17. august 2011

Forskning: Svenske politikere tryner folket i udlændingepolitiske spørgsmål

En undersøgelse der gør sund skepsis eller rationel modstand til udtryk for ‘fremmedfjendskhed’ er ubrugelig, og så er det sådan set lige meget at konklusionen gør op med mediernes fordomme. Fra Videnskab.dk – Svenskere er mere indvandrerfjendske end danskere.

“Fremmedfjendskheden er større i Sverige end i Danmark. Hvis en svensk politiker positionerer sig på indvandrerskepsis, kan det sikre magten, vurderer danske forskere, der har undersøgt forskellene mellem Danmark og Sverige. …

»En magtbegærlig svensk politiker kan sætte sig på magten længe, hvis han åbner for debatten…«

… Op gennem 00’erne har der været en heftig debat på tværs af Sundet om, om danskere er mere fremmedfjendske end svenskere, eller om svenskere blot fortier indvandrerskepsisen. Carsten Jensens undersøgelse tyder på det sidste.

»Vores tal viser, at svenskere faktisk er mere indvandrerskeptiske, end danskere er,« siger Carsten Jensen. …

I vælgerundersøgelserne har svenskere og danskere besvaret et væld af spørgsmål, bl.a. ‘Skal Sverige/Danmark tage imod flere flygtninge?’.”

Oploadet Kl. 06:01 af Kim Møller — Direkte link64 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/27913/trackback

64 Comments »

 1. Uha. Det er netop den elitære holdning, der radikaliserede Breivik. Interessant video her

  Kommentar by Henrik R Clausen — 17. august 2011 @ 08:19

 2. Man bør huske at multikulturen i sin essens er en erstatsningreligion.

  For Europas multikulturalistiske elite er nationalstatens undergang lig med en ting, en ting de desperat jager efter: Fromhed!

  Kommentar by Ich bin Allah (Akbar) — 17. august 2011 @ 08:54

 3. “Man bør huske at multikulturen i sin essens er en erstatsningreligion.”

  Nej! det er den ikke.

  Kommentar by machiavelli — 17. august 2011 @ 09:00

 4. Kim, jeg synes det er sjovt, det her. Du skoser radikale for at bruge begrebet fremmedfjendsk – men når det gælder svenskere, kan du godt bruge det?? Hehe, hvor er du plat.

  Kommentar by Maja — 17. august 2011 @ 10:30

 5. Hvor ironisk at forskeren bag undersøgelsen så lige netop hedder Carsten Jensen! ;-)

  Jeg begynder ligefrem at tro på principper om “en højere kosmisk” balance, når han så kvalificeret modsiger sin Corfitz Ulfeldt-inspirerede navnebror? ;-D

  @ Machaivelli: Multikulturen ER da en slags erstatningsreligion, hvormed de hjernevaskede radikale “(selv)gode mennesker” af Anita Bay Bundegaard-typen kan bekræfte sig selv og hinanden i at de helt sikkert skal undgælde for “vore forfædres synder” udi kolonisering og imperialisme ved at vi indfødte vesterlændinge åbenbart “skylder” alle udlændinge frit at komme herop og tage for sig, samt opføre sig præcis som det passer dem, fordi vi tilsyneladende fortjener at blive straffet for vor brøde?

  Een anden – og sandsynligvis stærkt beslægtet – af disse neurotisk selvhadsbaserede vestlige venstrefløjsopfattelser er den hysteriske klima(k)tiske dommedagstro på “global opvarmning”, som dybest set ligger i direkte forlængelse af ældgamle judæokristne forestillinger om at nedstamme fra Adam og Eva og således være sat på denne jord som en slags “Vorherres viceværter” med særligt ansvar for hele planeten:

  Den moderne, kulturfremmedgjorte luksus-middelklassevenstrefløjs selvhadsideologier ligner sgu’ efterhånden til forveksling den rene middelalderlige flagellantprocession…

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 17. august 2011 @ 10:46

 6. Jamen det kan man vist godt udelukke. Aftalen fra, hed det Saltsjøbadet ? står stadig ved magt for den Svenske magtelite.

  Kommentar by Santor — 17. august 2011 @ 11:34

 7. Hvorfor kommer jeg til at tænke på den svenske suicidaldemokrat som viste sit sande dobbeltmoralske fremmedfjendske fjæs…DA HAN BLEV OPTAGET MED SKJULT MIKROFON.

  Kommentar by Fritz — 17. august 2011 @ 11:41

 8. Der er vel en rationel grund til, at der er så mange nazister i Sverige.

  Det bunder vel klart i, at der er diktatur i Sverige, og at enhver ytring til højre fra midten, undertrykkes, censureres og stigmatiseres.

  Kommentar by Cicero — 17. august 2011 @ 11:54

 9. Hvis man vil angribe multikulturalismen, bliver man også nødt til at forstå begrebet og hvordan det er opstået.

  En kultur som fx den danske monokultur er defineret af en række fælles objektive elementer eller fænomener som sprog, historie, religion, sædvaner og institutioner. Det er den kultur som danskerne identificerer sig med, og det er den kultur som groft sagt er under angreb og afvikling. I stedet sætter man så  teorien om multikulturen. Det er det dumrianerne indenfor  Det Radikale Venstre gør, uden at tænke dybere over de alvorlige samfundsmæssige konsekvenser.

  Baggrund. Som et resultat af 30 års teknologiske udvikling af et globalt informationsnet er mennesket ikke længere adskilt af fysiske forhindringer eller tidsmæssige afstande. En af de  idémæssige konsekvenser der er opstået af denne af globale udvikling er tankerne om én verden og én sandhed – den såkaldte universalisme. Ja hos nogle endda en verdensmagt i form af en centraliseret stat.  

  En anden konsekvens er udviklingen af en kulturrelavistisk begrebsopfattelse, hvor man forsøger at forstå en kultur på dens egne præmisser og anser denne ligeså god som enhver  anden kultur.  En opfattelse  der er den idemæssige baggrund for forsvaret for  den massive indvandring.

  Multikulturisme er således teknisk set en civilisationskritik af monokulturen  uden en egentlig politisk baggrund, en kritik af det nationale og et forsvar for parallel samfundet, hvor de etniske minoriteter lever på deres egen måde.

  Det centrale i den multikulturelle tænkemåde er derfor, at den afviser et fælles samfundssind og en fælles identitet for de forskellige grupper. De radikale multikulturlister i deres forskellige politiske klædedragter finder derfor de nationale kulturelle værdier ligegyldige eller i værste fald skadelige.

  Nu kan man selvfølgelig bruget ordet religion på mange måder, men fordi man er tilhænger  eller er en del af  det multikulturelle samfund  er multikulturalismen ikke mere religion end ideen om det universelle tro på en verden og en stat, eller at ens mor laver den bedste biksemad i verden.   

  Kommentar by machiavelli — 17. august 2011 @ 12:49

 10. @5 “Hvor ironisk at forskeren bag undersøgelsen så lige netop hedder Carsten Jensen!”

  Ja, jeg kunne ligefrem mærke, hvordan et kraftigt allergianfald trængte sig på, da jeg så det belastede navn ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 17. august 2011 @ 14:24

 11. Ja han giver også mig kuldegysninger. En verdensflipper som konstant svæver oppe i stratosfæren og mener, at hele verden har ret til Danmark. Ikke uden grund at han er fast skribent på smudsavisen Politiken.

  Kommentar by machiavelli — 17. august 2011 @ 14:36

 12. @4

  Og hvori består det “fremmedfjendske” så i Kims beskrivelse, Maja?
  Lagde du mærke til, at han satte det i apostroffer? Og netop var
  irriteret over brugen af udtrykket?

  At man rapporterer det tankevækkende resultat af en seriøs undersøgelse, der bortset fra dette uheldige ordvalg for ÉN gangs skyld ikke er PK-frelst og virkelighedsfjernt, som alle de andre undersøgelser af denne type ellers er det med stor forudsigelighed?

  Vi elsker faktisk svenskerne, Sverige og deres fine kultur, som også har haft så stor indflydelse på vores. Og vi ser dem meget gerne bevaret for eftertiden. De er en truet race, deres ellers fantastiske samfund i stor fare, og vi har ondt af dem pga. hvordan deres jublende
  naive, uvidende og dybt uansvarlige politikere vover at behandle dem
  i disse sager, bare fordi de jævne svenskere er alt for konfliktsky og alt for “trevliga” och “snälla”.

  Så dette skal ses som et udtryk for dyb bekymring – ABSOLUT IKKE noget som helst med beskyldninger om “fremmedfjendskhed” mod svenskere at gøre. Aldrig i livet! De er vore gode naboer og frænder – ja, vore brødre.

  At du er i stand til at læse det ud af, hvad Kim skriver, fortæller vist en hel del om, hvor meget hjernevask fra rundkredspædagoger, du har været udsat for ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 17. august 2011 @ 14:42

 13. -> Maja

  Har du overhovedet læst blogindlægget ?

  Kim Møller citerer en undersøgelse som han netop kritiserer for dens sprogvalg.

  Men derudover kan vi naturligvis more os over hykleriet i den danske debat hvor sverige jo hyldes som indbegrebet af godhed i modsætning til danskernes ondskab.

  Jeg er nødt til at spørge igen; hvad læser du og på hvilket semester ?

  Kommentar by anonym — 17. august 2011 @ 16:12

 14. Multikulturel” er orwellsk nysprog; endnu et eksempel på at fjenden har erobret vores sprog. Næsten alle medier og meningsdannere går ind for det multikulturelle samfund, og næsten alle politikere gør også, selv om især borgerlige politikere måske helst undgår ordet, men i stedet taler om åbenhed, international samarbejde, globalisering og lignende (positivt ladede begreber).
  Men i det orwellske nysprog er multikultur = det gode. Så alle, der har svært ved at se det multikulturelle samfunds velsignelser, er onde mennesker, der er radikaliserede og potentiel kan begå den samme slags terrorhandlinger som den norske terrorist. Og disse onde mennesker skal selvfølgelig bekæmpes med alle til rådighed stående midler.
  Men i praksis er agitationen for det multikulturelle det samme som masseindvandring af muslimer. Og islamisering er det modsatte af multikultur. Islam er en ekstrem monokultur, der blandt andet kommer til udtryk ved, at der hvor islam råder udryddes eller undertrykkes alt ikke-islamisk. Der er jo derfor, at vi med den største selvfølgelighed omtaler er række lande som ”de muslimsk lande”, og alle ved hvilke lande det er. (Færre tænker måske på, at de muslimske lande var noget andet før de blev muslimske).
  Muslimsk indvandring til Danmark og andre vestlige lande, har heller ikke noget med multikultur at gøre, men betyder at vestlige kultur fordrives fra visse (stadig stigende antal) områder, i stadig stigende grad.
  Fremmedfjendsk er et lignende orwellsk ord. Det betyder i medierne og i de godes mund: ond.
  I den virkelige verden betyder det: modstand mod islamisering.
  Hvad er et menneske, der er berøvet sit sprog?
  Hvordan kan et menneske, der er berøvet sit sprog, agere i verden?

  Kommentar by Jens A — 17. august 2011 @ 17:14

 15. “Fremmedfjendskheden er større i Sverige end i Danmark. Hvis en svensk politiker positionerer sig på indvandrerskepsis, kan det sikre magten, vurderer danske forskere, der har undersøgt forskellene mellem Danmark og Sverige. ”

  Nej, en politiker kan netop ikke sikre sig magten ved at positionere sig som modstander af den facistiske ideologi Islam. Sådant noget forudsætter nemlig frie og uafhængige medier,samt et reelt fungerende demokrati. For hvis vi havde haft noget sådant i Europa – ja, så havde Europa ikke stået i den situation som den gør nu.
  Problemet med “multikulturen” er ikke et resultat af uvidenhed hos politikere og nogle naive meningsdannere, men en nøje tilrettelagt dagsorden som sigter på at ødelægge den vestlige civilisation.

  Kommentar by Warfair — 17. august 2011 @ 21:07

 16. “Siger Carsten Jensen , der nu dagligt er på rygeheroin og MDMA i hans gummicelle i Marstal . . . . .”

  Nej vel ?

  Det er en navne bror ikke ?

  Kommentar by Aglet Xander — 17. august 2011 @ 21:27

 17. @16 Aglet Xander,

  Jo, det er en navnebror. Bare rolig, det er ikke DEN Carsten Jensen. :-)

  Kommentar by Vest — 18. august 2011 @ 08:25

 18. Bjovulf, fald ned.

  Hvad har svensk kultur beriget dansk kultur med, om jeg må spørge? Kødboller? :-)

  Kommentar by Maja — 18. august 2011 @ 08:57

 19. JAAAAAA – Victoria er gravid – endnu en svensker…. elsker bare den kvinde!

  Mange hilsner,
  Landet hvor ytringsfriheden vejer tungere end selv sandheden:-)

  Kommentar by Dan S. — 18. august 2011 @ 10:11

 20. @18 Forsæt dog endelig med at udstille din dybe uvidenhed, Maja :D – der er alligevel kun mikroskopiske huller i den …

  Sverige har faktisk – selv om det altså åbenbart er gået hen over hovedet på dig og alle dine frelste, historeløse venner – påvirket os og dermed vores kultur i DK dybt på masser af områder – kunst, kultur, musik, litteratur, videnskab, traditioner, store tanker … Og vi har jo sprog, der er 80-90% “identiske” – de staver bare lidt “dårligt”. Det sydlige Sverige er endda i vid udstrækning etnisk dansk, selv om det desværre ikke lyder sådan nutildags.

  Mht. til mit navn her på bloggen, så er det IKKE fra vikingetiden men derimod fra den germanske jernalder (ca. 400-800 AD i DK ) – ikke at jeg forventer, at du kender forskellen, overhovedet er interesseret i at høre om det eller har noget som helst begreb skabt om kronologien. Ægte viden og nysgerrighed er jo, som vi har set udstillet flere gange her, ikke lige din spidskompetence, vel?
  “Jeg gider ikke at undersøge det … ” – Nej, og det er NETOP LIGE DER hovedproblemet ligger! Så meget hellere nogle hurtige, frelste PK-paroler om “mødet med den Anden”, som lyder rigtigt godt, er nemme at huske, og får dig til at føle dig evigt god og så endda giver stor anerkendelse ude blandt alle dine lige så frelste og uvidende venner – især når det så ovenikøbet kan foregå på andres bekostning, ikke sandt? :D

  Ja, der KAN sommetider komme noget positivt og endda nyt, nyttigt
  og frugtbart ud af kulturelle møder, men dette sker IKKE nødvendigvis altid! Det kan lige så vel gå den helt modsatte vej og har meget OFTE gjort det, især hvis den tilflyttende part ankommer i meget store mængder, kulturerne er inkompatible eller indvandrene ankommer med en meget aggressiv, dominerende kultur, som bare overhovedet ikke kunne drømme om at lægge af sig eller neddæmpe den mindste lille smule og følge de sociale færdselsregler i værtskulturen – fx. islam!

  Mener du fx. at indianerne i Nord- og Sydamerika, Maorierne i New Zealand eller Aboriginerne i Australien har grund til at føle sig
  kulturberiget? Havde de virkelig slet ingen kulturer ( normer, traditioner, love, omgangsformer … ), FØR de hvide ankom?
  Eller hvad med de kristne koptere i Egypten? ( altså efterkommerne af den oprindelige befolkning – fra længe før islam blev opfundet! ), Berberne i Algeriet & Marokko (ikke arabere!), hinduerne i Indien ( “kulturberiget” af en meget aggressiv muslimsk invasion med folkemord i 80-100 mio-klassen, som vi “sjovt nok” aldrig skal høre om på DR mv. ), serberne i Kosovo ( oprindeligt i stort flertal – nu født ud af banen af indvandrede albanske og muslimske horder med meget store børneflokke og på det nærmeste skubbet ud af landet ), de kristne i Tyrkiet – efterkommerne fra det byzantinske rige – for knapt 100 år siden udgjorde de 25-30 % af befolkningen i Tyrkiet, nu er de helt nede omkring 1 % og hurtigt faldende, da de bliver tyranniseret til underkastelse af muslimerne – fx. ved forbud mod bygning eller forbud mod vedligehold af kirker eller grove trusler, der ligefrem får dem til at emigrere, det armenske folkemord i “Tyrkiet” etc.

  Skal de så også allesammen føle sig kulturberiget? Har de haft glæde og gavn af “mødet med den Anden”? BS!

  Hvad Fanden har det egentlig med sagen at gøre, om lige netop DU ikke spiser svinekød? ( Du er vel veganer, kan jeg forestille mig?
  Alting drejer sig altså faktisk IKKE om dig, selv om åbenbart du tror det ). Mange danskere kan godt lide svinekød, har traditioner for det – KULTUR, du ved – og skal derfor have LOV TIL og MULIGHED for at spise det, når de har lyst til det – HELT UDEN særhensyn til indvandrede muslimers sarte halal-følelser og tåbenaive og uvidende politikeres konstante trang til islam-lefleri med fuld skrue. Kan man så ikke acceptere dette, eller man får kvalme bare af se en sparegris eller en tegnefilmgris på TV ( det er set flere gange i England og Holland, hvor de ghm, stillede krav om at få det stoppet! ) eller ikke kan tåle at se en gris på et dørskilt på en børneafdeling (!) på et hospital (Norge), ja, så er der faktisk masser af muslimske lande, man kan vælge at slå sig ned i i stedet for lige netop at flytte til et land, der en af verdens største eksportører af svinekød, hvor grisen er et meget nyttigt husdyr og med meget gamle traditioner på området.

  At der kun skulle være en lille håndfuld muslimer ( “kan tælles på én hånd”, var det vist?), der skaber store problemer med ballade, vold, trusler, bander, grov kriminalitet og anden aggressiv og provokerende opførsel samt vanvittige religiøse særkrav og krav om respekt for barbariske klannormer fra den allermørkeste middelalder, er jo decideret latterligt at høre på, når det ellers foregår overalt, hvor de optræder i større mængder – både her i DK – og i ALLE vore nabolande – også selv om DF ikke findes der! – eller man ikke har haft partier, der mindede om DF, indtil for nyligt.

  Du må enten gå rundt med nogle meget store skyklapper på og bo i en beskyttet bolig i et udpræget etnisk dansk område, helt uden kontakt med virkelighedens verden. Eller også er du udstyrret med nogle meget store hænder? ;-)

  Nej, jeg bor IKKE ude på landet – læser IKKE Morten Korch, længes IKKE
  tilbage til 50’erne, hører ikke dansktoppen, ser IKKE Far til Fire-film og lignende, er IKKE lavtuddannet ( sandsynligvis højere uddannet end du ), hader IKKE alle fremmede, heller ikke selv om de har en anden hudfarve eller en fremmed baggrund. Jeg bor faktisk på Nørrebro, hvor vi ofte har fået “kulturberigelsen” at føle på den hårde måde – blandt i form af maser af grov sexuel chikane imod danske kvinder ( svinske tilråb, meget intime befamlinger fra selv 10-12-årige muslimske drenge imod kvindelige cyklister ), trusler og stenkast mod jøder og bøsser, stenkast imod ambulancer og brandbiler, voldelige overfald, grove røverier samt ca. 10 skudepisoder i nærområdet – endda med automatvåben i nogle tilfælde ( drive by shootings i bedste Los Anderledes-stil, du ved ) – bare inden for de sidste 1-2 år.
  Læg så hertil folkeskoler – og endda børnehaver! – , som stadigt flere danske forældre ikke længere ønsker eller ikke vover at byde deres børn, for de simpelthen er for farlige og utrygge eller ikke
  længere fungerer pga. muslimernes ekstremt aggressive opførsel, deres
  disrepekt for kvindelige lærere eller “bare” for vantro danskere i almindelighed, endeløse særkrav – som de endda opmuntres til af de naive og uvidende politikere – og deres vidt udbredte herrefolksmentalitet.

  Så jo, jeg ved – i modsætning til dig – en hel del om, hvad jeg taler om. Jeg er faktisk en slags ekspert – en af dem ude fra virkelighedens verden – , men næppe en, der får lov til at komme på DR – det ville alligevel nok forstyrre deres frelste verdensbillede for meget :D

  “fald ned” – Ha, jeg er skam helt ned på jorden, men nogen bliver jo nødt til at afsløre den barske sandhed for dig.

  Og ja – jeg kan faktisk godt lide at se fodbold og må indrømme, at jeg også af og til lever med i det med stor entusiasme, hvis det er en spændende, velspillet kamp, hvis dommeren er helt umulig, eller “mit” hold har en rigtigt god / dårlig dag.

  —————————————————————–

  Stikord: Lejre/ Hledre/ Hlethre, Hjort/ Heorot, GarDENA, ROskilde (ROar/HROthgar), Danmark, Historie, Kultur, Geater/ Göter (Göteborg
  i SVERIGE, du ved ;-) ), Angel-Saxisk, Angeln, Old-Engelsk, Lingvistik (forbindelsen mellem dansk og engelsk sprog), Germanske sprog og folk ( NEJ, IKKE lig med tyskere!), jernalder, Folkevandringstid, Hengist & Horsa, Vortigern, mead/mjød, Sutton Hoo …

  Du ved, alt det du HELLER IKKE lærte om henne i skolen, fordi ham rundkredspædagogen med hang til VS / Enhedslisten altid satte jer til at lave projekt om de undertrykte folkeslag nede i OngoBongo-land og den onde hvide mand, som er skyld i alle ulykker og uretfærdigheder
  i hele verden – selv der, hvor han stort set aldrig har været for alvor. ( DK har jo fx. ikke haft kolonier i de muslimske lande, vel?).

  Kommentar by Bjovulf — 18. august 2011 @ 11:59

 21. Kommentar by Jens A — 17. august 2011 @

  “Muslimsk  indvandring til Danmark og andre vestlige lande, har heller ikke noget med multikultur at gøre”

  Det har det, for multikulturalisme  er en begrebskonstruktion  – en isme – som  mennesker har tilegnet sig  for bl.a. at forsvare indvandringen.  I den forgange videnskabelige socialisme, var det videnskaben, der var bølgebryder for socialismen. I dag er det multikulturalismen, der skal være bølgebryder for den nye samfundsorden, hvor menneskerne kan leve som brødre side om side.   
  Derfor  har  vi multikultur  herunder den islamiske kultur.  

  Men du har ret i meget af det du skriver, for ordet multikultur nærmer sig nysprog. Et konstrueret ord hvis funktion er at folk skal holder op med at tænke kritisk, de skal føle sig moralsk korrekte,  gode  og undlade at tænke i forkert retning. Ros og afstraffelse på samme tid. Fascisme ad bagvejen.

  Forståelsen for den fascistiske udvikling  ligger i, at humanisme  også en ideologi og i  ideologier  sammenkobler man troen på en bestemte  ideer med troen  på en bestemt moral og adfærd.  Det gjorde man i Nazismen og det gjorde man i kommunismen.  Borgerne skal ofre sig for den gode sag.  Og det gør man nu i humanismen i år 2011. 

  I praksis betyder det ikke så meget, at der står demokrati på spisesedlen, for forestillinger om det multikulturelle samfund, hvor ideen om borgerne, der lever side om side  bliver ophøjet til moralsk lov. Og overskrider borgerne disse forestillinger er der den moralske fordømmelse og i yderste konsekvens magthavernes paragraf 266b. En lovparagraf der uden så mange  snak skal få folk til at tænke på den rette måde.

  For Ligesom i bogen 1984 behøver man ikke at slå ihjel, hvis man kan klare det med lidt avanceret hjernevask. Og det skal nysprog hjælpe til med. Derfor gennemsyrer dette nysprog  alle offentlige institutionerne, hvor de ansatte sidder og gør multikulturalæisme til religion.  

  Måske har jeg ikke rigtigt forstået  Anders Peter  Johnsen indlæg (  5* 17 august), for  han har jo ret i, at Det Radikale Venstres forestillinger om multikulturalismen  jo vitterligt hænger sammen med kolonialismen og fortidens synder osv.            

  Men de kan gebærde sig og indoktrinere  lige så meget de vil, det hjælper alt sammen ikke en pind, for politikerne har sat nogle  både biologiske og politiske samfundsprocesser i gang, som  de ikke  har skyggen af chance for at styre.

  Ideerne om multikulturalismen driftsundertrykker ved at komme i modsætning til både fornuften, det indentitetsskabende nationalsamfund og dermed den historiske fastsatte moral og tænkning. Derfor skaber de aggressioner og had. Det er kun smudsavisen Politiken der kan spørge: Hvor kommer hader fra?

  Og kursen mod afgrunden går langt hurtigere end jeg havde forestillet mig. Og jeg er stensikker på, at efter Breivik og London bøllerne går de sociale tilstande op i en højere tilstand. Det næste sted bliver måske Sverige, hvor en eller flere går amok. Det er naturligvis  ikke ønskeligt, for det koster blod og tårer på samme tid, men tidens uvidende, naive, feje politikere kan ikke se skriften på væggen, selvom den står med flammeskrift.
   

  Kommentar by machiavelli — 18. august 2011 @ 12:49

 22. Bjovulf, undskyld, men hvad er du ekspert i? At plapre derudad? :-) jeg kan umuligt kommentere på alt, hvad du skriver, for du har meget på hjerte.

  Du har stadig ikke nævnt en eneste svensk kulturel artefakt, der har haft indflydelse på dansk kultur. Jeg tror snarere, at vi skal længere sydpå, for at finde inspirationen! Nævn mig bare én svensker, som har haft betydning for danmarkshistorien (læg mærke til at jeg skriver lille d), for I skal ikke tro, at der ike er flere danmarkshistorier, eller at de ikke kan sættes spørgsmålstegn ved.

  Du nævner en masse ting, som alle kun kan være enige om, men du har ikke mange andre løsninger end, at de bare skal assimilere sig, for er jo det, I gerne vil, ikke? Hvad nu, hvis alle muslimer forlod islam, måtte de så gerne blive?

  Hvad får dig til at tro, at du er højere uddannet end mig? Jeg læser på RUC, jeg bliver kandidat om nogle år, hvad med dig, prøver du at imponere mig, Bjovulf? :-)

  Kommentar by Maja — 18. august 2011 @ 13:42

 23. ABBA!

  (og det er ikke den eneste af slags’en “svensk kulturel artefakt, der har haft indflydelse på dansk kultur” – prøv at kigge ind i det fine bibliotek på RUC hvis du ikke lige kan komme på noget, Maja)

  Kommentar by Dan S. — 18. august 2011 @ 14:35

 24. Forresten er der vel ikke noget nyt under solen i forskernes konklusion:
  “En magtbegærlig svensk politiker kan sætte sig på magten længe, hvis han åbner for debatten. Køberne blandt vælgerne er der”

  Hvordan man skærer den, har vi jo selv bevist her til lands – og det beviste de jo syd for grænsen allerede for 80 år siden, så i den forstand kan du godt have ret, Maja – at vi skal længere sydpå for at finde inspirationen.

  (http://videnskab.dk/kultur-samfund/svenskere-er-mere-indvandrerfjendske-end-danskere)

  Kommentar by Dan S. — 18. august 2011 @ 14:41

 25. -> Maja

  “Jeg læser på RUC”

  I rest my case
  .

  Kommentar by Kim Møller — 18. august 2011 @ 14:45

 26. @ 22 Ekspert udi praktiske erfaringer med “kulturberigelsen”.

  Nej, selvfølgelig kan du da ikke det, og det forventede jeg så sandelig heller ikke. Dette ville jo også kræve, at du ligefrem skulle begynde at gide at sætte dig ordentligt ind i tingene.
  Jeg sammefattede såmænd bare mine svar på dine tidligere indlæg i denne og en anden tråd.

  Nej, det gjorde jeg ikke (Sverige), for det er nemlig ikke nødvendigt – enhver, der ved noget om disse ting, ved også hvad jeg hentyder til.
  Du gør meget forståeligt ikke, og det er så dit store tab. For folk som dig eksisterede Danmark – og dermed “dansk” kultur – jo alligevel knapt nok før ca. 1850, vel? ( Det er vist omkring der PK-konsensus ligger pt., ikke sandt? ).

  Selvfølgelig er der da mange forskellige og uafhængige brikker til Danmarkhistoren, afhængigt af hvilket perspektiv man anlægger. Der er vist næppe nogen, der har nogensinde har påstået, at der KUN findes én Danmarkshistorie i smal forstand. Når jeg bruger ordet, mener jeg naturligvis i bredeste forstand – altså foreningsmængden af alle disse historier – også hvor de modsiger hinanden, er tvivlsomme eller giver anledning til fortolkningsspørgsmål.

  Ja, havde vi haft ansvarlige, fremsynede, vidende og mindre naive politikere, og havde fået lov til en ÅBEN, DEMOKRATISK debat om disse forhold, så havde der netop været opstillet fornuftige – men ikke urimelige! – krav om dette (assimilation, tilpasning, seriøs integration, accept at danske normer og love etc. ) helt fra starten.

  Hvis jeg tager til England, så har de også en berettiget forventning, om at jeg kører i venstre side, ligesom jeg vil foretrække, at de gør det modsatte her. Eksotiske hovedjægere og kannibaler burde også begrænses i deres “spændende” kulturelle udfoldelser og noget alternative tilgang til fødevarer, hvis en dag kom og søgte asyl her – det kan vel selv du se det rimelige i?

  Det har ikke som sådan noget at gøre med, om de dyrker islam – det drejer sig om måden og den grundindstilling til værtsbefolkningen, de har valgt at ankomme med; altså om de er fredelige og tolerante (selv!) og er tilpasningsdygtige. Problemet er bare, at det er en stor
  andel af muslimer IKKE – de har en meget stram justits mht. at holde
  hinanden på plads i deres for os formørkede normer og tilbagestående
  tankegang.

  Ja, det bliver jo desværre nok svært at slippe af med dem igen, men eventuelt via økonmisk stimulation. Og man kan da i hvert fald
  forhindre, at der kommer flere hertil med de forkerte og aggressive attituder – og så få stoppet kædeindvandringen helt. De fleste danskere troede i deres naivitet, at retten til familiesammenføring gjaldt for den oprindelige indvandrer – sgu ikke for hele hans “pukkelryggede” familer af fætre og kusiner i 27 lag. Det glemte politikerne så lige meget bekvemt at informe os om – de havde nemelig aldrig overvejet, hvad der kunne opstå af problemer pga. sådanne regler.

  Men selv i England, Frankrig, Holland og Tyskland er der nu langt om længe tegn på, at man på højeste niveau er begyndt at indse at multikulturen i den nuværende form har været en katastrofal fejltagelse. Danmark har med andre ord i den grad været et foregangsland på dette felt (!), fordi vi endelig tog mod til os og turde at sige tingene rent ud og at diskutere dem åbent – i modsætning til Sverige – og indføre de kratige opstramninger, der havde været nødvendige i over 20-25 år.
  Så mon ikke deres bekymringer snart resulterer i nogle endog meget skrappe krav – kun 30-40 år for sent! – til dem, der ønsker at indvandre til EU eller kommer for at søge arbejde her i kortere perioder, om at tilpasse sig og acceptere demokrati, vestlige love, værdier, normsæt og omgangsformer fra starten samt at lære sig sproget – samt en kontrakt med bindende underskrift!
  Kan folk fra Muslimstan og omegn så ikke leve op til disse fornuftige og fair krav, ja, så er er der faktisk MASSER af andre mere veluddannede og civiliserede mennesker fra andre dele af verden
  at tage af, som med kyshånd vil tage imod et sådant tilbud. Det vil for mange af dem endda være et kæmpe fremskridt, og ikke på nogen måde føles som en begrænsning af deres egen kulturer. Og deres børn vil ikke blive opdraget til hjemme – eller neded i moskéen! – , at de ikke må være venner med danskere / “urene vantro” eller at “alle danske kvinder er ludere”.

  Tja, det var såmænd bare mit kvalificerede gæt, da du ærligt talt forekommer mig temmelig hjernevasket, uvidende og dybt naiv ( det var også det, der fik mig til at gætte på RUC – jeg kunne kende “stilen”) – helt uden trang til SELVSTÆNDIG refleksion og øjensynligt helt blottet for nysgerrighed over for emner, der ikke lige giver point i de frelste PK-kredse ude på RUC og omegn. Men det er jeg altså så :D – en hel del endda. Nej, det har jeg sandelig ikke behov for (imponere) – jeg er jo ikke radigal verdensfrelser a la Anita Bay Bundegaard (med fup-CV!), vel?

  ( Hmmm, er det så nu, jeg skal begynde med jeres sædvanlige svada om
  alle disse svagtbegavede, lavtuddannede og provinsielle danskere ude fra Bøh-landet, der bare ikke vil eller ikke er i stand til at se lyset? :D )

  Er du så også veganer – eller i det mindste vegetar? Lad nu være med at skuffe mine fordomme, please ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 18. august 2011 @ 15:04

 27. @25 ROFLMAO

  Ja, det var det jeg burde have sagt, Kim – det havde været meget lettere :D

  Kommentar by Bjovulf — 18. august 2011 @ 15:05

 28. Kim, hvad er dit kendskab til RUC? Er det ligeså stort som dit kendskab til muslimer og islam? For så er det godt nok ikke stort! Og jeg som troede, at du gik så meget op i det danske sprog (I rest my case)

  Bjovulf, din germanske tyr, nej, jeg elsker skam et stort stykke rødt kød!

  Men ved du hvad, det med fødevarer, jøder slagter da også deres dyr på en anden måde end vi gør, og fred være med det. Vi skal naturligvis ikke tillade at kvinder omskæres, men til din information sker det også i kristne lande, så det er ikke forebeholdt islamiske lande.

  I de lande, du nævner, er der tale om, at islamdebatten italesættes mere og mere. Det gør så, at politikerne er nødt til at sige noget om det, som de tror at vælgerne vil høre, men det kalder vi andre for populisme. Er I populister? Jeg er ikke. Jeg er tilhænger af det repræsentative system.

  Du generaliserer helt vildt, mester. Hvor mange kender du, der har fået prædikatet luder smækket i panden?

  Venligst en halalhippie, der går på RUC, læser Politiken og Informeren og går op i økologi, går på Fair Trade Festival, og ja, er modstander af et kulturelt homogent samfund :-)

  Kommentar by Maja — 18. august 2011 @ 15:18

 29. Jeg betragter faktisk politisk korrekt betegnelsen som et plusord. Jeg går ind for at udvise danskhedsbegrebet, og det kan kun gøres ved, at man er mere inkluderende. Danskhed er situationelt (I må slå det op i de lærdes bøger, hvis I ikke kender brugen af ordet :-)).

  Kommentar by Maja — 18. august 2011 @ 15:21

 30. Hov, der skulle selvfølgelig stå UDVIDE danskehedsbegrebet!

  Kommentar by Maja — 18. august 2011 @ 15:22

 31. @26 Bjovulf:

  1850? Dansk kultur er da meget ældre.
  Det er jo mindst 1500 år efter at danerstammen krydsede sundet fra, .. nå ja, Sverige.

  Kommentar by Dan S. — 18. august 2011 @ 15:27

 32. -> Maja

  “Kim, hvad er dit kendskab til RUC?Er det ligeså stort som dit kendskab til muslimer og islam? For så er det godt nok ikke stort!”

  Jeg har ganske givet flere muslimske venner, og bedre styr på Islam som kultur og religion end du har. Intet du har skrevet vidner om store akademiske evner, endsige evne til at forholde sig kritisk til kultursociologiens pligtlæsning.

  Piist. Det er helt okay, at marxisterne har fået sit eget universitet, men der er nu engang en verden udenfor Hylland Eriksen og Edward Said. Kulturrelativisme er en god ide, men ikke noget man kan basere et samfund på.

  Kommentar by Kim Møller — 18. august 2011 @ 15:53

 33. Maja! Du skal nok blive til noget, når du bliver stor. Du gør allerede alt det rigtige. Det må være dejligt for dig at vide, at du tilhører de frelste, at du gør alt det rigtige og selvfølgelig omgås de rigtige mennesker med de rigtige meninger.
  Du ender sikkert en dag i Kvinfo, Institut for Menneskerettigheder,
  Mellemfolkeligt Samvirke, Danmarx Radio, Dokumentations- og rådgivningscentret om racediskrimination eller i folketinget for de Radigale. Skulle du på dine gamle dage blive borgerlig, så fortvivl ikke, der er altid plads til en yderligere hattedame og/eller en bedstemor mod dit eller dat.

  Held og lykke på rejsen min pige! Vi mødes nok ikke, men det må jeg så leve med.

  Kommentar by Binee — 18. august 2011 @ 16:03

 34. @29

  Mente du “udvide” eller “udvise”? Skal vi så også strække os så langt, at vores kultur og nation nærmest går helt op sammenføjningen og al sammenhængskraft forsvinder op i den blå luft? For det er nemlig, hvad der er ved at ske i disse år. Der bliver sgu ikke noget Danmark tilbage for jer naive halalhippier at spille gode i om ganske få årtier. I underminerer i den grad jer selv, fordi I INTET fatter af, hvad vi her har med at gøre.

  Tja, nu har jøderne mig bekendt aldrig forlangt, at alle vi andre
  også skulle spise deres “halal”-kød, vel? De er nemlig mere vant til at gå stille med dørene og selv udvise tolerance og respekt – noget som en del muslimer ofte overhovedet ikke kender til.

  Ja, jeg ved godt, at den uskik også forekommer i nogle kristne lande, men langt de fleste er altså muslimske, og det er især fra dem, vi har indvandrere med den slags barbariske traditioner – samt tvangsægteskaber og æresdrab mv.

  Jamen, gør du da bare det (PK-hed), men forvent ikke, at ret mange andre gør det. Vi er nemlig kommet videre. Man har altså bare endnu ikke opdaget ude på RUC, at den i den grad er yt.

  Ja, Politiken & Information – det kunne jeg godt have forudsagt :D
  Virkelighedsfjerne PK-aviser, hvor redaktionen og journalisterne i deres selvhøjtidelighed ghm. tror, at de er ansat til at opdrage den danske befolkning til stiltiende at acceptere multikulturens “velsignelser”.

  Nej, det er ikke populisme *)- det hedder REALISME! At man prøver at forholde sig til virkeligheden og erfaringerne – positive eller negative – , istedet for at leve i en lyserød, utopisk PK-verden, hvor alle – på papiret altså – er søde og tolerante over for hinanden til evig tid.
  OG det er i den grad på høje tid,at REALISMEN begynder at indfinde sig blandt vore politiker – at de endelig begynder at indse, hvad størstedelen af befolkningen (befolkningerne) har forstået for 10-20 år siden eller mere – at projektet slet ikke kan lade sig gøre, og ALDRIG kommer til kunne det – i hvert fald ikke i den form, det har haft indtil nu.

  *) populisme af Latin “populus” = “folk”. Tænk engang, at der er lykkedes for jer oikofobe PK-tåber at gøre “folket” til noget negativt. Mageløst!

  Jeg ved godt – eller kan regne ud – hvad “situationel” betyder.
  Ja, selvfølgelig ændrer kulturer – herunder “danskhed” – sig da med tiden. Men det betyder bare IKKE, at de IKKE i en elller anden grundform har eksisteret meget længe!

  Nå, så “situationel” er altså det nye buzzword i de frelstes selvgode kredse? Ak, ja. Gad vide, om man så kan vædde om, hvad det næste bliver? :D

  At hoppe ud fra vinduet på hovedet fra femte sal, skaber sandsynligvis også en hel del forandring, men de fleste vil nok være enige om, at det næppe vil være en god ide at kaste sig ud i eksperimentet. Det samme gælder mht. indvandring – nogle er positive bekendtskaber, andre er ABSOLUT IKKE!; nogle kulturelle impulser udefra er positive, andre overhovedet ikke – eller man tilpasser dem til sit samfund og sin grundkultur, fx. musik.

  Alle kulturelle ændringer og påvirkninger vil ikke nødvendigvis være en forandring til det bedre, sådan som man i visse kredse øjensynligt går rundt og bilder hinanden ind. Den indvandring vi har set til DK tidligere – altså før de sidste 30-40 år – var jo i vid udstrækning fra nærtstående europæiske – ofte kristne – kulturer med nogenlunde samme værdigrundlag og nært beskægtede sprog. Og så var der tale om et langt lavere omfang og over en meget længere periode – en mere naturlig, glidende indvandring efter behov, hvor man tilpassede sig løbende og evt. bidrog med NYTTIGE ting ( teknologi, planter, dyr,
  metoder, nye ord … ) udefra.

  Kommentar by Bjovulf — 18. august 2011 @ 16:08

 35. @ 31

  Ja, da – men det mener man ikke i de “bedre” kredse. Der har man travlt med bekræfte hinanden i – imod bedre viden! – , at der faktisk ikke er noget, der hedder “dansk kultur” – eller at den i hvert fald bare er en nyere social konstuktion uden noget særligt indhold.
  Det er en del af indoktrineringen til stiltiende accept af det multikulturelle samfund, som vi aldrig er blevet spurgt om ( i dette
  vanvittige omfang ).

  Ja, netop – vi er sælsom blanding af Juter (Jylland), Angler (Slesvig), Saksere (Holsten), Daner ( Skåne + Sjælland mv. ), Geater (Sydsverige), Sveer mfl. – samt nogle senere sporadiske drys af engelske og irske munke, hollændere, franskmænd (huguenotter), tyskere ( med kartofler i bagagen eller bare alm. købmænd, sømænd eller militærfolk og administratorer – altså et positivt bidrag ), svenskere, englændere – samt naturligvis jøderne, som vist – mig bekendt – aldrig har lavet ballade – i hvert fald ikke i nyere tid.

  Kommentar by Bjovulf — 18. august 2011 @ 16:22

 36. @35.

  Ja, mange har fundet vej til øriget. Men det seneste århundrede er der jo kommet andre til end dem du lister her, ikke Bjovulf?
  Troede ellers ikke du købte den med det 19. århundrede som danskhedens streg i sandet.

  Kommentar by Dan S. — 18. august 2011 @ 16:37

 37. @ Maja

  Er du racist, eller hvad er der galt med et homogent samfund. HVad er det præcist for kompetencer du mener at muslimer er i besiddelse af og som vi har et akut behov for.
  Jeg har – desværre – nok en fornemmelse af hvilke kompetencer du mener jøderne har.
  Kan du ikke lige præcisere hvorfor du er modstander af et monokulturelt samfund. Er du også modstander af f.eks. Japan. Eller aboriginals i australien, de forsøger ofte at leve i isolerede grupper i reservater lukket for ikke-aboriginals.
  Er der noget du mener “danskerne” ikke kan, hvorfor vi har behov for andre racer, eller hvad er det for tanker du gør dig.
  Var det helt horribelt at bo i Danmark før din generation kom til, altså dengang der ikke var noget multikulti. Du ved dengang hvor dine forældre, bedsteforældre osv. knoklede for at skabe det samfund der betaler for at du kan bidrage med noget så vigtigt (og ikke mindst krævende) som kulturstudier.
  Eller er du bare en lille forkælet prinsesse der får alting foræret af folk der arbejder, mens du dyrker multikulti fordi det er så berigende med shawarma og så dejligt at se en neger på strøget.

  Men kan du ikke fortælle os noget mere om hvad du mener der skal gøres for at ændre på monokulturen på Christiania. Og hvad med afrika – er der for mange sorte dernede, for meget afrikansk kultur og for lidt vestlig ?

  Iøvrigt, tror du at dit noget forudsigelige avis-valg hvor du kun støder på synspunkter på linie med dine egne, er en af årsager til de latterlige stråmænd du fremsætter herinde. Er der ikke lidt for mono-agtigt at du læser lige præcist de aviser hvor du er enig med alle skribenter og som alle dine venner også læser.
  Du dyrker jo monokultur i vildskab.

  Kommentar by Anonym — 18. august 2011 @ 16:46

 38. @ 36

  Ja, da – men nu koncentrerede jeg mig altså bare om de de væsentligste bidrag tidligere i historien, da jeg gik ud fra at de senere input var alment kendt. Forskellen er den indstilling, de er ankommet med og viljen til at være en del af det danske samfund, uden at komme med endeløse særkrav og religiøst vanvid ( som alle andre så skal indrette sig efter og udvise tolerance for).

  Jeg glemte i øvrigt også polakkerne – det var ikke bevidst! ;-)

  Kommentar by Bjovulf — 18. august 2011 @ 16:56

 39. Maja,

  Fornylig var der en af dine partnere udi konstruktivistisk ævl, en Anders Lindkvist på modkraft.dk, der opfordrede, meget fornuftigt, til at blandt andet øgleøglen her på stedet blev imødegået på substansen.

  Hans eksempel var, at vi troede, at 300 millioner europæere var blevet dræbt af muhammedanere.

  Jeg har ikke mødt den påstand før, og jeg tror det han tænker på er 270 millioner dræbte under islamisk ekspansion.

  I linket her henvises der kort videre til den relevante litteratur:

  http://barenakedislam.wordpress.com/2010/08/28/islam-the-religion-of-genocide-or-how-to-shut-up-all-those-muslim-apologists-once-and-for-all/

  Du og/eller dine kunne jo tage fat i, i det mindste et hjørne af dokumentationen og påvise den er forkert.

  Min forventning er, at det gør hverken du eller andre, i fortsætter i stedet med at tale om mødet med den anden og andet ævl, hvor i bekvemt slipper for at forholde jer til hårde fakta.

  Kommentar by Hans Und — 18. august 2011 @ 20:08

 40. Maja skrev:
  Jeg betragter faktisk politisk korrekt betegnelsen som et plusord.

  Og:
  Jeg læser på RUC

  Bortset fra problemerne med at skrive korrekt dansk er det da underholdende at se, at “Politisk korrekthed” kan betragtes som noget positivt.

  Andre mennesker, der ikke læser på fine, skattefinansierede institutioner har en mere jordnær holdning til tingene, og vil bruge termer som “Akademisk fejhed”, “Elitært tyranni” eller lignende om PC.

  Kommentar by Henrik R Clausen — 18. august 2011 @ 20:24

 41. @ 5. Anders Peter Johnsen og 21. machiavelli.
  Ikke fordi jo tror der er meget uenighed, men blot for at præsisere.
  Mennesker, der mener at vi(europæer) har noget at sone i forhold til muslimer/arabere på grund af tidligere tiders kolonialisme, må lide af bundløs uvidenhed med hensyn til muslimsk/arabisk kolonialisme, der stadig er yderst aktiv mange steder i verden (Sudan, Nigeria, Elfenbenskysten og mange flere steder).
  I den forbindelse forbindelse er det vær at nævnes den britiske forfatter (af indisk afstamning), V. S. Naipaul. Han har skrevet et par bøger med rejseberetninger fra muslimske lande i Asien (Iran, Pakistan, Malaysia, Indonesien). Den første er fra 1981 (”Blandt de rettroende”; ”Among the Believers”), den anden fra 1998 (”Ikke til at tro”;” Beyond Belief”). Et sted skriver han (citeret efter hukommelse): islam er den mest ultimative form for imperialisme/kolonialisme der findes; de konverterede folk (Naipaul opfatter alle ikke-arabere som konverterede) fornægter alt, deres historie, deres kultur, deres sprog.

  Kommentar by Jens A — 18. august 2011 @ 21:37

 42. Jens!

  V. S. Naipaul er også Nobelpristager, det må være ham du mener. (Islam er den største tragedie der er sket for Asien.)

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 07:40

 43. @38.

  Jo, du kan have ret i, Bjovulf, at de senere input til kongeriget er alment kendte. Men med din foragt for senere inputs, kan du måske alligevel mødes omkring 1850 med dem der hylder midten af 19. århundrede som danskhedens storhedstid?

  Tysken trådte jo også i karakter som nation mellem to krige (dog i det 20. århundrede).

  Kommentar by Dan S. — 19. august 2011 @ 08:12

 44. Ikke kun politikerne tryner sandheden. Også pressen bærer ved til bålet. Se dette eksempel http://www.hjv.dk/Nyheder/Sider/Densvaeredebatomvaabenihjemmet.aspx

  Jens Hald udtaler: ‘Når det er sagt, så må det også siges, at hele forløbet omkring Jyllands-Posten viser med stor tydelighed, hvor vanskeligt det kan være at komme til orde med sine argumenter, når der kører en ophedet politisk debat.’

  Kommentar by Boo — 19. august 2011 @ 08:59

 45. Kim, du er for langt ude, jeg tror seriøst nogen gange, at du ikke er rigtig klog. Nu læser jeg ikke kultursociologi, så spar mig for dine smarte bemærkninger, men jeg kender udemærket Edward Said, han er en af de største kapaciteter. Hylland Eriksen, ja, han er med i vores pensum, han ved mere om kulturmøder end nogen anden.

  han mener, at kulturer, også den danske, forandrer sig over tid, at der i mødet med den Anden opstår nye indsigter, som kommer begge dialogpartnere til gode, hvis de altså ÅBNER SIG.

  I er ikke åbne, I er noget af det mest lukkede, man skulle tro, at I var firs år gamle sure mænd, der sidder og brokker sig over verdens gang. Nu tømmer han igen ikke skrældespanden, nu spiller naboen igen!

  Marxisternes universitet? Hvad fabler du om? Det er vist længe siden, du gik på universitetet. Det er fyldt med smarte borgerlige med managementteorier, selv på RUC er der meget borgerlige studerende. Vågn op, Kim.

  Bjovulf,

  Fint, aty du anerkender, at indvandringen har været positiv, men det tog jo tid, ven, det skete ikke overnight. Hvor længe skulle tyskerne og jøderne bruge, for at lige finde ud af, hvordan og hvorledes tingene blev gjort i det nye land? Vent og se, muslimerne ender med at blive dygtigere end os. De er allerede mere veluddannet, de helt unge altså.

  Men sådan noget hader I jo, I vil helst dem til at ligge ned :-)

  Vær nu glad, går dog i byen, det er fredag!

  Kyzzzzz

  Kommentar by Maja — 19. august 2011 @ 09:14

 46. Min løsning er, kære venenr, at vi bliver mere inkluderende. Det kan ske ved, at vi italesætter en ny danskhed, en dansked, der er mere rummelig. Jdeg går ind for et rummeligt arbejdsmarked, hvor der er plads til “skæve” typer, etniske minoriteter, folk der er fysisk udfordrede – og selvfølgelig også til medlemmer af den danske majoritet.

  Som majoritet har man pligt til at opføre sig ordentligt overfor minoriteter. Hvis vi er værter, som I siger, så skal man behandle sine gæster godt, det gør man ikke ved at forlange, at de skal være som os.

  Et samfunds styrke skal kendes på, hvor godt majoriteten behandler minoriteterne. Jeg kan ikke huske, hvem der sagde det, måske det var JFK? Det er i hvert fald såre sandt.

  Kommentar by Maja — 19. august 2011 @ 09:19

 47. Min løsning er, kære Maja, at vi bliver mere eksluderende.

  Så at vi stimulerer etniske minoriteter, som ikke længere har grund til at være her, til at rejse hjem.

  Her tænker jeg på fremmedarbejdere som har mistet jobbet og flygtninge, som nu ikke længere er truet i hjemlandet.

  Kommentar by T. H. — 19. august 2011 @ 10:17

 48. Det er ret rystende at læse, hvad der foregår herinde.

  T.H., du vil altså smide alle “fremmedarbejdere” ud af landet? Hvordan vil du komme uden om menneskerettighedskonventionen? Hvad mener du med stimulere? Fortæl gerne…

  Kommentar by Maja — 19. august 2011 @ 10:25

 49. Da jeg var ung og smuk kom jeg engang sammen med en studerende pige fra RUC. Jeg forlod hende efter 3 md. ellers havde jeg fået stillet diagnosen: Sindssyg.

  Hold jer væk fra vor veninde, det er nyttesløst, det er det samme som at diskutere med en væg eller en muslimsk fundamentalist. Min
  “elskede” var fanatisk kommunist, hvad vor veninde er, ved jeg ikke. Men hun interesserer sig for “danskeheden” kan jeg forstå, og det er vist noget med at være åben og lukket. Men jeg må slutte, jeg bliver allerede nervøs og skæver til stesoliderne.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 11:28

 50. Undskyld! men jeg så lige bemærkningen:

  “Hvordan vil du komme uden om menneskerettighedskonventionen?”

  Min tidligere yderst begavde pige stillede også spørgsmålet kl. 3 om morgenen: “Hvordan vil du komme uden om det komminustiske manifest” Kl. 5 gik eller krevlede jeg i seng, hæs og med hovedpine. Det er ligeså nyttesløst som at diskutere med en papegøje. Noget i den retning sagde vist også både Freud og Gruntvig i en diskussion om det ratiopnale.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 11:38

 51. rettelse: rtationale.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 11:39

 52. rettelse: Rationale

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 11:39

 53. Det hedder vist også Det Kommunistiske Manifest, men jeg er ikke mig selv.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 11:42

 54. Machiavelli, du skal ikke blande dig i, hvem der skal diskutere med mig. Hvad med at mande dig lidt op, du sidder og hænger i sofaen!

  Jeg ved ikke, hvor du har det med det kommunistiske fra, men jeg er ikke kommunist og har aldrig læst Marx eller Engels.

  Jeg er til din information socialliberal. Hvis du har et problem med det, så må du jo argumentere lidt for det, i stedet for at skyde mig prædikater i skoene.

  jeg blev nysgerrig efer at se, hvem I var, da Brevik-sagen rullede, men hold da op, hvor er I fanatiske. Det er næsten ligesom at se porno at læse Uriaspostens kommentarer!

  Kommentar by Maja — 19. august 2011 @ 13:50

 55. @45

  Det var IKKE det, jeg skrev, Maja – jeg sagde sammenfattet, at noget
  indvandring KAN være positiv for et samfund i BEGRÆNSEDE mængder over længere tidsforløb, hvis disse indvandrere selv ankommer med en positiv indstilling til værtslandet og dets kultur, love, værdier og normer etc. samt en vilje til at klare sig selv. Andre typer indvandring er IKKE – og bliver det formentlig heller aldrig -, når den fx. består af store mængder af mentalt og kulturelt tilbagestående muslimer over ganske får årtier med middelalderlige klankulturer, herrefolksmentalitet, latterlige, opstyltede machonormer med et gyseligt kvindesyn – især over for ikke-muslimske (“vantro”) kvinder – samt åndsformørket, intolerant og racistisk balladereligion i bagagen, som man end ikke evner eller ligefrem nægter at skrue ned for i DK, men nærmest mener sig berettiget til at kræve accept af i DK ( fx. halal, bederum, baderum, særsvømning, tvangsægteskaber, æresdrab ), da de åbenbart er en del af “kulturen”.

  Så er vores tolerancetærskel altså i den grad overskredet, og man skal
  næppe regne med nogensinde at blive accepteret og respekteret i DK –
  uanset hvor højt uddannet, man så bliver ( det der er vist i øvrigt ren ønsketænkning fra PK-tosserne – det gælder kun for visse grupper – andre kan knapt jo nok læse efter 10 år i skolen, fordi det er mere interessant for dem at sidde og spille Abdallah og kræve respekt fra deres “kammerater” ) – med sådanne provokerende atttituder og total mangel på opdragelse og alm. normer for, hvordan man omgås i DK.

  Mener du “lægge”? :o) Der er nemlig stor forskel.

  Kommentar by Bjovulf — 19. august 2011 @ 15:16

 56. @ 45

  Nej, det tror jeg faktisk ikke, at de skulle – generelt set.

  Det mindede dem nemlig om, hvad de kom fra – sprog ( hollandsk, tysk og især svensk ligner jo dansk på mange punkter ), kultur( kristen,
  protestantisk, europæisk ) og omgangsformer. Der var ikke så store forskelle, men der kan selvfølgelig have været småkonflikter – dog for ingenting at regne imod hvad vi ser fra visse “kulturberigere” nutildags.

  Og så gjorde de noget for at glide ind – eller de blev nødt til det,
  fordi INGEN kom og gav dem særbehandling, og de ikke bare kunne komme og kræve ind og stille vanvittige krav om at “alting” skulle være
  som derhjemme – , således at senest de næste generationer
  var fuldt integreret og “assilimileret” i rimeligt omfang.

  Jøderne har næsten altid forstået at tilpasse sig og “holde lav profil”. De kommer nemlig ikke og stiller vanvittige særkrav og opfører sig i øvrigt fredeligt, tolerant og respektfuldt selv (!)- det kunne visse andre lære meget af, især de der altid – og ofte med slet skjulte trusler – har så travlt med kræve respekt fra alle os andre, uden selv at have gjort sig fortjent til den på noget tidspunkt – snarere tværtimod!

  Kommentar by Bjovulf — 19. august 2011 @ 15:34

 57. Lille frk. forglem mig ej, hvem har sagt, at du er kommunist, kan du ikke læse? Men kan du godt lide at se porno? det kan jeg ikke.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 15:35

 58. Maja, hvorfor svarer du ikke på alle de glimrende og relevante spørgsmål, der er stillet direkte til dig af “Anonym” (37)?

  Kommentar by Jens A — 19. august 2011 @ 16:51

 59. Fordi det kan hun ikke.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 17:23

 60. Machiavelli, nu skal jeg i byen, men inden da, svarer jeg dig: nej, det kan jeg ikke, det var en talemåde. Jeg finder porno manschauvinistisk i en vis udstrækning.

  Jens A, er det da dig, der er den anonyme :-)

  Jeg er ikke racist, nej, racer er i mine øjne ligeværdige – mener du også det?

  Jøderne? Jeg ved ikke, hvad jeg skal mene om dem, jeg har ingen mening om dem som gruppe, i hvert fald ikke negative. jeg har ikke fordomme om mennesker fra andre kulturer.

  Haha, lever JEG nu i en monokultur? For det første er jeg af blandet herkomst, min far er dansker og min mor er fra et sted i det sydlige Europa, så jeg har noget fra begge verdener, det er en kulturberigelse, som man ikke kan købe for penge. Jeg har to sprog, som jeg taler og skriver (næsten) perfekt.

  Det er nok herfra, at min støtte til det multikulturelle samfund ligger. Jeg er klar over, at der er uheldige elementer, men det skyldes primært sociale forhold. Mange er fattige, udgrænsede af samfundet, det skaber vrede og frustration.

  De Radikales løsning er at inkludere dem i fællesskabet. Jeg er også en stor tilhænger af vennebesøg med folk fra andre kulturer end ens egen, selv om jeg er imod tvang som sådan, kunne det være en måde at løse berøringsangsten overfor hinanden.

  Bjovulf, det mener simpelt hen ikke passer. Der er masser af eksempler på problemer i begyndelsen. De boede i ghettoer, talte kun tysk eller jidish – mange boede i Adelgade eller Borgergade (for alle jer bønder, der bor i provinsen :-))

  Der var også jødefejden, som jeg dog ikke helt ved, hvad gik ud på.

  Kommentar by Maja — 19. august 2011 @ 20:00

 61. @Maja

  Du skrev:

  ”Det er ret rystende at læse, hvad der foregår herinde.
  T.H., du vil altså smide alle “fremmedarbejdere” ud af landet? Hvordan vil du komme uden om menneskerettighedskonventionen? Hvad mener du med stimulere? Fortæl gerne…”

  Du skal for det første læse, hvad jeg skriver. Jeg skriver ikke, at alle fremmedarbejdere skal smides ud, kun at dem som har mistet et arbejde skal stimuleres til hjemrejse. Så længe disse ikke er danske eller EU statsborgere kan jeg ikke se nogen hindringer for at disse bedes forlade landet ved arbejdsforholdets ophør. Og for det andet som en kommentar til hvad du har skrevet andetsteds i denne tråd, så er det ikke samme som et lukket samfund, for det skal da naturligvis fortsat være muligt at kunne tildele opholdstilladelser til særligt kvalificerede i en naturlig udveksling af viden mellem lande.

  Og nej – jeg regner ikke med at skulle omgå nogen konvention, for det er mig bekendt ikke nogen rettighed bare at kunne bosætte sig hvor som helst på kloden, hvor man har lyst.

  Selvom om det på sin vis er forståeligt, at desperate mennesker søger til f.eks. Danmark og at der er et vist immigrationspres fra den tredje verden, så løser det ingen problemer globalt set med indvandring i større omfang til Europa, men medvirker blot til at destabilisere ellers velfungerende Europæiske lande som f.eks. England på det seneste.

  Kommentar by T. H. — 19. august 2011 @ 20:47

 62. Maja skal i byen, så vi må vente på et kvalificeret svar på, hvad der er galt med et homogent samfund. Men pas nu på de steder du går, det er farlig at bevæge sig ud i nattelivet.

  Kommentar by machiavelli — 19. august 2011 @ 21:39

 63. Maja
  Man kan ikke argumentere med en smiley (Maja, 60). Hvis du antyder, at jeg skulle være den samme som skriver under “Anonym” i punkt 37, har du ikke meget sans for sproglig stil. Den sproglige stil i kommentar nr. 37 overgår klart, hvad jeg i almindelighed kan præstere.
  Og i øvrigt er “Anonym” nogenlunde ligeså anonym som dig og mig.
  Så jeg kan jo gentage nogle af ”Anonyms” (37) spørgsmål til dig (sådan cirka). Er der for mange negre i Afrika? Er der
  for mange muslimer i (eksempelvis) Pakistan og Afghanistan? Er der for mange japanere i Japan? (Ja, der er måske for mange mennesker i Japan. Det er ikke det jeg spørger om. Men er der for stor en del af Japans befolkning, der er japanere?) Eller med andre ord, er der for få negre i Japan? Kom med et bud.
  Jeg vil gerne betro dig, at jeg selv har rod i et husmandsmiljø med hang til georgisme. Når det gælder økonomisk politik er det Radikale Venstre det nærmeste man kommer med hensyn til sympati for Henry George’s teorier blandt de partier, der i dag er repræsenteret i Folketinget.
  Men økonomisk politik er fuldstændig ligegyldigt, når Danmark skal give opholdstilladelse og statsborgerskab (og forsørgelse) til alverdens tumper og forbrydere, som de facto er resultatet af radikal politik.

  Kommentar by Jens A — 19. august 2011 @ 22:57

 64. “en danskhed der er mere rummelig”

  Rummelig med hensyn til hvad?

  Islam?

  Det vil sige vi skal “rumme”: slaveri, pædofili, flerkoneri, hellig krig, ren vs. uren, kvinder og ikke-muslimers mindreværd, halal-dyremishandling, osv. osv. ???

  Aldrig!

  Kommentar by Ich bin Allah (Akbar) — 20. august 2011 @ 16:11

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper