24. december 2010

Ph.d. Kate Østergaard: “… hvad er det for samfund, der producerer folk som Al-Abdaly?”

Den ‘gode’ forsker er forskningsadjunkt på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS), og giver reelt ikke andet end sociologiske analyser der kan asfaltere vejen mod et multikulturelt samfund i halvmånens skygge. Danskerne flest, har i sagens natur, helt andre interesser.

Kommentar af Kate Østergaard på Religion.dk – Selvmordsangreb – hvorfor?

“Selvmordsbombemanden fra Sverige Taymour Abdulwahab al-Abdaly afslutter sit afskedsbrev med at opfordre alle mujahedinere, det vil sige hellige krigere i Europa og i Sverige til at slå ihjel, om det så bare er med en kniv.

Spørgsmålet, der må stilles efterfølgende er, hvordan en sådan handling bliver mulig? Reaktionerne på den type handlinger er ofte at diskutere dem i forhold til islam. Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt handlingen er islamisk korrekt eller ej, er et spørgsmål for islamiske teologer. Vi andre kan konstatere, at bombemanden har forstået sig som muslim og angiveligt er blevet mere og mere religiøs. Han forstod tilsyneladende også sin handling som islamisk…

Der er dog ingen tvivl om, at det store muslimske samfund forholder sig afvisende og fordømmende overfor sådanne handlinger… Ved fredagsbønnen i Sverige lød der entydige fordømmelser af handlingen og imamen Ben Mahmoud Rahmed fra Sveriges største moske har i den forbindelse sagt »At dræbe et menneske er ifølge islam det samme som at dræbe hele menneskeslægten«, hvilket er en reference til Koranen (5:32)…

I islamisk tradition findes ganske vist begrebet jihad, som mange kender som hellig krig. Netop begrebet jihad viser, at fortolkningerne indenfor islam – ligesom i alle mulige andre religioner – konstant er under forandring. Jihad betyder egentlig at anstrenge sig for Guds sag, hvilket man kan gøre på mange måder… Den opfattelse af jihad, som blandt andet al-Abdaly giver udtryk for, er dog historisk set ret enestående…

Vi kan som udenforstående selvfølgelig ikke afgøre, hvad der er rigtig islam, men vi kan se, at terror og selvmordsbombere bliver fordømt af islamiske lærde, der taler imod dem under fredagsprædikener, i fatwaer og i resolutioner. Det er derfor også for let bare at kræve muslimerne til ansvar og skyde skylden over på minoriteten.

Al-Abdaly er opvokset i Sverige, og er en såkaldt “homegrown terrorist”… Det må derfor også være relevant at spørge, hvad er det for samfund, der producerer folk som Al-Abdaly? … Hvad er der galt med et samfund, hvor borgere føler trang til enten at smadre det eller rejse væk?

(se evt. Daily Mail, 22/12-10: … 1 in 3 British Muslim students back killing for Islam)

Oploadet Kl. 13:32 af Kim Møller — Direkte link17 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/21444/trackback

17 Comments »

 1. Kate får meget mere for at sige, som hun gør, end hvis hun sagde det modsatte. Vi, der siger anderledes end denne phd., lever et liv, der ikke tiltrækker mennesker som Kate Østergaard. Det må vi have forståelse for.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 24. december 2010 @ 13:41

 2. Hvad nu, Kate Østergaard, hvis det er i den forkerte retning du kigger ?

  At det ikke er samfundet der har skabt denne muslimske selvmordsbombemand, men ideologien islam med de islamiske tekster som han har haft adgang til ?

  Samfundet har vel undervist ham under hans opvækst som det har undervist øvrige svenske børn.

  Derfra er han så på et tidspunkt begyndt at beskæftige sig med teksterne i bl.a. Koranen, samt har lyttet til hvad der er blevet sagt under fredagsbønnen i moskeen har har frekventeret.

  Man kunne jo spørge hvad det er et samfunds politikere, fagfolk, meningsdannere har til hensigt, når det bevidst forsøger at få befolkningen til at kigge i en anden retning end den mest oplagte og sandsynlige.

  Occam´s Razor !

  Kommentar by Vivi Andersen — 24. december 2010 @ 14:00

 3. Mit eget indlæg om artiklen.

  Med baggrund i Taymour Abdulwahab al-Abdalys angreb på den svenske julehandel, har religionshistorikeren Kate Østergaard skrevet en artikel med overskriften Selvmordsangreb – hvorfor?

  Østergaard har fire pointer:

  “Vi kan som udenforstående selvfølgelig ikke afgøre, hvad der er rigtig islam…”
  “Vi kan som udenforstående […] se, at terror og selvmordsbombere bliver fordømt af islamiske lærde…”
  “Al-Abdaly er opvokset i Sverige […] hvad er det for samfund, der producerer folk som Al-Abdaly?”
  …og som enhver anden kommentator, der behandler muslimer som børn, ender Østergaard med at praktisere hard-core muslim-bashing

  “Vi kan som udenforstående selvfølgelig ikke afgøre, hvad der er rigtig Islam…”
  “Svaret på spørgsmålet om, hvorvidt handlingen er islamisk korrekt eller ej, er et spørgsmål for islamiske teologer.”
  Når terrorister truer, prøver at angribe, eller udfører angreb mod mit samfund, så er ikke-muslimer ikke længere “udenforstående.” Et af demokratiets mange forudsætninger er at samfundsrelevante emner debatteres offentligt, fremfor at blive overladt til en indspist, akademisk elite. Jeg har ingen intention om at overlade debatten om motivet til islamiske teologer.

  Islam er hverken raket-videnskab, hjernekirurgi eller kvantefysik. Koranen er en nemt tilgængelig bog, som er adresseret til menneskeheden i al almindelighed. Muhammeds liv er beskrevet i nemt tilgængelige værker (hadith). Hvis et normalt begavet menneske som Al-Abdaly kan fortolke Islam, og handle på fortolkningen, så kan jeg fortolke Islam, og kommentere fortolkningen.

  “Vi kan som udenforstående […] se, at terror og selvmordsbombere bliver fordømt af islamiske lærde…”

  Det er sjovt, fordi Naser Khader har ellers lige skrevet et fremragende blog-indlæg om, hvordan han kan se, at terror IKKE bliver fordømt af islamiske lærde. Hmmm…

  Lad os læse Kate Østergaards argumenter, og på den baggrund se nærmere på om islamiske lærde kan tage afstand fra terror, og forblive på sikker teologisk grund:
  …imamen Ben Mahmoud Rahmed fra Sveriges største moske har i den forbindelse sagt »At dræbe et menneske er ifølge islam det samme som at dræbe hele menneskeslægten«, hvilket er en reference til Koranen (5:32).
  Den som dræber et menneske, for ham er det som at have dræbt hele menneskeheden

  Det er en af de smukkeste linier i Koranen. Der er kun en anke, som jeg har overfor dette Koranvers. Det står slet ikke i Koranen. Sura 5:32 lyder i sin helhed således:
  På grund af dette har Vi foreskrevet Israels børn, at hvis nogen dræber et menneske, uden at det sker som hævn, lige for lige, eller for at have skabt fordærv i landet, er det, som om at han har dræbt alle mennesker. Og hvis nogen skænker et menneske livet, er det, som om han havde skænket alle mennesker livet. Vore udsendinge har bragt dem de klare beviser. Alligevel gik mange af dem derefter for vidt på jorden.
  Igennem min læsning af Koranen har jeg pejlet mig ind på Koranens idé om fordærv; kvindekamp, homoseksualitet, åndsfrihed, religions-kritik, Muhammed-tegninger m.m. Det virker ikke som om at Sura 5:32 udelukker et morderisk korstog (halvmåne-tog?) mod de vantro. Det bliver ikke meget bedre af at Sura 5:33 tager tråden op og fortsætter således:
  Gengældelsen for dem, der fører krig mod Gud og Hans udsending og stræber efter at skabe fordærv i landet, er, at de bliver dræbt eller korsfæstet eller får deres hænder og fødder hugget af i modsat side eller bliver fordrevet fra landet. Sådan er det. Der tilkommer dem vanære i denne verden, og i den hinsidige har den en vældig straf i vente.
  Jeg har svært ved at dele begejstringen for Sura 5:32, når verset følges op af en opfordring til at dræbe, korsfæste og hugge lemmer af folk der spreder “fordærv.” Det siger alt om de teologiske problemer en terror-fordømmende imam står overfor, at Ben Mahmoud Rahmed bruger terror-apologetiske Koran-vers til at fordømme terror.

  Kate Østergaard fortsætter:
  Der henvises desuden ofte i den slags sager til, at selvmord er forbudt, hvilket blandet andte [sic] står i Koranen (2:195).
  Sura 2:195: Kast jer ikke egenhændigt i tilintetgørelsen, men gør det gode!

  Sura 2:195 står på side 34 i min udgave af Koranen. Lad os se nærmere på et par udvalgte citater fra side 34:

  Kæmp for Guds sag mod dem, der kæmper mod jer!
  Dræb dem, hvor I møder dem, og fordriv dem derfra, hvor de har fordrevet jer!
  Fristelse til frafald er værre end drab!
  Kæmp mod dem, indtil der ikke er mere fristelse til frafald, og indtil religionen er Guds!
  Hvis nogen begår overgreb mod jer, skal I begå overgreb mod ham svarende til, hvad han har begået mod jer.

  Alle overstående citater stammer fra en enkelt, ordinær, semi-vilkårligt udvalgt side i Koranen. Det er forståeligt, hvis Al-Abdaly deler min konklusion om at Koranen indeholder budskaber, som Koranen lægger større vægt på end at afstå fra selvmord.

  “Al-Abdaly er opvokset i Sverige […] hvad er det for samfund, der producerer folk som Al-Abdaly?”

  Det moralske ansvar for terror-angrebet ligger ene og alene hos de folk, som udførte, understøttede, tilskyndede eller bifaldt angrebet. Det er ikke Lars Vilks, Sverigedemokraternes eller svenskernes skyld. Når det så er sagt; Kate Østergaard har en pointe.

  Hvis der er samfund, som producerer folk som Al-Abdaly, så er vi både blinde og dumme, hvis vi ikke kaster et nysgerrigt blik på det samfund. Hvis der er en særlig befolkningsgruppe, som producerer folk som Al-Abdaly, så er vi både blinde og dumme, hvis vi ikke kaster et nysgerrigt blik på den befolkningsgruppe. Hvis der er særlige adfærdsmønstre, som kendetegner folk som Al-Abdaly, så er vi både blinde og dumme… you get the point!

  Vi har allerede en uforfærdet debat om gammel-danskere, og deres syn på indvandring, muslimer, Islam, race, religion m.m. Vi har den debat, som Kate Østergaard efterspørger. Det nytter ikke noget at overlade debatten til danske akademikere, og afvise uraffinerede, ikke-lærde og udefrakommendes bidrag til diskussionen.

  Vi har også brug for en uforfærdet debat om muslimer, Islam, islamisk terror, sharia m.m. og det nytter ikke noget at overlade den diskussion til islamiske lærde. Det nytter ikke noget at afvise ikke-muslimers mere eller mindre kvalificerede bidrag til debatten. Det der kendetegner vores samfund er at vi allesammen er med til at debattere indretningen af vores samfund. Det skal fortsat kendetegne vores samfund.

  Hvad er der galt med et samfund, hvor borgere føler trang til enten at smadre det eller rejse væk?

  Kate Østergaard runder indlægget af med en anekdote:
  Min muslimske bekendte har høj uddannelse, godt job, kone og børn. Han er dybt religiøs og engageret i sin tro… Nu flytter han, fordi han er bekymret for sine børns fremtid. Han tør ikke sende dem ud i et samfund, hvor de skal vokse op og konstant mindes om, at de som muslimer er uønskede og nærmest andenrangsborgere.
  Mindst lige så tankevækkende som et mislykket selvmordsangreb i Sverige, synes jeg, personligt det er, at ressourcestærke personer, der er født i landet, føler samfundets udstødelse i så høj grad, at de flytter. Hvad er der galt med et samfund, hvor borgere føler trang til enten at smadre det eller rejse væk?
  Forskellen på udvandring og terrorisme er som forskellen på skilsmisse og hustru-drab. En skilsmisse kan bunde i en gensidig erkendelse af at parterne er vokset fra hinanden. En skilsmisse er ikke pr. definition en tragedie. Et hustru-drab er pr. definiton en tragedie. Det er muslim-bashing af episke dimensioner, når Østergaard sidestiller muslimsk udvandring og islamisk terrorisme.

  Hvis jeg var Kate Østergaards muslimske ven, ville jeg meget snart være Kate Østergaards muslimske eks-ven.

  Konklusion:

  Kate Østergaard: “Selvmordsangreb – hvorfor?”

  William Jansen. “Nada-fattende skribenter på Kristeligt Dagblad – hvorfor?”

  Kommentar by WilliamJansen — 24. december 2010 @ 14:23

 4. Politikerne er de sande skyldige for det morads, der i dag plager hele det danske folk.

  De har gang på gang nægtet folket en folkeafstemning om muslimsk indvandring.
  Nu nærmer vi os et valg.
  Så skal et ensstemmigt krav lyde fra alle danskere:
  Nu vil vi have den folkeafstemning!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 24. december 2010 @ 14:35

 5. Glædelig jul til på Uriasposten :)

  In the Bleak Midwinter – Bert Jansch
  http://www.youtube.com/watch?v=VvC729yv_tM

  Flot korversion af samme ;-)
  http://www.youtube.com/watch?v=xRobryliBLQ

  Kommentar by Bjovulf — 24. december 2010 @ 14:59

 6. 4. falkeøje

  Både og hvad angår skylden for indvandringen fra de arabisk-islamiske lande.

  Befolkningen har gang efter gang valgt de samme politikere, falkeøje.

  Og det vil de også gøre næste gang.

  Og måske det er helt ligegyldigt hvem vi vælger til Folketinget og hvem vi vælger som regering, idet de væsentligste forhold behandles og bestemmes i EU.

  Herhjemme får vi lov til at agere som Sogneråd og Sognerådsmedlemmerne tidligere gjorde.

  Kommentar by Vivi Andersen — 24. december 2010 @ 15:05

 7. 6. Vivi
  Vi har aldrig kunnet optræde konsekvent overfor politikerne.
  Måske vi lærer det, når samfundet ikke kan udholdes længere.
  Men lad os vænne os til, at stille spørgsmålet:
  Vil I give os en folkeafstemning.
  Skal det koste et EU medlemsskab, så er det bare lykken.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 24. december 2010 @ 15:36

 8. “Det må derfor også være relevant at spørge, hvad er det for samfund, der producerer folk som Al-Abdaly? … Hvad er der galt med et samfund, hvor borgere føler trang til enten at smadre det eller rejse væk?“

  Endnu en sociologisk idiot. Det vrimler med dem, særlig kvinderne prøver at bortforklare den brutale virkelighed. Hvad er der galt? der er ikke noget galt, der er noget galt med religionen.

  Hvorfor må muslimer ikke nogen steder se film, danse, se teater, høre musik eller synge højlydt? Og hvorfor skal kvinder have pisk, hvis de går med brystholder?

  Svar: Fordi det er en sindssyg religion og en sindssyg religion skaber sindssyge mennesker. Længere er den ikke. Der er så mange dumme sociologer til – og her taler jeg af erfaring – at man kan fodre svin med dem.

  Særlig kvinderne er føle mennesker, der føler med hele menneskeheden, og når så dele af menneskeheden ikke opfører sig efter følehjernen, så skal der søges forklaring. Derfor skrives følehjernen problemformuleringen, så den passer til den forudberegnede konklusion. Muslimer er gode nok, det er bare deres omgivelser, der er noget i vejen med.

  Og så længe den slags idioter går frit omkring og har adgang til en fyldepen så vil lokomotivet fortsætte sin kurs ud i sumpen. Endnu en dag ødelagt.

  Kommentar by Machiavelli — 24. december 2010 @ 15:42

 9. I Sverige har de spurgt islamologer og psykiatere, de gir samme svar. Én svensk avis har viderebragt svaret:

  Taimour Abdulwahab: Sura5/vers33, Sura9/vers36, Sura 2/ vers 194

  För att förklara sitt självmordsattentat i centrala Stockholm lämnade Taimour Abdulwahab tre röstinspelningar efter sig, en på svenska, en på engelska och en på arabiska. Innehållet är i stort sett lika, men i den arabiska versionen inleder han med att citera från Koranen, något som hittills inte uppmärksammats i svenska medier.
  Det är ganska märkligt eftersom det är det som han bygger hela sitt tal på, säger Jakob al Shami, en kristen författare som skrivit flera kritiska böcker om islam. De här verserna triggade terroristen.

  http://www.dagen.se/dagen/article.aspx?id=240119

  Kommentar by Snaphanen — 24. december 2010 @ 17:44

 10. Ja, så det er der, svaret ligger på de muslimske selvmordere og terrorister- de har fejlfortolket Koranen. Der er ikke noget i vejen med Islam, det er religionsudøverne, der ikke rigtigt har forstået den store mand.

  Og hvad skal vi så gøre ved det. Give statsbetalt udvidet Koran fortolkning.

  Iøvrigt er jeg stor tilhænger af muslimske selvmordere. Jeg syntes bare ørkenens sønner skal henlægge deres fornøjelse til ørkensandet. Eller holde en islamisk olympiade med kun en sportsgren: Hvor hurtigt kan en kulturberiger springe sig selv i luften. Det ville være en sportsgren med knald i.

  Iøvrigt har jeg for mange år siden forslået: Alle rester fra de muslimske selvmordere skal bruges til svinefoder. Det vil uden tvivl sænke lysten, hvis det er en grisebasse, der venter og ikke 48 skønne jomfruer. Og på alle togstationer og lufthavne skal der ophænges et stort farverigt billede af en grisebasse, der smovser sig med en af ørkenens sønner.

  Men der er ingen, der endnu kan se storheden i dette projekt. Tilmed er der også en økonomisk gevinst, idet landmanden sparer udgifter til foder.

  Kommentar by Machiavelli — 24. december 2010 @ 20:17

 11. Må det ske snart.
  Folkets tålmodighed har en ende.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 24. december 2010 @ 21:21

 12. Hvorfor betaler vi sådan noget for vrøvlet samfundsnedbrydende propaganda ?

  Hold kæft der er mange at disse sociologiske kællinger og hold kæft hvor de forpester den vestlige verden !

  Men igen det er jo også præcise det der er meningen med deres kuktur marxistiske “arbejde” .

  Kommentar by Kristian L — 25. december 2010 @ 12:00

 13. Kate Østergaard vil ikke indse, at det samfund, der er ansvarlig for at frembringe folk som Al-Abdaly, er det muslimske. Overalt på kloden, i vestlige lande og i muslimske lande, vokser terror ud af muslimske miljøer, hvor den får ideologisk, politisk og økonomisk støtte. Nogen steder er terror ligefrem pensum. Derfor må man sige at næsten al terror i vore dage er “homegrown islam”.
  Det er sikkert rigtigt, at en stor del af det muslimske samfund er afvisende over for terror, men vi ved også, at der er betydelig opbakning til terror i de muslimske miljøer.

  For nylig har man anholdt 12 formodede terrorister i Storbritannien. Deres etniske baggrund er Bangla Desh og Pakistan, uanset hvor længe de har boet i Storbritannien. Juleaften har man anholdt 12 i Holland, herunder en “dansker”, læs: somalier.

  Hvad Kate Østergaard aldrig vil indrømme, hører man nu i klar tale fra en somaliske talsmand i Danmark, Muhammed Gelle, i denne artikel fra Berlingske Tidende: http://www.berlingske.dk/verden/somalisk-talsmand-vi-har-tabt-foerste-generation.

  Klip fra Berlingske Tidende:

  “At det er gået så galt, skyldes, at den religiøse og kulturelle opdragelse af børn og unge fra de mest ressourcesvage somaliske familier gennem flere år har ligget i hænderne på et religiøst ekstremistisk netværk med selvlærte imamer, ældreråd og foreningsformænd, mener han.
  Netværket består ifølge Gelle af en inderkreds på 20-25 personer med et endnu større netværk med op mod 100 personer under sig:
  »Men det er tusindvis af mennesker, som de har social kontrol over,« vurderer han.”

  Kommentar by Niels P. — 25. december 2010 @ 15:58

 14. http://www.youtube.com/watch?v=bXERGzBZo0U

  Kommentar by Hibernia — 26. december 2010 @ 14:31

 15. “ældreråd og foreningsformænd”.

  Når man søger om permanent statsborgerskab er der som bekendt indført et pointsystem. Man skal have 100 point. De 85 får man ved at arbejde, sådan groft sagt. De sidste 15 får man ved at være “aktiv medborger”. Her nævnes specifikt ældreråd og boligforeningers bestyrelser, forældreråd er også godt. Man kan også være “rollemodel”. Dem har Kim jo dissekeret et par stykker af, og det så ikke for godt ud.

  Jeg tænker tit på linierne “Og aldrig kan et folk forgå, der ikke vil det selv.” Jeg tror efterhånden at jeg bor i sådan et folk.

  Kommentar by Hans Jensen — 26. december 2010 @ 22:33

 16. ?:“… hvad er det for samfund, der producerer folk som Ph.d. Kate Østergaard?”

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 31. december 2010 @ 10:06

 17. Man kunne også hævde noget tredje: At i sidste ende er det hverken samfundet eller religionen, der “producerer” mennesker, fordi mennesker i sidste ende – faktisk er frie. Dvs. der er altid – oveni den ydre påvirkning af politisk, religiøs og social art – en indre valgmulighed til stede.

  Dette betyder, at det er Al-Abdalys ANSVAR, at han ville myrde et antal mennesker med sine bomber. Det betyder, at det var Al-Abdalys VILJE at gøre dette.

  Denne måde at se sagen på rykker efter min mening ansvaret det rette sted hen. Et menneske vælger nemlig selv, hvilken religion det vil tilhøre og i nogen udstrækning også hvilket samfund, det vil bo i. Ikke som barn, nej – men på et tidspunkt bliver vi voksne, og fra da af har vi personligt ansvar.

  Inklusive både muslimer og sociologer.

  Det er naturligvis ikke ligegyldigt, hvilken tro eller politik man bekender sig til. Men hverken troen eller samfundet bør betragtes som årsager – men derimod – for voksne menneskers vedkommende – som resultater af valg. Det rette spørgsmål er derfor ikke: “Hvilket samfund producerer mennesker, der…” men: “Hvorfor valgte Al-Abdaly 1) at bo i Sverige og 2) at være/forblive muslim og 3) at blive selvmordsbomber?”

  Hvis han var i live, kunne man spørge ham. Det relevante er netop hans grunde til at handle, som han gør – ikke årsagsforklaringer.

  Disse grunde er svaret på Østergaards første spørgsmål: “Hvordan bliver sådan en handling mulig?”

  Det gør den i sidste ende pga. et personligt valg. En personlig vilje.

  Så længe man ikke forstår det, forstår man ikke mennesker korrekt.

  Kommentar by M — 1. januar 2011 @ 20:01

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper