7. august 2010

Flere liberalister på kulturelt frihjul

Problemet med liberalisterne er ikke deres økonomiske mærkesager, men den manglende courage i forhold til det kulturelle. Hvad enten man foretrækker lavere skatter eller et mere liberalt samfund, så er alle veje der ikke inkluderer en kulturkonservativ udlændingepolitik, en kæmpe omvej. Frigiv snusen, arhh hold nu op.

“Smid så den værdipolitik i skraldespanden – det er der den hører til!” (LA-formand, Anders Samuelsen; JP blogs, 28/7-10)

“Om folk kommer fra Indien, Pakistan, England eller USA er ligegyldigt, bare de vil bidrage til vores samfund.” (Jakob Engel Schmidt, VU-formand; TV2, 4/8-10)

“Det strider mod mit menneskesyn, at man vejer efter, om de er børn af Ismail, Sarah eller Kristian.” (Birthe Rønn-Hornbech, Integrationsminister; Ekstra Bladet, 6/8-10)

Apropos.

 • 7/8-10 Politiken – Regnestykke: Vestlige indvandrere giver overskud (eller ‘Ikke-vestlige indvandrere giver underskud’).
 • The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/16695/trackback

  24 Comments »

  1. Det er jo faktisk en klassiker. Selv liberalisterne er så påvirket af venstrefløjen i Danmark, at deres “menneskesyn” – læs Socialist-øjne – ikke kan eller vil indse at islam og socialisterne lever og eksisterer ved at snylte på al vækstfremmende adfærd. Al sammenhængskraft. Den almindelige trang til tillid mellem fredselskende folk.

   Fordi dette fredselskende naive folk ikke har forstået hvor vigtigt det er at passe på sine egne værdier og beskytte dem og udvikle dem, er socialismen og islam og enhver anden snyltekultur ved helt at underminere samfundets fundamenter. Som en hussvamp, termitter, mudderbund.

   Logisk nok vil alle falde i grus.

   Forbryderen har nemlig reelt ingen gavn af at samfundet braser sammen, for han lever jo netop som snylter på dette samfund.

   Sådan bølger historien op og ned, civilisationer rejser sig og falder, tilsyneladende ret upåvirket af menneskers agiteren og egne store forestillinger om egen formåen, magt og selvkontrol.

   Der er kun en måde at omgå det med. Som salig Michael Jackson sang:

   “Im starting with the man in the mirror”…

   Og man kan jo passende starte med at boykotte alt muslimsk og venstrefløjsk. DR, islam-monopolerne- grønthandlere, kiosker, taxaer, filmindustrien, Københavns kommune, læreanstalter, institutioner, narkohandlen, redder-industrien, ….

   Lav selv en lang liste og bliv overrasket over hvor meget disse to snyltekulturer sidder på. Hvis man ikke kan gøre det konsekvent, så kan man gøre hvad man kan.

   Kommentar by Julie P. Kantoft — 7. august 2010 @ 12:13

  2. – En slags økonomisk og mental generalstrejke!

   Når nu EU sidder på stemmeurnerne og Venstrefløjen sidder på den “frie” presse og Islam sidder på underverdenen.

   Kommentar by Julie P. Kantoft — 7. august 2010 @ 12:23

  3. Flotte kommentarer Julie P. Kantoft!

   Nu er det vist en del år siden der har været ægte liberalister politisk set i DK. Ægte liberalister er nu ikke så værst. Man kan håbe at det lysner nu da mange kan indse at velfærdssamfundet, trods sine gode hensigter, er gået alt for langt og har kvalt det personlige ansvar. Blot sørgeligt at der skulle en selvpåført økonomisk krise til.

   Som psykiateren Rossiter i sin bog The Liberal Mind påpeger:

   …En politisk leder, der forstår den menneskelige natur, vil ikke ignorere forskellighederne i evner, målrettethed, personlig ambition og arbejdsetik, og så alligevel forsøge at påtvinge økonomisk og social lighed for befolkningen som de venstreorienterede (og nogle såkaldte borgerlige -min kommentar) gør. Og en lovgiver, der forstår den menneskelige natur, vil ikke skabe et miljø og regelstyre der overregulerer og overbeskatter nationens borgere, korrumperer deres karakter og reducerer dem til Statens tjenere, som venstreorienterede gerne vil.”

   Kommentar by synopsis-olsen — 7. august 2010 @ 12:50

  4. “Regnestykket” ved sidste link er varm luft. Vestlige indvandrere er overskudsforretninger, ja, men hvis de bliver og får børn i landet, så er deres børn dundrende underskudsforretninger. Samme med generationen efter, og generationen efter osv osv.

   Indvandrere fra vestlige lande er overskudsforretninger, fordi de ikke har tæret på systemet hvad angår børnepasning, uddannelse, børnepenge osv.

   Kommentar by Henrik — 7. august 2010 @ 14:03

  5. Kim, hvis man som liberal udviser mere af det, du kalder courage i forhold til det kulturelle er man jo netop ikke så meget liberal, i menigmands forståelse af ordet. Så ville ens holdninger jo være sådan lidt republikanske (for lige at inddrage USA): Kulturbevarelse frem for -berigelse; og så ellers bare frie markeder.

   Dét er jo som sådan også et fint synspunkt (og du kan finde rigtigt mange “liberale”, der faktisk har det!), og hvis vi skal bevæge os lidt væk fra den vulgære forståelse af liberalismen — som altså alt for tit kommer til udtryk i kommentarerne her på bloggen (sorry…) — så vil jeg henvise til Hans Hermann-Hoppe, der skriver om anarko-kapitalisme på en måde, som jeg tror en hel del læsere af Uriasposten ville kunne støtte op om. Han mener bl.a., at det er uliberalt IKKE at tillade folk at f.eks. forbyde sorte at komme i deres butik, osv.

   Så at sige at liberale ikke udviser courage er nok at skyde med spredehagl.

   Kommentar by Nikolaj — 7. august 2010 @ 17:21

  6. Som beregningerne viser, så giver danskere også et underskud, sagt med andre ord, med den nuværende pensionsstruktur og korte arbejdstidsforløb, så sendes det manglende opgør med efterlønnen videre til de næste generationer. Ja, faktisk akkumulerer man allerede gæld pt., men som vanligt bruger DF de endnu mere underskudsgivende 3. verdensborgere som undskyldning og bortledningsmanøvre for ikke at likvidere efterlønnen. Det er ikke et kønt syn.

   Kommentar by Fritænker — 7. august 2010 @ 18:21

  7. -> Nikolaj

   Hvis ikke liberalister for enhver pris kæmper for at videreføre den liberale vesterlandske samfundsmodel, men blot ønsker at give individer størst mulige frihed på kort sig, så går det over i nihilisme. Liberale dyrker den personlige frihed, men uden en (konservativ) ramme hvor den personlige frihed kan udfolde sig, bliver friheden nemt en illusion.

   Frihedsrettighederne faldt ikke ned fra himlen, men er tilkæmpet i hård kamp med modsatrettede alternativer. Der er ikke noget der hedder status quo, og hvis liberalister ikke modvirker repressive strukturer, men naivt ser på individrettigheder, så risikerer vi nemt, at det liberale demokrati blot var en fase før noget helt andet og værre. Allan Bloom har beskrevet paradokset meget præcist.

   “Åbenhed var engang den dyd, der skulle hjælpe os til at finde det gode ved fornuftens brug. Nu betyder det at godtage alt og benægte fornuftens magt. Den uindskrænkede og tankeløse leflen for åbenhed, uden erkendelse af det nedarvede politiske, sociale eller kulturelle problem, der kommer af at betragte åbenhed som naturens mål, har gjort åbenhed meningsløs. Kulturrelativisme ødelægger både éns eget og godheden.”

   “Hvis mennesker var fri for alle de traditionelle bånd til religion, land og familie, hvordan ville de så leve, og hvordan ville de organisere sig, hvis de skulle starte på en frisk?… Naturtilstanden skulle kulminere i en kontrakt, der kreerede et samfund ud af individualister. Men til en kontrakt er det ikke kun nødvendigt med fælles interesser for de involverede parter, men også med en autoritet, der sørger for, at betingelserne opfyldes.

   “Opdagelsen af kulturen som det element, hvor mennesket bliver sig selv, frembringer et must: Opbyg og bevar kultur. Det kan en videnskabsmand ikke. Kultur er ikke bare en livsbetingelse, det er betingelsen for viden. Uden en tysk kultur kan den tyske forsker ikke mødes med andre kulturer.”

   Kommentar by Kim Møller — 7. august 2010 @ 18:51

  8. Enig med Kim Møller.

   Iøvrigt mener jeg at…

   Liberalister, der tror kulturen og historien kan skrottes er lige så store pattebørn, lige så store snotnaive navlebegejstrede skvadderpander som den værste flæskefede snotklathjernede storskrydende pædagog-socialist-moder-kvinde, der aldrig har arbejdet hårdt, klaret sig selv eller tænkt en selvstændig tanke.

   Disse liberalister er ikke andet end resultatet af en velfærdsstat, hvor mennesker simpelthen er blevet så forkælet, at de ikke har fået lov at udvikle hjernen.

   Reelt er de ikke liberalister, men bare idioter. Ligesom der er pseudo-socialister, er der også pseudo-liberalister. Det er vigtigt for real-socialister og real-liberalister at lægge så meget afstand til pseudo-skryderne som overhovedet muligt.

   Kommentar by Julie P. Kantoft — 7. august 2010 @ 19:28

  9. “Reelt er de ikke liberalister, men bare idioter. Ligesom der er pseudo-socialister, er der også pseudo-liberalister. Det er vigtigt for real-socialister og real-liberalister at lægge så meget afstand til pseudo-skryderne som overhovedet muligt.”

   Netop.

   Liberalisme er egoisme. Det lysende eksempel på det er lykkeridderen Anders Fjogh, der uanset omkostningerne realiserede sine egne drømme.

   Mange liberale tror også at samfundet er en slikbutik hvor de efter for godt befindende kan vælge det – og kun det – der netop passer dem og dem alene.

   Det piner mig gevadigt at de socialiberale tågehorn i “Det Konservative Folkeparti” netop bærer dette navn, for konservatisme har dette parti ikke båret præg af i adskillige år.

   Kommentar by Tolder — 7. august 2010 @ 21:27

  10. Fraværet af en konservativ værdiramme reducerer alt til billig moralisering. Hvordan kan det være at politisk plat, spin, virker så forførende på folk? Hvordan kan det være at folk stiller sig tilfreds med den billige moral, og ikke evner at tænke politisk?

   En af forklaringerne er overvejende sandsynlig den stærke marxistiske diskurs der har været på alle højere læreanstalter i Danmark, og i øvrigt i hele vesteuropa. Der er skabt en så tæt forbindelse mellem denne diskurs og selve det at tænke politisk, at opgøret med marxismen også er blevet et opgør med det at tænke politisk. Alternativet har simpelthen ikke været til at få øje på.

   En anden forklaring på accepten af den billige moral er den dårlige samvittighed krigsmagterne havde ovenpå to verdenskrige. Aldrig mer, sagde man, og oprettede FN.. Stadig er det sådan, at et opgør med FN’s mere og mere vaklende kurs skræmmer mere end de absurditeter man præsenteres for på diverse menneskerettighedskonferencer. Libyen og Iran som værtslande…??? Faktum er at 70 år efter 2. verdenskrig er hitlerspøgelset mere levende end nogensinde i debatten, formuleret i Goodwins lov, som siger noget i retning af: I en internetdebat af en hvis varighed vil nazikortet blive trukket. Man behøver ikke at deltage i mange debatter for at få bekræftet, at dette er sandt. Jeg vil tilføje at kortet næsten altid trækkes af de selvretfærdige, billige moralister. Åbenbart stiver det selvfølelsen af, at kalde meningsmodstandere for nazister. Har man så gjort verden til et bedre sted? Næppe.

   En tredie årsag til den billige morals dominans er velfærdsstaten, som synes at nære og understøtte den polariserede politiske debat. På den ene side har vi dem der tror på velfærdssamfundet, ikke som politisk model, men som et eksempel på et højtudviklet humant samfund. Velfærdssamfundet ER menneskesynet, alle er lige, alle er noget værd, alle har samme rettigheder. Den slags illusoriske synspunkter lader sig kun opretholde i et samfund, der bestræber sig på at fange nedfald med allehånde sikkerhedsnet. Det koster kort sagt ikke noget for den enkelte at have de politisk korrekte meninger, at være gavmild, at være tolerant (hvad det så end betyder), at være human. Der er intet behov for politisk modenhed, forståelse for magten og dens væsen, derfor udvikles den ikke. Som konsekvens heraf udvikles en modpol, direkte udtrykt i opkomsten af DF, som en art sort socialdemokrati (i betydningen “det samme, men anderledes”), hvor den politiske konformitet udfordres. Kun behøves der en katalysator, og den har vi i indvandringen af befolkningsgrupper der direkte udfordrer det danske samfund. FN-charteret fungerer her som det saltkorn der får vædsken til at krystallisere. Og DF-bashing er en af de allermest forekommende aktiviteter på diverse politiske debatfora overhovedet.

   Hvis ikke man har et liberalt udgangspunkt forstår man ikke magtens tale, og ser ikke presset udefra. Pludselig en dag findes ens verden ikke mere, og man klemmes flad.

   Kommentar by Høgsbro — 8. august 2010 @ 02:21

  11. Fritænker, når nu det kan påvises koldt og kontant at de opvoksende generationer er en underskudsforretning- de trækker mere ud af samfundskassen end de vil kommet til at betale ind – hvorfor slår du så på efterlønnen? Efterlønnerne hører til den mest skatteflåede generation i Danmarks historie, de betalte deres forældres pension, deres egen pension, deres børns uddannelse, og i de sidste 20 år også for uhæmmet tilstrømning af ekstremt kostbare mennesker, der for de flestes vedkommen intet har ydet til det samfund de har boet i i 15 – 20 år.

   Efterlønnen koster omkring 16 mia årligt. Muslimsk indvandring og deres dansk fødte børn, koster i omegnen af 100 mia kroner årligt. Synes du ikke vi skulle tage fat i det problem først, for her taler vi om beløb der batter noget, og som nu er ved at ødelægge såvel samfundskassen som samfundet som helhed.

   Det er vel ikke forbigået din opmærksomhed at Danmark er ved at gå nedenom og hjem?

   Kommentar by Hans Jensen — 8. august 2010 @ 11:45

  12. Nikolaj, du kløver ord. Forstået på den måde at du undsiger Danske selverklærede liberalister med generelle liberalistiske termer, der eksemplificeret med Hoppe.

   Møller gengiver Danske liberalisters forhold til virkeligheden.

   Det ville klæde dig derfor at forholde dig til dem i stedet for at skyde på Møller.

   Personligt mener jeg, at mange liberalister i den grad er Radikale, selv langt ind i Venstre. Kernetrækket er at man udadtil argumenterer for en svækkelse af statsmagten og en reducering af reguleringen. Dét kan der være mange gode (og liberale) grunde til. Men hvad man IKKE vil stå ved, mest markant eksemplificeret i Samuelsen, er at man har et meget stærkt bagvedliggende og utalt værdisæt (i hans tilfælde lad os bare tage menneskets frie bevægelighed over lande og grænser).
   Dette påstår han er værdinihilistisk (fint eksemplficeret i

   Dernæst kan han skyde på højrefløjen (som han kun selv fordelingspolitisk er tilnærmelsesvist en del af) og påstå at de er nationalistiske og dermed pådutter mindretallet og udlændinge deres værdier. Men hans eget værdisæt er jo ikke neutralt – han er tværtimod universalist.

   Liberale har det altoverskyggende træk til fælles med socialister, at de tror mennesket er godt. Den konservative VED, at mennesket langt hen ad vejen er ondt og at vores sameksistens er rodfæstet i stærke normer i folkefællesskaberne – Europæiske såvel som eks. Islamiske og andre – og sikret de facto i lovene og fællesskabets udøvelse af disse.

   Hans korstog imod kohærens, faste normer og fællesskab med undskyldning i liberalisme er derfor kvalmende og usandt, idet det bygger på en falsk præmis: Nemlig at alle har fælles normer og at alle vil hinanden det bedste, hvis blot vi giver dem lov til at gøre hvad der passer dem.

   At den konservative skulle være venstreorienteret er noget bavl. Jeg tør vædde på at jeg godt tør skyde lavere på skatteunderbudsskalaen en Samuelsen og hans latterlige undskyldning for et Radikalt parti.

   Kommentar by KBH — 8. august 2010 @ 12:59

  13. … At Samuelsen så lyver os op i hovedet et en anden sag.

   Han er – suprise – en fast og konsistent støtte for EU, en maskine langt mere autoritær, langt mindre legalitetslydhør og med en uhyggeligt mere produktiv reguleringsmaskine end noget Europæisk land nogen sinde har været.

   “Åbne grænser, lukkede kasser” ? Luk røven, din løgnhals, da du ikke ønsker noget opgør med hverken EU eller OSCE er din politik de facto “Åbne grænser”.

   Kommentar by KBH — 8. august 2010 @ 13:02

  14. @Hans Jensen

   “Efterlønnerne hører til den mest skatteflåede generation i Danmarks historie, de betalte deres forældres pension, deres egen pension, deres børns uddannelse, og i de sidste 20 år også for uhæmmet tilstrømning af ekstremt kostbare mennesker, der for de flestes vedkommen intet har ydet til det samfund de har boet i i 15 – 20 år.”

   ..men de betalte ikke deres egen efterløn. Det er de nuværende generationer på arbejdsmarkedet der gør det. Og efterlønnerne er måske skatteflåede, men de stemte på nogle politikkere, der brugte alle pengene, og flere til. Danmark skylder til højre og venstre, og hvis du tror de kommende generationer vil se med milde øjne på den gæld de blev født med, så tro om igen.

   Clemens sagde det meget præcist:”
   I er om nogen
   generationen der har fejlet
   Hvordan ku’ i gøre det?
   Kan I se jer selv i spejlet?”

   Kommentar by Pinar P — 8. august 2010 @ 13:27

  15. I søndagens BT har Helle Ib – i ved hende den frygteligt borgerlige kommentator på endnu et af de frygteligt borgerlige medier – skrevet leder-artiklen.

   I hendes sædvanlige desperate iver efter at være en del af det gode selskab med de anstændige holdninger omtaler hun DF’s forslag om en kommision til beregning af omkostningerne ved indvandringen som et “grotesk” forslag.

   Grotesk – øhh, hvordan det. Der er da en del økonomer både her og i udlandet som har forsøgt lignende beregninger. Men nu er det pludseligt grotesk at ville opgøre omkostningerne ved den førte politik.

   Kommentar by Superman — 8. august 2010 @ 18:55

  16. @ Hans Jensen

   Nu handler det om efterlønnen som er den største økonomiske udfordning for Danmark og som på sigt nødvendiggør en stigende indvandring, så du må vist til at tro om.

   Din påstand om at den muslimske indvandring koster 100 mia. er så grinagtig, at den ikke fortjener opmærksomhed og nej, efterlønnerne har netop ikke betalt nok skat. Jeg vil blot henvise til denne kronik af Nina Smith

   http://politiken.dk/debat/kroniker/article1020719.ece

   At danskerne skal tildele raske mennesker penge for at gå derhjemme eller side nede på bodegaen er en sygelighed der kun kan støttes af socialister og andre der lider af intellektuel indolens.

   Kommentar by Fritænker — 8. august 2010 @ 19:02

  17. Efterlønnen var, som du nok ved, et af Anker Jørgensens utallige forsøg på at pynte på arbejdsløshedsstatistikkerne. Af andre var der sænkningen af niveauet i gymnasierne, så alle kunne komme på gymnasiet i stedet for de elev- og lærlingejobs der ikke fandtes, eller arbejdsfordelingen – at dele kagen op i mindre stykker i stedet for at bage den større. Jeg husker tydeligt dengang, hvor mange familier der havde muligheden emigrerede, fordi deres børn ikke skulle starte tilværelses som sociale klienter. Braindrain kalder man det nu.

   Nu skal du jo, ihukommende den kommende retssag om Hedegaards “de”, passe på med at omtale alle i den generation der kan få efterløn, som stemmende på partier, der kørte Danmark i sænk. Nogen af os har faktisk prøvet nogle andre, til stor skuffelse, for de var lige sådan, når det kom til stykket.

   Jeg har betalt efterlønskontigent, og været på arbejdsmarkedet siden jeg var 23, og kom ud af studierne uden gæld, men jeg vil ikke på efterløn. Hvad attraktivt er der ved 90% af dagpengene før skat? Det er langt mindre end jeg får nu efter skat. Min pensionsopsparing beskattes ved indbetaling, den beskattes også når jeg en dag synes jeg føler mig klar til at få den udbetalt, og når jeg en dag stiller træskoene, beskattes resterne endnu en gang før mine børn får dem.

   De der får efterløn HAR betalt, i modsætning til de hundredetusinder der har fået fra kassen fra dag 1, og vil blive ved med det til den dag de loddes i en zinkkiste og sendes tilbage til den landsby de kom fra.

   De 100 milliarder er ikke latterlige. Alene det mistede skatteprovenu som følge af den lavere erhvervsfrekvens er beregnet til mellem 30 og 40 milliarder om året. Hertil kommer alle overførslesomkostningerne, vandaliseringen af boligområder og skoler, kriminaliteten o.s.v. I Voldsmose i Odense afsluttede man sidste år et byfornyelsesprojekt til en milliard kroner, nu er beboerne i gang med at brænde det af igen. I Gjellerup går man i gang med et tilsvarende project næste år, og derefter kan man begynde i Mjølnerparken i København.

   At beløbet er stort, kan indirekte aflæses ved den massive modstand der er mod at opgøre det. Det er jo lidt grotesk at ministeren på området, Birthe Rønn-Hornbech, er indædt modstander af at beregne totalomkostningen for hendes resort.

   Efterlønnen er peanuts, kampen mod den er en overspringshandling. Hvis man virkeligt ville noget, kunne man jo se på den million mennesker i den arbejdsdygtige alder der er på overførselsindkomst, og så lade de gamle være. Det burde også være muligt at skære bare lidt i den offentlige sektor. Danmark har en større offentlig sektor end Holland, der har over dobbelt så mange indbyggere. Jeg kommer ofte i Holland, og dernede fungerer det udmærket.

   At du mener at omkostningerne ved efterløn, kræver større indvandring med negativ provenu, viser at økonomi vist ikke er din stærkeste side. “Huset brænder!”, “Jamen så hæld dog mere benzin på” Vist ikke holdbart.

   Kommentar by Hans Jensen — 8. august 2010 @ 23:09

  18. @ Hans Jensen, dit skriveri står imodsætning til kvaliteten af indholdet. Lutter grundløse påstande og manglende kildehenvisning.

   Med andre ord, ren kællingesnak.

   Fortsat god aften.

   Kommentar by Fritænker — 11. august 2010 @ 20:48

  19. Fritænker:

   Nu vi taler om kildehenvisninger, kunne du ikke ved lejlighed poste links til billeder fra dit nærområde? Jeg synes at kunne forstå på dig at du er omgivet af bodegaer, bodegaer, bistandsklienter, flere bodegaer, og i det hele taget underlødige mennesker langt under dit niveau. Man bliver jo lidt nysgerrig, ikke mindst fordi en mand der som dig der yder en enestående indsats for samfundets drift (herunder underhold af bistandsklienter i bodegaer) jo nok skulle have råd til at bosætte sig langt fra the riff-raff.

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 11. august 2010 @ 21:02

  20. @ Lars Findsen På Crack (islamofob)

   Dit indlæg er lige så indholdsløst, som det som DF husaren Hans Jensen præsterede. I kan jo slet ikke argumentere eller underbygge jeres påstande, der da også kun er udtryk for jeres vrangfostillinger og fordomme.

   Kommentar by Fritænker — 13. august 2010 @ 01:10

  21. ->20 Fritænker

   Nu var mit indlæg egentligt bare en lidt sarkastisk måde at gøre opmærksom på din højst iøjnefaldende trang til at profilere dig i forhold til mindreværdige danskere. Bodegasyndromet, kunne man måske kalde det.

   Faktisk mener jeg at generelt prøver at komme med kildehenvisninger eller i det mindste konkretiseringer til det jeg skriver.

   Du, derimod, kan jeg ikke huske for andet end denne evindelige udstillen af din egen overlegenhed. Egentlig ikke ret interessant. Jeg kan f. eks. ikke huske at du nogensinde er gået ind i en konkret diskussion om noget vedrørende islam, men kun har stillet dig selv overlegent an.

   Vis mig at jeg tager fejl, ved et enkelt eksempel:

   Der er fire store retsskoler i Sunni-islam: Hanbali, hanafi, shafi’i og maliki.

   Hvilke(n) af disse har ikke supremacismen (dvs. noget ekstremt illiberalt) som overordnet mål? Og alternativt, hvorfor betyder dette spørgsmål ikke noget?

   Kan du komme med et argumenteret svar på dette, eller falder du tilbage på den velkendte demonstrative, bluffende overlegenhed? (Og kan du svare uden at bruge ordet bodega?)

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 13. august 2010 @ 10:20

  22. @ Lars Findsen På Crack (islamofob)

   Du og I er så besatte af islam. I snakker ikke om andet end islam, islam her og der. Der er langt vigtigere og langt større problemer for Danmark end tvangsægteskaber, tørklæder og hvad ellers I finder på, at snakke om.

   Kommentar by Fritænker — 13. august 2010 @ 18:34

  23. ->22 Fritænker

   100% hvad jeg ventede. Du kom med et mavesurt angreb på Hans Jensen i #18, hvor du hånede ham for ikke at komme med dokumentation.

   Jeg påpegede så at du heller ikke ligefrem har for vane at dokumentere noget, men tilsyneladende kommer her for at bruge din (åbenbart ikke kostbare) tid på at stille dig overlegent an i forhold til en site og dens debattører som du foragter – altså rent bluff.

   Men ……… hvorfor? Hvad i alverden er formålet? Aldrig om jeg ville bruge min tid på nogen jeg foragter. Du har tilsyneladende et umætteligt behov for at stive dit ego af i forhold til mindreværdige eksistenser som bodegagængere og bistandsklienter. Anden forklaring kan jeg ikke få øje på.

   Men Fritænker, du behøver slet ikke: Du er et værdifuldt individ i dig selv, og det burde slet ikke være nødvendigt at definere dig i forhold til ringere eksistenser.

   Jeg gav dig så i #21 en helt gratis anledning til at vise at jeg tog fejl, ved at komme med noget debunkende dokumentation (du lægger jo vægt på dokumentation, husker du nok).

   Jeg forudså den mulighed at du i stedet for at svare ville stille dig hovskisnovski – bluffende overlegen – an.

   Og han …….. gjorde det s’gu.

   Ikke bare valgte Fritænker ikke at bringe dokumentation eller forklare hvorfor dette aspekt var irrelevant, han valgte også at gøre det på denne charmerende mopsede måde.

   Hvorfor?????? Hvad fanden får han ud af det? Hvilken tilfredsstillelse giver det ham at udstille sin manglende evne til at walk the walk? Hvem sælger denne opførsel billetter til? Man skal åbenbart tro at Fritænker bruger sin tid på at hive eksportmilliarder hjem til Danmark, eller opfinde shampookure mod skaldethed. I stedet er han vist bare en sur mand ved en computer.

   “Du og I er så besatte af islam”.

   Denne tilgang står og falder med at vores argumenter og vores dokumentation er fejlagtig. Du efterlyste dokumentation. Du leverer ingen dokumentation eller argumentation selv. Hvordan synes du selv det går?

   Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 13. august 2010 @ 18:55

  24. @ Lars Findsen På Crack (islamofob)

   Du bliver ved med dine fablerier om islam. Om Hans Jensen sidder nede på en bodega og drikker en kontanthjælp op, er sagen uvedkommende. Det er ham der som andre mindre begavede fabler om 100 mia. i udgifter til “muslimer”, mens de selv krammer om efterlønnen, og blokkerer for de nødvendige reformer.

   Kommentar by Fritænker — 16. august 2010 @ 15:22

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper