24. november 2010

Hedegaard afviser ordet ‘kulturkamp’: “Der er tale om et angreb, som ikke bliver besvaret.”

Sprogforsker Victor Klemperers analyse af nazismens sprog var til debat i Deadlines 2. Sektion søndag aften, direkte foranlediget af den første danske oversættelse. Forlægger Knud Lindholm Lau lagde overraskende sobert ud, men endte med at lyde som en indigneret socialkonstruktivist på den humanistiske venstrefløj. Lars Hedegaard var skarp som en ragekniv, og er sjældent set bedre.

Hvis man ser bort fra det overordnede, det at Lars Hedegaard via sin deltagelse blev associeret med holocaust, så gjorde Jes Stein Pedersen det forholdsvis godt. Knud Lindholm Laus dobbeltspil blev fint udstillet, særligt til sidst, da den lektorale maske faldt.

(Deadline, 2. Sektion, 23. november 2010: Ord kan være som arsenik, Sevenload)

Delvis transskription.

Jes Stein Pedersen, DR2-vært:: Hvad er baggrunden for dit initiativ?

Knud Lindholm Lau, forlægger: Fordi den virker endnu. Det er en kraftfuld tekst, som gør at vi kan blive bedre i stand til at aflure sproget, værge os mod forførelse og selv modvirke en urimelig forførelse, men også forfølgelse… Han viste, at han kunne registrere hvad der ville komme, allerede i de tidligste sproglige ytringer.

Jes Stein Pedersen: Lars Hedegaard, du er historiker, og skrev i sin tid speciale om det tyske nazi-parti fra ’25 til ’33 på universitetet, og samtidig er du altså debattør af du ved – værdipolitisk karakter, kunne man sige. Det vender vi tilbage til. Hvilket indtryk gør det her værk af Klemperer på dig?

Lars Hedegaard, historiker: Det er – Jeg har ikke læst det her før, må jeg sige, og jeg må komplimentere denne her midlertidige forlægger for denne strålende (afbrydes).

Knud Lindholm Lau: – Engangsforlægger

Lars Hedegaard: – det er virkeligt godt gjort, og det er en meget vigtig bog at få ud. Den har gjort et betydeligt indtryk på mig, selvom jeg jo har læst masser af bøger om det her. Den trænger ind under huden på de mekanismer, som i løbet af tolv år fuldstændigt ændrede den tyske folkesjæl.

Jes Stein Pedersen: Var du klar over hvor målrettet selve den retoriske del af (afbrydes).

Lars Hedegaard: – Ja, det vidste jeg den var, for det var jo som du selv siger, Joseph Goebbels, som med sit ondskabsfulde geni, i virkeligheden har lagt grunden til det her. Når for eksempel, en meget meget interessant detalje. ‘I den trettende time taler Hitler til arbejderne’, den der berømte optagelse hvor han står i lange støvler og snakker om at han i virkeligheden er arbejdernes mand – ‘det er den trettende time’, altså dette her religiøse islæt, som ligger i det. Jov, jeg det vidste jeg godt, men jeg havde ikke læst den her bog, og den giver jo nogle meget skræmmende perspektiver på hvorledes man kan gøre det. Også, at det i virkeligheden selv gik ind i jøderne, eller nogle jøder… Jeg har også bemærket, at Klemperer, ligesom flere andre, men ikke så mange, kalder nazismen en form for religion – der er tale om en religion! Troen på føreren. Man ved ikke præcis hvor han vil hen, men man har tillid til at han fører an, og han har forbindelse med højere magter og skæbnen, og så videre.

Knud Lindholm Lau: … det er oplagt for mig, at den retorik der skabes i begyndelsen, ganske langsomt ændrer mentaliteten hos rigtigt mange, og dermed også muliggør handlingen. Sproget ændrer mentaliteten, der muliggør denne grusomme handling.

Jes Stein Pedersen: I Sovjet havde man betegnelser for klassefjender, altså, var man en bestemt type bonde, en kulak, så skulle man likvideres som klasse. Det er klart, borgerskabet skulle også likvideres, og i Tyskland havde man også, under nazi-tiden racefjender. Er den slags sproglige strategier eller betegnelser, er det en forudsætning, også efter din mening, for at man til sidst kan begå store uhyrligheder. Altså at sproget slår ihjel først.

Lars Hedegaard: Ja, det vil jeg mene. Forudsætningen for at man kan have et system, som man kan kalde totalitært, det vil sige et system som regulerer og begrænser alle dele af menneskelivet – altså, ikke bare det som vi i Danmark ville kalde politik og økonomi, men privatsfæren.

Knud Lindholm Lau: – Men det er altså også når man stempler, stigmatiserer, med et fremmedord, hele befolkningsgrupper, så deres agtelse sænkes hos os, så de til sidst i vores bevidsthed nærmest bliver at sammenligne med dyr.

Lars Hedegaard: – Stalin opfandt jo en klasse som han kaldte kulakkerne,’Næven’, ikke, det vil sige, det var bønder, succesrige bønder, som så bare skulle udryddes. Og så talte han også, som professor Bent Jensen har skrevet om i sine bøger, ‘forhenværende mennesker’, talte han om.

Knud Lindholm Lau: Dine tanker omkring stalinismens forbrydelser, i forlængelse af bogen her, demonstrerer hvor kraftfuldt den her bog er, fordi den handler i virkelighedne ikke kun om nazismens forbrydelser og nazismen – jov, det gør den jo i sit studieobjekt, men den giver redskaber til at forstå, for eksempel de sproglige mekanismer bag en stalinismes forbrydelser.

Jes Stein Pedersen: Knud Lindholm Lau. Jeg ved så også, det kan jeg læse i bogen, og det kan jeg også høre i hvad du har sagt omkring udgivelsen af den, her op til. At du faktisk også mener den har bud til nutiden. Altså, i vores tid handler alt jo indenfor politik om italesættelse, spin og retorik. På hvilken måde er den her bog relevant i dag for dig?

Knud Lindholm Lau: Den er relevant, for nu at sige det direkte, fordi der sker en tilsvarende stempling – slet ikke af den grove karakter, og slet ikke med den hensigt, som fandtes åbenlyst, erklæret under nazismen. Men der sker stemplinger, stigmatiseringer af hele befolkningsgrupper.

Jes Stein Pedersen: – Prøv at være konkret.

Knud Lindholm Lau: Senest har de handikappedes formand klaget over, at der blev råbt efter handikappede på gaden. Det er måske ikke det mest oplagt eksempel. Det er ikke det eksempel man forventer fra min side, men hvis vi trækker over i den tunge ende, så handler det om mennesker af anden herkomst,etnicitet, tro, religion.

Jes Stein Pedersen: Ja, for grunden til at jeg læste det her, er at bogen siger, at der er en parallel til den danske udlændingedebat nu om dage. Jeg kunne jeg godt tænke mig, men skal lige høre. Er det rimeligt at sammenligne, på en eller anden måde, nazi-tidens sproglige udskejelser med noget der er på færde i vores tid, overhovedet.

Lars Hedegaard: Nej. Jeg mener vi taler om noget helt andet i dag. Hvis man vil lave den slags, og det er altid farligt at lave, historiske sammenligninger, altså sammenligne hele perioder. Man kan sammenligne elementer af en periode, med elementer af en anden periode, men hvis man vil gøre det, må man altså virkelig undersøge om sammenligningsgrundlaget holder.

Jes Stein Pedersen: – Og det mener du ikke det er!

Knud Lindholm Lau: – Du skal ikke skyde på mig, for jeg ønsker ikke at foretage den sammenligning. Så du argumenterer imod en stråmandshypotese – jeg har intet sted sagt, at der er en parallel – intet steds. Jeg har sagt, at dette er en bog, der maner også i den aktuelle situation. Det er en bog der lærer os hvordan vi skal afkode de sproglige strategier, og det er en bog der sætter os i stand til ikke at deltage i det vi ikke måtte bryde os om at deltage i. Der er ikke tale om en parallel, eller en påstand om en parallel – det er der bare ikke.

Jes Stein Pedersen: – Men Knud, der står altså i din bog her, at den nye diskurs om udlændinge, som man kan konstatere siden 1990’erne har med sine simplicificerende typologier og fjendebilledekonstruktioner paralleler til en udvikling som LTI beskriver i Tyskland. Det står der i den bog du har udgivet. Det er Langskov i efterskriften her. Bogen sender et signal om det. Jeg kunne godt tænke mig, nu hvor vi snakker nutid, lige at lave en øvelse med Jer. Jeg har en håndfuld ord, som går igen i den danske værdipolitiske debat, og jeg kunne godt tænke mig, så at sige, at konfrontere Jer med dem, og høre lige kort fra Jer, nu vi taler om sproget og sprogets betydning, hvad I forstår ved indholdet i de her ord. Lad mig starte med ‘etniske minoriteter’

Knud Lindholm Lau: Det har vi, fordi vi går op i, hvor folk kommer fra…

Lars Hedegaard: Det er i dobbelt forstand en mystifikation, noget som vi ikke burde bruge. Der er ikke nogen grund til at hæfte sig ved hvor folk kommer fra, deres, det vi i gamle dage kaldte race, eller udseende. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi må nøje diskutere, når vi taler om etniske minoriteter, så mener vi en bestemt minoritet – lad os bare tale ligeud af posen – vi taler om muslimer.

Knud Lindholm Lau: – Det gør jeg ikke. Der er da mange andre etniske minoriteter.

Lars Hedegaard: Det er nu min udlægning. Vi taler jo ikke, når vi taler om etniske minoriteter, så taler vi jo ikke om efterkommere af vietnamesere, eller kinesere, eller polakkere, eller grønlændere eller andre – vi taler (afbrydes).

Jes Stein Pedersen: – Jeg afbryder dig her. Det er muslimer i virkeligheden. Lad os tale rent ud om tingene.

Lars Hedegaard: Ja!

[… analyse af ‘racisme’ …]

Lars Hedegaard: I gamle dage betød racisme nedværdigende tale eller afstandtagen fra folk på grund af egenskaber, som de ikke kunne gøre for at de havde… I dag betyder det stort set det samme som ‘et dumt svin’. Hvis du kalder en person racist, så betyder det ikke andet end, at ‘Jeg kan ikke lide dig’.

[… analyse af ‘ghetto’ …]

Lars Hedegaard: Ordet sammer fra Italien i Middelalderen, og betød et område hvor man henviste jøder til at bo, fordi de ikke måtte være andre steder. I dag har det en helt anden betydning. I almindelig forståelse i dag, er det et område hvor der bor muslimer som ikke ønsker at bo andre steder… Der ligger det i det, at ghettoen i dag er det sted hvor shariaen bliver forsøgt implementeret…

[… analyse af ‘værdipolitik’ …]

Lars Hedegaard: … hvis det skal betyde noget som helst andet end politik, så vil jeg sige, at det har sit udspring i noget den borgerlige regering startede med, fra sin tiltræden i 2001, der blev der erklæret en værdipolitik. Det har vist sig, at regeringen har i dag i virkeligheden ikke nogle værdier at slås for…

Jes Stein Pedersen: Et ord som ‘civilisationskamp’. Er vi i en civilisationskamp i øjeblikket, måske. Hvad ligger du i det ord? Kan du lide det?

Knud Lindholm Lau: Altså, det kommer fra den bog, tror jeg nok, der hedder Clash of Civilizations, som implicit påstår, at det næste store opgør må komme mellem den muslimske verden og den kristne verden, det der bygger på de religiøse typologier.

Jes Stein Pedersen: – Huntingtons bog.

Knud Lindholm Lau: Ja, Huntingtons bog. Nej, jeg kan ikke lide det, fordi det impliciterer også, at der er en kamp undervejs. Det behøver der ikke nødvendigvis at være, en kamp, på den dimension.

Jes Stein Pedersen: Civilisationskamp, er det et fair udtryk at bruge, om det der foregår i øjeblikket.

Lars Hedegaard: Nej. Der er tale om et angreb, som ikke bliver besvaret. Altså der er erklæret en krig fra Islams side mod Vesten, som ikke bliver besvaret på nogen måde, eftersom Vesten ikke svarer igen, og ikke engang kan erkende hvad der forekommer eller hvad der foregår.

Jes Stein Pedersen: ‘Islamisering’. Et begreb som islamisering. Nu havde man altså i Hitler-tiden det med ‘forjødningen’ af samfundet, der skulle stoppes. Nogle taler om at islamiseringen skal stoppes – hvad ligger du i det? Hvad ligger du i begrebet islamisering?

Knud Lindholm Lau: Verjüdung – forestillingen om, at nu kom verdensjødedommen og tog magten over alt. Og på samme måde er islamisering et ord der betegner frygten man kan have, som nogle har, for at en religion betegnet Islam skulle sætte sig på samfundsmagten her hos os. Jeg forsøger at definere det så køligt som muligt.

Lars Hedegaard: Det gør jeg også. Meget køligt.

Knud Lindholm Lau: – Så kan du tilslutte mig.

Lars Hedegaard: Nej, jeg vil sige, islamisering betyder udbredelse af shariaen til samfund eller områder udenfor Islams hus. Hverken mere eller mindre. Og det giver sig udslag i forskellige udtryk, tilhyling af kvinder, indførelse af halal-mad…

[…]

Jes Stein Pedersen: Jeg er nødt til at spørge dig, at når du hører Lars Hedegaard svare på nogle af de her ord, skal man så forstå det sådan, at du og I har udgivet den her bog, også for at advare eller gøre folk klogere i forhold til den sprogbrug som Lars Hedegaard bruger.

Knud Lindholm Lau: Ja, bestemt. Når man inde i ordet ghetto dernæst udleder, at det handler om sharia-lovgivning, at det handler om parallelsamfund, uden yderligere dokumentation, så synes jeg der er grund til at spidse ører… Klemperer… kan ikke alene afgøre hvad der sandt eller falsk, men han kan give os redskaber til at forstå hvad der indeholdes i disse udsagn – også i mine, selvfølgelig…

[… Fahmy Almajid-kommentar …]

Lars Hedegaard: … jeg synes han er fuldstændig hysterisk. I det pågældende interview, som jeg nu bliver trukket i byretten for, der siger jeg tre gange, at jeg naturligvis ikke taler om alle muslimer, jeg taler om visse kulturtræk, som jeg betragter som karakteristiske…

Jes Stein Pedersen: … du laver nogle gange det du siger, at Islam og Vesten skulle være i en regulær konfrontationssituation, og du siger også, at det kun kan ende med at en part går af med sejren. På den måde siger du sådan set også, at du ikke rigtigt kan komme til at tale høfligt om eller til muslimer, fordi du allerede på forhånd siger noget om Islam, som jeg går ud fra du står ved.

Lars Hedegaard: Jeg skelner mellem Islam som ideologi og muslimer. Der er muslimer, som i større eller mindre grad lever op til, eller følger de religiøse bud, eller politiske bud, kan vi kalde det, som Koranen, haditten og de retslærde påbyder dem. Det er der mange der ikke følger, og det synes jeg er glimrende, men Islam som sådan, som konstruktion, som ideologi, ændrer sig jo ikke. Og det er klart, at ligesom man ikke kunne forestille sig, et kompromis mellem nazismen og demokratiet, så kan vi ikke forestille os et kompromis mellem Islam og friheden. Det mener jeg ikke vi kan.

Jes Stein Pedersen: Hvis man beslutter sig for det, eller mener det rent politisk, så vil det vel også få nogle følger for hvordan man bruger sproget. Hvilket betydningsindhold man ligger i forskellige sproglige ting.

Lars Hedegaard: – Man kan jo ikke. Hvis du skælder ud på Socialdemokratiet, og det er der mange der gør, eller du skælder ud på SF, eller du skælder ud på De Konservative, så kan du jo ikke undgå, at der er nogle konservative der føler sig såret eller bliver sure. Hvis du skælder ud på Kristendommen, og siger den er forløjet fra ende til anden, og indeholde de og de elementer – det er også moderne i dag, så kan du ikke forhindre, at der er nogle kristne der føler sig sårede, eller gået for nær. Det synes jeg heller ikke man skal forsøge at undgå. Det er jo vores frie debatkultur her, at vi taler om begreber, vi taler om karakteristiske træk, ting som vi elsker eller ikke kan lide, og så er der nogle som føler sig såret over det. Jeg synes ikke, at muslimer som sådan, skal have nogle særstilling i den debat.

Jes Stein Pedersen: Knud Lindholm Lau.

Knud Lindholm Lau: Jeg synes man kan give et meget simpelt råd i den her situation, hvis man vil undgå at klinge med i det kor, som vi hører forsangeren for her. Det er for det første, at tale ikke om andre, når man har et anliggende med dem, men tale til og med dem. Det er det ene. For det andet – at tale nøjagtigt ligeså respektfuldt om og til dem, som vi forsøger at lære vores børn. Så kort kan det faktisk siges. Og ethvert menneske er udstyret med et termometer inde i kroppen, der viser om man er over eller under den absolutte feber. Det termometer bør man lytte efter, i sin indre stemme.

Lars Hedegaard: Jeg har lige siddet i dag, og kigget en række udsagn som er kommet på arabiske fjernsynskanaler, der er cirka… (afbrydes).

Knud Lindholm Lau: – jeg kan høre på din stemme, at det er sikkert lige så galt.

Lars Hedegaard: – cirka 25 personer i egyptisk fjernsyn (Lindholm Lau ryster på hovedet) og alle mulige andre fjernsyn, som sidder og genopliver den såkaldte ‘blood libel’: ‘Jøderne slagter børn til påske og bruger deres blod til at bage boller af’, og de skal slås ihjel, og det er lige meget om Israel går under eller ej ‘vores had til jøderne vil eksistere til evig tid’, det har allah sagt, det står i Koranen. Hvordan vil du tage respektfuldt til dem, og spørge om… (afbrydes).

Knud Lindholm Lau: – Jeg kan ikke tage stilling til varianter af den ene eller anden… (afbrydes).

Lars Hedegaard: – Du skal tage stilling, når du kalder mig et eller andet her.

Knud Lindholm Lau: – islamisme. Enhver form for ytring af denne art er krænkende for andre, og vi kan så diskutere hvorledes man mest effektfuldt skal bekæmpe det. Men der er da ingen tvivl om, at ethvert menneske har et ansvar for at afholde sig fra den form for ytringer. Det har ethvert menneske da et ansvar for. Og bogen her er et redskab til os alle, så vi kan blive klogere over hvilke bibetydninger vi så at sige medklinger, når vi taler om andre. På den tyske tid her, så blev det sagt, af Klemperer, ikke herre Klemperer, ikke professor Klemperer, men ‘Jøden Klemperer skal melde sig’. Når man siger sådan noget… (afbrydes).

Lars Hedegaard: – Du mener jeg taler om Muslimen Andersen eller hvad?

Knud Lindholm Lau: Jamen jeg siger ikke det er en klar parallel. Det var et eksempel på hvordan noget der tilsyneladende ser ganske uskyldigt ud, at sige ‘Jøden Klemperer’, men i den bestemte sammenhæng er det særdeles skyldigt som sprog.

Lars Hedegaard: Det får du ikke mig til at være uenig i.

Knud Lindholm Lau: Det får ikke dig til noget som helst, fordi jeg synes ikke det mest interessante i den her diskussion om Klemperers bog, er dine iagttagelser af islamismen, din byretssag, der skal for Frederiksberg Byret den 24. januar. Med al respekt for din kamp for ytringsfriheden, og hvad deraf følger, synes jeg det er en absolut marginal parentes i forhold til et menneske der tolv år truet på sit liv, har registreret hvad der var på færde i totalitære regimers sprogbrug. Og af hans beretning, kan vi lære at lytte til det indre termometer. Det er mit anliggende med at udgive denne bog. Ikke at tage stilling til, om du eller en anden, eller en femte, har ret i en eller anden diskussion om islamisme.

Jes Stein Pedersen: Nu er det mig, Knud Lindholm Lau, der har bragt Jer sammen, fordi jeg ville have et historisk perspektiv på det her. Her er en bog… (afbrydes).

Knud Lindholm Lau: Det er en del af det danske samfunds sprog, at når man debatterer dette, så ender man med at diskutere Lars Hedegaards byretssag. Det er næsten ikke til at komme til at tale om andet end den byretssag, selvom man forsøger…

Lars Hedegaard: Jeg må sige, at det er ikke mig der har ønsket at diskutere min byretssag, eller at Fahmy Almajid skulle trækkes ind her, det er ikke mig der har formuleret problemstillingen for denne debat.

Jes Stein Pedersen: Det har jeg jo, kære venner, lad mig tage ansvaret for det. Når der er en bog her der har nogle pointer om hvordan sproget er et magtmiddel, og der står i den her bog, at der er paralleller til nutidens debat, så tager jeg en eksponent for udlændingedebatten ind i studiet – hvor svært kan det være. Og jeg spørger Lars Hedegaard, og nu er det min tur til at stille dig et spørgsmål. Når man nu har nazister der opererer med racefjender, og man har russere, sovjetrussere der opererede med klassefjender, kan man så ikke komme der hen i vores tid, at man så at sige, opererer med religionsfjender, på en måde så de mennesker der er omfattet af religionen, konkret muslimer, kan føle sig intimideret rent sprogligt. Kan du se det der? Kan man undslippe, jeg spørger dig, kan du undslippe, jeg spurgte dig også om det før. Hvis du har den grundholdning, kan du så undgå, at lade være med at fornærme muslimer som Fahmy Almajid.. (afbrydes).

Lars Hedegaard: – Nej.

Jes Stein Pedersen: – og undgå at blive sigtet for racisme. Det kan du måske ikke undgå?

Lars Hedegaard: Nej, det kan jeg ikke, for så skulle jeg til, at holde op med at diskutere islam som ideologi, men der er pokker til forskel på, at være racist, og så hade de såkaldte klassefjender. Ethvert voksent menneske må tage ansvar for hvad vedkommende selv tror, eller forfægter i verden. Det er ikke noget medfødt. Du kan ikke undslippe den måde du ser ud på, du kan ikke undslippe din afstamning, og det afgørende for forfølgelsen af jøderne, var jo, at uanset hvad de gjorde, hvor meget de integrerede sig, hvor meget tysk-nationale de var, de kæmpede jo med i alle Tysklands krig siden 1871, de kunne ikke undslippe, de kunne konvertere til Kristendommen, det kunne ikke redde dem. En klassefjende i Sovjetunionen kunne ikke redde sig…

Jes Stein Pedersen: – vi har meget kort tid tilbage. Her til allersidst, Knud Lindholm Lau, hvad er det bedste råd du kan give os danskere i forhold til at føre en arv for Klemperer ind i nutiden.

Knud Lindholm Lau: Er det, det allersidste.

Jes Stein Pedersen: – Ja!

Knud Lindholm Lau: Så vil jeg sige. Læs ham, lær af Klemperer ikke at blive offer for sproglig forførelse, lær af Klemperer ikke at blive medvirkende til sprog forhånelse, hvis du ikke ønsker at synge med i det kor.

(se evt. Klemperer.dk, der linker til Engelbreths citatsamling)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/20365/trackback

42 Comments »

 1. Lindholm Lau er hårrejsende overfladisk, når han sammenligner nazisternes propaganda mod jøderne med Hedegaard og andres kritik af Islam.

  Nazisternes propaganda var løgnagtig. Hedegaard kritiserer objektivt konkrete punkter i ideologien Islam.
  Nazisterne ville først udvise, siden myrde jøderne. Hedegaard vil imødegå en ideologi.
  Faktisk minder nazisternes sprogbrug påfaldende om islamisternes, ikke om Hedegaards, men det kom man ikke ind på!

  Ang. Lindholm Laus råd om at tale med folk, ikke om dem: Man kan ikke diskutere indvandring med indvandrere. Men Hedegaard er så vidt jeg ved til enhver tid parat til at diskutere Islam, også med muslimer. Problemet er bare, at muslimer ikke mener, at noget ved Islam står til diskussion, jfr. Stenings-Pedersens uforglemmelige sætning: Stening er forordnet af skaberen selv!

  Kommentar by Gunnar Biering — 24. november 2010 @ 14:49

 2. ‘Fejudum’ [sic] = han siger ” Verjudung “

  Kommentar by maxxa — 24. november 2010 @ 14:56

 3. Hedegaard tabte desværre også en hel del pointer på gulvet. Ikke mindst den, at dårligt eller kontroversielt sprog helt åbenlyst ikke fremmer, men skader sagen. Det er den famøse videofilm et eklatant eksempel på. Og Dansk Folkeparti kan bevidne det samme.

  Hele Lindholm Laus præmis er påviseligt forkert! Intet mindre …

  Ricardt Riis supplerer Lars Hedegaard med de manglende pointer i et fremragende indlæg her: http://riis.eftertanke.dk/2010/11/22/jeg-en-nazispire/

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 24. november 2010 @ 15:12

 4. Interessant debat. Tak for transskription!

  Kommentar by Anders — 24. november 2010 @ 15:25

 5. -> Maxxa

  Hørte det som ju’dum, og tænkte der var et fint latinsk begreb… Hermed rettet.

  Kommentar by Kim Møller — 24. november 2010 @ 15:34

 6. Jeg ville gerne læse bogen, men jeg orker ikke at støtte Knud Lindholm Lau. Mit “indre termometer” siger simpelthen “nej”.

  Kommentar by Happi-Nappy — 24. november 2010 @ 15:45

 7. Det var interessant at se hvordan DR arbejder, når de propaganderer og manipulerer, som de gjorde med Klemperers LTI. Jeg synes Klemperers dagbøger 1933-1945 er meget væsentlige. De giver et godt indblik i nazismens metoder. Især nazisternes intimidering og overtagelse af universiteterne var et deja vu for mig, der oplevede stort set samme metoder anvendt af marxisterne på Københavns Universitet fra 1973. Det, der gjorde Klemperer problematisk, var, da jeg læste hans dagbøger efter 1945, The Lesser Evil. The Diaries of Victor Klemperer 1945-59, hvor han – nu tilbage i Dresden – melder sig ind i Kommunistpartiet og er med til at legitimere magtovertagelsen og undertrykkelsen af den østtyske befolkning med midler som svarer til – og ligner – nazisternes. Efterhånden indser han – først modstræbende og efterhånden afklaret – at han har været med til at udøve det samme terrorregime, som nazisterne 10 år tidligere – nu styret fra Moskva og under russiske besættelsestroppers kommando.
  Han indser inden sin død sit eget svigt og sit ansvar for at have støttet opbygningen af DDR og for fængslinger og langvarige straffe af afvigere – hvoraf nogle var hans venner og bekendte og ender sine dage som afklaret antikommunist. Den farisæiske tilgang fra Deadline værtens side var slem at høre på og endnu værre var Knud Lindholm Laus.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 24. november 2010 @ 16:40

 8. @ Møller

  Du glemte at arkivere denne under Godwins Law :-)

  Kommentar by Kbh — 24. november 2010 @ 17:48

 9. @ Kim Møller

  Flot transskriberet. Det må ha’ taget timer. (Eller brugte du et fancy stemmegenkendelsesprogram?)

  Kommentar by Jørgen Laursen — 24. november 2010 @ 19:29

 10. Det tog timer. Lagde lidt for ambitiøst ud. Burde have set det grundigt først og så gå i gang. Typisk mig. Svært At vælge fra.

  Kommentar by Kim Møller — 24. november 2010 @ 19:47

 11. Man må konkludere, at til trods for at Hitler har været død i mange år, så er han som finmekanikker-værktøj og brækjern i hænderne på multikulturens regime stadig farlig for demokrati og frihed.

  Kommentar by Menig 442 — 24. november 2010 @ 20:02

 12. Hvilket sprog og hvilke ord og hvilke handlinger?

  Knud Lindholm Lau(KLL)trækker indirekte det brune nazikort over for Lars Hedegaard. Det er Hedegaars omtale af muslimers adfærd, der er hetzene og hadsk, og på linje med den retoriske simplificering og objektgørelse som nazisterne benyttede i Tyskland i 20´erne og 30`erne, ifølge Lindholm Lau. KLL kan bedømme og har muligheden for at analysere om Hedegaard fortager sådanne sproglige konstruktioner, fordi han kan forstå Hedegaards danske sprog. Knud Lindholm Lau og Lars Hedegaard deler basalt set samme sprog- og forståelses- ramme.
  Men hvilken adgang og evne har samme KLL til at forstå de udtalelser der forgår i forskellige moskeer rundt om i Danmark. Ved KLL alt hvad der bliver talt om over spisebordene i de forskellige indvandrer hjem?
  Hvilke kommentarer følger Hezbollas; ”Al-Manara” tv kanal eller Al-Jazeera, kan KLL bevise at der i indvandrer hjem benyttes bedre sproglige omtale af ”de andre”, af ”de kristne”, af ”Jøderne”, af Danskerne”.
  Nej…, det kan KLL ikke fordi et af de fundamentale problemer i hele ytringsfriheds diskussionen, er at en stor del af debatten forgår på andre sprog end dansk, nemlig på arabisk, tyrkisk, urdu, farsi. Deres sprog forbinder dem til deres tidligere land og under alle omstændigheder til den islamiske religion.

  Jeg har selv deltaget en del gange i Trykkefrihedsselskabets møder, og jeg genkender en del historikere som deltagere. Og det slår mig, ville alle disse veluddannede mennesker alle falde for gennemskuelige og gennemtravede sproglige objektgørelse som nazisterne benyttede. Retoriske metoder, som netop historikere har blotlagt over de sidste mange år. Hvorfor så alle disse historikere til trykkefrihedsselskabets møder?

  Meget enkelt; nazisterne kom IKKE til magten igennem sproglige konstruktioner, men igennem kontrollen af ”gaden”. Den rå voldsudøvelse igennem SA var i funderings åerne, grundlæggende i projektionen af nazisterne som aktivt handlende, der ville forandre Tyskland. Ligeledes udnyttede nazisterne fortællingen om den glorværdige fortidige urgermanske guldalder, der skulle komme igen, med orden og rigdom for det tyske folk.

  Derfor bliver spørgsmålet; hvem er det der begår umotiverede overfald på andre? Hvem er det der har ”patruljer” rundt om i de indvandrertætte kvartere? Hvem er det der for tudet øerne fulde om den store fortidige islamiske guldalder?

  I min opfattelse er årsagen til alle historikerne i Trykkefrihedsselskabet netop denne analyse. Muslimerne i Danmark, ikke dem alle, men nogle, overfalder og ”pisser territoriet af” og ”sidder på gaden” og generelt viser hvem der er overhund/underhund. Offentlige myndigheds personer intimideres hele tiden i overvejende muslimske områder. Magten skal vises igennem udøvelse vold.
  Dette ligner påfaldende SA i handling og gerning.

  På mange af de muslimske tv kanaler, men ikke dem alle, gentages fortællingen om den fortidige islamiske storhed, om profetens tid som idealet. Ligeledes portrætteres jøderne og ”vesten” som amoralske forrædere, undertrykkere og fjender. Alle mulige konspirations teorier skvulper rundt i den arabiske offentlige bevidsthed, se blot på postyret omkring 11/9 – 2001, Israels oprettelse, m.m..

  Derudover kan man også benytte de få skjulte indblik man fik i den arabisk sprogede verden i Danmark som f.eks. tydeliggjordes under Muhammed konflikten se f.eks. Mohamed Sifaoui dokumentarudsendelse ”Vredens tegninger”. Her var det klart, at salafistiske opfattelser af verden havde dyb rodfæste i blandt muslimer i Danmark. KLL ved simpelthen ikke hvad der tales om i blandt muslimer i Danmark og i hvilke sproglige termer problemer debatteres.

  Victor Klemperers bog er sikkert fortrinlig, men den nutidige situationen er IKKE den samme som i 30`ernes Tyskland. Dem der kritisere islam og den store tilstedeværelse af muslimer i vores land, og de problemer det medføre, skal hele tiden konkretisere og kilde henvise for hver eneste påstand man fremsætter. Modsat kan multikulturalisterne og venstrefløjens tonemestre konstant trække nazikortet og skrige nazist efter deres politiske modstandere, og derigennem gøre dem politisk urørlige, uden andet en hentydningen til 30´ernes retorik. Det gælder Poul Nyrup Rassmusen og
  ”de ikke stuerene” og i dette tilfælde Knud Lindholm Lau overfor Hedegaard. Vensterfløjen har tabt slaget om ytringsfriheden, ved at svigte den i forbindelse med Muhammed krisen, det eneste man har tilbage er, at skrige nazist efter alle man ikke er enige med. At Danmarks radio og Jes Stein Petersen medvirker til dette er en gammel nyhed.

  Ps. Igen Kim Møller, er det en stor opgave du har påtaget dig i transkribtoriet. TAK!
  Mvh.
  Historyman

  Kommentar by Historyman — 24. november 2010 @ 22:34

 13. Jeg ser ikke helt formålet med at transkriptere hele den udsendelse, er det virkeligt så interessant?

  Godt set, at Rune Engelbrekt Larsen citeres på Klemperer.dk,.

  Kommentar by Lars H — 24. november 2010 @ 23:14

 14. Historyman: Tak for din glimrende replik !

  “Meget enkelt; nazisterne kom IKKE til magten igennem sproglige konstruktioner, men igennem kontrollen af ”gaden”.

  Lige præsis.

  Man overvurderer hvad sproget kan afstedkomme og hvor mange man kan bedrage med det. Der er sgu grænser for, hvad man kan “italesætte” over i virkeligheden. Det var jo trods alt et komfortabelt flertal af tyskerne – 70 % – som aldrig stemte på DNSAP. De så sig terroriserede til underkastelse og tavshed, da de havde forpasset chancen for indsigelse.

  Kommentar by wied — 24. november 2010 @ 23:57

 15. NSDAP – selvfølgelig

  Kommentar by wied — 24. november 2010 @ 23:58

 16. @ 12 Historyman
  Bvavo. God analyse.

  Kommentar by Jens A — 25. november 2010 @ 00:15

 17. Jamen jeg synes, at vi skal tage de mennesker, som sammenligner optakten til nazismen med i dag, på ordet.
  Jeg ser også rigtigt mange paraleller.
  F.eks ønsker en stærkt voksende, facistisk, anti-semitisk bevægelse i Europa at brænde den tyske rigsdag ned.
  Det minder ligesom også om optakten til noget, ikk?

  Kommentar by Hanzi — 25. november 2010 @ 01:19

 18. Jeg har studeret historie, og man plejer jo at sige, at “historien gentager sig…”.
  Det er der også meget sandhed i, for som den danske filminstruktør Knud Leif Thomsen sagde: “ideologier kommer og går, men menneskenaturen består”.
  Hvordan kan historien så gentage sig, når man jo netop kender historien og kan træffe foranstaltninger, så den ikke gentager sig?
  Fordi ordsproget, som jeg indledte med kun er halvt. Resten lyder: i nye forklædninger. Historien gentager sig i nye forklædninger.

  Kommentar by Hanzi — 25. november 2010 @ 01:29

 19. Tak for transskriptionen.

  (Det er ‘blood libel’, ikke ‘bloodlife’.)

  Kommentar by Erling — 25. november 2010 @ 02:28

 20. Har I hørt dette indslag fra Orientering på P1?

  http://www.dr.dk/P1/orientering/indslag/2010/11/24/185439.htm

  En viral satire på YouTube, lavet af en 2. G’er om DF og deres klager over problemet med ophør af kage- og saftevandstilbud i nogle venteværelser pga. visse indvandrergruppers umådeholdne forbrug.

  [ Man har jo længe hørt historier, om hvordan de som besøgende på hospitalsstuer ankommer i flokke på
  over 20 højrøstede personer ad gangen, som ikke ønsker at overholde normale regler mht. opførsel og besøgstider og med uopdragne unger, der kravler op i andre folk senge! – ofte så slemt at de andre patienter endog må forlade deres hospitalsstuer – så det ville da ikke være helt usandsynligt, at det faktisk var det, der var baggrunden ].

  Satire-videoen bruger som så mange andre satirer på YouTube den velkendte scene fra “Der Untergang”, hvor Hitler giver hele staben i førerbunkeren en ordentlig skideballe, men naturligvis er det netop DENNE satire, som DR finder interessant, og man sørger for at koblingen mellem DF og Hitler & hans Nazi-kumpaner står krystalklart for enhver ved at gentage denne præmis flere gange, så ingen lytter længere kan være i tvivl om de to grupper stort set er to alen ud af et dårligt stykke.

  Mon DR nogensinde ville have omtalt nogle af de mange af andre satirer på YT, der også anvender dette berømte klip? – fx. den med Mona Sahlin? Nej, næppe, vel?
  Men her var liiige noget DR kunne bruge i sin anti-DF-propaganda – og så endda på en rigtigt smart måde, så
  det ikke var selve satirehistorien, der var formålet med indslaget, men derimod de implicitte associationer mellem DF & Nazisterne. Smart DR!

  ————————————————————-

  Først blev Dansk Folkeparti bombarderet med vakumpakkede citronhalvmåner. I de seneste par dage er et lille videoklip fra filmen Der Untergang fløjet rundt i cyberspace og mange danske mailboxes.

  Klippet er lige som citronhalvmånerne en reaktion mod Dansk Folkepartis udsagn om, at indvandrerne er skyld i, at det offentlige sygehus eller den praktiserende læge tilbyder mindre saftevand og kage i venteværelserne, fordi indvandrere ifølge Dansk Folkepartis blad ikke udviser mådehold.

  Kommentar by Bjovulf — 25. november 2010 @ 04:21

 21. Knud Lindholm Lau burde ha’ oversat den bog til arabisk istedet. Muslimerne har da om nogen brug for at nedjustere deres indre termometer.
  Hatten af for Lars Hedegaard, Morten Uhrskov, Kim mfl. At de fortsat gider at stille op til disse ulidelige diskusioner er al ære værd.
  De venstre-orienterede, de kultur-radikale og muslimerne er næsten per definition fuldstændigt uimodtagelige for synspunkter, der er baseret på logik og sund fornuft.
  For dem drejer alt sig om følelser. Enhver diskusion med dem er derfor fra starten umulig. Indlader man sig alligevel, er man sikker paa at støde dem og derpaa blive tilsvinet, sagsøgt eller overfaldet.
  Jeg tror man vil opnaa mere, hvis man i disse diskusioner gaar i offensiven
  En ny maade at argumentere med dem paa, kunne være at man gav sig til at overbyde deres følelses porno. (indrømmet, det blir’ sku svært).
  En fremtidig taktik kunne være, at man i alle diskusioner med dem prøver at dreje argumentet, saa de bliver nød til at forsvare deres synspunkter med logik:

  “Og ethvert menneske er udstyret med et termometer inde i kroppen, der viser om man er over eller under den absolutte feber. Det termometer bør man lytte efter, i sin indre stemme.”

  Mod-argument: “Det maa saledes betyde, at alle danskere skal være tolerante overfor en religion, der ønsker dem aflivet”. Tilsæt gerne lidt udenlandsk krydderi eller et racisme-kort: “Det maa saaledes ogsaa betyde, at alle negre skal være tolerante overfor the Ku-Klux-Klan”.
  Kig derpaa stodderen lige ind I øjnene og nyd synet, mens han prøver at forklare sig, – og spark ham gerne verbalt mens han ligger ned.

  Hvis dette ikke lykkedes kan man altid gøre som muslimerne.
  Hver gang der stilles et spørgsmaal, svarer man ved at stille et mod-spørgmaal, hvorpaa man ser vred og fornærmet ud.

  Hvis alt alligevel gaar ad helvede til og muslimerne faar oprettet kalifatet i Danmark, kan man trygt regne med, at de første bygge kraner vil blive kørt i stilling undenfor RUC. Kloge Aage’r som Hr Lau vil blive de første til at nyde udsigten, mens RUC blir’ futtet af.
  Maaske han saa vil ihukomme en populær slager fra hans grønne ungdom: Poul Dissing’s ”Jeg har tredive minutter endnu”.

  Kommentar by Grove City, Ohio — 25. november 2010 @ 08:58

 22. Jeg har bestilt Klemperers LTI på trods af ubehaget ved at se ham misbrugt af venstrefløjen. Jeg læste for nogle år siden “Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste”, 2003), der skildrer hverdagen i Nazityskland 1933-45. Det var dybt fascinerende at læse i dagbogsform, hvordan nazisterne strammede nettet om jøderne og ensrettede og mobiliserede befolkningen. Jeg vidste allerede dengang, at Victor Klemperer havde boet i DDR i Dresden efter krigen og havde fået sit professorat i fransk litteratur osv tilbage. Men det undrede mig, at han med de erfaringer, han havde fra Nazitiden kunne trives i DDR. Så jeg anskaffede derfor for ½ år siden fortsættelsen af Klemperers dagbøger efter 1945 (The Lesser Evil,1945 to 1959), hvor han ærligt fortæller, hvordan kommunismen havde hans tilslutning. Han meldte sig strak i 1945 ind i og blev valgt til ledende organer i kommunistpartiet, der arbejdede under dække af at være et Enhedsparti i SED, Sozialistische Einheitspartei Deutschlands. Herfra gennemtrumfedes oprettelsen af DDR mod befolkningens ønsker ved hjælp af undertrykkelse, vold og magt i samarbejde med Moskva, Sovjethæren og dens tyske lakajer – som Victor Klemperer var én af. Så meget for brugen af LTI til at hindre gentagelser! Folk forsvandt og man hørte aldrig fra dem sidenhen. De var blevet ofre for de systematiske udrensninger, som alle måtte frygte også venner og bekendte af Klemperer. Han nød imens tilværelsen som priviligeret partipamper med en af de første private biler i Dresden med egen chauffør osv. Han blev dog efterhånden bevidst om DDR-systemets indbyggede ondskab, som havde mange fællestræk med Nazisternes ugerninger. Det redegør han for i dagbøgerne og han når inden sin død i dagbogen ærligt at tage afstand fra sit eget forræderi- han var nok heldig at STASI ikke fik fingre i den? Klemperers dagbøger 1933-1959 er en eksistentiel 360 graders indføring i totalitarismens ondskab – og fascination. De bør ikke medfører den vamle og selvgode farisæisme, som Knud Lindholm Lau fremfører.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 25. november 2010 @ 12:23

 23. Som jeg forstår Hedegaard er hans holdning helt i tråd med:

  “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”

  Det samme gælder ikke modparten.

  Kommentar by Ole — 25. november 2010 @ 12:35

 24. Martin Luther Kings kloge ord, om at man ikke skal bedømme folk ud fra deres hudfarve, men ud fra deres karakter, er der ingen som tror på længere i U.S.A. Det er afløst af en slags marxistisk dialektisme. Jeg har mødt “farvede” algiere og palæstinensere og kurdere. Deres “farve” var nu svær at få øje på for en dansker, som selv nedstammer fra kulsorte negre i Vestindien.
  De er ikke mere “farvede”, end en dansker, som har opholdt sig under de sydlige himmelstrøg i et længere stykke tid.
  Men disse søde mennesker, som jeg mødte kunne ikke lide negre, kunne ikke lide jøder, ville ikke hjælpe hungersnødsramte negre i Afrika, fordi de var sorte, og syntes, at det var et stort problem, at der fandtes jøder i Frankrig og negre i U.S.A. og Nordafrika, og de ville bestemt ikke tillade, at deres døtre giftede sig med negre.
  Men de kunne “ikke gøre for det”, for de var jo nogle stakkels farvede selv, og havde nok mindreværdskomplekser over, at de var lysebrune, og så ville de selvfølgelig ikke hjælpe nogle, der var helt sorte, og så var de jo også stakkels immigranter, og dermed ofre. Men man skal ikke regne med, at en eller anden stakkels skinhead bliver mødt med samme forståelse og omsorg af humanisterne.
  Araberne, som voldtager og dræber små negerpiger i Sudan har sikkert også mindreværdskomplekser over, at de selv er lysebrune!?
  Det er for grotesk.

  Kommentar by Hanzi — 25. november 2010 @ 12:55

 25. “Knud Lindholm Lau: – Men det er altså også når man stempler, stigmatiserer, med et fremmedord, hele befolkningsgrupper, så deres agtelse sænkes hos os, så de til sidst i vores bevidsthed nærmest bliver at sammenligne med dyr.”

  Hvordan forholder han sig til Nyrups brug af udtrykket “Stuerene”?

  Kommentar by Ole — 25. november 2010 @ 12:55

 26. Tak til anti-marx anno dazumal for en virkelig sober og grundig baggrundsviden. Har selv med stort udbytte læst Victor Klemperers “Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste” 1933-1945; en titel som Lindholm Lau ikke engang nævner på hjemmesiden.
  Lindholm Lau(hvilken sten er han mon krøbet frem fra? Nå, sikkert den samme som Rune Engelbreth) har jo ingen som helst interesse i Klemperer, men kan bruge ham i kampen mod islamkritiske røster. Meget trist at se, at jøden Klemperer, som led under nazismen, nu skal bruges som rambuk for en endnu grusommere ideologi(Islam).
  Lindholm Lau satte de forkerte lighedstegn(hvad jeg havde regnet med, at Hedegaard ville sætte på plads); nemlig jøde=muslim=offer! Det skulle rettelig sættes Nazisme=Islam; allierede dengang som nu!

  Kommentar by Frode Fredegod — 25. november 2010 @ 14:31

 27. @ Ole:

  “If there must be trouble, let it be in my day, that my child may live in peace.” (Wafa Sultan via Thomas Paine)

  http://snaphanen.dk/2009/06/16/video-wafa-sultan-in-copenhagen/

  Kommentar by Snaphanen — 25. november 2010 @ 16:32

 28. Det var faktisk muslimerne,der var allierede med Nationalsocialisterne
  under anden verdenskrig, både i Mellemøsten og i Bosnien.
  Det er også muslimerne der hylder Hitler og Nationalsocialisterne, ved diverse demonstrationer i nyere tid, så jeg har vanskeligt ved at følge argumenterne. Men er man ved at tabe en debat, er der er tendens til, at så smider man Nazismekortet!

  Kommentar by Andreas — 25. november 2010 @ 16:54

 29. I med denne diskussion vil jeg lige gøre opmærksom på en ligeledes interessant debat mellem den iranske kvinde Mandana Zarrehparvar, chefkonsulent for Institut for Menneskerettigheder, og Thomas Brudholm fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studie, i Deadline 14. november.

  Den iranske kvindes optræden bevidner at vi ikke kun behøver at frygte for yringsfriheden fra islamiske ekstremister, mens Thomas Brudholm fremkom med mindre konforme synspunkter.

  Lektor Thomas Brudholm og Mandana Zarrehparvar fra Institut for Menneskerettigheder diskuterer hadforbrydelser

  Kommentar by Balder — 25. november 2010 @ 18:17

 30. Stor respekt for at Kim gider skrive hele denne debat ned, jeg sad med følelsen af at de 2 havde lagt et baghold for Hedegaard som til tider virkede hæmmet af at han havde fået en sag på halsen som han ikke kunne gå ind på i udsendelsen.

  Jeg fik den tanke at det der drev oversætteren af bogen måske var hans eget had til anderledes tænkende i nutiden, og det har formentlig ikke været forfatterens intention at hans bog skulle oversættes og fortolkes af en mandsling der selv var så opfyldt af had at han var blevet blind for hvad nutidens jøder kommer ud for og hvem det er der især fortsætter nazisternes jødeforfølgelser i vore dage!

  Kommentar by Jens Hansen — 25. november 2010 @ 23:39

 31. Knud Lindholm Lau: ”… Klemperer… kan ikke alene afgøre hvad der sandt eller falsk, men han kan give os redskaber til at forstå hvad der indeholdes i disse udsagn – også i mine, selvfølgelig”

  I sidste instans vrøvl. Lundegård vrøvl, for det kan man ikke forstå. Derfor sagde sprogfilosoffen Wittgenstein: Alle udsagns egentlige formål er at afbilde kendsgerninger. Kendsgerninger!!!!

  Hvordan Klemperer forholder sig til nazisterne og deres sprogbrug er derfor filosofisk meningsløs set med nutidens øjne. Der er ingen logisk bro fra nazisternes sprogbrug til vor egen. Men det lyder godt.

  Eller udtrykt gennem en af positivisternes centrale læresætning: Analytiske postulater er kun sande i kraft af deres mening. Derfor skal sprogfilosofien gøre rede for meningen i de forskellige ytringer.

  Hvilken betydning skal man lægge i de ord, vi siger? Hvad mener vi, når vi fx siger islamisering? Er der sammenhæng mellem nazisternes forhånelse af jøderne og så kritikernes nedrakning af islamisterne?

  Knud Lindholm Lau: “Men det er altså også når man stempler, stigmatiserer, med et fremmedord, hele befolkningsgrupper, så deres agtelse sænkes hos os, så de til sidst i vores bevidsthed nærmest bliver at sammenligne med dyr”.

  Ytringerne – siger Wittgenstein – skal kunne verificeres gennem virkeligheden. Dvs. de må være redegørelse for erfaringer. Hvad slags betydning har ordet islamisering? Det finder man ud af ved at undersøge, hvordan de mennesker som har erfaring med ordet benytter det i dag. Eller ”Spørg ikke efter betydningen, men efter anvendelsen”.

  Hvis islamisterne ødelægger samfundet, nedbryder vores værdier og bruger guds-betragtninger som bevis for rigtigheden af deres handlinger, så er ordet ”islamisering” et gennembrudsord, der kan åbne offentlighedens øjne for, hvad det er, der egentlig foregår.

  Den amerikanske præsident – som jeg har glemt navnet på – kaldte Sovjetunionen for ”Ondskabens Imperium.” En fantastisk sætning som var med til at nedbrød Sovjetunionen indefra og bane vejen for dets sammenbrud. Islamisering kører på samme brøkstreg.

  Hvis de venstreorienterede mener, at “islamisering” stigmatiserer en befolkningsgruppe, så må de undersøge, om ordet står til troende. Dvs. de må gå ud i samfundet og undersøge, om ordet er dækkende for det, der foregår.

  Kommentar by Machiavelli — 26. november 2010 @ 11:18

 32. Ja, det var interessant, at se hvordan DR arbejder, når de propaganderer og manipulerer. Se blot på deltagernes kropssprog. Bødlerne i godt humør, tilbagelænede. De glæder sig til den rituelle slagtning. Offeret, mut og tilknappet, sidder stift ret op og ned. Først et par oplæg, der forbinder nutidens modstand mod islams kolonisering af Danmark med Nazisternes jødeudryddelser for mere end 65 år siden. Så kobling af denne politiske modstand (DF) til nazitdens retorik. Her stiger bødlernes forventning ser man og til sidst sprøjter foragten og hadet til offeret næsten ukontrolleret ud. Til sidst får bødlerne udløsning ved slagtningen. Euforisk siger den ene bøddel til sidst til spørgeren, da han igen får ordet: “Nu er det vel sidste replik?!” Nej, offeret får ikke det sidste ord? Det bekræftes af spørgeren og bøddelen kan effektfuldt lade øksen falde. Touché. Godt TV i det godes tjeneste! :( PS. Knud Lindholm Lau har ’skåret Victor Klemperer til’ til formålet – eller også er han umanerligt dårligt informeret? Klemperers “Jeg vil aflægge vidnesbyrd til det sidste, dagbøger fra 1933-45″, der er en hovedkilde til dagligdagen og nazificeringen i Hitlertiden, nævnes slet ikke og heller ikke på LTI-bogens hjemmeside (se 26.Frode Fredegod)og Knud Lindholm Lau er tilsyneladende ikke bekendt med, at Klemperer straks i 1945 sluttede sig til den kommunistiske magtovertagelse i den Sovjetiske besættelseszone, der i 1948 ved et kup blev til DDR. Som apparatjik i DDR blev Klemperer medskyldig i forbrydelser, som han selv indrømmer svarede til nazisternes. Dramaet i Victor Klemperers dagbøger – som er dem, der har historisk betydning og ikke LTI – er, at Klemperer var forfulgt af nazibødlerne 1933-1945, men selv blev bøddel i DDR fra 1945-59. Det er svært at sluge denne forvandling, når man læser alle dagbøgerne 1933-1959. I den sidste ende giver forvandlingen måske et dybere indkig i den menneskelige natur end det plat og den farisæiske selvgodhed, som Knud Lindholm Lau bruger Victor Klemperer til. Klemperers hudløse ærlighed i sine dagbøger, giver en dyb forståelse af totalitarimens natur. Og når man er kommet sig over Klemperers forræderi, som – udover en detaljeret dag til dag beskrivelse af mekanismerne i opbygningen af DDR-terror regimet – er et stigende angstfyldt skrig som baggundstone i The Lesser Evil, Klemperers dagbøger fra 1945-1959, Man må som et ærligt, moralsk menneske stille sig selv spørgsmålet: “Ville du ikke?” Tag den Knud Lindholm Lau! :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 26. november 2010 @ 11:59

 33. PS. Svaret blæser i vinden. Jeg gætter dog på at Knud Lindholm Lau før murens fald også, som Klemperer gjorde det, tilsluttede sig ‘den reelt eksisterende socialisme’ i DDR. Det gjorde man venstrefløjen. Sohn m.fl.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 26. november 2010 @ 12:09

 34. Ja hvordan skal man tage en mand som Klemperer? Forbryder i 96% af tiden og brødebetynget erkender de sidste 4%.

  Hvis ret skal være ret, så skulle han op ad muren for sine forbrydelser.
  Man kan jo ikke i den rigtige verden medvirker til at slår folk ihjel og så få tilgivelse, fordi man erkender sine forbrydelser.

  Kommentar by Machiavelli — 26. november 2010 @ 13:19

 35. @anti-marx anno dazumal.
  Jeg bliver jo nok nødt til også at læse Klemperers dagbøger fra DDR-tiden. De fås vel kun på tysk? Hvor mange bind taler vi om? amazon.de? Kan naturligvis selv researche.

  Kommentar by Frode Fredegod — 26. november 2010 @ 13:52

 36. […] er diverse mere eller mindre udtalte nazi-associeringer, se f.eks. Deadline 2. sektion i søndags [Uriasposten], forsøger de skamløst manipulerende lyserøde også at få gjort Morten Messerschmidt til […]

  Pingback by 37 grader » Generaliseringer og andre sproglige finesser i ugen, der gik — 26. november 2010 @ 18:40

 37. ->Frode Fredegod. Jeg købte ‘The lesser Evil’ på engelsk (Phoenix Paperback 2004 Imprinted by Orion House, London) på Amazon og jeg opdagede ved samme lejlighed, at man kunne købe brugte bøger dér, hvad jeg ikke vidste, så jeg sparede en del – mit engelske er godt efter blandt andet at have arbejdet på engelsk – mit tyske kunne være bedre. Selvom jeg prøver, at se en del tysk tv, går det langsomt fremad. Den tyske titel er: So sitze Ich denn zwischen Allen Stühlen. Tagebücher 1945-1959. 1999 Aufbau-Verlag Gmbh Berlin. Du kan låne ‘The lesser Evil’ af mig, hvis du kan nøjes med den engelske? (1.bind/624 sider)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 26. november 2010 @ 20:42

 38. Uanset hvor man står med sine synspunkter, så bør man blive oprørt over den dybt infantile og groteske måde, som Knud Lindholm Lau fører debat på. Og det uanset om man er uenig eller enig med Hedegård.

  Jeg forstår slet slet ikke, hvorfor Lau bringer en eller anden retssag op og anklager modparten for det. Det bliver jo ikke nævnt en eneste gang før han selv gentagne gange nævner det og hvor også Hedegård pointerer siger fra.

  Det er at tillægge modstanderen ting, som han ikke har sagt og det er bestemt ikke, fordi jeg er kommer i Hedegårds kreds eller nødvendigvis er enig med ham. Det er bare irritation over at man ikke debatere sagligt og forholde sig til emnet.

  Eksempelvis var det et udemærket spørgsmål som Hedegård kom med (omkring hvordan på respektfuld vis taler med modstandere – hvor han gav et eksempel som er relevant både for skeptiske ikke muslimske kritikere men også muslimske kritikere og skeptikere.

  Kan man i dagens verden f.eks. tale om nogle reelle problemstilling for islamisk teologisk udledning uden at blive anklaget for at begår hetz imod samtlige 1,5 milliard muslimer og Islam som helhed?

  Det fik den egyptiske Nasr Abu Zayd da at føle. Og han er en broder for mig. Hvis han som Muslim ikke kan skrive frit omkring sin fortolkning eller syn på islam, teologisk udledning eller fortolkning, uden at blive anklaget for blasfemi og stemplet som frafalden, hvem kan så?

  Det er et problem som jeg må sorg må erkende har omsvøbt Danmark og omverden og som ikke ingen vil stå ved. De som gør, betaler prisen tungt. Hvor er deres ret til yrtingsfrihed i det ganske land?

  Kommentar by Jamal — 27. november 2010 @ 13:54

 39. Hedegaard var bragt ind, fordi man ønskede en henrettelse af ham for åbent TV ved hjælp af Victor Klemperers LTI. Man kunne samtidig aflede opmærksomheden fra sin egen totalitære fortid og markere sig som gutmenschen. At både Klemoerer og DR2-bødlerne over Hedegaard i har deltaget – passivt eller aktivt – i DDR’s menneskeudryddelse undlader man selvfølgelig at nævne. Se http://www.uriasposten.net/archives/20365#comments

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 27. november 2010 @ 15:52

 40. Der er vi jo – se bort fra linket :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 27. november 2010 @ 15:56

 41. @ anti-marx anno dazumal. Tak for yderligere info. Jeg prøver nok at få fat på den tyske udgave, tak!

  Kommentar by Frode Fredegod — 28. november 2010 @ 17:27

 42. Viel Glück!

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 29. november 2010 @ 13:38

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper