1. august 2011

Multikulturalisternes Skingre Misantropi

Jeg har de senere dage haft læserbreve i flere aviser, herunder Fyens Stiftstidende og Politiken. Det er ikke noget jeg har tænkt mig at gøre mere ud af, men forsøget på at kæde Breiviks massemord sammen bloggosfæren, har været udenfor kategori, sådan rent journalistisk.

(undertegnede i Politiken, 31. juli 2011: Anders Breivik – højrefløjens Andreas Baader)

Jeg er blevet citeret i flere medier de senere dage, og Uriasposten har været omtalt i de fleste, og selvom det er godt med taletid, så er det også nemt at følge Snaphanens ‘Vi tager Jer ikke seriøs, skriv hvad I vil’-strategi. Artiklernes overordnede vinkler har været negative, og det kan ikke undre, når nu ekspertkorpset, her mere end tyve år efter Murens fald, stadig hentes fra et segment, der betragter kulturkonservative som Blut-und-Boden nazister uden hagekors.

Kilderne har hovedsageligt været halv-militante venstreradikale organisationer som engelske Searchlight, svenske Expo danske Redox og norske Antirasistisk Senter. Men det har også været venstreradikale forskerspirer som René Karpantschof og Chris Holmsted Larsen.

Blandt eksperterne er der selvfølgelig også betonmarxistiske elementer. Det være sig den danske professor Niels Ole Finnemann og den norske journalist Helge Øgrim. Finnemann boede i sin studietid i et kollektiv med den tyske revolutionsideolog Rudi Dutschke – vi “passede sammen politisk”, som han selv udtrykte det for år tilbage. Helge Øgrim er tidligere leder Rød Ungdom i Norge, og blev senere aktiv i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene).

Det er næsten en banal konstatering, men ud fra gængse journalistiske kriterier er de inhabile.

(Politiken, 31. juli 2011: Antimuslimer vinder frem på nettet )

Fra gårsdagens Politiken, der fortæller at mens nazismen er på retur på gadeplan, så trivedes de højreradikale på diverse blogs og hjemmesider – Antimuslimer vinder frem på nettet (ikke online).

“Dagen før massakren i Oslo skrev en bruger, som kalder sig Charles Nielsen, følgende i en kommentar på den antimuslimske blog Uriasposten: »Jeg gad godt vide, hvor mange der er klar til et opgør een gang for alle, Danmark skal jo befries, uanset hvad myndigheder, politi, og politikere, FN og EU siger. Her er det os danskere, der bestemmer. Så vi er nødt til at tage hånd om, at få Danmark befriet for alt dette ros, der er kommet myldrende som lemminger«.

Mange indlæg og kommentarer i den antimuslimske blogosfære i Skandinavien er velformulerede og saglige, men man skal ikke langt ned i kommentar-trådene for at finde en militant jargon vendt mod muslimer, politikere og presse. …

Over for Politiken henviser Socialdemokraternes politiske ordfører, Henrik Sass Larsen, netop til udfaldene på bevægelsens centrale danske blogs, Snaphanen og Uriasposten. Men mere censur vil ifølge redaktør af Uriasposten, historiker Kim Møller tværtimod skabe øget grobund for ekstremisme:

»Der skal være et frirum, hvor man kan skrive, at man ikke er vild med det multikulturelle samfund. At kunne tale frit er en renselsesproces og det bedste middel mod ekstremisme. Derfor får det ulykkelige, som skete i Norge, ikke os til at slette flere indlæg«. Kim Møller oplyser, at omtrent 80 procent af debattørerne optræder anonymt.

»Det er ikke et site for folk, som hader andre kulturer, og som vil slå folk ihjel. Det er for brave konservative, som går op i at værne om vestlig kultur på et demokratisk grundlag. Folk, som typisk mener, at islam, multikultur og de kulturmarxister, som fremmer masseindvandring, er vores største samfundsproblem«.

Det indlæg, jeg læste op for dig, kan læses som en opfordring til væbnet kamp?

»Der vil altid være ekstremister. Det kan man jo også se på avisernes hjemmesider. Jeg læser det ikke som en direkte opfordring til vold, men som en provokation. Jeg sætter grænsen ved direkte opfordringer til vold mod navngivne personer«.

Selv om nogle blot vil ryste på hovedet ad retorikken, skal den antiislamiske bevægelse i Skandinavien tages alvorligt. Det siger det svenske tidsskrift Expo… Alle de nævnte blogs har taget voldsom afstand fra Anders Breiviks terrorhandling. Og de har taget afstand fra hans idé om vold, som arbejdsmetode. Men med henvisning til flere svenske blogs tilføjer Expo:

»En nærmere granskning af den antimuslimske blogosfære viser, at der både i indlæg og kommentarer propaganderes for vold rettet mod muslimer, politiske modstandere og journalister«. …

I Danmark skriver en bruger på Snaphanen, som kalder sig »Li«… Også selve blogindlæggene på sitet er anonyme, og Snaphanen har meddelt Politiken, at man ikke ønsker at deltage i denne artikel. Til gengæld forklarer Snaphanen i et blogindlæg, at man »modtager besøg fra overraskende fine steder i svensk og dansk folkestyre og administration« : »Vi føler os ikke ramt. Der har næppe stået en injurie på denne blog i syv et halvt år, endsige ‘hadefulde ytringer’, og kommentarer, der går over grænsen, sletter vi, når vi ser dem. Det er ikke tit«.”

(Information, 1. august 2011: Blogosfære-afsmitning: Indvandringskritiske blogs leverer skyts…)

Fra dages Information, der fortæller, at Uriasposten har stor betydning, forstået således, at ekstremismen er blevet mainstream – Indvandringskritiske blogs leverer skyts til samfundsdebatten.

“Efter Anders Behring Breiviks massemord i Norge er indvandringskritiske danske blogs blevet anklaget for at anspore til had mod muslimer og det etablerede samfund. Men blogs som Uriasposten og Snaphanen er ikke isolerede medier, som kun taler til mennesker med ekstreme holdninger på den yderste højrefløj. Tværtimod sætter de et markant aftryk på den brede danske samfundsdebat.

Både mainstreammedier og folketingspolitikere henter oplysninger og inspiration på de indvandringskritiske blogs, og det skyldes ifølge professor i medievidenskab og leder af Center for Internetforskning ved Aarhus Universitet Niels Ole Finnemann flere faktorer.

»Yderfløjene vil altid spidsformulere nogle pointer og kan derfor få en vis betydning. Men særligt bloggerne på den yderste højrefløj har været dygtige til at bruge internettet. Samtidig er der ingen tvivl om, at de taler til en vis fremmedfrygt i befolkningen, og derfor er det naturligt, at de i høj grad kan komme igennem med deres budskab,« siger Niels Ole Finnemann…

Ifølge Uriaspostens indehaver, historikeren Kim Møller, er der på samme måde »masser af eksempler« på, at mainstreammedierne har brugt hans blogindlæg. Han nævner som et nyligt eksempel et blogindlæg, han skrev i februar om, at Odense Kommune planlagde at stille racercykler gratis til rådighed for unge indvandrerpiger fra Vollsmose, der ikke var vant til at cykle.

»For nyligt lukkede det røde flertal i Odense Kommune fire skoler, men der er tilsyneladende penge nok,« skrev Kim Møller, som havde fundet et notat fra kommunen, der viste, at de unge piger også ville få gratis »cykeltøj og -udstyr« samt træning to gange om ugen. … Fire dage efter Kim Møller beskrev cykelprojektet i Odense, kunne både B. T. og Berlingske Tidende genfortælle historien. Uden at nævne Uriasposten citerede aviserne fra det kommunale notat, som var blevet lagt frem på bloggen, og dén historie førte til en større politisk debat om projektet i Odense. …

Forsker i politisk ekstremisme på RUC Chris Holmsted Larsen fik for nylig selv at mærke, hvordan en historie kan sprede sig fra netop Uriasposten. Efter gruppen Danish Defence League havde lavet hærværk mod en moské i Nakskov, udtalte Chris Holmsted Larsen til TV 2-Øst, at han frygtede nye voldelige aktioner fra gruppen, fordi der ifølge forskeren stadig oftere bliver taget vold i brug på den yderste højrefløj.

Få dage efter bragte Uriasposten indlægget »Chris Holmsted Larsen, venstreekstrem ekstremismeforsker« og viste et foto af hans profilbillede på Facebook, hvor der i nederste højre hjørne var indsat et billede af Lenin med en rød sløjfe på. Et billede, som Chris Holmsted Larsen over for Information forklarer, at han satte på som en spøg over for sine venner i forbindelse med sin forskning i dansk kommunisme.

Næste dag tog projektleder ved den borgerlig-liberale tænketank Cepos Henrik Gade Jensen sagen op på sin blog på Jyllands-Postens hjemmeside. Under overskriften »Lenin lever« beskrev han et opslag, som Chris Holmsted Larsen havde skrevet i koldkrigsleksikonet Den kolde krig og Danmark, og nu var RUC-forskeren ligefrem blevet til erklæret leninist…

Efter Anders Behring Breiviks massemord i Norge udtalte Chris Holmsted Larsen sig til flere medier om sagen. Til Information sagde han, at de synspunkter, der kommer til udtryk på islamkritiske blogs som Uriasposten, ser ud til at have bidraget til at radikalisere Anders Behring Breivik, der blandt de hundreder af referencer i sit meget omtalte manifest netop henviser til Uriasposten. …

Selv mener Chris Holmsted Larsen, sagen er typisk for debatkulturen blandt bloggerne på den yderste højrefløj: »Selv om jeg har forsket i kommunisme, er jeg altså ikke kommunist. Men det er typisk, at de her mennesker går efter manden frem for at forholde sig til budskabet, og desværre ser det ud til, at der er en fødekæde, så de ekstreme udsagn ender i anerkendte medier og på den måde bliver legitimeret.« …

Ifølge Kim Møller fra Uriasposten er det væsentligt at vide, at en forsker som Chris Holmsted Larsen »tydeligvis er stærkt venstreorienteret«, og det er efter hans mening positivt, at historien om profilbilledet på Facebook finder vej til etablerede medier:

»Forskere skriver ud fra et udgangspunkt, og det, mener jeg, er vigtigt at få frem, når de udtaler sig som eksperter. Hvis jeg havde sat et billede af Hitler på Facebook, ville han have kaldt mig nazist, uanset at jeg er historiker og har læst en del om nazisme.«

Kim Møller mener, der stadig er en vis berøringsangst over for indvandringskritiske stemmer på højrefløjen. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at medierne sjældent refererer eksplicit til hans og andre højreorienterede blogs, når de låner fra dem.

Men det er ifølge Kim Møller positivt ved den danske debat i forhold til eksempelvis den svenske, at en blog som Uriasposten »ikke er fuldstændig stigmatiseret og isoleret«. »Det er der noget demokratisk sundt i«, siger han og fremhæver, at også »den yderste venstrefløj« har held til at præge medierne. Som et eksempel nævner han, at Aarhus Stiftstidende i 2009 blev kritiseret af Pressenævnet for at have bragt et foto af tre heilende højreradikale taget af researchkollektivet Redox…

Rune Engelbreth, der blogger for Politiken, er blandt de venstreorienterede, der netop forsøger at gøre sig gældende på internettet: »Der er ingen pendant på venstrefløjen til eksempelvis Uriasposten… Det er ikke altid lige elegant eller særligt præcist, men det er en meget bred vifte af stof om de samme emner, og det har da en kolossal effekt,« siger Rune Engelbreth, der ikke finder det retfærdigt at give en de indvandringskritiske danske blogs et medansvar for Breiviks gerninger:

»Det er dele af det højreradikale univers, hvor man dyrker en militær selviscenesættelse og et militant tankeunivers… men der er et meget stort spring fra en blog som Uriasposten til den militante selvforståelse og et endnu længere spring til en mand som Breivik, og selv om man kan snakke længe om, at Uriasposten er usaglig, selektiv og ekstremt proportionsforvrængende, så kunne Breivik have fundet disse informationer og holdninger mange steder.«”

(Professor emeritus Curt Sørensen kommenterer; 1. august 2011)

Breivik medtager i sit 1516 siders kompendium, en artikel af en norsk blogger, der i noterne henviser til Uriasposten, der citerer lidt fra en kronik trykt i Jyllands-Posten. Klart, jeg med denne blogpost har været med til at “radikalisere Anders Behring Breivik”. RUC-forsker, blah blah.

Ligesom flere medier behændigt lader enkelte kommentarer tegne Uriasposten, så kommer flere læserbrevskribenter mere ubevidst til at lade debatten tegne bloggen udadtil. I den henseende må det understreges, at ikke et eneste medie nogensinde har citeret undertegnede for hadefuld tale, endsige forsøgt at shame Uriasposten med baggrund i noget jeg har skrevet.

“… Der blev ikke slagtet en fedekalv for den hjemvendte synder: »Ærgerligt at hun ikke fik en ordentlig ‘ omgang’, så hun kunne blive helt klar over, at der skal vises ‘ respekt’ på mørke stier ved nattetide«, skrev en læser…” (Inger Holst i Weekendavisen, 29. juli 2011: I selskab med en massemorder)

“Selv de meget yderligtgående medlemmer af f.eks Hizb-ut-tahrir er oftest blidere i deres retorik end visse debattører fra Dansk Folkeparti, Trykkefrihedsselskabet og Uriasposten.” (Zenia Stampe, 30. juli 2011: Hvad kan vi lære af Utøya)

“…stod der bl. a. sådan her på den højreorienterede blog Uriasposten” (Lars Aslan Rasmussen i Politiken, 1. august 2011: Man skal ikke trække på skuldrene ad truslerne fra det yderste højre)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/27380/trackback

66 Comments »

 1. Tillykke Li, du er blevet berømt:

  “I Danmark skriver en bruger på Snaphanen, som kalder sig »Li«…”

  :-)

  Kommentar by Svinet — 1. august 2011 @ 16:54

 2. P.S.

  “Antimuslimer vinder frem på nettet”

  Sig mig engang SKAL man ælske alt og alle ???

  Jeg er ikke så vild med sorte kvinder, er mere til hvide og gule. Er man så en racist ?????

  Kommentar by Svinet — 1. august 2011 @ 16:58

 3. Hvis ikke man er radikal, risikerer man at blive det, når man hører og læser alle disse infame tilsvininger, ofte fra “eksperter” med rødder i, og venskabelige forbindelser til den ekstreme venstrefløj, der står for størstedelen af den politiske vold herhjemme. Man skal godt nok beherske sig en hel del, for ikke at komme med aggressive kommentarer når man læser hvad det journallistiske rakkerpak hælder ud over deres sagesløse læsere.

  Måske skulle en del af de mere åbenhjertige debattører lade Muslimerne være for en stund, og rette deres verbale skyts mod de svinske journalister der befolker medierne i dette land. Jeg har i øvrigt tidligere flere gange foreslået, at man i stedet for at demonstrere mod Islamisterne og de muhamedanske voldsbøller i f.eks. Gellerupparken, burde demonstrere foran DR og TV2’s bygninger i stedet for. Så slipper man også for racismeanklagerne osv. og så risikerer man ikke at blive knivdræbt, eller overdænget med kasteskyts og fyrværkeri.

  Kommentar by Balder — 1. august 2011 @ 17:32

 4. –> Svinet: “Jeg er ikke så vild med sorte kvinder, er mere til hvide og gule. Er man så en racist ?”

  Ja. Og i stedet for at brokke sig over det, burde man sige at man ikke kan gøre for, at man er født sådan.

  Kommentar by Balder — 1. august 2011 @ 17:35

 5. Ang. Niels Ole Finnemanns sambo Rudi Dutschke, så er der jo det sjove ved ham at han både har været med til planlægningen af et bombeattentat (afbrudt før de fik sprængt målet i luften ifølge hans iranske medgerningsmand), og at han har smuglet sprængstof for grundlæggeren af De Røde Brigader. I en barnevogn. Med sin egen søn ovenpå.

  Kommentar by Henrik — 1. august 2011 @ 17:40

 6. OT, og dog?
  Det meste af dagen har man på TV2’s tekst-tv kunnet læse en historie om, at et flygtningeskib fra Nordafrika er ankommet til den italienske ø Lampedusa med 25 lig ombord. De døde er tilsyneladende afrikanere fra syd fra Sahara. Historien findes også på DR’s hjemmeside, dateret kl. ca 8 i morges og stammer fra det italienske nyhedsbureau Ansa, og en navngiven havnechef på Lampedusa.
  Hvorfor har denne historie ikke fundet vej til de mere udbredte elektroniske medier?

  Kommentar by Jens A — 1. august 2011 @ 18:16

 7. Kommer der ikke en blogpost om TV2 Nyhedernes reportage fra Oslo fra Torsdag 30/6 (eller fredag – kan ikke helt huske det), som ikke konkret handlede om terror, men mere om samfundsudviklingen i Norge.

  Vi fik pænt forklaret at de naturligvis også har indvandrerdebat, men slet ikke noget som i DK og at Fremskridtspartiet er mere som Venstre, og foragter DF.

  Dernæst blev det forklaret at der er ca. 160000 muslimer i Norge, og at de er velintegrerede. Multikulturen er en stor succes i Norge og det er kun få ekstremister der mener andet.
  Journalisten lavede et hurtigt check: han spurgte simpelthen nogle muslimske indvandrere, og de var ovenud lykkelige for at bo i Norge – det var et paradis. De havde iøvrigt aldrig oplevet racisme.

  Indslaget var nærmest grotesk dumt. Men udgangspunktet var altså et fuldstændigt ukritisk skamrosen af norges masseindvandring (lidt mærkelig i sig selv umiddelbart efter et terrorangreb med multikulturen som udgangspunkt), men altså ved at tage udgangspunkt i hvad pakistanske indvandrere tænker om Norge.

  De uindbudte gæster fra ludfattige 3.verdenslande er glade for at bo i Norge – verdens rigeste demokratiske nation, ergo er multikulturen en succes. Hvad nordmændene tænker derom fik vi ikke rigtigt at høre. Hvad konsekvenserne ellers har været hørte vi heller ikke.

  Kommentar by Superman — 1. august 2011 @ 18:24

 8. Så kom det grinagtige syn på den politiske akse igen frem.

  Utallige mennesker er halvmilitante, venstreradikale, betonmarxister osv. osv. – mens Kim Møller selv blot tilhører “den demokratiske højrefløj”.

  De eneste ekstremister på højrefløjen er jo åbenbart militante nazister…

  Er der stadig overhovedet ingen problemer med eksempelvis Den Danske Forening Kim?
  https://polyb.wordpress.com/2011/07/24/den-danske-forening-og-ekstremismen/

  Kommentar by Polyb — 1. august 2011 @ 18:45

 9. Det er på tide muslimer hopper igennem vore “ringe” i stedet for lunter bag efter og hopper igennem deres. De skal efterleve VORES krav og her er der ingen sharia, burka, tørklæde, niqab, koranskoler, børnebrude, kriminelle indvandrerdrenge hjem, etc. Så kan vi se hvor mange der vil Danmark efter disse er blevet gjort forbudte og er hjemsendelsesgrunde.
  Det kan simpelthen ikke være rigtig at de udviser en sådan lille forståelse for det land de er kommet til. Det er bare ikke utaknemmeligt, det er ONDT gjort mod værtslandet der har givet dem ALT!

  Kommentar by Tim — 1. august 2011 @ 18:49

 10. Det er både interessant og irriterende, at jeg skal placeres på den yderste højrefløj. Jeg vil også gerne være til venstre for de antinationale samfundsnedbrydere fra Det Radikale Venstre, som er dette samfunds virkelige politiske forbrydere.

  Jeg må bare konstatere at uvidenheden er skræmmende, for anti-nationalismen og multikulturalismen har ingen fremtid, og det vil fremtiden med al ønskelighed vise.

  I mange år var Marx ellers min videnskabelige ledestjerne og er det på sin måde også endnu på nogle områder på grund af hans videnskabelige analyser om Kapitalismen. At hans analyser fik alvorlige politiske konsekvenser er den slags ting, der sker og hører den historiske tid til.

  Det er værre med den manglende forståelse i dag for, at næstekærlighed fører til helvede. Så der er ikke andet at gøre end at vente på opklaringens lys. Og det lys kommer, når det står klart for alle, at multikulturalismen har smadret samfundet.

  Kommentar by machiavelli — 1. august 2011 @ 18:51

 11. Jeg ved ikke hvordan I andre har det men……

  Hvornår og hvordan forstår andre at jeg ikke er imod indvandring eller muslimer ? Jeg er imod islam, og det burde enhver feminist, bøsse, venstreradikal, venstresocialist, SF`er, Socialdemokrat osv. også være !

  Det er mig fuldstændigt uforståeligt at jeg ikke får opbakning fra den front af det politiske spektrum.

  islam er den mest menneskefjendske religion noget menneske nogensinde har opfundet.

  Læs koranen, hadiths, sunnah, læs for jer selv og forstå hvad disse skrifter foreskriver muslimer at betragte omverden. Læs og forstå.

  Kommentar by Santor — 1. august 2011 @ 19:06

 12. Hørte lige i TV2 Nyhederne den norske statsminister Stoltenberg – på Norsk forstås – advare mod at begrænse ytringsfriheden ved at give indvandrinskritikerne f.eks Fremskridtspartiet skylden for de frygtelige mord udført af Anders Breivik. Såvidt mit norske ihvertfald.
  TV2 Nyhederne forstår norsk lidt anderledes åbenbart?
  Det blev ihvertfald i TV2 Nyhedernes og Ulla Terkelsens udlægning samme sted til at Stoltenberg advarede mod ‘tonen’ i debatten (altså FØR mordene) og TV2 Nyhedernes og Ulla Terkelsen fulgte den op ved at fremhæve at ‘tonen’ i Danmark havde været meget værre end i Norge – underforstået, at DF og ligesindede havde fremkaldt de frygtelige mord udført af Anders Breivik.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 1. august 2011 @ 19:21

 13. PS. Om rabiate anti-muslimske blog-indlæg: Jeg kan huske ihvertfald ét som jeg mener umiskendeligt var plantet af en venstreorienteret ‘muldvarp’.
  Ekstreme venstreorienterede – ingen nævnt ingen glemt – kan sagtens finde på at lave ekstreme og rabiate ‘falske’ indlæg under opdigtet navn – så Kim Møller og andre indvandringskritiske blogejere, pas på! ;)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 1. august 2011 @ 19:30

 14. 10, Santor.
  Jeg ved godt at besværgelsen: “jeg er ikke imod muslimer, men …” (vil gerne kritisere islam) gentages bevistløs af alle.
  Men er islam ikke summen af muslimer? Ingen islam uden muslimer.
  Eller er muslimer ikke (1): dem som bekender sig til Koranen, som Allahs ´åbenbarede ord til Muhammed (med alt hvad dette indebærer), eller (2): mennesker, som er født índ i en muslimsk tradition, men ikke tør sige fra, fordi det er livstruende, eller i det mindste betyder total social udstødelse?

  Kommentar by Jens A — 1. august 2011 @ 19:52

 15. @ 13
  Præcist…Islam har jo ikke en exit strategi. Det er en kult.
  Derfor ser du i England ex-muslimer bliver jagtet.
  http://www.youtube.com/watch?v=B2kVEzwGe2c

  Læs også denne artikel fra en inder der voksede om i et omraåde med mange muslimer. I dag bor han i USA og søger ind i senatet.
  http://frontpagemag.com/2010/03/26/the-wrong-way-to-stand-against-jihad/

  Kommentar by Tim — 1. august 2011 @ 20:29

 16. @11
  Det er en pine, hver aften at være vidne til Ulla Terkelsens venstresnoede synspunkter, og forherligelsen af den dejlige mulitikultur. Skal hun ikke snart en smut til Egypten, og se hvordan det går med hendes arabiske forår.

  Kommentar by Ciska — 1. august 2011 @ 20:45

 17. #13 Jens A.

  Du har da ret når du siger “igen islam uden muslimer” det hænger jo sammen. Det ændre ikke den kendsgerning at jeg ikke har noget imod muslimer, det er i de fleste tilfælde omvendt. Derfor har jeg også udviklet min egen “muslim-test” ( er det en muslim jeg gider bruge tid og venskab på!! ).

  muslim-test Punkt 1.

  Kan han/hun klare en islam/muslim/profet joke uden at slå over i arabisk eller nedkalde død og ødelæggelse over mig, min familie eller resten af verden.

  muslim-test Punkt 2.

  Kan han/hun diskutere Israel uden at hans/hendes blodtrykket stiger faretruende og uden at komme med arabiske besværgelser mod Israel.

  Hvis begge punkter bliver “bestået” så gider jeg godt bruge tid og kræfter på et venskab.

  Til dato er det blevet til to ( 2 ) og begge er Dansk gift og er vel nærmest at betragte som ateister.

  Til gengæld, er det i årenes løb blevet til adskillige dødstrusler, af hvilket ingen er ført ud i liver ( selvklart ).
  Adskillige forsøg på at komme i klammeri med mig, de fleste bliver ved truslerne da min statur ikke indbyder til kamp, med mindre man har hele den mandlige del af familien med.
  En “kantinedame`s” evige forbandelser både over mig og Israel efterfulgt af en kaffekop ( tom ) med 110 KM i timen. Min brøde var i den forbindelse en lille pin med et Dansk/Israelsk Flag.

  Kommentar by Santor — 1. august 2011 @ 21:03

 18. MSM har jo været som vi kunne forvente.

  1′ kæde der blev sat i værk var et angreb gående på ABB har taget jeres holdninger, “ideologi”, til sig som sin egen; ergo er i medskyldige.

  Det blev fremført af folk, der typisk har overskredet sidste salgsdato. Der er tydeligvis ikke nogen apparatnicks med karrieren foran sig, der skal have noget i klemme her.

  Den næste er mere forklarende og afstår fra direkte shaming, men kommer som “ekspert” udsagn, og lægger op til, at folk selv konkludere, at Onde Højre Orienterede, så som kommentatorerne her på siden, må have et eller andet ansvar.

  Jeg tror ikke vi har noget at frygte desangående.

  “Venstrefløjens” løgne er ved at komme for en dag. Og det bliver svære og svære for dem at bortforklarer.

  I den aktuelle sag burde det egentligt være nok, for at udstille hykleriet og løgnene, at henvise til at venstrefløjen, vel at bemærke EFTER, at RAF, Røde B, Blekingegadebanden osv osv havde sprængt bomber m.v., har været ude med såvel moralsk som praktisk støtte.

  Mon ikke der findes et Chr. Braad Thomsen, og med ham flere andre, citater hvor man støtter?

  – Senest har vi Møller eminente afdækning af Thomas Sæhl. Selv om historien ikke er alment kendt, så er den dog kendt nok til at man ved middagsbordet og i kantinen har argumenter til mod-shaming.

  Et andet sted vi kan tage fat er de store ikoniske venstrefløjs historier.

  Chile eksempelvis. Den engelske wiki har en udemærket gennemgang. Allende var ikke en demokratisk valgt, men en lovligt valgt præsident. I midlertid så overskred han klart hans (demokratiske) beføjelser, hvilket sammen med økonomisk kaos udløste forsvarets indgriben, som man kan argumentere ædruligt for var lovlig. Det samlede antal døde – som følge af ulovlig magtanvendelse – under Pinochet regimet var ikke 10 tusinder men knap 1.200.

  Venstrefløjen kan jo passende forklarer, hvorfor de hylder en antidemokrat som Allende.

  Kommentar by Hans Und — 1. august 2011 @ 21:10

 19. 16, Santor.
  Det forekommer mig at de “muslimer”, der kan bestå din test, hører ind under punkt 2 i min kommentar (13).

  Kommentar by Jens A — 1. august 2011 @ 21:37

 20. Henvisningen er rettelig til kommentat 14.

  Kommentar by Jens A — 1. august 2011 @ 22:08

 21. Og Santor 17, Men kommentarernes nummerorden ændres åbenbart, så er det jo håbløs at referere tilbage.

  Kommentar by Jens A — 1. august 2011 @ 22:14

 22. Hvor var Professor emeritus Curt Sørensen henne, da folk blev myrdet i Gulag, Tuol Sleng, Hohenschönhausen, Maos og Castros og de andre kommunististers uddryddelseslejre?
  Måske svaret er i Curt Sørensens bibliografi?
  Her er et uddrag af Curt Sørensens skrifter listet i Wikipedia:
  Marxismen og den sociale orden, bnd. 1-2, GMT 1976.
  Marx’ og Engels’ demokratiteori, Politica nr. 2, 1979.
  Den historiske materialisme i lyset af nyere diskussion om social handlen og social objektivitet, Politica nr. 1, 1991
  Mellem Demokrati og Diktatur, bnd. 1-2, Århus Universitet, 1992
  Social classes and democracy – different Trajectories, 1997
  Marx’ klasseanalyse som en integreret og flerdimensional magtteori, 2001.
  The Labour Movement in the First Austrian Republic, 2002
  Myten om den “socialistiske Sovjetunion” og dens funktion i højrefløjens ideologiske univers, 2002.
  Marx og marxismen som stadig aktuel udfordring, 2002.
  Marx og historieskrivningen, Arbejderhistorie nr. 2, 2009
  Klasseanalysens kritiske skarphed og nutidige relevans, Arbejderhistorie nr. 3-1, 2010
  Marxismen udryddede 100 mio “ikke-mennesker” blandt egne borgere og Curt Sørensen var så slået af begejstring og beundring, at han ikke kunne skrive om andet :(

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 1. august 2011 @ 22:27

 23. Så et indslag i 22-Nyhederne på TV2 her til aften. De var med til den fjerde begravelse efter Breiviks massakre (TV2 slipper åbenbart ikke sine morbide opfølgninger før kødet slipper knoglerne).

  Begravelsen foregik fra Oslos største moské – for det var en irakisk flygtning, der var blevet skudt. Så langt så godt. For åbent kamera fortæller afdødes gode ven, at den dræbte var flygtet fra Irak for 2½ år siden pga. utrygheden i Irak. Han kommer så til Norge, hvor der skulle være trygt (i hvert fald for muslimer) og bliver skuddræbt af en “højreradikal terrorist”.

  Nu kommer det sjove: vennen skulle have været med på Utøya, men var i stedet taget på ferie i Irak… Hov! Men var de ikke flygtet fra Irak pga. sikkerhedssituationen?
  Den afdøde ven var flygtet, så mon ikke den levende også var? Mikrofonholderen fik aldrig spurgt om det – det har nok hverken været tiden eller stedet til kritisk journalistik.

  Kommentar by Daniel — 1. august 2011 @ 22:38

 24. Jeg mener, at det er ufatteligt, at mens marxismen udryddede 100 mio “ikke-mennesker” blandt egne borgere, KUNNE CURT SØRENSEN IKKE SKRIVE OM ANDET END MARXISMENS HERLIGE SANDHEDER….(og finansieret af danske skatteydere :) )

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 1. august 2011 @ 22:39

 25. Off-topic
  Mere venstreorienteret terror – Mink stikker af…øko terror
  http://www.b.dk/nationalt/tusinder-af-mink-stikker-af

  Kommentar by Tim — 1. august 2011 @ 22:40

 26. 23.Daniel. Jeg så også indslaget i Tv2 Nyhederne kl 22.00.
  På en perverteret, sentimental måde bekræfter det jo – formodentlig utilsigtet – ABB’s paranoia om socialdemokraternes hensigter?
  Nu mangler vi bare, at TV2 opfordrer alle etnisk nordiske kvinder til at gå med sort burka en hel dag i solidaritet med ABB’s ofre? ;)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 1. august 2011 @ 22:53

 27. Minkfarmere ser internationalt komplot
  http://borsen.dk/nyheder/weekend_og_nat/natteside/artikel/ritzau/3/JES-354737.html

  zenia stampe har blod på sine hænder

  Kommentar by Tim — 1. august 2011 @ 23:02

 28. […] Hvis Politikens Jakob Elkjær og John Hansen ikke havde skrevet, som de har gjort, kunne de sagtens have siddet med ved bordet, og fået nogle glas øl med os. Vi har tilbragt denne aften med et ordentligt menneske, Hans Rustad fra Norge, der har haft en stormfuld tid, men redet den af med nogenlunde begrænsede skrammer og bekymringer via mobilen og laptoppen fra sin ferie i Danmark. Han har talt med mange journalister den sidste uge, og hans tanker kredsede langt mere om Norge, end om ham selv og Document.no. Det kunne måske have været interessant for Politikens læsere, at vide hvad Rustad havde på hjerte, men når avisen er mere optaget af at missionere og massere sine kernelæsere i SF-segmentet, end at skaffe en interessant artikel i kassen, så må de lave deres artikler uden vores medvirken. Ikke at de skal stryge os med hårene, men de skal ikke lave reportage, der ikke er til at skelne fra Rune Engelbreths blogindlæg, og de skal slet ikke insinuere, at vi leverer åndelig ammunition til massemord. Når vi taler om massemord, så har Mark Steyn ovenfor talt om en historisk erfaring, senest fra Balkan, der er så ubehagelig og foruroligende, at den sjældent vil være at læse for Politikens idylliserede målgruppe: “In a democratic age, you can’t buck demography — except through civil war.” Hvis der bliver en anden gang, så kunne vi tale om det. (Se også Multikulturalisternes Skingre Misantropi.) […]

  Pingback by “I’ll miss the Swedish blondes when they are extinct” « Snaphanen — 1. august 2011 @ 23:45

 29. Prøv at læse denne kronik i Information: http://www.information.dk/274754 Hvis det var satire, ville det være morsomt, men jeg er bange for, manden mener, det han skriver, dødsensalvorligt.

  Kommentar by Jan Christensen — 1. august 2011 @ 23:46

 30. ->5.Henrik. Det er jo derudover helt utroligt, at de rødes mange voldelige demonstrationer i Berlin og Vesttyskland – og terroren i Vesttyskland udført af RAF – tog afsæt i politiets nedskydning af demonstranten Benny Ohnesorg, der demonstrede mod shahen af Persiens besøg i Berlin. En nedskydning – viser det sig nu – der var udført af en Stasi-agent indsmuglet i samme politi af Stasi.
  Man kan næsten forestille sig, hvordan Markus Wolf har danset cha-cha-cha, da han så, hvad han fik udrettet :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 00:00

 31. 28. Jan Christensen. Ha-ha. Ja den er virkelig morsom. Det er Erasmus Montanus i økologisk joggintøj og på kinesisk Mountain Bike :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 00:07

 32. Off-topic

  Manden bag dokumentaren: “det muslimske brorskap”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Walid_al-Kubaisi
  According to him, the hijab is a political uniform for the militant Islamist movement. He says that if Islamists are successful in making the hijab synonymous with Islam, the Islamists will have achieved a victory in the West which they have not been able to accomplish in Muslim countries. He also notes that the hijab was only created in the 1980s after Ayatollah Khomeini’s Iranian revolution, and that it unlike national Islamic dresses like the burqa, is a dress exclusively created for the universal political Islamist movement.[7]
  He claims that Tariq Ramadan is an Islamist, who “speaks with two tongues”; smoothly and articulate in the West, and purely Islamist in the Muslim community and the suburbs. He claims that Ramadan seeks to Islamize the West, but in a more patient manner than the likes of Osama bin Laden.[4]
  He believes that the Muslim Brotherhood is the “mother organization” for the world’s Islamist political ideology. He says that the Muslim Brotherhood has a plan to conquer Europe by the hijab, high birth rates and democracy; Islamists are exploiting Western democracy to reach their own anti-democratic goals.[7] His 2010 documentary Frihet, likhet og det muslimske brorskap discusses this, where he also interview several Arab intellectuals who support his claims.[8] He also claims that notable Norwegian Muslims such as Mohammad Usman Rana, Lena Larsen and Basim Ghozlan represents the ideology of the Brotherhood in Norway, and that Abid Raja of the Norwegian Liberal Party is a “running boy” for Islamists.[9]

  Kommentar by tim — 2. august 2011 @ 01:58

 33. Sammenlign med en norsk muslim der udøver racisme mod Hege Storhaug:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Usman_Rana
  The day before Rana had described Storhaug as “extremely xenophobic”, “paranoid”, adherent of racism and an “extremist” who “hates Islam”, in Verdens Gang.[9] He then countered that Storhaug’s allegations were untrue.[8]

  De bruger ALTID dæmoniseringer og hates-speech: extremely xenophobic”, “paranoid”, adherent of racism and an “extremist” who “hates Islam

  Kommentar by tim — 2. august 2011 @ 02:04

 34. Er det ikke at være for skrøbelig, usaglig af kritikerne…vi ved jo hvem der er mest kriminel.

  Politiet overvisiterer minoritetsdanskere
  http://borsen.dk/nyheder/weekend_og_nat/natteside/artikel/ritzau/3/KB-354761.html

  Gavner venstrefløjen, KU. Ruc, politikens journalister samfundet?

  Kommentar by Tim — 2. august 2011 @ 03:52

 35. Clausewitz roterer så hurtigt i sin grav, at man må håbe han ikke blev begravet med for meget jern på sig. Ellers vil han påvirke jordens magnetfelt :)

  @Und: Interessant relativering til sidst – KUN 1.200 ;)

  Kommentar by Scavenius — 2. august 2011 @ 05:14

 36. De eneste som “ansporer til had mod muslimer og det etablerede samfund” Er muslimerne selv og den del af det etablerede samfund som kun vil begrænsninger i ytringsfriheden og den personlige frihed.

  Kommentar by Nielsen — 2. august 2011 @ 06:03

 37. Jeg har altid undret mig over hvad MSM betød her på internettet og i Breiviks manifest

  “Multikulturalisternes Skingre Misantropi”

  Kommentar by Bendt Weinstein — 2. august 2011 @ 08:40

 38. “Latrinært sprog”? Vi er “rabiat, højreekstremist og skabsnazist”

  http://www.uriasposten.net/pics/Information-010811.jpg

  Curt Sørensen er vel selv være en latrin. Hvem er det lige, der trækker debatten ned på det niveau ?

  Kommentar by Snaphanen — 2. august 2011 @ 08:44

 39. BT har en charmerende artikel på nettet i dag http://www.bt.dk/krimi/her-er-hoejrefloejens-boeller


  Udadtil tog de danske højreekstremister afstand fra den norske terrorist – indadtil gjorde de grin med det norske massemord.

  På samme måde kalder højrefløjen sig fredelig. Det passer heller ikke.

  B.T. kan eksempelvis i dag fortælle, at Rene Duedam, der er fast gæst til skandinaviske nazidemonstrationer, i 2008 fik en dom for at have overfaldet og forsøgt at kvæle sin kæreste.

  Hvor er det rart med al den folkeoplysning. Her er så 13 personer hængt ud med navn og billede på nettet, som vist nok skulle være rigtigt meget højreorienterede. Og mange af dem er ovenikøbet dømt for vold eller trusler, ofte mod deres egen samlever/kone/kæreste.

  Og så har B.T. endda sorteret bl.a. narkodomme fra.

  For de er mindre relevante end voldsdomme? Eller fordi det måske bare ville give det indtryk, at de nævnte personer er nogle sølle hooligans fra nederste socialklasse, der tumler påvirkede rundt og tæver deres koner og andre på den lokale bodega, men er milevidt fra at være koldblodige mordere a la Breivik.
  Måske ville de ovenikøbet i en anden kontekst blive kaldt “særligt udsatte” af tosserne på venstrefløjen? Eller kræver den mærkat, at man har hud med samme farve som den café latte, de radikale elsker så højt?

  Kommentar by Hertz — 2. august 2011 @ 09:24

 40. Hertz. Tak for info. Var der 18 på højrefløjen? Jeg troede trods alt der var flere :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 09:31

 41. Kun 18? Men mange venstreorienterede er jo også med på højrefløjen?
  AFA og Redox og alle de mange autonome stenkastere og voldsmænd?
  Dem der – vistnok flere gange – bombede politiskolen?
  (De følger nok blot én af af deres helte, tyske Horst Mahler, der var én af grundlæggerne af Rote Armé Fraktion. Han har nu sluttet sig til NPD – Nationaldemokratische Partei Deutschlands – Die Volksunion, NPD).
  Hvis man tæller dem med må der være flere hundrede på højrefløjen? :)
  http://en.wikipedia.org/wiki/National_Democratic_Party_of_Germany
  http://www.youtube.com/watch?v=l9DxKj3NZ5s

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 09:49

 42. Føj hvor en sviner i bt. Om jeg fatter hvad den slags skal gøre godt for? Vel ikke andet en at radikalisere, særligt de unge, udhængte yderligere.

  Jeg tog en hurtig søgning på journalisten på google. Kan se at han nærmest rutinemæssigt modtager kritik fra pressenævnet og at Søren Pind har kaldt ham en løgnhals.

  Kommentar by Mega — 2. august 2011 @ 10:20

 43. Når man ser massemediernes koordinerede hetz mod systemkritikere, kan det så i grunden undre, at en Anders Breivik opstår? Når man ikke længere kan tænke og tale frit, hvad i alverden gør man så?

  Hertz, det forekommer mig iøvrigt, at du er inde på noget af det rigtige. At vi i virkeligheden er vidne til en ny – og indtil videre temmelig ensidig – klassekamp, hvor overklassen i dag gratis kan hetze underklassen – ofrerne for bl.a. selvsamme overklasses masseimport af muslimerne.

  Kommentar by Dog of God — 2. august 2011 @ 10:37

 44. Grumset tale er en pestilens. Når det gælder indvandring kan hverken medierne eller venstrefløjen præstere andet. Tag nu det tendentiøse ordvalg ‘indvandringskritisk’. Matematisk en helmængde, men i sand brug dækker ordet kun nødtørftigt en delmængde af de indvandrere, kritikken går på.

  Hvad kritiserer vi egentlig på Snaphanen og Uriasposten? – Ganske enkelt en komplet forfejlet indvandringsPOLITIK, der har bragt os store problemer på halsen som NATION såvel som trusler på livet for enkeltindivider. En politik, der som udgangspunkt går ind for multikultur og deraf følgende parallelsamfund (ellers kan multikultur ikke opretholdes). Men endda er vi ikke kommet til det sande i påstanden om, hvad vi bedriver – indvandringskritisk. Hvis vi vover at angribe multi-kulti-politikken er vi skingre i debatten, og så er der noget galt med vort menneskesyn. Så det er ikke det, ordet indvandringskritisk går på.

  Da visse indvandrere typisk isolerer sig i noget, der med tiden får karakter af ghetto, går kritikken nødvendigvis på de spændinger, det afføder. Her dukker det sande, delmængden op. Men – Hvem mon jeg tænker på? Kinesere? Forkert. Vietnamesere? forkert. Østeuropæere til dels, selv om de ikke klumper sig sammen som kinesere gør.
  Bortset altså fra måske kriminelle østeuropæere er både Snaphanen og Uriasposten komplet tavse om selv fremmedartede indvandrere. Delmængden snævres hele tiden ind.

  Der er heller intet højreradikalt Stürmer-præg over Uriaspostens og Snaphanens billedside, som vi omvendt og i rigt mål finder netop i venstrefløjens nedrakning af anderledes tænkende. Der er ganske enkelt intet højrefløjspræg over hverken Snaphanen eller Uriasposten så langt. Hverken Kim Møller eller LFPC eller Steen har beskæftiget sig med indvandring generelt, for både indvandring og udvandring har altid fundet sted. Vi er helt klart ovre i det SPECIELLE. Hvis det kun drejede sig om vestlig indvandring samt kinesere, vietnamesere, thailændere, japanere og højtuddannede indere ville der simpelthen ikke være noget problem med indvandringen og politiken omkring den. Multi-kulti har Venstrefløjen sammen med Det radikale Venstre godt hjulpet af Gammeltoft Hansen skabt. Sammen kan vi takke dem for hele balladen. Hvor kommer den fra? – Islams sønner og døtre. Men giv ikke Snaphanen og Uriasposten skyld for en af de værste politiske fadæser i nyere tid.

  Ingen havde set 9/11 komme. Ingen havde politisk fantasi til at forestille sig, at en dansk skoleinspektør og bladtegner skulle have livvagt og er søgt myrdet to gange. Hvad mon vi kritiserer? Hvornår i alverden er det blevet højreorienteret at kritisere en politisk strategi, som enhver kan se vil føre til brodermord?

  Med venlig hilsen

  Kommentar by Emeritus — 2. august 2011 @ 10:40

 45. “Antimuslimer vinder frem på nettet”

  Ja hvordan kan det nu være? Er der grund til det?

  Kommentar by machiavelli — 2. august 2011 @ 11:08

 46. @35:
  Man skal lære noget nyt, hver dag. I dag var lektien at Clausewitz muligvis blev begravet med jern på.:-)

  Kommentar by Thorleif — 2. august 2011 @ 11:16

 47. 35 Scavenius,

  Jeg forstår ikke din henvisning til Clausewits, kan slet ikke få mening i den. – kunne du forklarer?

  mht de 1.200, jeg mener så ikke der er tale om relativering, men perspektivering, men lad gå, så er det i forhold til, at “venstrefløjen” og MSM har talt om 10.000 vis, vist 28.000.

  Og det ændre ikke ved, at samme har brugt hele historien til at sætte sine sædvanlige hadeobjekter; USAs imperialisme, De Onde Højre Orienterede, kapitalismen osv osv, under moralsk angreb.

  Anklagerne holder så ikke, og man kan i bakspejlet konstatere, at de formentlige er fremsat dette velvidende. Altså ren hatespeech/propaganda for at man er Gode. igen igen.

  Kommentar by Hans Und — 2. august 2011 @ 11:48

 48. Hvad er forskellen på Kim Møller og morderen Anders?

  vil ikke overraske mig, hvis han også springer ud som en massemorder!! Det er skræmmende, hvor mange gange der ikke er blevet opfordret til bevæbnet kamp fra skribenterne herinde… Er man tilfreds nu? Eller forbereder I jer til en borgerkrig herhjemme i Danmark nu hvor massemorderen i Norge ellers har banet vejen for jer?
  Han har jo allerede beskrevet de små detaljer for hvordan små ensomme fjolser som jer, kan udføre mordplanerne!!
  Føj for satan en flok sataner der er her..

  Problemer er jo at I er nogle ensomme væsner, der har rettet jeres hadske blik på andre mennesker.
  En beskrivelse af Kim Møller: et ensomt væsen, som ingen kvinder gider være sammen med, fordi han bare er så modbydelig, og hans manglende sex-liv, kærlighed gør at han bare bliver mere og mere frustreret og mander sig op her på bloggosfæren :))
  røvhuller!!!

  Kommentar by Kasper — 2. august 2011 @ 11:49

 49. Lad os tale facts.
  Det faldende fødselstal i de fleste europæiske lande har reduceret den vestlige, demokratisk orienterede del af verdens befolkning fra 35% til 15%. Vi skulle have haft lavere befolknigstal allerede.
  MEN “hullet” i Europas befolkning er blevet fyldt op af arabere og andre muslimer fra lande, der fordobler deres befolkningstal hvert 20. år, men ikke kan forsørge den overskydende befolkning. Hvad skal de stakkels mennesker gøre? De drømmer om vesten og hader vesten for dens dekadence.
  Samtidig tate socialisterne i Europa til markedsøkonomien i 1989, hvor Muren og Jerntæppet faldt, men så fandt de overflødige socialister i vesteuropa på, at de kunne importere et nyt proletariat, der ville stemme på dem, så de kunne undgå at komme ud i konkurrence på det private marked for at få arbejde og indkomst.
  Det importerede, muslimske proletariat gav dem kompenserende beskæftigelese OG DERFOR VIL DE HAVE FLERE INDVANDRERE OG ØNSKER MERE MULTIKULTUR, SÅ DE KAN BEVARE DERES JOBS SOM OFFENTLIGT ANSATTE.
  Økonomien går så ad helvede til ligesom i Sovjet, østeuropa herunder DDR, men hvad fanden. De kan holde den gående ;)

  De saver jo ikke den gren over de selv sidder på – hvor svært kan det være? :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 12:20

 50. @48…. DU ER EN FREAK!

  Kommentar by Tim — 2. august 2011 @ 12:29

 51. ->48. Kasper. Ha, ha! Fed parodi!
  Ikke-socialister er mennesker, der kun kan få pervers sex.
  Godt set.
  Vi ved jo alle at det er sådan det er :)
  Hvad skal vi gøre med dem?
  Give dem sex eller sende dem i lejr?
  Det må de statsejede medier lave temaudsendelser om?

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 12:33

 52. Kasper: “Det er skræmmende, hvor mange gange der ikke er blevet opfordret til bevæbnet kamp fra skribenterne herinde…”

  Du synes at det ville være mere betryggende, hvis der faktisk blev opfordret til “bevæbnet” kamp?

  Dummkopf!!!

  Kommentar by Hr. Snusk — 2. august 2011 @ 12:53

 53. Banen er nu kridtet op.
  Hold A er dem, der ikke bidrager positivt til samfundsøkonomien og hold B er dem, der bidrager positivt til samfundsøkonomien.
  Jeg er selv på hold B (ligesom jeg gik i B-linjen i folkeskolen i sin tid).
  Men der er idag flertal på hold A (Thornings og Villys hold).
  Skal vi ikke bare lade de køre samfundet i sænk? :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 14:24

 54. Skal vi ikke bare lade dem køre samfundet i sænk? :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 14:25

 55. Fra Spiegel.de
  Brüder töten ihre Schwestern, Väter ihre Töchter – alles im Namen der “Ehre”. Was treibt Familien zu solchen Bluttaten? Wer sind die Täter, und aus welchen Ländern stammen sie? Eine neue Studie des BKA liefert Antworten – und erhebt Vorwürfe gegen die deutsche Justiz. Von Johannes Korge

  Die meisten Täter stammen aus der Türkei

  Die meisten Täter – 76 von 122 – stammen aus der Türkei. Erst weit dahinter folgen die arabischen Länder und die Staaten des ehemaligen Jugoslawien.

  Weniger als zehn Prozent der ermittelten Täter wurden in Deutschland geboren, noch weniger (7,6 Prozent) besitzen einen deutschen Pass. So gut wie nie werden die Taten von Migranten der zweiten und dritten Generation begangen.

  Læg lige mærke til at det ikke er Jesper Langballe, der udtaler sig.
  Hvem informerer Zenia S.?

  fra
  http://www.spiegel.de/panorama/justiz/0,1518,777856,00.html

  Kommentar by Ole — 2. august 2011 @ 14:47

 56. 53 a-mad,

  Jeg vil, uden at argumentere nærmere, pege på, at en vis (stor) del af dem på B-holdet, nok så meget er der fordi, de har fået ødelagt grundlaget for deres liv.

  I de mere bevidste tilfælde er der tale om en slags tavs generalstrejke.

  De (vi) bør tælles med på A-holdet og “blå” blok, i særdeleshed bør DF have en mere offensiv kommunikation og en mere offensiv vision for de facto genindtræden på A-holdet.

  DF handlede i den forbindelse klogt omkring grænsebomme og snylterlønnen. – Små ændringer der trækker i den rigtige retning når lejligheden byder sig.

  Kommentar by Hans Und — 2. august 2011 @ 15:04

 57. Vi er sikkert enige. Skoleeleverne blev for 30-40 år siden skilt efter 5 klasse i A-linjen (faglig linje) og B-linjen (boglig linje). Det højnede ambitionsniveauet ihvertfald i B-linjen. A-linjen kunne føle at de var dumme. Det faldt socialdemokraterne for brystet ligesom alle andre uligheder og forskellle og undervisningsminister Ritt Bjerregaard fra socialdemokraterne udtalte: “Det som alle ikke kan lære, skal inge lære”. Og sådan blev det.
  Hold A (A-linjen i folkeskolen i sin tid) er altså dem, der ikke kunne regne og havde svært ved at læse og de er nu i overtal og bestemmer.
  B-holdet (dem der gik i b-linjen i sin tid og kunnne både regne og læse) har tabt efter at skellet mellem A-linjen (almen-faglig linje) og B-linjen (den boglige linje) blev fjernet ved Ritts skolereform, der bragte hende og de dumme til magten. Der er ikke ændret meget siden og nu kommer de dumme snart igen til magten med Helle og Villy :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 2. august 2011 @ 16:25

 58. Hvornår mon, det går op for journalister, at det, vi taler om IKKE er en hetz mod uskyldige?

  Vi er bare fed up med muslimske indvandrere, der igen og igen træder på vores kultur og land!
  Det er jo ikke blot “lille” Danmark – men samtlige vesteuropæiske lande, der har problemer og det KUN med muslimsk indvandring!!

  Polikere: Vågn dog op!
  Vi har aldrig haft den snak om nogen som helst anden kultur, der kom hertil.
  KUN muslimer!
  Hvorfor spørger I ikke jer selv: HVORFOR?

  Her er IKKE tale om fremmedfjendshed generelt.
  Men HVORFOR kan vi ikke med islam?

  Kommentar by l. johs — 2. august 2011 @ 16:36

 59. Og stor tak til Sørine Godtfredsen, der udtalte – hvad rent faktisk størsteparten af danskerne tænker!
  (Når de lige kommer over det med den sindssyge massemorder i Norge)

  Kommentar by l. johs — 2. august 2011 @ 17:41

 60. @57

  Ritt Bjerregaard fra socialdemokraterne udtalte: “Det som alle ikke kan lære, skal inge lære”. Og sådan blev det.

  Øh Nej, Det har Ritt Bjerregaard nu aldrig sagt – ej heller skrevet. Hun har sikkert sagt en masse andet sludder, men det der, det har hun aldrig sagt.

  Kommentar by Thorleif — 2. august 2011 @ 19:14

 61. Interessant at Chris udlægger det som en vittighed med Lenin på profilen.

  Helt fremmed er det nok ikke for ham, når han har flere artikler liggende på modkraft.dk og tidligere været redaktør på leksikon.org
  http://modkraft.dk/spip.php?page=tc-artikel&id_article=7480

  Kommentar by J. Andersen — 2. august 2011 @ 22:18

 62. “Blogs som Uriasposten og Snaphanen, der er stærkt kritiske overfor indvandring, er ikke forbeholdt mennesker med ekstreme holdninger..”

  Skriver Information. Nej, tænk, sådan er det. :) Hvor er det da godt at også Information endelig kan se det. At mange er begyndt at læse Uriasposten og Snaphanen – og at disse læsere og debattører ikke har ekstreme holdninger. Dog tager Information fejl i at det er al form for indvandring, der er et problem. Det er IKKE al form for indvandring, der er et problem, som det hævdes.

  Blogs som nærværende er progressiv, det er Information ikke mere.

  Kommentar by Liva — 3. august 2011 @ 09:11

 63. Med venlig og optimistisk hilsen til både Snaphanen og Uriasposten ;)

  http://www.youtube.com/watch?v=Q2aha4uEpEQ

  Kommentar by Liva — 3. august 2011 @ 09:33

 64. @Jens A — 1. august 2011 @ 22:14:

  Giv tid! ;)

  Kommentar by Scavenius — 3. august 2011 @ 22:28

 65. @Und:

  Jeg synes 1.200 er mange, også selv om nogen måtte have talt om 28.000 (og jeg tillader mig at tvivle på det første tal)

  Jeg synes også ca. 3.000 er mange, også selv om nogen måtte have talt om 10.000 – lige som jeg synes 77 er mange, også selv om nogen har talt om 92.

  Jeg har måske været lidt væk – hvad er snylterløn?

  Og så hele historien om “de dumme” og “de kloge”, den er altså for latterlig. Man kan nu engang ikke gå ud fra, at folk stemmer hverken ud fra indkomst eller herkomst. Og hvordan indplacerer du f.eks. landets mange sports- og mediestjerner? (for slet ikke at nævne “Stjerner uden hjerner”)

  Kommentar by Scavenius — 3. august 2011 @ 22:37

 66. Jeg har boet i København i hele mit liv og har været glad for min by, i 70erne
  kunne man gå ned af Nørrebrogade og kigge på forretninger og tænkte ikke på
  hvem man mødte. Nu er gaden totalt ødelagt og nu går man over på den anden
  side af vejen når man møde en gruppe indvandre drenge. hvor er det dog trist
  at det er blevet sådan.

  Jeg tænker tit på Mogens Glistrup, han blev spottet, hånet forsine advarsler
  om Muslimer med gud hvor har han fået ret.

  Jeg ser mig selv som et tolerant menneske, gør din pligt og kræv din ret osv
  men jeg synes at muslimerne tramper på mine værdier.

  Det Anders Breivik gjorde er væmmeligt men mange af hans forudsigelser om-
  kring indvandring tror jeg bliver til virkelighed.

  Måske ikke om 50 år men måske senere.

  Macster

  Kommentar by Macster — 4. august 2011 @ 19:23

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper