at tænke på at dette foregår lige under næsen af Politiet, domstolene, retssystemet.

  Og i et demokrati, er man stadig skyldig, meddelagtig, når man lukker øjnene for den kriminalitet som man åbenbart billiger!.

  Alle accepterer bare DR/Politikens blodrøde version af virkeligheden. Officielt i hvert fald.

  Man siger ellers at venstrefløjen kendetegner sig ved at være snerptet og politisk korrekt, men de er netop det omvendte i handling. Der er de top-hyklere som Mette og Helle- nimby’er, eller også er de brutale og terror-vold-hærværk, udøvende som AFA og hele redder-industrien. De “redder” for at få magt og styring.

  Der er dog en anden politisk korrekthed, og det er måske den langt det meste af højrefløjen repræsenterer nemlig ikke-vold.

  Et demokrati er jo netop kendetegnet ved ikke-vold. Man parlamenterer fremfor at maltraktere.

  Det er godt at udvise ikke-vold. På den måde adskiller højrefløjen sig også fra venstrefløjens brutalitet.

  Men der er spørgsmålet om begrebet “securitization”. Her brugt omvendt. Nemlig at det faktisk er legalt at bruge magt i tilfælde af trussel mod nationens eksistens.

  Da staten ikke ønsker at forsvare borgernes rettigheder i andet end en veg og vankelmodig passiv ligegyldighed, den nogenlunde-retssikkerhed der pt. findes i Danmark, så burde højrefløjen have sine sikkerhedsstyrker og vagtværn. Professionelt og opsøgende.

  I alle de kampe der har været med islam gennem århundrederne har kirken altid været voldsparat i forsvaret af sig selv. Det gjaldt korsridderne, det gjaldt den katolske og den protestantiske kirke. Selv under 2 verdenskrig var kirken både aktiv indenfor organisationen og blandt modstandsbevægelsen. Læs det illegale blad “Kirkens Front”.

  Så strategien med at vende den anden kind til, strækker sig åbenbart kun til en hvis grænse.

  Islam har ingen grund til at lave terroraktion i Danmark, fordi islamiseringen kører på skinner, båret frem af venstrefløjen og fordi det ikke i øjeblikket er relevant at skræmme danskerne, det kunne give bagslag. ( f.eks. at venstrefløjen vågnede op )

  Men det kan sagtens blive relevant, så snart der er etableret tilstrækkeligt med islam-kaserner ( moskeer ) og antallet af militsenheder er tilstrækkeligt udbygget. Da vil modstanden kunne slås ned med terror-aktioner, som vil få befolkningen til at angive hinanden til islam.

  De real-politisk korrekte er de mennesker, der af gammel vane og fædrekærlighed, stadig tror på at staten fungerer og at de kan stole på politiet og domstolene. Af den grund og af personlig overbevisning, går de ikke til væbnet modstand på trods af at de bliver udplyndret, røvet, voldtaget, chikaneret.

  Går det som sidst, så vil der gå lang tid før modstanden endelig rejser sig tilstrækkeligt. Husk at en hel generation og dens børn, blev præget forfærdeligt at krigen.

  Det springende punkt er hvor denne grænse for ikke-vold, går. Og det ved islam godt, for de danser linedans på den grænse!. Ingen tvivl om at der er central styring, strategi og indsigt bag islamiseringen.

  Vi skal og må få salami-metoden til at gå den anden vej. Stille og sikkert tilbageerobre bid for bid af vores suverænitet overfor islam.

  Derfor må der ikke bygges moskeer. Når først et område er erklæret muslimsk er det forsvaret af den internationale “lov” hos islam og alle muslimske lande kan uden tøven gå i krig med “overtræderen” med alle de midler de kan finde på. Islam overholder ingen regler.

  Venstrefløjen har stået i lære hos islam de sidste 20 år, det er da helt sikkert. Grumheden er kun en opadstigende spiral og vi kan se frem til at den udæsker sig i en form som vi kender så godt fra usalige Adolf.

  Kommentar by Aage Vagtelberg — 15. maj 2010 @ 19:14

 51. Henrik Hardrade:

  Har du overvejet den mulighed at Loki-folket sender stråler ud af din computer som styrer dine tanker? Måske det var bedre at slukke for djævelskabet og kigge tv i stedet?

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 15. maj 2010 @ 22:54

 52. @ Racefremmed

  Ja da, det er mangel på “demokratisk sindelag” at citere jer for, hvad I faktisk selv har sagt og skrevet.

  Uddyb endelig dén, din kamp-sinke.

  @ ‘Realisten’

  Jaaaaa sådan, Morten. Folk der siger ting DU ikke kan lide skal bare “lukkes” af institutioner med magt, hurtigst muligt.

  Sådan. Way to go. Frihedens og den “bedre verdens” store frontkæmper.

  Fuck dine forældre må skamme sig over din manglende evne til udsyn og navlepillende, selvcentrerede hyklerfacon.

  Kommentar by DaLi — 16. maj 2010 @ 09:26

 53. Ja ja er vi sikre på at det ikke bare er noget som Hr. Møller har fundet på. Man må sige at han er en smule ensidig.
  Jeg har tit undret mig over hvad Hr. Møller lever af? Er der nogen som støtter manden økonomisk – Dansk Folkeparti eller?

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 09:35

 54. @46 – Progressivt er et udtryk der bruges om f.eks. progressiv skat, og så er ordet i den politisk skæve encyklopædi forklaret med ord som fremadskridende og fremskridtsvenlig. Men i politiske sammenhænge bruges ordet vel kun af kommunister, der stadig ser sig selv som fremskridtsvenlige, som eliten der ved, hvad der er bedst for andre.

  Kommentar by jonas — 16. maj 2010 @ 09:42

 55. @ Larsen

  “Ja ja er vi sikre på at det ikke bare er noget som Hr. Møller har fundet på.”

  Har du nogle faktuelle fejl at påpege, eller forsøger du blot at afskrive med en motivanalyse ?

  “Man må sige at han er en smule ensidig.”

  … ah, altså en motivanalyse.

  “Jeg har tit undret mig over hvad Hr. Møller lever af? Er der nogen som støtter manden økonomisk – Dansk Folkeparti eller?”

  Vi er faktisk nogen, der kan være politisk aktive OG forsøge os selv. Er det svært at forstå, Michael ?

  Kommentar by DaLi — 16. maj 2010 @ 09:56

 56. Berlingskes chefredaktør Lisbeth Knudsen om Politiken:

  “Danmark har fået et nyt politisk parti. Det stiller ikke op til hverken kommunalvalget eller næste folketingsvalg. Dets politik er populistiske enkeltsager tilsat centrum-venstre-humanitært tilsnit, og det agerer som opsamlingssted for borgere, der er af den ene eller anden grund er vrede over den gældende lovgivning eller hvad et politisk flertal måtte mene. Det har en temmelig stor marketing-maskine i baghånden. Det har en karismatisk leder med talent for at markere partiets synspunkter på alle mediekanaler på en gang og overvældende talegaver til at beskylde enhver modstander for ikke at have forstået noget som helst.”

  “Dagbladet Politiken har med sin seneste aktion sat sin journalistiske uafhængighed og integritet ud af kraft. Det er blevet en markedsføringsmaskine for partiet Politiken.”

  http://lisbethknudsen.blogs.berlingske.dk/2009/11/15/partiet-politiken-fusioneret-med-kendt-avis/

  Kommentar by jonas — 16. maj 2010 @ 09:56

 57. DaLi sjovt navn

  Er du sikker på at det faktuelt er rigtigt det der står. Er det ikke et spørgsmål om holdninger og tro.

  Det er da flot du kan klare dig selv og samtidigt være aktiv det er hele to ting

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 10:07

 58. ->57
  Nej det er ikke et spørgsmål holdninger eller tro. Enten er dokumentet udfærdiget på baggrund af hvad der er sket indenfor kirkeasyl eller også er det ikke. Hvis ikke, er der tale om en art falsum.

  De personer der er nævnt i det har alle muligheder for, at kommentere og benægte, hvis de ønsker det.

  Kommentar by anonym — 16. maj 2010 @ 10:29

 59. Journalistik består i (banalt og velkendt, men stadig gældende) at afdække noget, som nogen helst ville holde skjult. Alt andet er tekstreklame. Kim Møller bedriver i ovenstående ægte journalistik. Kritikken af ham er som sædvanlig skældsord og insinuationer, ikke et eneste modargument, der kan efterprøves og diskuteres.

  Kommentar by Crass Børsting — 16. maj 2010 @ 11:06

 60. #50
  “Strålerne” kommer ikke fra computeren, men fra hverdagen hvor alt er gennemsyret af svigt og forræderi. Sådan er det, fordi alt for mange igennem for lang tid gemmer sig selv af vejen, istedet for at ofre lidt i fællesskabets navn, for de gamle, for de unge, og for dem som skal komme. Så hvis du/i vil gøre en forskel vil jeg da opfordre dig/jer til at melde jer ind i en forening der GØR noget, istedet for at sidde og savle ned i compteren. Det kunne f.eks være Vederfølner eller DNP. At stemme på Dansk folkeparti er ikke nok. Indvandringen har aldrig været større end den er nu hvor DF er en del af regeringen.Deres modstand mod EU høre vi heller ikke mere til, selvom det står i deres partiprogram.
  Hvorfor skriver jeg det jeg gør som i andre finder komisk og latterligt, eller truende ?
  Det gør jeg fordi sådan er det, og i modsætning til de fleste af jer her inde, har jeg ikke glemt HVAD jeg kommer fra, eller HVEM jeg kommer fra. Ondskab skal fordrives med ondskab. Og jeg kan garantere dig, du mors lille dreng at det er i gaderne kampen skal vindes.
  Hvorfor sidder jeg og hamre på tasterne ligesom jer dødelige ?
  Det gør jeg fordi det er min pligt at prøve at hive jer op af stolen. Vi kommer ingen vegne hvis vi ikke er mange nok. Hvis vi er mange nok, er Danmark vores igen, og dem der har ødelagt landet kan få den straf der venter på dem. Er det skåret nok ud i pap for dig nu. Det er NU du skal lette røven, og hvis al din snak bare er snak, så ryg du noget mere crack, og slummer hen i den drømmeverden du lever i.

  Kommentar by Henrik Hardrade — 16. maj 2010 @ 12:16

 61. DNP? Føj for satan, da.

  Du trænger til et time-out, HH.

  Kommentar by DaLi — 16. maj 2010 @ 12:47

 62. @ Larsen

  Oplysningerne passer sammen med de øvrige bullettiner om Kirkeasyl.

  Hvis du påstår det et løgn, må du som udgangspunkt kunne præstere et enkelt konkret punkt at debattere ud fra ? Hvis du magter dette ?

  Men det er selvfølgelig meget sjovere at kalde andre folk løgnere, når de siger ting man ikke kan modargumentere, ikke Michael ? Rød Stue, vor herre bevares.

  “Det er da flot du kan klare dig selv og samtidigt være aktiv det er hele to ting”

  Det var dit associationstrick, så lad være med at være pige-sur når du får svar på tiltale. Tøsedreng.

  Kommentar by DaLi — 16. maj 2010 @ 12:50

 63. Dalilalaiiajaiaa

  Hold da op hvor du ka hvem er tøsedrengen gemmer sig bag et nick jeg siger bare Hr. Møller er en smule ensidig og blå stue er jo de rene englebørn.
  Hav en rigtig god dag

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 13:59

 64. Citerer:
  På den anden side fulgte vi dem også fordi vi rigtig meget havde brug for pengene, og derfor halsede vi efter dem.“

  Politiken har åbenbart forsøgt at kaste perler (penge) for svin.

  Kommentar by Menig 442 — 16. maj 2010 @ 14:31

 65. Michael Larsen:

  Kim Møllers blog holder til i den mediekritiske genre. Når Politiken smider sin journalistiske integritet over bord kan du vel ikke forvente at han lader som om det ikke er tilfældet bare for at tilgodese din smag i “flersidighed”, vel?

  Mht at blå stue er de rene englebørn: kan du komme på et tilfælde af, at JP i kulisserne har forsøgt at føre politik via højreradikale, mens man forsøgte at opretholde en facade som troværdig avis?

  Bare ét?

  Kommentar by Henrik — 16. maj 2010 @ 14:40

 66. @ “Larsen”

  Så du er ude af stand til at komme med et enkelt argument for din helt usubstantierede påstand om løgn i bloggen således at vi kan debattere den åbent, men JEG er en tøsedreng fordi jeg ikke udleverer min privatadresse og CPR nummer ?

  Velbekomme.

  Kommentar by DaLi — 16. maj 2010 @ 14:49

 67. Off Topic

  Khat er på ingen måde et stof der skal bekæmpes på samme måde som hash, heroin og andet, og det at der er fokus på det er udtryk for skjult racisme (sagde Enhedslisten engang).

  Meanwhile, i den virkelige verden

  http://ekstrabladet.dk/112/article1346961.ece

  Kommentar by DaLi — 16. maj 2010 @ 14:51

 68. Knud Foldschack foreslår autognomerne at lave en fond. Mon han er begyndt at tage ved lære af Christian Harlang?
  Ignorer de venstretotalitære synspunkter. Deres ophavsmænd er udenfor pædagogisk rækkeviddde.

  Kommentar by Nielsen — 16. maj 2010 @ 15:02

 69. Et spørgsmål til Realisten Morten;

  Hvorfor støtter du vold, undertrykkelse, kriminalitet og terrorisme?

  Er det det, du mener med at arbejde for en bedre verden?

  Et eksempel: dine venner igang i det små:

  http://lokalavisen.dk/15-aarig-dreng-roevet-af-indvandrerbande/20100516/artikler/100519434/1253?ref=eblisterseneste

  Kommentar by Sigwar — 16. maj 2010 @ 16:36

 70. 60.Henrik Hardrade

  Næe, den går af flere årsager ikke med DNP !

  En af disse er, at sammenhørigheden mellem islam og nazisterne er belyst via historien fra 30 ´er ne og 40´erne.

  Og nutidens muslimer viser såmænd også en vis begejstring for nazismen bl.a. ved at Hitlers bog, “Mein Kampf”, er ganske populær i arabisk oversættelse eller hvilket sprog der anvendes de forskellige steder i den arabisk-islamiske del af verden.

  Jeg vil i stedet forslå danerne at støtte SIAD, en organisation som også er etableret i andre lande.

  Kommentar by Vivi Andersen — 16. maj 2010 @ 16:56

 71. Mediekritisk javel hvis du er fra den knaldhamrende sorte stue, jeg har ikke set noget mere ensidigt, men tro bare på den selv.

  Der er ingen der ber om din adresse, cpr.nr. skostørrelse eller hvilke seksuelle tilbøjligheder du har. Jeg ved ikke hvad jeg skulle bruge de informationer til. Jeg har ikke tænkt mig at besøge dig.
  Men det er så meget nemmere at sige ting når man er anonym som man ellers ikke ville sige hvis man er offentlig.

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 18:37

 72. Vivi Andersen

  Når Siad dem man ved hvor vi har!

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 18:39

 73. Dalilldikljssi

  Hvem ville fra kirkeasyl sende dette stykke papir? Der er ingen logik i det. Hvad skulle meningen være?

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 18:42

 74. Kim Møller

  Kunne du ikke komme med en gennemgang af Vederfølner eller White Pride eller andre af helt sorte stue og fortælle om deres domme og deres overfald på andre?
  Nå nej det er jo vennerne

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 19:01

 75. DaLi

  Nu fandt jeg ud af hvem du – hvorfor sagde du ikke det fra begyndelsen af?

  Du er altså en være en Jette Plesner – havde jeg bare vidst det så havde jeg været høfligere – eller ikke.

  Kommentar by Michael Larsen — 16. maj 2010 @ 19:05

 76. Michael Larsen skrev “Sådan var det ikke ment.”

  Kommentar by Ukendt Person — 16. maj 2010 @ 21:26

 77. @ Larsen

  “Der er ingen der ber om din adresse, cpr.nr. skostørrelse eller hvilke seksuelle tilbøjligheder du har. Jeg ved ikke hvad jeg skulle bruge de informationer til. Jeg har ikke tænkt mig at besøge dig.
  Men det er så meget nemmere at sige ting når man er anonym som man ellers ikke ville sige hvis man er offentlig.”

  2 ord: Redox – AFA

  “Nu fandt jeg ud af hvem du – hvorfor sagde du ikke det fra begyndelsen af? Du er altså en være en Jette Plesner – havde jeg bare vidst det så havde jeg været høfligere – eller ikke.”

  Øh ?

  Kommentar by DaLi — 17. maj 2010 @ 09:30

 78. 76 indlæg, og Michael Larsen har STADIG ikke påvist den påståede usandhed eller argumenteret for den påståede ensidighed.

  Kommentar by DaLi — 17. maj 2010 @ 09:34

 79. “Hvem ville fra kirkeasyl sende dette stykke papir? Der er ingen logik i det. Hvad skulle meningen være?”

  Så dit argument er altså, at fordi denne interne korrespondance er så belastende for Kirkeasyl, så MÅ det være usandt ?

  ROFL, fuck hvor er du en pauseklovn af format.

  Ved du overhovedet hvad begrebet “argument” får ud på ?

  Landsbytosse

  Kommentar by DaLi — 17. maj 2010 @ 09:35

 80. Michael Larsen:

  Jeg kan godt stille mit spørgsmål igen:

  “Mht at blå stue er de rene englebørn: kan du komme på et tilfælde af, at JP i kulisserne har forsøgt at føre politik via højreradikale, mens man forsøgte at opretholde en facade som troværdig avis?

  Bare ét?”

  Du siger siden:

  “Kunne du ikke komme med en gennemgang af Vederfølner eller White Pride eller andre af helt sorte stue og fortælle om deres domme og deres overfald på andre?
  Nå nej det er jo vennerne”

  Det kunne jo også være fordi der allerede er andre der graver i Vederfølnet og White Pride. Tjek Demos, Århus Stiftstidende, Redox, Politiken, Ekstrabladet, Jyllands-Posten, Berlingske Tidende, Information osv osv osv.

  Hvor mange har du set grave i Politikens samarbejde med venstreradikale? EB gjorde et enkelt halvhjertet forsøg, og journalisten nærmest undskyldte for det i samme artikel. Alle andre medier har lavet pleaser-artikler, ingen har gravet det frem, som Kim Møller har.

  Rønnebærrene er sure, hvad?

  Kommentar by Henrik — 17. maj 2010 @ 11:03

 81. @ Michael Larsen

  Dine kommentarer er gabende kedsommelige. Kim Møller afslører en interessant forbindelse mellem Kirkeasyl og Politiken. Han fortjener ros og anerkendelse for dette stykke arbejde.

  Kommentar by ølvom — 17. maj 2010 @ 17:19

 82. Jeg tror ikke der kommer svar fra Michael Larsen

  Kommentar by Ukendt Person — 17. maj 2010 @ 18:35

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper