16. januar 2012

“Hvis man… ser på efterkommere, så har religionen ingen betydning for integrationen.”

Der er flere interessante iagttagelser i artiklen (og bogen), men istedet for at se på vietnamesiske bådflygtninges integration, vil det nok være mere relevant at få sat ord på baggrunden for den manglende kulturelle integration for indvandrere fra islamiske lande. På godt og ondt, en klassisk Videnskab.dk-artikel – Religion giver mindre integration.

“Vietnamesere er blandt de mest veltilpassede flygtninge i det danske samfund. De holder sig langt væk fra både kriminalitetsstatistikkerne og de tabloide overskrifter. De forsørger sig selv, og de klarer sig i reglen fremragende i uddannelsessystemet. … Set ud fra et religiøst perspektiv er vietnameserne interessante, fordi knap halvdelen af de 13.878 vietnamesere i Danmark er katolikker, mens de resterende er buddhister. …

Jørn Borup har via interview og spørgeskemaundersøgelser spurgt 250 herboende vietnamesere om deres tilværelse. Sammen med rådata fra en tidligere undersøgelse foretaget af Integrationsministeriet af 500 vietnamesere tegner det et billede af mennesker, der ud fra et socioøkonomisk perspektiv er perfekt integrerede.

[…]

Jørn Borup forventede, at de kristne vietnamesere ville være bedre integreret end de buddhistiske, da de har fælles religionsgrundlag med danskere.

»Men det viste sig at være stik modsat. Buddhisterne var mere kulturelt integrerede end katolikkerne. Det kan hænge sammen med, at den buddhistiske religion er meget løs i det…« siger Jørn Borup. …

Mens religionen har stor betydning for flygtninge og indvandrere, er den så godt som betydningsløs for integrationen af flygtningenes godt 5.000 efterkommere, der er født og opvokset i Danmark.

»Hvis man udelukkende ser på efterkommere, så har religionen ingen betydning for integrationen. Den helt afgørende forskel på, hvor velintegrerede vietnamesere er, er om de er født og opvokset i Danmark eller Vietnam.

»De stærkt religiøse katolske efterkommere er lige så velintegrerede som de buddhistiske efterkommere. Det betyder, at den hæmmende effekt, religion kan have på integration, forsvinder med tiden, og at religion og kulturelle værdier i hvert fald for vietnameserne synes at tilpasse sig danske forhold,« slutter Jørn Borup.”

Mere om Jørn Borups bog hos Museum Musculanums Forlag.

“Den handler om etnicitetens, kulturens og især religionens betydning for identitetsdannelse og integration. På den måde handler bogen også om os selv. Om det danske samfunds modtagelse og billeder af de andre og om integrationskomplekser og -strategier, som har betydning både for dem og for os. Andre kulturers og religioners tilstedeværelse bliver især i dansk og europæisk kontekst ofte reduceret til et spørgsmål om konflikter og mulige løsninger af sådanne mellem muslimer og kristne, eller folk fra Mellemøsten og os. Det er ikke denne bogs sigte at negligere sådanne reelle udfordringer. (Forord, pdf)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/33473/trackback

23 Comments »

 1. Hvor interessante er vietnamesere? De udgør 2.6 % af alle indvandrere og efterkommere i Danmark.. Næsten halvdelen (45,6 pct.) af de 0-15-årige indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse stammer fra Tyrkiet, Irak, Libanon eller Somalia. Det er her, det sner.

  http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/B15D7142-1B3F-4C40-B245-47C12F6D7A5F/0/tal_fakta_sep_2010.pdf

  Kommentar by Snaphanen — 16. januar 2012 @ 18:55

 2. @ Snaphanen

  Jeg forstår naturligvis godt hvor du vil hen.

  Men svaret er alligevel, at vietnameserne er ret interessante.
  Deres forholdsvis vellykkede integration og det i det store hele fravær af skandaløs adfærd fra denne gruppe, taler jo til vores sides fordel i udlændingedebatten. Vietnamserne er jo en ren vinder-case overfor de ulidelige floskler fra Østergaard, Bødskov m.fl.

  Jørn Borup har tilsyneladende også svært ved at finde ud af hvordan han skal gribe det hele an. Han er ikke på vores hold, hvilket tydeligt fremgik af et læserbrev fra hans hånd i JP som respons på Henrik Gade Jensens anmeldelse.

  Kommentar by Superman — 16. januar 2012 @ 19:07

 3. Det er jo med til at vise at nogle sagtens kan finde ud af det, mens muslimerne bliver sat i relief med deres notoriske ringe integration. Ikke kun i Danmark, men i alle lande de er kommet til.
  Hvorfor tog vi af alle mennesker på jorden muslimerne ind. Vi kunne vælge mellem andre skandinaver, europæer, briter, russere, amerikanere, asiatere, osv. Af alle tog vi de ringeste af de ringe.

  Kommentar by tim — 16. januar 2012 @ 19:24

 4. Vietnameserne er interessante som kontrolgruppe i forhold til andre grupper af religiøse indvandrere. Hvis visse gruppers kriminelle adfærd og lave socioøkonomiske stade skyldes danskerenes fremmedfjendskhed, som det så ofte hævdes, så er det jo mærkeligt, at lige netop vietnameserne ikke er blevet ramt af denne effekt. Især når man tænker på

  – at hovedparten af vietnameserne er flygtninge, og dermed ikke selv har taget beslutningen om at flytte til Danmark

  – at hovedparten af vietnameserne kom hertil i begyndelsen af indvandringen, hvor der var få fremmede i Danmark, og dermed har stukket mere ud i den generelle befolkning end de, der kommer hertil idag.

  Trods disse to forhold ser vi, at vietnameserne er fuldt integreret efter een generation. Hvorimod vi ved nogle grupper fra Mellemøsten og Afrika ser, at efterkommerne er endnu dårligere integreret end første generation.

  Hvad kan det mon skyldes? Er det fordi at de onde danskere har rettet deres angivelige fremmedfjendskhed specifikt mod bestemte indvandrergrupper? Eller er vi efterhånden tvunget til at erkende, at viljen og evnen til at blive en del af det danske samfund afhænger af ens oprindelseskultur?

  Kommentar by Scarlet P — 16. januar 2012 @ 19:26

 5. > Scarlet P

  Jeg gad godt se statistik for efterkommer-ægteskaber. Gifter de sig overvejende med herboende vietnamesere, så er det for mig se heller ikke godt nok. Har lidt erfaringer fra en klub i Bispehaven. De fleste asiater holdt sig for sig selv, men var ret omgængelige og meget lidt konfrontatoriske, selvom der er tydeligvis var også var en kriminel subkultur. Islamisk kultur er som skabt til at misbruge en velfungerende stat som den danske, men hvis vi havde haft 200.000 vietnamesere, så ville vi opleve nogle af de samme problemer i mindre målestoksforhold.

  Kommentar by Kim Møller — 16. januar 2012 @ 19:55

 6. Iagttagelserne af de vietnamesiske tilvandrere, siger måske lige så meget om religion, som om den selvfølgelighed, at muslimer ingen steder kan tilpasses et velordnet samfund.

  Kommentar by Nielsen — 16. januar 2012 @ 20:18

 7. @Superman: Det er vi ikke uenig om. Jeg mente blot antalsmæssigt.

  Kommentar by Snaphanen — 16. januar 2012 @ 21:26

 8. Hellere vietnamesere end dem fra Mellemøsten.
  Alt er bedre end arabere.

  Kommentar by Spinner — 16. januar 2012 @ 22:52

 9. Så længe de klarer sig selv og ikke har aktuelle planer om at omstyrte vor samfundsorden, kan jeg måske godt se igennem fingre med, hvis de mest gifter sig med hinanden. Jeg aner dog ikke om det er tilfældet.

  Kommentar by Scarlet P — 16. januar 2012 @ 23:10

 10. Så vil jeg spørge Hrr Jørn Borups: Gælder det så også muhammedanerne, Er de lige så godt intergrerede. ???
  De må de da være, da de har jo været her lige så længe som vietnameserne.

  Lad os få fakta på bordet, for muslimerne også, Hrr Jørn Borups !!

  Kommentar by Charles Nielsen — 16. januar 2012 @ 23:40

 11. 10.Charles Nielsen.

  Tør Borup mon det ?

  Jeg er ikke ret meget i tvivl om, at det er koranen og hadith der er afgørende for muslimers adfærd.

  At det er ISLAM der gør forskellen – og at dens manual koranen og hadith, som muslimer er underlagt i stort som i småt, der bestemmer

  Vi skulle aldrig have haft denne rædselsfulde, menneskefjendske og hadspyende ideologi ombord hverken i Danmark, som i resten af de vestlige lande.

  Siden dens opdukken eller rettere siden antallet af muslimer i Europa er steget så voldsomt fra nogle relativt få til noget i retning af ca.
  50-55 millioner muslimer har der været ufred, voldelige sammenstød, skrig, skrål og ballade!

  Særlig Palaraberne har været og er afsindig dygtige til at sætte rav i den ligegyldigt hvor de befinder sig.

  Dette må være noget indbygget i deres mentalitet som gør at om de befinder sig i Frankrig eller Danmark eller hvilket som helst andet vestligt land,, så agerer de på ens måder : de laver rav i den, de klager og jamrer sig og de begår voldelige overgreb på den oprindelige befolkning!

  Ærlig talt, så stiller jeg mig tvivlende overfor om de oprindelige befolkninger i længden affinder sig med dette – som de stort set gør og har gjort indtil dato.

  Kigger vi på Tyskland – tror jeg det var, i Hamburg- så kan kineserne der bor der i landet heller ikke være i fred for muslimerne.

  Alt og alle der ikke er muslimer, eller har at gøre med islam, skal generes og gerne slåes til plukfisk .

  Det går ikke i længden !

  Enten sætter myndighederne en effektiv stopper for disse muslimer eller….. befolkningerne i de respektive lande ender med SELV at gøre dette !

  At tro andet vil være naivt.

  Kommentar by Vivi Andersen — 17. januar 2012 @ 06:30

 12. Det er interessant, at se hvordan Jørn Borup vrider og vender sig for trods undersøgelsen, at fremstå politisk korrekt. Som Superman nævner er han “ikke på vores hold”. Det er heller ikke opportunt, at være “på vores hold” og derfor er de fleste af os anonyme for at undgå de sociale sanktioner :(
  Som nævnt af bl a Superman og Scarlet P er vietnameserne en interessant kontroægruppe.
  Forskernes tilbøjelighed til at slå alle kulturer og indvandrere og deres efterkommer sammen i én hat, der er præget af kapitalismens overgreb – og samtidig de facto ophæve/afskaffe samfundsvidenskaber som sociologi, socialpsykologi, antropologi, etnografi osv – er begrundet i de statsansatte forskeres åbenbarede tro, marxismen, der forklarer alt med 4-5 staveplader.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 17. januar 2012 @ 09:05

 13. Det er jo så plat og kun at undersøge en gruppe indvandrer.
  Indrøm det nu, islam!

  Kommentar by Peter — 17. januar 2012 @ 09:21

 14. Næ – den Buddhistiske religion er sådan set ikke mere løs i det (som Borup påstår). Men den er nok så meget en religiøs filosofi om det enkelte individs personlige selvudvikling som en religion.

  Dette giver et anderledes fokus, som naturligvis kan fremme integrationen.

  Pga. dens filosofiske karakter fungerer den ofte sammen med andre religioner. Det er således i østen praktisk muligt og ikke unormalt, at være Hinduist og Buddhist på samme tid (Buddhismen startede i Indien som en reformbevægelse indenfor Hinduismen jvf. at de første Buddhister var kshatriyaer), Taoist og Buddhist på samme tid (i Kina) og (i Japan) Shinto og Buddhist på samme tid.

  Men hvis der er nogen som hader hinanden, så er det Muslimer og Buddhister! Og efterhånden er Buddhisterne ved at vænne sig til at sige det åbent!

  Kommentar by Sigwar — 17. januar 2012 @ 09:29

 15. Jørn Borup undersøger en lille og meget atypisk gruppe af religiøse indvandrere, og påstår at resultatet kan generaliseres til alle grupper af religiøse indvandrere.

  Hvis man ville undersøge om religion har betydning for integrationen, ville det være mere logisk (og hæderligt) at undersøge et repræsentativt udsnit af de religiøse indvandrere. Men så ville man nok komme til en anden og mindre bekvem konklusion.

  Kommentar by Scarlet P — 17. januar 2012 @ 09:36

 16. ->Scarlet P. Enig. “Jørn Borup undersøger en lille og meget atypisk gruppe af religiøse indvandrere, og påstår at resultatet kan generaliseres til alle grupper af religiøse indvandrere.”
  Men emnet for hans forskning er ikke alle religiøse indvandrere, så den kan selvfølgelig ikke generaliseres til alle indvandreres kulturer/religioner. Han er bare politisk korrekt, så han kan komme i de statsejede medier. Også for ikke at blive udstødt af de statssubsidierede forskerhvepse, der flakser omkring statens honning dvs forskningsbevilligerne og forskningsstillingerne. Han vil gøre karriere.
  Men eksemplet viser, hvad alle normalt tænkende og samfundsvidenskabeligt informerede har vidst altid: alt normer og kultur og er forskellig for forskellige samfund. Og denne forskellighed præger dem for livet og i generationer. Nogle samfund mere end andre.
  Du kan score alle indvandrer-nationaliteter mht til deres integrationspotentiale.
  Tentativ rangorden. Ex.
  Svenskere og nordmænd har nok højest score
  Finner
  Hollændere
  Tyskere
  Englændere
  Amerikanere
  Franskmænd
  Italienere
  Polakker
  Russere
  Rumænere

  Thailændere
  Vietnamesere
  Philippinere
  Kinesere
  Indere

  Pakistanere
  Arabere
  Somaliere
  Aboriginals
  Buskmænd
  Hottentotter
  Pygmæer

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 17. januar 2012 @ 10:27

 17. Jeg glemte tyrkerne. De skal nok ind mellem Pakistanere og
  Arabere? :)

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 17. januar 2012 @ 10:34

 18. Løsningen til problemerne vil blive løst i stor grad ved at forbyde sharia i Danmark, og sende dem hjem der går ind for det.
  Så mangler man ellers de kriminelle, og dem der udnytter, misbruger og ikke gider det danske system. Det vil tage alt det værste væk fra det vi ser fra muslimsk side i DK.

  Kommentar by tim — 17. januar 2012 @ 12:10

 19. Ja som indvandregruppe er vietnameserne en fin kontrolgruppe. Det er et rigtigt godt ord. Og resultatet viser, at når politikere, forskere bruger ordet indvandrere kommer der noget rædsomt vrøvl ud af det. Kald en spade for en spade. Man kan slet ikke bruge ordet indvandrere i en statistik. Heller ikke ikke-vestlige indvandrere. Jeg ved godt, at mange af de gamle kinesiske indvandrere gifter sig med deres egne. Det vil vietnameserne måske også, men det er ikke et stort problem Kim Møller.

  Kommentar by Tim Pallis — 17. januar 2012 @ 15:54

 20. Lav indvandring der passer op ad vores kultur og dem med høj uddannelsesniveau. Her kommer Islam i sidste række, så dem skal vi ikke have flere af. Dernæst som under kommentar 18. Det ville løse utroligt meget.

  Kommentar by Tim — 17. januar 2012 @ 16:08

 21. Tim Pallis har så indlysende ret.

  Al erfaring viser, at vi gifter os med vore egne(de med vore gener). De der gør mindst ulykke i et genetisk fragmenteret samfund, er de, der har de bedste hjerner(gener).

  Big Surprise.

  Kommentar by Svend — 17. januar 2012 @ 17:28

 22. Iranerne i Danmark er også en velintegreret gruppe og de er endda fra Mellemøsten. Den Islamiske Revolution har i det mindste skabt en ret islamkritisk eller ligefrem ateistisk befolkning i stor stil i dagens Iran.

  Kommentar by Jacob — 17. januar 2012 @ 23:40

 23. ->Svend. Du skriver “Al erfaring viser, at vi gifter os med vore egne(de med vore gener)”
  MEN der er store forskelle med hensyn til hyppigheden af krydskulturelle ægteskaber/pardannelser.
  Det virker som om ægetskaber mellem danskere og kinesere thailændere, vietnamesere, koreanere, japanere osv er relativt mere hyppige. Jeg tror deres religion (eller mangel på samme) og vores ditto spiller ind. Ikke-muslimske afrikanere gifter sig vist også af og til med etniske danskere.
  Historisk er vi en del som har en forfader, der var kulsvier. De var vist også af asiatisk oprindelse.

  Kommentar by anti-marx anno dazumal — 20. januar 2012 @ 10:22

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper