30. november 2005

Politiken & DR i ny kampagne mod starthjælpen – 50 pct. sandhed er 100 pct. løgn

Politikens forside er idag tapeseret med historien om at Flygtninge lever for 1.859 kroner, og med DRs hjælp bliver det sikkert dagens tophistorie.

Politiken har gransket en rapport fra Rockwoolfonden, og skriver blandt andet:

En flygtning på starthjælp i Danmark har langt færre penge til tøj, mad, telefon, transport, el og varme end nyankomne flygtninge i Holland, England, Tyskland, Sverige og Italien. I gennemsnit 1.859 kroner om måneden. Det er godt en tredjedel af rådighedsbeløbet for en flygtning i Holland… Starthjælpen, som er på 5.527 kroner om måneden for en enlig, er givet til nyankomne udlændinge siden 1. juli 2002. Det står i modsætning til de øvrige lande, hvor en flygtning straks opnår samme ret til social sikring som andre arbejdsløse. Det sker i Danmark først efter syv års ophold.

Når flygtningen efter de syv år opnår ret til kontanthjælp på linje med danskere, er der til gengæld udsigt til fede år i sammenligning med de andre lande. Her brillerer Danmark med det næsthøjeste beløb til forbrug – kun overgået af Holland. »Der er en meget kraftig prioritering i Danmark, alt efter hvor længe man har været her, og om man har børn. De andre lande har stort set ingen prioritering«, forklarer Torben Tranæs. Flygtningefamilier på starthjælp i Danmark har større rådighedsbeløb end familier i Italien og Sverige, men mindre end i Tyskland, England og Holland.

Underklasse-spådommene blev i dagens anledning leveret af RUC-forskeren Shahamak Rezaei, og mere kød var der såmen ikke på historien. Opsummering: Rådighedsbeløbet for ENLIGE flygtninge på starthjælp er i Danmark 1.859 kroner, blandt de laveste i Europa, hvorimod vi i forhold til flygtningefamilier ligger højt i en europæisk sammenligning. Ligesom vi uanset familiestørrelse er i toppen efter syv år, når de berørte grupper overgår til det almindelige bistandssystem.

 • 30/11-05 DR Online – Danmark i bund med starthælp til flygtning.
 • “En flygtning på starthjælp i Danmark har langt færre penge til tøj, mad, telefon, transport, el og varme end nyankomne flygtninge i Holland, England, Tyskland, Sverige og Italien. I gennemsnit 1.859 kroner om måneden, skriver Politiken. Det er godt en tredjedel af rådighedsbeløbet for en flygtning i Holland…

  [langt nede i artiklen] Når flygtningen efter de syv år opnår ret til kontanthjælp på linje med danskere, er der til gengæld udsigt til fede år i sammenligning med de andre lande. Her brillerer Danmark med det næsthøjeste beløb til forbrug – kun overgået af Holland, siger Torben Tranæs.”

 • 30/11-05 (06.26) – DR Tekst-tv – Flygtninge lever for 1.859 (indlandsoversigt: Flygtninge har 1.859 om måneden)
 • 30/11-05 (07.00) TVavisen – Ringe starthjælp / Danske flygtninge skraber bunden & Dansk starthjælp i bund / Flygtninge lever for 1.859 om mdr.
 • På intet tidspunkt blev det fortalt at de informationer historien formidler, udelukkende relateres til ENLIGE flygtninge. Det burde ellers være strengt nødvendigt når der vises arkivfootage med flygtningebørn og der citeres fra forskere der udtaler sig om lige netop dette forhold.

  TVavisen 8.15 var værre. Hele fire minutters ensidig propaganda.

  Starthjælpen angribes med jævne mellemrum af venstrefløjen i samarbejde med selverklærede humanister og oppositionsmedierne. Jeg har tidligere skrevet om dette, og blandt andet henvist til rapporten Udlændinge- og integrationspolitikken i Danmark og udvalgte lande (Tænketanken). Herfra stammer følgende citat:

  “Med indførelsen af starthjælpen skiller Danmark sig således samlet set ikke længe markant ud fra de øvrige lande, når det gælder de sociale ydelsers størrelse målt i købekraft.” [s. 18]

  – og illustration [s.18]:

  Opdate 15.00.

  Rockwoolfondens seneste nyhedsbrev November 2005 (pdf) er et 16 siders abstrakt af rapporten. Den er udgivet i bogform – se evt. præsentationen af Bent Jensen: Indvandringen til Europa. Velfærdsstat og integration. Gyldendal, 2005. 254 sider.

  Politiken og DR refererer kun en brøkdel af rapportens mange konklusioner, og hvor de insinuerer fattigdom og armod for samtlige nyankomne flygtninge, så fortæller rapporten om et Danmark der har en “markant anderledes social sikring af flygtninge” set i forhold til en række europæiske lande og Canada. I modsætning til andre lande lader Danmark anciennitet få betydning, som en naturligvis konsekvens af de høje overførselsindkomster – der betragtes som et godt redskab i forhold til Tyrkiets indlemmelse i EU. (konsekvenserne af Tyrkiet i EU er faktisk en stor del af rapporten).

  Her en række selvforklarende udklip fra s. 1-2 i abstraktet. Bemærk hvorledes Rockwoolfondens konklusion: “Jo mere velfærdsstat, jo ringere arbejdsmarkedsintegration” tydeliggjort i eksemplet Canada simpelthen er ikke eksisterende i Politiken og DRs referat.

  En gennemsnitlig flygtningehusstand er med sikkerhed større end en. Har det flygtende ægtepar et barn, eller får et barn i den første syv-årige periode – så er Danmark 15-20 pct. over Sverige. Efter de første syv år er Danmark klart førende blandt landene der indgår i undersøgelsen. (ikke “en europæisk sammenligning” – som Politiken postulerer!)

  Her ser man tydeligt hvorledes Politiken og DR har håndplukket ‘worst case scenario’. Multikulturelle Canada er naturligvis klart nederst.

  Her ser vi hvorledes asylansøgere, flygtninge og familiesammenførte efter syv år i Danmark har rigtige gode økonomiske forhold. Familiesammenførte (dvs. hovedparten!) har et tre gange så højt rådighedsnuveau som i Canada, næsten det dobbelt af tilsvarende i Tyskland – og 50 pct. over svensk niveau. Trods starthjælpen har nyankomne flygtninge stadig et rådighedsbeløb der er næsten det dobbelt af flygtninge får i Canada.

  Af sammenfatningen fremgår det klart, at skellet ikke går mellem Danmark og andre EU-lande, men blot at Danmark i modsætning til de øvrige lande agter at forsvare velfærdsmodellen pro-aktivt ved ikke at gøre det økonomisk attraktivt at søge hertil. Canada har ikke en velfærdsmodel at forsvare, og de øvrige lande udsætter problematikken til alt er for sent.

  8 Comments »

  1. Selvom det ikke er god skik så lever langt hovedparten af danske studerende ved universiteterne for noget der ligner det beløb, og kan fint klare sig.

   Vorherre bevares!

   Kommentar by Joe — 30. november 2005 @ 13:03

  2. Fuldstændig enig. Flygtninge flygter jo for at overleve, og jeg kan slet ikke se problemet. Iøvrigt forstår jeg heller ikke tankegangen, at flygtninge per definition på et senere tidspunkt skal have statsborgerskab.

   Kommentar by Kim Møller — 30. november 2005 @ 13:21

  3. Jeg har også kigget på nyheden og det undrer mig at der i første passage står at “En flygtning på starthjælp i Danmark har langt færre penge til tøj, mad, telefon, transport, el og varme end nyankomne flygtninge i Holland, England, Tyskland, Sverige og Italien”

   og længere nede står der at “Flygtningefamilier på starthjælp i Danmark har større rådighedsbeløb end familier i Italien og Sverige”

   Hvordan faen kan det først værre mindre end i italien og så senere mere?

   Kommentar by Anders J — 30. november 2005 @ 13:32

  4. DR & Politiken vælger tilsyneladende at give danskerne indtrykket af flygtninge der udsultes af et politisk flertal, der har mistet al anstændighed set ift. de lande vi plejer at sammenligne os med.

   Kommentar by Kim Møller — 30. november 2005 @ 15:19

  5. Tja jeg går altså på arbejde hver dag, og jeg har sgu da ikke det rådighedsbeløb når min husleje og telefon er betalt, så måske man skulle troppe op i et asylcenter ?

   Kommentar by whodares — 30. november 2005 @ 17:23

  6. “Tja jeg går altså på arbejde hver dag, og jeg har sgu da ikke det rådighedsbeløb når min husleje og telefon er betalt, så måske man skulle troppe op i et asylcenter?”

   Jeg har mange tja’er – her en af dem.

   Sidste år sad jeg i bus i små to timer hver dag for at hente og bringe min datter til og fra skole. Nu er vi flyttet væk fra ghettoen ind i et pensionistkvarter, men minsanten om ikke der hver morgen holder tre taxier for at bringe en storfamilies børn i skole. Ser dem ofte igen når jeg henter drengene i den integrerede, så er der atter taxitræf. De har kun een bil – men alligevel.

   Kommentar by Kim Møller — 30. november 2005 @ 19:34

  7. @ Anders J

   Som Kim så godt gør rede for, er dit første citat om enlige flygtninge, det andet citat er om familier.

   Danmark har valgt at prioritere at give familier en bedre levestandart end enlige. Et skud i tågen fra min side vil være, at de får en slags børnepenge, tilskud til cykler, ekstra tøj, bleer osv.

   En ting jeg så selv har undret mig over er, hvordan de er nået frem til husleje-udgifterne. Så vidt jeg kan regne mig frem til, medfører historien, at enlige flygtninge betaler godt 3600 kroner i husleje. Er det kun mig, der synes det er mærkeligt? Det svarer til, hvad kæresten og jeg betaler, og vi sidder på 65 kvadratmeter tæt på centrum. Tilsammen.

   Henrik

   Kommentar by Henrik Krog — 30. november 2005 @ 19:39

  8. Røde sagsbehandlere bliver ikke tilfredse før maksimalstaten er fuldbyrdet. Se eks. i forhold til den ekstra hjælp: http://www.uriasposten.dk/kopier/DR-tekst-110204-Lindboestarthjaelp.gif

   Den gennemsnitlige flygtning fik ifølge undersøgelse 2.275 kroner ekstra om måneden jvf. tallene som i februar sidste år blev fremlagt af socialcheferne. Dem på starthjælp må i sagens natur være voldsomt overrepræsenteret og ligge over snittet i kroner og øre (kan ikke tolke det anderledes)

   For et par uger siden hørte jeg i radioavisen hvorledes en anonym socialrådgiver fortælle, at hvis socialgruppe fire skulle tvinges i arbejde, så ville hun bare kategorisere dem i gruppe fem.

   Kommentar by Kim Møller — 30. november 2005 @ 20:13

  RSS feed for comments on this post.

  Leave a comment

  Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

   

  

   

  Vælg selv beløb  Blogs


  Meta
  RSS 2.0
  Comments RSS 2.0
  Valid XHTML
  WP


  MediaCreeper