14. maj 2011

“… Bæk Simonsens udtalelser virkede mere som ønsketænkning end som koldsindig analyse”

Lang interessant kommentar af Klaus Wivel om Jørgen Bæk Simonsen og Ole Wohlers Olsen i weekendavisen – Ambassadørerne (ikke online).

“Jeg samler ikke normalt på gamle citater. Men et interview skrev jeg dog ned år tilbage med henblik på eftertiden, og jeg blev mindet om det, da jeg for et par uger siden hørte et program på P1 kaldet Verden ifølge Gram. I studiet hos Steffen Gram sad Ole Wøhlers Olsen og Jørgen Bæk Simonsen, begge med en lang årrække bag sig i Syrien, den første som ambassadør, den anden som direktør i Det Danske Institut i Damaskus. Programmet blev sendt 26. april 2011, da syriske tanks for længst var sat ind mod de demonstranter, der mente, at der måtte være andre måder at lede landet på end den, Assad-familien har leveret i fire årtier.

Det handlede om, hvorvidt religion spiller en rolle i demonstrationerne i Mellemøsten, og det kunne de begge blankt afvise. Ligesom de kunne afvise, at der overhovedet har været religiøse optrin mellem styret og befolkningerne i Syrien.

»Jeg har ikke levet i noget samfund, der i den grad har været præget af gensidig religiøs respekt og tolerance,« sagde Ole Wøhlers.
Professor Jørgen Bæk Simonsen havde ikke i sinde at modsige sin samtalepartner: »Regimet har indtil for ganske nylig sat en betragtelig ære i at få religiøse grupperinger til at kunne trives side om side. I det offentlige rum har der ikke været bare antydninger af religiøse konflikter,« fastslog han.

Det var denne insisteren, denne kategoriske benægtelse af, at der kunne være blot den mindste religiøse splid i Mellemøsten, som slog mig. Kristne især i Egypten bliver forfulgt af islamister i denne tid som aldrig før, vi ser den ene massakre efter den anden – meget af det sket, efter at de lykkelige demonstrationer på Tahrirpladsen i Cairo har fundet sted. Også fra Syrien er der kommet rapporter om tilsvarende religiøse forfølgelser, om end ikke i nær så alvorlig grad.

Wøhlers’ og Bæk Simonsens udtalelser virkede mere som ønsketænkning end som koldsindig analyse…

P1 programmet fik mig til at tænke på en udsendelse, jeg hørte med Jørgen Bæk Simonsen i ugerne inden de danske ambassader stod i brand i vinteren 2006. Jeg kunne huske, at jeg havde hørt programmet to gange igennem, i anden ombæring med pen og papir, så forbløffende synes jeg, Jørgen Bæk Simonsens udtalelser var.

Dengang var islam -forskeren fra Carsten Niebuhr Instituttet på Københavns Universitet netop kommet hjem efter fire år som direktør for Det Danske Institut i Damaskus, og han blev bedt om at forholde sig til islam-debatten herhjemme.

»Tonen i debatten er blevet væsentlig mere skinger,« sagde han og tilføjede, at gennem hele Europa var den siden midten af 90erne blevet værre og værre. … Synspunktet har bestemt noget for sig, men det var tilføjelsen, det spejl af skam, Bæk Simonsen holdt op for sine lyttere, som virkelig optog mig.

»Der er markante forskelle fra debatten i Europa over for andre steder i verden. Går man for eksempel til Mellemøsten, har man en århundrede lang tradition for at være meget forskellige. Her er indbyrdes varianter af forskellige udformninger af, hvad det vil sige at være menneske.« Europa kunne lære tolerance af Mellemøsten, sagde han.

Hørte jeg rigtigt? Jeg må erkende min egen begrænsning her. Jeg har aldrig været i Syrien, så mine forestillinger om, hvordan denne angiveligt fine tradition for rummelighed egentlig udmønter sig i praksis, har jeg kun fra pressen, menneskerettighedsorganisationer, syriske dissidenter og den slags, andenhåndskilder altså. De kilder fortæller den modsatte historie af Wøhlers og Bæk Simonsen. Og da begge parter ikke kan have ret, har jeg valgt side. Jeg vil tillade mig at hævde, at både Wøhlers og Bæk Simonsens balancenerve af en eller anden grund er slået alvorligt ud af kurs. At deres verdensbillede er vendt på hovedet.

… Og jeg vil tillade mig at hævde – jeg mener, der er ganske omfattende dokumentation for den påstand – at styret allerede var i krig med sin befolkning dengang i vinteren 2006, hvor Bæk Simonsen fremhævede sit lykkesamfund af forståelse og respekt på bekostning af den skingrende europæiske intolerance. Den syriske rummelighed har aldrig omfattet religionskritikere. Eller kritikere i det hele taget. Endsige afvigere af enhver art.

Afbrændingen af danske ambassader i Damaskus og Beirut, som vi i dag ved, den syriske stat orkestrerede, var et billede på, hvad der skete med Syriens egne borgere, hvis de forsøgte noget tilsvarende som de danske tegnere.

Vender man øret væk fra Wøhlers og Bæk, hører man således noget helt andet: Syrien er ifølge den amerikanske menneskerettighedsorganisation Freedom House blandt verdens mest tyranniserende lande, en politistat, slet og ret, med stasiagenter, torturfængsler, forsvindinger af og drab på dissidenter samt undertrykkelse af religiøse, nationale og seksuelle minoriteter.

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/25286/trackback

19 Comments »

 1. Klaus Wivel undgår behændigt at fortælle, at Wøhlers er muslimsk konvertit. Ikke, at det undskylder hans og Bæk Simonsens vrøvlerier, løgne og apologi, men det sætter det hele lidt i perspektiv.

  Måske også Bæk Simonsen har konverteret? Det vil da give lidt mere mening til de alt for store mængde bs, vi lidt for tit hører fra dén kant.

  -Jens B.

  Kommentar by Jens B. — 14. maj 2011 @ 15:40

 2. “Jeg vil tillade mig at hævde, at både Wøhlers og Bæk Simonsens balancenerve af en eller anden grund er slået alvorligt ud af kurs.”

  Det kunne være særdeles interessant, at få gennemlyst bl.a. de to personers økonomiske forhold.

  Kommentar by Hans Und — 14. maj 2011 @ 16:23

 3. Ja og Uffe Ellemann’s – måske et eller andet tobaksfirma er overtaget af Saudi’erne -)
  http://www.bt.dk/nyheder/philip-morris-undskyld-ellemann

  Kommentar by anno — 14. maj 2011 @ 16:47

 4. Weekendavisen har også en lang artikel om Indonesien.
  Også der vokser islamistiske grupper frem.

  Det skal nok gå godt. Indonesien, Syrien, Egypten ……

  Kommentar by superman — 14. maj 2011 @ 17:45

 5. Som anno gør opmærksom på i en anden tråd er artiklen (“Ambassadørerne”) faktisk online på http://www.weekendavisen.dk/smarticle/view/3

  Kommentar by Tintin — 14. maj 2011 @ 18:15

 6. Surprise – Ole Wøhlers Olsen er konvertit:

  Wikipedia:
  “Ole W. Olsen, der er praktiserende muslim, har været ansat i det danske udenrigsministerium siden 1969. I forbindelse hermed har han udover ovennævnte lande gjort tjeneste i Marokko, Saudi Arabien, Rwanda, Chile og Peru. I 1993 foretog han en Hadj pilgrimsfærd på cykel til Mekka.”

  Så ved man jo godt hvordan man skal tolke: »Jeg har ikke levet i noget samfund, der i den grad har været præget af gensidig religiøs respekt og tolerance,« sagde Ole Wøhlers.

  Føj da!

  http://da.wikipedia.org/wiki/Ole_W%C3%B8hlers_Olsen

  Kommentar by Tintin — 14. maj 2011 @ 21:11

 7. Det, der gør udtalelserne interessante er slet ikke udtalelserne i sig selv, men at de herrer har frit lejde til at fremsætte dem uimodsagt i vide kredse. Det er et helt segment, der her afslører sig.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 14. maj 2011 @ 21:14

 8. Det har altid været et mysterium for mig hvordan man skal være professor for at se lige det modsatte af de massakrer, forfølgelser og mobberier lige udenfor deres døre. Det er nok deres evne til at se under overfladen.

  Ellers en fin kronik på JP af Katrine Winkel Holm om Uffe Ellemann. Hun siger det jeg tænker.
  http://jp.dk/opinion/klumme/article2430987.ece

  Kommentar by Henning — 14. maj 2011 @ 23:43

 9. »Regimet har indtil for ganske nylig sat en betragtelig ære i at få religiøse grupperinger til at kunne trives side om side. I det offentlige rum har der ikke været bare antydninger af religiøse konflikter,« siger Jørgen Bæk Simonsen.

  Det tror da pokker. Det despotiske styre tillader ganske enkelt ikke sekteriske stridigheder. F.eks. er det muslimske broderskab og det der ligner (salafister og wahabier) forbudt! Opstanden i Hama der brutalt blev slået ned i 1982, var så vidt jeg ved styret af det muslimske broderskab og rettet mod Hafez al-Assad’s alawit-styre. De nuværende opstande mod sønnen Bashar al-Assad synes at have samme baggrund og støttes formentlig af saudierne. Det er vel den slags man burde forlange at en professor Simonsen var godt inde i.

  Under det nuværende regime gøres der naturligvis en undtagelse i “tolerancen”: De få tilbageværende jøder er stort set frataget alle rettigheder, og en almindelig jødehetz er officiel politik.

  Simonsen har dog i et vist omfang ret, idet mange i Syrien er mere sekulære end andre steder i Mellemøsten. Det gælder ikke mindst alewitterne (en shia-muslimsk sekt), der betragtes som kættere af sunni-muslimerne.

  Kommentar by Niels P. — 14. maj 2011 @ 23:45

 10. Mellemøstlig religiøs tolerance kan koges ned til ét ord, et stednavn:

  Hama.

  Byen, som syriske regeringstropper jævnede med jorden mens de fik aflivet op mod 20.000 mennesker.

  Syrien er styret af en elite af alawitiske muslimer (mange sunnier synes ikke, de reelt er muslimer). I Hama gjorde sunni-muslimerne oprør under ledelse af det Muslimske Broderskab i 1982, og myrdede flere dusin ledende embedsmænd og officerer. Resultatet var det ovenfor beskrevne.

  Kommentar by Henrik — 14. maj 2011 @ 23:46

 11. Eftersom Wøhlers er muslim, må man veje hans ord på guldvægt. Han vil intet sige, der kan stille hans trosfæller i dårligt lys. Hvad han egentlig mener om Syrien, hvor den alawitiske elite brutalt har massakreret sunnitter, ved vi ikke, men man må vel gå ud fra, at han er sunnit og derfor må ønske Assad-styret afløst af et sunnitisk (som vil være meget mere brutalt mod de kristne).

  Bæk Simonsen er bare den nyttige idiot, han altid har været. Han vil ikke opdage nogen muslimsk fare, før han får dolken stukket i maven, og heller ikke da.

  Kommentar by David Gress — 15. maj 2011 @ 03:24

 12. @11 JB-S er en “Nyttig idiot”? Her må jeg protestere. Bæk-Simonsen er ikke spor nyttig!

  Kommentar by Mikael — 15. maj 2011 @ 06:26

 13. Den religiøse tolerance overfor jøder er ikke eksisterende i Syrien. Der er i lovgivningen i landet indskrevet stærkt antijødiske paragraffer.

  Kommentar by Limewoody — 15. maj 2011 @ 06:37

 14. Ad 9-13 (Lad mig tage mig selv med):

  Det er bemærkelsesværdigt så meget mere oplysning man kan finde på nogle få linjer i Uriasposten i forhold til at lytte til Syrien-“eksperter” i P1!

  Det som sker i øjeblikket i Syrien, har næppe og får næppe noget med demokratisk frigørelse at gøre. Jeg ser det som en brandfarlig konflikt, hvor hovedmodsætningen i Mellemøsten mellem det shiamuslimske Iran (som det syriske styre klamrer sig til) og det sunnimuslimsk hjernelammede Saudi-Arabien, udfoldes.

  Kommentar by Niels P. — 15. maj 2011 @ 08:25

 15. Det er skandaløst at medierne (fx. WA, DR2 deadline) præsenterer Wøhlers alene som “tidligere ambassadør” (læs: en der forsvarer Danmarks interesser) og ikke nævner at han er muslim (læs: en der primært forsvarer islams interesser).

  Simpelthen skandaløst, at man på den måde vildleder læserne og seerne.

  Man kan overveje om det skyldes inkompetence eller ond vilje, men mon ikke sandheden er et sted midt imellem: Man nægter at se civilisationskonflikten i øjnene og nægter dermed også at se i øjnene at der rent faktisk er andre interesser end den objektive sandhed. Tordnende naivt, men vist desværre sandt.

  @Mikael #12: Jo, Bæk Simonsen er særdeles nyttig – for islam.

  Kommentar by Tintin — 15. maj 2011 @ 08:30

 16. Men hvad med Bæk Simonsen; han udtalte at koranen var/er en åbenbaring(og han kalder sig videnskabsmand). Da en jøde blev bortført og tortureret af muhammedanere, fordi han havde læst op af koranen, tog det instituttet flere dage at tage sig sammen til at indgive en politianmeddelse(jeg mener det var Carsten Niebuhr) og hvem var ansat der?

  Kommentar by Rinus — 15. maj 2011 @ 10:49

 17. Hermed rettelse til min analyse i post #15 som jeg ikke tror er helt præcis.

  Det helt dominerende motiv for “journalistisk venstreparti” og multi-kulti agitatorerne i alle sager der vedrører islam er at dysse civilisationskonflikten ned – ude som hjemme. Eller endnu bedre: skabe det billede, at den slet ikke eksisterer.

  Det besnærende og godhjertede motiv er at minimere konflikt. Problemet er, at nederlag og slaveri er værre end konflikt og i øvrigt i sidste ende alligevel medfører en befrielseskonflikt langt værre, end hvis konflikten var set i øjnene så tidligt som muligt.

  Strategien er dødsensfarlig fordi den overser, at civilisationskonflikten faktisk er en realitet (OBS: den venstreorienterede bevidste vilje til at overse det onde – i troen på at det så forsvinder!).

  Fjenden eksisterer faktisk og er fuldt bevidste om civilisationskonflikten. Hver minut vi ikke handler, bliver vi svagere og fjenden bliver stærkere.

  Tænk hvis englænderne havde anlagt den samme strategi mod nazisterne (lukke øjnene, tale modsætningerne ned (postiv italesættelse af virkeligheden” – ikke sandt!?). Tænk hvis de havde sat nazister på radioen til at forklare englænderne at de tyske nazister var tolerante og inkluderende!

  Summa summarum: Det er her vi finder forklaringen på at d’herrer konvertitter og/eller apologeter trækkes ind som gode og objektive eksperter, der kan forklare befolkningen, at der ikke er grund til bekymring for fjenden.

  Civilisationskonflikten er dysset ned: Mission accomplished!

  Nogen der kan gi’ lidt modspil på denne analyse?

  Kommentar by Tintin — 15. maj 2011 @ 13:08

 18. Danske landsforrædere, vendekåber og medløbere dukker nu op større antal og melder kulør – De er klar over, at udviklingen går islams vej i DK – så er det for dem med at stå på god fod med islam´s “soldater”, når de overtaget!

  Som Ellemann selv sagde engang:” Hvis du ikke kan slå dem, så tilslut dig dem” (EU-situation:”If you can´t beat them, join them”).

  Mine/vores advarselsklokker burde have ringet højt og tydeligt – men vi gjorde ikke noget – og nu ligger vi som redt!

  I dag pisser manden nu på mig og jeg kan ikke gøre en skid!

  Kommentar by Black Watch — 15. maj 2011 @ 14:32

 19. Der er ikke noget at blive så forarget over. Syrien er et ret specielt tilfælde. Man skal huske at da landet blev invaderet af muslimske styrker var Syrien et kristent land og en del af det byzantinske rige. Det nye muslimske styre beholdt den byzantinske administration, og området blev kun meget langsomt islamiseret og arabiseret (det tog ca. 300 år før flertallet var muslimsk). Der er en lang tradition i Syrien af gensidig tolerance mellem kristne og muslimer. Assad har forsøgt at holde det ekstremistiske mindretal i skak, både med anti-Israel rhetorik og med, f. eks., at lade dem brænde den danske ambassade af, men det betyder ikke at almindelige syrerer, af begge religioner, havde problemer med at komme ud af det med hinanden. ISIS repræsenter ikke hvad der plejede at foregå i Syrien før krigen. Bæk Simonsen kender Syrien godt og er en seriøs akademiker.

  Kommentar by Sally — 7. maj 2016 @ 08:37

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper