9. februar 2011

Jakob Erle fra det Dansk-Egyptiske Dialoginstitut har udviklet nye ‘methods of dialogue’

Jakob Erle, direktør for det Dansk-Egyptisk Dialoginstitut i Cairo er i syv sind i disse dage. Det er selvfølgeligt godt med demokratiske reformer, men får nemt det indtryk, at den tidligere PFLP-sympatisør, håber der kommer en ny front mod regionens eneste velfungerende demokrati. Fra Erles læserbrev i dagens Jyllandsposten – Demokratistøtte til Egypten.

“En del røster i debatten har været hurtige til at pege på, at alternativet til det nuværende styre i Egypten er et islamistisk styre i stil med Iran. Det er der ikke meget, der peger på i den nuværende situation…

Danmark har allerede i en række år støttet egyptiske foreninger og organisationer både i og udenfor offentligt regi, som har det tilfælles, at de arbejder for menneskerettigheder, ligestilling, uafhængige medier og dialogprocesser, som blandt andet involverer unge fra mange miljøer.

Det er samarbejdsprojekterne i det, der indtil efteråret hed Det Arabiske Initiativ, nu Partnerskab for Reform og Dialog – og de finder sted på mange planer… Det er derfor oplagt, at vi skruer op for dette arbejde og udvider det til også at omfatte støtte til den meget nødvendige dialog, der nu skal etableres mellem de forskel lige grupper i den egyptiske opposition, befolkningen og styret. Det er oplagt, at der ligger værdifulde erfaringer i det danske samfund og den danske historie, som kan inspirere og være meget nyttige i den vanskelige proces, som egypterne skal i gang med….

Den opgave egypterne står overfor er at bygge et stærkt samfund, som indfrier håbet om en god og fri fremtid, som ung og gammel, høj og lav deler. Et stærkt samfund, som gør det overdimensionerede magt- og undertrykkelsesapparat overflødigt.

Danmark har en enestående chance for at være med til at støtte, at det netop er den vej, Egypten kommer til at tage.”

(“Jakob Erle has… since 2001 developed methods for dialogue…”; Dedi.org.eg)

Fra Bent Blüdnikows Bombeterror i København. Trusler og terror 1968-1990, s. 143ff.

“Venstresocialisternes interesser og sympati for PFLP førte partiet til at sende en delegation til Mellemøsten i 1980. Delegationen bestod af Anne Grete Holmsgaard, der var medlem af Folketinget. Jacob Erle og Lone Johnsno, der begge var ledende medlemmer af partiet. Jacob Erle var tidligere studenteraktivist, og han havde udtalt sig positivt om Rote Armee Fraktion som medlem af Studenterbladets redaktion… I Libanon mødtes de med… en række af PFLPs ledere, herunder Taysir Quba, der var formand for PFLPs Internationale Komite og personligt havde budt Blekingegadebandens medlemmer velkommen på tidligere besøg. Dokumenter i Blekingegadebandesagen viser, at Taysir Quba var vidende om Blekingegadebandens aktiviteter..

Samme med Taysir Quba underskrev Jacob Erle for VS en ‘Joint Statement’ på engelsk. Denne fælles udtalelse var formet som en egentlig samarbejdsaftale og indeholdt en række overraskende og meget aggressive formuleringer. I den hed det, at VS var inviteret af PFLP… Delegationen havde besøgt en række lejre og militære baser i frontlinjen. Derefter hed det: ‘The PFLP and the Left Socialist Party confirmed their mutual conception of the Zionist state as a colonial expansionist racist entity… Both parties confirmed that there can be no solution for the Palestinian people, nor for the Jewish question, without the total destruction of the Zionist entity.’

Oploadet Kl. 18:03 af Kim Møller — Direkte link28 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/22897/trackback

28 Comments »

 1. Jo længere vi venter med et væbnet oprør, jo sværere bliver det at kyle disse landsforrædere ud af landet.

  Kommentar by Fritz — 9. februar 2011 @ 18:28

 2. De gamle jødebekæmper vil bare ikke stoppe.

  Så sent som 2009 Udtaler Anne Grete Holmsgaard i Folketingets europaudvalg “Anne Grete Holmsgaard nævnte Goldstones undersøgelser i Gaza og spurgte, hvad Danmark gør i den sammenhæng.
  Hun forventede, at forhandlingerne om at opgradere aftalen med Israel på et eller andet tidspunkt ville blive genoptaget, og spurgte, hvad udenrigsministeren forventede med hensyn til tidsplanen herfor.”

  AGH har så siden sagt, at hun ikke har ændret holdning, men beklager retorikken fra den gang.

  Og som man se, hun arbejder stadig for “sagen”.

  Kommentar by Hans Und — 9. februar 2011 @ 19:51

 3. Det er totalt urealistisk at tro, at erfaringerne fra den danske udvikling mod parlamentarisme kan bruges til noget som helst i Ægypten. Dertil er forudsætningerne simpelthen for himmelråbende forskellige. Men den gode Erle har tilsyneladende altid levet i et parallelt univers. Og et job i et sådant dialogcenter er sikkert et udmærket ben at gnave.
  Vi andre jordnære gør os ingen forestillinger om, at udviklingen i Ægypten i overskuelig tid kan ende i noget, vi vil kalde et demokrati. Desværre nok. Man kan vente det værste.

  Kommentar by Andreas Br. — 9. februar 2011 @ 23:32

 4. “den tidligere PFLP-sympatisør”

  Har han på noget tidspunkt undsagt den støtte?

  Lind,

  Folks fortid er altid relevant information, hvis man vil have en ide om hvad de egentligt arbejder for. Hvis man ønsker at skifte hest så er muligheden der. Men det er nok en god ide, at gøre det på en måde der rent faktisk er overbevisende.

  Her fejler folk som Sohn, Holmsgaard, Erle og mange andre grusomt. Har de rent faktisk foretaget sig noget, der er overbevisende i forhold til, at de skulle være begyndt at støtte op om det medborger demokratiet?

  Kommentar by Hans Und — 9. februar 2011 @ 23:52

 5. Det er godt nok et relevant stykke information i Egypten-spørgsmålet. Tak Red Watch. Nu ved jeg, at der er jødehadsk marxisme-leninisme på vej i Egypten.

  Kommentar by Erich Lind — 9. februar 2011 @ 23:53

 6. #4 Hans Und

  Jeg er sikker på, at man på denne blog ville se det som usaglig, dæmoniserende hetz mod islamkritiske sandhedsvogtere, hvis nogen drog frem nazistbaggrundene på en lang række kandidater for Sverigedemokraterne, der bl.a. har lokalbestyrelser, der er domineret af nazister, som pludselig har frasagt sig nazismen for at stride for “julafton” og naturen.

  Hvor vidt Erle – som jeg intet kender til – er kommunistisk antisemit er sådan set min kommentar underordnet. Den slags motivanalyser, når de ikke finder begrundelse i andet end, hvad visse mennesker lavede for 30 år siden, er det, de er. Om Erle så også sympatiserer med palæstinenserne er meget forståeligt. Selvom som glødende tilhænger af Israel, må jeg indrømme, at der er substantielle betænkeligheder ved både statsdannelsen, statsindretningen og statens handlinger mod både egen civilbefolkning og araberne. Det er spørgsmål om menneskerettigheder, frihedsretslig ligestilling, osv. De humanitære følger af konflikterne med væbnede palæstinensiske grupper – uagtet årsagssammenhængen – gør næppe noget mere positivt indtryk og styrker billedet af apartheidstaten, og hvad man ellers gerne bruger af udtryk på venstrefløjen.

  Derfor er det forståeligt, at visse mennesker kan have store betænkeligheder ved Israel. Tolkningen af zionismen som en racistisk ideologi er en generalisering og oversimplificering af zionismen, men der er klare tendenser indenfor de revisionistiske strømninger, der kan retfærdiggøre en sådan analyse. Mange på yderlighederne af den israelske højrefløj er ikke en tøddel bedre end de mere ekstremistiske af araberne, der vil tvinge Israel i Middelhavet. Der er masser af ting ved Israel, zionister, evangeliske prozionistiske bevægelser, osv. som man kan rette kritik imod, helt uden at være antisemitisk kommunist.

  At man i sine unge dage har været tilhænger af at “knuse den zionistiske entitet” og i dag måtte være modstander af Israel – og derfor skal stilles til ansvar for det første, svarer til at man i uendeligheder skal sættes i bås med nazisme, fordi man har været medlem af smånazistiske grupper i sine unge dage, og nu er “islamkritiker”.

  Og… øh… ja… det er da lidt hyklerisk ikke at tugte sine egne for deres sjove forehavender i deres unge dage (eller så kort tid som midten af 00’erne), mens der er et behov for at hive udtalelser fra 1980 frem for at forsøge offentligt at miskreditere nogen, man har en fornemmelse af er meningsmodstander.

  Kommentar by Erich Lind — 10. februar 2011 @ 01:37

 7. Pointen med afsnittet om gale zionister var ikke at retfærdiggøre VS’ analyse, men mere at fremhæve, at man kan mene meget af det samme om Israel og zionister i dag, uden at være antisemit eller tilsigte en udslettelse af Israel. Endvidere baseredes venstrefløjserretorikken om at “knuse den zionistiske entitet” på et internationalistisk grundlag og ikke noget eksplicit antisemitisk, hvorfor jeg finder det meget betænkeligt i det hele taget at inddrage antisemitisme i sammenhængen af antizionisme. Den sovjetiske pseudovidenskab, zionologi, er dog en lidt anden historie.

  Kommentar by Erich Lind — 10. februar 2011 @ 02:00

 8. Apropos:

  http://www.bt.dk/danmark/labans-fanatiske-soen-vil-draebe-joeder

  Kommentar by Michael Jensen — 10. februar 2011 @ 02:53

 9. Underligt, men ligner ham en Erle ikke en jøde? Men hvad der findes vel jøder der er anti-semitiske antisionistiske?
  Og faren for at islamisterne tager over i Ægypten er ikke bare farligt for Israel, men hele mellemøsten og i yderste konsekvens os, da det så vil vælte ind i Europa med endnu flere nasylanter.

  Kommentar by odins bror — 10. februar 2011 @ 05:12

 10. -> Erich Lind

  “Jeg er sikker på, at man på denne blog ville se det som usaglig, dæmoniserende hetz mod islamkritiske sandhedsvogtere, hvis nogen drog frem nazistbaggrundene på en lang række kandidater for Sverigedemokraterne, der bl.a. har lokalbestyrelser, der er domineret af nazister, som pludselig har frasagt sig nazismen for at stride for “julafton” og naturen.”

  Personligt kan sådanne EXPO-historier ikke hidse mig op, men der er stor forskel. En Sverigedemokrat med nazist-baggrund ville aldrig under nogen omstændigheder kunne gøre karriere udi mellemfolkelig dialog og demokratisk udvikling.

  Kommentar by Kim Møller — 10. februar 2011 @ 06:47

 11. – Erich Lind, det er ligegyldigt om Erle luftede sit jødehad for 5, 10, 20 eller 30 år siden. Spørgsmålet er, om han stadig er motiveret af et sådant had og hvad han i givet fald reelt arbejder for i Ægypten.

  Og for at undgå ordkløveri, så er det for mig klart udtryk for anti-semitisme når man ønsker Israel udryddet.

  Du vil gerne beskylde Uriasposten for dobbeltmoral, fordi man her på bloggen ikke hidser sig op over SD-medlemmers (påståede) fortid. Hvorfor forholder du dig ikke til en langt mere dybtgående og farlig dobbeltmoral? Nemlig den samfundsmæssige forskelsbehandling af højre- og venstrefløjens anti-semitter?

  Anne Grete Holmsgaard står jo f.eks. ved sit formulerede jødehad fra 1980erne, uden at det har fået en døjt konsekvens for hende. Snarere tværtimod.

  Kommentar by Dog of God — 10. februar 2011 @ 09:56

 12. Jeg vil gerne skrive til Jacob Erle, men kan ikke finde en kontakt mail adresse.
  ER DER NOGEN SOM KAN HJÆLPE MIG?

  Kommentar by Otto Barreth — 10. februar 2011 @ 10:09

 13. 9.Odins bror.

  Det var en tanke der også faldt mig ind, da jeg så billedet af Erle.

  I USA f.eks. eksisterer der mange jøder der besidder en afsky for Israel og israelerne.

  Årsagen har jeg læst engang, men jeg kan ikke huske hvad denne gik ud på.

  Annge Grethe Holmsgaards afsky for jøder …..skulle der mon være jøder i hendes slægts historie – og hvad med Mogens Lykketoft, som også nærer en inderlig afsky for disse mennesker ?

  Man kan blive forundret af og til, når virkeligheden graves frem.

  Kommentar by Vivi Andersen — 10. februar 2011 @ 12:15

 14. Dansk-Egyptisk Dialoginstitut blev oprettet i 2005. Altså af den borgerlige? V-K regering.

  Jakob Erle – tidligere medlem af venstresocialisterne, tidligere medlem af SF, tidligere rejsefælle for Anne-Grete Holmsgaard ved det famøse PFLP besøg, nuværende radigal politiker – udnævnt til chef for dialoginstituttet i januar 2011. Altså under den borgerlige? V-K regering.

  Må jeg også lige minde om:
  Institut for menneskerettigheder – der iflg instituttests egen hjemmeside har en bemanding på ca 125 medarbejdere – blev oprettet i 2002. Altså under denh borgerlige? V-K regering.

  Dette er kun nogle få af de mange gaver vi har fået af den borgerlige? regering. Gaver der betales af statskassen d.v.s. skatteyderne.

  Og vi taler her om en regering, der er de såkaldte “gode” og “rigtige” i kultur- og værdikampen.

  Her går det godt fru kammerherreinde!

  Kommentar by Binee — 10. februar 2011 @ 12:38

 15. Der er et regnestykke der ALDRIG vil gå op. Islam. Man behøver ikke en bachelor, for at regne ud at Islam ikke er forenlig med et moderne liv, og en tidsregning der hedder 2011. Længere er den ikke.
  Ideologien har slået fejl gang på gang. Udover at den er ekstrem, og barbarisk, så fejler den også hvad angår samfundsform. Ingen med bare 1 gram fornuft i hovedet, går tilbage til en fuser. Og alligevel er der stadigvæk millioner, hvis ikke milliarder, af muslimer der stadigvæk køber Islams pakkeløsning. Bare vent til de løber tør for olie. Lad os se hvad der sker med de muslimske lande.

  Mon ikke det hele synker i grus kort og godt? Som et Sovjet der kollapser, i en helt naturlig proces?

  Hvem ved deres fulde fem ville ønske Enhedslisten, eller SF med 90 mandater? Og hvem ved deres fulde fem ville ønske Danmark skulle omdannes til et islamisk kalifat?

  Som om Egypten ikke også bliver endnu et fejlslagen projekt. De har ALLE forudsætninger for at fejle, og udvikle sig baglæns.
  Det er så forudsigeligt, og guderne må vide hvem der kan være så hjernelamme, at ligefrem tro at dialog og “demokrati” er vejen frem i et muslimsk land.

  Islam vil endnu engang kunne tilskrives et fejlslagent samfund fra A-Z. Uden oliepenge, kan man bare fantasere sig frem til hvordan mellemøsten ville se ud. Måske ville det ligne det sorte Afrika hvem ved?

  Kommentar by Endnu en vantro — 10. februar 2011 @ 15:47

 16. Lind,

  Ja jeg mener det er relevant, at fremdrage eksempelvis baggrund, herunder nazistiske aktiviteter, hos kandidater i SD. Og for den sags skyld hvem som helst der vil påvirke samfundet i en bestemt retning.

  Erle og Holmsgaard har SELV stemplet sig.

  At aktiviteterne ligger langt tilbage i tid gør for mig ingen forskel. Det der betyder noget er de, billedligt talt, vasker stemplet af sig offentligt på en måde der er troværdig.

  Det gør de ikke. Oveni piver de og deres proselytter så over, at de bliver “svinet”. Men jeg kan da sagtens se Holmsgaards problem. Jeg forlanger hun tager afstand til nogle holdninger og gerninger; hun forlanger på sin side, at jeg skal acceptere hendes holdninger og gerninger som legitime, hvilket jeg ikke vil.

  Kommentar by Hans Und — 10. februar 2011 @ 19:38

 17. Erle leverede et varmt forsvar for RAF i ”Baader-Meinhof-Gruppen – Derfor vold”, udgivet 1975, hvori man ikke alene tilkendegav fuld moralsk opbakning til angreb på amerikanere i Tyskland, men i det hele taget forsvarede RAF’s terror. Herlig fyr!

  Kommentar by Absalon — 10. februar 2011 @ 21:22

 18. ->16.Hans Und og 17.Absalon. At man har ligget i med forbrydere mod menneskeheden i Nationalsocialismens og Marxismens lejre kan jeg ikke glemme, men jeg mener ikke, man skal have klippet håret af eller straffes på anden måde, medmindre man har blod på hænderne dvs har foretaget ulovlige handlinger/svindlet i partiets øjemed. Der er jo en grund til at forbrydelser mod menneskeheden ikke kan forældes.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 11. februar 2011 @ 14:31

 19. a-mad, hæ hæ

  Jeg snakker hverken om pøbel reaktioner såsom hårafklipning eller om at gennemfører straffesager ved domstolene.

  Havde samfundet været moralsk sundt så var folk som Erle og Holmsgaard hverken blevet ansat eller valgt. – og de havde, ifald de ønsker at løbe efter disse positionen, selv foretaget det nødvendige moralske korrektur, som består i overbevisende, at lægge afstand til tidligere gerninger.

  Hvad jeg i mangel af “moralsk sundhed” ønsker er, at reglerne om, at man skal have en “pæn” vandel for at beklæde højere poster, blev anvendt.

  Og igen igen. Har en person med en “beskidt” vandel på overbevisende måde, f.eks. udstået et fængsels ophold + “noget mere” f.eks frivilligt socialt arbejde, alt efter karakteren af skidtet på vandlen, gjort sin vandel pæn igen, så skal vedkommende også have ret til at løbe efter disse poster. Og ikke bare det. Vedkommende skal også have ret til ikke i tide og utide, at blive udstillet på sin fortid.

  I og for sig har vi disse regler. De bliver bare ikke håndhævet, eller måske rettere; de er blevet perverterede (gjort omvendte).

  Havde Erle og Holmsgaard renset sig, så afstod jeg også gerne fra at bringe 27 år gamle forhold op. Endda fra det øjeblik det måtte ske.

  Men det har de ikke. Konsekvensen er at vi har ret til, igen igen at riste dem.

  Kommentar by Hans Und — 11. februar 2011 @ 15:09

 20. Apropos samfundets moralsk sundhed.

  Hvad jeg sigter til beskrives meget godt i disse to skrifter/blog poster.

  http://punditokraterne.dk/2011/02/10/g%C3%A6steindl%C3%A6g-alle-protagoras%E2%80%99-elever/#respond

  http://www.b.dk/kronikker/bare-man-kan-vise-sin-anstaendighed

  Måske jeg skulle kalde det et kollektivt anfald af protagrasme?

  Kommentar by Hans Und — 11. februar 2011 @ 15:17

 21. Tak for links/info 20-21.Hans Und. Enig langt henad vejen. De fleste, der har været troende marxister/nazister kan ikke slippe ‘troen’. Tag nu bare Ole Sohn som stod og heilede til DDR’s 40 års jubilæum. Højt på ærespodiet Unter den Lindens Nue Wache hyldest til sovjettropperne, der mod folkets vilje indførte proletariatets diktatur i den russiske besættelseszone og med udsigt til muren og dødszonen med de automatiske maskingeværer og hundene, der skulle umuliggøre republikflugt. Hvis han havde meldt sig ind i venstre efter sin moralske omvendelse, ville man have haft lettere ved at tro ham. Men Socialistisk Folkparti som en ønsker en om nødvendigt voldelig revolution. Nada! :(

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 11. februar 2011 @ 15:31

 22. Ole Sohn, hvis du havde meldt sig ind i partiet Venstre efter din moralske omvendelse, ville jeg have haft lettere ved at tro dig. Men Socialistisk Folkparti som ønsker en – om nødvendigt – voldelig revolution, der indfører proletariatets diktatur. Nada!

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 11. februar 2011 @ 15:38

 23. Apropos, antimax,

  Så har Vittighedsbladet DesInformation, oversat fra Guardian, en relevant artikel om det socialistiske straffesystem og dets konsekvenser. Emnet er tatoveringer, apropos en anden post…

  http://www.information.dk/259191

  Ja, jeg læser jo ikke smuds, medmindre det er i studie øjemed og engang imellem falder der god bider af…

  Kommentar by Hans Und — 11. februar 2011 @ 15:44

 24. Vi har IKKE demokrati her i landet!
  Vi lyver for os selv,

  Flertallet her vil IKKE indvandring
  Flertallet vil IKKE moskeer
  Flertallet vil IKKE mere EU.

  ER det demokrati, at vi så fortsat tvinges til mere AF DET, VI IKKE VIL?

  VI LEVER I ET PSEUDO-DEMOKRATI

  Kommentar by L. johs — 11. februar 2011 @ 22:39

 25. Uanset emnet – kan ingen af os gøre noget som helst, med mindre vi kræver ÆGTE demokrati.
  Alt og alle vil overrende os!

  Kommentar by L. johs — 11. februar 2011 @ 23:59

 26. Vores “såkaldte” demokrati – synes ret så meget udenfor flertallets mening?

  Kommentar by L. johs — 12. februar 2011 @ 00:02

 27. […] var Anne Grete Holmsgaard efterfølgende med til at formulere en fælles erklæring mellem VS og PFLP, som sagde, at det var ‘nødvendigt’, at palæstinenserne fortsatte deres kamp mod […]

  Pingback by Anne Grethe Holmsgaards fortid « Hodjanernes Blog — 13. februar 2011 @ 00:57

 28. 23.Hans Und. Tak for linket. Jeg havde hørt noget om dissidenttatoveringer, men var ikke klar over at de så sådan ud. Det er en fabelagtig dissidentkultur marxismen skaber. Utrolige lidelser skaber enorme helte. Gulag skabte også heroisme i den totale fornedrelse. Jeg husker en historie fra toppen af den kolde krig, som jeg læste i Politiken af alle steder, om en flygtet fra Gulag, der havde gået hele vejen til Finland på Teefer, som var te kogt totalt koncentreret – åbentbart ét af mange Gulag-fif. Han var dog ikke sikker på, at finnerne ikke ville sende ham tilbage (den såkaldte Finlandisering kendte han måske?), så han gik for en sikkerheds skyld videre hele vejen til Stockholm og søgte om asyl dér og fik den selvfølgelig. Et problem for Gulag-flygtningene var, at de indfødte sibiriske nomader fik 100 rubler pr hoved af Gulag-flygtninge, de kunne aflevere. Så kom de om foråret og afleverede deres sække med hoveder, de havde samlet over vinteren og fik pengene udbetalt. Reagan overdrev ikke da han kaldte Sovjetunionen for ‘ondskabens imperium’.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 15. februar 2011 @ 02:25

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper