20. maj 2010

Den ‘glødende kommunist’ Helle Thorning-Schmidt og en regering i kommunismens slipstrøm

Hvis meningsmålingerne holder til efter næste folketingsvalg, så vil den kommende S-SF regering få Enhedslisten som støtteparti. Et af partierne der i 1989 samledes i Enhedslisten var Danmark Kommunistiske Parti (DKP), der stadig, den dag i dag har Frank Aaen siddende i folketinget. Aaen er tidligere skribent for det nu lukkede Land & Folk, DKP’s meget ideologiske parti-avis. Socialistisk Folkeparti (SF) blev i 1959 grundlagt af Aksel Larsen, efter han i 1956 var blevet ekskluderet af DKP for sin kritik af Østblokken. Et muligt ministeremne i den nye regering vil utvivlsomt blive SF’s nuværende gruppeformand, tidligere DKP-formand Ole Sohn, der fastholdt kommunismens berettigelse helt frem til Murens fald.

Kommende statsminister vil blive Helle Thorning-Schmidt, der ikke altid har været kendt som Gucci-Helle, og måske skulle være lykkelig for lige netop den association. Jeg har set nærmere på hendes fortid, og det er interessant, først og fremmest fordi historien kun har været omtalt enkelte gange i de danske medier, og ikke siden 2007. Havde Lars Løkke Rasmussen været nationalsocialist i sine unge år, så havde det været alment kendt, og der ville ikke gå en uge uden en redaktionel artikel eller et læserbrev væltede rundt i tunge associationer.

Helle Thorning-Schmidt blev født i Rødovre den 14. december 1966, og voksede op i et arbejderkvarter i Ishøj. Moderen var radikal, faderen var borgerlig. I 1982 startede hun som 15-årig på Ishøj Amtsgymnasium, og blev samme år en del af ‘Ishøj for fred’, som hun stiftede sammen med nogle gymnasiekammerater. På daværende tidspunkt knopskød diverse ‘for fred’-organisationer, der typisk var DKP-domineret og rettet mod NATO’s mobilisering mod truslen fra den kommunistiske østblok.

En af stifterne af ‘Journalister for fred’ i 1984 var eksempelvis DKP’eren Leif Larsen, der efter årtiers virke i Dansk Journalistforbund, i 1992 blev æresmedlem af samme. Mere overordnet organiserede Moskva-tro lejlighedspacifister sig i ‘Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed’.

(Helle Thorning-Schmidt med palæstinensertørklæde yderst til venstre; BT, 3/6-08)

“‘For Helle handlede det meget om retfærdighed. Uanset om det så var protester over, at der var for mange i hver klasse, eller protester over nye atomraketter.’, siger veninden Line Hansen, der har kendt Helle Thorning-Schmidt siden 1. g.” (Jacob Nielsen: Helle for Magten, 2007. S. 23)

“Det var i 1983, at en gruppe danske piger, der ikke var helt trygge ved udviklingen, stiftede gruppen Ishøj for Fred. De deltog i fredsmarcher, demonstrerede 1. maj og sang fredssange eller råbte deres indøvede vers: ‘Nej til Pershing og missiler, Vi vil kun ha’ børn, der smiler.’

Da det blev jul, sad de en halv nat og klippede hvide duer, som blev hængt på juletræet foran Ishøj Bycenter.” (Ibid. S. 24)

“Det var fredsbevægelsen, ANC i Sydafrika, Land og Folk festivaler og studenterpolitikken, der fyldte mit liv i 80’erne. Der var demonstrationer, diskussioner…” (S-Dialog, Om Helle, 22/8-09)

På gymnasiet skrev hun blandt andet opgave om NATO’s dobbeltbeslutning om opstillingen af 572 atomare mellemdistanceraketter, som de røde fredsbevægelser (og Det Radikale venstre) opponerede kraft imod fra 1983 til 1985.

I 1985 så hun sammen med skoleveninder en film om Gandhi i Albertslund Bio (formentligt Richard Attenboroughs Gandhi), og efter gymnasiet tog hun sammen med flere af vennerne til Bombay. Allerede her var hun tydeligvis et meget politisk menneske.

Helle Thorning-Schmidt fyldte 18 år i 1984, og det var formentligt ved kommunevalget i november 1985 hun stemte på DKP.

“I Helle Thorning-Schmidts egen familie blev der i årenes løb stemt på alt fra DKP til Fremskridtspartiet. Ved et enkelt kommunevalg stemte en ung Helle Thorning selv på DKP. (Ibid. S. 44)

“Jeg var meget venstreorienteret engang. Jeg stemte SF og VS og vist også DKP en gang til et kommunevalg.” (Berlingske Tidende, 8/12-02: Ikke et ord om Gucci)

Det er logisk at slutte, at Helle Thorning-Schmidt stemte på Venstresocialisterne (VS) ved folketingsvalgene i 1984 og/eller 1987. Karen Jespersen, der har hørt en hel del for sin politiske fortid, havde på daværende tidspunkt forlængst sagt farvel til den revolutionære socialisme der kendetegnede partiet.

Omkring 1987 rejste Helle Thorning-Schmidt med den transsibiriske jernbane til Asien, og besøgte blandt andet Indonesien, Thailand og Kina. Var der på denne tid sympatier i retning af Formand Mao, så fremgår det ikke af kendte skriftlige kilder. På daværende tidspunkt var hun dog ifølge Jacob Nielsens biograf “allerede et politisk væsen” (Ibid. S. 25). Helle Thorning-Schmidt fik høje karakterer i gymnasiet, og startede den 1. september 1987 på Københavns Universitet, hvor hun, præget af sit politiske sind, havde tilmeldt sig statskundskab. Selv i dette venstreorienterede universitetsmiljø, tilhørte hun den yderste venstrefløj.

Det politiske tyngdepunkt var langsomt ved at bevæge sig fra DKP og VS til SF og Socialdemokratiet. Men i 1987 var de nye tider ikke slået igennem endnu. Ånden fra 1968 hvilede stadig på universitetet, og den marxistiske analyse var ikke noget, man grinede ad. Heller ikke Helle Thorning-Schmidt, der uden at være medlem noget sted lå langt ude på venstrefløjen. Hvert år stod de ældre studerende for et frivilligt ‘grundkursus’, hvor de nye blev introduceret til grundlæggende samfundsteori med et socialistisk udgangspunkt. Fra begyndelsen var det erklærede formål med grundkurset at skabe en modvægt til den autoriserede undervisning, der blev opfattet som borgerlig og ensidig på det etablerede samfunds præmisser.

Mellem 50 og 100 studerende samledes en eftermiddag om ugen for at blive introduceret til Habermas – men nok så meget for at være med på vognen. Det var i det venstreorienterede studiemiljø, der var fest. Det var sådan, man gjorde, og de nye var modtagelige…

Da de studerende efter et halvt år dannede de første læsegrupper, fandt Helle Thorning-Schmidt sammen med Mette Stürup, Hanne Fredslund og Jan Ishøj Nielsen, der i løbet af det næste halvandet år blev knyttet tæt sammen og stadig ser hinanden i dag. De tilbragte timer og dage med at lave opgaver – og med at diskutere politik. Især Helle Thorning og Jan Ishøj kunne tage nogle drabelige opgør, som af og til fik de andre til at forlade lokalet. Jan Ishøj kom fra et rigtigt arbejdermiljø på Nørrebro, men var langt mere borgerlig end de tre andre i gruppen, og hans synspunkter kunne virke som en rød klud på Helle Thorning.” (Ibid. S. 27)

Den lidt for venlige biografi undlader behændigt at kalde Helle Thorning-Schmidt for kommunist, men det fremgår alligevel klart, at det var det hun var – formentligt helt frem til slut-80’erne, hvor hun ikke mere var naiv teenager, men fremadstormende universitetsstuderende i starten af 20’erne.

“Allerede på rusturen havde Helle Thorning-Schmidt mødt en ung mand… Da Hele Thorning året efter selv blev rusvært for det næste hold, inviterede hun Kresten Schultz ind for at fortælle de nye studerende om livet på studiet… Politisk var de ikke helt på linje. Kristen Schultz Jørgensen var socialdemokrat, mens Helle Thorning-Schmidt abonnerede på den kommunistiske partiavis Land & Folk.

‘Men hun var jo på ingen måde skolet, som nogle af de ældre var. Der var ikke noget betonkommunist over hende, og man fornemmede, at hun var bevægelig. Med tiden ændrede hun sig og blev mere for samfundet’, siger Kresten Schultz Jørgensen. Samtidig var Helle Thorning-Schmidt ikke mere revolutionær, end at hun kunne begå sig i de pænere hjem.” (Ibid. S. 27f)

Ligesom sin storesøster Hanne var Helle Thorning-Schmidt på det tidspunkt glødende kommunist og holdt avisen Land og Folk.” (relateret til 1987-1990; Fyens Stiftstidende, 17/4-05: Helle Thorning-Schmidt mod alle odds)

Slutningen af 1980’erne er dårligt beskrevet, men alt tyder på hun ved Murens fald i 1989 (som 22-årig) stadig abonnerede på Land & Folk, der bar undertitlen ‘Organ for Danmarks Kommunistiske Parti’. Politisk redaktør for DKP-avisen var på daværende tidspunkt Enhedslistens Frank Aaen. SF’s senere gruppeformand, Ole Sohn, der siden 1981 havde siddet i DKP’s centralkomité, var et par år forinden blevet formand for partiet.

Langsomt blev Helle Thorning-Schmidt demokratisk socialist, men det var først i månederne efter det danske nej til Maastricht-aftalen i 1992, at hun blev socialdemokrat. Året efter meldte hun sig ind i partiet, hvor hun senere blev en del af Ritt Bjerregaards berømte kaffeklub. I 1999 blev hun valgt ind i Europaparlamentet, og det var her den egentlige politiske modning fandt sted. Her gav parti-vennen Freddy Blak hende tilnavnet Gucci-Helle, på grund af hendes kærlighed til dyre mærkevarer. Hun kom hjem igen, og den 14. april 2005 blev hun formand for Socialdemokratiet efter et vel overstået kampvalg mod Frank Jensen. Her var transformationen fuldendt. Den glødende kommunist, tilhørte nu Socialdemokratiets højrefløj.

“Henrik Sass Larsen kiggede på Helle Thorning-Schmidt. Så sagde han langsomt, mens han markerede hver stavelse med knyttede nævner, der bevægede sig op og ned. ‘Sig efter mig: Jeg er de-mo-kra-tisk so-ci-a-list’. Men Helle Thorning-Schmidt gjorde ikke, som han sagde. ‘De ord vil jeg nok ikke bruge’, sagde hun. Hun betragtede ikke sig selv om socialist… (Ibid. S. 160)

(Helle Thorning-Schmidt, 2005; I: Jacob Nielsen: Helle for magten, 2007. S. 123)

Citater.

Aksel Larsen, SF-grundlægger.

“Intet menneske har i levende live formået og nået at udrette så meget, gennem sit værk at få så stor betydning for menneskeheden, som kammerat Stalin!” (Aksel Larsen: Taler og artikler gennem 20 år, 1953, I: Mikkel Plum: Bombarder hovedkvarteret, 1998. S. 21)

“Vi sværger en dyrebar ed om at fortsætte kampen for freden, demokratiet.. (og) socialismen.” (mindetale for Stalin, 1953 ifølge Kurt Jacobsen: Aksel larsen – en politisk biografi, 1993; I: I: Mikkel Plum: Bombarder hovedkvarteret, 1998. S. 21)

“Som økonomisk system er den (socialismen) i dag under udbygning i lande med over en tredjedel af jordens befolkning. Mange af de resultater, man dér har nået, viser den socialistiske økonomis overlegenhed.” (Programudtalelse vedtaget på SF’s første kongres, 6/6-59; I: Mikkel Plum: Bombarder hovedkvarteret, 1998. S. 34)

“Man skal ikke holde fanen så højt, at man ikke kan få den med gennem døren.” (udat.)

Ole Sohn, tidligere DKP-formand, nu Socialistisk Folkeparti. Nævnt som økonomiminister i en S-SF regering.

“I den senere tid er jeg, og mange andre kommunister, ofte blevet spurgt, hvordan vi har det med vores holdninger og teori, nu hvor ‘tingene bryder sammen østpå’… Det er rigtigt, at der er voldsom drift i de socialistiske lande og store forandringer undervejs. Reformprocesser sættes i gang. Der gøres op med tidligere tiders dogmer, fejltagelser og forbrydelser. Men det betyder jo ikke, at man gør op med den socialistiske teori og de kommunistiske idealer. Og det får mig heller ikke til at sige, at socialismen som ide og samfundssystem er en dårlig ting, tværtimod.” (Oktober 1989)

Frank Aaen, DKP og Enhedslisten. Parlamentarisk grundlag.

“Jeg er socialist, og hvis du vil spørge, om jeg stadig er kommunist, så vil jeg sige, at det er jeg også.” (Politiken, 8/11-09: Frank Aaen: Jeg er stadig kommunist)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/14670/trackback

79 Comments »

 1. Endnu en afsløring. Danmarks bedste journalist er Kim Møller!!!!!!!

  Og så skal vi ikke glemme:

  1) Hvorfor hun bliver kaldt Halal-Helle. Det er fordi diverse Imamer tidligere forud for valg har opfordret til at stemme på hende. Hun er halal (tilladt) for muslimer og ikke-muslimer at stemme på. Det var måske også noget at tage op?

  2) I dag d. 20 maj er det (som både Jansen og undertegnede tidligere har påpeget) international tegn Muhammed dag.

  http://nyhederne.tv2.dk/article/30661540/

  http://nyhederne.tv2.dk/article/30663807/

  Fra nu af er det en årligt tilbagevendende begivenhed!

  Kommentar by Sigwar — 20. maj 2010 @ 16:22

 2. Iøvrigt vil jeg lige tillade mig at påpege, at den kritik som er kommet imod Løkke og Lene Espersen for at tage hensyn til deres familie – også tidligere har været rettet imod Helle T-S.

  Hun er før set forsvinde på ferie og weekender + gå tidligt osv. fordi den unge Kinnock ikke har været fuldt tilstede som familiefar.

  Ingen kritik af familieværdier fra mig, men i denne sag har sosserne kastet med sten selvom de selv bor i et glashus.

  Kommentar by Sigwar — 20. maj 2010 @ 16:45

 3. -> Sigwar

  Man får ikke Cavlingprisen for at blotlægge HTS’ fortid, og det eneste jeg har lavet her er at klister kendte kilder sammen. Hvis EB eller BT sendte en mand i arkiverne, så må det være en smal sag at finde mere frem. Det undrer mig der er skrevet så lidt om hendes fortid, og stort set ingenting om perioden omkring Murens fald.

  Kommentar by Kim Møller — 20. maj 2010 @ 16:53

 4. Kære læsere
  Husk at læse Per Michaelsen og Mette Herborgs FREMRAGENDE bøger >Stasi og DanmarkUgræs< fra Holkenfeldts Forlag, der er næring at hente til belysningen af visse danske partier som S og de evige radikales leflen for diktaturstaten DDR.
  Og så stor faglig tak til Kim M for fremragende Intelligence omkring HTS, et flot bidrag i forbrugeroplysningens tjeneste. Og så fra Open Sources…..blændende

  Kommentar by sl — 20. maj 2010 @ 17:16

 5. Kim Moeller holder folk fast paa deres forraederi.

  Godt arbejde. Derfor laeser vi Uriasposten.

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 20. maj 2010 @ 17:22

 6. “fætteren” må vist være Henrik Sass Larsen ikke Henrik Lass Larsen, ved ikke hvad originalteksten siger. Men Sass Larsen er jo et gammeltkendt navn i socialdemokratiske kredse.

  p.s. flot billede af Gucci-Helle, ikke noget at sige til hun kom frem med det udseende, men sådan er det jo, kvinder får nogle gange credits for udseende og for nogles vedkommende bliver der set igennem med fejl og mangler. Vistnok mere på venstre- end højresiden af politik. Hvem sagde k-kavalérgang?

  Kommentar by bl — 20. maj 2010 @ 17:24

 7. @4

  Enig med dig om de 2 værker.
  Dertil kommer Jacob Andersen´s værk: De røde spioner.
  For ikke at tale om Mikkel Plum´s: Bombardér Hovedkvarteret.

  Var det ikke Sass Larsen der mente (og måske stadig mener) at alt materiale om Den Kolde Krig i Danmark skal bortskaffes?
  Arkiver, ALT.
  Hvorfor mon?

  Kommentar by En ikke rettroende. — 20. maj 2010 @ 17:56

 8. […] […]

  Pingback by Anonym — 20. maj 2010 @ 17:58

 9. Hvis Kim eller andre tror at historisk journalistik giver prestige eller overlevelsescanhcer i dansk presse så kan i godt tro om igen.
  Næh, potientalet bliver brugt på Bubber og BS, X-factor, Aftenshowet Vild med Dans og andre lallende ligegyldigheder med andre titler.
  Den undersøgende journalistik er med få fremragende undtagelser, Morten Frich, Bent Blüdnikow på BM og John Mynderup og andre på EBs redaktion, afgået ved en stille og rolig død til fordel for UNDER-HOLDNING.
  Det er ufarligt og giver en hærskare af blad- og TV- chefer af vekslende lødighed, en fredsommelig og bekvem og højtlønnet hverdag.

  Kommentar by sl — 20. maj 2010 @ 17:59

 10. @Kim Møller
  Havde Lars Løkke Rasmussen været nationalsocialist i sine unge år, så havde det været alment kendt, og der ville ikke gå en uge uden en redaktionel artikel eller et læserbrev væltede rundt i tunge associationer.

  Skift nu plade. De to ting er overhovedet ikke sammenlignelige når vi taler de nulevende mennesker der har været aktive kommunister (var Helle overhovedet helt reelt det?) – og det er jeg slet ikke i tvivl om at du er udmærket klar over hvis du tager din objektive hat på og husker tilbage på din historieundervisning.

  Nationalsocialismen er en meget mere specifik størrelse end kommunismen, for hvilken der nærmest er ligeså stor forskel på stalinismen og DKP’ere i 80erne, som der er på SF og dig selv.

  Kommentar by Polyb — 20. maj 2010 @ 18:03

 11. Man må jo sige at det er lykkedes for akademikerne i suicideldemokratiet at hjernevaske børn og unge så meget, så de stadig den den dag i dag har arbejder-stemmekvæg til deres gal mands projekt.

  Kommentar by Fritz — 20. maj 2010 @ 18:25

 12. Som tidligere samfundsfags-studerende finder jeg det en smule tragi-komisk, at en anden tidligere samfunds-fags-studerende (Møller) mener, at Habermas er socialist.

  Og rent faktisk var der altså kurser i Habermas og hans teori om system og livsverden også i de officielle uni-kurser….også i 1980erne…

  Kommentar by Karsten — 20. maj 2010 @ 18:39

 13. Tak til Kim, for at stykke et billede sammen, som andre ikke har fundet det relevant at bruge tid på.

  Mht. diverse politikeres tidligere flirten med ubehagelige ideologier, så har jeg da undret mig over, at jeg aldrig havde hørt om Hans Engells begejstring for nazismen, før jeg læste “Engell – et portræt” af Birgit Eskholm.

  Kommentar by Peter R — 20. maj 2010 @ 18:47

 14. Til de, der ikke allerede har læst om det:
  http://www.berlingske.dk/danmark/thorning-sletter-kritisk-bruger-fra-facebook

  Kommentar by Asger Nielsen — 20. maj 2010 @ 19:15

 15. 9

  “Hvis Kim eller andre tror at historisk journalistik giver prestige eller overlevelsescanhcer i dansk presse så kan i godt tro om igen.”

  Det skulle ideelt set ikke være prestige eller overlevelseschancer der afgør hvad der formidles af nyhedsstof i et demokratisk samfund som vores?

  “Næh, potientalet bliver brugt på Bubber og BS, X-factor, Aftenshowet Vild med Dans og andre lallende ligegyldigheder med andre titler.”

  Ja, netop det faktum skaber vel en herlig – og noget trist – åbning for bloggere. En næsten for nem åbning serveret på et sølvfad. Utroligt at det forholder sig sådan. Men det gør det så gu’.

  Kommentar by Liva — 20. maj 2010 @ 19:29

 16. Polyb:

  “Nationalsocialismen er en meget mere specifik størrelse end kommunismen”

  Du trænger til at læse en bog eller to. Der er himmelvid forskel på feks Görings plutokratiske nationalisme, Göbbels´ (og Strasser-brødrenes) national-bolshevisme, Darrés Blut und Boden-ideologi, Rosenbergs race-sværmeri og Hitlers folkemorderiske racisme.

  Den store forskel på nazisme og kommunisme er, at kommunisterne har fundet på at opkalde forskellige varianter af kommunisme efter individer (Stalinisme, Leninisme, Trotskisme, Maoisme, Titoisme osv). Derved har kommunisterne altid kunnet påstå, at de skam ikke er tilhængere af de kedelige kommunismer, men af den her flunkende nye, frække kommunisme.

  Nazisterne hænger istedet på den samme gamle, brune sump, fordi de ikke har taget kommunisternes PR-kneb til sig. En dansk nazist med kommunistisk pr kunne lyde sådan:

  “Hitlerister? Nejda, den slags brutalt nonsens kan vi ikke bruge. Vi er Jonnister”.

  Kommentar by Henrik — 20. maj 2010 @ 19:41

 17. Så lille Helle har været kommunist
  Mon hun har danset med Ole Sohn i sin tid ?
  Hehe

  Land & Folk kan jeg godt huske fra skolen
  Den læste flere af mine skolelærere i sin tid

  P.S: Tak til Uriasposten for en god artikel

  Kommentar by POP — 20. maj 2010 @ 19:42

 18. Jonni Hansens drenge ville forøvrigt samtidig være blevet rebrandet til at være “unge”, “idealister” eller “raceaktivister”.

  Kommentar by Henrik — 20. maj 2010 @ 19:42

 19. -> Møller:

  “… i 1984 og/eller 1987. Karen Jespersen, der har hørt en hel del for sin politiske fortid, havde på daværende tidspunkt forlængst sagt farvel til den revolutionære socialisme der kendetegnede partiet.”

  Undskyld venligst min afgrundsdybe uvidenhed. Hvor er belægget for dette?

  Kommentar by Scavenius — 20. maj 2010 @ 20:58

 20. […] har gravet i Helle Thorning-Schmidts fortid. Kommentarer […]

  Pingback by Løn som forskyldt « Hodjas Blog — 20. maj 2010 @ 21:02

 21. Jeg synes ikke, det fremgår af den i øvrigt glimrende artikel, at Helle Thorning-Schmidt er vokset op i et meget velhavende hjem. Da hun (som spæd) og hendes familie flyttede til Ishøj, var det ikke et område for underklassen, og familien endte med at købe en grund ned til vandet, hvor de byggede et 250 kvadratmater stort hus med tre badeværelser og som nævnt havudsigt. Da Helle var 10, blev hendes forældre skilt, og hun flyttede med moderen til en nærliggende lejlighed med swimmingpool!
  Læs mere fra Anne Sofie Kraghs portræt af Helle Thorning-Schmidt i Berlingske Tidende på følgende link:
  http://kortlink.dk/7sqd

  Kommentar by Jan Christensen — 20. maj 2010 @ 21:55

 22. Oplysningen om, at hun boede i en lejlighed med swimmingpool stammer i øvrigt ikke fra den artikel, jeg linker til, men stod i Jyllands-Posten for ca. fem år siden, så vidt jeg husker.

  Kommentar by Jan Christensen — 20. maj 2010 @ 22:07

 23. Man kan også læse en hel del om Helle Thorning-Schmidt i “Håndbog for statsministre” fra 2007 af Peter Mose og Susanne Hegelund. Forfatterne lader i øvrigt til at være socialdemokrater.
  M.h.t. personen Helle Thorning-Schmidt, er det mest fremtrædende karaktertræk den enorme selvtillid, der grænser til megalomani. I 2005 blev hun således af Kaare R. Skou spurgt, om hun var “guds gave til socialdemokratiet”. Uden at fortrække en mine svarede hun blot “ja”.

  Kommentar by Jan Christensen — 20. maj 2010 @ 22:14

 24. ->23 Jan C.

  Du har en god hukommelse. Det ser ud til at være denne artikel:

  Scrapbog: Familiebilleder

  Helle Thorning -Schmidt og Frank Jensen lader os kigge lidt i familiealbummet.

  De har begge slået på deres fortid og opvækst i kampen om vinde de socialdemokratiske vælgere. Pigen fra Ishøj, der har arbejdet i grillbar i Bilka – eller drengen fra Støvring, som ikke kom i realen og tjente sine første skillinger ved at arbejde i en ostebutik. Allerede da Helle Thorning -Schmidt lancerede sit formandskandidatur, forsøgte hun at gøre op med forestillingen om, at hun ikke var en rigtig socialdemokrat, fordi hun går med Gucci-taske, tager til samme modeshow som kronprinsesse Mary og foretrækker foie gras frem for leverpostej. »Jeg er skilsmissebarn fra Ishøj,« lød det. Senere er det kommet frem, at den enlige mor boede i ejerlejlighed med swimming pool , og at familien oprindeligt boede i arkitekttegnet hus. Faderen var direktør i Illum, og moderen var kontorchef. […]

  JP 10.4.2005

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 20. maj 2010 @ 22:43

 25. Lars Findsen På Crack, ja, hvis der er noget, der interesserer mig, kan jeg huske det. Det modsatte gør sig så desværre gældende for ting, der ikke interesserer mig, også selvom jeg måtte have et ønske om at huske dem.
  Bortset fra det, er det præcis den rigtige artikel, du har fundet. Er den ikke skrevet af Anne Mette Svane (og muligvis en anden journalist)?

  Kommentar by Jan Christensen — 20. maj 2010 @ 23:07

 26. Som kvinde og dermed kommende mands-ejendom, hvis socialdemokraternes multi-mangfoldige politiske import af muslimer fortsætter, så kan jeg kun sige om den floskel rablende tillærte papegøje helle, at hun sgu er for dum.
  Alle eller nogle af os andre flygtede fra muhammedaner-skolerne for 8-9 år siden, men vi blev desværre indhentet før vi havde regnet med det, men helle”not in my backyard” tror bare hun lige kan springe “flygtninge” køen over, og befrie hendes egne børn for den socialdemokratiske islamiske-volds berigelse som vores etniske Danske børn må lide under, fordi helle skal have stemmekvæg til sin usolidariske muslim-import politik.
  Hvis helle for friskole til mit afkom! ikke kan finde ud af, at stor importen af muhammed-tilhængere er forkert, og samarbejdet med snøvle villy, der søvndyssende stadig lever i VS omvæltnings teorien, så kvindemennesket helle, en let indpakket affaldssæk, som muhammedanerne roligt kan stemme på, for papegøje helle TØR ikke stå fast ved afskaffelsen af muhammed-kvindeundertrykkelsen, hun fordømte jo OS kvinder, der ikke ville undskylde for Jyllandspostens muhammed tegninger, hun flaksede rundt i sit forgyldte bur, uden sikkert at komme med en fordømmelse af de gale muslimer, der krævede censur af pædofeten muhammed.

  Den akademiske helle vil nu have stempelkort arbejderne til at arbejde længere, mens de ikke stempelkort chefer bare får 12min lønforhøjelse! se, det helle Not my “stempelkort” undertrykkelse af timelønnede!

  Tænk! at der er arbejder der stemmer på akademiker helle, som absolut ikke “arbejder” under samme vilkår som de timelønnede, der kun har råd til 75% muslimer-skolerne!

  Hvorfor kalder socialdemokraterne sig for arbejder partiet, når alle folketingsmedlemmerne er akademikere, der ikke tilhører den gemene hob af ærligt arbejdende?

  Stem socialdemokratisk og arbejde 12 min længere for den teltklædte muslima kan bage kager for dine penge til den rettroende mandslinge der kryber 5 gange dagligt, for muhammeds eviggyldige undertrykkelse af os hårdt arbejdende kvinder!

  Fy for allah fanden da! for et papagøje stockholmsydrom underkastelses helle for fred! tilfælde.

  Kommentar by li — 20. maj 2010 @ 23:09

 27. :D :D :D

  Eller stem på Pia og arbejd 12 min. kortere – for Bush’s (også danske) guds-krigere og for den saudiske fyrstefamilie!

  – og for Pias hus på Santorini (og i Gentofte), men imod tyskeres ret til at eje noget i DK.

  Kommentar by Scavenius — 20. maj 2010 @ 23:49

 28. ->25 Jan C.

  Rigtigt igen:

  Af Anne Mette Svane Og Jette Elbæk Maressa

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 21. maj 2010 @ 00:47

 29. a bla bla bla bla bla bla og bla bla blahhhhhh; fjolser

  Kommentar by BumBumbambo — 21. maj 2010 @ 01:23

 30. -> BumBumbambo
  Du lever flot op til dit dæknavn!

  Kommentar by Purellif — 21. maj 2010 @ 07:45

 31. @ Troll

  “stalinismen og DKP’ere i 80erne”

  Ikke ifølge DKP selv. Stalin var en stor leder. Det kan blandt andet SF’s egen nye komet Tesfaye stå inde for.

  @ Scavenius

  Den svada i 27 opfatter jeg som en frustreret kapitulation. Hvilket er dårlig radikal stil, eftersom Radikale generelt og Scavenius specifikt ikke blot kapitulerer med glæde men hellere end gerne lader sig r*vpule af enhver, der har frækheden til at afkræve dem det.

  Kommentar by DaLi — 21. maj 2010 @ 08:55

 32. @DaLi
  Stadig ked af at du tabte vores sidste lille fejde kan jeg se :-)

  Hvad var det nu? “Jeg tør ikke at besøge WordPress.com”? Var det ikke sådan du trak dig ud?

  Kommentar by Polyb — 21. maj 2010 @ 10:33

 33. Das Gobbeles 100% vandbesatte hoved polyb, glæder sig over noget vi andre ikke kan se!
  Hvad nu vand i hoved! polyb?
  Har du nogen sinde argumenteret for din besatte van(d)vittige holdninger?
  Not!
  Så! klap gellerne i ! eller erkend din van(d)tro underkastelse.
  Sleske klat!

  Kommentar by li — 21. maj 2010 @ 11:25

 34. Das Gobbeles 100% vandbesatte hoved polyb, glæder sig over noget vi andre ikke kan se!
  Hvad nu vand i hoved! polyb?
  Har du nogen sinde argumenteret for din besatte van(d)vittige holdninger?
  Not!
  Så! klap gellerne i ! eller erkend din van(d)tro underkastelse.
  Sleske klat!

  Kommentar by li — 21. maj 2010 @ 11:25

 35. Socialismen er en våd drøm, hvor man efter at have fået udløsning, til sin rædsel vågner op med et blodigt lig ved siden af sig i sengen. Bliver Hollywood aldrig klogere?

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. maj 2010 @ 11:54

 36. Hvilket nederlag ?

  Jeg har en konskekvent praksis med ikke at besøge venstre-sites. Det meddelte jeg dig. Da du opgav at få mig til at besøge dit site, gik du i meta.

  Det gør du nu igen, helt uden at kommentere mit svar på dit indlæg.

  Jeg bringer det een gang til – en sidste – så du får et svar på at modbevise, at du er en sørgelig troll:

  “Ikke ifølge DKP selv. Stalin var en stor leder. Det kan blandt andet SF’s egen nye komet Tesfaye stå inde for.”

  Der er med andre ord ikke den påståede differentiering på den kommunisme som Stalin påberåbte sig og som SF står for idag. Forskellen er retorik og graduering, som Møller påstår.

  Magter du mon at forholde dig til det, bette pige ?

  Kommentar by DaLi — 21. maj 2010 @ 12:19

 37. “Socialismen er en våd drøm”
  http://insignificances.com/no/wp-content/uploads/2009/11/brezhnew_honecker_kiss.jpg

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. maj 2010 @ 12:33

 38. >26 og 33.
  li, dine indlæg er noget af det, jeg nyder mest at læse. Dels selvfølgelig fordi vi er nogenlunde enige, men du er også super morsom.

  Hvad var det, man sagde i gamle dage: “At gavne og fornøje…”

  Kommentar by Gunnar Biering — 21. maj 2010 @ 12:39

 39. Meanwhile, køres den ytringsfrihed, som i hvert fald på INGEN måde nej-nej-da er truet, stille og roligt ud til pause.

  Facebook lukker i bedste liberalistiske stil ned for draw mohammad day gruppen (dårligt for business), den ene amerikanske idemand til dagen trues til tavshed og undskyldninger (hun omtaler direkte i et interview Mo’ som “profeten”, hvorfor mon) og den norske mand der oprettede facebook siden har fået 40 (fyrre, fire-ti) dødstrusler, altså trusler på livet.

  Men ytringsfriheden er på ingen måde under pres. Nej da.

  Kommentar by DaLi — 21. maj 2010 @ 12:40

 40. @DaLi
  Jeg har en konskekvent praksis med ikke at besøge venstre-sites.

  Smart måde at undgå at få sit verdensbillede udfordret på.

  Må man spørge hvad grunden er til denne underlige tilgang?

  Mht. DKP, så er det nærmest spild af tid. Du tror vel ikke seriøst på, at enhver ung deltager i forskellige venstreorienterede DKP arrangementer i 80erne havde holdninger i retning af 20ernes til 50ernes Sovjetunionen? Lad os nu lige være lidt realistiske. Mig bekendt har Kim Møller selv været venstreorienteret i sin ungdom – og ifølge ham selv var det jo heller ikke pga. en overdrevet indsigt i hvad det nødvendigvis betød, hvad der måske stod i et partiprogram osv.

  Kommentar by Polyb — 21. maj 2010 @ 12:42

 41. Overklasse-løget Helle Thorning-Schmidt….det må jeg sågu nok sige, det anede jeg ikke.

  Jeg har aldrig beskæftiget mig med hende – kan ikke klare hendes nærmest maniske udseende og hendes skærebrænder af en stemme.

  De såkaldte arbejdere, folk på gulvet, hvordan kan de fortsætte med at tro, at socialdemokratiet er et arbejder-parti ?

  Som der blev nævnt længere oppe i tråden, så befolkes partiet af akademikere, af folk hvis lønindtægter sandsynligvis ligger et godt stykke over det folk på gulvet tjener.

  Hvad er socialdemokratiet andet end et springbræt for folk med politiske ambitioner ?

  Der var engang da partiet var det tjenende folks parti, men det er vist nogle dage siden.

  Kommentar by Vivi Andersen — 21. maj 2010 @ 12:50

 42. 40.Polyb

  Af det du skriver må jeg bl.a. udlede, at du, for at få dit verdensbillede udfordret, besøger diverse islamiske sites ?

  Kommentar by Vivi Andersen — 21. maj 2010 @ 12:54

 43. Er Helles svigerfar landsforræder?

  records also note that the former leader of the British Labour Party, Neil Kinnock, approached Gorbachev—unauthorized, while Kinnock was leader of the opposition—through a secret envoy to discuss the possibility of halting the United Kingdom’s Trident nuclear-missile program. The minutes of the meeting between Gorbachev and the envoy, MP Stuart Holland, read as follows:

  In [Holland’s] opinion, Soviet Union should be very interested in liquidation of “Tridents” because, apart from other things, the West—meaning the US, Britain and France—would have a serious advantage over the Soviet Union after the completion of START treaty. That advantage will need to be eliminated. . . . At the same time Holland noted that, of course, we can seriously think about realisation of that idea only if the Labour comes to power. He said Thatcher . . . would never agree to any reduction of nuclear armaments.
  Kinnock was vice president of the European Commission from 1999 to 2004, and his wife, Glenys, is now Britain’s minister for Europe. Gerard Batten, a member of the UK Independence Party, has noted the significance of the episode. “If the report given to Mr. Gorbachev is true, it means that Lord Kinnock approached one of Britain’s enemies in order to seek approval regarding his party’s defense policy and, had he been elected, Britain’s defense policy,” Batten said to the European Parliament in 2009. “If this report is true, then Lord Kinnock would be guilty of treason.”

  http://www.city-journal.org/2010/20_2_soviet-archives.html

  Kommentar by Hodja — 21. maj 2010 @ 12:57

 44. Sorry – første linie var ufuldstændig: Zagladin’s records also note that the former leader of the British Labour

  Kommentar by Hodja — 21. maj 2010 @ 12:58

 45. @ Polyb

  Nej. Det betyder, at jeg ikke besøger amatørsites fra den formodede politiske “aktivistiske” venstrefløj, da denne har et gennemgående problem med at afholde sig fra persondataregistrering og personfarlig kriminalitet.

  Så kan det vist ikke skæres mere ud i pap: Jeg har intet problem med at besøge ET wordpress site, jeg har derimod et problem med DIT wordpress sit.

  “Mht. DKP, så er det nærmest spild af tid. Du tror vel ikke seriøst på, at enhver ung deltager i forskellige venstreorienterede DKP arrangementer i 80erne havde holdninger i retning af 20ernes til 50ernes Sovjetunionen? Lad os nu lige være lidt realistiske. Mig bekendt har Kim Møller selv været venstreorienteret i sin ungdom – og ifølge ham selv var det jo heller ikke pga. en overdrevet indsigt i hvad det nødvendigvis betød, hvad der måske stod i et partiprogram osv.”

  Mattias Tesfaye er som sagt er glimrende eksempel.

  For Møller er det et spørgsmål om, at HTS ikke engang har fået et KRITISK SPØRGSMÅL fra vores såkaldte kritiske og uafhængige (og af dig kaldet “borgerlige”) medier om hvorfor hun støttede en bevægelse, som hyldede det blodigste regime i menneskehedens historie, overhovedet.
  For dit er et et spørgsmål om, at selv når man har deltaget i en bevægelse, så er man åbenbart helt uden for association med bevægelsen indtil andet er bevist (en fremgangsmåde, som du dog selv MEGET bekvemt glemte da Møller blev overfaldet i Århus – hykleriet er så tykt at man kan skære i det).

  Alt i alt en frugtesløs debat om metode og vinkel, som minder mig om Jim Carreys film “Liar Liar”

  Antagonistens Advokat: “Dommer, jeg protesterer!”
  Dommer: “På hvilket grundlag skulle det dog være?”
  Antagonistens Advokat: “Fordi det er altødelæggende for min sag!”

  Jeg kan ikke bestemme dit verdenssyn, men ligesom Møller blot udpege de helt himmelråbende logiske brister – At en statsministerkandidat der stempler andre som ekstremister både den ene og anden vej ikke får ét kritisk spørgsmål om sin ideologisk opvækst hos erklærede fascister og folkemordere.

  Kommentar by DaLi — 21. maj 2010 @ 13:03

 46. @ Hodja

  Ja, det gør det.

  Kommentar by DaLi — 21. maj 2010 @ 13:05

 47. Jeg vil stemme for et forslag om at Helle T skal sendes på førtidspension for hendes psykiske sygdom.

  Hun har tydeligt haft det hårdt og er hårdt belastet af sine lidelser. Det er nok tid til at hun får lidt fred og ro.

  Det er hårdt med alle de løgne og

  ..selvmodsigelser, fortielser, fordrejninger, benægtelser, bortforklaringer, egoistiske handlinger forklædt som folke-loyalitet, vrøvl, snerperi, hyster og luskerier..

  – de er belastende for nerverne, når man lider af diagnosen “socialitis”.

  Så må andre tage sig af at fordele goderne i samfundet på en ansvarlig måde, f.eks. DF, som har fødderne lige så dybt plantet på jorden, som Helle og Co. har sine frit svævende i luften.

  Kommentar by Sverre Kandevang — 21. maj 2010 @ 13:07

 48. Barbie helle, pinup helle. Hun er ikke andet end en kransekagefigur.
  Vi ved hvad vi har, men ikke hvad vi får.

  Kommentar by En mand ser rødt — 21. maj 2010 @ 13:34

 49. Helle og hendes frit svævende blodrøde lederstiefeln. Bvadr!

  Kommentar by Sverre Kandevang — 21. maj 2010 @ 13:51

 50. Man fristes til at mumle .. eins, zwei, eins, zwei…

  Kommentar by Sverre Kandevang — 21. maj 2010 @ 13:53

 51. 48.En mand ser rødt.

  Rigtigt !

  Men ikke des mindre er det lige før jeg ønsker at de røde/lyserøde får deres ønsker om at komme til fadet opfyldt.

  Så kan de så vise os hvordan de vil regere dette, lille land.

  Og i den forbindelse vil det måske indebære den fordel for os andre, at der vil blive skruet op for hastigheden i processen der er i fuld sving, nemlig islamiseringen af Danmark.

  Vi vil komme hurtigere frem til det punkt hvor selv de sløveste af os finder Nok Er Nok og så begynde handle der ud fra.

  For hvem tror egentligt på at sosserne ikke vil lukke op for yderligere tilvandring hertil fra EU´s PARTNERLANDE = de arabisk-islamiske Middelhavslande ?

  Vel vil de det og i hvert fald skal de radikale og SF-Søvndal nok fortælle dem at det er hvad der skal ske.

  Sosserne er jo EU-tilhængere og retter ind efter hvad “Fatter EU” siger.

  Såe, spisesedlen står på Mere Berigelse.

  Kommentar by Vivi Andersen — 21. maj 2010 @ 15:19

 52. -> Kim Møller:

  Tillad mig påny at gøre opmærksom på mit spørgsmål i indlæg #19.

  Kommentar by Scavenius — 21. maj 2010 @ 15:30

 53. >52.Scavenius. Hvornår forlod du massemorderne? Karen Jespersen forlod dem sent, men på det tidspunkt, det kan jeg bevidne og det kan du checke, hvis du kan finde ud af det, hvilket jeg tvivler på. Såvidt jeg ved er Karen Jespersen nu medlem af Venstre og Ole Gulag Sohn hat gemt sig i (National-)Socialistisk Folkeparti – hvor har du gemt dig? Carla del Ponte er ude efter dig!

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. maj 2010 @ 20:28

 54. Men et pænt flertal af die dumme dänen ønsker jo Helle og sfilli !!

  I Politikken kan man læse. at “DF vælgere valfarter til Helle T.”. Det betyder vel så, at de vælgere som venstrefløjen indtil nu har betraget som ubegavede med eet enkelt kryds pludselig bliver begavede ???

  Gad vide hvor mange stemmer venstrefløjen ville miste hvis folk på sociale overførelsesindkomster og kriminelle ikke havde stemmeret ?

  Løb dumme dänen, løb !!

  Kommentar by tolder — 21. maj 2010 @ 20:46

 55. 51

  Enig, Vivi. Der vil sikkert blive lukket op for sluserne (hvis de i øvrigt kan blive mere åbne end de faktisk er nu) – og venstrefløjen vil i stigende grad flytte væk fra problemerne – og sætte egne børn i privatskoler.

  Noget andet er, at det med at socialister og socialdemokrater nu i stigende grad tager egne børn ud af folkeskolen – er vel egentlig også en god måde at gå forrest med at skabe mere apartheid og parallelsamfund i Danmark.. Mange tilrejsende vælger allerede nu religiøse skoler frem for den danske folkeskole..

  Kommentar by Liva — 21. maj 2010 @ 22:10

 56. -> a-mad:

  Vi pacifister forlader vist aldrig helt massemordernes rækker. I hvert fald ikke i jer Bush-helliges øjne ;)

  Kommentar by Scavenius — 22. maj 2010 @ 00:14

 57. >Scavenius. Du svarede ikke. Jeg tager det som udtryk for at du stadig tilhører massemordernes partier.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 22. maj 2010 @ 08:10

 58. JEG svarede ikke? :D

  Er jeg nu så vigtig? Mon ikke det snarere er mit prekære spørgsmål det er vigtigt ikke at lade stå ubesvaret nederst i tråden? Dét handler trods alt om partiernes repræsentanter i stedet for de individer der støtter dem. Hvornår er du holdt op med at tæve din kone, eller er du?

  Så lad mig allervenligst gentage mit spørgsmål fra #19:

  Hvor er det dokumenteret at Karen Jespersen havde forladt VS i 1984 og/eller 1987, sådan som Kim Møller påstår det i det indlæg der startede denne tråd?

  Kommentar by Anonym — 22. maj 2010 @ 09:49

 59. JEG svarede ikke? :D

  Er jeg nu så vigtig? Mon ikke det snarere er mit prekære spørgsmål det er vigtigt ikke at lade stå ubesvaret nederst i tråden? Dét handler trods alt om partiernes repræsentanter i stedet for de individer der støtter dem. Hvornår er du holdt op med at tæve din kone, eller er du?

  Så lad mig allervenligst gentage mit spørgsmål fra #19:

  Hvor er det dokumenteret at Karen Jespersen havde forladt VS i 1984 og/eller 1987, sådan som Kim Møller påstår det i det indlæg der startede denne tråd?

  Kommentar by Scavenius — 22. maj 2010 @ 09:51

 60. Aaaah, så var dét på plads.

  Tsk tsk.

  Kommentar by DaLi — 22. maj 2010 @ 12:51

 61. >Anonym/Scavenius. Det har hun bekræftet overfor mig og det kan du selv checke i kilderne, hvis du har evnerne. Det er hermed besvaret. Jeg er vidne. DU har imidlertid trukket en lang hale af spørgsmål efter dig. Jeg spørger igen; Forsvarer du stadig nazistiske og/eller marxistiske massemorderes ideologi og hvis nej, hvornår holdt du op med det?

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 22. maj 2010 @ 18:20

 62. -> a-mad:

  Jeg svarer jo i #56 :) – og i øvrigt har du da mit nick som krykke, ikke sandt?

  Men livet er jo nu engang lettest, hvis man mener som de smarte. Og da allerlettest, hvis man kan få det til at se ud som om det netop er, hvad ens modstandere gør!

  Om jeg så vil tro på din edsaflæggelse, det kan du jo kigge i vejviseren efter! Var det ikke lettere at sørge for dokumentation?

  Kommentar by Scavenius — 22. maj 2010 @ 19:34

 63. -> Scavenius

  Jeg har som altid travlt, og derfor vil jeg foretrække du leverede modstridende dokumentation, fremfor blot at problematisere indirekte.

  Jeg skrev ordret:

  “Det er logisk at slutte, at Helle Thorning-Schmidt stemte på Venstresocialisterne (VS) ved folketingsvalgene i 1984 og/eller 1987. Karen Jespersen, der har hørt en hel del for sin politiske fortid, havde på daværende tidspunkt forlængst sagt farvel til den revolutionære socialisme der kendetegnede partiet.”

  Fra Fyens Amts Avis, 4. april 2009: Blå bog om Karen Jespersen.

  “Aktiv i rødstrømpebevægelsen i begyndelsen af 1970’erne. Medlem af partiet Venstresocialisterne i et par år indtil 1980… Medlem af Socialdemokraterne fra 1984 og valgt ind i Folketinget i 1990.”

  Kommentar by Kim Møller — 22. maj 2010 @ 19:54

 64. >Scavenius.DU svarede i #56: “Vi pacifister forlader vist aldrig helt massemordernes rækker.” Så er den ged barberet. Det var ikke nogen stor overraskelse. Så håber jeg bare, at du tager din straf som en mand, hvis du bliver fanget og dømt som medskyldig i folkedrab efter love og internationale konventioner. Der er jo mange af dine ideologiske meningsfæller på listen, så det kan gå noget tid. Der er dog noget af dette arbejde, der er afsluttet tilfredsstillende http://www.youtube.com/watch?v=XKyO2G8kGM0

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 22. maj 2010 @ 20:36

 65. -> Møller:

  Tak. Vi kan dog ikke alle vide alt. Jeg tilstår at have haft et noget andet indtryk.

  Kommentar by Scavenius — 22. maj 2010 @ 22:28

 66. -> AAA+ -mad:

  DU svarede i #56: …”

  Det er korrekt citeret, omend afkortet. Det glæder mig at du allerede har haft tid til at læse det. Om jeg nu virkelig er så rabiat som du synes at mene – eller måske snarere lidt ironisk – det må vel i givet fald komme an på en prøve.

  Hvad dig angår derimod, der må jeg sige at du da vist gerne hylder den korte proces, om nogen.

  Kommentar by Scavenius — 22. maj 2010 @ 22:37

 67. Om jeg nu virkelig er så rabiat som du synes at mene – eller måske snarere lidt ironisk – det må vel i givet fald komme an på en prøve.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 23. maj 2010 @ 09:03

 68. Hvorfor har vi så meget imod mennesker der lærer af livet og bliver klogere, også af egne fejltagelser.

  Kommentar by Flemming Thomsen — 23. maj 2010 @ 13:57

 69. […] en kommentar » Brugeren “DaLi” på Uriasposten kommer med følgende personangreb og undskyldning for at trække sig fra en debat : Nej. Det betyder, at jeg ikke besøger […]

  Pingback by Her er ikke farligt! « Tanker om politik og historie… — 24. maj 2010 @ 15:01

 70. Jeg er ikke helt med. Hvor er beviset for at hun var medlem af DKP eller DKU? Eller at hun har forsvaret de kommunistiske diktaturer?

  Efter min mening er det de eneste, konkrete relevante ting.

  At hun har stemt DKP til kommunalvalg eller været i studiegruppe om Habermas finder jeg ikke særlig sensationelt.

  Jeg har selv haft prøveabonnement på Arbejderen og læser den med interesse, det er en af de få aviser i DK som går imod strømmen og bl.a. er klart EU-kritisk. Det betyder jo ikke at jeg er kommunist.

  Efter et tværpolitisk møde havde jeg engang en samtale med en mand som sagde at Lars Løkke og VK-regeringen hverken er liberal, borgerlig eller social, men kommunistisk. Den har ført en politik som centraliserer og fjerner menneskers selvstændighed, arbejdsformen har været lukkethed og magtfuldkommenhed, og retorikken går ud på at vi alle skal slave for staten, så staten kan få råd til at være god ved os. De sociale tabere hænges ud som snyltere og bøller, præcis som i Sovjet. Løkke har kurs mod det sovjetiske system, statskapitalisme, men heldigvis har vi da stadig folketinget (og DF) og en fri presse til at holde VK-Kreml i skak…

  Kommentar by Casper | Borgerlig bums — 18. oktober 2010 @ 04:08

 71. -> Casper

  “Jeg er ikke helt med. Hvor er beviset for at hun var medlem af DKP eller DKU? Eller at hun har forsvaret de kommunistiske diktaturer?”

  Jeg citerer en kilde for at hun ikke var medlem af et parti, og du spørger efter beviset for et medlemskab af DKP eller DKU.

  “Efter min mening er det de eneste, konkrete relevante ting.

  At hun har stemt DKP til kommunalvalg eller været i studiegruppe om Habermas finder jeg ikke særlig sensationelt.”

  Jeg undrer mig over at medierne ikke har gravet i det. Det eneste jeg har gjort (som jeg også pointerer), er at klistre kendte kilder sammen. Hun tilhørte den yderste venstrefløj, da hun som 22-årig kom på universitetet, og det fortælles, at det stadig var DKP-land.

  Ligesom jeg ikke mener historien om Blekingegadebanden udelukkende bør være en sag for Peter Øvig Knudsen (eks-DKU, vistnok), så mener jeg heller ikke en venligsindet biografi om Helle Thorning-Schmidt bør stå alene. Det kan være hun kort efter hun kom på universitetet blev demokratisk socialist, men det kan også være hun holdt fast til Muren faldt. Lidt ligesom en måske kommende minister i hendes regering. Politik handler om dømmekraft.

  Det er nemt at se biografiens beskrivelse af hendes kommunistiske tid som spin-kontrol – en måde at lukke historien på. Navnet Gucci-Helle er måske ikke det bedste i forhold til arbejder-segmentet, men et navn der indikerer hun tog et opgør med en venstreradikal fortid, og således en måde at tilnærme sig de vigtige midtervælgere.

  Du må selvfølgelig selv bestemme, men jeg ville aldrig støtte kommunister, blot fordi de er imod EU. Det svarer lidt til at spise cyanid-tabletter for at undgå kræft.

  Kommentar by Kim Møller — 18. oktober 2010 @ 11:45

 72. Hvis du ikke er bekendt med det, Kim, fik jeg et lille indlæg om emnet optaget i Jyllands-Posten for et par dage siden: http://kortlink.dk/89a7 Indtil videre har det ikke affødt nogle reaktioner, og selv på Jarls Blog bliver jeg voldsomt kritiseret. Ja, livet er hårdt…

  Kommentar by Jan Christensen — 24. oktober 2010 @ 23:32

 73. “Det er logisk at slutte, at Helle Thorning-Schmidt stemte på Venstresocialisterne (VS) ved folketingsvalgene i 1984 og/eller 1987”

  Hvor gammel var HTS ved folketingsvalget i 1984, Kim Møller?

  Kommentar by Anders K — 25. oktober 2010 @ 10:48

 74. @Kim Møller

  Vil eller kan du ikke svare på #73?

  Kommentar by Anders K — 29. oktober 2010 @ 10:17

 75. […] Et menneske med “Das Gobbeles 100% vandbesatte hoved”? – PLAUSIBLE! Det er stadig ikke lykkedes mig at finde ud af hvad dælen det betyder? Så det kan jeg af gode grunde ikke afkræfte. […]

  Pingback by Hvem er jeg? « Tanker om politik og historie… — 2. januar 2011 @ 13:39

 76. HELLE ER DEN BEDSTE!! Hende, Villy og Johanne er dem der skal styre DK til fremgang:)

  Kommentar by Hellefannr. 1 — 1. september 2011 @ 13:27

 77. […] Berlingske Tidende 08.12.2002 […]

  Pingback by Kristian R. Hansen – Helle Thorning-Schmidt citater — 5. september 2011 @ 19:52

 78. Hvad skulle denne artikel skrives for? Er der bare skyggen af mening i dens budskab, hvis der da er et?

  Kommentar by Godtspred Nedmedhad — 13. september 2011 @ 21:09

 79. Er der nyt i sagen?

  Kommentar by Jan — 19. september 2011 @ 21:22

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper