20. september 2011

Helmuth Nyborg vs DKP-juntaen på Psykologisk Institut anført af professor Jens Mammen

Tirsdag i sidste uge satte Helmuth Nyborg med en kronik i Jyllands-Posten spot på indvandringens betydning for det danske demokrati, specifikt med tanke på et fald i den gennemsnitlige intelligenskvotient, med baggrund i det han kalder ‘evolutionær adfærdsgenetisk forskning’.

Kronikken møder ikke overraskende modstand fra andre forskere. Hvem der har mest ret er jeg ikke den rigtige til at vurdere, men forhistorien er nok så interessant. Fra Jyllands-Posten, 27. august 2006 – Psykokrig: Kværulanten vs. kommissæren (ikke online).

“Den 23. november 2005 tog Jens Mammen, leder af Psykologisk Institut på Aarhus Universitet, et højst usædvanligt skridt: Jens Mammen skrev til universitetets ledelse, at han var i alvorlig tvivl om kvaliteten og etikken i den forskning, som hans medarbejder, professor Helmuth Nyborg, havde gennemført om kønsforskelle i intelligens, og han anmodede om, at der blev nedsat et sagkyndigt udvalg til at kulegrave professorens arbejde. Brevet startede en lavine…

… den nuværende fejde mellem en politisk ukorrekt professor, som er under anklage for at have sjusket med sine resultater, og en bureaukratisk leder, som har skabt sig en karriere ved at fortolke den marxistiske psykologi, har dybe rødder tilbage i instituttets historie. Det er en fejde, som handler om nid og nag mellem to vidt forskellige personligheder, men også om videnskabelige og ideologiske modsætninger. …

De gik i den samme folkeskole i Ordrup… De stod sammen på barrikaderne under ungdomsoprøret, hvor de psykologistuderende blev regnet blandt frontkæmpere, de malede slogans på murene som Bryd professorvældet — medbestemmelse nu, og de besatte Psykologisk Laboratorium i foråret 1968. …

Jens Mammen og en række af de øvrige pionérer i Århus var medlemmer af Danmarks Kommunistiske Parti (DKP), som snart erobrede en stærk magtbase på det nye institut, hvor jorden var gødet for marxistiske teorier. Det var således tidstypisk, at Jens Mammen i sin magisterkonferens fra 1969 konkluderede, at Marx’ opfattelse af menneskets frihed kan »definere et værdimæssigt grundlag for psykologien og den psykologiske praksis.«

De unge DKP’ere var stærkt inspireret af de såkaldte sovjetpsykologer — ikke mindst Aleksej Leontjev, som udviklede virksomhedsteorien, en førende psykologisk doktrin under den sovjetiske kommunisme. Jens Mammens doktorafhandling fra 1983, som fortsat er pensum for de studerende, indeholder også en lang analyse af Leontjevs ideer.

Helmuth Nyborg var derimod knyttet til den anti-autoritære del af venstrefløjen, men i 1972 vendte han én gang for alle ryggen til Marx og Mao og rettede blikket mod Darwins evolutionslære.

1970’erne udviklede sig som bekendt til en skyttegravskrig mellem dogmatiske retninger inden for marxismen, og der var kun ringe plads til en outsider som Helmuth Nyborg, som hævdede, at biologien spiller en væsentlig rolle for, hvordan vi udvikler os som mennesker, og hvorfor Per klarer sig bedre i livet end Poul.

Den herskende opfattelse på instituttet var, at det var samfundets skyld, fordi et sygt samfund skaber syge mennesker. Helmuth Nyborgs forskning blev anset for at være dybt reaktionær. Han søgte i stedet ind i et internationalt netværk af forskere, som interesserede sig for individuelle forskelle og insisterede på, at de data, man finder i empiriske undersøgelser, skal have lov til at tale for sig selv, uanset om de er politisk ukorrekte…

Mens Nyborg forsvandt ud på et sidespor, fik Jens Mammen og DKP-juntaen, som den blev kaldt, stor indflydelse på Psykologisk Institut. De besatte vigtige poster i organisationen og var, som et fhv. juntamedlem beskriver det, med til »at udvikle et alment teoretisk fundament for psykologien med inspiration fra sovjetpsykologerne.«

[…]

Det ironiske er, at Helmuth Nyborg har fået mere og mere ret i takt med, at tidsånden er skiftet. Marx har været på tilbagetog i mange år, mens Darwin har vundet terræn, og biologien fylder mere i undervisningen på psykologi. Det er også officiel politik på universitetet, at forskning i international klasse vejer tungere end teoretisk forskning, som foregår med næsen i skyerne.”

Oploadet Kl. 22:58 af Kim Møller — Direkte link65 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/29114/trackback

65 Comments »

 1. “…..og biologien fylder mere i undervisningen på psykologi.”

  Ja, og det var sørme også på tide man fik øje på biologiens, og dermed Darwins forskningsresultaters, betydning for den menneskelige psykes veje og vildveje, hvis man kan sige det sådan.

  Gud ske lov var min årgang i stand til, med næb og kløer, at fri os næsten helt fra sovjetpsykologerne og deres teorier.

  Det holdt hårdt, ganske vist, da underviserne overvejende var sovjet-trofaste, hvorimod rektor var, herren være priset, en venstremand som støttede os gevaldigt !

  Dengang var det ikke spor komisk, tværtimod.

  Men i dag kan jeg godt grine lidt over alt det hurlumhej det bragte at vi var nogle der nægtede at blive fodret stort set udelukkende med sovjetpsykologernes ideer.

  Kommentar by Vivi Andersen — 21. september 2011 @ 00:46

 2. Nu kender jeg ikke noget til psykologien dengang, men den har åbenbart taget den samme udvikling som psykiatrien. Omrkring 1970 var den jo også præget af en “det er omgivelsernes skyld” og Freud, der i dag ikke anses som anvendlig i klinikken af nogen psykiatere overhovedet. I mellemtiden har man f.eks. halveret antallet af selvmord i Danmark, ved en biologisk behandling af de meget udbredte depressioner.7-800 liv sparet om året.

  Kommentar by Josef K. — 21. september 2011 @ 00:48

 3. VI skulle tage alle dem der kom ind efter 1970 og smide dem hjem igen, hvis det viser sig at de ikke kan bruges til noget og ikke er til gavn.

  Kommentar by Tim — 21. september 2011 @ 03:48

 4. Og jeg kan heller ikke have at vi tog alle de dumme ind fra Tyrkiet og Mellemøsten uden at checke dem først….hvad skal vi bruge nogle dumme hoveder til?

  Kommentar by tim — 21. september 2011 @ 03:51

 5. De fleste der har haft indvandre, fra især islamisk prægede områder, som klassekammerater har ved selvsyn opdaget at de ikke er de hurtigste knallerter på kajen. Whats new ?

  Ikke engang på mit studie gjorte de sig særligt bemærket. Det er derfor jeg er ved at knække sammen af grin hver gang MSM eller en eller anden humanistisk organisation præsenterer en præmie-perker, for det lader til at være en ægte sensation hver gang.

  “Racisme”, råber de lalleglade multikulturelle halal-flippere.

  “Mine fordomme bygger på erfaring” sukker jeg opgivende.

  Men selvfølgelig kender vi alle straffen for at henlede de uoplyste kommunistsvins opmærksomhed på problemet. For Helmuth Nyborg var det afsked i utide og evig jaget af tidligere kollegaer.

  Disse kommunistsvin er lige så farlige som den katolske kirke der lagde det meste af Europa intellektuelt øde i flere århundrede.

  Kommentar by Santor — 21. september 2011 @ 04:27

 6. Apropos indvandrer-intelligens læser jeg i dag i Berlingske om en somalisk kvinde, der nu har gået på cykelkursus i 6 måneder!!

  Kommentar by Frode Fredegod — 21. september 2011 @ 06:58

 7. Blot en enkelt lille bøn : “spot” er altså “hån” på dansk .. jeg ved godt at vendingen “sætte spot på..” ikke er direkte forkert, men når nu bloggen ER nationalkonservativ…

  Kommentar by PerH — 21. september 2011 @ 07:12

 8. Jens Mammen er en revolutionær klassekæmper. Det handler om politisk styring af forskningen, som jo er grundlaget for marxismen. Forskningen skal tjene proletariatets diktatur – poetisk camoufleret som “forskning for folket”.
  Helmuth Nyborgs forskning er et resultat af en videnskabelig erkendelsesproces og epokegørende i Danmark og det tillades jo ikke af den gamle epoke, hvor forskningsemner og forskningsresultater fastlægges af centralkomiteen vha marxistiske staveplader :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 07:44

 9. Jeg håber, den frie forskning på universiteter i andre lande inden for længe vil skabe grundlag for fuld restituering af både Helmuth Nyborg i Århus og Bent Jensen, Syddansk Universitet – så der efterhånden kun vil være pensionen at se hen til for kommunistjuntaen på Århus Universitet og andre læreanstalter i Danmark.

  Kommentar by Elis Mogensen — 21. september 2011 @ 07:51

 10. Det er det sædvanlige. Alle og enhver der påpeger virkelighedssammenhænge som marxistiske ideologer ikke kan årsagsforklare indenfor rammerne eget deres ideologiske univers af virkeligheds- og sammenhængsforståelse, skal udslettes, for så findes man ikke længere og illusionen om ideologiens komplethed udi at forstå og forklare alle virkelighedssammenhænge, er atter intakt. Det matcher 110% islamisk tænkning. Falder noget idenforprofetwsne forståelse for virkelighedens sammenhænge, skal det udslettes.

  Ikke noget under at den marxistiske inkvisition og islamiske teokratfascister verden over, har fundet hinanden. Begge ideologiers og disses ophavsmænds logik, verdens- virkeligheds- og sammenhængsforståelse, er aldeles uantastelige.

  Det socialistiske og det islamiske væsen er to sider af samme mønt. Krage søger mage, forenet i narcissisme.

  Kommentar by Jacques d´Biann — 21. september 2011 @ 08:15

 11. Whoops, tastekludder:

  “Falder noget udenfor profetens forståelse af virkelighedens sammenhænge, skal det udslettes.”

  – skulle det have været.

  Kommentar by Jacques d´Biann — 21. september 2011 @ 08:18

 12. Jeg troede faktisk at Marx var død og begravet for mange år siden.
  Men det lader til at det ikke er muligt at komme af med en professor selvom den doktorgrad han engang har skrevet senere viser sig at være det rene pip.
  På den anden side lader det til at Marx er kommet på mode igen! Selvom det er svært at se hvorfor! Så det der var pip for et par år siden er pludselig i orden igen.
  Der er i alle tilfælde nogen, professor eller ej, der ikke har fulgt med i historietimerne!

  Kommentar by Grisling — 21. september 2011 @ 08:46

 13. Der er en mærkelig, ureflekteret tendens til, at blot en person er en “ener”, som Helmuth Nyborg, der lufter kontroversielle, upopulære holdninger, så er det i sig selv bevis for, at eneren har ret. Er det, at man er imod masserne i sig selv et sandhedsargument?

  Måske er det sådan, fordi visse grupper identificerer sig med “eneren”, på grund af egne erfaringer med ikke at have “stuerene” holdninger. Men det er bund og grund ligeså ukrtisk og lemmingagtig en tankegang, som hos den store flok anstændige, der bevidstløs efterplaprer racisme og multikulti synspunkter.

  Jeg ser allerde for mig hvordan Helmut Nyborgs totalitære “biologisme” bliver den religiøse erstatning for den totalitære Marxisme på universiteterne, og så er den hjernedøde lemmingeffekt lig vidt. Marxisterne bedriver også forskning, som “beviser”, deres ståsted. Nu gør biologisterne det samme.

  Og til jer, der ukritisk tilslutter jer biologismens, totalitære verdensbillede: Man skal altid huske at tænke konsekvenserne af dét, man hylder, helt til ende og ikke kun guffe det i sig, man synes lyder godt.
  Meget kunne være sparet, når det gælder den katastrofale indvandring, hvis alle havde husket den læresætning, istedet for at lade sig forblænde af feel good multikulti utopisk vrøvl.

  Det betyder, oversat til biologisme-tilhængere, at I ikke skal vende det hvide ud af øjnene,fordømme og stigmatisere medlemmer af det evt. kommende parti, der tager Nyborgs forskning alvorligt. Det vil sige et parti, der går til valg på, at visse racer (og køn) skal have fortrin til universiteterne, til bestemte stillinger osv. Hvis det er videnskabeligt bevist,at racefaktoren er så afgørende, må det være fuldt ud legitimt, med sådan et parti, der tager konsekvensen af det, Helmut Nyborg og I selv tilslutter jer.

  Lars Hedegaard, trykkefrihedsselskabets formand, har præsteret en lidt hyklerisk holdning i den sammenhæng. Trykefrihedsselskabet har forsvaret H. Nyborg, ytringsfrihed, og fremstillet ham som en af de stakler, der bliver forfulgt af anstændighedens mentale fakkeltog
  (artikel på Sappho.) Fair nok. Selfølgelig skal manden have lov at mene og forske i, hvad han vil.

  Men L. Hedegaard har, i sammenhæng med sin egen racismesag, sagt i et radioprogram, at vi slet ikke behøver racismeparagraffen, da enhver, der ville fremhæve nogle racers overlegenhed over for andre, vil blive frosset ude af det offentlige rum, og ikke have en jordisk chance for at beholde et arbejde – og det syne Hedegaard var helt ok!

  Javel….Dem der, ifølge Hedegaard, mener noget “forkert” må altså gerne rammes på deres levebrød?

  Grisen Napoleon er en eviggyldig fortælling. Dem, der anså sig selv for undertrykt, ender med at blive ligesådan. Den eneste måde, hvorpå man kan bevare klarsynet, er åbenbart at holde sig lang væk fra alle
  -ismer, også konservatismen og liberalismen.

  Kommentar by Margrethe — 21. september 2011 @ 08:55

 14. Josef K. — 21. september 2011 @ 00:48

  “Freud, der i dag ikke anses som anvendelig i klinikken af nogen psykiatere overhovedet.”

  Jeg har studeret psykologi på Danmarks Lærerhøjskole koncentreret i halvandet år og 20 år i fritiden, og vender konstant tilbage til Freud og hans tanker om kulturen og dermed hans Eros teori. Freud var her langt forud for sin tid, og tiden vil give ham ret.

  Her skrev han, at “alt hvad der fremmer væksten af følelsesmæssige bånd mellem mennesker, må modvirke krig ( drab og al anden voldelig adfærd). (Mit indslag). Her er der to ting der falder i øjnene. Kærligheden uden seksualitet og de følelsesmæssige bånd der opstår gennem identitet. Alt hvad der får mennesker til at gå ind i et interessefællesskab fremkalder en fællesfølelse. Hele det sunde samfund bygger på disse følelser.

  Masser af forfatter har opdaget det samme uden at have læst Freud. Freud derimod giver en detaljeret analyse af, hvad er sker, når disse følelsesdrifter undertrykkes. Og det er her hans storhed viser sig. Hans konstruktion af dødsdriften og områder indenfor seksualdriften holder ikke, men hans påpegelse af, at der i kulturudviklingen finder en organisk fortrængning sted af visse driftsbehov – dvs. fjernet fra bevidstheden – en pris mennesket sket må betale for at skabe kultur står uimodsagt.

  Disse teorier harmonerer fint med bl,a, filosoffen og biologen Konrad Lorens og andre forfatteres betragtninger om den alvorlige pris mennesket må betale ved tab af fællesfølelse som resultat af kulturens identitetsproces. Kort fortalt falder samfundet sammen uden fællesskabsfølelse. Kan man ikke identificere sig med sit samfund og sine medborgere holder mennesket op med at være et socialt menneske.

  Frueds grundlæggende og vigtigste opdagelse er således omkring begreberne sandhed og frihed. Fordi kun den sociale virkelighed kan opdages uden fortrængning og illusioner. Kun et frit menneske har mulighed for at opdage hvordan den sociale virkelighed ser ud og fungerer. En opfattelse der jo også hænger sammen med Marx opfattelse af falsk bevidsthed i et samfund.

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 08:55

 15. Som udenforstående er det p.t. endnu lidt vanskeligt at se hvad det er HN eventuelt har gjort galt. Det ser ud til at man kun går efter manden, ikke bolden.
  Har han regnet forkert? Har han konkluderet forkert? Har han sammenlignet æbler og pærer?
  Næh, han har vist bare samarbejdet med en anden person, der ikke er blevet krediteret for nogen udregninger, men i fuld forståelse, og konklusionerne er stadig HN’s.

  http://www.information.dk/279792

  Kommentar by mb — 21. september 2011 @ 09:04

 16. Margrethe!

  Er mennesker fra visse områder i Afrika mindre intelligente end europæiske borgere? Ja det er de! Og det er faktisk ikke svært at forstå. Uden aktiv modstand går hjernen i stå. Det er både en biologisk og udviklings psykologisk påstand, der lader sig bevise gennem pædagogikken.

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 09:10

 17. Lyder til at de begge to er nogle opblæste hanekyllinger som skulle lade nyere tænkning komme til.
  Neuropsykologi er meget oppe, ja, darwinisme som sådan, ikke specielt.
  Der har i de sidste mange år været meget fokus på forskellige former for intelligens, og definitioner af intelligens. Der findes ikke kun een intelligens, dvs. den matematisk-rummelige. Men Nyborg har gjort sig kendt på netop at fokusere på denne type. I må huske på at folk som disse kun får deres “videnskabelige” bøger udgivet hvis de kommer med helt nye provokative ideer. Psykologien er en kampplads for ideologier. Selv heller jeg til Viktor Frankl. Han siger at mennesket utvetydigt er mere end biologi/arv og miljø. Mennesket er et frit væsen, og er derfor moralsk ansvarlig for sine handlinger.

  Kommentar by Ina Bach — 21. september 2011 @ 09:36

 18. Det drejer sig jo ikke om Helmuth Nyborgs forskningsresultater, som må imødegås eller støttes med videnskabelige argumenter dvs empirisk falsifikation.
  Det drejer sig om, at man har forfulgt en forsker, fordi han ikke var enig politisk og MAN HAR FRATAGET HAM FORSKERSTILLINDEN OG SVINET HAM TIL MED NEDSÆTTENDE GLOSER. Standard marxistisk klassekampstrategi. Sandheden er jo politisk bestemt for marxister :(

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 09:49

 19. Kommunistisk heksejagt på intelligensforsker:

  http://danskernesparti.dk/archives/1426

  Kommentar by Daniel Carlsen — 21. september 2011 @ 09:56

 20. Freud gjorde nogle nye banebrydende, videnskabelige opdagelser ligesom f.eks Darwin.
  Det meste af Freuds er tekst er imidlertid ikke empirisk underbygget og kan med god vilje kaldes hypoteser.
  Til gengæld forklarer de meget, hvilket empirisk forskning sjældent gør, da det er et stort arbejde at teste store tanker videnskabeligt.
  (På enhver Bodega kan man høre fantastiske teorier om sammenhængen i alting og dens årsager, hvis man er til den slags :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 09:59

 21. OT. So ein Ding müssen Wir auch haben, (D)DR :D

  Somalisk radio-quiz for børn: Vind en Ak-47
  Håndgranater i trøstpræmie

  http://www.bt.dk/udland/somalisk-radio-quiz-for-boern-vind-en-ak-47
  Tirsdag den 20. september 2011

  Den går næppe ret mange steder. Radiostation i Somalia giver våben til børn, der har vundet konkurrence.

  Førstepræmien var en Ak-47-riffel og kontanter svarende til godt 3800 kroner.

  Andenpræmien en AK-47 og lidt over 2700 kroner.

  Tredjepræmien to håndgranater og 2200 kroner

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 10:37

 22. OT. (fortsat)

  Det var en konkurrence, som radiostationen Andulus [ !!! – Andalus?
  altså det muslimske Spanien? ] afholdt.

  Stationen drives af den islamiske gruppe al-Shabaab. [!!!]

  Konkurrencen foregik under Ramadanen [!!!] i august og handlede om citater fra koranen [!!!] og om almenviden.
  [Hmm?!?! Det er vist ikke lige almenviden, der er mest af i Somalia – de to ting udelukker i høj grad hinanden ].

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 10:44

 23. @5 ““Mine fordomme bygger på erfaring” sukker jeg opgivende.”

  Altså velfunderede “bagdomme” :D – der er beviseligt noget om snakken.

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 10:53

 24. @6 Formentlig pga. PTS – Præ-Traumatisk Stress ;-)

  I Islam er man jo ikke så glad for at kvinder cykler.
  Muligvis har fjernelsen af støttehjulene efter 3 måneder
  også spillet ind? :D

  Og det er ikke kun cykler, der er problemer med –
  to somaliere forsøger at benytte en rullende trappe :D

  http://www.youtube.com/watch?v=rVz3GgAWUyM

  “Vafan till och med Crocodile Dundee klarade fan av att åka rulltrappa. MisterNia 3 weeks ago” :D :D :D

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 11:09

 25. @7 Ordet “spot” har faktisk længe haft flere betydninger – synd for dig, at du først har opdaget det nu ;-)

  Heraf er to lånt for i det 20. årh.:
  substanivet “spot”, fx. et spot-light)
  og “at spotte” = at få øje på noget.

  Herover for står så de oprindelig betydninger:
  “spot” = “hån”, “foragt”, “tab af værdighed”,
  “at spotte” = “at håne” …

  I modsætning til, hvad du åbenbart gerne vil tro, PerH, så er vi faktisk IKKE imod alle sproglige og kulturelle ændringer og impulser udefra, især ikke hvis de er gavnlige for os eller giver mening på en eller anden måde – og, NEJ! – Vi længes altså heller ikke tilbage til 50’erne. Det er alle jer lallenaive og uvidende PK-tåber og halalhippier ude på den udflippede venstrefløj og blandt de kulturradigale, der ønsker at leve i 70’erne respektive 90’erne :D

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 11:36

 26. “substantivet” – GRRR!

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 11:37

 27. Sikke da en omgang konspirationsteori. Som tidligere psykologistuderende i Århus må jeg oplyse jer om, at det er et temmelig fortegnet billede, der her præsenteres.
  ¨
  For det første har Jens Mammen ikke nogen magtbastion, men var lærer på lige fod med alle andre. Helmuth derimod, med sit opblæste (men ganske underholdende) ego, satte sig på hele udviklingspsykologiens pensum, indtil han til sidst fik sit eget fag. Han har ført sig frem med en ufattelig lav grad af kritisk sans i forhold til den forskning, der støttede hans pointer. Og han har blæst de videnskabelige fund op i en størrelse, de slet ikke berettigede til.

  Senere er han så blevet afsløret i videnskabelig uredelighed i et enkelt tilfælde. Nu skal der åbenbart en ny undersøgelse til. Den har jeg fuld tillid til. Man tager videnskabelighed og kritisk sans meget alvorligt på Psykologisk Institut i Århus, og Jens Mammen har altid været meget seriøs og i øvrigt ganske afdæmpet af temperament.

  Kommentar by J Krog — 21. september 2011 @ 11:55

 28. @25
  Tak for den grundige sproglige udredning. Det er dejligt at se at vi er enige om ordets oprindelige betydning (både som substantiv og verbum) nemlig “hån”.

  Min irritation over anvendelsen af vendingen “at spotte” skyldes primært at jeg oftest hører den anvendt af selvhenførte socialrådgivere, der eksmpelvis mener “at vi skal blive bedre til at spotte børn med læsevanskeligheder”. Nu er jeg jo et borgerligt opdraget menneske, der egentlig synes at den slags er uhøfligt – ja nærmest synd, for det barn med problemer, men hvis socialpædagogen synes der skal sættes ind med hån overfor denne gruppe, ja så er det jo nok på sin plads.

  Det glæder mig at folk tager sprogændringer der giver mening til sig. Her bidrager det så vist bare til forvirringen – men det lyder smart, det medgiver jeg.

  Hvad er en “PK-tåbe” iøvrigt? – de andre skældsord kender jeg, men ikke det.

  Kommentar by Perh — 21. september 2011 @ 12:08

 29. En type som Jens Mammen burde afskediges på gråt papir ASAP.
  Synd for ham, at at hans ideologi og syge adfærd ikke blev indført i Danmark. Så ville han, lige som i Sovjet, kunne få Nyborg indlagt på et psykiatrisk hospital og medicineret indtil Nyborg blev til en grønsag.

  Det er utroligt, at vore skattepenge skal smides efter uredelige typer som Mammen og hans kumpaner.

  SYGT

  Kommentar by Anonym — 21. september 2011 @ 12:10

 30. anti-marx anno dazumal — 21. september 2011

  “Det meste af Freuds er tekst er imidlertid ikke empirisk underbygget og kan med god vilje kaldes hypoteser.”

  Alt afhænger af, hvad man forstår ved videnskab. Sådan må det nu engang være. Det eneste der kan bekræfte en videnskabelig udtalelse eller en teoretisk er erfaringen. En teoretiske udtalelse eller iagttagelse kan således ikke ligesom indenfor naturvidenskaben bevises ved at en efterprøvning giver de samme resultater.

  Psykoanalytiske teorier kan ud fra den forudsætning ikke nå frem til en endelig konklusion. Det er det Habermaes i sin kritik af naturvidenskaben kaldte erkendelsens krise. Videnskabelig erkendelse er ikke nødvendigvis sandheden, for sandheden kan også ligge udenfor videnskaben. Videnskaben historie er da også en historie om videnskabens fejltagelser. Og sådan må det nu engang være.

  Når det derfor drejer sig om mennesker og iagttagelser af dem, kan en iagttagelse som angår helheden hos mennesker – som tilmed er helt forskellige – kun give begrænsede muligheder for generaliseringer og formulering af love. Det var derfor Freud udviklede sine tanker om de menneskelige illusioner i sin kritik af fornuften.

  Galilei berøvede fx mennesket den illusion, at jorden var verdens midtpunkt. Darwin berøvede dem tanken om, at vi er skabt af Gud. Det var derfor Freuds storhed, at han “beviste”, at vor bevidste tænkning tilslører vore virkelige tanker og følelser og skjuler sandheden. Vore bevidste tanker er derfor stort set svindel og humbug.

  Men – det er rigtigt – videnskabelige var disse teorier ikke. Til gengæld er de rigtige.

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 12:20

 31. Helt enig. Hvis en teori ikke kan falsificeres er det ikke (empirisk) videnskab. For min skyld kan vi godt kalde den forskning eller filosofi.
  Langt henad vejen beskæftiger den ikke-empiriske psykologiske teori sig med tanker og emner vi endnu ikke har metoder til at verificere.

  Jeg er ikke psykolog, men et begreb som ‘overjeget’ forsøger vel at være en teoretisk “black-box” for noget, vi endnu ikke kender dannelsen og funktionen af endsige, hvor det “sidder”?

  Faren er, at vi begynder, at gribe ind og handle i samfundet ud fra ikke-validerede teorier? Ikke fordi, der historisk savnes eksempler. Fra verdensreligionerne, de totalitære samfundssystemer osv. Videnskaben er efter min opfattelse pragmatisk. Som at bage en sandkage efter opskrift og smage på den bagefter.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 12:43

 32. Når Bjovulf nu alligevel gi’r den som grammar nazi (og jeg er enig) – så skal anti-marx- (07:44) altså også lige have besked:

  (An unmatched left parenthesis creates an unresolved tension that will stay with you all day.

  Kommentar by Axel — 21. september 2011 @ 12:56

 33. Rettelse: det er indlæg nr. 20, (09:59).

  Kommentar by Axel — 21. september 2011 @ 12:59

 34. Ina Bach:

  Multiple intelligenser er en marxistisk forvrængnig af hele intelligens begrebet, hvor man forsøger at gøre alle “lige intelligente” ved at manøvrere sig uden om virkeligheden – igen. Man forsøger altså at tilgodese de dumme børn ved at ændre selve begrebet og derefter kan man så trøste forældrene med den resulterende politiske korrekte vrangforestilling: “dit barn er da også intelligent, bare på en anden måde…” – siger man så til den bekymrede forælder med en savlende 8-årig der stadig ikke forstå børnehavens LEGO.

  Gardner har selv i et radiointerview for nogle år siden, sagt, at han bevidst valgte at bruge “intelligenser” fremfor for “anlæg” (som han i virkeligheden mener!) for at skabe kontrovers og dermed debat i forbindelse med lanceringen af hans bog – altså, et simpelt marketingtrick for at booste salget.

  Intelligens vil aldrig være andet en evnen til at gennemskue logiske samenhænge. Så kan “godartede” marxist-pædagoger forsøge at voldkneppe begrebet alt det de vil i forsøget på at komme uden om at ulighed er naturligt, det ændrer intet.

  Angrebet på intelligens begrebet svarer retnt politisk til angrebet på racisme begrebet. Man forsøger ganske enkelt at tilrage sig magt og intellektuel dominans i samfundet ved at manipulere nye betydninger af allerede eksisterende og veldefinerede begreber på plads i folkesindet, således at man kan marginalisere alle og enhver der træder ved siden af den marxistiske holdningsskabelon.

  Noget så hyklerisk som ensretning i mangfoldighedens navn.

  Kommentar by Jacques d´Biann — 21. september 2011 @ 13:01

 35. “Jeg er ikke psykolog, men et begreb som ‘overjeget’ forsøger vel at være en teoretisk “black-box” for noget, vi endnu ikke kender dannelsen og funktionen af endsige, hvor det “sidder”?”

  Aner det ikke, eller som min gamle mor sagde:” Man kan ikke vide alt.”
  Jeg er heller ikke psykolog men skolelærer.

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 13:01

 36. PS. Jeg kan godt forholde mig kritisk til Helmuth Nyborgs forskning, mn jeg har ikke gået dybt ind i den og kan ikke henvise til empirisk forskning, hvis resultater modsiger den.
  Jeg ville nok begynde med at se om intelligenstesten måler intelligens korrekt. Intelligenstesten er vel en operationalisering af “intelligens” Som alle operationalisringer forenkler den vel ‘problemet’?
  Jeg har sat mig lidt ind i intelligens test tidligere og min favoritdefinition af intelligens er “evnen til at overleve”. Den er på den anden side svær at teste over mindre en 100 år, tror jeg.
  Men efter den definition klarer Nyborgs ‘lavintelligensracer’ sig jo fremragende ;) De udgør jo en stadig stigende andel af verdens stigende befolkningstal! Det kan jo sagtens være et politisk problem og er det vel allerede, men biologisk modsiger det vel lidt, at de er/bliver dominerende?

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 13:05

 37. ->29/30.Axel )

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 13:17

 38. En brumbasse kan videnskabeligt set ikke flyve. Er det så ikke ligegyldigt, hvilket intelligensbegreb der er dækkende for de afrikanske indvandrere?

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 13:23

 39. –> 16 Machiavelli:

  “Er mennesker fra visse områder i Afrika mindre intelligente end europæiske borgere? Ja det er de! Og det er faktisk ikke svært at forstå. Uden aktiv modstand går hjernen i stå. Det er både en biologisk og udviklings psykologisk påstand, der lader sig bevise gennem pædagogikken.”

  Svar: Tror du at livet i Afrika er/var bare at ligge under et palmetræ og vente til kokosnødderne falder ned om ørerne på en?

  Overlevelse i tropiske områder er i de fleste tilfælde en hård kamp!

  Kommentar by Balder — 21. september 2011 @ 14:05

 40. Jeg kan tilføje til ovenstående, at jeg lærte i skolen at én af grundene til at civilisationen udviklede sig rund om Middelhavet, var at klimaet og levevilkårene var så gode, så befolkningerne havde overskud til at dyrke andre interesser end at skaffe det daglige brød.

  Kommentar by Balder — 21. september 2011 @ 14:11

 41. –> 36 anti-marx anno dazumal

  “Men efter den definition klarer Nyborgs ‘lavintelligensracer’ sig jo fremragende ;) De udgør jo en stadig stigende andel af verdens stigende befolkningstal! Det kan jo sagtens være et politisk problem og er det vel allerede, men biologisk modsiger det vel lidt, at de er/bliver dominerende?”

  Netop! Og Russerne besejrede Tyskland fordi de havde uendeligt mange billige tanks, mens Tyskland havde nogle der teknisk set var overlegne, men meget dyrere at bygge.

  Kommentar by Balder — 21. september 2011 @ 14:17

 42. Årsagen til, at det er vigtigt at tale om Nyborgs intelligens, er, at det er den, der skaber pengene til, at flertallet kan være/opføre sig uintelligent.

  Nu om dage mener alle at vide, at pengene skabes af velfærdssamfundet, (som objektivt set intet med intelligens har at gøre). Virkeligheden er en anden. Pengene til uintelligent velfærd er skabt af relativt få intelligente. Jeg har været så heldig at arbejde under 3 meget Nyborg-intelligente mennesker. Genier. Deres geniale tanker og idéer skabte produkter, der gav arbejde til tusinder og derudover milliardindtægter til Danmark.

  Det er indlysende, at hvis vi erstatter Danmarks indbyggere med Gaza-stribens, så bliver Danmark til en Gaza-stribe. Om senest 100 år er det tilfældet. Det er det Nyborg siger, og den sandhed vil ingen høre. Så vi pindehugger.

  Det er såre logisk og enkelt det hele.

  Kommentar by Børge — 21. september 2011 @ 14:21

 43. 4–>2 Børge: “Det er såre logisk og enkelt det hele.”

  Du har ret Børge. Men der er visse mellemregninger man kan skændes om.

  Jeg accepterer Nyborgs tal indtil de er modsagt, samt den overordnede logik, men er måske uenig om en hel del af de mulige konklusioner og konsekvenser. Jeg synes nemlig at det måske er endnu mere farligt, at invitere masser af højintelligente folk fra en eller anden fremmed kulturkreds heroppe. Det ville kunne sikre en næsten mere effektiv magtovertagelse. Det er jo heller ikke den jævne indvandrer vi skal frygte mest, men især dem der formår at organisere sig.

  Men det primære er for mig først og fremmest at sikre at diskussionen kan gennemføres, og sikre at forskere kan forklare deres ideer uden at blive overfaldet af den intellektuelle venstrefløjspøbel.

  Kommentar by Balder — 21. september 2011 @ 14:44

 44. “Svar: Tror du at livet i Afrika er/var bare at ligge under et palmetræ og vente til kokosnødderne falder ned om ørerne på en?
  Overlevelse i tropiske områder er i de fleste tilfælde en hård kamp!”

  Du misforstår mig, som jeg altid sagde til min gamle mor. Men jeg er træt i dag og skal forklare i morgen. Men det har noget at gøre med, bruger man benene udvikler man motorikken.

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 14:53

 45. Desforuden sagde jeg : nogle steder i Afrika – Islam Afrika hvor man sløvt venter på lykken hinsides.

  Kommentar by machiavelli — 21. september 2011 @ 14:55

 46. “Han siger at mennesket utvetydigt er mere end biologi/arv og miljø. Mennesket er et frit væsen, og er derfor moralsk ansvarlig for sine handlinger.”

  Tag Hans Christian Andersen, han var ikke utvetydigt mere end hans arv og miljø. Havde begge hans biologiske ophav og alle deres forældre haft en IQ på 70, og han selv endt omkring sådan en IQ, så var han aldrig blevet en af verdens mest kendte eventyrforfattere. Så biologien var også af afgørende betydning her.
  Man kan heller ikke udelukke, at biologien havde betydning i forhold til hans kæmpetalent, at de genetiske forhold simpelthen endte med at samspille, således at han modsat andre i stamtræet blev født med talentet, hvor det havde været latent i generationer hos hans forfædre.

  Så kan man sige, at hans opvækst og miljø heller ikke understøttede, at han skulle ende som den store forfatter. Men det er ikke utvetydigt, eftersom familien elskede at fortælle ham historier og eventyr som barn.

  Det er heller ikke tilfældigt, at en af verdens mest geniale fysikere nogensinde havde en IQ på 170. Havde han haft en IQ på selv 110 og 120, så havde han aldrig tænkt de tanker, han gjorde.

  IQ er ganske vist ikke den eneste faktor, Mensa er fuld af personer, der har IQen eller processorkraften figurativt, men aldrig driver det vidt. Og verden af også fuld af personer, der ligger mellem 100-130 IQ, eller måske en dag lavere, der løser problemer, nytænker osv. Alene fra det drive og den vilje de har.

  Men ingen viljestyrke kan ændre på det forhold, at for eksempel en IQ på 70 betyder, at man har svært ved at lære i skolen, svært ved at tanke sammenhængende, svært ved at tænke på flere ting på en gang, svært ved at komme med idéer, svært ved at finde på løsninger.

  Den generelle intelligens er den vigtigste faktor af alle, ikke dermed sagt, at der ikke er andre faktorer, men de har ikke samme afgørende vægt, som den medfødte g-faktor (generel intelligens)

  Den drejer sig ikke kun om, at være en levende regnemaskine, men også om at forstå dybden i sproget og at tænke nyt og anderledes, at skabe et nyt redskab eller maskine, jo mere kompliceret et redskab eller maskine, jo mere kræver udviklingen og problemløsningen undervejs masser af mental processorkraft.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 21. september 2011 @ 15:26

 47. Psykoterapien har virkelig hjulpet mange, ingen tvivl om det. Men er også blevet benyttet som et ‘politisk’ kampmiddel og et selvpromoverende fag for mange syge hjerner.

  Nogle navne på ellers almindeligt anerkendte psykoterapeuter som samtidig var skrupskøre kugler:

  Carl Rogers – “Når kolleger stillede spørgsmål til Roger’s ukonventionelle metoder, blev han rasende. Han kaldte alle der ikke accepterede hans krav om “radikal empati” for en “højrefløjser.”

  R.D. Laing – “der kaldte familierne, skolerne, kirkerne vore børns “Slagterhuse.”

  Frankfurt Skolens Theodor Adorno – der fordømte alle med en borgerlig livsholdning som fascister.

  Alfred Kinsey – “baserede sine resultater på interviews med pædofile og voldtægtsmænd.”

  Wilhelm Reich – “som Marxist, blandede Reich sine radikale synspunkter om kommunismen sammen med hans besættelse af sex.

  Som seriekvindemisbruger havde Reich sex med sine patienter mens de var bedøvede. Reich tvang også sine elskerinder til at få aborter.”

  Freud – sagde angiveligt til Jung da han besøgte USA for første gang
  “De indser ikke at vi har medbragt pesten.”

  Robin of Berkeley – selv psykoterapeut – kommer med disse betragtninger i sin fine artikel:
  http://synopsis-olsen.blogspot.com/2011/09/freud-og-psykologiens-pavirkning-af.html

  Hun siger også: “Det jeg har opdaget efter forskning i psykologiens historie er, at de som skabte den ikke kun var interesserede i at hjælpe mennesker. Mange var djævleblændt forhippet på at revolutionere Vesten.”

  Hun rammer plet med forholdene i Danmark.

  Kommentar by synopsis-olsen — 21. september 2011 @ 15:33

 48. Tre pointer om Nyborg:

  1) hans centrale påstand er logisk – du er et biologisk produkt af dine forældre (også på intelligensområdet).
  2) hans arbejde er empirisk baseret – med buler af statistiske undersøgelser.
  3) hans arbejde er peer reviewed i gode journals.

  Det gør at man ikke lige kan afvise hans resultater – uanset hvad hans modstandere måtte mene.

  Kommentar by Sigwar — 21. september 2011 @ 16:12

 49. @28 Beklager mange gange ;-)

  Jeg kom til at blande dig sammen med en anden (Per Henriksen),
  som tit har irriteret mig med al sit ævl om påstået fremmedfjendskhed
  og bagstræberiskhed blandt kulturkonservative og andre på højre side.

  PK = Politisk Korrekt(hed).

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 16:45

 50. @32 Haha, den var god! :D

  Det mener jeg nu heller ikke, at jeg gjorde.
  Jeg misforstod desværre og blev grundigt irriteret.

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 16:47

 51. @49 – Alt forladt ;-)

  Kommentar by PerH — 21. september 2011 @ 17:11

 52. 14/Margrethe:

  “….medlemmer af det evt. kommende parti, der tager Nyborgs forskning alvorligt. Det vil sige et parti, der går til valg på, at visse racer (og køn) skal have fortrin til universiteterne, til bestemte stillinger osv.”

  Margrethe, er din uvidenhed tilfældig eller villet? Hvis du bare gad sætte dig minimalt ind i hvad Nyborg har sagt, så ville du vide at han konstant understreger, at hans forskning beskæftiger sig med GENNEMSNIT af intelligens i GRUPPER, og at han ikke udtaler sig om, at gennemsnittet udtaler noget om individet i gruppen. Det vil sige at der iflg Nyborg (og sund fornuft) uden problemer kan være negre der er milevidt forud for det klogeste hvide geni. Som følge deraf skal der selvfølgelig ikke diskrimineres mod dem hvad angår adgang til universiteter, stillinger osv baseret på deres hudfarve.

  Ikke at det afholder idioter som dig fra at insinuere det…..eller for den sags skyld sige det lige ud.

  Kommentar by Henrik — 21. september 2011 @ 19:32

 53. @anti-marx #37, (13:17) –

  Tak. :)

  Kommentar by Axel — 21. september 2011 @ 19:33

 54. Det lader forøvrigt til, at lighedsmageriet inden for blandt andet psykologien samt anvendelsen af beskyldningen “racisme” mod alt der ikke er lighedsmageriet er en målrettet kampagne kørt af FN i efterkrigsårene:

  http://videnskab.dk/kultur-samfund/holocaust-revolutionerede-vores-menneskesyn

  Holocaust revolutionerede vores menneskesyn

  Af: Poul Duedahl, adjunkt, Aalborg Universitet
  27. januar 2009 kl. 16:35 0 kommentarer

  Indtil Anden Verdenskrig lavede forskere rask væk videnskabelige teorier om overlegne racer. Teorierne gjorde det rimeligt at udnytte og nedslagte mennesker. Nazisternes masseudryddelser fik FN til at gribe ind i forskningen. Læs her hvordan.

  Før Anden Verdenskrig var antropologien – altså læren om mennesket – grundlæggende en biologisk videnskab. Raceteorier i alverdens afskygninger udstak retningslinjerne for, hvad man overhovedet kunne sige om menneskets oprindelse, udseende og værdi.

  Det smittede af på beslægtede videnskabelige discipliner, så som historie og geografi, der blev undervist i rundt om i grundskoler og gymnasieskoler i den vestlige verden.

  Når teorierne overhovedet virkede troværdige, var det, fordi de umiddelbart virkede logiske, fordi kritikerne var få og ikke særlig velorganiserede, og fordi der endnu ikke var lig i lasten i et omfang, der virkede bekymrende på andre end ofrene og deres familier.

  Tværtimod var teorierne uhyre praktisk anvendelige. I og med at opfattelsen var, at nogle racer rummede bedre fysiske og mentale evner og havde en naturgiven ret til at herske over de andre, kunne man retfærdiggøre alt fra økonomisk og seksuel udbytning til kolonisering, raceadskillelse og massemord.

  Lighedstanken bygges op

  Det var først, da omfanget af nazisternes overgreb mod jøderne – Holocaust – blev almindelig kendt, at der opstod en udbredt erkendelse af, at der var brug for politisk lederskab på verdensplan, som kunne sikre fred mellem mennesker.

  Erkendelsen dannede grobunden for Forenede Nationers (FN’s) arbejde med at skabe kollektiv sikkerhed og et internationalt rettighedsmanifest ud fra det etiske standpunkt, at alle mennesker – uanset at de var forskellige – var grundlæggende ligeværdige.

  FN erkendte dog hurtig, at selv et folkemord, som havde fundet sted lige midt Europas hjerte, en menneskerettighedserklæring og en international organisations magtpolitiske og økonomiske formåen ikke i sig selv er nok til at skabe fred. Skulle freden være vedvarende, måtte den have støtte i befolkningerne og basere sig på en oprigtig solidaritet mellem mennesker.

  I november 1945 blev FN’s særorganisation for uddannelse, videnskab og kultur – UNESCO – oprettet. Det primære formål var at skabe et stykke mental ingeniørkunst, der skulle gøre lighedstanken til den gængse.

  Sådan et stykke mentalhygiejne sig selvfølgelig ikke bare udføre over en nat, men måtte ske gennem et langt og sejt træk og udføres målrettet og bevidst gennem en massiv oplysningskampagne, primært gennem uddannelsessystemet – fra grundskole til universitet.

  At konstruere et nyt menneskesyn

  For at ændre folks tankegang måtte UNESCO først demontere den gamle biologisk forankrede tankegang og tilbyde et alternativ, som var mindst lige så logisk konsistent som den gamle. Argumenterne fandt man hos en lille minoritet i forskerverdenen, der i årtier havde set kritisk på racebegrebet.

  Den centrale figur var den tysk-amerikanske antropolog Franz Boas på Columbia University i New York, der i årtierne forud havde forsøgt at gøre opmærksom på, at raceinddelingerne byggede på en række falske antagelser, og at miljøfaktorer også havde noget at sige.

  Boas havde f.eks. påvist:

  * at raceinddelingerne var knapt så håndfaste som statistikken gjorde dem til

  * at kranieformerne – der blev taget som et sikkert racemærke – kunne ændre sig over en generation, hvis bare ernæringen var i orden

  * at uddannelsesniveauet skyldtes sociale faktorer samt

  * at folk valgte partner efter kulturelt og ikke efter biologisk tilhørsforhold

  Faktisk blev generne udbredt på en helt anden måde, end antropologerne påstod. Derfor gav det bedre mening at anvende begrebet »etnisk gruppe«, der lagde vægt på, at mennesker ikke kun identificerede sig med andre, som rent fysisk lignede dem selv, men også efter hvilke kulturelle ligheder, de var i besiddelse af. F.eks. var fælles sprog, religion, normer for opførsel, madvaner og klædedragt af større betydning, når man skulle vælge partner og dermed mere afgørende for spredning af arvemassen end fælles øjenfarve og kranieform.

  Naturvidenskab mod samfundsvidenskab

  Først med Holocaust og oprettelsen af UNESCO fik en forholdsvis marginaliseret gruppe af Franz Boas racekritiske elever mulighed for at sætte den politiske og videnskabelige dagsorden og gøre op med ulighedstanken.

  Den chance forspildte de ikke, og i de følgende år blev organisationen omdrejningspunktet for en kamp mellem racebegrebet og etnicitetsbegrebet, der i sin essens handlede om naturvidenskabernes eller samfundsvidenskabernes fortrinsret, når det gjaldt fortolkningen af menneskets oprindelse, inddeling og værdi.

  De havde held med deres strategi, og det skyldtes, at organisationen – i skyggen af Holocaust – var fast besluttet på, at mennesker for alt i verden skulle betragtes som ligeværdige, og at nogle videnskaber var mere egnet til at promovere lighed end andre. Det gjaldt især samfundsvidenskabelig forskning, som man mente sad inde med de argumenter, som kunne anvendes i kampen mod et nyt Holocaust.

  Samfundsvidenskaberne kunne bidrage med det, organisationen kaldte »scientific understanding«, der frem for naturvidenskabernes håndfaste forklaringer kunne bidrage med en forståelse af de samfund, videnskaberne virkede i. Derfor skulle de prioriteres højt. Det betød i praksis, at man havde en forkærlighed for folk med tilknytning til Franz Boas og Columbia University.

  Alle mennesker tilhører samme race

  Charles Darwin, her som 51-årig, udviklede i 1800-tallet sin teori om, at alle arter har udviklet sig fra en fælles forfader. Tankerne var med til at fortrænge forskernes fokus på forskellige racebaggrunde.

  Det er umuligt at gennemgå alle de initiativer, UNESCO tog for at fremme international forståelse i kølvandet på Holocaust. Et af de afgørende sværdslag – med opdragende effekt – var nedsættelsen af en ekspertgruppe i oktober 1949, der havde til formål at komme med en erklæring om racebegrebet.

  Erklæringen blev nedskrevet af den racekritiske antropolog Ashley Montagu, der var en af Franz Boas’ elever. I 1950 blev erklæringen – »statement on race« – offentliggjort.

  Erklæringen begyndte med at fastslå, at alle mennesker tilhørte til den samme biologiske art. Det var ellers stærkt omdiskuteret i samtiden, selvom hovedparten af forskerne dog var enige i kølvandet på Charles Darwins værker. Der fandtes ganske vist flere forskellige befolkningsgrupper med forskellige arvelige anlæg, men forskellene var små og ubetydelige i sammenhæng med de store ligheder.

  Forskellene mellem mennesker var altså hidtil blevet overdrevet, så nationale, kulturelle, religiøse, geografiske og sproglige grupper på fejlagtigt grundlag var blevet betegnet som racer. Desuden var ideen om racemæssig overlegenhed at betragte som uvidenskabelig og racebegrebet grundlæggende som en social myte. Erklæringen anbefalede, at man i stedet anvendte etnicitetsbegrebet.

  Kampen om ordet

  UNESCO markedsførte erklæringen som »the scientific basis for human unity«. Alligevel viste det sig hurtigt, at erklæringens indhold på ingen måder var universel og derfor ikke noget effektivt våben mod raceforskningen.

  Kritikken var især vendt mod den ideologiske bestræbelse på at fjerne racebegrebet for enhver pris, samt manglen på biologer og fysiske antropologer i ekspertpanelet. Det var desuden et forsvar for racebegrebet som et meningsfuldt biologisk begreb.

  UNESCO gik derfor straks i gang med at samle eksperter til en ny erklæring, der skulle supplere og nedtone kritikken af den første. Supplementet fra 1951 var meget vagt formuleret. Den gjorde f.eks. ikke megen brug af racebegrebet. På den anden side tog den heller ikke afstand fra det, men anerkendte faktisk, at man godt kunne opdele menneskeheden i tre hovedracer – sorte, hvide og gule – uden at de dog havde udsagnskraft for mentale værdiforskelle.

  Det kan måske forklare hvorfor denne anvendelse af racebegrebet stadig er udbredt i engelsksprogede lande.

  Ellers stemte de to erklæringer næsten overens. Det vigtigste for UNESCO var nemlig at fastholde, at de biologiske forskelle ikke inkluderede intellektuelle forskelle, og at der ikke var mere end én oprindelse til menneskeheden, ud fra betragtningen om at man ellers ville åbne op for forskelsbehandling.

  Denne gang blev erklæringen sendt ud til alle antropologer i UNESCO’s medlemslande for at afæske dem et syn på sagen og tvinge dem til at forholde sig til erklæringen. Ingen antropologer kunne altså med god samvittighed påstå, at de ikke kendte den. Antropologernes indvendinger blev sidenhen publiceret, så omverdenen kunne se, hvem der var for og hvem der var imod ideen om menneskets fundamentale lighed.

  ‘Racisme’ bliver født

  I de følgende år indledte UNESCO en kampagne mod racisme. Racismebegrebet, der hidtil havde været et næsten ukendt begreb, blev bevidst promoveret for at stigmatisere og udelukke de forskere, der ikke støttede UNESCO’s fortolkning af racebegrebet. Organisationen havde et stort medieapparat i ryggen og kampagnen var så massiv, at omtrent halvdelen af de værker, der udkom inden for antropologen i begyndelsen af 1950erne var udgivet af UNESCO og skrevet af racekritiske sociologer, antropologer og genetikere, der med omhu blev udvalgt til opgaven.

  Herudover lancerede UNESCO en række beslægtede initiativer. Bl.a. satte organisationen en række historikere i gang med at skrive menneskehedens historie for derved at promovere alt det, mennesker har til fælles på tværs af grænser og skillelinjer.

  Et andet initiativ gik ud på at skabe nye lærebøger i historie og geografi til brug for grundskoler og gymnasieskoler for rydde ud i anvendelsen af stereotyper og biologiske termer. Det skete ud fra den opfattelse, at den mest rodfæstede form for fordomme vandt indpas i de formative år i barndommen og ungdommen, og at mange meninger og begreber blev plantet i børnenes hoveder netop i forbindelse med undervisningen.

  Danmark følger trop

  Virkningshistorien i Danmark er den samme som i resten af den vestlige verden, nemlig at den fysiske antropologi blev nedprioriteret, mens bl.a. sociologien oplevede en opgang i antallet af lærestole. Dertil kom, at en lang række ansete danske forskere blev tilknyttet UNESCO bl.a. i kraft af aktiviteterne i Den Danske UNESCO Nationalkommission.

  Der blev desuden afholdt prøveundervisning i skoler og gymnasier fra slutningen af 1950erne, betalt af UNESCO, som vægtede international forståelse, og fra og med 1960 blev international forståelse et omdrejningspunkt i folkeskolen og gymnasieskolen. Det medførte, at undervisningen på universiteter og seminarier også blev ændret, og der blev holdt efteruddannelseskurser bekostet af UNESCO.

  Endelig gik organisationen sammen med danske skolebogsforlag om at ændre samtlige fremtidige lærebøger i historie og geografi efter organisationens retningslinjer.

  Ulovligt at forskelsbehandle

  UNESCO’s to erklæringer om racebegrebet blev fulgt op af yderligere to i løbet af 1960erne, som ikke afveg væsentligt fra de eksisterende. Deres rolle var at sikre det videnskabelige fundament under det afgørende opgør med det biologisk forankrede menneskesyn, der fandt sted i 1965, da FN vedtog en konvention mod alle former for racediskrimination.

  Konventionen var internationalt set det første bindende dokument, der tog afstand fra forskelsbehandling på grund af biologisk tilhørsforhold. Konventionen gjorde ikke bare forskelsbehandlingen politisk ukorrekt, men også ulovlig, efterhånden som den blev indarbejdet i de enkelte medlemslandes lovgivning.

  Dermed blev der sat et første punktum i den lange fortælling om, hvad Holocaust kom til at betyde for menneskesynet i den vestlige verden.

  Poul Duedahl er ph.d., adjunkt ved Institut for Historie ved Aalborg Universitet. Han har bl.a. lavet afhandlingen »Fra overmenneske til UNESCO-menneske«, som blev forsvaret på Aalborg Universitet i juni 2007.

  Artiklen er lavet i samarbejde med Aalborg Universitet.

  Kommentar by Henrik — 21. september 2011 @ 19:36

 55. 16/Machiavelli:

  “Er mennesker fra visse områder i Afrika mindre intelligente end europæiske borgere? Ja det er de!”

  Nej, det er de ikke nødvendigvis! Som gruppe er de det gennemsnitligt, men det gør ikke at du kan sige om alle fra disse områder, at de er mindre intelligente end europæiske borgere. Du kan udelukkende sige det om dem som gruppe, ikke som individer.

  Kommentar by Henrik — 21. september 2011 @ 19:39

 56. PS: hvor Nyborgs kritikere lader til at have ret er i, at hans demografiske model for IQ-udviklingen ved masseindvandring fra lande med lav gennemsnitlig IQ ikke tager højde for at fødselsraten falder efter et længere ophold i Danmark.

  Kommentar by Henrik — 21. september 2011 @ 19:50

 57. ->56.Henrik. Det er jo et komisk argument. Så faldt gns IQ i DK, da de indvandrede og den vil stige, hvis deres andel af befolkningen stiger. Hvis den demografiske prognose giver for meget stigning i indvandrerbefolkningen, må den så korrigeres. MEN det ændrer jo ikke på konklusionen. Kritikerne skyder sig selv i foden med det argument ;)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 21:51

 58. Jeg mener:
  ->56.Henrik. Det er jo et komisk argument. Så faldt gns IQ i DK, da de indvandrede og gns IQ i DK vl falde yderlgere, hvis indvandrernes andel af befolkningen stiger yderligere. Hvis den demografiske prognose giver for meget stigning i indvandrerbefolkningen, må den så korrigeres lidt ned mht til antal i fremtiden. MEN det ændrer jo ikke på konklusionen.
  Kritikerne skyder sig selv i foden med det argument ;

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 21:55

 59. Anti-marx:

  Jeg påpeger bare hvilken af anklagerne mod Nyborg, der umiddelbart ser ud til at holde vand. Jeg har aldrig sagt, de ikke skyder sig selv i foden.

  Kommentar by Henrik — 21. september 2011 @ 21:59

 60. Enig med 48. Sigwar. Man kan ikke afvise resultaterne blot fordi, de er ubehagelige eller strider mod ens politiske tro hvis man har en sådan.
  Antiracisme fanatismen har ikke noget med videnskab at gøre. Det er forlængst konstateret at der er både genetiske og fysiologiske forskelle mellem racer, som man f.eks er nødt til at tage hensyn til ved medicinsk behandling, hvis man ikke skal påføre skader.
  Der er også forskelle i den naturlige hudfarve, som ikk er lige til at bortforklare. Hvorfor skulle der ikke være andre forskelle end de allerede erkendte?
  Nogle er overrepræsenterede, når der deles olympiske medaljer ud. Andre er overrepræsenterede, når der uddeles Nobel-priser :)
  Sådan er der jo så meget og det beviser iøvrigt ingenting….

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 21. september 2011 @ 22:10

 61. #56. Det kan godt være men der bliver ikke færre af dem og de har stadigvæk en højere fødselsrate end etniske danskere.

  Kommentar by Lavard — 21. september 2011 @ 22:31

 62. @61 Ja, problemet er, at det er de værste, de mest uintegrerbare,
  de mest fanatiske, de mest uintelligente og de mest indavlede, der får flest børn – og som fortsætter med det generation efter generation – og det endda på de godtroende danskeres regning.

  Kommentar by Bjovulf — 21. september 2011 @ 23:25

 63. […] Når kendsgerninger som forstyrrer Det Politisk Korrekte Troessamfund™ fra tid til anden dukker op i en avis sættes alle gode kræfter ind for at mane dem i jorden. Da således professor Helmuth Nyborg forleden fik lov til at skrive et par sandheder i Jydepotten – nemlig at importen af mennesker fra områder med lav, gennemsnitlig IQ på sigt ville få også Danmarks gennemsnitlige IQ til at falde – blæstes omgående til alarm i ‘segmentet’. Thi hvor indlysende rigtigt og velunderbygget professorens udsagn end er, så er De Gode™  dog ikke dummere end at de godt ved hvad humlen er, nemlig at der her tales om muslimer, og ikke f.eks. kinesere, vietnamesere, indere og andre folkeslag med en gennemsnitlig IQ et stykke over vores egen. Og det går jo ikke. (En glimrende reportage om opstandelsen i looniesfæren kan læses ovre på Uriasposten). […]

  Pingback by Om årsag og virkning « Hodjanernes Blog — 22. september 2011 @ 10:48

 64. Ja det er rigtigt, den gennemsnitlige japaners intelligens står betydelig over europæernes. Men jeg har intet sted læst harmfulde angreb på denne påstand.

  Kommentar by machiavelli — 22. september 2011 @ 13:01

 65. Hvor er det godt at andre end folk der herinde skal vurdere Nyborgs redelighed

  Kommentar by Michael Larsen — 23. september 2011 @ 10:55

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper