22. oktober 2011

Enhedslisten 2011: At mødrene har en særlig binding til deres børn, er en gammeldags opfattelse

Beton-feminismen lever i bedste velgående at dømme efter torsdagens “bimbo-kvote”-debat på DR2. Lad os starte med et par tilfældige tal:

I 2010 havde Kriminalforsorgen i gennemsnit en kapacitet på 4.117 pladser. Pladserne var i gennemsnit belagt med 96,3 %, hvilket svarer til et belæg på 3.965 indsatte pr. dag. Heraf var 172 kvinder.

[Statistikberetning 2010 – Kriminalforsorgen]. Altså:

Indsatte i danske fængsler: 4% kvinder, 96% mænd.

Og nu til aktieselskabernes bestyrelser, Januar 2011. Her var der 107449 danske mænd, 27808 kvinder og 9537 udlændinge, som man ikke har kønsfordelingen på. [Corporate Governance – Kønsfordeling i aktieselskabers bestyrelse status jan. 2011] Tager man de danske tal procentuelt, får man:

Bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder: 21% kvinder, 79% mænd.

Lad os herefter stille de retoriske spørgsmål: Hvor er uligheden størst? Og hvorfor starter ligestillingsfanatikerne ikke med at ændre på dette forhold, inden man retter den mindre ulighed?

For en gammel kønskriger som mig var DR2-Debatten fra i torsdags som at blive slået tilbage til start i Ludo. Det røde segment har tilsyneladende intet lært og henter deres holdninger i 70ernes støvede tankegods. I hvert fald har de snorksovet de seneste 10 år.

Siden man i 2003 indførte de såkaldte bimbo-kvoter for betyrelserne i Norge, har man haft svært ved at finde tilstrækkeligt med egnede kvinder. Det har bl.a. haft en konsekvens, der burde interessere socialister, nemlig den at ganske få kvinder sidder på ganske mange poster. Magten er blevet koncentreret, uligheden større! Fra DJØF-bladet – Lille elite vinder på norsk kvotelov:

I august 2009 delte godt 36 kvinder mere end 130 bestyrelsesposter imellem sig. Denne lille elite af erhvervskvinder – i norske medier kaldet ’guldskørterne’ – sidder altså på omkring 16 procent af kvindernes bestyrelsesposter på trods af, at de kun udgør godt seks procent af det samlede antal kvindelige bestyrelsesmedlemmer.

I HK glæder man sig over den norske udvikling og spekulerer ikke over, hvorfor den mon er “stagneret” ved de 40% [HK.dk]. At lønsomheden falder, interesserer vel hverken fagforsteningerne eller RAF-regeringen, men så retsstaten da? (host host) . Fra sammenfatningen af Cepos dokument KØNSKVOTER I STRID MED GRUNDLÆGGENDE RETSPRINCIPPER:

Tesen om at flere kvinder i bestyrelsen giver bedre økonomiske resultater, er på baggrund af de analytiske og empiriske undersøgelser fra bl.a. CBS og Stephen M. Ross School of Business tvivlsom. Undersøgelserne viser således, at det kan have en negativ økonomisk effekt at indføre kønskvoter. Ikke fordi kvinder bliver involveret i bestyrelsesarbejdet, men fordi det tvangsmæssige element gør, at selskaberne kan blive tvunget til at gå på kompromis med erfaring og kvalifikationer.

Derudover viser tallene fra Danmarks Statistik, Ledernes Hovedorganisatin og CBS, at der ikke er sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Når der blandt danske topledere kun er ca. 6,5 % kvinder, så kan et kvotekrav på 40 % ganske enkelt ikke opfyldes inden for de danske grænser, medmindre man går på kompromis med erfaring og kompetencer.

Her er konklusionen:

Positiv særbehandling bryder med grundlæggende retsstatsprincipper om ligebehandling og lighed for loven. Derfor bør der være tungvejende grunde for at indføre kønskvoter i private selskabers bestyrelser, hvilket imidlertid ikke ses at være tilfældet. Kønskvoter vil f.eks.:

 1. Bryde med fundamentale retsprincipper om lighed for loven og forbud mod forskelsbehandling
 2. Indskrænke aktionærernes ejendomsret og dermed motivationen til at investere i virksomheden.
 3. Tilsidesætte selskabernes selvbestemmelsesret og dermed skabe divergens i forhold til god selskabsledelse og de anbefalinger, som både Moderniseringsudvalget og Komitéen for god Selskabsledelse har fremsat.
 4. Risikere at skade virksomhedernes performance.
 5. Bevirke at selskaber bliver nød til at erstatte erfarne og kompetente bestyrelsesmedlemmer med yngre og mere uerfarne personer, da udbuddet af tilstrækkeligt kvalificerede kvinder (endnu) ikke står mål med efterspørgslen inden for landets grænser, eller alternativt søge til udlandet for at finde det fornødne antal kvalificerede kvinder.
 6. Et krav om kvoter i danske bestyrelser risikerer derudover at blive den berømte dråbe i bægret, som får danske selskaber til fx at flytte til udlandet eller omorganisere sig. En tendens der allerede er set i Norge.

Da forslaget således strider mod det almindelige lighedsprincip og ikke har nogen selvstændig positiv effekt er anbefalingen, at der ikke bliver indført lovgivning om kønskvoter i Danmark.

Det burde efterhånden være klart, at målet ikke er lighed, men hævn over mandekønnet, og således beklædt med lidt fakta, kan man jo se eller gense hanens kamp mod hønsene fra i torsdags. Den modige hane var Søren Fauli, som muligvis er en blød mand, men dog har rygrad til at tage en kamp. Deltagerne var følgende:

Søren Fauli, Anne Christine Bech, Rushy Rashid, Camilla-Dorthea Bundgaard, Dorte Toft, Lone Frank, Elisabeth Møller Jensen, Özlem Cekic (SF), Pernille Skipper (EL), Mai Henriksen (K), Marie Krarup (DF).

DR er begyndt at lave deres eget referat af Debatten. Her et par citater:

Den klareste fortaler for en rendyrket kvindekvoteordning var Enhedslisten.
– I mange hundrede år er mænd ikke blevet valgt til bestyrelser, fordi de er kvalificerede. De er blevet valgt, fordi de er mænd. Det er der først for meget nyligt blevet gjort op med. Så ville der ikke være en smule poetisk retfærdighed i, at den bøtte blev vendt en smule om? Spurgte Pernille Skipper, nyvalgt folketingsmedlem for Enhedslisten.
Men det vandt ikke meget genhør hos de mere blå debattører. Blandt dem Camilla-Dorthea Bundgaard, der er chefredaktør på Damefrokosten.com.
– Og så er det mændenes tur til at opleve diskriminationen, for så er vi virkeligt ligestillede. Hvis bare de mænd, der lever i dag, ville være så venlige at bøde for en lang, lang historie, som ingen i dag kan gøre ret meget ved. Så har vi fået ligestilling? Sagde Camilla Dorthea Bundgaard.

Det var et underligt setup at begrave Fauli i kvinder, men de blå klarede sig glimrende. Skarpest var Lone Frank og Marie Krarup, men morsomst var det røde holds Pernille Skipper med overskriftens citat:

“At mødrene har en særlig binding til deres børn, det er en gammeldags opfattelse”

Søren Fauli krævede derefter at føde et barn, mens Marie Krarup forsøgte at forklare Scarlet Pernille, at mænd ikke kan amme.

Resten af det røde hold var ikke meget bedre. En mente f.eks. at når der stod i et papir, at man kun valgte de bedst kvalificerede, ja, så GJORDE man det sandelig, selvom man altså fravalgte nogle mænd alene på kønnet. Jeg tror lyserøde Camilla Dorthea forsøgte at “nå” det røde hold, men jeg tror også hun måtte sande, at det var spild af gode kræfter.

Her til sidst skal vi se en lille bonus-film. Især de kvindelige læsere bør slå antennerne ud:

Oploadet Kl. 13:59 af Kim Poulsen — Direkte link18 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/30405/trackback

18 Comments »

 1. Jeg så noget af debatten. Der blev gået til stålet, men jeg er enig at “blå” fløj klarede sig langt bedst. Det betyder blot ingenting, når den rigtige mening er at kvinder diskrimineres, og alverdens fakta afvises som blot sexisme eller mandschauvinisme. Rigtige kvinder ved at de bliver uretfærdig behandlet, og at det er samfundets opgave at kæmpe deres sag mod den vanetænkende mand. Kollektivisme gone mad, kvindekamp når den er rigtig stupid, provokerende – og vanetænkende.

  Kommentar by Høgsbro — 22. oktober 2011 @ 14:16

 2. Herligt sandfærdig film. Desværre får den ikke med, at stort set al kunst er lavet af mænd. Alle nævneværdige komponister er mænd (uforholdsmæssigt mange heraf jødiske). Alle store musikere er mænd. Alle store malere, billedhuggere, kokke osv. er mænd. For ikke at nævne de store opfindere af alt det, der gør vort liv godt.

  Er kvinder da intet? Jo da – de er socialister, der hader de dygtige mænd så meget, at de har inviteret allahs krigere hertil, for at hjælpe dem med at udrydde den hvide mand.

  Vivi, Mette, min nu døde mor og nogle andre er undtaget. Det ved de i øvrigt godt.

  Kommentar by Børge — 22. oktober 2011 @ 14:30

 3. Yup, Kællingevældet er over os, fri os fra det onde :)

  Kommentar by Santor — 22. oktober 2011 @ 14:48

 4. Måtte de blive kulturberigede til, at deres ophøjede feminine ånd befries fra det maskuline og verdslige domæne, Amen.

  Hvis de vil bæres frem fordi de har en skede, så skal de blive anskuet således; som skeder. Dette er dog ikke i uoverensstemmelse med det nonsens man hører fra deres munde, thi det vil give mere mening, at anskue det som skedeprutter end, at skulle betragte det som ideer og tanker udtrykt gennem rationel samtale.

  Man kan nærmest høre det for sig, deres indre stemme, kampråbet, mens de marcherer i deres højhælede støvler; Der er magi i luften, de blæser på fornuften. Men, den infernalske trutten er blot et overskud af luft i en genstand beregnet til reproduktion.

  Hussarer i alle vestlige lande, foren eder!

  Kommentar by Stirner — 22. oktober 2011 @ 15:42

 5. “At mødrene har en særlig binding til deres børn, er en gammeldags opfattelse”

  Renlivet psykopar opfattelse.

  Kommentar by machiavelli — 22. oktober 2011 @ 16:40

 6. “At mødrene har en særlig binding til deres børn, er en gammeldags opfattelse”

  Renlivet psykopat opfattelse.

  Kommentar by machiavelli — 22. oktober 2011 @ 16:40

 7. Ser vi disse vampyrer slå plat og krone om hvem der skal have børnene når der splittes op?

  – Nej, for så gælder den gamle opfattelse lige pludselig. Sædvanligt socialistisk hykleri.

  Kommentar by Hans Und — 22. oktober 2011 @ 16:53

 8. Vil kvinderne ind i en bestyrelse og gøre karriere kan de oprette deres eget firma på lige fod med andre iværksættere. Det er et af vores samfundet fineste privilegier.

  Men det er naturligvis meget lettere at sidde på den store, flade røv og brokke sig over de “samfundsskabte” uretfærdigheder. Og i øvrigt knævre og knævre og knævre….

  Kommentar by Limewoody — 22. oktober 2011 @ 17:10

 9. Min venneliste på facebook er gået totalt Rollercoaster efter jeg postede videoen på min væg :D

  Kommentar by Danskeren — 22. oktober 2011 @ 18:17

 10. Holdakæft…

  Hvis jeg kunne få min exkone til at tale til EL (og omvendt) kunne jeg hurtigt få dem overbevist om noget andet.

  Kommentar by Henrik R Clausen — 22. oktober 2011 @ 20:59

 11. Kanont indlæg Kim…..

  Kommentar by Gurli — 23. oktober 2011 @ 08:34

 12. Enhedslisten=kommunisme=socialisme=islamisme=massepsykose=kollektivt-selvmord= WE ARE FUCKED.

  Kommentar by Fritz — 23. oktober 2011 @ 08:42

 13. pernille skipper er inhabil i denne debat, hun er lesbisk og lever sammen med en kvinde.

  Kommentar by holgerdanske — 23. oktober 2011 @ 10:52

 14. “At mødrene har en særlig binding til deres børn, det er en gammeldags opfattelse”

  Tja, der er også nogen der mener, at det er en gammeldags opfattelse at vi har brug for ilt, at vi har brug for søvn, for mad og drikke og og elskov, og at vi ældes og dør. Men sådan er det bare alligevel.

  Kommentar by Liva — 23. oktober 2011 @ 13:05

 15. “De er blevet valgt, fordi de er mænd. Det er der først for meget nyligt blevet gjort op med. Så ville der ikke være en smule poetisk retfærdighed i, at den bøtte blev vendt en smule om?”

  Nej, vi skal da ikke gentage en fejltagelse.

  Pernille Skippers udsagn er et rigtig godt eksempel på at feminismen er blevet perverteret.

  Kommentar by Liva — 23. oktober 2011 @ 13:11

 16. […] Uriasposten 22 oktober 2011 – Enhedslisten 2011: At mødrene har en særlig binding til deres børn, er en gammeldags opfattelse […]

  Pingback by American woman: We need the men to take control again - Feminism has ruined our men » Balder Blog — 23. oktober 2011 @ 13:25

 17. Det næste bliver vel at EL modsiger Marilyn Monroes holdning til sex :)

  Kommentar by Henrik R Clausen — 23. oktober 2011 @ 16:36

 18. Sjov video.

  Men den rolle “kvinden” spiller i videoen, kunne også passe på mange mænd. Der er også mænd i den kaglende klasse.

  I Danmark er der også kvinder både i landbruget, byggebranchen og også fabriksarbejdere er ofte kvinder.

  Det er stadig skægt at skære tingende ud i pap, som videoen gør. Jeg syntes bare det er væsentligt at påpege, at der efterhånden er masse af mænd, der også er feminister og lever som kvinden i videoen. Bare tænk på hele konsulent bølgen.

  1.000.000 Danskere skulle efter sigende være på en eller anden form for psykisk-medicin og jeg har den teori, at det kommer sig af netop denne feminisering.

  At medicinere folk der ikke er glade på den rigtige måde hele dagen, er helt rimeligt i det feminiserede miljø. Og oveni det, og det er egentligt det værste, så skaber det utryghed, ikke at ane hvor noget kommer fra eller hvordan noget er lavet.

  Det feminine menneske har ikke en jordisk chance for selv at tilfredsstille sine basale behov og det er angstfremkaldende. Angsten bliver så tillagt alverdens andre årsager, men grundkernen er den fremmedgørelse over for helt basale evner, som man samtidig føler sig hævet langt over.

  I takt med at vi bliver mere feminiserede, tror jeg godt vi kan regne med at se endnu flere psykisk lidende mennesker, endnu flere nye psykiske lidelser som den kaglende klasse vil opfinde hen af vejen, med på hvordan man fixer det hele så man kan være i det samme humør hele tiden.

  Og det hele kunne egentlig løses af at flere kom ud og grave nogle kartofler og lærte at skifte en vandhane.

  Kommentar by Mikael Drachmann — 23. oktober 2011 @ 21:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper