7. maj 2010

“… det er altså myter uden hold i virkeligheden.”, sagde professor Erik Albæk i TV-avisen

Historien om de objektive danske journalister blev en større sag i de fleste medier, og DR gav den som forventet fuld skrue. Her en bid fra gårsdagens udgave af TV-avisen (18.30).

(TV-avisen, 6. maj 2010: Ny undersøgelse viser, at DR…)

Mette Walsted Vestergaard, DR-vært: Danmarks Radio er blevet beskyldt for at være såkaldte ‘røde lejesvende’, der har holdt med den politiske venstrefløj, men sådan er virkeligheden faktisk slet ikke.

Erik Albæk, professor: Forestillingen om at Danmarks Radio skulle være befolket med røde lejesvende, og TV2 med blå lejesvende ik’, det er altså myter uden hold i virkeligheden.

Jeg føler mig ikke overbevist, hvad forskerne bag undersøgelsen ifølge Videnskab.dk forklarer med den såkaldte ‘hostile media effect’. Fænomenet opridses kort: “man [skal] være blå for at se rødt”. For de meget blå, er de alle røde.

Opfattelsen af mediernes objektivitet afhænger med andre ord, af modtagerens ideologiske udgangspunkt. Herunder lidt fra en artikel af professor Erik Albæk, hvor han filosofisk diskuterer muligheden for en samfundsstruktur der kombinerer det borgerlige samfunds ‘formelle’ lighed med Lenins ‘reelle’ lighed.

Fra Politica (1985) – Neo-gramscianerne: Endnu en 3. vej til demokrati og socialisme? (via Med deres egne ord).

“[Det er] formålstjenligt at skelne mellem to betydninger af demokrati hos Lenin: det borgerlige, repræsentative demokrati og det proletariske demokrati – det, der i ”Staten og revolutionen” udelukkende benævnes “proletariatets diktatur”. Med en vis tilsnigelse kan det hævdes, at forskellen mellem de to består i, at Lenin betragter førstnævnte som en formel styreform, mens han i sidstnævnte lægger vægten på demokratiets sociale indhold. Det borgerlige demokrati kendetegnes ved dets formelle lighedsprincip, hvad angår det politiske, samtidig med, at den sociale og økonomiske virkelighed, der er kendetegnet ved ulighed, bortabstraheres. Den borgerligt liberale demokratiforståelse indebærer således en klar adskillelse mellem politik og produktionssfære. Det liberale repræsentative demokrati bliver derfor af Lenin set som uadskilleligt fra en bestemt styreform og et bestemt økonomisk system, hvorfor han i ”Staten og revolutionen” kan hævde, at “Den demokratiske Republik er den bedste politiske Skal om Kapitalismen, der kan tænkes”(Lenin, 1948: 18)…

Som en logisk følge af den lige skitserede statsopfattelse kan der ikke blive plads for revolutionsstrategier, der opererer inden for den borgerlige stats rammer. En sådan strategi må nødvendigvis forberedes uden for og op mod den borgerligt demokratiske stats institutioner og dermed opstår dobbeltmagtteorien: Til at forberede det afgørende slag mod den borgerlige stat er det nødvendigt, at der konstrueres en anden magt, der gennem en (underforstået voldelig) konfrontation erobrer den borgerlige stats institutioner – en magt, der er baseret på arbejderrådsorganiseringen, sovjetter…

Det er i forsøget på at udarbejde en strategi for en socialistisk samfundsforandring, der er mere i overensstemmelse med den politiske situation i moderne kapitalistiske samfund, at neogramscianerne/venstre-eurokommunisterne har hentet inspiration hos Antonio Gramsci. Karakteristisk for sidstnævnte er dog, at han sådan set ikke fornægter Lenins statsopfattelse og den hermed forbundne revolutionsteori — for så vidt disse relaterer sig til den politiske situation i Rusland i 1917. Situationen var nemlig dér en ganske anden end i de mere fremskredne kapitalistiske lande med hertil hørende “moderne” stater.

… at anvende et statsbegreb, der var udviklet med henblik på at analysere den russiske statstype anno 1917, på mere fremskredne kapitalistiske lande, ville automatisk medføre en overvurdering af statens tvangsdimension. Hermed ønsker Gramsci ikke at sige, at tvangen er fraværende i vestlige samfund, men at det i disse lande ikke udelukkende er statsmagten, der sikrer systemets opretholdelse.

Mere.

 • 5/5-10 Berlingske Tidende – Erik Albæk mfl. – Er DR-journalister røde? Er TV2s blå?.
 • 6/5-10 Deadline, DR2 – Debat om politiserende journalistik (Ole Birk Olesen, Claes De Vrees).
 • 7/5-10 Mennesker og Medier, P1 – Tintin under anklage (24 min. og frem).
 • 9/5-10 Berlingske Tidende – Morten Messerschmidt: DR-journalister er røde!.
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/14474/trackback

  21 Comments »

  1. Den er den slags historie og afdækning, der gør Uriasposten uundværlig.

   Kommentar by hippie — 7. maj 2010 @ 13:23

  2. Røde lejesvende på universiteterne frikender røde lejesvende i DR.

   Kommentar by anti-marx anno dazumal — 7. maj 2010 @ 13:41

  3. Bortset fra at han er god ven af kronprinsen, er der vist iøvrigt aldrig nogen der har beskyldt Erik Albæk for at være nævneværdigt borgerlig.

   Men de har fået ganske meget medie-opmærksomhed på deres bog – og vel nærmest uden kritiske spørgsmål noget steds fra, bortset fra Ole Birk Olesen i Deadline. Journalisten, Weekendavisen, DR, Tv2 og adskillige trykte medier har viderebragt den glade nyhed; vi er helt fair og neutrale og alle der siger andet er ude i et ideologisk korstog mod venstrefløjen.

   Kommentar by Superman — 7. maj 2010 @ 13:43

  4. Det emne kan der tærskes langhalm på, lige sålænge DR forbliver en statsinstitution.
   Det har varet altfor mange år, det bliver aldrig normalt, før DR gøres til betalingskanaler.
   Så er det seerne der bestemmer – med pengepungen.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 7. maj 2010 @ 13:44

  5. hmmm

   i princippet kan man jo bare anmelde fuskeren Albæk til UVVU.

   i bekendtgørelsen er det opregnet, hvad en forsker ikke må i et veidenskabeligt arbejde


   2) Uoplyst selektiv eller skjult kassation af egne uønskede resultater.

   3) Uoplyst usædvanlig og vildledende anvendelse af statistiske metoder.

   4) Uoplyst ensidig eller forvredet fortolkning af egne resultater og konklusioner.

   https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=123871

   Det kunne være sjovt at se, hvilke knuder vennerne i UVVU vil slå på sig selv for at komme frem til frifndelsen.

   Kommentar by anonym — 7. maj 2010 @ 13:45

  6. Det er en undersøgelse, hvis validitet jeg betvivler meget stærkt. Man behøver bare at sige genoptagelse af en lækagesag 3 år efter lækken fandt sted, og så er den undersøgelses validitet gennemhullet!

   Der var ikke skyggen af dokumentation i den sag. Der var rygter fremsat af en DR-tilknyttet journalist, Guldbrandsen, og eftersigende et tvivlsomt bevis for dette rygte fabrikerede af den tidligere DR-journalist Nils Giversen.

   Kommentar by Hans Nielsen — 7. maj 2010 @ 13:46

  7. Ham der Albæk er sgu da ikke for klog. Med sådan en “professor” i journalistik, er det da ikke underligt at dagens journalister er som de er. Gad vide om han overhovedet kan skrive, det er jo heller ikke altid nutidsjournalisters force.

   Kommentar by Nielsen — 7. maj 2010 @ 14:03

  8. flere myter : http://mugshots.tampabay.com/

   Kommentar by Petersen — 7. maj 2010 @ 14:04

  9. Jeg er overbevist om at indvandrings-dagsordenen, som førte til Dansk Folkepartis succes i 2001, kunne være slået igennem tidligere og sparet Danmark for meget fortræd, hvis ikke det røde og radikale journalistkorps havde undertrygt debatten og dæmoniseret DF og andre indvandrerkritiske røster.

   Efter 2001 forsøgte man at dæmonisere Fogh og gjorde Marianne Jelved til yndling. Siden 2005 har man ofte støttet SF og Villy Søvndal, men nu er der tegn på at man igen vil satse på de radikale med Margrethe Vestager med dertil hørende “ansvarlig” økonomisk politik, åbne grænser og EU-positiv linje. Tydeligst ser jeg det i Politiken.

   Kommentar by Niels P. — 7. maj 2010 @ 14:40

  10. Også får de Mette “Bleeding heart socialist” Walsted Vestergård til at læse det op, er det bare for at føje spot til skade at de gør det?!? Der er da ikke en dansk journalist der kan læse nyheder op og lyde mere indigneret over “systemets uretfærdigheder over for de svageste”

   Kommentar by JL — 7. maj 2010 @ 14:41

  11. Nedenfor følger lidt uddrag af vicepræsident Agnews tale i 1969, hvor han gik i ‘kødet’ på de nationale medier og deres slet skjulte dagsorden. Stadig meget aktuelle kommentarer.

   “Hvordan afgøres det hvilke nyheder der skal sendes? En lille gruppe af mænd, antallet er måske ikke mere end et dusin “ankermænd,” kommentatorer og chefredaktører, afgør hvad de 20 minutter eller deromkring skal indeholde af filmklip og kommentarer som efterfølgende skal ud til offentligheden. Denne udvælgelse sker fra de mellem 90 – 180 minutter der måske findes. Deres magt til at vælge er bred. De beslutter hvad, mellem 40 – 50 millioner amerikanere skal lære om dagens begivenheder i nationen, og i verden.

   Vi kan ikke måle denne magt og indflydelse med traditionelle demokratiske standarder, for disse mænd kan skabe nationale ‘problemer’ i løbet af natten. De kan forårsage, eller forhindre – gennem deres dækning og kommentarer – et moratorium om krigen. De kan løfte ukendte mænd fra mørket til national berømmelse i løbet af en uge. De kan belønne nogle politikere med national omtale, og helt ignorere andre. For millioner af amerikanere, er journalisten der dækker et emne,…. faktisk blevet den øverste dommer i en national domstolsjury.

   Et løftet øjenbryn, en betoning i stemmen, en besk bemærkning sådan tilfældigt midt i en udsendelse kan få tvivlen til at rejse sig hos millioner om sandfærdigheden hos en embedsmand, eller visdommen i regeringens politik.”

   Kommentar by synopsis-olsen — 7. maj 2010 @ 14:58

  12. Journalister er politikere der bare ikke vil risikere noget.

   http://www.update.dk/cfje/Vidbase.nsf/ID/VB01742434

   “Medierne har i høj grad gjort alt dette i sagen med dommer-tørklæderne. Det gælder om at bruge samme model i kommende situationer. Det vil sige, at vi må videre end at dække det konkrete forslag og de forskellige holdninger til det. Vi må også dække dets mere generelle, bagvedliggende, holdningsmæssige konsekvenser, så det bliver velkendt for alle, hvad der sker.

   Vi skal naturligvis ikke gøre det hver gang, der er et parti med en generel dagsorden gemt bag et konkret forslag. Når der kun er tale om prøveballoner og markeringer, er der ikke grund til at rulle den store research ud. Men når det virker så effektivt, som Dansk Folkepartis strategi gør, så bliver det en journalistisk opgave at analysere grundigt og derefter undersøge, om de forskellige konsekvenser som analysen peger på, rent faktisk også kommer, og i hvor stort omfang, de kommer.”

   Kommentar by Petersen — 7. maj 2010 @ 15:19

  13. NB: Jeg har slettet den afsluttende sentens. Det er ikke korrekt, at Erik Albæk indberettede Lomborg for uhæderlighed. Tværtimod. Jeg beklager.

   Kommentar by Kim Møller — 7. maj 2010 @ 16:09

  14. ->10

   Ja, opkastet står op i halsen på mig hver gang eg ser disse screencaps. Evigt og altid den samme ‘indfølte’ grimasse. Har aldrig set hende live, og har heller ingen planer om det. Gad vide om hun har andre udtryk.

   Jeg tror i øvrigt at man let kommer til at argumentere sagen forkert i forhold til journalisterne ved at bruge gamle udtryk som “røde” eller “røde lejesvende”. Dengang disse ord først kom på banen var der en klart borgerlig fløj, en klart borgerlig værdipolitik. Anderledes i dag, hvor anstændighedens spøgelse har inficeret samtlige partier pånær DF. De mener s’gu alle sammen mere eller mindre det samme, og i forhold til gamle dage er den politiske midte forskudt langt mod venstre.

   Derfor opstår der den klassiske situation som når Morten “troofer” Løkkegaard eller andre indmelder sig i angiveligt borgerlige partier, og vi hører de andres æv bæv, der kan I selv se. Løkkegaard eller Paula Larrain er ikke “røde” i gammelsocialistisk forstand, men de er heller ikke borgerlige i samme forstand som dengang udtrykket røde lejesvende kom på banen.

   De er bare pæne, anstændige, værdirelativistiske, multikulturelle – og har ikke problemer med at befinde sig i samme stue som SF eller EL. Faktisk er det ikke så let at finde nogle afgørende forskelle.

   Min favoritillustration af denne konvergens er billedet her på Uriasposten fra Kirkeasyls demonstration i sommer. De pæne og anstændige stod ude i det åbne med himmelvendte øjne. Bag kulisserne arbejdede AFA med det praktiske. De pæne og anstændige har ingen problemer med denne de facto-alliance.

   Uriasposten har til overflod dokumenteret at radio og tv er massivt politisk skævvredne og blinde i forhold til bestemte emner og problemer. Folkene bag denne undersøgelse har nu vist at deres metodik ikke har kunnet opfange denne bias – hvilket blot siger at de anstændige eliter ikke er i stand til at anskue sig selv i perspektiv. Ikke så overraskende.

   Havde de taget udgangspunkt i forhold som mikrofonholderi, manglende kritiske spørgsmål, Reimer Bos bjæffende tredjegradsforhør af Pia Kjærsgaard, og manipulerende koblinger (islamkritik + hudfarve), manipulerende sprogbrug som “kontroversiel” om Ayaan Hirsi Ali osv., var de kommet til en helt anden konklusion.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 7. maj 2010 @ 17:25

  15. Jeg synes ikke Ole Birk Olesen var særlig effektiv i sin kritik overfor en meget demagogisk veltalende Albæk, desværre. Ellers er dette en sørgelig affære, som burde have været venmdt noget mere kritisk af journaliststanden. men som flere har sagt, den begærlighed hvormed rapporten er blevet omklamret siger egentlig alt…

   Kommentar by Høgsbro — 7. maj 2010 @ 18:32

  16. ->9 Beklager min stavefejl: “havde undertrygt debatten” -> “havde undertrykt debatten”.

   Kommentar by Niels P. — 7. maj 2010 @ 22:00

  17. Der nok ikke nogen her, der er et mega-sekund i tvivl om, at jeg ikke bryder mig om Das-intetsigende propaganda støjsender(D)DR.
   MEN! en ting må jeg tage hatten af for vedrørende Das intetkloge (D)DR propaganda go’nat-socialistiske sender, det er, deres udsøgte opsøgende arbejde for at finde “eksperter” og andre ligegyldige “kloge-åger” der kan udtrykke og underbygge (D)DR’s minioritets holdninger.
   Jeg bliver stadig overraskede over, hvordan de finder deres “ekspert” idioter, med fuldstændige Erasmus belæste! idiotier.
   Enten er (D)DR’s opsøgende arbejde udi at finde idioter ekstrem god eller også er vores læreanstalter befolket med idioter!

   Jeg vil sige som idioten poul nyrup..jeg ved det ikke…jeg ved det ikke!
   Som dengang socialisten nyrup sagde til os, hvis vi ikke stemmer for EUSSR diktaturet, så vidste idioten ikke hvad der så ville ske…..
   (inddirekte trusel eller overvurderet tro på, at vi vælgerflæsk ville falde for hans trusler)

   Så nu tror (D)DR, at vi tror, på deres “ekspert” dokumentation! fremført af en Erasmus idiot, der bare følger strømmen af politiske korrekte, for at bevarere sit job og pengeydelsen til terminen!

   Gu’ ved om disse “ekspert” idioter selv tror på deres sludder og vrøvl eller de bare er nogle kujoner der samler penge sammen til terminen?
   Altså fred! for enhver pris!

   Kommentar by li — 7. maj 2010 @ 23:04

  18. Da jeg stemmer på Dansk folkeparti, så er jeg måske ikke så velset her, hvor det intellektuelle niveau er ganske højt. Det er bare min opfattelse. For mig er fjenden den totale ideologi, der kaldes islam, der efter min opfattelse er en erobringshær, der er forklædt som religion. Jeg vurderer, at det er islams målsætning, at udskifte Danmarks Grundlov med islams sharialov-e. Vore synspunkter,- her fra bunden af samfundet, hvor jeg befinder mig og hører hjemme, bliver mine og ligesindedes synspunkter ( tiet ihjel ). Derfor har jeg oprettet mine egne sider, hvorfra jeg spreder mine budskaber og synspunkter, som naturligvis kan være farvet af mine politiske holdninger, og disse holdninger kan naturligvis være totalt forkerte. Jeg har derfor oprettet mine egne primitive hjemmesider, hvor jeg forsøger at argumentere for mine synspunkter. Det gør jeg på flere hjemmesider, og jeg vil lige nævne 3 af disse hjemmesider.

   http://www.kulturpartiet.dk http://www.sagenskerne.dk http://www.forsvarspartiet.dk

   Ingen behøver, at være enige med mig, i noget som helst, men kan betragte et besøg på disse tre hjemmesider, som oplæg til debat om den indre udvikling politisk i Danmark, og mulige globale forbindelser, der måske kan inspirere en til tanken om, at danske Folketingspolitikere er sprællemænd, og ukendte ideologiers bagmænd, eller kapitalist-interesser trækker i disse sprællemands-snore.

   Som en udlægger denne tv-udsendelse med = Ole Birk Olesen = så synes jeg det er rigtigt set, at et fåtal sorterer hvilke udsendelser, vi får at se. Født i 1945 har jeg aldrig oplevet at have magt, men 50 års afmagt som single – giver også lidt erfaring, ved at betragte magten fra bunden af samfundet, og så kan man jo, som en person selv forsøge at vurdere, hvordan islam har erobret magten i de 57 lande i = OIC = Organization of the Islamic Conference = der har haft en delegation i FN siden 1969 = selv begynde at undersøge hvordan islam har opnået magten i disse = OIC = lande, samt hvordan Muhammeds tilhængere fastholder denne magt. De resultater jeg er nået frem til, er i velkommen til, at debatere. Et netværk af hjemmesider som denne her, kan give et netværk, som det er mere interessant at debattere på, end på DR. Forsat god debat = M.V.H. Saxo-Poul

   Kommentar by Poul Leo Nielsen — 7. maj 2010 @ 23:27

  19. Det jeg ikke kan lide ved islam, er den = mødomskontrol = som denne = Koranens = totalitære erobrings-ideologi = delvis er baseret på med “hellige religiøse= skrifter, og disse hellige skrifter får opbakning af = Suraer i Koranen = som gennemføres i virkelighedens verden med æresmord. Selv = Sura 33.59 = giver opbakning til disse æreløse mord foretaget af muslimer imod muslimer. Denne Sura 33.59 kan læses på dette internet-leksikon http://www.islam-info.dk om Koranens indhold, under overskriften = kvinder =.Jeg foretrækker Danmarks grundlov frem for islams sharialov-e. Der findes danske fredsidealister der kæmper for islams integration. Om det er politiske medløbere eller forførte freds-idealister, der konstant fremmer islam sag i Danmark og på DR.= Det kan jeg ikke vurdere, men nogle af dem har enm god undskyldning = fordi islam er svær at gennemskue, som den erobringshær den er = fordi islam præsenteres som en religion. Jeg kan naturligvis have fejlbedømt islam, men det må klogere mennesker end jeg vurdere. Med i mine vurderinger er også, at jeg har læst bogen = Vejen til Damaskus.

   Kommentar by Poul Leo Nielsen — 7. maj 2010 @ 23:52

  20. ‘hostile media effect’ henviser til at politikere fra VKO overvejende mener at DR/TV2 er venstreorienterede, mens politikere fra andre partier mener at de er højreorienterede. ‘Man skal være blå for at se rødt og rød for at se blåt’. Effekten skal altså beskrive at politikere generelt mener at medierne er imod dem. For mig lyder det som om medierne har ramt det helt rigtige niveau.

   Kommentar by Rasmus — 9. maj 2010 @ 02:50

  21. -> Rasmus

   Undersøgelsen er foretaget i forbindelse med valgkampe, hvor nyhedsredaktionerne har ekstra fokus på den politiske afbalancering, og udmærket ved indslag og vinkel efterfølgende bliver et bias-studie. Det jeg og andre gennem en årrække har kritiseret DR for har meget lidt med valgkampvinklinger at gøre. Det handler om den daglige, ofte stilfærdige skævvridning, som undersøgelser af den type vanskeligt opfanger. Det handler bl.a. om etiketter (Wilders er kontroversiel imodsætning til al-Bashar, Niel Farage er nationalist – ikke EU-kritiker, Fidel Castro var leder – ikke diktator og så videre). Det handler også om tyngden, den måde historier serveres på, vægtningen og den slags. Gentagne følelsespornografiske indslag om afviste asylansøgere med diverse aktivister som kilde etc. Racistiske kommentarer i stop moske-gruppe var værre end 15+ navngivne dødstrusler i Anti DF-gruppe.

   Undersøgelsen påviser selv at journalister er væsentligt mere røde end folk flest. Andre undersøgelser (eks. Hovdabrekka) har påvist de er meget interesseret i politik, og ofte er motiveret af et ‘verdensredder’-gen. Det får praktiske konsekvenser i det journalistiske virke. For år tilbage hørte jeg på P1, om det store demokratiske problem der lå i, at der ikke var ret mange kvindelige filminstruktører. Det gav en mandevinkel på tingene. Det samme med medierne – vi får en rød vinkel på tingene, og så er jeg sådan set ligeglad med at en tidligere semi-kommunist mener det parti som vil åbne grænserne mest muligt – efter hans mening er identisk med midten af dansk politik. Jeg bruger heller ikke tiden på at klage til DRs ombudsmand over deres formidling af indslag – Jacob Mollerup er som tidligere DKP’er skolet i stalinistiske DDR.

   To indicier mere.

   1) De kommunistiske forskere der for 30 år siden forbandede DRs legitimering af den ‘borgerlige samfundsmodel’, forsvarer i dag det de kalder DRs uafhængighed.
   2) Mediekritikken fra højre strækker sig langt ind i borgerlige partier – omvendt er venstreorienteret mediekritik noget som typisk er forbehold Bo Richardt/Frit Irak-typerne.

   Kommentar by Kim Møller — 9. maj 2010 @ 09:40

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper