19. oktober 2011

I den gode sags tjeneste: 44 = 51

Det er bekymrende, når selv landets førende borgerlige avis propaganderer for rød værdipolitik. Fra JP.dk – Skal den kriminelle lavalder hæves?

Danskerne er delt i to lige store blokke, når det gælder spørgsmålet om den kriminelle lavalder.

Det viser en meningsmåling, som Rambøll/Analyse Danmark har lavet for Morgenavisen Jyllands-Posten.

Knap 51 pct. af vælgerne er imod, at den socialdemokratisk ledede regering vil hæve den kriminelle lavalder fra 14 år til 15 år, mens 44 pct. af vælgerne støtter forslaget.

Den statistiske usikkerhed er på plus/minus tre procentpoint, hvilket betyder, at andelen af tilhængere og modstandere er lige stor.

Der er faktisk 7 points mellem 44 og 51. Selv den langt mindst sandsynlige afvigelse på ialt 6 points “den rette vej” giver stadig et flertal for den forrige regerings regler. Vi har altså en RAF-regering der fører rød retspolitik, en befolkning som er imod, og en førende borgerlig avis, der påstår at befolkningen IKKE er imod.

Oploadet Kl. 09:59 af Kim Poulsen — Direkte link29 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/30353/trackback

29 Comments »

 1. “Knap 51 pct. af vælgerne er imod, at den socialdemokratisk ledede regering vil hæve den kriminelle lavalder fra 14 år til 15 år, mens 44 pct. af vælgerne støtter forslaget.

  Den statistiske usikkerhed er på plus/minus tre procentpoint, hvilket betyder, at andelen af tilhængere udgør 41 og modstandere udgør 54.”

  Efter jeg for et års tid siden stoppede med at se nyheds-, bagrundsorienterings- og debatprogrammer i tv, har jeg dagligt brugt et par minutter på at skanne JP’s internetavis for lige at checke, om 3. verdenskrig skulle være brudt ud, men de gør sig unægtelig store anstrengelser for at mobbe mig væk fra jp.dk.

  Kommentar by dem — 19. oktober 2011 @ 10:48

 2. Vedr. Jyllands Posten, så er det paradoksalt, at de behøver større avissalg, men sender man et kort læserbrev ind til dem, så bliver det ikke optaget, hvis der er den mindste smule indvandrerkritik i indholdet.
  Statsstøtten må være for høj!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 19. oktober 2011 @ 10:49

 3. Bekymrende en journalist ikke har styr på grundlæggende statistik.

  Kommentar by Fish out of Water — 19. oktober 2011 @ 11:01

 4. Hver gang JP ringer for at få mig til at tage et prøveabonnement, siger jeg, at jeg ikke abonnerer på venstresnoede aviser.

  Kommentar by Hodja — 19. oktober 2011 @ 12:54

 5. Det er i den sammenhæng vigtigt at vide at et overvældende flertal af journalister stemmer enten på de røde eller på de radikale, så artiklen burde ikke overraske!

  Kommentar by Grisling — 19. oktober 2011 @ 13:12

 6. Borgerlige medier er desværre noget der hører fortiden til. I en lang årrække er journalistuddannelsen stort set kun søgt af personer, der er kulturradigale og/eller venstreorienterede. De få der ikke er det var uddannelsesstarten bliver det formodentlig undervejs.

  Journalistisk Venstreparti er godt repræsenteret på Jyllandskomposten og da Komposten samtidig er storforbruger af Ritzau-telegrammer, så stor det slemt til. Det gavner heller ikke avisen, at man har en forskræmt og vattet ledelse, der slår 7 kors for sig ved tanken om Dansk Folkeparti. Der elsker E. Der skiller sig af med Kurt Westergaard og gerne går på listesko for ikke mere at fornærme muslimer.

  Kommentar by Binee — 19. oktober 2011 @ 13:53

 7. Da vore “venner” begår hærværk, vold og kriminalitet fra de er 8, burde den kriminelle lavalder sættes ned til 10.

  Men vi må trøste os med, at vi har fremtiden med os. Hvilket betyder imod os. For den opmærksomme er der ingen modsætning i disse betragtninger.

  Kommentar by machiavelli — 19. oktober 2011 @ 14:43

 8. Håbløst.

  Forholdet kan lige så godt være 54 pct. for sænkningen af den kriminelle lavalder og 41 procent i mod. Den statistiske usikkerhed går begge veje.

  Men ærligt talt, den matematiske forståelse er generelt så lav i samfundet, så det er ikke nødvendigvis politisering, men simpelthen manglende matematisk tankevirksomhed.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 19. oktober 2011 @ 14:57

 9. RAF regering! Ak ja. Man kommer til at tænke på “Rote Armee Fraktion”. Godt udtryk!

  Kommentar by Sigwar — 19. oktober 2011 @ 15:13

 10. fik endelig nok af jp under valgkampen og har afbestilt mit abbonement som jeg har haft i 34 år. lederne er stadigvæk rimelig liberale/borgerlige, men journalister med en borgerlig holdning skal man også hos jp lede længe efter. hver gang jeg læste en artikel og gik op i det røde felt kunne jeg konstatere at det igen var skrevet af en af de røde journalister.

  Kommentar by holgerdanske — 19. oktober 2011 @ 15:20

 11. Hvad så når snakken går på og sætte valg alderen ned til 16 år.
  Bliver måske et forsøg til næste kommunevalg.
  Så kan de røde rigtig få nogle af de unges stemmer.

  Kommentar by Goofy — 19. oktober 2011 @ 16:39

 12. Ritzau har også gjort 44 præcis lig med 51. Det kan man se i Kristeligt Dagblad, hvor man lige nu kan deltage i en internetafstemning om spørgsmålet: http://www.etik.dk/artikel/437117:Forbrydelse-og-straf–Den-kriminelle-lavalder-deler-danskerne

  Kommentar by Niels P. — 19. oktober 2011 @ 18:24

 13. Jeg har i tidens løb vel skrevet 5 kronikker til Jyllandspesten. Ingen af dem er kommet i. Den ene Kronik som blev afvist af JP pesten kom i samarbejdsavisen Politiken. En kom i Kristelig dagblad og to kom i Fyens Stiftstidende. Jyllandspesten er en avis i strid med sig selv.

  Kommentar by machiavelli — 19. oktober 2011 @ 19:54

 14. I guder!

  Når journalisterne endelig opdager, at begrebet “statistisk usikkerhed” eksisterer, giver de sig straks til at misbruge det. Det ville aldrig være sket, hvis det var den modsatte vej.

  44 51 er et statistisk signifikant resultat, i modsætning til de “Dagens meningsmålinger”, vi blev overvældet med under valgkampen.

  Det er nu godt at nogen er vågne og påpeger, at 3 + 3 < 7

  Kommentar by Henrik R Clausen — 19. oktober 2011 @ 20:05

 15. RAF? Ja, hvorfor ikke. AFR er det ikke!

  Kommentar by Niels P. — 19. oktober 2011 @ 22:26

 16. @ 14: Ja, 3+3<7, men selvom der havde været overlap mellem de to signifikansområder betyder det jo langtfra at de to estimater falder i fællesmængden.

  Kommentar by Scarlet P — 20. oktober 2011 @ 00:12

 17. Morten Pihl prøv LSD ! :)
  Morten Pihl,JP, bruger ikke LSD (Least Significant Difference) og derfor fatter han ikke, hvad stikprøvestatistik går ud på.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 20. oktober 2011 @ 07:28

 18. LSD står som regel for Least Square Difference, eller mindste kvadratsumsafvigelse, en metode til at finde det bedste fit mellem en model og en mængde data – ved “bedst” forstår man i denne sammenhæng det fit, hvor summen af kvadraterne på afvigelserne mellem model og datapunkter er mindst.

  I det aktuelle tilfælde har JP sat et analyseinstitut til at komme med et bud på, hvor stor en procentdel af den danske befolkning der er for hhv. imod en hævning af den kriminelle lavalder.

  Hvis man havde tid og ressorucer, kunne man spørge alle danskere, og dermed få de præcise andele uden statistisk usikkerhed. De ja- og nejandele, man ville få ved at spørge alle danskere, kaldes de “sande” værdier. (Der ligger naturligvis en måleusikkerhed i at der kan ske fejlregistringer og misforståelser mellem interviewer og interviewet etc. men det ser jeg bort fra her)

  Da analyseinstituttet ikke har tid til at ringe rundt til alle, laver de i stedet en stikprøveundersøgelse. De udvælger tilfældigt et antal personer, som de ringer og spørger. Så optæller de ja- og nejandelen i stikprøven. Det store spørgsmål er nu, om ja- og nejandelen i stikprøven kan fortælle noget om ja- og nejandelen i hele befolkningen.

  Her er stikprøvens størrelse i forhold til befolkningens størrelse afgørende. I grove træk: Jo større stikprøve, desto tættere kommer stikprøvens ja- og nejandele på befolkningens ditto. Hvis man f.eks. laver en stikprøve på ti personer, så er det ikke utænkeligt at alle ti er nejsigere, selvom de sande værdier er 50/50 eller 40/60. Hvis man derimod laver en stikprøve på 100 000, og de alle er nejsigere, så er der væsentlig mere grund til at tro, at de sande værdier er 0/100.

  Den statistiske usikkerhed er (i dette tilfælde) udtryk for, hvor tæt man kan forvente at stikprøvens værdier falder på de sande værdier. I den givne undersøgelse har man fundet, at 51% af stikprøven siger nej og 44% siger ja med en usikkerhed på 3. Det betyder, at der er 95% sandsynlighed for, at den sande nejandel ligger i intervallet mellem 48% og 54% og den sande jaandel ligger i intervallet mellem 41% og 47%.

  Altså peger undersøgelsen ikke på, at ja- og nejandelen i befolkningen er lige store.

  Og selvom der f.eks. havde været en usikkerhed på 4%, sådan at nejandelen havde ligget mellem 47 og 55% og jaandelen havde ligget mellem 40 og 48%, så er det jo langtfra det samme som at undersøgelsen viser, at jaandelen er lig nejandelen.

  Kommentar by Scarlet P — 20. oktober 2011 @ 09:54

 19. Rigtigt. Jeg har abejdet en del med sampling og stikprøveteori og kan helt tilslutte mig dit ræsonnement.
  For jokens skyld betyder LSD også Least Significant Difference=mindste signifikante forskel. No big deal.
  http://www.acronymfinder.com/Least-Significant-Difference-(statistics)-(LSD).html

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 20. oktober 2011 @ 10:52

 20. @ Anti-marx: Det var bestemt heller ikke for at starte en pissing contest, og indlægget var ikke møntet på dig, men mere på dem, der måtte være forvirrede over JPs journalists vrøvl.

  Det kan godt ærgre mig hvordan en sikkert udmærket undersøgelse bliver (mis)brugt til at hævde alt muligt, som der slet ikke er belæg for, blot fordi journalist og/eller læsere mangler nogen få oplysninger for at forstå hvad det drejer sig om. Derfor prøvede jeg efter bedste evne at sprede oplysning, så vi alle kan være så godt klædt på som muligt i debatten :-)

  Kommentar by Scarlet P — 20. oktober 2011 @ 11:13

 21. Og tak for det. Men mange har prøvet før dig og lige lidt har det hjulpet! :(

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 20. oktober 2011 @ 11:22

 22. Nej – nogen gange spekulerer jeg på, om der ligger en bevidst politisk beslutning bag uddannelsessystemets systematiske nedvurdering/afskaffelse af de naturvidenskabelige fag, der kunne fremelske en logisk deduktiv tankegang i elever og studerende. En befolkning, der ikke kan tænke selvstændigt eller gennemskue fejlagtige argumenter, men derimod er trænet i gruppearbejde, med alt hvad dertil hører af konsensussøgen og ansvarsforflygtigelse, er selvfølgelig nemmere at styre og mere “omstillingsparat”. Men også langt dårligere rustet til at drive et videnssamfund, og desuden sårbar overfor manipulation og propaganda.

  Kommentar by Scarlet P — 20. oktober 2011 @ 12:09

 23. Ja. Og skolen er jo blevet feminiseret og kvinder er ikke så gode til matematisk-naturvidenskabelige fag.

  Nu er regeringen også blevet feminiseret og så bliver den matematisk-naturvidenskabelige tilgang yderligere nedgjort til fordel for føleriet.

  I forvejen er det jo dem, der ikke kan regne, der bliver journalister og i de statsejede medier er det næsten udelukkende kvindelige journalister, der interviewer kvinder om, hvad de føler :)

  Mænd bliver kun trukket ind som onde talmænd eller latterlige stupide og voldelige handyr – som igår, hvor jeg hørte en mand, der blev interviewet i DR, der ville have sin “benzinsluger” og ikke kvindernes lille “spelt-bil” :)
  (For en sikkerheds skyld blev han fulgt op af en vatpik, der sagde han sagtens kun forene sin maskulinitet med at køre i (konens?)”spelt-bil” :(

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 20. oktober 2011 @ 12:53

 24. “kvinder er ikke så gode til matematisk-naturvidenskabelige fag”

  Det er i al fald hvad der er nogen, der ihærdigt prøver at lære os…

  Kommentar by Scarlet P — 20. oktober 2011 @ 13:00

 25. Det er bare en observation af virkeligheden ;)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 20. oktober 2011 @ 13:21

 26. Nå, jeg troede lige at Helmuth Nyborg skulle trækkes af stalden een gang til. Han forsøgte som bekendt at påvise, at kvinder er mindre intelligente end mænd, men formåede ironisk nok kun at demonstrere sin egen manglende viden om statistik.

  Kommentar by Scarlet P — 20. oktober 2011 @ 13:30

 27. ja! Jeg er altid ved at springe i luften over den påstand. Men det er rigtigt, at kvinder fravælger matematisk/naturvidenskabelige fag. Til gengæld er de knalddygtige til fx sprog og bagning.

  Kommentar by machiavelli — 21. oktober 2011 @ 01:51

 28. Tag det roligt, Scarlet. Jeg har selv spillet skak med kvinder, men de er altså meget få. Sidste gang jeg mødte en på mit niveau, blev det remis, hvilket pissede mig voldsomt af. Da jeg kom hjem og checkede hende, viste det sig at hun havde spillet på det hollandske og danske (kvinde)landshold. Hun var vist også aktuar, eller i hvert fald matematiker af en slags.

  Men de matematisk begavede kvinder er få (og nej, man finder desværre ikke nødvendigvis en god strømpil ved at tælle universitetskandidater), og jeg har gennem 30 år set matematikken miste status og udbredelse i befolkningen cirka i takt med at kvinderne har sat sig på magten og det gode liv.

  Jeg ved om ikke jeg når at skrive et rigtigt provo-indlæg på denne vagt, men indtil videre kan jeg jo bemærke, at hvis man spørger 100.000 mænd om de er mænd, vil det samlede svar være et overvældende ja, men hvis man spørger en enkelt, f.ex. Scarlet P, vil vedkommende med temmelig stor sandsynlighed svare nej blot for at irritere Kimpoen (der er ca. 69% chance for at Scarlet er bøsse og ca. sex% for at hun er en hun)

  PS: Og så er der ca. 100% sandsynlighed for at Scarlet og anti-marx giver en retvisende forklaring, og nu da vi også har haft Henrik RC forbi, skulle den ged være barberet :-)

  Kommentar by Kim Poulsen — 21. oktober 2011 @ 10:14

 29. –> 28 Kim Poulsen “(der er ca. 69% chance for at Scarlet er bøsse og ca. sex% for at hun er en hun)”

  M.h.t det sidste havde tanken også strejfet mig da jeg så hendes (m/k/n/x/?) argumentation.

  Mon den underkendelse af Nyborgs forskning i intelligensforskelle er spil for galleriet, for at få illusionen til at virke bedre?

  Hvis man i øvrigt kombinerer Nyborgs resultater med sine egne observationer så ser det da meget muligt ud. Det er jo ikke en gang ekstremt, men noget man vil kunne forvente i mange andre former for sammenligninger af egenskaber. Selv i det kernefysiske univers er alle atomer vist ikke en gang lige. Jeg forstår slet ikke ophidselsen over Nyborgs forskning, og den ensidige forståelse af at det er noget upassende at komme til sådanne konklusioner. Det svarer nogenlunde til hvad man siden tidernes morgen har vist, og så viser sig på mange områder, men høfligt har undladt at diskutere. Det er til gengæld blevet uundgåeligt nu, hvor kvinder vil forfordeles og kræver kvoter baseret på deres køn.

  Kommentar by Balder — 21. oktober 2011 @ 19:32

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper