21. april 2010

Tre professorer anbefaler ‘mellemløsning’ mellem sharia og dansk retspraksis

Det kan egentligt godt undre at en venstreorienteret forsker som Jørgen S. Nielsen er så vild med islam. Fra Kristeligt Dagblad – Professorer: Retsvæsenet skal tage hensyn til sharia.

“Nogle muslimer i Danmark gifter sig, skilles og lever i det hele taget efter særlige religiøst, kulturelt og traditionsbestemte regler kaldet sharia. Det bør vores retsvæsen i langt højere grad tage hensyn til.

Det mener tre danske professorer i jura og islam, som har bidraget til en ny engelsksproget bog om opfattelsen af sharia i Europa – en bog, der netop argumenterer sig frem til den løsning.

– Det er et spørgsmål om basal retfærdighed. Hvis ikke der fra sag til sag udøves en fleksibilitet, hvor også folks kultur, religion og traditioner – herunder elementer fra sharia – tages i betragtning, udelukkes en del af borgerne i samfundet fra en ligeværdig adgang til retssystemet, siger Jørgen S. Nielsen, professor i islam ved Københavns Universitet.

[…]

Hanne Petersen, professor i retskultur ved Københavns Universitet, og Lisbet Christoffersen, professor i religion, ret og samfund ved Roskilde Universitet samt adjungeret professor i kirke- og religionsret ved Københavns Universitet, er enige.

– Det handler ikke om, at vi skal indføre sharias strafferet med stening. Men vi er nødt til at forholde os til, at der er mennesker, som lever på kant med det danske retssystem, som lever efter regler og normer, der udspringer af sharia, siger Lisbet Christoffersen og tilføjer:

– Vi skal ikke anerkende disse parallelle retssystemer, men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler. Derfor går jeg ind for en mellemløsning, hvor vi forsøger at skabe nogle koblinger – selvfølgelig kun på områder, hvor det ikke strider mod dansk retspraksis. Gør vi ikke det, udelukker vi nogle grupper i samfundet fra basale rettigheder.”

Mere.

 • Ashgate.com – Jørgen S. Nielsen og Lisbet Christoffersen (red.): Shari‘a As Discourse.
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/13958/trackback

  40 Comments »

  1. Ja, jeg er asatroende, så jeg regner med at mindst fire stuelærde professorer vil anerkende min ret til, på stedet at dræbe fåre- og hestetyve, at praktisere blodhævn gennem generationer, og iøvrigt udøve den stærkes ret overfor mine svagere naboer. Jeg ser frem til, efter et rettroende liv, at dvæle i Ygdrasils skygge og iøvrigt nyde Valhallas fetaljer og andre glæder.

   Kommentar by Niels — 21. april 2010 @ 06:24

  2. citatet jeg studser over er :

   “Beskylder en mand for eksempel sin hustru for ikke at være jomfru ved ægteskabets indgåelse, er det en større krænkelse af en muslimsk kvinde end af en kulturkristen dansk kvinde. Og det bør erstatningens størrelse ved en injuriesag afspejle, mener Jørgen S. Nielsen”

   Altså forskellige lovgivning for kuffar (ikke muslimer) og muslimer.
   Retsafgørelser efter folk kulturelle baggrund og ikke udfra humanistiske lighedsprincipper.
   Sikke en juridisk hallal glidebane der åbnes for.

   Googler man “sharia danmark” kommer flere artikler som beskriver at sharia i udstrakt grad er implementeret i det danske retsvæsen.

   Feks denne artikel : http://www.berlingske.dk/danmark/kamp-mod-sharia-i-danmark
   Hvor justitsminister i 2003 Lene Espersen sendte en undersøgelse af sharia i Dk i udvalg. Det udvalg arbejder sandsynligvis endnu, jeg har ikke kunnet finde opfølgende artikler.

   Kommentar by poul sørensen — 21. april 2010 @ 07:33

  3. Det helt åbenlyse problem, disse misforstået “velmenende” mennesker totalt overser, er jo imidlertid at der bare slet ikke FINDES noget reelt “kompromis” mellem vestlige frihedsrettigheder og islamisk Sharia:

   Pr. juridisk princip er man nødvendigvis ENTEN et menneske i et moderne sækulariseret dansk samfund under Grundloven (som bla. tilsiger dèn religionsfrihed, Shariaen samfundsmæssigt snylter stort på, men imidlertid sjovt nok slet ikke tilkender sine følgere?) ELLER også er man netop underkastet disse helt anderledes totalitærteokratiske lovkomplekser, der netop er i soleklar modstrid med selvsamme demokratiske principper (herunder sådan noget som ligeret for mænd og kvinder samt forbud mod diskrimination og forfølgelse af individer på baggrund af netop religion og lovligt praktiserede opfattelser samt endelig seksuel orientering).

   Ethvert forsøg på at “integrere” Sharia ind i dansk lov vil således være at række Fanden den proverbielle lillefinger, for det vil være en ensidig glidebane væk fra stort set alle de demokratiske rettigheder, vi nyder godt af i et frit, moderne samfund: Fatter disse forblindede fagidioter slet ikke det?

   Kommentar by Anders Peter Johnsen — 21. april 2010 @ 07:41

  4. Argh – kirken på forsiden er fanget og spærret inde af minareter…

   Kommentar by Henrik R Clausen — 21. april 2010 @ 07:45

  5. “– Vi skal ikke anerkende disse parallelle retssystemer,..”

   Nej, det skal vi naturligvis ikke.

   “…men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler.”

   Nej, og mennesker der ikke ønsker at leve efter vestlig/dansk retsopfattelse og normer, er velkomne til at rejse tilbage hvor de kom fra. Mange rejser allerede nu på ferie dertil, Såh..

   Kommentar by Liva — 21. april 2010 @ 07:51

  6. Få nu de bederum ud af danske universiteter.

   Kommentar by Liva — 21. april 2010 @ 07:54

  7. Medløberne findes desværre i stort tal blandt højtuddannede.

   Kommentar by Nielsen — 21. april 2010 @ 08:33

  8. @admin der er meget ofte problemer med at loade uriasposten.net

   Kommentar by poul sørensen — 21. april 2010 @ 08:40

  9. “… – Vi skal ikke anerkende disse parallelle retssystemer, men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler. Derfor går jeg ind for en mellemløsning, hvor vi forsøger at skabe nogle koblinger – selvfølgelig kun på områder, hvor det ikke strider mod dansk retspraksis. Gør vi ikke det, udelukker vi nogle grupper i samfundet fra basale rettigheder.” … ”

   Denne sætning er det skinbarlige vrøvl.

   Anerkender man eks. en minoritets ægteskabskultur, hvorefter en kvinde ex lege (altså hvor andet ikke er “aftalt” specifikt”) i situationen, SÅ er det at grupper i samfundet “udelukkes fra basale rettigheder”.

   Det er IKKE en “basal rettighed” at have sit eget personlig retssystem, som man mere eller mindre systematisk kan tyrannisere ned over hovedet på sine nærmeste, sit lokalsamfund eller sin familie.

   Kommentar by DaLi — 21. april 2010 @ 08:43

  10. Med lov skal land bygges. Alle skal være lige for loven

   Selve grundsubstansen i dansk kultur og selve grundlaget for Danmark som nation er nu under angreb.
   Det er lige præcis det, som vi der har advaret mod en uhæmmet indvandring har advaret imod.
   Det er virkelig underligt at vi der hele tiden har advaret mod Sharia i såkaldte progresive kredse bliver beskyldt for at være højreradikale og banket i hovedet med det. Shariaen repræsenterer jo netop den sorteste sorte reaktion, det er rendyrket facisme og tyrani. Jeg kan ikke se det anderledes end at den såkaldte progressive klasse, til trods for at den kalder sig tolerant og venstreorienteret, i virkeligheden er frygtelig intolerant og facistoid. Der er meget kort vej fra socialist til facist.
   Prøv at gå bare 10 år tilbage i tiden, hvad ville folk tænke, hvis nogen sagde at vi skulle indføre en afart af sharia for nogen i Danmark. De ville blive betragtet som bindegale. Så langt er vi kommet på bare 10 år. Vi lever midt i den 3 semitiske folkevandring og vi lægger os flat ned. Holger Danske vågn nu op – Du sover.

   Kommentar by Andreas — 21. april 2010 @ 08:53

  11. Sikke noget svineri. Også overfor de mange kulturmuslimer som meget gerne vil have sig frabedt, at der bliver lagt den slags pres på dem.
   De 3 jurister lever i en boble (Holte, Hellerup?), og udtaler sig dybt uansvarligt på andres vegne.

   Kommentar by mb — 21. april 2010 @ 09:24

  12. For ikke at tale om alle dem, der er flygtet fra det system!

   Kommentar by Henrik R Clausen — 21. april 2010 @ 09:59

  13. Det er naturligvis dybt latterligt, men omvendt så er det jo fantastisk nyt.

   For det må jo betyde at der er en essens i Islam, at det giver mening at snakke om islamisk kultur – og vel følgeligt også dansk kultur, og at de to er vidt forskellige størrelser.
   Ergo er der også tale om et os-og-dem.

   Kommentar by Superman — 21. april 2010 @ 10:18

  14. Utroligt, at ‘religiøs’ lov ikke bare bliver grinet ud :(

   Kommentar by Henrik R Clausen — 21. april 2010 @ 10:35

  15. Har lige læst teksten igen, Jørgen Bæk Simonsens fortolkning af lighed er vist noget andet en Grundloven.

   Jeg kan kun gentage, at det ikke er “lighed” at kunne gøre som det passer een, uden anden grund end at det er det man nu engang vil.

   Kommentar by DaLi — 21. april 2010 @ 11:09

  16. Det er jo fuldstændigt vanvittigt. Apologeterne åbner en dør på klem til et helvede.

   Logikken er at fordi muslimerne er ubøjelige og trættekære, så skal vi andre give efter… – som forkælede børn, der bare får deres vilje, igen og igen.

   Det er samme logik som at demokratiet har hjemmel til at afskaffe sig selv, ved demokratisk valg.

   Men det giver jo netop ingen logik. Det er ude i hampen.

   Det er den effekt terror har på menneskehjerner: Det får dem til at underkende deres fjende og føje sig fjenden, som om denne var en sød lille hundehvalp. Ren benægtelse af ubevidst rædsel.

   Som sædvanlig har venstrefløjen på universiteterne ikke nosser til at se rædslen i øjnene. De tror man kan bekæmpe terror med kærlighed. Ha ha ha ha ha a..

   Islam er terror på ethvert vestligt folkestyre. Basta.

   Kommentar by Kabeludlæggeren — 21. april 2010 @ 11:19

  17. -> 4 Kirken på forsiden af bogen er Hagia Sophia i Konstantinopel (Istanbul). Denne enorme og prægtige oldtidskirke blev bygget 532-537 som hovedkirke i verdens første kristne rige, Byzans (ca. 325-1453). Det kæmpemæssige rige blev først undermineret af arabernes erobringer af Mellemøsten og Nordafrika og blev helt udslettet ved tyrkernes erobring, plyndring og voldtægt af Konstantinopel 1453. Tyrkerne skændede straks Hagia Sophia og gjorde den til moske med 4 minareter, men nu er den museum.

   Hvis vi skal undgå at få samme skæbne, må vi af al magt afvise religiøse domstole og det der ligner. Vi vil have verdslige domstole der dømmer efter verdslig lov! Af helvede til med den hjernedøde sharia. Allerede ved reformationen slap vi ud af pavedømmets retshåndhævelse på familie- og kirkeretsområdet.

   Jeg studser også over eksemplet med den manglende mødom. Hvad nu hvis den faktisk mangler? Skal danske domstole så give manden erstatning???? Jeg begriber ikke at danske jurister vil bøje sig for islams undertrykkelse.

   Kommentar by Niels P. — 21. april 2010 @ 11:34

  18. Disse tosser fatter slet ikke alvoren i deres landsskadelige virke.

   En dag falder hammeren over dette hold af kujoner, og folkets straf vil blive naadesloes.

   Den dag vil det nemlig staa helt klart (for denalmene befolkning), at der er overlevelsen af det frie Danmark, som var presset helt i bund af egne orange. Det er ultimativt det hele der ee i spil. CIA siger at den naeste mega-krig bliver i EU.

   Anti-sharia

   Kommentar by anti-sharia — 21. april 2010 @ 11:51

  19. Dansk lovgivning består jo af minimumskrav, der skal friholde borgerne for tyranni. Sharia for det modsatte.

   Ved at imødekomme “sharia”, vil det herefterdags være et spørgsmål om byrd, om man er underkastet “sharia”en, eller ej.

   Jeg tror, at disse forfængelige mennesker styrer direkte mod et brud på menneskerettighederne. I hvertfald er de ude over kanten for elementær retfærdighed. Selvom de vil jappe meget om alle de “forbehold” og “forholdsregler”, der “naturligvis” skal tages (af hvem ? Myndighederne – sagsbehandlerne? ;)). Men det er alt, alt for sent at bilde os noget ind, “professorer” :) Giv nu hinanden de priser, det hele handler om, og spis en stor frokost på Rådvad Kro, ing’ ? – Sammen med de andre “humanister” i jakkesæt …

   – – –

   Kommentar by Morten - - - — 21. april 2010 @ 12:00

  20. -> 18 : Hvor siger CIA det (reference) ?

   En dag falder hammeren over dette hold af kujoner, og folkets straf vil blive naadesloes.

   Hvilket folk ?
   Det folk som vil stemme rød stue til magten igen ?
   Det folk som støtter en uduelig borgerlig regering ?
   Det folk som befolker DNSB ?
   Det folk som støtter sharia ?
   Det folk som er pisse ligeglad og som hellere vil se x-faktor ?

   Kommentar by Boo — 21. april 2010 @ 12:02

  21. Ca. under 68-generationens opståen begyndte jeg at interessere mig for politik.
   Det slog mig, at venstrefløjen, i samklang med Lenin, nærmest var ateister. Når bortses fra eksotiske hash-rygende indiske sekter, var religion og især kristendom noget, der skulle bekæmpes, ja nærmest nedlægges. Folkekirken skulle lukkes. Med jødedommen havde de det endnu værre.
   MEN NU, hvor en erobrings-religion ISLAM, hærger samfundet, aner de ikke hvilket ben, de skal stå på for at støtte og forherlige en religion, som er bygget på vold og terror. Dog må de siges at have god øvelse fra tiden, hvor det var kommunismen, de var fortalere for.
   Her er tale om folk med længerevarende uddannelser end gennemsnittet. Folk, der som regel anser sig selv som intellektuelle. Det hænger ikke sammen.

   Kan nogen komme med en nogenlunde seriøs begrundelse for venstrefløjens knæfald for ISLAM???

   At venstreorienterede præster (hænger det sammen?) så er i fuld gang med at ødelægge og politisere folkekirken, er åbenbart okay.

   Kommentar by Ramses-2 — 21. april 2010 @ 12:36

  22. Venstrefløjens har aldrig haft noget imod religion, kun imod kristendommen fordi den etablerede kirke (af enhver slags) var en samfundsbærende institution.

   Nu hvor det mest fanatiske religiøsitet hidrører fra eget stemmekvæg, er religion pludselig en “menneskeret” og dermed et kerneområde at fokusere på at beskytte.

   Det er politik forklædt som idealisme. I virkeligheden handler det om at forfordele grupper som stemmer på een, økonomisk såvel som retligt. Regningen skal betales af dem som alligevel altid stemmer på de andre.

   Kommentar by DaLi — 21. april 2010 @ 14:12

  23. -> #21 Ramses-2

   “Kan nogen komme med en nogenlunde seriøs begrundelse for venstrefløjens knæfald for ISLAM”

   Arh, man har jo for det første fælles fjender i kapatialismen, vesten og demokratiet. Dernæst kommer der så venstrefløjens højt besugne ’solidaritet’ med den 3. verdens kamp mod vestens (påståede) udbytning og undertrykkelse. For venstrefløjen er islamismen et udtryk for oprør mod al vestens (påståede) ondskab. Et måske lidt irrationelt men dog helt forståeligt oprør fra “de undertrykte masser i den fattige del af verden”. Venstrefløjens indædte kulturelle selvhad gør, at disse islamistiske repræsentanter for ‘de undertrykte’ kan undskyldes uanset hvad der siger og gør. Alt kan (bort)relativeres i forhold til vestens (påståede) ondskab.

   Andre bud??

   Kommentar by JensH — 21. april 2010 @ 14:50

  24. Venstrefløjens har aldrig haft noget imod religion, kun imod kristendommen fordi den etablerede kirke (af enhver slags) var en samfundsbærende institution.

   Formodentlig fordi Kristendommen er den største civiliserende kraft på planeten, hvilket socialister ikke bryder sig om…

   Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 21. april 2010 @ 14:56

  25. Lad os behandle symptomerne, det er altid godt. Hvad med i stedet at gøre noget ved selve årsagen??
   Hvorfor en masse såkaldte venstre-intellektuelle – for hvem kristendommen er åh så forfærdelig – sådan omfavner islam, det er mig virkelig en gåde.

   Kommentar by Bertrand — 21. april 2010 @ 15:34

  26. Hvorfor konverterer han ikke bare?

   :

   Om Jørgen S. Nielsen
   Født 1946.

   Oktober 2007: professor ved Center for Europæisk Islamisk Tænkning, Det Teologiske Fakultet, Købehavns Universitet.

   2005-2007: direktør for Det Danske Institut i Damaskus.

   1996 – orlov fra 2005: Professor i Islamiske Studier, Birmingham Universitet.

   1988-2001: leder af Center for Studiet af islam og kristen-muslimske relationer, Birmingham.

   1978: ph.d. i arabisk historie, American University i Beirut

   Kommentar by Martin Eggert — 21. april 2010 @ 15:38

  27. Det skulle være tvungent, at når de får dansk indfødsret lever man efter grundloven.
   Lad os få indført de 10 pizza bud.
   Hvad ville der da ikke ske når dansk retsvæsen og love møder sharia loven i en sag. (Og de er der!) Hvilken lov vil stå stærkest!!!!!!

   Kommentar by Goofy — 21. april 2010 @ 16:03

  28. Jeg synes at vi allerede har langvarige og dårlige erfaringer med alternative retstilstande med eksempelvis Tvind og Christiania. Der er ingen grund til at gøre det værre.

   Men vi er nødt til at forholde os til, at der er mennesker, som lever på kant med det danske retssystem, som lever efter regler og normer, der udspringer af sharia,…..”

   Helt enig.

   “….men vi kan altså heller ikke tvinge folk til ikke at leve efter disse normer og regler.”

   Selvfølgelig kan vi det. Det er et spørgsmål om vilje.

   Kommentar by BE — 21. april 2010 @ 16:06

  29. >27
   De bør aldrig få indfødsret.

   Kommentar by Nielsen — 21. april 2010 @ 19:58

  30. Her er hele det muslimske broderskab på Københavns universitet , det må simpelthen stoppe med det sammen !

   http://www.teol.ku.dk/afd/ceit/ansatte/

   Kommentar by Holger Danielsen — 21. april 2010 @ 20:22

  31. Tænk, jeg finder det slet, slet ikke vanskeligt dette her med de mennesker som lever på kanten af det danske samfund i forbindelse dansk lovgivning v. shariaen.

   DE LEVER i Danmark !

   Enten acceptere de den danske lovgivning eller det står dem frit for at rejse ud af landet.

   At tale om at implementere dele af shariaen af hensyn til disse muslimer er totalt uden for fornuft .

   Vi har ikke tvunget disse muslimer hertil, de har selv valgt at slå sig ned her.

   Kan de ikke leve med det danske system, jamen så er det ikke Danmark/danerne der skal rette ind efter HVAD DE kan leve med, men dem selv der må enten tilpasse sig eller vælge at rejse ud af landet igen.

   Hvor meget har man i grunden lov til at sælge ud af Danmark, som daner, inden der er tale om at man som sælger forråder eget land og system ?

   Kommentar by Vivi Andersen — 21. april 2010 @ 20:50

  32. 26.Martin Eggert

   Han er måske forlængst konverteret, hvem ved ?

   Det er faktisk påfaldende at folk som Jørgen S. Nielsen og Jørgen B. Simonsen giver det indtryk af enten af være skabsmuslimer eller konvertitter.

   Kommentar by Vivi Andersen — 21. april 2010 @ 20:57

  33. Jeg forstår ikke rigtigt de lærde damer iog herrer, der blandt andet bruger en muslimsk vielse og de problemer den kan give ved en eventuelt senere skilsmisse, hvilket ikke fremgår af Kims citater. Angiveligt skulle det være et problem af opløse et ægteskab, der i deres verden ikke er indgået.

   Flere muslimske trossamfund har fået tildelt betegnelsen “godkendt” af kirkeministeriet, nu familieministeriet. Det medfører at kirkelige handlinger som dåb, vielse og begravelse har samme gyldighed, som hvis det var foregået i folkekirken eller på rådhuset. Det fremgår helt klart og tydeligt i Kirkeministereiets vejledning vedrørende anerkendte trossamfund udenfor Folkekirken. I den henseende er Den Katolske Kirke, Mosaisk Troessamfund, Islamisk Trossamfund m.fl. og Folkekirken fuldstændigt ens stillet, og ingen dansk myndighed vil anfægte gyldigheden af et ægteskab indgået i synagogen eller en katolsk kirke. Hvorfor er det så opludselig et problem når der er indgået i Moskeen, eller af en bemyndiget imam hjemme i dagligstuen?

   Enten er de lærde personer uvidende om det de udtaler sig om, eller også opererer de med en skjult dagsorden. Begge ting er forkastelige og diskvalificerende.

   Kommentar by PeterK — 21. april 2010 @ 22:12

  34. >21

   Grunden er at begge systemer, kommunismen og islam, er topstyrede diktaturer. De er baseret på populisme og løgn, eufemismer, pædagoger og faste paroler, laveste fællesnævner og korruption, lavpandethed og brutalitet, misbrug, selvfedhed og herrefolkstankegang.

   Det de har allermest tilfælles er en massiv mangel på resultater. Kun når det gælder pervers voldsrus, er de påfaldende effektive.

   – vi ønsker så meget, at der kunne være en enten-eller, løsning på de problemer som opstår på grund af islam. Det er der bare ikke. Vi må tage hver eneste detalje og sige til eller fra.

   Det er faktisk som om islam lader vesten om at sekularisere sig!. De er børn fra middelalderen, der skal opdrages til moderne levevis. Hele det lange træk om dette, skal vi andre så finde ud af for dem. Desværre ser det ud som om at alternativet er krig med islam over hele verden.

   Det ville være dejligt, hvis vi kunne løfte opgaven. Så kunne vi også tage venstrefløjen med i denne “kultur-børnehave” og lære dem nok om omverdenen til at de kunne blive bæredygtige, økonomisk og historie bevidste demokrater.

   Alternativt kan vi spærre dem alle sammen inde på lukkede institutioner for psykopater, hvilket de også minder meget om. Gad vide hvad der bliver dyrest i længden?

   Kommentar by Kabeludlæggeren — 21. april 2010 @ 23:56

  35. Man skal måske være professor for ikke at forstå det indlysende. Det samme er ofte tilfældet med filosoffer, hvis hjernevindinger har slået knude på sig selv. Det hindre måske blodtilførslen til vitale hjernecentre…?

   Næ, de muslimer der lever efter shari’a har selv valgt det. Altså er det deres problem, hvis de ikke trives i et demokrati, for de basale frihedsrettigheder afgøres ikke i islamisk lov, og har aldrig gjort det. Men som sagt, man kan ikke forvente at en professor har mange brikker at flytte med, og intelligens er ikke et resultat af et professorat.

   De “lærde” herrer og damer, bør vide, at det ikke er muligt at indføre shari’a på grund af grundloven, men måske har de ikke forstået den, eller måske ikke engang læst den? Selvom den er lidt kringlet læsning, fortalt i et umoderne sprog, så skulle det være muligt selv for en syvende klasse elev.

   Vi har jo også set, at et par justitsministre heller ikke fatter hvad der står, så det er måske forklaringen. Og så skal man da heller ikke glemme betingelserne for en ændring af denne grundliggende lovgivning, der så godt som umuliggør disse “lærdes” udtalelser, og det er da også hele ideen med den.

   At forhindre, at nogle fjolser, eksempelvis fra Københavns Universitet, skulle gå hen og undergrave demokratiet yderligere, hvis fortolkning er at betragte som begrænset diktatur. Ironisk nok, netop den manglende opdeling af de tre magter, samt grundlovens §4 en væsentlig årsag til at shari’a beholder sin status som komplet idiotisk. Ganske som Hanne Petersen, Jørgen S. Nielsen og Lisbet Christoffersen.

   Måske skulle man udgive en bog med navnet Den lærde idiot helt i Gustav Johannes Wied’s ånd, om klovnen Erasmus Berg Montanus.

   Kommentar by Hans Hansen — 22. april 2010 @ 00:00

  36. Jeg begynder efterhånden at tro på de videnskabelige undersøgelser, der påviser lavere intelligens hos religiøse, har fat i noget helt centralt.

   Kommentar by Hans Hansen — 22. april 2010 @ 00:36

  37. ” Hvis ikke der fra sag til sag udøves en fleksibilitet, hvor også folks kultur, religion og traditioner – herunder elementer fra sharia – tages i betragtning, udelukkes en del af borgerne i samfundet fra en ligeværdig adgang til retssystemet”

   Ja, muligvis. Men det er i så fald folks eget valg, og eget problem. Man kan ikke forvente at vi skal give købs på vores frihedsrettigheder, blot fordi nogle personligt har valgt en anden tro. Det er og bliver folks eget problem.

   Kommentar by k. jensen — 22. april 2010 @ 16:07

  38. http://www.jv.dk/artikel/867178:Toender–Drama-i-retten–Hjemmeroever-slog-offer-ned-midt-i-retslokalet

   “To 19-årige begik i februar tre hjemmerøverier på en og samme nat mod den samme adresse i Toftlund.

   Tre gange sparkede de døren op til en mand, der tidligere på ugen havde gjort modstand, da de ville stjæle hans cykel. Og tre gange slog og sparkede de ham, før de stjal 380 kroner.

   I går skulle de to 19-årige straffes for deres udåd ved Retten i Sønderborg, men den ene, en 19-årig fra Rødekro, sprang op midt under retssagen op, løb hen til offeret og slog ham endnu en gang, mens dommere og politibetjente lamslåede så på.

   Sekunder senere blev han taklet af tre betjente, der med møje og besvær fik puttet ham i håndjern.

   De to 19-årige fik halvandet års fængsel for hjemmerøverierne, heraf skal otte måneder afsones.

   Den 19-årige fra Rødekro skal derudover for retten igen i morgen, sigtet for atter at have slået vidnet ned. Og denne gang var vidnerne endda dommere. ”

   Well, nu står der jo ikke direkte, at det var en muslimsk kulturberiger, men på den anden side så står der jo heller ikke klart og tydeligt at han er dansker, såeh … hvordan er det nu det plejer at være?

   Lad os antage at geniet er muslim. Har han så ikke blot handlet i overensstemmelse med Koranen og Hadith? Og bør han ikke også dømmes derefter? altså en klar frifindelse.

   Jo, der er fine muligheder i at sidestille sharia med dansk lovgivning.

   Kommentar by Peter R — 23. april 2010 @ 15:20

  39. jeg ser lige at jeg tidligere har byttet rundt på Gustav Wied og Ludvig Holberg. Det er selvfølgelig noget sjusk.

   Peter R.
   Nu er det jo heller ikke lovligt ifølge shari’a at begå indbrud. Der er heller ikke tale om, såvidt jeg kan forstå på de “lærde” professorer, at shari’a skal ligestilles med dansk lov. Som jeg opfatter dem, mener de noget i retning med den engelske version, med deres ca. 90 shari’a domstole, der er arbitrær i forhold til engelsk lovgivning, hvis den dømte ønsker det.

   Forskellen på england og danmark er dog bare, at briterne ingen grundlov har, der bevirker at oprettelse af denne religiøs/ideologiske mellemøstlige domstols-metode er mulig, eftersom de heller ikke har anden lovgivning der forbyder det.

   Det er ikke muligt her i landet, og efter min opfattelse, heldigvis, netop på grund af danmarks grundlov. Det står ganske tydeligt, og derfor er disse professores betragtninger udelukket på forhånd.

   Briterne er samtidig en kolonimagt, hvor det er nemt for de pågældende landes befolkninger at bosætte sig i england. Det medfører på sigt at risikoen for parallel systemer kan rodfæstes. Man kan sige, at fordi den dømte efter shari’a i england, kan nægte at modtage dommen, og hvor der så skal domfældes efter gældende engelsk lov, så udgør det ikke noget problem, men så er spørgsmålet om tilflyttere fra tidligere muslimske kolonilande også er klar over det.

   Domstole har intet med retfærdighed at gøre, heller ikke her i landet. Begrebet findes slet ikke i lovmæssig betydning, og er intet sted nævnt i lovgivningerne. Det er udelukkende et politisk begreb, hvor domstolene skal dømme efter gældende lov. Politikerne står for retfærdigheden.

   Shari’a og hadith er på en gang både domstol og lovgivning og samtidig sammenblandet med religion. Det betyder i praksis, at lovgiverne ikke vælges ud fra demokratiske modeller. Med andre ord, de samme personer er på en gang politikere og dommere, og hvor den politiske del samtidig er fastlåst i religionen, hvorefter fortolkning får endnu højere betydning end den retspraksis vi kender fra demokratier.

   At samle magt forøger princippielt risikoen for magtmisbrug. Jo mere magt få personer har, des større risiko for magtmisbrug, hvilket vi udemærket kender som diktatur. Sådan noget har vi rigeligt af i forvejen, netop fordi magten ikke er tilstrækkeligt opdelt her i landet, men vi har så til gengæld grundloven og retsplejen, der på trods, eller måske netop paradoksalt nok, af samme årsag, ikke er så demokratisk som den engelske.

   Netop fordi den engelske forfatning er så demokratisk, så tillader den antidemokrati. Det kender vi selv fra foreningsfriheden, hvor det er tilladt at oprette eksempelvis et nazistparti. Man kan sige at demokratiet kan have den svaghed, at den tillader antidemokrati. Nogle kalder det en styrke, bare aldrig antidemokrater. De fornemmer det som svaghed, og deri kan de have delvist ret.

   Derfor har tyskerne forbudt nazistpartiet. det er stadig tilladt at være nazist, men det er forbudt at forsamle sig i en nazistisk organisation. Svenskerne har forbudt Hitz-Ut-Tharir. Det har de fordi begge lande på disse områder har et pragmatisk, og mere jordnært forhold til anti-demokratisme. for tyskernes vedkommende skyldes det uden tvivl anden verdenskrig.

   Der er mange andre eksempler på at demokratiet kan fungere overpædagogisk, eksempelvis USA’s våbenlovgivning. Derfor er det nødvendigt at justere demokratiet i forhold til antallet af anti-demokrater, og det er på dette punkt de “lærde” professorer ikke har forstået sammenhængen.

   Man gør ikke et land mere demokratisk ved at give anti-demokrater bedre betingelser, tvært i mod skal de bekæmpes, og det gøres ikke ved at indføre shari’a.

   Det er jo nærmest omvendt argumentation, der nemt kan betegnes som filosofisk “bullshit”.

   Mvh
   Hans Hansen
   Systemudvikler.

   Kommentar by Hans Hansen — 25. april 2010 @ 02:17

  40. […] Source: Kristeligt-Dagblad (Danish), h/t Uriasposten […]

   Pingback by Denmark: Danish law should take Sharia into account, say researchers | allah.eu — 3. maj 2010 @ 17:52

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper