14. oktober 2010

Prof. Vagn Greve: Det er aldrig en god lov, hvis den ikke har vælgerbefolkningens legitimitet

Bemærkelsesværdigt interview med venstreorienterede Vagn Greve i Djøfbladet (2010/17) – EU udhuler retsstaten.

“Med Lissabon-traktaten bevæger EU-landene sig nemlig efter hans mening endnu et skridt videre imod ensretning af strafferetssystemerne i de enkelte europæiske lande. Og den udvikling finder Vagn Greve ”meget betænkelig”, som han skriver i en artikel i det nye nummer af Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.

Men hvorfor mener du egentlig det? I en mindre og internationaliseret verden er der vel fordele ved ensartede regler og love – også på strafferettens område?

Ikke hvis den pågældende lovgivning strider imod kulturen, værdierne og menneskesynet i det enkelte EU-land. I så fald bør man efter min mening vente med at lovgive, til kulturen har udviklet sig til et fælles stade i alle EU-landene. I stedet for som nu først at skabe EU-ret og dernæst vente på, at landenes værdier følger efter. Når man gør det, siger man indirekte, at værdierne og kulturen i de enkelte EU-lande er ligegyldige, for nu har vi nogle fælles mål om varerne, pengene og arbejdskraftens frie bevægelighed, og så må landenes flere hundrede år gamle historie og nationale egenart vige. Det er law and economics gået grassat.”

[…]

Tilhængere af stadig tættere bånd imellem EU-landene slår på, at fællesskabet sikrer fred og stabilitet i Europa, og at nationalisme historisk har skabt ufred og krig i vores verdensdel. Er det ikke et godt argument for mere EU og mindre nationalstat?

“Jamen på en række områder har vi jo sammenlignelige regler og love i landene i dag. Når jeg siger, at vi skal respektere nationale forskelle, er det ikke, fordi de er enorme. Men et klart eksempel er de helt forskellige strafudmålingspraksisser, man har i de enkelte lande. I det øjeblik man går ind og harmoniserer, så viser historien, at det altid er dem, der vil have den barskeste ordning, som vinder. Og hvis man som jeg mener, at enhver unødvendig straf er en uetisk straf, så skaber vi på den måde et uetisk straffesystem. Der vil komme flere eksempler, hvis udviklingen ikke vendes, for det er jo stadig forholdsvis nyt, at strafferetten er kommet ind under EU. Det skete i første omgang med en dom i EU-Domstolen (2005, red.), dernæst med traktatfæstelsen i Lissabon-traktaten, og derfor vil konsekvenserne vise sig stærkere og stærkere for hvert år, der går. Men den afgørende grund til, at jeg har været imod denne udvikling fra begyndelsen, er, at den undertrykker fundamentale retsstatsprincipper.

Hvordan undertrykker udviklingen fundamentale retsstatsprincipper?

“Ved at tilsidesætte retsstaten. Forskellen mellem en retsstat og en ikke-retsstat ligger i springet mellem at finde retten og at finde på retten, som min kollega, juraprofessor Gorm Toftegaard Nielsen, har formuleret det. Dermed sigter han til, at retsstaten skabes af de mennesker, som befolkningen har valgt til det. Det vil sige politikere – og ikke dommere eller embedsmænd. Det har været kernen i retsstaten siden oplysningstiden, men dette grundlæggende princip respekteres ikke af EU-Domstolen og EU-Kommissionen og faktisk heller ikke af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol under Europarådet. Trods forskelle mellem disse to institutioner lider de nemlig af den samme grundlæggende skavank: At dommere og i nogen grad også embedsmænd siger: ’Det her mener vi er god lov, og derfor skal den gælde i alle medlemslande’. Det kan godt være, at parlamenterne i de enkelte europæiske lande ikke er enige og slet ikke ville have vedtaget den samme lov. Men sådan bliver det.”

Men hvorfor skulle dommerne i EU-Domstolen og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ønske at sætte politikerne ud på et sidespor og gennemtrumfe deres egne love?

“Det er ikke tilfældigt, hvem der sidder som dommere i de internationale domstole. Dem, der sidder i Strasbourg, brænder for menneskerettigheder. Dem, der sidder i Luxembourg, brænder for EU’s idealer. Når de ser, at her krænkes nogle menneskerettigheder, eller her krænkes nogle økonomiske interesser, så ser de det som bagstræberisk, at man ikke nationalt har gennemført regler, som kan forhindre disse krænkelser. Og de ved samtidig, at det vil tage lang, lang tid at få de nationale parlamenter til at vedtage den relevante lovgivning. Men nu har de muligheden for at gøre det, de finder rigtigt, på egen hånd – og gøre det hu-hej uden at afvente proceduren hos de folkevalgte. I deres egen selvopfattelse skaber de dermed en bedre europæisk retstilstand på det menneskeretlige eller økonomiske område. Men at man er idealist er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man gør det rigtige.

Mener du tværtimod, at idealister gør det forkerte?

“Det risikerer de ofte, ja. Der er masser af love, som jeg gevaldig gerne så ændret i Danmark. Men det er nu engang Folketinget, der skal vedtage det – ikke en forsker og akademiker som mig og heller ikke en dommer eller et dommerkollegium i Højesteret. Og det er ikke afgørende, om det bliver gode love – forstået sådan at de har et godt indhold. Det er aldrig en god lov, hvis den ikke opfylder retsstatskravet om, at den har parlamentarisk – og dermed vælgerbefolkningens – legitimitet bag sig.“”

Mere.

 • 2010/2 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab – Vagn Greve: National Criminal Law and Internationalization (resumé).
 • “More and more changes are forced upon the national systems from supranational and international bodies and courts. This means that the national legal system loses its coherency and legitimacy…”

  Oploadet Kl. 14:06 af Kim Møller — Direkte link12 kommentarer

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/18979/trackback

  12 Comments »

  1. Utrolige ord fra Greve……

   Kommentar by Mabuse — 14. oktober 2010 @ 14:46

  2. Vagn Greve er venstreorienteret som få, men her “taler” han som om han stemmer til højre for midten. Hvilket han jo nok alligevel ikke gør.

   Det får mig til at gentage, at den gamle højre-venstre opdeling nok er forældet i hvertfald i partipolitisk forstand.

   Kommentar by Sigwar — 14. oktober 2010 @ 14:54

  3. Her taler Vagn Greve som et medmenneske. Kort og godt.

   Og så er hans ideologiske sympatier ellers flintrende ligegyldige.

   – – –

   Kommentar by Morten - - - — 14. oktober 2010 @ 15:28

  4. Jeg undrer mig over udlægningen: ‘Dermed sigter han til, at retsstaten skabes af de mennesker, som befolkningen har valgt til det. Det vil sige politikere – og ikke dommere eller embedsmænd’.

   Er det netop ikke sådan, at det er selvsamme dommere og embedsmænd (og eksperter) der hyler op når politikere beslutter noget der strider mod deres opfattelse ?

   Kommentar by Boo — 14. oktober 2010 @ 15:59

  5. Det er jo præcis denne kritik, vi fra folkelig side i årevis har rettet mod både EU-domstolen (der begunstiger afrikanske indvandrere, som om de var europæisk arbejdskraft) og Menneskeretsdomstolen (der vil beskytte udenlandske forbryderes ret til uforstyrret familieliv i de lande, hvor de vælger at begå forbrydelser, selvom de blot kan rejse hjem og dyrke deres familie, og selvom man i andre sammenhænge netop fjerner børn fra uegnede forældre.)
   Men dejligt, hvis dette er endnu et eksempel på, at selv venstrefløjen er ved at se realiteterne i øjnene. Velkommen blandt EU-skeptikerne!

   Kommentar by Gunnar Biering — 14. oktober 2010 @ 16:08

  6. Først var der én Uffe Østergaard,normalt EU fantast,
   og nu Vagn Greve der pludselig er vågnet op!
   Det er jo interessant,hvem mon den tredie bliver etc.
   bernadotte//blogspot//mening.com
   14.10 2010

   Kommentar by erik pedersen — 14. oktober 2010 @ 16:13

  7. Husk, at Lissabon Traktaten har det danske folk aldrig accepteret ved en folkeafstemning!
   Den er vedtaget med et repræsentativt demokrati, der har været misbrugt i masser af år, uden at nogen har søgt det ændret.
   Det mest rigtige er et ægte demokrati efter schweitzisk forbillede.
   Ingen væsentlig lov kan der vedtages uden vælgernes accept.

   falkeøje

   Kommentar by falkeøje — 14. oktober 2010 @ 16:45

  8. Nå ja men sindssyge kan jo kureres , måske en af hans nærmeste er blevet “beriget” fornyeligt ? .

   Det er sikkert bare “mygind effekten” igen , den kurerer jo den psykiske lidelses “multikulti hopsasa” hos over 90% af patienterne .

   Kommentar by Kristian L — 14. oktober 2010 @ 21:59

  9. En rigtig fornuftig artikel, som skærer tingene ud i pap.
   EU er ikke et demokratisk projekt som har folkelig legitimitet.

   Kommentar by Jannik — 15. oktober 2010 @ 00:58

  10. Kim, der er noget galt med dit link til interviewet med Vagn Greve i DJØF-bladet. Her er det korrekte link ;-)

   http://www.djoef.dk/djoefbladet/Arkiv/DJOeFBladet2010/DJ-OE-F-Bladet-
   nr-17-2010/EU-udhuler-retsstaten.aspx

   Rart at se, at selv en ekspert nu kan se det og siger, hvad vi andre
   længe har sagt og været bekymret over angående EUs og især EU-domstolens – samt Europarådets og menneskerettighedsdomstolens – stadigt mere vidtgående forsøg på at sætte de nationale parlamenter ud af spillet i lovgivningsarbejdet og påtvinge fælles EU-love & komplet latterlige PK-normer og et særligt frelst, kulturrelativistisk “menneskesyn” ned over hovedet på de måbende
   og modstræbende befolkninger, hvad enten de nu passer til de lokale kulturer, værdier, normer og historie eller ej.
   Vi så det jo fx. i sagen om krucifixer på væggen i klasseværelset i en skole i Italien,en naturlig del af italiensk, katolsk kultur, men alligevel syntes man fra domstolens side, at man skulle give en “stakkels” tilflyttet FINSK (!) mor ret, i at hendes barn var blevet udsat for en uønsket religiøs (kristen!) påvirkning i sin skole pga.
   et simplet krucifix på væggen.

   Vidste hun virkelig ikke på forhånd, at Italien traditionelt er et meget katolsk land, hvor man faktisk kan risikere at se kors alle vegne ?!? Kunne hun ikke bare have fundet en anden skole til sit barn i stedet for at skabe sig tosset over de indfødte italieneres kultur?
   Mon danskere, der evt måtte ønske at klage over, at deres børn påtvinges muslimsk halalkød i bla. de københavnske folkeskoler, så også ville kunne føre en tilsvarende sag – og endda få medhold? Det er da vist endog meget svært at forestille sig, ikke sandt? Der er jo forskel på folk, og vi idnfødte har åbenbart bare at makke ret gang på gang på gang, når PK-tosserne i EU, EU-domstolen og Europarådet mv. for alvor begynder at ruller deres endog meget vidtgående UDEMOKRATISKE planer ud.

   Men hele dette EU-vanvid er jo næsten på forhånd dømt til at gå helt galt og det vil før eller siden føre til enorme konflikter internt i EU. You ain’t seen nothing yet ;-)

   Kommentar by Bjovulf — 15. oktober 2010 @ 03:55

  11. Ja ja, man skal jo da naturligvis have hele linket med :D

   Jeg håber, du kan fixe det, Kim ;-)

   Kommentar by Bjovulf — 15. oktober 2010 @ 03:58

  12. Melanie Phillips er inde på noget af det samme –
   hun siger det bare mere non-PK ;-) (set hos Snaphanen)

   http://www.youtube.com/watch?v=akxwQgFFcUs

   Glimrende, Melanie – hovedet på sømmet ;-)

   Kommentar by Bjovulf — 15. oktober 2010 @ 04:31

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper