7. januar 2012

Islam siger intet, man må “undersøge, hvorfor nogle muslimer mener, at islam siger sådan”

Islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen har netop modtaget Rosenkjærprisen af Danmarks Radio. Her lidt fra et yderst venligt portræt-interview i Kristeligt Dagblad – Det handler om forståelse.

“I snart 25 år har han arbejdet med at forstå islam og muslimske samfund, og han er med årene også blevet en fremtrædende formidler af sit forskningsfelt. Hans ansigt vil blandt andet være kendt af mange tv-seere, der har fulgt dækningen af det arabiske forår.

… Uden at have en klar idé om sin kommende løbebane begyndte han at læse religionshistorie ved Københavns Universitet. ”… Jeg var gennem studiet blevet sporet ind på en klassisk, postuleret tidløs islam…” siger han.

Siden 2008 har han været professor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet og indfører blandt andet studerende i islam. Mens han selv studerede en klassisk, nærmest tidløs islam, så opfordrer han i dag de studerende til at udforske moderne islam i de samfund, som den findes i, inklusive det danske. …

For fem år siden døde Jakob Skov­gaard-Petersens far… når sønnen skal forstå islams betydning et givet sted, vil han hellere undersøge de lokale medier og skolebøger end Koranen.

”… I løbet af de sidste to århundreder er der sket en dramatisk sekularisering af muslimernes verdensforståelse. Islam er blevet redefineret, reformuleret og reformeret, og det er naturligvis centralt for at forstå muslimer i dag. Sådan vil vi også forstå vores eget og andre samfund. Så der er ingen grund til, at vi lige så snart talen er om islam, kaster vrag på den humanistiske indsigt, at mennesket er historisk, og i stedet forfalder til en form for teologisk determinisme. Det er ikke for at ’hvidvaske islam’ eller benægte, at muslimer kan sige og gøre afskyvækkende ting, og at det er et problem. Det er bare ikke forklaret ved at henvise til, hvad ’islam siger’. I stedet må man undersøge, hvorfor nogle muslimer mener, at islam siger sådan.” …

Med Rosenkjærprisen følger 40.000 kroner, men Jakob Skovgaard-Petersen skal som tidligere års prismodtagere kvittere for prisen ved at holde en serie radioforedrag. Han har endnu ikke lagt sig fast på emnet, men en af hans ambitioner vil være at bryde med en nærmest skriptualistisk forståelse af islam og vække en interesse for før nutiden i de muslimske lande.

”Vi må gøre mere ud af at forstå udviklingen i de muslimske lande de sidste 120 år både politisk, urbant, kulturelt og religionshistorisk. … Når vi ser på lande i Europa, så ved vi, at der har været en vis parallel historie med vores egen, men de færreste har en anelse om, at vi også har haft en slags parallel historie med udviklingen i Mellemøsten. Når vi ser det, bliver den del af verden mere forståelig,” siger han.”

Forståelse er ikke det samme som accept, og når muslimer går amok over tegninger er det for de fleste danskere ligegyldigt om de gør det på grund af et islamisk billedforbud eller fordi Islam er blevet deres ‘identitetsmarkør’. Biedermann skulle ikke have inviteret brandstiftere ind i sit hjem uanset om ‘Pyroman-religionen’ er et historisk produkt der undergår en dynamisk udvikling…

(Judæa)

Herunder tre citater fra den humanistiske professors oldefar, domprovst Carl Axel Skovgaard-Petersen der efter en udvidet pilgrimsrejse til ‘Landet hvor kilderne sprang’, skrev to-bindsværket med samme navn, udgivet i 1923-24. Flere citater fra bogen her.

“Den By, der engang har huset de troendes Fader, er nu en af Islams faste Borge, en Overtroens og Vantroens By – Missionærer, der har haft deres Arbejde i Hebron, véd at fortælle om, at muhammedanske Mænd til Tider kunde kaste sig udenfor deres Hus og raabe højt til Allah om Hjælp mod disse Vantro; og Kvinderne kunde gaa i Optog gjennem Byen og synge Sange, hvis Omkvæd var en Bøn om, at de kristne Hunde maatte blive jaget ud af deres hellige By. Og den sidste Mufti i Hebron døde for en Snes Aar tilbage med følgende Bekjendelse paa sine Læber: ‘Jeg dør som en god Muhammedaner; jeg har brændt alle de Bibler, der kom i min Nærhed; jeg har aldrig ladet en Kristen komme over min Tærskel, og jeg har befalet, at ingen til Kristendommen omvendt Muhammedaner maa blive i Live her i Hebron.’ Dette er Muhammeds Aand; Fatalismens og Sværdets Religion. (om intolerance over kristne; Landet hvor Kilderne Sprang, 1923, Bd. I, s. 80)

“Kvindens Stilling er egentlig kort og godt udtrykt i følgende Ordsprog: ‘Træffer Du en god Kvinde, kan Du være forvisset om, at hendes Dyder er Stokkens Frugter’. – Man skal have set det for at kunne tro, at det virkelig er, som det er… ‘Men’, føjede Føreren til med urokkelig Alvor, ‘kan man vente andet af Kvinder? Kvinder er som Æsler; de er skabte til at bære Byrder. Æslet bærer Byrderne paa Ryggen, Kvinderne paa Hovedet; det er egentlig hele Forskjellen. Allah gav dem et Hoved til at bære med, ikke til at tænke med!‘ Og vel at mærke: alt det sagde han ikke som en Spøg, men som ‘en saglig Karakteristik’. Man forstod, at Manden i det Øjeblik udleverede Kvintessensen af sin Livserfaring. Stakkels muhammedanske Kvinder! (om kvindesyn; Landet hvor Kilderne Sprang, 1923, Bd. II, s. 262f)

“En ældre Jøde i Rishon le Zion sagde til mig, da Talen faldt paa Araberne: ‘Hvorfor skulde Araberne Hade os?…’ Nej, hvorfor? Men Jesus var ogsaa Israels Velgjører, og de hadede ham endda! Selv ud fra et større – politisk – Synspunkt er det sandt, at Araberne har Fordel af Jøderne… Men raisonnementer hjælper her ingen Ting. Den Dag Lidenskaberne vaagner, er Raisonnementer afmægtige; og der er Lidenskaber paa Spil i Forholdet mellem Jøde og Araber. Anti-semitismen vil blive ved at følge Jøderne i Hælene – ogsaa til Palæstina – indtil Jøderne selv forvandles fra et forkastet til et gjenfødt Folk. (om jødehad; Landet hvor Kilderne Sprang, 1923, Bd. II, s. 398f)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/33181/trackback

36 Comments »

 1. Den kan udbygges en smule mere;

  ‘Pyroman-religionen’ er et historisk produkt der undergår en dynamisk udvikling med indbyrdes varianter af forskellige udformninger af, hvad det vil sige at være et menneske.

  Men ellers er Skovgaards eneste reelle hensigt jo netop hvidvasken. Det er jo rent ordkløveri han er ude i mens han tæsker løs på en stråmand om at islamkritikere ikke er med på at der er en udvikling.

  Kommentar by Superman — 7. januar 2012 @ 21:34

 2. De pseudo eksperter på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) skulle fyres øjeblikkeligt.
  http://tors.ku.dk/
  “Islam” “forskere”
  Jørgen Bæk Simonsen
  Jørgen S. Nielsen
  Jakob Skovgaard-Petersen

  De aner ikke hvad de snakker om. Se bare på Jakob, som taler imod fakta og sin egen oldefar. Ikke nok er han en bedrager, men han forvansker historieskrivningen.
  Hvordan kan vi stille ham for ret?
  Han decideret misleder befolkningen.
  Hvem har givet ham den magt? Hvem har givet de 3 pseudo eksperter denne magt, og hvorfor er den ikke blevet taget fra dem?

  Kommentar by tim — 7. januar 2012 @ 21:49

 3. “Islam er blevet redefineret, reformuleret og reformeret, og det er naturligvis centralt for at forstå muslimer i dag.”
  Et glimrende værktøj til de studerende for at forstå mord, voldtægt og røveri mod vantro og fup og svindel med de vantros fælles pengekasse.
  De studerende skal ikke spilde tiden med at studere koranen, de skal ud i samfundet og opleve hvordan klassisk, postuleret tidløs islam folder sig ud.
  Men hvad nytter det, når det islam de vil opleve intet har med islam at gøre?

  Kommentar by Menig 442 — 7. januar 2012 @ 21:50

 4. @Kim

  Jeg går ud fra, at du er uenig med Jakob Skovgaard-Petersen; men jeg ser ikke rigtigt, hvori din uenighed består.

  Jeg synes bestemt, at der er sket en vigtig udvikling i den muslimske verden i de sidste 120 år.

  Enkelte hovedpunkter:
  Det osmaniske riges (tyrkerne) dominans er forsvundet.

  Det muslimske broderskab opstod i 1930’erne som slags arabisk (egyptisk) udgave af fascisme, men er stadig magtfuld.

  Den Saudiske sponserede Wahabisme er steget i betydning.

  De store muslimske befolkningsgrupper i bla. Europa udvikler nye fortolkninger af islam på tværs af nationale traditioner (tyrkiske, arabiske, pakistanske) og islam bliver en slags alternativ til et statsborgerskab..

  Den shiamuslimske revolution i Iran har gjort iranerne trætte af præstestyre.

  Der er mange andre træk. Jeg synes, at der er godt at kende til udviklingen i de senere år. De “klassiske” skrifter i islam kan ikke stå alene. Det tror jeg ikke at du er uenig i. Men hvad er det så, du er uenig i?

  Kommentar by Ole — 7. januar 2012 @ 22:31

 5. Oldefar 3 – Jakob Skovgaard-Petersen 0

  Kommentar by Tintin — 7. januar 2012 @ 22:35

 6. …skal forstå islams betydning et givet sted, vil han hellere undersøge de lokale medier og skolebøger end Koranen. …
  Han tilslutter sig koret af hjernedøde dhimmier, og bringer skam over hans oldefars minde.

  Kommentar by Nielsen — 8. januar 2012 @ 00:10

 7. Lidt OT. Rustad skriver:

  “Hva gjør samfunnet, dvs. de som kommer i berøring med volden i kraft av sitt arbeid? De rygger unna. En bekjent var på besøk hos en konduktør bosatt i et innvandrertett område av København. Han spurte hvordan hun taklet voldelige passasjerer, de som nekter å vise billett f.eks. Hun svarte at da gikk hun bare videre. Hun hadde hatt en ubehagelig episode, og det var det ikke verdt.

  En lignende reaksjon signaliserte Oslo Sporveier igår: Man skulle se an situasjonen og trekke seg ut.

  Samme mønster ser vi i skolen: Lærerne har ingen sanksjoner som virker, og må avfinne seg med trakassering, trekke seg ut.

  Hva blir konsekvensene for samfunnet, for vanlige mennesker, som uforvarende dumper oppi bråk? Skal barna få ta sommerjobb i kiosken eller på bensinstasjonen? Kjøre taxi, arbeide som vekter? I Sverige må postbud gå med alarm, og helsepersonell forteller om mer trusler og direkte fysiske angrep. Legevaktene må ha sikkerhetsvakter og låse om natten.”

  Kommentar by Frank P — 8. januar 2012 @ 02:17

 8. Den igangværende muslimske invasion hvidvaskes på vore universiteter, og imødegås med rundbordspædagogik i kommunerne og hos politiet. Invasionen har etiketten “ikke vestlig indvandring” og betegnes som et samfundsgode af af den politiske overklasse. Det kan kun gå galt.

  Kommentar by Sailor — 8. januar 2012 @ 04:23

 9. Han vil hellere undersøge de lokale medier…
  Hvorfor pokker gør han ikke det i Danmark, og finder ud af deres kriminalitet, social kontrol, sharia, osv.?? kuk kuk Jakob.
  Jakob er udelukkende sat i verden til at have et godt forhold til de muslimske lande, og tale god for dem. Det er ligesom Jørgen Bæk Simonsen, der også snakker godt for Saudi Arabien. De er begge total blinde, men lur mig ikke om de har deres plads for at bidrage til et godt image udenrigspolitisk samt til udenrigshandlen.
  Det er på deres plads pga. den udenlandske opfattelse af os, samt den dialog de muslimske lande har med os. Det er vigtig, så det kan pleje Danmarks interesser, og det er eksport og handel.
  Sådan må det hænge sammen!

  Kommentar by tim — 8. januar 2012 @ 05:17

 10. “I løbet af de sidste to århundreder er der sket en dramatisk sekularisering af muslimernes verdensforståelse. Islam er blevet redefineret, reformuleret og reformeret,“Islam er blevet redefineret, reformuleret og reformeret, og det er naturligvis centralt for at forstå muslimer i dag.”

  Jeg er ikke professor og ansat i Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, men over hele verden bliver Islam mere og mere radikaliseret. Manden ser syner. Den religions sydom er aldeles ikke blevet reformeret. Er han hjerneskadet?. Reformeret! Sekulariseret?

  Endnu en totalidiot. Der en kun en Gud og en profet og den tanke er cementeret ind i hjernen overalt hvor Islam har slået sig end. Og det vil vise sig i Libyen og Egypten med tiden.

  “I stedet må man undersøge, hvorfor nogle muslimer mener, at islam siger sådan.”

  Ja det mener de, fordi de er blevet radikaliseret af deres præster og Koranen. Efter at have læst han indlæg i Kristelig dagblad kan jeg kun se – undskyld jeg siger det – endnu en professor idiot, og denne gang en af de store idioter. De andre idioter har en undskyldning, fordi de tænker på deres karriere, men ham her ser syner og ser kun det, han vil se og fortolker efter det, han mener at se.

  Hvordan og hvem skulle reformere sygdommen? Sygdommen er tværtimod blevet mere og mere radikaliseret og udviser konflikter mod alt og alle, der ikke har antaget sygdommen. Mord, overfald og forfølgelser af anderledes troende.

  Som en kristen biskop har udtalt: “I Gaza lever de kristne som i de romerske katakomber for ti år siden”. Der er absolut ingen tolerance og humanitet i den ideologi. Manden må have fået flip!

  Jeg har tilmed se det personligt gennem sporten. I så Malaysia Open i badminton for 10 år siden. Jeg genså sammen turnering for 3 md. siden.

  For ti år siden var næsten ingen kvinder iklædt tørklæde og de jublede og var frie. For et md. siden havde næsten ALLE – og jeg gentager ALLE – muslimske kvinder tørklæde på og var aldeles dæmpet i deres begejstring.

  Islam bliver mere og mere radikaliseret i dets opgør og konfrontation med Vesten. Det er fantastisk og kriminelt at den slags uvidenskabelige tølpere skal undervise studerende i Islam. Havde han en pølsevogn, ville han uden tvivl ødelægge pølserne. Hans tvangstanker har intet med virkeligheden at gøre.

  Jeg snakkede så sent for en uge siden med englænder som var “flygtet” fra Birmingham. Han hadede muslimer, for han havde dem inden for rækkevidde hver dag. “Psykopaterne spreder sig som ukrudt” – hans udtryk. Han var ved at brække sig, bare han så en kvinde i en sæk. Han vil immigrere.

  Og for at slutte med hans guldkorn: “Europa er syg” Godt set af et menneske som lever dør om dør med freds religionen. Europa er virkelig syg og sygdommen spredes af Islams nyttige idioter. Rosenkjærprisen!” Hold da hel kæft!

  Kommentar by machiavelli — 8. januar 2012 @ 05:42

 11. @10
  Det er ligesom Bernard Lewis sagde: 3 forsøg er lykkens gang.
  1 jihad mislykkedes. Det samme med 2. Jihad. Nu var der hul igennem 3 gang, så de kan emigrere og føde lokalbefolkningen væk, og nedbryde den ved ikke at bidrage med særlig meget.
  Jeg FATTER ikke at disse islamforskere ikke læser historikere fra den tid…churchill, hans egen bedstefar, og mange andre. Det fremgår tydeligt hvordan muslimer opførte sig.
  Det disse 3 herrer, Jørgen Bæk Simonsen, Jørgen S. Nielsen, Jakob Skovgaard-Petersen, laver er forbryderiske, landsforræderiske, de forvansker historien og de skal stille for ret.
  Jeg vil også fremhæve deres evner til at kommunikere med danskerne, som er yderst RINGE. Der er ikke mange der er enige med dem, men de klarer tingene bag forhænget og i og med de har en “professor titel”.
  Hvordan får vi det her stoppet?

  Kommentar by tim — 8. januar 2012 @ 05:59

 12. Svar. Det lader sig ikke stoppe. På den cafe hvor jeg mødte englænderen talte jeg også med en tysker fra Bremen. Det lader sig ikke stoppe sagde han. Helt og aldeles enig. Det lader sig ikke stoppe. Tænk på den fremgang DE radikale og Enhedslisten havde ved valget. Uvidenheden er rungende.

  Kommentar by machiavelli — 8. januar 2012 @ 06:13

 13. @12
  Jo der er en udvej. Vi skal have sat kriterier op hvad vi vil finde os i fra Islam, og så skal vi begynde at repatriere. Der er en del der er heroppe, som ikke skulle være her. Ikke mere noget med pænhed, overbærenhed, prøve at forstå, etc. Det er pænhed mod fremtidige generationer, hvis muslimer der ikke passer ind bliver smidt hjem.
  Derefter skal danske kvinder begynde at føde 2-5 børn igen i en ung alder. Bingo, og du vel se denne tendens vendt.
  Nå ja så skal disse klamphuggere til islam forskere fyres.
  Og så skal en national undersøgelse laves om hvordan dette kunne begå så vidt og så galt.

  Kommentar by tim — 8. januar 2012 @ 08:22

 14. Det islam de søger er turismens islam. Det man ser og får stukket i hovedet ved besøg i muslimske lande og på plakater. Basaren med udbud i tæpper, krydderier, stoffer, vandpiber. Gaderne med kameler og æsler. Moskeer med minarater, hvor der kaldes til bøn. Palmer med diverse frugter. Mænd i kjortel og lang skæg og kvinder i slør. Og man tager gerne skoene af ved besøg og kvinden tager tørklæde på som gæst/turist.
  Jamen, det er jo bare dette idyl, de prøver på og efterligne herhjemme. Ja, doddaw do. Generationer, der aldrig har set deres hjemland andet end den gang de hentede deres fætter/kusine herop, hvis de da var med!

  Kommentar by Peter — 8. januar 2012 @ 09:42

 15. “Vi lever ikke i vildfarelse, fordi sandheder er vanskelig at erkende -ofte er den endda let at gribe men – vi lever i vildfarelsen, fordi det er bekvemmere for os”.

  A. Solsjenitsyn – et af de utallige ofre for Bæk Simonsens, Tim Jensens, Skovgård-Petersens, Jørgen S. Nielsens verdensbillede.

  Kommentar by Limewoody — 8. januar 2012 @ 11:04

 16. 13.tim

  Jeg vil give dig medhold i at vores politikere må til at tage sig sammen og få skruet en lovgivning sammen der kan virke for repatriering af, i første omgang, de mest genstridige, voldelige, kriminelle muslimer.

  Herunder også de af deres imamere der hver fredag står og sviner Danmark og danskerne til, som taler for overtagelse af Danmark og som opvigler til uro og ballader så som bil-skur og andet de brænder af !

  Det er grove løjer at der ikke forlængst er sat en sådan lovgivning for repatriering i sving.

  Det er nemlig det eneste de har “respekt” for = er bange for, det at blive hældt ud af Danmark med et livslangt indrejse-forbud til Danmark med i håndbagagen!

  Forøvrigt mener jeg at det de brænder af skal have lov til at brænde ned til grunde – og derefter skal det IKKE genopbygges .

  Vil de leve med og i nedbrændte områder, jamen så skal de sgu også have ret til det !

  Kommentar by Vivi Andersen — 8. januar 2012 @ 11:11

 17. Albaner stjal tøj for 17.000 kr.
  http://jp.dk/aarhus/krimi/article2657276.ece

  Kommentar by tim — 8. januar 2012 @ 11:13

 18. Hov forkerte sektion ang. nummer 16
  @15
  Vi bliver nød til at bryde med islam og muslimer der hvor vi går hinanden på klingen.
  Det skal gøres på en simpel måde, hvor vi stiller kriterier op for muslimer, som vi ikke vil finde os i.
  Det kan ikke passe at muslimer stadigvæk skal gå i total sorte klæder, gå med hovedtørklæde, og være total anderledes end alle andre.
  Desuden er de, de mest tillukede mystiske grupper, hvor man ikke har indsigt i noget som helst hvad de laver. Hvis du går en tur i et indkøbscenter vil du hurtigt bemærke at de ikke snakker dansk mellem hinanden, også selvom de har boet heroppe i 20 år. Så går de på førtidspension som 40 årige, udnytter alle huller i systemet de kan, og bruger disse penge i de arabiske lande. Uden at spørge om lov, uden at indlede til en diskussion med samfundet der tager sig af dem.
  Vi har med at gøre en gruppe, der ikke kan tage ansvar for dem selv, og derfor skal vi ind og tage magten fra dem, og styre dem. Og vi skal have vores penge igen!
  Se det kan alle de 3 “islam forskere” ikke finde frem til. De har hovedet oppe i deres egen røv, og kan ikke se hverdagsproblemerne torne sig op. De kan kun snakke ud fra en større åndelig, historisk betragtning, og om hvordan man kan opfatte islam anderledes.
  Det skal fandme ikke tage 25 år JAKOB DIN KLOVN!

  Hjem skal de hvor vi har importeret problemer.
  Her er nogle forslag og ja de kan modereres og tilføjes.

  1: Kriminelle, voldelige, kendt af politiet eller relateret til banderne
  2: Meget religiøse som vil have sharia nogen som helst sted i verden eller folk ala Hizb ut tahrir. Dem der følger bogen fra punkt til prikke
  3: Flygtninge hvor der er kommet fred i hjemlandet
  4: Dem der snyder, bedrager og har været omkostningstunge.
  5: Fætter/kusine familier
  6: Diskriminerer pga. køn eller vantro/de rettroende aka religiøs racisme
  7: Dem der ikke kan gå sekulært i et offenligt rum, dvs. de muslimer der går med tørklæder, burka, niqab, islamist dragter, osv. skal sendes hjem.
  Det skal gøres lovpligtigt at du ikke kan få et job, hvis du dækker dig sådan, og dermed skal du smides hjem.
  8: Har du ingen evner, gider du ikke Danmark, kan du ikke snakke sproget og snakker du ikke dansk med dine mellemøstige venner, så skal du også smides hjem.

  Mange er udelukkende kommet for at ændre vores samfund, og/eller udnytte det. De har ingen tanker om at bibeholde det.

  Kommentar by tim — 8. januar 2012 @ 11:22

 19. Ole, den skatteyderbetalte professor fra Københavns Universitet siger bl.a., at “der er ingen grund til, at vi lige så snart talen er om islam, kaster vrag på den humanistiske indsigt, at mennesket er historisk, og i stedet forfalder til en form for teologisk determinisme.”

  Her siger han jo ikke andet, end at såvel mennesket som islam ingen essens har. Noget akademisk sludder kendt som socialkonstruktivisme, der i dette tilfælde skal skjule, at muslimer opfører sig som de gør FORDI de er muslimer.

  Kommentar by Dog of God — 8. januar 2012 @ 11:35

 20. Utroligt at noget så totalitært kan være så udefinerbart.

  Kommentar by Scarlet P — 8. januar 2012 @ 11:36

 21. Islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen Forsker i Pædofili.
  Her er noget mere Fjolset kan studere:

  Dette ovenfor beskrevet er en forsødet udgave af Profeten Muhammed’s Liv og gerning:
  Hvor er billedet med Muhammed og englen Gabriel. Hvorfor er det med Aisha taget væk.
  Har muslimer været efter vedkommende?. Det er rart at vide hvordan det hele hænger sammen.

  Muhammed – Wikipedia.

  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi.

  Muhammed er afbilledet sammen med englen Gabriel i en persisk miniature fra
  det 14. århundrede.

  Muhammed er grundlægger af religionen islam, hvor han regnes for den sidste og
  mest betydende profet,* hvorfor han også omtales som Profeternes Segl.

  Indholdsfortegnelse
  1 Liv og gerning
  2 Eftermæle
  3 Se også
  4 Eksterne links

  Profeten Muhammed’s Liv og gerning.

  Muhammed blev født i Mekka i en velstående familie af Quraish-stammen, som på
  det tidspunkt havde magten over byen, hvor de fungerede som vogtere af Ka‘abaen.
  Muhammeds far, Abd-Allah ibn Abd-al-Muttalib, døde, før Muhammed blev født, så
  Muhammed blev opdraget af sin bedstefar, Abd al-Muttalib. Da Muhammed var seks,
  døde også hans moder, Aminah bint Wahab og to år senere hans bedstefar. Muhammed
  fik derfor sin onkel, Abu Talib, som værge.
  Mekka var en stor handelsby, ikke mindst på grund af Ka‘abaen, og købmænd fra
  mange forskellige stammer havde deres gang i byen, særligt i pilgrimstiden, hvor
  de kunne rejse uden fare for stammeuroligheder. Muhammed slog ofte følge med sin
  onkel på handelsrejser, særligt til Syrien, og blev derfor allerede i en tidlig
  alder berejst og bekendt med fremmede lande og sæder.
  I dette miljø voksede Muhammed op og lærte købmandskunsten, og som 25-årig
  begyndte han at arbejde for Khadidjah, en fyrreårig meget rig enke. Khadidjah
  blev så imponeret over Muhammeds færdigheder, at hun i 595 friede til ham. De
  blev efterfølgende gift, og ifølge overleveringerne fik Muhammed med Khadidjah
  en søn (der dog døde som spæd) og fire døtre (ifølge shia var sønnen og de tre
  af døtrene dog alene Khadidjahs fra et tidligere ægteskab). Efter Khadidjah’s
  død, giftede Muhammed sig igen, og da han var ca. 53 år gammel bad han om at få
  tilladelse til at gifte sig med Aisha, en 6 år gammel pige, der var datter af
  Abu Bakr, bror til Muhammed, altså Profetens niece. ***

  Da han bad om tilladelsen sagde Abu Bakr: “Jamen jeg er din bror” og Muhammed
  svarede ham: “Du er min bror i Allah’s religion, ** og det er tilladt for mig at
  gifte mig med Aisha”. Samme fremgangsmåde anvendte Muhammed når han ikke brød
  sig om pigen, f.eks da Muhammed blev spurgt om han ville gifte sig med Hamza,
  svarede han:” Nej, hun er min niece”. [Sahih Bukhari 7.18],
  [Sahih Bukhari V.7, B.62, N.37]

  Med tiden udviklede Muhammed et i stigende grad eftertænksomt sind og han
  tilbragte ofter nætterne med meditation og tavs eftertænksomhed i en grotte (i
  muslimsk tradition kaldet hira) på et bjerg nord for Mekka. En sådan nat, da han
  var omkring fyrre år, fik han ifølge muslimsk tradition en åbenbaring, idet
  englen Gabriel viste sig for ham og dikterede de første fem vers af sura 96
  (al-‘Alaq) i Koranen. Skræmt vendte Muhammed tilbage til Khadidjah, der førte
  ham til sin slægtning, den lærde Waraqah ibn Nawfal, der var en kristen munk.
  Han hørte Muhammeds beretning, udlagde den for ham og fortalte ham, at englen,
  han havde set, var den samme engel, som Gud i sin tid havde sendt til Moses. Få
  dage efter dette møde døde Waraqah.

  Herefter var der en betydelig periode uden åbenbaringer, indtil Muhammed modtog
  surat ad-Dhuha. Herefter modtog Muhammed regelmæssigt åbenbaringer i resten af
  sit liv, og på basis af disse begyndte han at forkynde islam.
  I 622 emigrerer Muhammed og hans tilhængere til byen Medina hvor han opretter
  den religiøse menighed umma. Her var han både politisk, militær og religiøs
  leder. I 630 vender Muhammed tilbage til Mekka og har på dette tidspunkt magten
  i hele Arabien.

  Min Korte Kommentar.

  *** FY DA DEN GAMLE GRIS, HERI SES DET AT MUHAMMED ER PÆDOFIL,
  ** HVILKET ER TILLADT I IDEOLOGIEN: I S L A M >> FY FOR SATAN.<<

  * Og så er Muhammed endda den mest betydende profet.!!! PY.

  Kommentar by Anonym — 8. januar 2012 @ 11:56

 22. Islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen har netop modtaget Rosenkjærprisen af Danmarks Radio. For at beskæftige sig med PÆDOFILI. Det har har gjort I snart 25 år, for at kunne forstå islam og det muslimske samfund.
  Man skal godt nok være noget forgabt i denne for for berigelse og usædelighed.
  Her er lige noget Islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen skal vide:

  FØR VIKIPEDIA BESKREV en forsødet udgave af Profeten Muhammed’s Liv og gerning: NÅEDE JEG LIGE AT SNUPPE DE RIGTIGE FAKTA. BESKREVET NEDEN FOR:

  Hvor er billedet med Muhammed og englen Gabriel. Hvorfor er det med Aisha taget væk.
  Har muslimer været efter vedkommende?. Det er rart at vide hvordan det hele hænger sammen.
  ——————————————————————–

  Muhammed – Wikipedia.

  Fra Wikipedia, den frie encyklopædi.

  Muhammed er afbilledet sammen med englen Gabriel i en persisk miniature fra
  det 14. århundrede.

  Muhammed er grundlægger af religionen islam, hvor han regnes for den sidste og mest betydende profet,* hvorfor han også omtales som Profeternes Segl.

  Indholdsfortegnelse
  1 Liv og gerning
  2 Eftermæle
  3 Se også
  4 Eksterne links

  Profeten Muhammed’s Liv og gerning.

  Muhammed blev født i Mekka i en velstående familie af Quraish-stammen, som på det tidspunkt havde magten over byen, hvor de fungerede som vogtere af Ka‘abaen.
  Muhammeds far, Abd-Allah ibn Abd-al-Muttalib, døde, før Muhammed blev født, så Muhammed blev opdraget af sin bedstefar, Abd al-Muttalib. Da Muhammed var seks, døde også hans moder, Aminah bint Wahab og to år senere hans bedstefar. Muhammed fik derfor sin onkel, Abu Talib, som værge.
  Mekka var en stor handelsby, ikke mindst på grund af Ka‘abaen, og købmænd fra mange forskellige stammer havde deres gang i byen, særligt i pilgrimstiden, hvor de kunne rejse uden fare for stammeuroligheder. Muhammed slog ofte følge med sin onkel på handelsrejser, særligt til Syrien, og blev derfor allerede i en tidlig alder berejst og bekendt med fremmede lande og sæder.

  I dette miljø voksede Muhammed op og lærte købmandskunsten, og som 25-årig begyndte han at arbejde for Khadidjah, en fyrreårig meget rig enke. Khadidjah blev så imponeret over Muhammeds færdigheder, at hun i 595 friede til ham. De blev efterfølgende gift, og ifølge overleveringerne fik Muhammed med Khadidjah en søn (der dog døde som spæd) og fire døtre (ifølge shia var sønnen og de tre af døtrene dog alene Khadidjahs fra et tidligere ægteskab). Efter Khadidjah’s død, giftede Muhammed sig igen, og da han var ca. 53 år gammel bad han om at få tilladelse til at gifte sig med Aisha, en 6 år gammel pige, der var datter af Abu Bakr, bror til Muhammed, altså Profetens niece. ***

  Da han bad om tilladelsen sagde Abu Bakr: “Jamen jeg er din bror” og Muhammed svarede ham: “Du er min bror i Allah’s religion, ** og det er tilladt for mig at gifte mig med Aisha”. Samme fremgangsmåde anvendte Muhammed når han ikke brød sig om pigen, f.eks da Muhammed blev spurgt om han ville gifte sig med Hamza, svarede han:” Nej, hun er min niece”. [Sahih Bukhari 7.18], [Sahih Bukhari V.7, B.62, N.37]

  Med tiden udviklede Muhammed et i stigende grad eftertænksomt sind og han tilbragte ofter nætterne med meditation og tavs eftertænksomhed i en grotte (i muslimsk tradition kaldet hira) på et bjerg nord for Mekka. En sådan nat, da han var omkring fyrre år, fik han ifølge muslimsk tradition en åbenbaring, idet englen Gabriel viste sig for ham og dikterede de første fem vers af sura 96 (al-‘Alaq) i Koranen.

  Skræmt vendte Muhammed tilbage til Khadidjah, der førte ham til sin slægtning, den lærde Waraqah ibn Nawfal, der var en kristen munk.
  Han hørte Muhammeds beretning, udlagde den for ham og fortalte ham, at englen, han havde set, var den samme engel, som Gud i sin tid havde sendt til Moses. Få dage efter dette møde døde Waraqah.

  Herefter var der en betydelig periode uden åbenbaringer, indtil Muhammed modtog surat ad-Dhuha. Herefter modtog Muhammed regelmæssigt åbenbaringer i resten af sit liv, og på basis af disse begyndte han at forkynde islam.

  I 622 emigrerer Muhammed og hans tilhængere til byen Medina hvor han opretter den religiøse menighed umma. Her var han både politisk, militær og religiøs leder. I 630 vender Muhammed tilbage til Mekka og har på dette tidspunkt magten i hele Arabien.

  Min Korte Kommentar.

  *** FY DA DEN GAMLE GRIS, HERI SES DET AT MUHAMMED ER PÆDOFIL,
  ** HVILKET ER TILLADT I IDEOLOGIEN: I S L A M >> FY FOR SATAN.<<

  * Og så er Muhammed endda den mest betydende profet.!!! PY.

  Kommentar by Charles Nielsen — 8. januar 2012 @ 12:17

 23. Man kan godt kalde det sekularisering. Her kan jeg anbefale en bog kaldet Islam og Kristendom, ligheder og forskelle af Massoud Fouroozandeh(tidliger muslimer) Men at kalde det for en reformeret er en stor fejl for disse såkaldte eksperter. Godt nok har det ottomanske rige faldet, men det er ved at blive bygget op igen af såkaldte salafister og det muslimske broderskab, som har vundet stort i egybten, som eksperter også ville kalde det arabiske forår, som nu er ved at blive kendt som det arabiske vinter. Muslimer er sekulære men det er kun i et stykke tid i de vestlige lande, indtil muslim eller islam har vokset sig større, speder radikalismen sig. Det sekulære kan udgives på 2 måder, da 1 sag har 2 sider. Den første kaldes sekulære på bagrund af muslimernes selvomfattelse af islam baseret på deres ejne hjerte værdier og ikke ud fra koranens vers. Dette kaldes indenfor islam Munafiq eller hylkeri, hvor den i bund grundende muslim udgiver sig for kurfar (ikke tro) og kan dermed anses for ikke en muslim, men en vantro. Den anden form for sekulær eller som nogen vil kalde for et jihad, er Taqiya. Et begreb inden for det arabiske ord som betyder narre eller forgive. Som muslimer bruger til at overse vers som at man ikke skal tage de ikke troende som venner og bruger vores kultur og vores tillid til at bedrage os og dermed fremme islam i det pågældende land.
  http://www.youtube.com/watch?v=ERou_Q5l9Gw&feature=player_embedded

  Reform
  Let us consider the etymology and meaning of the word “re-form.” Reform derives from Latin refōrmāre, which means to redeem, to reclaim, to renew. All these imply restoring something to its original shape.

  An analogous reformation also took place in Islam. This reformation was Salafism
  http://alisina.org/the-illusion-of-reforming-islam/

  Kommentar by Martin — 8. januar 2012 @ 12:42

 24. “.. forstå islam og muslimske samfund.” Nix, det skal vi ikke, det behøver vi ikke, og en hel del af os ønsker det ikke.

  Hvis de gerne vil leve i fortiden, så for min skyld ingen alarm. Blot det foregår i deres egne forstenede og tilbagestående samfund.

  Det eneste, man behøver at forstå om islam er, at samtlige tilhængere af denne ideologi bør sendes ud af Danmark og vesten, og det kan kun gå for langsomt.
  Så kan hr. Jakob Skovgaard-Petersen for min skyld gerne rejse med til arabistan og forstå en hel masse.

  Hvis muslimer vil være i vesten, har de værsgo at forstå vesten og tilpasse sig. Præcist som vi andre må gøre, hvis vi vil leve i Saudi-Arabien, Iran, Egypten eller andre fortidslevn.

  Kommentar by Henrik Petersen — 8. januar 2012 @ 13:50

 25. Det er ligesom Bernard Lewis/Fouad Ajami siger: De flygter fra ilden, og bringer den med herop. (Det har Jakob endnu ikke fundet ud af)
  Hvis muslimer virkelig tog sig sammen, så erkender de at de har et ansvar for de samfund de forladte i Mellemøsten. Det de skulle gøre er at forlade Danmark (i den nærmeste tid), men stadigvæk holde kontakt/samarbejde til/med Danmark, og derigennem kan vi hjælpe dem i deres samfund i Mellemøsten. Denne bro skal vise at muslimer KAN tage ansvar og er blevet voksne, fordi deres samfund skal op igen, og de skal ikke have lov til at få en free-ride i vores lande, og så ellers råbe og skrige op om det ene eller andet.
  Gør de det? NEJ..muslimer tager da aldrig ansvar, og de er endnu ikke blevet civiliserede! Det skal vi tvinge dem til at blive, og måske bliver det på den hårde måde!
  Jeg er bange for at status quo kun bliver stoppet, hvis folk går på gaderne, er rasende og går amok…Ellers ved politikerne at de bare kan sidde og diktere på deres røv.
  Alt dette kunne stoppes hvis ellers nogle muslimer kunne starte en åben intern kritisk dialog, hvor man kunne se at der virkelig blev gjort op med nogle temaer. Efter dette skulle nogle muslimer (Islamisterne) naturligvis forlade landet. Dette evner muslimer ikke og de kan ikke tage ansvar.

  Kommentar by tim — 8. januar 2012 @ 15:23

 26. @ Dog

  “Ole, den skatteyderbetalte professor fra Københavns Universitet siger bl.a., at “der er ingen grund til, at vi lige så snart talen er om islam, kaster vrag på den humanistiske indsigt, at mennesket er historisk, og i stedet forfalder til en form for teologisk determinisme.”

  Her siger han jo ikke andet, end at såvel mennesket som islam ingen essens har. Noget akademisk sludder kendt som socialkonstruktivisme, der i dette tilfælde skal skjule, at muslimer opfører sig som de gør FORDI de er muslimer.”

  Jeg synes, at han skriver, at mennesker har fri vilje og kan tænke selv, og at islam kan fortolkes på forskellige måder (det vidner de indbyrdes stridigheder inden for islam også om). Det er ikke det samme som at skrive, at islam intet siger, eller ikke har en essens.

  Der er ikke noget medløberisk over at studere islam med denne baggrund, som jeg ser det. Bent Jensen har også studeret Sovjetunionen i mange detaljer og fra mange vinkler uden at “go native”.

  Kommentar by Ole — 8. januar 2012 @ 20:55

 27. Ole, hvis professoren mener, at muslimer har en fri vilje og derfor selv er skyld i at være muslimer, så er jeg ikke uenig med ham.

  Kommentar by Dog of God — 9. januar 2012 @ 01:18

 28. Dog, I hvert fald er det folks eget valg af religion i de lande, der har religionsfrihed.

  Kommentar by Ole — 9. januar 2012 @ 09:33

 29. @ Ole: Dog således at det ikke er usædelig eller opfordrer til vold.
  LÆS §67 i grundloven.
  Islam er en ideologi der kom 622 år forsent.

  Kommentar by Charles Nielsen — 9. januar 2012 @ 11:37

 30. @Charles
  Jeg mener blot at det kun er muslimer i lande med religionsfrihed, der selv er “skyld” i at være muslimer. I eksempelvis dele af Somalia, hvor man bliver skudt for ikke at møde op i moskeen, er det anderledes.

  Kommentar by Ole — 9. januar 2012 @ 12:33

 31. Der tales om rettigheder.
  Hvem har givet dem disse rettigheder.
  Det er ikke det danske folk, der har vedtaget at give dem til dem.
  Vi er blevet snigløbet af politikere, der egenrådigt har tiltrådt sådanne konventioner, uden at spørge folket først.
  Det ville have været passende at spørge folket ved en folkeafstemning.
  Jeg føler mig ikke bundet af nogen konvention, som jeg ikke har stemt om.
  Mon ikke der er masser af danskere, der tænker ligesom jeg.

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 9. januar 2012 @ 13:09

 32. “I løbet af de sidste to århundreder er der sket en dramatisk sekularisering af muslimernes verdensforståelse. Islam er blevet redefineret, reformuleret og reformeret”

  Udmærket. Det må gerne afspejles i det danske samfund. Undlad at halalslagte dyr. Undlad at indrette bederum på uddannelsessteder og på arbejdspladser. Fjern hijab fra ansatte i offentlige institutioner. Undlad at fejre islam for offentlige kroner og undlad ikke mindst at fejre islam på Christiansborg.

  Kommentar by Liva — 9. januar 2012 @ 14:40

 33. Hvis nogen er i tvivl om, hvad islam siger, er Reliance of the Traveller et godt sted at starte. Ingen god sunni-muslim vil modsige denne bog substantielt – uanset om det gælder løgn, stening eller kvinders ‘rettigheder’.

  Kommentar by Henrik R Clausen — 9. januar 2012 @ 14:57

 34. Det gør ondt helt ind i sjælen, når man læser dette:
  “Hans ansigt vil blandt andet være kendt af mange tv-seere, der har fulgt dækningen af det arabiske forår.”
  Efter at have læst indledningen:
  “Islamforsker Jakob Skovgaard-Petersen har netop modtaget Rosenkjærprisen af Danmarks Radio.”

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 9. januar 2012 @ 16:43

 35. Liva: Islam skal slet ikke være i Danmark. Islam er uforenelig med bøde grundloven og de danske væedier.
  De, som går ind for at islam må være her, overtræder grundloven.
  Politikerne, politi og myndighederne har overtrådt danmark´s vigtigste lov.

  Kommentar by Charles Nielsen — 9. januar 2012 @ 22:16

 36. De såkaldte flygtinge fra f.eks. middelalderøsten og nordafrika bør hjemsendes, når forholdene i “flygtningenes” hjemland er blevet bedre. Kriminelle udlændinge udvises efter overstået straf. Disse forslag vil gavne de danske skattebetalere, og sikkerheden på de danske gader og veje vil blive forbedret særdeles meget.

  Kommentar by Jørgen — 11. januar 2012 @ 12:16

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper