25. marts 2006

France 2-dokumentaren (Caricatures : les dessous de la colère / Vredens tegninger)

TV2 sendte igår aftes den meget omtalte dokumentar om de danske imamers rolle i Muhammedsagen under titlen (Vredens tegninger, orig. France 2 – Caricatures: les dessous de la colére). Filmen varer 35 minutter, og blev sendt som en del af magasinprogrammet Envoye-Special France 2, er produceret af journalisten Mohamed Sifaoui der tidligere under dække har afsløret islamistiske terrorceller. Herunder en gennemgang, citater er kursiveret – det øvrige mit referat.

Sifaoui starter med at opridse dokumentarens emne.

“Januar 2006. På få dage bryder den muslimske verden i brand. Der er voldsomme demonstrationer, hvor franske og skandinaviske flag afbrændes, ambassader hærges, og 30 personer dør. Årsagen til den voldsomme vrede var Jyllandspostens offentliggørelse af 12 karikaturer af Muhammed. Avisen havde nogle tegnere lave karikaturerne tilsyneladende for at afprøve pressefrihedens grænser i Danmark. Hvordan kunne tegningerne fremkalde en sådan reaktion?  Hvordan har de kunnet føre til, at 30 mennesker blev dræbt? Da karikaturerne blev offentliggjort i det muslimske Egypten to uger efter offentliggørelsen i Danmark, – hvorfor affødte de så ingen reaktioner? Siden polemikken begyndte, har den danske presse talt om en gruppe islamisters manipulation. Den påstand vil vi afprøve.”

“Avisen havde bedt nogle tegnere lave karikaturerne…”

Kort præsentation af Århus, hvor Sifaoui indleder sin efterforskning. Først en snak med prof. Mehdi Mozzafari på Århus Universitet, som fortalte at Jyllandsposten med tegningerne angreb den politiske islam – islamismen, hvad imamerne ville udnytte politisk i ly af den politiske situation i Danmark. Mozzafari fortæller blandt andet:

“Visse ledere af højreekstreme partier og hele det højreorienterede miljø har brugt nogle meget uoverlagte formuleringer om islam og muslimer.”

Det fortælles at imamerne i december sidste år rejste til Mellemøsten for at søge støtte, og der vises hvorledes imamerne medbragte en sagsmappe med billeder som intet havde med Jyllandsposten at gøre.

Sifaoui tager en tur til Bazar Vest, hvor han taler med Asad Ahmed (fra Multikulturel Forening), der fortæller at billederne blev brugt til at opildne, og at de tilføjede tegninger og billeder var tilsendt imamerne ledsaget af trusler. Herfra går turen videre til Grimhøjmoskeen i Brabrand, hvor der filmes med skjult kamera. En mand i moskeen fortæller at de ikke kan lide Jyllandsposten, på grund af de ting avisen har skrevet om den tidl. Guantanamo-fange Slimane Hadj Abderrahman, som de mente var uskyldig. Her kunne en imam også fortælle at Jyllandsposten grundet sit jødiske bagland skrev usande ting om muslimerne.

Herfra videre til København for at møde Abu Laban, som konfronteres med sin fortid, herunder mødet med terroristen Omar Abdelrahman. Hvis man kan stole på TV2’s oversættelse, så indrømmer han her at hans søn er medlem af Hizb ut-tahrir.

Abu Laban går den omtalte mappe igennem, og Sifaoui konstaterer at der faktisk ikke er trusler vedlagt billederne, som tidligere påstået. Efter at have set Muhammedtegninger fra Weekendavisen, vurderer Sifaoui at islamisterne går efter Jyllandsposten ikke udelukkende pga. tegningerne. Der er andre grunde. 

Der påvises faktuelle fejl i sagsmappen.

Herefter lidt om de 11 muslimske ambassadører, herunder egyptiske Mona Omar Attia der har spillet en hovedrolle i sagens udvikling. Mozzafari mener Egypten har spillet en central rolle, og henviser til informationer i Politiken. Derfor et kort interview med Politikens Tøger Seidenfaden, som på fransk redegjorde for samme.

Herefter et besøg i en københavnsk moske, hvor imam Ahmed Harbi forsvarede Egyptens ambassadør.

Først her kom Ahmed Akkari ind i dokumentar, præsenteret som værende en radikal imam i Abu Labans inderkreds. Mozzafari fortæller lidt om islamisterne mange krav til det danske samfund. Abu Laban fortæller lidt mere om sit daglige arbejde, hvorefter der vises en sekvens optaget med skjult kamera som dokumenterer at Islamisk Trossamfund ser det som deres opgave at missionere i Danmark. Abu Laban roser herefter Abdul Wahid Pedersen, som erklærer at…

“… han er meget tæt på os”.

Interview med Abdul Wahid Pedersen der fortæller lidt om sin religion. Han fortæller blandt andet at fjenden er det verdslige samfund. Wahid Pedersen stod for en konference med et foredrag af den amerikansk konvertit Sheikh Hamza Youssef, som i en sekvens taler om det forhold at David Irving netop havde fået tre års fængsel for holocaustbenægtelse – hvad blev brugt som et argument for at ytringsfriheden har en grænse i Europa. Irvings værker betegnes som “veldokumenteret”. Sifaoui opridser meget præcist.

“De har intet imod holocaust-fornægtere, og sætter lighedstegn mellem fornægtelse af et historisk faktum og religionskritik.”

Der fortælles kort om Jyllandspostens arabiske undskyldning, Foghs beklagelse og… menige danskeres undskyldninger. Tilbage til Abu Laban, som afviser alt skyld i sagens eskalering, og erklærer at europæerne burde takke ham. Sheikh Raed præsenteres.

Sifaoui fortæller at han har fået Abu Labans tillid, og stiller spørgsmålet.

“Hvad er de danske islamisters reelle motiv og mål?”

Resten af udsendelsen er det mest interessante, og er derfor transkriperet i fuld længde (se også billederne).

Ved at filme dem diskret på vej til tv-stationen, kommer deres sande holdninger frem. Disse islamister, som benægter at have politiske holdninger, er meget tilfredse med resultatet af det røre de har skabt. Den unge imam Ahmed Akkari på 28 år siger følgende:

Jeg har set statsministerens undskyldning. Han sagde, at han på egne, regeringens og danskernes vegne beklagede, – at muslimer var blevet krænket. Nu skal vi udsende en pressemeddelse.

Raed: Ja, vi skal gribe chancen.

Akkari: – Og vi skal få ham til at sende sin undskyldning til hele den muslimske verden.

Raed: Hans ord fjerner den politiske støtte til avisen, så den ikke praler af at have staten i ryggen. Det er meget godt. Jeg mener at presset skal fortsætte for at opnå en had-effekt mod avisen, om Gud vil.

Sifaoui (speak): Den hadefulde stemning mod Jyllandsposten skal holdes i kog, er utvivlsomt målet for Abu Labans folk. Og Akkari går endda videre: sådan omtaler han et muslimsk medlem af Folketinget, som går imod islamister.

Akkari: Hvis han bliver integrationsminister, mon der så ikke kommer et par mænd, og sprænger hans ministerium i luften?

Sifaoui (speak): Er det ironi eller en provokation? I bilen reagerer ingen på det. [Abu Laban sidder foran] De ankommer til tv-stationen og samtalen bliver afbrudt. Foran kameraet har disse mænd et glat og uskyldigt ansigt.

Sifaoui (speak): Vores undersøgelser er slut. Men før vi forlader Danmark, besøger vi Abu Labans trossamfunds hovedsæde. Vi har ingen aftale, så vi filmer med skjult kamera. Vi er knap ankommet, før vi bliver tiltalt: ‘Er I ikke færdige med at filme? Jeg vil gerne sige dig noget. Det, du har filmet her. Hvis der er nogle ting som mangler, vil det ikke være godt. Jeg siger dig. Hvis det, der blev sagt, eller det du har skrevet, eller filmet ikke var korrek – vil det ikke være godt. Hverken for dig eller de andre. Det er et ærligt råd, jeg giver dig. Og også dine venner. For du har tidligere lavet noget med nogle andre, hvor det endte galt.

Sifaoui: Jeg forstår ikke hvad det er, du vil sige?

‘Islamist’: Har du stadig ikke forstået, hvad jeg siger?

Sifaoui: Nej.

‘Islamist’: Vi siger, at tingene ikke må blive vendt imod os.

Sifaoui: Det er klart.

‘Islamist’: Du skal formidle et positivt indtryk ikke et negativt. Jeg gør det bare klart for dig.

Sifaoui (speak): Tilsyneladende viger mændene ikke tilbage for at true journalisterne.Truslerne og advarslerne er meget klare. Vi bliver bedt om at sætte os ind i et andet kontor. Abu Labans medarbejder føler sig åbenbart sikker, og afslører følgende.

‘Islamist’: Nu begynder enhver i Europa at revidere sit syn på muslimerne. Og det er virkeligt godt for muslimerne. Hvis den lille gruppe i Danmark har formået at rejse denne sag, og lave alt det spektakel. Når man ved, at fra starten sagde de mennesker, at de bare kunne give ‘dem’ et par lussinger, så ville de makke ret. Lovet være Gud har den gruppe modstået presset, og sagen fik disse dimensioner.  Som du har set, har sagen antaget denne dimension over hele verden. Men vores problem her i Danmark, er et problem du bør kende. Muslimernes problem er, at de er for splittede. Ligesom hos jer i Frankrig er der 60 strømninger. Jeg vil ikke nævne dem alle. Men der er salafister, jihad-folkene osv.

Sifaoui: Er I…

‘Islamist’: – Vi er salafister. Muslimske brødre.

Sifaoui (speak): Salafister, muslimske brødre. Denne mand bekræfter over for os, at Abu Labans trossamfund hører til de mest radikale islamiske bevægelser. Da vores undersøgelser er slut, er vi kun sikker på en enkelt ting: Denne gruppe imamer har brugt disse tegninger med det ene formål, at at forsøge at påtvinge de europæiske samfund deres love, regler og doktriner.” 

Her sluttede udsendelsen og efterspillet kunne begynde. Udsendelsen er interessant og vel også lidt skræmmende idet den efter min mening dokumenterer at imamerne taler med to tunger.  De søger reelt konfrontation med det danske demokrati, og må nu i sagens natur betragtes som en del af problemet – og bestemt ikke som en del af løsningen.

Da jeg hørte at imam Akkari havde truet Naser Khader på livet slog jeg det først hen – det må være sagt i sjov. Akkari blev indtil for 2-3 år siden betragtet som en af de mere moderate imamer. Efter at have set udsendelsen og den omtalte sekvens nogle gange er jeg stadig i tvivl. Siger han det for sjov, så må man undrer sig over reaktionsmønstret hos sidemanden Raed og Abu Laban der sad foran. Det bliver sagt henkastet, ikke som en punchline, og hverken Raed eller Abu Laban reagerer på joken. Sidstnævnte plejer da nok at have en solid latter. Jeg kan ikke opfatte det sagte som en joke, for meget taler imod.

Omvendt, så har jeg svært ved at betragte det som en dødstrussel. Akkari er en splejset islamist-dengse, som næppe har politiske mord på dagsordenen. Det kan jeg simpelthen ikke tro på – havde det været Abu Laban, så havde jeg været mere i tvivl.

Min tolkning ender et sted midt i mellem. Akkari, Raed og Abu Laban betragter tydeligvis Naser Khader som deres fjende (Abu Laban har tidligere betegnet Khader som frafalden (dødsstraf for apostasi i islamisk dogmatik)). Jeg tror de tre imamer befinder sig i en lukket verden, hvor alt er tilladt forsåvidt det fremmer islams sag. Truslen er ukonkret og nok mere en uoverlagt bemærkning. De manglende reaktioner illustrerer dog graden af ekstremisme i miljøet, og mon ikke imamernes rolle i dansk politik er ved at være udspillet. Det skulle jeg mene.

Den afsluttende sekvens, hvor en af Abu Labans medarbejdere erklærer deres tilhørselsforhold til Det Muslimske Broderskab er ikke problematiseret af de danske medier. Det må skyldes uvidenhed. Broderskabet arbejder i flere lande for at islamisere samfundene nedefra, teokratiet er slutmålet. Demokratiet skal afskaffes demokratisk. Statsministeren har reelt afholdt møde med religiøse fascister.

Nok om det. Selvom afsløringerne på sin vis taler for sig selv, så er der flere kritisable forhold ved dokumentaren. Udsendelsen havde klar tendens. Imamerne blev præsenteret med lidt fra deres synderegister, og målet var klart at finde salgsbare citater. Kritik er fint…

Morten fra Midtimod mener det hele er en Storm i et glas vand, og giver følgende kritikpunkter.

1) “Der var deciderede research-fejl, som at Abdul-Wahid Pedersen står i spidsen for en hjælpe-organisation der er under mistanke af USA for at have terror-forbindelser – selv den mest basale research ville have vist, at ISRA for det første er blevet renset for enhver anklage, og at organisationen ikke længere eksisterer…”

Sifaoui siger at USA “overvåger fordi man har mistanke” – det vil jeg tro de stadig gør selvom Wahid Pedersen og ISRA Danmark slap uskadt fra tidligere efterforskning. Organisationen eksisterer tilsyneladende stadigvæk, de afholder ihvertfald generalforsamling i morgen. Men ellers enig – ingen grund til at klistre terror-insinuationer på Wahid Pedersen hvis det ikke kan dokumenters, endsige sandsynliggøres. Virkeligheden er slem nok.

2) “den chokerende oplysning, at disse skrækkelige muslimer rent faktisk forsøger at omvende andre til deres tro.”.

I sharia’en er der dødsstraf for frafald, og derfor er kristen mission i islamiske lande forbudt. Dette legitimeres ved at muslimer heller ikke missionerer i ikke-muslimske lande, og derfor bruger muslimer begrebet Da’wa (oplysning). Hvis islam driver mission, men ikke selv tillader mission – så ligner det vist det venstreorienterede under andre omstændigheder ville kalde aggressiv kulturimperialisme.

3) “Abdul-Wahid Pedersens indrømmelse af, at han stadig er muslim, når han beskæftiger sig med politik.”

Det handler om hvad man ligger i ordet. Han har tidligere fortalt at han ønsker at Danmark bliver en islamisk stat med alt hvad dette indebærer (stening etc.), og han anerkender således ikke som Langballe og Krarup demokratiets præmisser. At Wahid Pedersen bekæmper verdsligheden, men er medlem af Minoritetspartiet der arbejder for “religionslighed som forudsætning for reel religionsfrihed, således at stat og kirke adskilles” – er sikkert noget Sifaoui ikke var klar over.

4) “… han nævner sagen om David Irvings østrigske fængselsdom, som et eksempel på, at i Europa er der ikke ubegrænset ytringsfrihed, så bliver det lynhurtigt til, at han umiddelbart støtter Irvings påstande.”

Hans omtale af David Irvings arbejdede lignede til forveksling den danske holocaustbenægtere anvender, men ellers helt enig – dokumentarister skal undlade at insinuere noget der måske ikke er basis for.

5) “Hvad talte de om før den famøse udtalelse. Hvordan var reaktionen bagefter. Vi har her kun en journalists ord – en journalist som har præsteret mangelfuld research og tendentiøsitet tidligere i udsendelsen.”

Det kunne faktisk være interessant at se optakten til truslen/vittigheden, men tv-mediet kræver korte præcise glip. Ikke noget Sifaoui har opfundet. Reaktionen ses klart og tydeligt – der var ingen – så med mindre Sifaoui har klippet sekunder fra uden at nævne det, så er der ikke hold i den kritik.

6) “Læg så oveni dette, at der er sået tvivl om hvorvidt programmets oversættelse af udtalelsen har været korrekt, og der tegner sig et billede af et stykke journalistisk makværk.”

Oversættelserne vil jeg gennemgå senere, men de tre-fire oversættelser jeg har set er stort set identiske. Hvorfor problematisere en korrekt oversættelse?

Carsten fra Modspil betragter Akkaris trussel som en spøg, og det er jo også det nemmeste hvis man tilhører et parti som mænger sig med islamister i samme miljø.

Mortens kritik er over vanlig standard fra den kant, og hvor ville det være befriende såfremt han også gik i dybden med 60 Minutes tendensiøse udsendelse om Danmark, eller Horisonts udsendelse om udenlandske reaktioner.  Sifaoui kan trods alt ikke overgå Bob Simon i tendensiøsitet, ligesom hurtige kommentarer fra tilfældige på gaden, eller nazi-associationer fra Jyllandspostens politiske modpoler i udlandet næppe kan siges at opsummere Danmarks renomé.

Oppositionspressen reagerede lige efter bogen. DR Nyheder forsøgte straks at så tvivl om oversættelsen – og det er da et studie værd.

DR Nyheder (via deres arabiske tolk): Hvis han bliver minister for udlændinge eller… integrationsminister eller udlændingeminister… vil der så ikke dukke to (mænd) op og sprænge ham og hele hans ministerium i luften?”

TV2 (undertekst, fra arabisk): “Hvis han bliver integrationsminister, mon der så ikke kommer et par mænd, og sprænger hans ministerium i luften?”

TV2 (fra fransk): “Hvis han bliver integrationsminister, burde der så ikke være et par, der opsøgte ham og sprængte ham og hans ministerium i luften?”

Jyllandsposten: “Hvis han en dag bliver minister for udlændinge eller integration, skulle man så ikke sende to fyre ud for at sprænge ham og hans ministerium i luften?”

Ekstra Bladet (ukorrekt overskrift): “- Skal vi ikke sprænge Khader i luften?”

Arabisk er eftersigende et komplekst sprog med mange bibetydninger, men egentligt burde det slet ikke være så interessant – beskeden er jo klar nok, hvadenten det så er sagt i sjov eller alvor. Kun Akkari selv kender den rigtige oversættelse.

Mens DRforsøgte at starte lidt oversættelsespolemik, så leverede Politiken en typisk modspin-artikel: Dansk nederlag på muslimsk konference: Boykot fortsætter.

“De danske imamer led et nederlag, da de til sidste øjeblik kæmpede for at få den muslimske konference i Bahrain til at droppe boykotten mod Danmark.”

Sagen udvikler sig stadig, og sent fredag aften kunne TVavisen oplyse at Abu Laban i en af Mohamed Sifaoui’s skjulte optagelser fortæller om en dansk ‘martyr-aktion’. Det ændrer næppe Carsten Aggers tolkning af islamisternes sindelag, og mon ikke der kommer en oversættelse som ikke er så belastende. I sidste ende handler det vel om hvor megen goodwill man ønsker at give islamisterne. Jeg personligt er ved at løbe tør.

PS: Fathi el-Abed har meldt Akkari til politiet, for som han siger: “Kan Akkari garantere, at han ikke går ud og appellerer til netop højreradikale grupper, der vil opfatte det som en slags fatwa mod Naser Khader?” (Politiken).

Oploadet Kl. 00:32 af Kim Møller — Direkte link19 kommentarer
Arkiveret under:

19 Comments »

 1. Fin gennemgang – også for at give plads til kritik af Mohamed Sifaoui. Han er imidlertid mere journalist end det samlede danske journalistkorps efter min mening.

  Personligt har jeg svært ved at se hvordan vi nogensinde skulle komme overens med islam, så længe vi tillader disse i ordets egentlige forstand landsforræderiske imamer at operere frit i Danmark. Den islamistiske ideologi kan og vil ikke eksistere fredeligt med andre kulturer, samfund og religioner, og den vestlige verden har reelt opgivet at kæmpe for sine værdier. Så sidste mand lukker og slukker og kan stille de tomme flasker udenfor døren.

  Kommentar by G. Christensen — 25. marts 2006 @ 03:23

 2. Jeg finder det interessant – og en smule foruroligende – at du skriver speciale i Islams historie uden at kunne arabisk? Mange af kilderne er jo på arabisk, og mange ting er formentlig svære at forstå uden at have ordenes funktion i det arabiske sprog med i betragtning; omvendt kan det jo være, du skriver om islam blandt folk, der taler andre sprog end arabisk, og alle dine kilder er på disse andre sprog. I wouldn’t know, really.

  Men arabisk er som andre semitiske sprog kendetegnet ved at have en masse verbalformer, der udtrykker forskellige aspekter af handling (at gøre, at få andre til, at gøres med, at gøre intenst, og meget mere).
  Mht min “tolkning af islamisternes sindelag”, hører det vist med, at
  mit indlæg om sagen faktisk kritiserer Akkari ret skarpt (jeg synes i det hele taget ikke, han har gjort det ret godt – set fra hans eget synspunkt). Jeg sætter blot spørgsmålstegn ved, om han virkelig skulle være i stand til at føre en sådan trussel ud i livet – eller, om han i givet fald ville fremsætte den for næsen af en journalist.

  Kommentar by Carsten Agger — 25. marts 2006 @ 07:16

 3. Det var dog et overordentlig godt stykke arbejde du igen har lavet her Kim!

  Selve ‘afsløringerne’ i det franske program synes jeg ikke bidrager med ret megetsom vi ikke vidste i forvejen.

  Det eneste nye ser for mig ud til at være den iranske professor Mozzafaris udtalelse:

  “Visse ledere af højreekstreme partier og hele det højreorienterede miljø har brugt nogle meget uoverlagte formuleringer om islam og muslimer.”

  Synspunktet er noteret.

  Kommentar by Balder — 25. marts 2006 @ 07:59

 4. Hahaha Balder.

  Hvis der er een ting man kan kalde det Radikale Jelved’ske og Carsten Jensen’ske glansbillede af danske muslimer, ja så er det sgu da “uoverlagt”.

  I øvrigt er det altid tragikomisk at blive kaldt højre-ekstrem af en mand fra et land uden demokrati hvor man aktivt prædiker udslettelse af sine naboer, hvor man aggressivt forfølger drømmen om atomvåben og hvor man hænger kvinder fordi de har formastet sig til at blive voldtaget.

  Kommentar by DaLi — 25. marts 2006 @ 11:04

 5. “Visse ledere af højreekstreme partier og hele det højreorienterede miljø har brugt nogle meget uoverlagte formuleringer om islam og muslimer.”

  Jeg forstår ikke hvad han mener med det. Eksempler?

  Kommentar by AMB — 25. marts 2006 @ 11:05

 6. Her er det noe som ikke stemmer. Sifaoui ga i 2003 ut en bok om sin infiltrering av en Al-Qaida-celle i Paris. Og så skal han angivelig ha infiltrert blant danske imamer? Betyr dette at islamistene forlengst har levert inn hjernen til forskningen? Just asking.

  Kommentar by Lilleulv — 25. marts 2006 @ 11:18

 7. “Da jeg hørte at imam Akkari havde truet Naser Khader på livet slog jeg det først hen – det må være sagt i sjov. Akkari blev indtil for 2-3 år siden betragtet som en af de mere moderate imamer. Efter at have set udsendelsen og den omtalte sekvens nogle gange er jeg stadig i tvivl. Siger han det for sjov, så må man undrer sig over reaktionsmønstret hos sidemanden Raed og Abu Laban der sad foran. Det bliver sagt henkastet, ikke som en punchline, og hverken Raed eller Abu Laban reagerer på joken. Sidstnævnte plejer da nok at have en solid latter. Jeg kan ikke opfatte det sagte som en joke, for meget taler imod.

  Omvendt, så har jeg svært ved at betragte det som en dødstrussel. Akkari er en splejset islamist-dengse, som næppe har politiske mord på dagsordenen. Det kan jeg simpelthen ikke tro på – havde det været Abu Laban, så havde jeg været mere i tvivl.”

  Præcis – jeg har også svært ved at se det som en direkte trussel – både grundet formuleringen (han siger jo ikke direkte “jeg synes vi skal bombe Khader”), og grundet den person det kommer fra. Det er muligt at det er en joke, omend den er ret så skidt.

  Det som jeg til gengæld synes det siger noget om, er hvor usmageligt et forhold Akkari har til konceptet islamisk terrorisme – blot det at han kan sige det der, siger en hel del om personens karakter og politiske holdninger.

  Mvh

  Kommentar by Martin Rannje — 25. marts 2006 @ 11:29

 8. Udsendelsen nævner ikke AWP forsvar for stening eller Akkaris voldseskapade.

  Akkari er formodentligt en lille komisk figur i sagen, mens Abu Laban ikke overraskende er den centrale person. Politiken har i dag en artikel der forsvarer Laban & Co. Artiklen ‘beroliger’ avisens islamofobiske læserskare med at de er amatører og den ligeså islamofobiske Tim Jensen kalder sørme Det Islamiske Trossamfund for ‘moderate’og at det var indtrykket efter tv-programmet.

  Kommentar by Christian — 25. marts 2006 @ 11:35

 9. http://www.skattetryk.dk/2006/03/25/abu-labans-martyraktion/ har mere om Abu Laban.

  Kommentar by Christian — 25. marts 2006 @ 11:39

 10. Akkari truer ikke. Han kommer med en forespørgsel fordi han gerne vil ind i varmen hos de “tunge drenge”. Men han er en letvægter der på dette stade ikke skal indvies i noget der allerede er igang, derfor tavshed. Og derfor bliver Khader så rystet. Trusler får han i spandevis, nu er det alvor og på vej. Forestil jer det er en mafia, så giver samtalen mening og diskussionen om spøg eller ej bliver irellevant.

  Kommentar by Peter — 25. marts 2006 @ 12:47

 11. Eminent gennemgang Kim.

  Kommentar by Mr. Deeds — 25. marts 2006 @ 13:00

 12. ” Vi er salafister. Muslimske brødre ”

  At vi har dialog med dem er utroligt, de burde havde været på vej ud af landet længe før denne sag, eller i det mindste befundet sig i samme medie og samfunds hul som Jonni og co.

  Og klart efter at havde kostet angiveligt allerede hundrede af millioner kroner, skal de dømmes for landsskadelig virksomhed og udvises punkt slut, nej, de skulle have været for længe siden.

  #6 Det er afgjort det bedste bud jeg har hørt.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 25. marts 2006 @ 15:01

 13. #7

  Jeg tror sgu du har ret Peter. Jeg trækker alt tilbage om at han sagde det for sjov. Jeg har hele tiden ment han var for klog til at komme med en så utilsløret trussel – men set i det lys giver det mening. Akkari er stadig kun en lille dreng i det selskab.

  Bekymrende som man i en menighed i Odense støtter op om Akkari:
  http://politiken.dk/VisArtikel.iasp?PageID=445256

  Især bekymrende at de afsværger Naser Khader. Jeg tror Khader representerer et mindretal af muslimerne i dette land – alt andet er ønsketænkning. Også når BT’s Meyer Carlsen skriver

  “Khader har vist vejen, fordi ingen længere kan være i tvivl om, at flertallet af indvandrerne – også de mange med muslimsk kulturbaggrund – ikke er fjender af det danske samfund og den danske regering, men nye danskere med en ærlig vilje til at være med til at udvikle et af klodens mest vellykkede samfund.”

  Det er sådan vi håber det er – men jeg tror vi lyver for os selv fordi vi ikke VIL erkende at dette er krig. Vi er i krig. Og vi har en kæmpe 5. kolonne i landet – opgaven med at få ryddet op i det er enorm og pinefuld, derfor skubber vi den foran os, indtil det er umuligt at undgå opgøret.

  Det er skammeligt at vi ikke tør tage kampen – en frygtelig arv at give næste generation. Fy!

  Kommentar by AMB — 25. marts 2006 @ 15:48

 14. –> Carsten

  “Jeg finder det interessant – og en smule foruroligende – at du skriver speciale i Islams historie uden at kunne arabisk?”

  Nu skriver jeg ikke speciale i ‘Islams historie’, men har denne problemstilling.

  “Hvorledes er islam beskrevet i den dansksprogede litteratur fra 1885 til 1955 og 1980-2005…”

  Egentligt ville der ikke være noget problematisk i at skrive speciale om islams historie uden at kunne arabisk, idet jeg i så fald skulle have fat i de tunge orientalister som hovedsageligt skrev på tysk. Lærte jeg arabisk, ville jeg aldrig kunne beherske sproget godt nok til at kunne korigere de store filologers banebrydende forskning. Bed fem arabere oversætte en tekst, og de ender med fem forskellige oversættelser. Bed Jørgen Bæk Simonsen om at lave en sjette, så er der seks forskellige. Så er der også lige det forhold at Koranen er en af kilderne til islams historie, og den kan som du sikkert ved oversættes på mange afvigende måder. Med andre ord – forskning i islams historie må nødvendigvis gå via sprogforskerens arbejde.

  Mht. Akkari. Naser Khader har haft livvagt i flere år, Abu Laban har ved flere lejligheder betegnet ham som frafalden – Akkari kommer henkastet med en bemærkning som viser at Khaders død ikke ville få deres puls til at stige. Så er det altså ikke godt nok at kritisere ham for at være for drenget, umorsom – det er langt værre. Akkari agerer i et miljø der stinker at foragt for demokratiet, terrorsympati, og kun et par hestehoveder fra bombebælterne.

  Hvis Pia Kjærsgaard var blevet hemmeligt filmet, og havde sagt noget lignende om Abu Laban… Så havde din kritik næppe kunne opsummeres i følgende sætning: “jeg synes i det hele taget ikke, HUN har gjort det ret godt – set fra HENDES eget synspunkt”

  Det er lidt sjovt at Abdul Wahid Pedersen er med i Minoritetspartiets hovedbestyrelse, hvor både dig og Morten (Midtimod) er aktive… Så er det her jeg tænker – når Minoritetspartiet arbejde for adskillelse af kirke og stat, kan man så have en mand i hovedbestyrelsen der ser det som sin opgave at bekæmpe verdslighed??

  Kommentar by Kim Møller — 25. marts 2006 @ 18:22

 15. # 7
  Læg mærke til hvad Peter siger. Jeg tror ligesom andre, at han er meget tæt ved sandheden i den sag. Det er tydeligt mafiabosser vi har med at gøre og Akkari er på vej op i systemet, derfor bliver der tavshed omkring hans drømmerier. Han har sagt noget i selskab med en journalist. Bosserne kender godt tavshedsloven, når der virkelig siges noget farligt. Kahder er ikke bange for Akkari, men for bossernes tavshed.

  Kommentar by Tim Pallis — 26. marts 2006 @ 09:40

 16. #14 SPOT ON :-)

  Kommentar by whodares — 26. marts 2006 @ 16:16

 17. DIN LILLE LUDER UNGE DET NOGET PIS DU BARE FYRER AF. LUDERUNGE DE KÆMPER FOR FRED HVAD ER DET DU PRØVER PÅ DIN HOMO KNEP DIN SØSTER…. DU SKAL IKKE SKRIVE NOGET DER IKKE ER SANDT DIN BØSSE..FUCK DIG IK DIG IK…….. DIN BØSSE PRØVER DU AT FÅ MUSLIMER OG KRISTNE I KRIG P.G.A DERES HAD.. HVAD ER DET DU VIL NÅ MED DINE LØGE HVA!!! SIG MIG DET…. DIN KÆLLING….PAS PÅ DINE SKRIFTER

  Kommentar by KARIM — 1. februar 2007 @ 00:34

 18. DET ER DANSKER DER SKRIVER DET, I ER BARE TIL GRIN. FÅ JER ET LIV

  Kommentar by muddi — 9. februar 2007 @ 10:13

 19. MAKE PEACE=DESTROY DENMARK!=
  give peace a chance.
  Let’s stop whole Denmark !
  Thank Al qAEDA! cartoonists are screwed-
  danes = nazi
  You fucking danes are a bunch of racist-
  stop danmark
  we all hate
  Kåre Bluitgen
  jyllandsposten
  Claus Seidel
  Flemming Rose
  Pia Kjærsgaard
  Tøger Seidenfaden
  Peder Bundgaard
  dfu larsen
  Arne Sørensen
  Bob Katzenelson
  Anders Gravers
  Lars Refn
  Anders Fogh Rasmussen
  Kurt Westergaard
  Rasmus Sand Høyer
  Jens Julius Hansen
  Franz Füchsels
  Poul Erik Poulsen
  Erik Abild Sørensen
  Anette Carlsen
  boycott denmark!
  FUCK U DANES!
  DIE IN HELL!!!
  Danmark er lort-
  Denmark is shit.
  stop danmark –
  luderland=død
  SUPPORT al – q AEDA!
  FOREVER AGAINST DENMARK AND DANES-
  FUCK YOU DANISH NAZI PIGS!
  f..ing luderland danmark.
  LET’S STOP DENMARK!
  fuck you denmark , fuck you jyllands posten , fuck to all who support denmark.
  alle hader danmark,
  We all hate Denmark!
  give peace a chance-support al q aeda-stop debnmark!
  no lego-
  no arla!
  Boycott
  A LIST OF DANISH PRODUCTS
  Arla
  Brands
  Rosenborg
  Lurpak
  Dofino
  Denmark’s Finest
  Mediterra
  Danish Crown
  Emborg
  Beautiful Denmark
  Famous Dane
  Danish Bacon
  Thor Fish
  Danisco
  Toms
  LAgermann
  Galle & Jessen
  Ingeborgs Chocolate
  Tuborg Beer
  Carlsberg Beer
  Aalborg Aquavit
  Danish Distillers
  Novo
  B&O (Bang & Olufsen)
  Cilo
  Dali
  DynAudio
  Eltax
  Jamo
  Tangent
  Vifa
  Prince
  H2O
  Hummel
  Per Reumert
  Munthe plus Simonsen
  Bruuns Bazaar
  IC Companies
  In Wear
  Matinique
  Noa Noa
  Sand
  Ecco
  Jaco
  Dansko
  EarMaster
  Lego
  Fritz Hansen
  B & G Porcelain
  Georg Jensen
  HTH- kitchen
  Morsoe
  Lindberg
  PH-lamps
  Pipes
  Raadvad
  Royal Copenhagen
  Royal Danish Porcelain
  Skagen
  Stelton
  Trip Trap
  Vesta
  Other:
  Danish Yarn
  Nexo Fireplaces
  Nilfisk
  Watco Danish Furniture Oil
  Leitech
  Grund Foss
  Dan Foss
  GN
  * Arla Foods
  * Danish meat
  * Carlsberg
  * Tuborg
  * Suntop
  * Puck
  * 3 Cows
  * Dano
  * Bang & Olufsen
  * K.I.S.S.
  * Stelton
  * Alfi
  * Rosendahl
  * Louis Poulsen
  * Skagen Watches
  * Danish Furniture Online
  * Piet Hein – Fritz Hansen
  * Arne Jacobsen
  * Toms
  * Galle & Jessen
  * Stimorol
  * Prince
  * Novo Nordisk
  * H2O
  * Jysk
  * Hummel
  * Ecco
  * Jaco
  * Inwear
  * Matinique
  * Maersk Sealand
  * Aqua – pop group (Barbie Girl)
  DAD
  X-Yachts
  forever against danes!
  stop danes all over the world!
  Stop danish racist monarchy!!
  STOP DEADLY DANES!

  ;)

  Kommentar by MAKE PEACE=DESTROY DENMARK!= — 5. juli 2008 @ 21:35

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper