12. september 2005

Mette Herborg dokumenterer omfanget af Frank Aaens hykleri

Der går næsten ikke en uge uden en af Enhedslistens folketingsmedlemmer forsøger at gøre en sag ud af diverse danske officerer som i Afghanistan og Irak ikke har vist terrormistænkte behørigt respekt. En af dem der ofte udtaler sig er Frank Aaen, og det er vist ved at være til genlæsning af Mette Herborgs kronik om samme fra Berlingske Tidende 20. juli 2001.

Her lidt fra Frank Aaen gav ingen pardon:

“I FN-konventionen fra 1984 mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf definerer man begrebet tortur i kapitel I, artikel 1, stk. 1: »I denne konvention betyder udtrykket »tortur« enhver handling, ved hvilken stærk smerte eller lidelse, enten fysisk eller mental, bevidst påføres en person med det formål at fremskaffe oplysninger eller en tilståelse fra denne eller en tredjemand, at straffe ham for en handling, som han selv eller en tredjemand har begået eller mistænkes for at have begået, eller at skræmme eller lægge tvang på ham eller en tredjemand, eller af nogen grund baseret på nogen form for forskelsbehandling, når en sådan smerte eller lidelse påføres af eller på opfordring af en offentligt ansat eller en anden person, der virker i embeds medfør eller med en sådan persons samtykke eller indvilligelse.« Når Frank Aaen i samarbejde med Kabul-regeringen, sikkerhedspolitiet, KHAD, og den sovjetiske besættelsesmagt bevidst bruger den fangne egypters afmægtige tilstand til at afpresse ham udtalelser, så nærmer situationen sig betænkeligt FN-konventionens tortur-definition.Men Frank Aaen gik endnu videre. Han levede sig fuldstændigt ind i rollen som forhørsleder. Lad mig citere fra »Røde Blade« den 15. april 1980, hvad Aaen selv konkluderer i sit fire sider lange »interview« med egypteren: »Ziauddin Mahmoud søger at fremstille sig som en lille brik i spillet, en stakkels vildført. Vildførte er der ganske vist mange af i Afghanistan, men det er ikke mange af dem, der har været på træningsophold i Vesttyskland – det er ikke nødvendigt for blot at lære at skyde og lave et par bomber. Ziauddin Mahmoud har givet spillet en større rolle, end han vil være ved. Vi spurgte ham, om han kendte CIAs ledere i området. Han svarede nej – men hans ansigt sagde tydeligvis noget andet.« Frank Aaen undlod altså ikke at gøre opmærksom på, at han selv bedømte egypteren til at være betydeligt farligere, end man indtil da havde antaget. Jeg forsøger i øjeblikket at finde ud af, hvad der siden skete med fangen, efter at Frank Aaen havde haft ham under behandling. Måske endte han i den massegrav med 12.000 lig, der blev fundet i umiddelbar nærhed af Pul-e-Charki-fængslet efter det kommunistiske styres sammenbrud.”

“Den 27. april 1980, kun få uger efter Frank Aaens besøg, demonstrerede studenter og gymnasieelever i Kabul mod styret. Det blev til et blodbad med nedskydning af flere hundrede unge mennesker. Mellem seks og syv tusinde blev kastet i fængsel. For at afskrække de unge mennesker fra nye oprørsforsøg blev nogle af dem ført ind i KHADs torturkamre, hvor de blev præsenteret for det gruopvækkende syn af afrevne lemmer fra torterede fanger. Alt hvad der kunne true Babrak Karmals regime blev systematisk ryddet af vejen. Afghanistan var blevet en kolossal kz-lejr. I 1986 mente eksperter, at antallet af politiske fanger i Afghanistan var 100.000. De fleste kom ikke ud i live. Fangerne forsvandt sporløst eller kom for revolutionsdomstolen og blev henrettet.”

Frank Aaen vidste nøjagtigt, hvad der foregik i Afghanistan, og hvad han selv gjorde. Han var 28 år, da han første gang besøgte Kabul. Fire år efter vendte han tilbage som DKPs Afghanistan-ekspert og støttede blodregimet lige så ihærdigt som før. I alle årene udfoldede han en vældig propaganda-virksomhed på skrift og i tale til forsvar for Sovjets invasion. Det skete, alt imens Amnesty International løbende udsendte sine meget detaljerede beretninger fra området. Han var Moskvas særlige protegé og allerede udset til en glorværdig fremtid i Partiet. Han var sikker på hånden i magtkampe, dreven i det organisatoriske, og han forstod at klare sig ud af en knibe med slagfærdighed og kynisk realitetssans. Frank Aaen var ikke blind på hverken det ene eller det andet øje, blot blændet af sin egen storhed og betydning, som fik næring i bevidstheden om det vældige Sovjet-apparat, han havde i ryggen.”

Opdate 14/9-05. Fra Enhedslistens hjemmeside: Citat, Frank Aaen:

“- Der findes ingen omstændigheder hvor mishandling og tortur af mennesker, der af den eller anden grund er i andres varetægt, er i orden. Får man oplysninger om sådanne overgreb, så er man moralsk forpligtet til at gøre sit yderste for at undersøge om oplysningerne er korrekte, for i givet fald at kunne medvirke til at stoppe overgrebene.”

Opdate 15/9-06.

7 Comments »

 1. Forfatteren hedder vel ikke “Aaen” til efternavn, gør hun? Ellers kender jeg kun tableuet alt for godt. Svigerfar var “Parteigenosse” dengang det var sejt at være det og når han får for meget at drikke, får den ellers ikke for lidt……

  Kommentar by R.H. Iversen — 12. september 2005 @ 20:23

 2. Nej, hun hedder Herborg. Det er kun i overskriften, den er gal.

  Kommentar by x — 13. september 2005 @ 09:36

 3. Det er bemærket – men kan pt. ikke logge ind på WordPress…

  Kommentar by Kim Møller — 13. september 2005 @ 09:48

 4. Nu kunne det aldrig falde mig ind at skrive noget, der på nogen måde kunne virke ærekrænkende – men det må vel være være tilladt at stole på ovenstående gengivelse fra en troværdig forfatter. – Men hvis omvendt ovenstående beretning skulle være ukorrekt, må jeg jo blot beklage, at jeg er blevet vildført, men absolut var i god tro, på det tidspunkt, hvor jeg tillod mig at kommentere på citaterne.

  – Med disse forbehold –

  Burde Aaen ikke begynde at skrive “tortur-turist” på sit visitkort nu?

  Amen

  Kommentar by milgrom — 13. september 2005 @ 14:19

 5. Tror ikke, du skal være bange for at blive sagsøgt af Aaen. Han nøjes med at rive dine negle af.

  Kommentar by x — 13. september 2005 @ 15:46

 6. Var det ikke Aaen der sagsøgte en af de danske WWII veteraner for æreskrænkelser over at blive kaldt landsforrædder … og tabte ?

  Kommentar by DaLi — 13. september 2005 @ 21:56

 7. Nej – Frank Aaen vandt beklageligvis over modstandsmanden (Jørgen Røjel) og fik tilkendt en erstatning (suk!).

  Kommentar by Den Kutteklædte Hævner — 13. september 2005 @ 22:13

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper