1. marts 2011

McHangama: ‘Menneskerettighedsbegrebet “må afgrænses” i forhold til almindelig politik

For nogle år siden valgte FN efter en hemmelige afstemning, at tildele Libyen formandskabet for Menneskerettigheds-kommissionen. USA var imod, men med hjælp fra Sydafrika og Nelson Mandela lykkedes det Gaddaffi at vinde afstemningen. FN har forlængst mistet sin legitimitet.

God klumme af Jacob McHangama på Berlingske Blogs – Menneskerettigheder kræver national forankring.

“Sagen om de ulovlige afslag på statsborgerskab synes ingen ende at tage. Det er klart, at integrationsministeriet i den konkrete sag naturligvis bør følge gældende ret i henhold til en konvention som Danmark frivilligt har tiltrådt. Men sagen bør også føre til en debat om i hvor høj grad og i hvilke tilfælde Danmark bør ratificere internationale konventioner.

Oprindeligt har tanken givetvis været at disse konventioner i vidt omfang alene udgjorde politiske hensigtserklæringer som Danmark uden større risiko kunne tiltræde for dermed ikke at underminere sin rolle som fortaler for en international retsorden og kampen for menneskerettigheder. Men som det ses af både statsløsesagen og eksempelvis udvidelsen af racismeparagraffen i 1971 som følge af ratificering af racekonventionen, kan FN-konventioner medføre konsekvenser for national ret. …

Umiddelbart kunne det således virke som om, at Danmark i vidt omfang overtræder grundlæggende menneskerettigheder. … Lad os eksempelvis tage anbefalingerne til Danmark fra FNs Komité om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder. I en anbefaling til Danmark skriver Komiteen:

“The Committee recommends that the State party continue taking measures for the effective implementation of programmes to prevent the consumption of illicit substances, tobacco smoking and alcohol abuse”. Det vil altså styrke menneskerettighederne hvis Danmark slå hårdere ned på danskernes frihed til at nyde tobak og alkohol.

Komiteen der er ansvarlig for Kvindekonvention anbefaler, at Danmark indfører positive særbehandling I form af kvinde-kvoter i relation til folketings- og kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt i forhold til universitetsansatte og ledere i erhvervslivet.

Komiteen der er ansvarlig for racekonventionen kritiserer Danmark for ikke at tiltale flere personer for overtrædelse af racismeparagraffen (herunder Jyllands-Posten for publicering af Muhammed-tegningerne), samt for at skoler og kulturlivet generelt ikke giver indvandrere og minoriteter tilstrækkelig information om deres kultur og den kulturelle diversitet i Danmark. …

Dette er blot et lille udpluk af anbefalinger som FN komiteer mener Danmark burde indføre for i højere grad at efterleve internationale menneskerettigheder. Det er dog også klart, at langt de fleste af disse anbefalinger vedrører emner der har meget lidt at gøre med en traditionel opfattelse af grundlæggende menneskerettigheder og afspejler, hvad vi i Danmark ville betegne som politiske opfattelser af ret og vrang. En række af anbefalingerne er endog direkte i konflikt med andre menneskerettigheder såsom ytringsfrihed og lighed for loven.

Både menneskerettighedsdomstolens aktivistiske fortolkning… og den knopskydning af menneskerettighederne som stadigt flere FN konventioner og FN komiteers fortolkning heraf har medført resulterer i en udvanding af selve menneskerettighedsbegrebet. Hvis en nedsættelse af sociale ydelser til børnefamilier er en menneskerettighedskrænkelse på linje med at fængsle politiske modstandere bliver relativiseringen total.

Menneskerettigheder har netop værdi fordi de fungerer som en slags trumf, der betyder at selv demokratiske flertal ikke kan gribe ind visse grundlæggende områder af det menneskelige liv, med mindre der foreligger meget stærke grunde. Denne status betyder, at menneskerettigheder må afgrænses i forhold til mere almindelige politiske emner, der må afgøres i henhold til demokratiets uperfekte flertalsmekanisme. I takt med menneskerettighedernes relativisering vil appelleren til grundlæggende menneskerettigheder i stigende omfang blive mødt med ligegyldighed…

Er det… primært internationale organer og domstole der udvikler menneskerettigheder ”fra oven” ud fra abstrakte principper og i strid med de grundlæggende rammer som menneskerettighedernes legitimitet er snævert knyttet til mister menneskerettighedsbegrebet både sin moralske værdi og praktiske betydning.”

Oploadet Kl. 19:28 af Kim Møller — Direkte link10 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/23410/trackback

10 Comments »

 1. Jeg skal da så sandelig love for, at JMcH har ændret tonen på sit klaver.

  Pointen er klar – En menneskerettighed er ikke en menneskerettighed, blot fordi at et begrænset FN organ påstår det.

  Kommentar by Kbh — 1. marts 2011 @ 21:02

 2. Danmark skal opsige de FN Konventioner det har tiltrådt – uden folkets viden og medvirken.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 1. marts 2011 @ 21:25

 3. Det kunne være relevant godnat læsning for en statsminister, som havde en ambition om at hævde vor nations fortsatte selstændige beslutningsdygtighed. Men det har han ikke. Hans sleske klæben sig til det voksende antal af forskellige konventioner, forfattet blandt andet af alverdens tyranniske diktaturer, er kvalmende, men falder godt i tråd med ønsket om at indlemme Danmark i Europas forenede Stater. Regeringen arbejder heftigt på dette projekt. Vi kan lige så godt vænne sig til tanken om at Christiansborg bliver “landsbyens” forsamlingshus. Det er her de vigtige beslutninger vedrørende indkøb af papir og blyanter vil blive taget. Det er her en ny klasse af bukkende og skrabende medløbere vil få sæde. Oprøret vil aldrig komme fra disse lokaler.

  Kommentar by EH — 1. marts 2011 @ 23:01

 4. Besynderlig hvad man er vidne til i disse dage. Alle politikere – fra venstre til højre – og alle medier – fra venstre til venstre – skriger op om de forfærdelige diktatorer i Mellemøsten og omegn, og at de skal forlade scenen. Samtidig kræver alle politikere – fra venstre til højre – og alle medier – fra venstre til venstre – at disse diktatorers politik (gennem diverse FN bestemmelser), skal være gældende lov i Danmark. Jeg fristes til at konkludere, at hvis vi har demokrati, er denne styreform stærk overvurderet.

  Kommentar by Jens A — 2. marts 2011 @ 00:03

 5. Citat fra Grundloven:

  >>§ 20
  Stk. 1.
  Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
  Stk. 2.
  Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindlige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.<>§ 44
  Stk. 1.
  Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov.

  Skulle BRH have overtrådt denne paragraf i Grundloven ?<>§ 32

  Ethvert nyt medlem afgiver, når hans valg er godkendt, en højtidelig forsikring om at ville holde grundloven.<<

  Hvorfor har jeg ingen tiltro til alle de venstreforfløjne ?

  Kommentar by Janette Lund — 2. marts 2011 @ 07:10

 6. Her følger lidt uddrag fra artikel om FN-systemet og Vestens skoledrengeagtige opførsel overfor alle slynglerne i FN.

  http://synopsis-olsen.blogspot.com/2009/12/fn-skal-vk-det-er-folkets-fjende.html

  Ved en senatshøring sagde en forsker:”Det vil blive ekstraordinært vanskeligt nu at forsvare fortsat involvering i en organisation som FN, der støtter krige, stiller sig på den enes side, eller forsøger sig med uigennemførlige resolutioner, giver plads for international krænkelse i stedet for diplomati, og som er skyldig i de mest afskyvækkende eksempler på selektiv retfærdighed.”

  Historikeren Richard Landes indførte udtrykket “demopater” for at beskrive sådanne institutioner. Demopaterne “benytter demokratisk sprogbrug og går ind for menneskerettigheder men kun når det tjener deres interesser. Demopaterne forlanger streng overholdelse af menneske ‘rettigheder’ men anvender ikke selv disse grundlæggende rettigheder….overfor deres egen handlemåder.”

  Det er snarere, folkefjende nummer eet. Det er kommandocenter for udklædte nationer, mange af dem direkte despotiske og etparti kleptokratier, andre tredje-verdens forurettede der er besluttede på at flå de udviklede nationer for støttemidler og at sikre overførslen af velstand til deres egne skattekamre, og andre igen sløve forsonere og kollaboratører – Spanien, United Kingdom, Nederlandene, Skandinavien – der gradvist overdrager deres ret til troværdig suverænitet.

  Kommentar by synopsis-olsen — 2. marts 2011 @ 08:45

 7. > 6.
  Ja, Olsen, det er en kedelig situation. Hvordan er det kommet så vidt?

  De vestlige demokratier havde efter 2. Verdenskrig en drøm om at skabe en international retsorden med FN som instrument. Den skulle bl.a. forhindre fremtidige krige, idet uenighed skulle løses ved forhandling. Man havde prøvet det samme efter 1. Verdenskrig med Folkeforbundet med dårligt resultat, men nu skulle det lykkes. Uoverensstemmelser mellem staterne skulle løses lige så civiliseret som uoverensstemmelser mellem borgerne inden for de enkelte stater.

  Desværre kan systemet kun fungere mellem demokratiske, civiliserede lande. Diktaturstater af enhver observans vil aldrig gå ind i en organisation som FN med gode hensigter, de vil blot bruge den som redskab. Og alle stater vil, når det virkelig bliver alvor, kun stole på egne magtmidler, samt eventuelle pålidelige allierede. FN som overstatslig autoritet er en umulig drøm.

  Desværre er tilslutning til denne drøm blevet en del af den etablerede stuerenhed i den vestlige verden, lidt ligesom at være imod synd. Det er nærmest umuligt at pille ved de formelle strukturer.

  Så vejen frem her og nu må være at håndtere hver enkelt sag rationelt og afventende, i stedet for automatisk at underkaste sig alt, hvad der kommer fra FN og dets organer, hvor flertallet udgøres af forskellige varianter af stater, der ikke bryder sig om den vestlige verden.

  Kommentar by Gunnar Biering — 2. marts 2011 @ 11:27

 8. @ kbh

  McHangama har ikke ændret tonen det mindste. Han er altid på den side, der værner om principperne i en retsstat. Om man så kan lide det eller ej.

  Kommentar by Mikker — 2. marts 2011 @ 14:51

 9. Enig med Mikker.

  Jacob McHangama holder om nogen en konsekvent tone, i alle de forhold han har en offentlig holdning til.

  Der kan ikke sættes en finger på hans udmeldinger. Jeg opfatter han som et stort aktiv for landet.

  Kommentar by Anonymous — 3. marts 2011 @ 22:18

 10. Mchangama, ikke McHangama. Han er så vidt jeg af delvis afrikansk afstamning, hvorfra navnet stammer, og ikke skotte. Honest mistake.

  Kommentar by Søren Friis — 4. marts 2011 @ 19:22

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper