21. oktober 2010

Søren Krarup: “… at være konservativ er at være sin sammenhæng tro.”

Dansk Folkepartis partiprogram fra 1997 er kraftigt inspireret af De Konservatives 1960’er-ditto. Herunder en overset kronik fra Berlingske Tidende, hvor en af arkitekterne til førstnævnte definerer konservatisme med udgangspunkt i De Konservatives partiprogram anno 1970. Søren Krarup – Hvem er konservativ? (7/10-10).

“Det Konservative Folkepartis problemer med selvforståelsen er ikke af ny dato. Det er en gammel historie, at De Konservative ikke ved, hvad det er at være konservativ. Man oplever det igen og igen…

Jeg offentliggjorde nemlig min kritik i en dobbeltkronik i Berlingske Tidende, hvor jeg gennemgik programmets meningsløse, politisk korrekte snak og konkluderede:

»Jeg kan ikke lide det konservative fremtidsprogram. Det byder mig imod ved den skitse til en total politik, det tegner. Det forekommer mig at indeholde et modbydeligt anslag imod menneskets frihed til at være sig selv derved, at det bedre end det enkelte menneske ved, hvorledes dette selv er.

Et af afsnittene i programmet har den typiske overskrift: “Trivsel i det menneskelige miljø”. Afsnittet er forsynet med en tegning, og tegningen siger for så vidt alt om, hvordan Det Konservative Folkeparti opfatter sit forhold til befolkningen. Man ser et bysamfund med højhuse, strandvej, badestrand og lystbåde. Overalt vrimler det med små mennesker. Men ude i vandet, med tegneblok under armen og oversigtskort i hånden og ansigtet lagt i tænksomme folder, står en kæmpestor planlægger og pædagog og skal skabe trivsel for de små mennesker nede i samfundet.

Sådan forstår politikerne sig selv. I overensstemmelse med denne tegning driver de politik og skriver de programmer. De udnævner sig, hjælpsomme og velmenende, til folkets formyndere, der skal tage hånd om folks ulykkelige sjæleliv og manglende trivsel og spirende neuroser, og de drømmer om at indrette det lyksalighedssamfund, hvor alle er harmoniske, lykkelige og gode mennesker – som det hedder i den af kulturministeren skrevne Blå Betænkning for folkeskolen. I en sky af fede floskler arbejder de nidkært på at forvandle borgerne til konfliktfrie tremmekalve, der får fred og glæde og veltilpashed serveret i plasticpakning, og de skyr ingen anstrengelse for at fratage os ansvaret for os selv.

Men de skulle passe deres eget!«

Det havde Per Stig Møller imidlertid ingen lyst til. Han svarede i en kronik med den talende og afslørende overskrift “Politik er messianisme”, i hvilken han hævdede det synspunkt, der kom til udtryk i overskriften: at politikeren skal være Messias, dvs. Gud, for befolkningen – og tydeligere kunne han ikke afsløre sin afstand til dansk tradition og kultur, der jo er bygget på kristendommens adskillelse af det guddommelige og det menneskelige, af Guds og kejserens rige. En konservatisme, der vil gøre sig til Gud for borgeren! Bevar mig vel – hvilken modsætning til enhver sand konservatisme, der af Gud er sat til at være menneske i en historisk, sekulær sammenhæng. Dette var i 1970 Det Konservative Folkepartis selvforståelse…

Men den var i overensstemmelse med hele 68-ideologien, der jo guddommeliggjorde og ideologiserede det politiske, og Per Stig Møller var en rigtig 68-ideolog, der i den samtidige bog “Synspunkter i Konservatismen” skrev: »Den, der erklærer sig totalt ideologiløs, er enten en overfladisk filosof, eller han tænker på, at han er fri for de gamle ideologier. I stedet udtrykker han en ny ideologi. Ethvert politisk parti gør det, hvis der overhovedet er fornuft og ikke ren og skær mode i det. Det kan være alle de konservative, der tror sig ideologiløse, ikke er sig nogen ideologi bevidst, men hvornår er bevidstløshed blevet en politisk eller filosofisk dyd?«

Jeg vil ikke være for hård ved Per Stig Møller, der sikkert fortryder disse flotheder på samme måde som så mange andre, men jeg vil gøre opmærksom på, hvordan denne opfattelse af politik er en ukritisk overtagelse af samtidens marxisme eller 68-ideologi, hvor alt er ideologi, og jeg vil især gøre opmærksom på, hvordan den er en ophævelse af enhver konservatisme. For den konservative er ikke ideolog. Den konservative er i modsætning til enhver ideologi. For konservatisme er at være bundet af historien og dermed af den konkrete virkelighed. Eller anderledes sagt: Konservatisme er det modsatte af messianisme, fordi den konservative af Messias eller kristendommen er vist hen til at være tro imod sin næste, sin nærmeste virkelighed, sin givne historie. Det er dette, der er kernen i sagen. Nej, den konservative bilder sig netop ikke ind at være Gud i forhold til sin næste eller til befolkningen, for den konservative har af Gud fået det begrænsede og bestemte embede at være sin næste og sin virkelighed tro. Her ligger konservatismens modsætning til enhver ideologi – til marxisme, kommunisme, nazisme. Den konservative politiker ved, at hans embede er begrænset. Han skal ikke frelse befolkningen. Men han skal være solidarisk med befolkningen på den givne virkeligheds betingelser.Derfor er historien den grundlæggende instans for enhver konservatisme. Og derfor er enhver konservatisme national, for det nationale er det historisk givne – svarende til ordets grundbetydning af medfødt. Ja, at være menneske er at være født ind i en bestemt historisk sammenhæng, og at være konservativ er at være sin sammenhæng tro. Dette er grundbestemmelsen. Og respekterer man ikke den, er man ikke konservativ.

Oploadet Kl. 01:01 af Kim Møller — Direkte link11 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/19187/trackback

11 Comments »

 1. Relateret-
  Overbevisningen om at statslige midler, læs skattekroner, er det rette middel til gennemførelse af politikeres visioner er udbredt blandt næsten alle politikere, og det vil i den sidste ende sige at samme overbevisning i større eller mindre omfang deles af deres vælgere.

  Det, en sådan overbevisning og praksis er herfra set et dårligt udgangspunkt for samfund, generelt anskuet, en omfangsrig statslig sektor vil- alt andet lige- være en betydende begrænsning for eksempelvis privatiseringstilhængere, folk med andre tilgange end de eksisterende i nationer som eksempelvis Danmark, hvor statslige midler og offentlig finansieret foretagsomhed på et utal af områder er en enorm betydende faktor.

  Om forskellige prioritering af national suverænitet og EU se eventuelt:
  http://www.berlingske.dk/kronikker/ja-hvem-er-konservativ

  Kommentar by Peter Buch — 21. oktober 2010 @ 08:37

 2. Off topic: Reklamebranchen har indset, at ghetto er den nye sort, og melder sig på banen for at få deres bid af kagen:

  http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1089386/vollsmose-er-en-investering-i-fremtiden-/#tocomment

  “Vollsmoses brand er i dag hovedsagelig negativt orienteret. Men set fra et brandstrategisk perspektiv har Vollsmose oplagte muligheder for at udnytte positionen og tiltrække investeringer, opmærksomhed, sportsbegivenheder, events og opdyrke bl.a. oplevelsesturisme. “

  Kommentar by Scarlet P — 21. oktober 2010 @ 09:26

 3. Off topic: Reklamebranchen har indset, at ghetto er den nye sort, og melder sig på banen for at få deres bid af kagen:

  http://politiken.dk/debat/kroniker/ECE1089386/vollsmose-er-en-investering-i-fremtiden-/#tocomment

  “Vollsmoses brand er i dag hovedsagelig negativt orienteret. Men set fra et brandstrategisk perspektiv har Vollsmose oplagte muligheder for at udnytte positionen og tiltrække investeringer, opmærksomhed, sportsbegivenheder, events og opdyrke bl.a. oplevelsesturisme. “

  Kommentar by Scarlet P — 21. oktober 2010 @ 09:27

 4. Den marketingsgøgler har bare brug for nogle projektpenge, og lader derfor som om han kan vaske sort til hvidt. Business as usual :)

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 21. oktober 2010 @ 10:14

 5. Ja, det er utroligt, at politiken vil lægge plads til hvad der mest af alt ligner en bevillingsansøgning.

  Problemet er bare, hvor meget skade sådan et reklamebureau kan nå at gøre med deres bevidste forplumring af begreberne, inden nogen gennemskuer dem?

  Kommentar by Scarlet P — 21. oktober 2010 @ 10:45

 6. Hverken Søren Krarup eller Per Stig Møller skriver med lavt lix-tal, men meningen er dog til at vride ud, og jeg må holde med Krarup: Politik skal tage udgangspunkt i hverdagslivet, som vi alle oplever det, ikke i diverse filosoffers tankesystemer fra 1700 og 1800-tallet. Rosseau og Marx er vel de mest afskrækkende eksempler på, hvor galt det kan gå.

  DFs program henviser da heller ikke til nogen filosofi, men til, hvad vi alle ved med os selv er ret og rimeligt.

  Kommentar by Gunnar Biering — 21. oktober 2010 @ 10:50

 7. Man kan da nedskrive lix indekset rimeligt nemt:

  Liberalister er idealister, konservative er realister.

  Liberalister vandet udfra visioner, konservative ud fra empiri. Det er så simpelt

  Kommentar by Kbh — 21. oktober 2010 @ 11:36

 8. Politikere skal tage udgangspunkt i den verden og samtid de lever i, ikke blindt følge en forældet og forstokket ideologi. Desværre er der ikke mange partier og vælgere der har forstået dette faktum, og derfor vedbliver man at stemme og følge en bestemt politisk ideologi. Så istedet for at forholde sig til virkeligheden, presser man virkeligheden ind i en ideologisk formel, hvorefter man tror svarene på problemerne giver og løser sig selv.

  Det ses tydeligst i, hvordan socialister forsøger at bortforklare kriminalitet og islamisme med sociale uligheder. I deres socialistiske øjne er kriminelle og religiøse fundamentalister, blot stakler der er undertrykt af kapitalen, og al ondskab vil forsvinde i det øjeblik vi alle er gjort lige. Eller sagt med andre ord, at ondskaben vil forsvinde i det øjeblik, vesten har afgivet deres land, befolkning og rigdom til alverdens tilbagestående kulturer.

  For eksempel har den politisk korrekte ideologi, ikke evnen til at forholde sig til virkeligheden. Den forsøger at fjerne ondskab ved at man ikke må tale eller skrive om ondskaben. Den er ikke praktisk og virkelighedsnær men drømmende, og det er derfor alle vestlige lande der har fået påtvunget ideologien, i dag ikke kan forsvare sig selv overfor virkeligheden. Men istedet efterlades som forsvarsløse får uden grænser, imod fremadstormne glubske ulve der ankommer i hobetal, til et stort forsvarsløst og veldækket tag selv bord.

  Kommentar by Morten Olsen — 21. oktober 2010 @ 11:40

 9. Krarup rammer rigtig mange ting særdeles godt, f.eks. det med at det ikke er politikernes opgave at frelse befolkningen. Jeg mener at politikerne er gået helt amok med alle deres projekter og reformer. Det er som om hver ny regering skal til at skabe et helt nyt samfund, lave om på sproget og indføre nye begreber. Men at der i et stadig højere tempo udstedes love kunne se ud til at være en slags indbygget systemfejl. Det starter med gode intentioner og en grundlov, derefter forsøges disse undermineret med et hav af nye love om løst og fast. Det ser dog desværre ud til at de fleste folk ikke har noget imod at trække noget ned over hovedet på andre, bare det er dem selv som kan bestemme. Lovens lov er at lovmængden automatisk vil udbrede sig med kvadratet på antallet af idioter i Folketinget, ganget med antal år. Formentligt vil dette tal generelt svæve omkring de 177 -;)

  Kommentar by Balder — 21. oktober 2010 @ 18:02

 10. Nix antallet af tåbelige love vil udvikle sig med Lovene gange antallet af idioter ganget med kvadratet på idiotiske politikkere i anden!

  Kommentar by karl3447 — 21. oktober 2010 @ 18:39

 11. krarup er en gave til folket, de fleste er for dumme til at forstaa.

  At han knuser PSM i denne flotte kronik, paa den konservative hjemmebane; siger alt om Krarup.

  Memo til Borgen: BLAND JER UDENOM (vores liv)!!

  Anti-sharia

  Kommentar by anti-sharia — 22. oktober 2010 @ 07:39

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper