7. december 2010

Kultursociolog: Ingen etniske grupper har en kultur, der gør dem mere kriminelle end andre

Den politiske virkelighed har presset multikulturens ideologer lidt i baggrunden, men de er der stadigvæk. Fra dagens Jyllandsposten – Mest kriminalitet hos mænd fra Mellemøsten (ikke online).

“Danmarks Statistik har offentliggjort en stor mængde nye data om indvandrere, herunder om kriminaliteten i forskellige befolkningsgrupper… Regnedrengene har sat den gennemsnitlige kriminalitet for alle mænd, som bor inden for landets grænser, til indekstal 100. Derefter har de regnet sig frem til, hvad kriminaliteten er for en række grupper – når der er renset for bl. a. økonomisk ulighed… Topscoreren er de statsløse palæstinensere, der i tabellen står under Libanon. De har indeks 237, altså 137 mere end gennemsnittet på 100… Alle forbrydelser er medtaget i opgørelsen, fra færdselsloven til straffeloven.

Mænd med oprindelse i Somalia, Marokko og Libanon (palæstinenserne) skiller sig ud ved oftere at bryde straffeloven, særligt voldsparagrafferne. Somaliere straffes for 3,5 gange flere voldsforbrydelser, marokkanere for 4 gange flere, libanesere/ palæstinensere for 3,6 gange flere og tyrkere for 2,1 gange flere. Polakker får til gengæld kun en tredjedel så mange voldsstraffe som landsgennemsnittet.

[…]

Kultursociolog Flemming Røgilds, der bl. a. er ekstern lektor i sociologi på Københavns Universitet, ser manglende anerkendelse som årsag til den høje kriminalitet hos grupper af fremmed herkomst.

»De føler sig ekskluderet, også på den måde, som de beskrives i medierne. De føler, at de ikke bliver bredt anerkendt som danskere,« siger han.

»De oplever allerede fra barnsben et skolesystem, der har et national curriculum, som handler om danskhed og dansk historie, men ikke anerkender, at vi befinder os i et multietnisk samfund, og hvor man eksempelvis ikke ser arabisk som et internationalt sprog på linje med spansk, kinesisk og russisk for nu at nævne nogle oplagte eksempler,« tilføjer Røgilds.

Flemming Røgilds finder det naturligt, at der er mere berigelseskriminalitet hos flere af grupperne. Eksempelvis begår somaliere 2,7 gange flere røverier, tyverier m. v. end gennemsnittet, libanesere/ palæstinensere 2,5 gange flere og bosniere 1,6 gange flere.

»De vil tit have forældre, som lider af posttraumatisk stress og ofte har levet på starthjælp, der skaber nogle mekanismer, der kan resultere i kriminalitet. Hvad skal man gøre, når man ikke har flere penge til rådighed?« spørger kultursociologen, som afviser, at nogle etniske grupper skulle have en kultur, som gør dem mere kriminelle end andre.”

(Flemming Røgilds læser digte til støtte for Ungdomshuset, 2006; Flickr)

Opdate.

 • 7/12-10 Jyllandsposten – Palæstinensere mest kriminelle.
 • “De skulle simpelthen aldrig have været her. Det var afviste asylsøgere.” (Birthe Rønn Hornbech)

  The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/20898/trackback

  28 Comments »

  1. “Kultursociolog Flemming Røgilds, der bl. a. er ekstern lektor i sociologi på Københavns Universitet, ser manglende anerkendelse som årsag til den høje kriminalitet hos grupper af fremmed herkomst.”

   Hvad er det lige vi skal anderkende?, gruppens rødder tilbage i ørkensandet?, kvindeundertrykkelsen?, hadet til alle andre grupper end muslimer, en dogmatisk og rigid religion som ikke har flyttet sig i 1400 år?. Volden?, fordummelsen?, flerkoneriet? opdelingen i dem og os?,

   Hvad er det lige vi skal anderkende ved fredens religion?

   Kommentar by hans L — 7. december 2010 @ 06:25

  2. Har Flemming Røgilds noget der minder om videnskabelig dokumentation? Eller er der blot tale om smagsdommeri?

   Anders Fogh skelnede mellem ekspertudtalelser og smagsdommeri.

   “Der er tendenser til et eksperttyranni, som risikerer at undertrykke den frie folkelige debat. Befolkningen skal ikke finde sig i løftede pegefingre fra såkaldte eksperter, der mener at vide bedst. Eksperter kan være gode nok til at formidle faktisk viden. Men når vi skal træffe personlige valg, er vi alle eksperter.” (Anders Fogh nytårstale 2002)

   “I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.”

   Martin Luther King, Jr. August 28, 1963

   Kommentar by Ole — 7. december 2010 @ 07:50

  3. Flemming Røgilds er et godt eksempel på, hvor indgroet Frankfurterskolens kulturmarxisme er i den vestlige verdens universitets miljøer. Gud ved om vi kommer ud af det, før det er for sent. Røgilds har ingen videnskabelig dokumentation. De humanistiske fakulteter har nu i 40 år kun krævet ideologisk dokumentation.

   Kommentar by Tim Pallis — 7. december 2010 @ 08:14

  4. Flemming Røgilds er et godt eksempel på, hvor indgroet Frankfurterskolens kulturmarxisme er i den vestlige verdens universitets miljøer. Gud ved om vi kommer ud af det, før det er for sent. Røgilds har ingen videnskabelig dokumentation. De humanistiske fakulteter har nu i 40 år kun krævet ideologisk dokumentation.

   Kommentar by Tim Pallis — 7. december 2010 @ 08:14

  5. Er der nogle der i forbindelse med undersøgelsen hævdede, det skulle være noget der har med kultur at gøre, at nogle nationers borgere/efterkommere generelt i en ny dansk undersøgelse konstateres mere kriminelle end andre nationers?

   I bekræftende fald kan der vel laves flere detaljerede og mere nuancerede undersøgelser over problematikken.

   Var det ikke tilfældet, at der blev stillet spørgsmål om eventuel kulturpåvirknings betydning for undersøgelsens resultat, kunne det vel gøres fremover.

   Kommentar by Peter Buch — 7. december 2010 @ 09:11

  6. Interessant spørgsmål: Ja, hvad gør man egentlig, når man ikke får flere penge ? Jeg har hidtil søgt mig et arbejde, men det er åbenbart bare mig …

   Nej, det er naturligvis fis. Når man 1) medtager økonomisk status, ser man jo bort fra, at kriminelles lovlige indkomst i sagens natur er lav, og 2) at de stadigt flere muslimer også selv indgår i statistikken. Deres kriminalitetstilbøjelighed sløres yderligere af det faktum. Det er ret beset ikke mærkeligt, at det første, der falder denne forsker ind er, at man vel må begå kriminalitet, hvis man ikke synes, man har penge nok, hans tankegang i øvrigt taget i betragtning.

   Som Ulla Nørtoft Thomsen engang skrev: Hvad skal vi med forskere, der korrigerer os, når vi har ret.

   Sandelig, sandelig.

   – – –

   Kommentar by Morten - - - — 7. december 2010 @ 09:57

  7. Eller: Muslimerne afviger meget negativt fra et gennemsnit, de selv trækker gevaldigt op.

   Så det er langt værre, end tallene er designet til at vise os.

   – – –

   Kommentar by Morten - - - — 7. december 2010 @ 10:03

  8. […] kl. 10.30 : Som sædvanlig kommer blogosfæren de nødstedte sjovnailister til hjælp. Uriasposten har allerede opstøvet en hidtil overset ‘ekspert’ ved navn Flemming Røgilds, som kan […]

   Pingback by Stampisterne slår til mod DanMarx Dhimmi Radio (DDR) « Hodjanernes Blog — 7. december 2010 @ 11:08

  9. De skal uuyd, sagde Glistrup og ret havde han.

   Vort forbillede bør være Svejts i alt hvad vi tilstræber for fremtidens Danmark, blot med langt færre indvandrere.

   Kommentar by bl — 7. december 2010 @ 11:49

  10. Mon genierne har en undersøgelse de kan henvise til, når de påstår som et indiskutabelt faktum, at kultur ikke spiller nogen rolle for socio-økonomiske forhold?

   Kommentar by anonym — 7. december 2010 @ 13:15

  11. Lignende artikel i dagens JP slår virkeligt hovedet på sømmet.
   http://jp.dk/indland/krimi/article2269119.ece

   Palæstinensiske mænd er mere end dobbelt så kriminelle som andre mænd. »De skulle aldrig have været lukket ind,« siger integrationsministeren.

   Og hvor har hun dog ret. Så mangler vi bare handling bag ordene.

   Kommentar by Hertz — 7. december 2010 @ 13:16

  12. > 10. Indvandrernes merkriminalitet er beregnet, EFTER at der er korrigeret for socio-økonomiske forhold. Derfor giver det ingen mening at sige, at de er merkriminelle, fordi de er fattige.

   Den eneste forklaring er kulturelle forhold.

   Iøvrigt kludrer du lidt i ordene. De fleste mener vist, at indvandrernes dårlige socio-økonomiske stilling i et vist omfang skyldes kulturelle (religiøse) faktorer.

   Kommentar by Gunnar Biering — 7. december 2010 @ 13:59

  13. Godt arbejde igen Kim:-)

   @3 “[…]De humanistiske fakulteter har nu i 40 år kun krævet ideologisk dokumentation.”

   Ja, det er der, til dels, desværre meget der tyder på.

   Kommentar by Lars H — 7. december 2010 @ 14:03

  14. Flemming Røgilds är en platugle där har surfatgenom livet på vänsterkanten med allt betalt utan att ha skapad en enda krona i realvärde.
   Kommissarier bör man fodra svin med.

   Kommentar by peerpede — 7. december 2010 @ 14:05

  15. http://www.dr.dk/P3/P3Nyheder/2010/12/07/133832.htm
   Det er der så ikke noget at gøre ved Dadel Hans.
   Der er ikke noget at komme efter.
   Nuancer arbejder vi ikke med da det er er ord fra en anden kultur der sikkert illegalt er sneget sig over grænsen og derfor må anses for at være farligt.
   Og der er sikkert mange der mener at parkeringsvagt bør tælle med i kriminalstatestikken.
   Hvad ligner det også at ansætte en kameldomptør til at gøre livet surt for hårdtarbejdende rettroende etniske Danskere.
   Så hvad med at stikke vandpipen ind.

   Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 7. december 2010 @ 16:46

  16. Kender ikke Flemming Røgilds, men jeg tror desværre, der er mange af hans slags – marxismens efterbyrd? Der er noget sjovt ved statistikken, som viser, “hvad kriminaliteten er for en række grupper – når der er renset for bl. a. økonomisk ulighed”. Det skal sikkert ubemærket og politisk korrekt få forskellene til at se mindre ud, men det betyder, at det ikke er de rigtige tal, vi ser, men tal der matematisk er vejet ned :) Det gør man ellers kun som en del af analysen EFTER, at man har bragt de faktiske tal. Så kan alle forholde sig til realiteterne. Med vejede tal (når der er renset for bl.a. økonomisk ulighed) kan man teoretisk komme i den barokke situation, at hvis alle palæstinensere faktisk var kriminelle, ville nedvejningen medføre, at kun halvdelen var kriminelle! :)

   Kommentar by anti-marx anno dazumal — 7. december 2010 @ 17:01

  17. Enig med 12.Gunnar Biering, der er inde på det samme – hvis man vejer for alle uligheder bliver det hele ens. Tænk bare på indkomststatistikken “renset for bl. a. økonomisk ulighed”. Hvis man vejede for religion, ville palæstinensernes merkriminalitet forsvinde helt :)

   Kommentar by anti-marx anno dazumal — 7. december 2010 @ 17:07

  18. #7, Morten:

   “Eller: Muslimerne afviger meget negativt fra et gennemsnit, de selv trækker gevaldigt op.”

   Godt formuleret :-)

   Kommentar by Hr. Snusk — 7. december 2010 @ 17:53

  19. “Og jeg synes, at det er mere forkert at hænge dem ud, som er lovlige – end at hænge dem ud, som vitterligt har begået kriminalitet i meget stort omfang”

   Udtaler Birthe Rønn

   Er det bare mig
   eller er det at blive “hængt ud” ikke mere et negativt ladet udtryk ?

   Kan man “hænge folk ud” for at overholde landets love og i øvrigt opføre sig ordentligt ?

   Hvis det er tilfældet vil jeg da nok lige overveje om ikke fartgrænserne skal overtrædes med yderligere 10% bare for at være på den sikre side.

   Eller er det bare fordi Birthe Rønn også forbinder parkeringsvagter med noget negativt ?

   Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 7. december 2010 @ 17:55

  20. “Vort forbillede bør være Svejts i alt hvad vi tilstræber for fremtidens Danmark”

   Sådan !!!!
   Lad os indføre bankhemmelighed så vi i det mindste kun tiltrækker de allerrigeste kriminelle.
   Lidt bestikkelse vil vel også kunne rykke lidt ved vores tolerance.

   Kommentar by Per Henrik Rasmussen — 7. december 2010 @ 19:05

  21. “Hvad skal man gøre, når man ikke har flere penge til rådighed?« spørger kultursociologen. Ja, hvad gjorde vi andre de utallige gange “vi ikke havde flere penge til rådighed” som lavtlønnet forsørger for en børnefamilie i 50’ernes og 60’ernes fattigdanmark?. Der var to muligheder: Enten at spænde livremmen endnu mere ind eller også tjene nogle flere penge ved ekstra rengøring eller ved at stå op kl. 04.00 om morgenen for at dele aviser ud. Ja, man prøvede alt det, denne nar til Røgild aldrig har været i nærheden af.

   “Ikke flere penge” som undskyldning for kriminalitet? Vorherre bevares.

   Kommentar by Andreas Br. — 7. december 2010 @ 19:50

  22. “Hvad skal man gøre, når man ikke har flere penge til rådighed?« spørger kultursociologen. Ja, hvad gjorde vi andre de utallige gange “vi ikke havde flere penge til rådighed” som lavtlønnet forsørger for en børnefamilie i 50’ernes og 60’ernes fattigdanmark?. Der var to muligheder: Enten at spænde livremmen endnu mere ind eller også tjene nogle flere penge ved ekstra rengøring eller ved at stå op kl. 04.00 om morgenen for at dele aviser ud. Ja, man prøvede alt det, denne nar til Røgild aldrig har været i nærheden af.

   “Ikke flere penge” som undskyldning for kriminalitet? Vorherre bevares.

   Kommentar by Andreas Br. — 7. december 2010 @ 19:51

  23. De kriminelle udlændinge bør sendes ud af landet efter udstået straf. Vi har mere end nok i vore egne kriminelle personager. Og behøver ikke at importere kriminelle udlændinge. Desuden bør de mange ikke-selvforsørgende udlændinge økonomisk motiveres til at rejse ud af Danmark.

   Kommentar by Jørgen — 7. december 2010 @ 20:22

  24. Sørme om ikke de også lider af post traumatisk stress i Tyskland og også der føler sig så meget udenfor, at det er ok at stjæle

   http://www.bild.de/BILD/regional/berlin/aktuell/2010/12/07/30-polizeibekannte-grossfamilien/die-wahrheit-ueber-die-araber-clans.html

   Kommentar by NielsC — 7. december 2010 @ 23:12

  25. “De føler sig ekskluderet, også på den måde, som de beskrives i medierne. De føler, at de ikke bliver bredt anerkendt som danskere,” udtaler Flemming Røgild.
   Tydeligvis et individ, og jeg bruger ordet “individ” i mangel af bedre, der som så mange andre navlepillende bløddyr på hans alder der har opnået det de ville og intet har at miste, vælger at fremstå som et humanistisk fyrtårn “de stakkels indvandrere og de onde Danskere”.
   60’erne er overstået og verdenen har ændret sig markent siden da.
   Det er sørgeligt at utidssvarende hippier og “humanister” til stadighed bliver taget alvorligt af medierne og score spalteplads i diverse aviser og udtaler sig til den ene venstreorienterede vært efter den anden i primetime.
   Hvis vi bliver ved med at ligge under for tykmavede 68’ere i hørbukser med langt gråt skæg så kan vi snart dreje nøglen om.

   Kommentar by Frank Hagmann — 8. december 2010 @ 22:44

  26. Borgerkrigene i bl.a. libanon, somalia, kosovo og bosnien er ophørt for flere år siden. Staten bør derfor, så hurtigt det er muligt, sørge for at repatriere borgerkrigsflygtningene(inklusive deres familiemedlemmer) fra de fire nævnte lande.

   Kommentar by Jørgen — 11. december 2010 @ 19:55

  27. De mange “flygtninge”(f.eks. fra libanon, somalia, iran og irak), der ofte rejser på lange besøg i det land, de er flygtet fra, bør have inddraget deres danske opholdstilladelse. Herefter ville det være en god ide at få disse såkaldte flygtninge repatrieret sammen med deres familiemedlemmer.

   Kommentar by Jørgen — 13. december 2010 @ 19:57

  28. […] kl. 10.30 : Som sædvanlig kommer blogosfæren de nødstedte sjovnailister til hjælp. Uriasposten har allerede opstøvet en hidtil overset ‘ekspert’ ved navn Flemming Røgilds, som kan […]

   Pingback by Stampisterne slår til mod DanMarx Dhimmi Radio (DDR) | Hodjanernes Blog — 22. juni 2017 @ 22:10

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper