1. marts 2011

DF: Danmark giver statsborgerskab til palæstinensere selvom de ikke opfylder betingelserne

Politiken mener vi har at gøre med en ny tamilsag, og hvis seneste nyhedsbrev fra Dansk Folkeparti står til troende, så er der i hvert fald en forvaltningssag eller en sag om ulovlig embedsførelse. Lov er lov, og hvis oppositionen er utilfreds med gældende dansk lov, så må de ændre den når de får magten, fremfor at presse Rønn-Hornbech ud i ulovligheder. Pia Kjærsgaard kommenterer – Palæstinensersag skal kulegraves fra A til Å

“Medierne har i den forbindelse budt danskerne på to ting: På den ene side dramaet omkring ministeren og venstrefløjens krav om, at få alle kort lagt på bordet. På den anden side en lang række interviews med velfungerende, fuldt integrerede palæstinensere, man ikke kan undgå at have sympati med.

Men er det hele historien? Drejer det her sig om forfulgte uskyldigheder med krav på dansk statsborgerskab, fordi en konvention tilsiger det? Eller drejer det sig om partier i Folketinget, der blæser til storm mod en minister? Så enkelt er det slet ikke.

Når Socialdemokratiet, Folkesocialisterne, de radikale og Enhedslisten vil have Birthe Rønn Hornebech til at stå skoleret, skyldes det et naturligt ønske om at miskreditere regeringen mest muligt med et valg inden for rækkevidde. Når Dansk Folkeparti forholder sig afventende, er årsagen, at vil have klarhed over, hvad Danmark i grunden har forpligtet sig til. Vi kræver svar på, om konventionen om statsløses rettigheder automatisk annullerer Folketingets grundlovsfæstede ret til at tildele indfødsret.

Og så ønsker vi som noget helt indlysende svar på, hvorvidt konventionen også dikterer statsborgerskaber tildelt til kriminelle statsløse udlændinge.

Takket være et krav fra Dansk Folkeparti fik vi i 2005 gennemført en undersøgelse af de 321 palæstinensere, som i 1992 fik opholdstilladelse på baggrund af en særlov, efter at de havde holdt Blågårds Kirke på Nørrebro besat. Det viste sig, at 74 procent af gruppen levede af overførselsindkomster, og at 42 procent havde begået kriminalitet eller var blevet idømt en bøde på mere end 1500 kroner. Forpligter en konvention os virkelig til at give disse mennesker dansk statsborgerskab?

Mens TV har travlt med at fremstille palæstinenserne som en velfungerende og urimeligt behandlet gruppe, viser virkeligheden langt flere nuancer. Men netop med mediernes behandling in mente, forekommer det ikke underligt, at en nyoprettet ”statsborgerforening” under ledelse af SF Europa Parlamentskandidaten Fathi El-Abed nu arbejder på at give de afviste statsløse erstatning for tort. Paragraffen, som skal tages i anvendelse, blev også brugt af de beboere, som blev fordrevet fra Thule-basen i 1953.

Skamløsheden er grænseløs. I Thule fordrev man mennesker, der havde boet på stedet i generationer, og som mistede adgang til værdifulde jagt- og fiskeområder. De statsløse palæstinensere har derimod haft nøjagtigt samme adgang til at ernære sig selv og opholde sig i Danmark som danske statsborgere. Hvori består det økonomiske tab?

Venstrefløjen kræver en uvildig kommission til at undersøge afslagene til de statsløse palæstinensere. Men hvis en uvildig kommission skal undersøge noget som helst i denne sag, burde det snarere være Danmarks deltagelse i FNs konventioner og fortolkningen af disse. Må jeg i øvrigt minde om, at der ER blevet tildelt statsborgerskaber til flere statsløse palæstinensere – ad flere omgange.

Sidste gang var den 16. december 2010, hvor 35 palæstinensere af Folketinget fik statsborgerskab. 16 af disse opfyldte ikke vandelskravet – hvilket blandt andet vil sige, at de havde begået kriminalitet – 18 opfyldte ikke sprogkravet, 11 opfyldte ikke kravet om at være fri fra offentlig gæld og fem kunne ikke forsørge sig selv, ligesom 15 ikke opfyldte kravet om tidsubegrænset opholdstilladelse.

Har nogen krævet en undersøgelse af, hvordan det kunne lade sig gøre? Kort sagt: dikterer en forældet konvention fra 1961 os at tildele statsborgerskaber til personer, som ikke lever op til kravene i den lovgivning, et flertal i Folketinget har besluttet? Det er det virkelige – og desværre oversete – spørgsmål i denne sag.”

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/23441/trackback

24 Comments »

 1. Det landsskadelige element Fathi Al-Abed har politianmeldt Pia Kjærsgaard:

  http://avisen.dk/pia-kjaersgaard-politianmeldt-for-tavshedsbrud_142556.aspx

  Kommentar by Hr. Snusk — 1. marts 2011 @ 17:25

 2. 2.Hr. Snusk

  Fathi Al-Abed er et regulært usympatisk menneske!

  Jeg har et anderledes særdels krftigt udtryk for denne ka´rl, men er for høflig til at skrive det.

  Vil ønske han ville dampe af hjem til hans familie i enten Gaza eller Vestbredden.

  Danmark har ikke brug for den trouble-maker !

  Kommentar by Vivi Andersen — 1. marts 2011 @ 17:43

 3. ENDELIG – Pia Kjærsgaard !

  Tak for det og lad os se der sker noget angående disse forrykte sager!

  Kommentar by Vivi Andersen — 1. marts 2011 @ 17:45

 4. Det er nyt at internationale konventioner overtrumfer den danske grundlov. Jeg erindre i alle tilfælde ikke at have stemt om det!
  Grundloven siger tydeligt at kun grundloven og et folketingsmedlems samvittighed kan afgøre lovgivningen i Danmark!
  Hvis vi mener at vi ikke ønsker at modtage kriminelle indvandere, kan jeg ikke se at vi er forpligtet til det.

  Kommentar by Andreas — 1. marts 2011 @ 17:49

 5. Krarup sagde i P1-Debat at 13 af de 35 der var blevet afvist, havde domme fra deres hidtidige ophold i Danmark.

  Kommentar by Mr. Creosote — 1. marts 2011 @ 18:21

 6. Måske Zenia Stampe vil tage sig af ham?

  Kommentar by Hr. Snusk — 1. marts 2011 @ 18:36

 7. Godt med en frisk og kritisk vinkel af disse araberes sager. DDR er gået helt i selvsving med nyheder om denne ligegyldige “statsløse” bagatel af en sag.

  Men hvorfor blev jellingestenen ikke fuldt til dørs. Jeg må ærligt indrømme at jeg bliver lidt irriteret over at den ikke blev fulgt til dørs blot fordi der ikke var tale om en muslim :). Nu hvor Uriasposten trods alt dækkede den fra dag 1 med diverse konspirationsteorier til følge.

  Kommentar by Endnu en vantro — 1. marts 2011 @ 18:50

 8. Jeg er helt enig med Pia Kjærsgaard.

  Jeg tror desværre bare ikke at der vil blive taget hensyn til hendes argumenter. Selvom hun har den indflydelse hun har. Selvom hendes argumenter er saglige. Medierne har i forening med de røde partier allerede afgjort sagen.

  Kommentar by Sigwar — 1. marts 2011 @ 19:01

 9. De røde har altid så ondt i røven over dem.

  Kommentar by Spinner — 1. marts 2011 @ 19:02

 10. En ting JEG ikke kan få til at rime:

  Hvorfor har disse arabere eller deres forældre ikke allerede fået statsborgerskab i de arabiske lande de er flygtet til Danmark fra? Gælder konventionen ikke der?

  Stort set alle arabiske lande har love, der forbyder at give statsborgerskab til “palæstinensere”. Hvorfor gøres konventionskravet ikke gældende overfor dem?

  Kommentar by Henrik — 1. marts 2011 @ 19:03

 11. Det viser sig at være lidt mere indviklet, end medierne gerne vil gøre det til (fra et læserbrev):

  http://www.information.dk/260183

  Er sagen om behandlingen af de statsløse nu også så entydig? Det, sagen i praksis drejer sig om, er jo ikke statsløse generelt, men statsløse palæstinensere.

  Når det drejer sig om denne gruppe, fremgår det af artikel 1 i 1954-konventionen, at statsløse palæstinensere eksplicit undtages. Da denne er ’moderkonventionen’ til 1961-konventionen, må det samme således gælde denne. Det fremgår i øvrigt eksplicit af UNHCR’s mandat, at det netop ikke omfatter denne gruppe.

  De forpligtelser, som følger af konventionerne, omfatter således ikke som udgangspunkt statsløse palæstinensere. Så kan man selvfølgelig vælge at give statsløse palæstinensere de samme rettigheder som andre statsløse grupper. Man kan jo også vælge at tolke ordlyden i 1954-konventionen mere vidtgående.

  Begge dele vil imidlertid være politiske valg og ikke noget, der synes at følge af folkeretlige forpligtelser og deraf følgende retskrav.

  Inden man gør Danmark til en paria i Verdenssamfundet, hører det også med til billedet, at 1961-konventionen fortsat kun er ratificeret af et fåtal af lande heriblandt stort set ingen arabiske lande. Rettighederne for palæstinensiske flygtninge her står langt tilbage fra Danmark og Europa, men det er jo en helt anden sag.

  Kommentar by Henrik — 1. marts 2011 @ 19:16

 12. -> Endnu en vantro

  “Men hvorfor blev jellingestenen ikke fuldt til dørs. Jeg må ærligt indrømme at jeg bliver lidt irriteret over at den ikke blev fulgt til dørs blot fordi der ikke var tale om en muslim :) . Nu hvor Uriasposten trods alt dækkede den fra dag 1 med diverse konspirationsteorier til følge.”

  Der er masse af sager, jeg ikke har fulgt til dørs, og der er intet ukorrekt i posteringen. “Sporede pegede entydigt” på en indvandrer fra Nørremarken. I en artikel i Vejle Amts Folkegblad efter sidste opdate,, citeres politiet for, at “han er pæredansk og fra lokalområdet”, men som altid søger jeg navnet. Selvom drengen har en diagnose, så er han tydeligivis ikke retarderet, og er i stand til at tage toget frem og tilbage mellem Jelling og Vejle. Det kan godt være han skrev PERKER pga. Marwans album, men det lyder ikke særligt sandsynligt, at en Jellingfyr sådan lige af sig selv skriver tags for Nørremarken (Vejle), og da slet ikke Gelwane. Et tag har en historie.

  Med har med andre ord, forsøgt at identificere drengen, og vil ikke lave den sidste opdate FØR jeg har afprøvet alle muligheder i den henseende.

  Jeg ved godt Polyb angriber fra alle vinkler, men det rører mig altså langsomt. Jeg pointerer specifikt i indledningen, at intet tyder på, at hærværket “er en kulturpolitisk kommentar”.

  Kommentar by Kim Møller — 1. marts 2011 @ 19:24

 13. Grundlovens §44 fastslår at “Ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov”. Denne bestemmelse kan Folketinget ikke på nogen måde tilsidesætte, fx ved at tiltræde en konvention. Det er da også fortsat sådan at kun Folketinget kan vedtage en lov om indfødsret meddelelse.

  Men den FN-konvention sagen drejer sig om, er ikke derved død og magtesløs. Så vidt jeg kan se, er der to forhold.

  Det ene er mellem Danmark og FN. Dette forhold er ikke det væsentligste i denne sag, men man bør selvfølgelig enten overholde en konvention eller opsige den.

  Det andet er mellem Folketinget og Integrationsministeriet. En konvention af denne art, og som Folketinget har tiltrådt, må opfattes som et pålæg fra Folketinget til ministeriet om dets lovforberedende arbejde. Dette pålæg har ministeriet ikke fulgt.

  Kommentar by Niels P. — 1. marts 2011 @ 19:33

 14. Folketinget er den egentlige synder i denne sag.
  Det har tiltrådt den skæbnesvangre konvention uden at spørge det danske folk.
  Det er en klar suverænitets overskridelse.
  Derfor er statsborgerskabene til palæstinenserne grundlovsstridende.
  De kræver folkeafstemning.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 1. marts 2011 @ 20:08

 15. Der er ikke tale om suverænitetsafgivelse, for Folketinget har fortsat den lovgivende magt på området.

  Kommentar by Niels P. — 1. marts 2011 @ 20:57

 16. Det ER afgivelse af suverænitet, når Folketinget ikke suverænt kan bestemme indholdet af de love, det vedtager.

  Kommentar by Henrik Ræder Clausen — 1. marts 2011 @ 22:19

 17. > 14. Grundlovens bestemmelse af indfødsrets meddelelse ved lov i Folketinget kan slet ikke tilsidesættes. Tiltrædelse af konventionen binder ikke Folketinget. Det bestemmer selv om det vil vedtage en lov om indfødsrets meddelelse. Gennem de sædvanlige procedurer med forelæggelse af lovforslag, udvalgsbehandling, ændringsforslag og endelig vedtagelse eller forkastelse.

  Danmark er ikke besat, og ingen kan tvinge Folketingsmedlemmerne til at stemme på en bestemt måde imod deres vilje. Hvis der var et folketingsflertal mod FN-konventionen, kunne det også beslutte at Danmark skulle træde ud af den.

  Kommentar by Niels P. — 1. marts 2011 @ 23:25

 18. > 17 Fejlhenvisning til indlæg 14. Jeg mente indlæg 16.

  Kommentar by Niels P. — 1. marts 2011 @ 23:27

 19. DK skal under INGEN omstændigheder undergrave retten til selv at bestemme!
  Konventioner? Aldrig – såfremt DE ikke lever op til den!

  Kommentar by L. johs — 2. marts 2011 @ 01:34

 20. Hvor er det dog typisk for disse nasserøve at de straks prøver at lave økonomisk plat på sagen med deres krav om erstatninger. Nu ved vi hvad vi kan vente os af denne flok.

  Kommentar by Danskeren — 2. marts 2011 @ 05:26

 21. Danmark står ikke alene med problemerne.

  ”VG Nett) 25-åringen er dømt for nærmere 30 straffbare handlinger, og siktet for overfallsvoldtekt. Han er for lengst utvist fra Norge, men kan likevel gå fritt rundt i Oslo med dagens regelverk.” (Norge 2011)

  h t t p://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10082547

  Kommentar by Liva — 2. marts 2011 @ 11:48

 22. Hvor lang tid har disse personer, det drejer sig om egentlig ventet?
  Er de ikke snart fra tiden før fogh kom til? Altså et levn helt fra nyrup tiden?
  Født imens nyrup var statsminister og måske endda før hans tid også?

  Kommentar by Peter — 2. marts 2011 @ 14:40

 23. Danmark er ikke det nærmest sikre land for “flygtninge” fra f.eks. middelalderøsten og afrika. Den dansk stat bør derfor, så vidt det er muligt, transportere “flygtninge” fra disse områder tilbage til det først sikre land i “flygtningenes” nærområde.

  Kommentar by Jørgen — 2. marts 2011 @ 20:18

 24. ->Jørgen. Enig. Hvornår starter vi? Måske når vi når ½ mio?

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 3. marts 2011 @ 09:37

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper