17. oktober 2005

Vi har brug for indvandring – Europa lige nu på P1 med Kornø Rasmussen

I disse år hvor multikulturens naturlige følgevirkninger er gået op for de fleste, og nødvendigheden af et stop for indvandring har vundet almen accept – så står tiden simpelthen stille på P1. I magasinprogrammet Europa lige nu var emnet igår Europas velfærdssamfund, og i forbindelse med det pres afrikanske flygtninge udgjorde på den sydlige spanske enklave Melilla – fik første del overskriften De europæiske velfærdssamfunds fremtid. Her et transkript af lidt fra dialogen [cirka 32.30-34.30 min]:

Hans Kornø Rasmussen, DIIS: “Hvad sker der på lang sigt? Der ved vi – presset vil komme. Vi ved vi også har brug for meget af den arbejdskraft. Så man man se hvordan man kan få de to ender til at mødes. Det synes jeg også man i EU gør. Det synes jeg til gengæld ikke man gør i Danmark, hvor man ligesom foregøgler befolkningen at vi kan selv ordne alting. Vi har ikke brug for nogen udefra, og det mener jeg er forkert. Vi kan ligeså godt foregribe begivenhedernes gang, og så sige – vi får altså brug for i fremtiden en større udveksling af mennesker. Den skal ske mere begavet end den gjorde i 60’erne, 70’erne og 80’erne og det gør den allerede idag. Sådan at vi kan forberede befolkningen på hvad der vil ske på langt sigt… Politikerne står med nogle grundlæggende demografiske problemer som er virkelig vanskelige…”

Anne Haubek, P1-vært: Hvordan forholder du dig til det her på kort og på lang sigt?

Jørgen Rønnest, DA.: “Jeg er enig i at vi må acceptere indvandrere, det er på lang sigt en forudsætning for at vi kan bevare velfærdssamfundet…”

Anden del af programmet fik overskriften Forklædt som flygtning på Lampedusa, og omfattede et interview med den italienske journalist Fabrizio Gatti der forklædt som indvandrer forsøgte at komme ind i Italien via flygtningelejren på Lampedusa. Han satte fokus på flygtningenes vilkår, og minsanten om ikke han fandt det urimeligt at indvandrere der valgte at leve illegalt i Italien ikke kunne modtage offentligt betalt lægehjælp. De var med hans ord “andenrangsborgere” . De retoriske grænser flyttes – snart er passet (med eller uden Jellingestenen påtrykt) udtryk for ondsindet racisme.

Idag viser en undersøgelse i Ugebrevet A4 at udlændinges erhvervsfrekvens falder og falder, skræmmende – ikke mindst når arbejdsløshedstallet faktisk er tæt på at være rekordlav. Intet, absolut intet tyder på at det danske velfærdssamfund kan sikres med mere indvandring.

7 Comments »

 1. Egne og kollegers erfaringer peger i en helt anden retning. Den samme i øvrigt som al statistik peger i retning af: De indvandrere, der bliver i Danmark, er ikke i stand til at løfte noget. Med lidt god vilje lader de sig løfte op fra bistandshjælpen, men kun de få af dem, der har den gode vilje.

  Enhver kan se, at der ikke er brug for flere ledige. Ca. 1 million i den arbejdsdygtige alder på en eller anden form for offentlig forsørgelse. 1 million offentligt ansatte. Osv.- osv..

  Konstruktive idéer til afmontering af landsforræderbomben DR efterlyses.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Anonym — 17. oktober 2005 @ 14:54

 2. Lad os for god ordens skyld tilføje at man regner med at den nordafrikanske befolkning vil fordoble sig selv indenfor 30 år og nå op omkring 1 mia. mennesker.

  For hver vi lukker ind står der angiveligt flere hundrede i kø, men ingen, ikke hele Europa kan gnidningsfrit absorbere den folkemængde, det ville være socialt og økonomisk selvmord at åbne sluserne, det er som at sidde på en bombe, at undlade det.

  Som det ser ud nu, udgør overførselindkomster 50 % af statens udgifter/finansloven, 60 % af arbejdstyrken lever på statens regning som Studerende, bistandsklient, offentlig ansat etc.

  Arbejdsløsheden er både historisk lav og historisk godt camoufleret :P

  Naturligvis skal vi planlægge langt ud i fremtiden, og der hvor vi først og fremmest skal gøre noget er internt. Det mytter ikke en fløjtende skid at 50 % 2 gs. Indvandrere forlader skolen som analfabeter og vi åbner porten for endnu flere.
  Nytter ikke noget at vi tror vi kan konkurrere med Kina i kraft af nogle gode uddannelser og viden vi ikke har, og i det hele taget om vi så havde den viden skal vi nok få kamp til stregen, eller har på så spinkelt et plan at 500-1000 personer der rejser til USA kan rive tæppet væk under os. Osv. Osv.

  Andedammen af godhed alá der er grønt snask nok til alle, bliver aldrig klogere, for at slet ikke tale om alle dem der stadig lyder som en båndoptagelse af et KGB Propagit kursus i undergravelse af vesten – via en front af Fredsbevægelser, sociale, humanitære organisationer.

  Nordafrika har haft lige så lang tid som tiger økonomierne i asien til at blive stærke gode økonomier, men sat på spidsen har de brugt tiden på at tygge khat, ryge vandpipe, vande kameler, demonstrere mod israel og sidde på flade røv og erklære inshallah og så avlet en masse børn som vokser op i samfund som ikke vokser med dem.
  At åbne vores grænser for indvandring i mere eller mindre uhæmmet grad svarer nogenlunde til at fjerne diger og klitter på vestkysten, det ville ingen ansvarlige politikere gøre, næppe heller Elisabeth Gerner Nielsen. Alligevel mener en del mennesker så ganske naivt at vi frit og åbent kan absorbere, om ikke andet delvis, et befolkningsoverskud på alt mellem 500 mio og en 1 mia.

  Jeg garanterer jer, jeg er glad for jeg ikke bor i sydeuropa. Om 20-30 år tror jeg personligt det bliver et særdeles ubehageligt sted at bo, men vi kan naturligvis sagtens selv komme til at ligge noget uroligt i kølvandet på Sverige og EU generelt.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 17. oktober 2005 @ 20:17

 3. Forudsætningen for at opretholde ‘velfærdssamfundet’ er i det hele taget at afskære udlændinge i at få del i goderne. Man kan ikke opretholde et traditionelt velfærdssamfund som det danske med grænserne på vid gab. Finansieringen af ‘ældrebyrden’ kan heller ikke ske gennem indvandring. Det skulle da ske med 40 årige asiater – japanere, koreaner eller kinesere uden børn og privatsponsoreret ansættelse. Men det er ikke en løsning – kun en finansiering. Det eneste der virker er at folk arbejder længere – åremæssigt og timemæssigt.

  Det er typisk at DR lader den vulgærxenofile velstandssocialist Kornø Rasmussen plapre løs med hans sædvanlig vrøvl.

  Naturligvis skal man ikke have et lukket arbejdsmarked. Tyske eller polske håndværkere kan naturligvis deltage på arbejdsmarkedet – hvis ellers fagforeningerne vil give dem lov og specialister indenfor it eller kemi vil på linie med ledere migrere rundt efter arbejde, sådan som virksomheders behov kræver det. Det gør danske ansatte jo også.

  Men det er jo netop ikke ‘indvandring’ som Kornø Rasmussen ønsker at at give indtryk af.

  Hvor mange udenlandske lønmodtagere tror han vil arbejde i Danmark til middelmådige lønninger, højt prisniveau og kæmpe skatter der skal finansiere dele af den 3. verdens importerede 5. sociale og kulturelle klasse ?

  Kommentar by Christian — 17. oktober 2005 @ 20:21

 4. Off-topic: Kim, har du set den her http://neo-neocon.blogspot.com/2005/10/i-bet-youll-never-see-this-in-reuters.html?

  Kommentar by Anti-Lars — 17. oktober 2005 @ 22:49

 5. Noget der aldrig stopper med at more mig, er når de radigale stempler borgerlige som “inhumane” fordi de nægter at acceptere øget invandring i antal der beløber til ca. 20-30.000 om året.

  Høje tal for lille Danmark men blot en spytklat i atlanten når man tænker på hele U-landenes befolkningstilvækst.

  Mener de Radigale også at vi er inhumane såfremt vi ikke åbner dørene for disse hundreder af millioner mennesker ? Hvis ja, er de Radigale så overhovedet i stand til at drive en velfærdsstat (eller blot et nogenlunde struktureret samfund ? Hvis nej, er de så ikke bare en flok hyklere med deres selvudråbte humanistiske menneskesyn ?

  Racisme. Intolerance. Post-kolonialisme. Imperialistisk aggression. WTO-kapitalisme. Toldbarrierer. Interventionisme.

  – Alt sammen buzzwords som har til formål at skjule den 3 verdens VIRKELIGE PROBLEM : Den fuldstændigt vanvittige befolkningstilvækst.

  Kommentar by DaLi — 17. oktober 2005 @ 22:53

 6. En halv million nye indvandrere hvert år

  Lagt på nettet af Kristeligt Dagblad den 15. november 2005 kl. 01:01

  EUROPAS TOMME VUGGER: Spanien har brug for 500.000-600.000 unge arbejdsdygtige indvandrere om året i 15 år for at kompensere for et af Europas laveste fødselstal. Men det kan ikke være den eneste løsning, siger eksperter

  Af Mikkel Larsen skriver fra Spanien

  En tur ned ad gaden i en spansk by vil være en markant anderledes oplevelse om bare en generations tid. Spanierne får meget få børn, og befolkningen bliver stadig mere grå i toppen. Den voksende ældrebyrde vil få følger både for den spanske økonomi og samfundets udseende. For at lukke hullerne på arbejdsmarkedet er det nemlig nødvendigt at åbne op for indvandringen, men det kan ikke være den eneste løsning på problemet.

  De spanske kvinder føder i dag 1,32 barn i gennemsnit. Det er en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14…

  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Politiske ukorrekte kommentarer

  De spanske kvinder føder angiveligt i dag 1,32 barn i gennemsnit. Det er en svag stigning i forhold til de historisk lave fødselstal på 1,14…ifølge Kristeligt Dagblad den 15. november 2005. Om forskellen fra 1,14 til 1,32 skyldes belæring herfra om, at indregne de naturaliserede muhamedaneres fødselstal i spaniernes fødselstal, kan vi ikke vide. Erfaringerne viser i alle tilfælde, at fødselstilbøjeligheden absolut ikke ændrer sig på kort sigt.

  Kamp om kvalifikationer:

  EU-kommissær Vladimir Spidla hævdede (DR-Teksttv 18/3-2005), at befolkningen i EU skrumper. Det må være de 10 nye lande, der bidrager kraftigt her, for i 2002 – det seneste år vi kunne skaffe befolkningstal for – steg befolkningen i EU med 1.290.000 fra 377.710.00 til 379.000.000 blandt de 15 gamle medlemslande. Det var indvandringen og indvandrernes fødsler, der repræsenterede denne vækst i antallet af individer og mere til, for den europæiske stambefolkning gik faktisk tilbage med 2,3 mill. p. g. a. for lav fertilitet, som Spidla ganske rigtigt anfører. Dokumentation: http://www.lilliput-information.com/eufolk.html

  ”Befolkningen skrumper, Europa er ved at blive et ældet kontinent med en skrumpende arbejdsstyrke og faldende økonomi”, refererer DR-tekstv EU-kommissæren. Det er løgn at befolkningen skrumper, når talen ikke udelukkende er om de unævnelige, forrådte europæiske stambefolkninger.

  Vi var måske lidt uheldige med de seneste 30 års immigrant-indslusning; det synes at fremgå af en oplysning i 2003. Jens Kaysen, leder af Røde Kors flygtningecentrene i Midtjylland: ”Over 60 pct. af flygtningene havde ikke noget arbejde, da de forlod hjemlandet. Og 30 pct. af dem havde aldrig haft et job, inden de kom til Danmark.”

  I Danmark anfører Velfærdskommissionen 2005, at 30.000 ekstra arbejdsdygtige indvandrere (til videnstunge jobs) hvert år og i al evighed til Danmark foruden de 10.000, der tages ind netop nu hvert år med en arbejdsdygtighed på 30-40 pct. (i bedste fald til løntunge job), er hvad der skal til for at redde finansieringen af det danske velfærdssystem.
  Hvad fortæller det? Ikke nødvendigvis en historie om, at flygtninge generelt er arbejdssky. Men snarere at over halvdelen ikke dur til det danske arbejdsmarked. Nu hævdede de ledende også de første 25 år, at flygtningene skulle hjem igen med deres familier, når der var fred i hjemlandet. Det var så løgn.

  Mon de var lige så uheldige i Spanien og i resten af EU?

  Hvor alle disse arbejdsdygtige til Spanien, til Danmark og alle de andre europæiske lande skal komme fra er ikke nemt at gætte. Nedenfor nævner jeg et par lande, hvor der med garanti synges den samme sang. Det kan være vi kan afsætte de mindst 600.000 udstødte danske det første år til Spanien sammen med de 7.000 baltere og polakker, som vi desværre også fik ind i 2005 uden sikkerhed for arbejdsdygtighed. De skal selvfølgelig lære spansk først.

  Altså “lukke hullerne på arbejdsmarkedet” (jfr. artiklen i Kristeligt Dagblad) i et land (Spanien) med næsten nulvækst ligesom Portugal, Grækenland, Frankrig, Tyskland og Italien, hvilket selvfølgelig skyldes alle disse magtfulde arbejdsløse og udstødte…. vi har nok lidt svært ved at følge med.

  Vi kan så måske få nogle udstødte spaniere (spaniolere) herop. De skal så lære dansk først. Hvad de gør i de andre EU-lande er ikke nemt at afgøre, og dog:

  Økonom, tænketanksformand og foredragsholder Hans Kornø Rasmussen har ved flere lejligheder foreslået ligesom EU-kommissær Vladimir Spidla og EURO-STAT en mangedobling (14 gange det nuværende indtag) af indvandringen til EU og dermed også til Danmark. Her kan vi denne gang så med endnu bedre grund frygte at det angivelige krav fra arbejdsmarkedet igen skal ignoreres, fordi det bliver altså lidt svært ikke at lave den samme fejl, som det angiveligt skete de seneste 30 år, hvis ikke halvdelen af den europæiske befolkning flyttes til Kina og halvdelen af kineserne flyttes til Europa.

  Det er nok naivt at håbe på, at ideologerne kommer på bedre tanker, fordi “det evigtvarende ideologi-eksperiment” kun skulle tjene ideologiens ledende fra den første færd. Baggrunden for det sidste er gennemgået i detaljer på: http://www.lilliput-information.com/omlag.html

  Kommentar by Niels Gyldensten — 16. november 2005 @ 16:34

 7. Økonomi på Topplan
  Kun for børn, voksne kan ikke fattede det

  23/10 2002 kunne vi læse i Metro-Express, at direktør Erik Bonnerup for en af regeringens tænketank-grupper havde beregnet, at den fejlslagne såkaldte integration i forhold til en tænkt situation med fuld beskæftigelse blandt de fremmede i Danmark ville koste os 23,4 mia. kr. årligt.

  26/6 2003 kunne vi i Ekstrabladet og BT læse, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, en anden af regeringens analysegrupper, ifølge Ritzau var kommer frem til, at med mindre 60.000 indvandrere fik arbejde inden år 2010, og statsgælden ikke i samme periode blev reduceret til halvdelen, ville det koste os årligt 28,2 mia. kr. Og det ville vi få at mærke på finanslovens følsomme poster hvert år frem til år 2050, hvis ikke bundskatten blev sat op med 4,9 procentpoint.

  1/9 2003 kunne vi læse i BT og Jyllands-Posten, at DREAM-gruppen ledet af Lars Haagen Pedersen, var nået frem til, at såfremt der ikke kommer mere gang i integrationen af de fremmede, vil det koste os 33 mia. kr. årligt.

  Når der en forskel på 10 mia. kr. i beløbene (knap 50% i forskel i beregningsresultatet på knap 10 måneder), som de respektive analyser viser henholdsvis 23/10-2002 og 1/9-2003, så er der også en forklaring på det, selvom det absolut ingen relevans har i forhold til virkeligheden.

  Vi læser videre i BT 1/9 2003:

  ”Når DREAM når frem til et højere beløb, skyldes det bl.a., at man (nu) forventer en større indvandring af personer fra lavt udviklede lande. Lykkes det at integrere dem, vil gevinsten for samfundet være så meget desto større, end hvis indvandringen kun kom fra lande, der er tættere på Danmark.”

  ”Lederen af DREAM, Lars Haagen Pedersen, understreger også i B.T., at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet.

  Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

  1. Alternativ: Alle de indslusede fremmede de sidste 30 år (f.eks.) er i fuld beskæftigelse og bidrager til samfundshusholdningen over skatterne. (en uvirkelig tænkt situation)

  2. Alternativ: Integration slår fejl. De første 30 år med den der med det nye elastikord opfundet til formålet fejl.

  Berlingske Tidende den 28. januar 2005: Topøkonom: Dårlig integration vil koste milliarder

  Venstre og Socialdemokraterne fortier begge den barske økonomiske sandhed for vælgerne, når det gælder udsigterne for integration, siger tidligere overvismand. Politikerne fører vælgerne bag lyset, når de fortier, at deres manglende initiativer for at få indvandrere i arbejde kommer til at koste staten langt over 30 mia. kr. årligt frem til 2040. Denne skarpe kritik fra én af landets mest ansete nationaløkonomer, professor Niels Kærgård, tidligere overvismand og medlem af regeringens tænketank om integration….

  IoD: hvor langt over 30 mia. kr. ? og hvad sker der om 45 år? eller om 35 år?

  Lad os tage dem på ordet:

  ”at rapporten ikke kan bruges til at se, hvad indvandrerne koster samfundet.

  Kun hvad dårlig integration koster statskassen i ekstra udgifter og mistede skatteindtægter.”

  D.v.s. at indvandrerne koster samfundet et beløb der må være større end “langt større end 30 milliarder kr.” pr. år frem til 2040. Det er ikke nemt at vide, hvor meget det kan beløbe sig til.

  I 1997 beregnede økonomiministeriet de samlede udgifter vedrørende de fremmede til godt 11 mia. kr. pr. år, i 1998 beregnede den svenske professor Eskil Wadensjö de danske udgifter til de fremmede til 8,8 mia. kr., og i 1995 beregnede økonomiministeriet de samlede fremmedudgifter til 10,3 mia. kr. pr. år.

  Vi troede en overgang vi havde tjent forrygende på indvandringen i 1998 (godt 2,2 mia. kr. ifølge sidste afsnit). Men nu har vi efter en angivelig topøkonom har været på banen fået oplyst, at beløbet de fremmede koster Danmark, i hvert fald er større end ”langt større end 30 mia. kr. pr. år.”

  Når vi går til den sidste periode fra 1997 til 2005, så er det tydeligt, at vi har tabt flere hundreder milliarder på disse seneste 8 års indslusning. Det er på den baggrund vi vurderer det måske er en anelse risikabel at mere end tredoble indvandringen, som er et af Velfærdskommissionens beregnede alternativer – d. v. s. ekstra 30.000 arbejdsdygtige pr. år, al den stund, at alle de andre EU-landes ledere går efter præcis det samme for redde deres velfærdssystem (se bl.a. : http://www.lilliput-information.com/svar.html ). Når det er tilfældet, så vil det kikse igen…..det ved vi, at selv børn kan forstå. Det kan derimod knibe med de voksne.

  Kommentar by Niels Gyldensten — 17. november 2005 @ 09:13

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper