2. maj 2006

Kulturradikale Georg Metz i Adam og Asmaa: “Man må ikke krænke folks religiøse følelser…”

Femte afsnit af Adam og Asmaa blev sendt sidste onsdag på DR2, og da titlen var Den kulturradikale diagnose, og gæsten hed Georg Metz, så gav jeg det en chance. Metz er som sædvanlig klar i mælet, men jeg tror ærlig talt han skulle bruge mere tid på mellemregningerne. Hvis Metz’s kulturradikalisme er Foghs værste fjende, så står den danske borgerlighed på sikker grund.

Undtagelsesvis har jeg transkriperet det meste – ingen argumenterer bedre for sunde borgerlig-nationale dyder end en Georg Metz, der modsiger sig selv i hver anden sætning, og simpelthen nægter at forholde sig til virkeligheden.

Adam Holm: Er Dansk Folkeparti farligt for demokratiet?

Georg Metz: Ja!

[…]

Adam Holm: Så vil jeg spørge dig lidt til Jyllandspost-sagen, eller sagen om Muhammedtegningerne…

[…]

Georg Metz: Jeg tænker her på den påstand, at det her skulle handle så utroligt meget om ytringsfrihed, om at ytringsfriheden er truet – det er der mange der kan se ikke passer…

[…]

Asmaa Abdol-Hamid: Har det så været til skade for integrationen…?

Georg Metz: Jeg synes man kan ane en begyndende afstandtagen til den meget voldsomme retorik som for eksempel har været fra Dansk Folkeparti… Jeg hører til dem der mener at det nu engang er ordene som fører til handlinger – sådan nogle som Louise Frevert, for den sags skyld Pia Kjærsgaard selv, eller de to præster der jo har ført et forfærdeligt sprog over for vores indvandrende medborgere, og de indvandrende medborgeres danske efterkommere. Jeg tror denne her sag har ført til, at man har måttet tænke sig over om de selv ville have ønsket at blive udsat for det.

[…]

Adam Holm: Du har i dine klummer i Information og i dine bøger og andre skrifter ofte gjort grin med Kristendom og bestemte præster, ikke mindst Søren Krarup og Jesper Langballe fra Dansk Folkeparti. Vil du vove, nu her i kølvandet på Muhammedsagen også at lave satire over islam og muslimer?

Georg Metz: Ja, det vil jeg til enhver tid gøre, men jeg vil ikke gøre det på en måde, øhh hvor man går ind og krænker de såkaldte grundlæggende værdier – det har jeg i et langt liv lært mig, at det skal man ikke gøre. Man må ikke krænke folks religiøse følelser, og det er der heller ingen grund til at gøre… Det kunne ikke falde mig ind at angribe mennesker på deres tro… Jeg er ikke selv et troende menneske, men det giver mig et ansvar for selv at , jeg så må sige, at  beherske mig selv over for dem. Fordi jeg ikke har de der religiøse følelser, så må jeg da være klar over at andre kan have dem.

[…]

Georg Metz: Jyllandsposten skrev i denne her meget afslørende leder at de ville krænke og håne nogle bestemte mennesker, folk som er i den islamiske tro, og det svarer lidt til den i bladets tradition – den antisemitisme linie der var i 30’erne og det kan jeg ikke undskylde på nogen måde, eller det kan jeg ikke acceptere på nogen måde. Derimod kan man jo sagtens satirisere over satire religionens systemer, men jeg synes ikke man kan tage mennesker med en tro ud og forhåne dem – hvis du forstår hvad jeg mener.

[…]

Adam Holm: Skal man respektere islamiske tabuer i den her sammenhæng?

Georg Metz: Ja det synes jeg da, man skal respektere tabuer i et vist omfang ihvertfald, det er ikke noget man kan give entydig svar på, man skal tænke sig om… Jyllandsposten gjorde det netop med det formål at krænke, det sagde de selv, det beskrev de selv, hvis de ikke havde skrevet det, så havde man lidt sværere argumentation, så skulle man bruge lidt længere tid på at argumentere…

[…]

Georg Metz: Selve historien kan der komme noget godt ud af, men det var jo ikke tilsigtet. Det tilsigtede med historien var at øhh, faktisk at sige – I skal bare finde jer i hvad vi gør overfor jer. Fordi I er bare et mindretal, i skal bare holde jeres kæft, og opføre jer som vi forlanger af jer.

Adam Holm: Baggrunden var jo nok så dramatisk, hvis man altså kan stole på hvad forfatteren Kåre Bluitgen sagde, at han nemlig ikke kunne få tegnere til at illustrere hans biografi om profeten Muhammed. Der var vel en anledning der var til at forstå?

Georg Metz: Jamen der er da også visse ting man ville have svært ved at få folk til at illustrere, også inden for den kulturkreds vi siger vi er så fortrolige med. Der er ovenikøbet nogle ting jeg ikke vil nævne her fordi det vil være så tabuiseret, at folk vil falde besvimet om på stolene… Hvis vi begyndte at krænke Dronningens hus på en måde jeg slet ikke engang tør tænke på. Hvor der vile være overtoner af en eller anden bestemt art, som jeg heller ikke ville komme ind på, så skal du bare se en ballade. Vi lægger en masser restriktioner på os selv, det gør alle kulturkredse selvfølgeligt…

[…]

Georg Metz: Uffe Ellemann sagde den der bruger sin ytringsfrihed absolut er jo psykopat! Det er jo kun psykopater er strør om sig med udsagn om alt muligt som de finder for godt…

[…]

Adam Holm: … der skal vel være nogen som, og det er jeg sikker på du er helt enig i, som udfordrer den gode tone, og et eller andet sted rykker nogle grænser…

Georg Metz: Det synes jeg også bestemt, især når det er dem der har magten. men i det her tilfælde er det en minoritet, en minoritet vil taler om, og minoriteter skal man sørme respektere… magthavere skal hele tiden opponeres imod, men her er der tale om en minoritet i det danske samfund.

[…]

Georg MetzJeg synes også man skal bruge sin historiske erfaring, man ved – som jeg også sagde før, at ordene fører til handling. Jeg vil her henvise til et af hovedværkerne i efterkrigslitteraturen i det historiske og samfundsmæssige efterkrigslitteratur. Nemlig Sebastian Hafners ‘En tyskers bekendelse’, som er et af de væsentligste værker der som sagt er skrevet om hvordan. hvordan i Weimer-republikken, altså i 30’ernes Tyskland, 20’erne og 30’erens Tyskland, hvordan tonen bliver skærpet hele tiden hvilket igen fører til nye overgreb, og de mere primitive eksistenser føler det er i orden… og så når man ser parallelle træk i sprogbrugen for eksempel vendt mod det muslimske mindretal… Man kan allerede se overgreb i den flygtninge- og indvandrerpolitik vi har. Der er der jo tydelige tegn på overgreb… det er da fysiske overgreb – det er da overgreb hvor staten viser sin magt overfor minoriteter. At de så ikke bliver slået ned med knebler, det er kan man sige, øhh dog et civilisationstegn. Men vi laver klart diskriminerende love overfor mindretal, som selvfølgelig er blevet tilvejebragt fordi man har ændret tonefaldet overfor de mennesker. Man har fjernet deres menneskelighed kan man sige, i det omfang der gør at man kan graduere dem ned i forhold til de såkaldt rigtige.

[…]

Asmaa Abdol-Hamid: … men selv du deler folk op i gode og onde?

Georg Metz: Nej, det vil jeg ikke sige jeg gør, jamen først og fremmest – jeg angriber jo ikke de mennesker der stemmer på disse partier, jeg angriber dem som direkte har det politiske og moralske ansvar… Det er demokratiets muligheder… Jeg mener pastor Krarup opfører sig direkte ondt når han står ude i en flygtningelejr, i Sandholm-lejren og ikke reagerer moralsk korrekt – havde jeg nær sagt… Jeg synes ikke jeg sætter navne på, jeg siger de opfører sig ondt… Jeg mener faktisk det er en ond handling, at have folk anbragt på de vilkår som man har folk anbragt i Sandholm-lejren…

[…]

Adam Holm: Mener du muslimer idag udfylder den rolle jøderne blev tillagt i Mellemkrigstiden, for nu at vende tilbage til den periode?

Georg Metz: Ja…

Adam Holm: Mener du det i ramme alvor?

Georg Metz: Ja, det mener jeg i ramme alvor. Ikke i fuldt omfang, men der er på mange måder tale om en demonisering af en bestemt befolkningsgruppe… Du kan finde mange parallelle træk…

Asmaa Abdol-Hamid: … du har givet udtryk for at Dansk Folkeparti direkte skal isoleres?

Georg Metz: Ja, det mener jeg også man politisk skulle gøre, det har jeg altid ment, og så ved jeg der er nogle som siger, at man ikke kan isolere så mange mennesker – men det kan man sagtens. Da Glistrup kom ind med 26-28 mandater i sin tid der sagde man – ham regner vi slet ikke med… I Frankrig har hele den borgerlige side forlængst isoleret Le Pen. Det kan man sagtens gøre overfor så rabiate politiske strømninger, det kunne man også have gjort her i landet. Der nogen der siger – det er meget naivt, næh det er det sådan set ikke, man er så bare nødt til at lave et nationalt kompromis-regering… Jeg ville ikke have noget imod at man sagde om Dansk Folkeparti, at vi ikke tæller de her stemmer med. Hvis det var en ordentlig statsminister, så sagde han, det er meget muligt at I er her, men jeg er nødt til at lave et samarbejde med folkestyret, jeg kan ikke fungere på ekstremister… Man kan tage en anden diskussion – han er jo enig med den.

[…]

Georg Metz: Jeg har altid godt kunne lide politiske kompromisser…[kausere over en VKR-regering] Mere menneskelige… det vil automatisk ske hvis man holdt det mest ekstreme parti ude.

[…]

Georg Metz: … på grund af den politiske korrekthed kunne man ikke sige nogle ting, det passer simpelthen ikke, det er historieforfalskning. Det passer simpelthen ikke. At det skulle være de kulturradikale, de såkaldte kulturradikale, jeg ved iøvrigt ikke hvem de er…

[…]

Asmaa Abdol-Hamid: Er der ikke nogle problemer i indvandrerkredse, er der ikke noget der skal gøres noget ved?

Georg Metz: Jov, i højeste grad, det har jeg da heller aldrig modstridt.

Asmaa Abdol-Hamid: Hvad er det for nogle så?

Georg Metz: Ja der, hjo ve tu si [rødmer] ahh der er jo selvfølgelig en helt masse…

[…]

Georg Metz: … på et tidspunkt brænder man hekse, det er også en del af vor bagage [kultur].

[…]

Georg Metz: Hvis tonefaldet var meget anderledes end det, der er et meget radikalt tonefald, man bliver krænket af det, jeg bliver krænket, jeg føler mig tit krænket over at det er så ubehageligt, så er man jo også tilbøjelig til at sige, at der er visse ting jeg ihvertfald ikke behøver at tage op. Det må vi så vente med til bedre tider… Det her er blevet for voldsomt. Når man begynder at kalde vores indvandrende medborgere for pestbylder, og deres kultur for en pestbyld, og når man ikke med det samme, fra et ansvarligt parti smider sådan en person ud som bruger det sprog, og ikke kan gøre det, fordi man selv mener det samme

[…]

Georg Metz: Det var faktisk det man brugte i anti-semitismen. Hvis der ikke havde være anti-semitisme pisket op af nogle bestemte foreninger i sin tid, i 30’erne, så havde Jyllandsposten ikke skrevet de der ledere… Det er den kategorisering af tingene, der er afgørende for hvordan det bliver udmøntet til det der fører videre til politik og handling.

[…]

Georg Metz: Jeg kan kun se at der har været den fornuft i at der er givet mæle til nogle meget bekymrede mennesker. Altså nogle mennesker som ellers ikke ville formulere sig i det danske samfund, som har fået mæle igennem det her. Det kan jeg godt se. Så kan man sige, at så er det den politiske forbandede opgave at sørge for at forklare sig over for de mennesker, som ikke kan forstå hvad der foregår, fremfor at puste til populistiske fordomme. Og det er det der er sket.

[…]

Georg Metz: Vi lever i et multikulturelt samfund, det har Danmark sådan set altid gjort. Der er nogle der har svært ved det, men samtidig går de ned og køber promodovo-sauce til deres spaghetti om aftenen, og demonstrerer dermed at de er en del af det multikulturelle, de går på kinesisk restaurent, nogle sidder og stikker øjnene ud med deres spisepinde for at være med ik’… Det multikulturelle finder du i forretninger, vi lever i det til dagligt, og vi kører rundt i biler der er bygget i andre lande, med andre kulturgrundlag…

Metz går ind for politiske kompromisser, men Dansk Folkeparti er et demokratisk problem, og skal derfor isoleres. Deres sprog er simpelthen for hårdt, og derfor skriver han selv bøger hvor han associerer dem med rotter…

“Hvad laver en rottefænger i et rosenbed? Det enkle svar er, at han søger efter rotter. Og det gør rottefænger Godfred Olsen også.

Men rotter kan være mange ting. Det kan være rotter, som folk har i kælderen. Rotter, som underminerer fundamentet på folks huse. Og endelig de rotter, som man har på loftet – også i overført betydning. Lad det være op til læseren selv at klassificere rotterne i denne bog.

Georg Metz har skrevet en roman, der damper af politisk satire, og hvor man sidder tilbage med et saligt grin om munden og en god fornemmelse i maven.

Hjemstavnspartiet og de sorte præster Guul og Grøhn har magten i Danmark – et Danmark, hvor alt enten er blevet eller skal privatiseres. Mantraet er noget for noget. Og det er som bekendt kun godt for de færreste.”

Fra forsiden af seneste udgave af Se & Hør, der fint illustrerer mediernes ikke-eksisterende berøringsangst i forhold til Kongehuset.

 

10 Comments »

 1. Jeg gider ikke engang at tage mig til hovedet over det 60´er mosefund…..

  Kommentar by Nielsen — 2. maj 2006 @ 20:23

 2. “Georg Metz: Ja der, hjo ve tu si [rødmer] ahh der er jo selvfølgelig en helt masse…” En hel masse, det skal der bare ikke gøres noget ved udover at der skal sendes flere penge.

  “Jeg mener faktisk det er en ond handling, at have folk anbragt på de vilkår som man har folk anbragt i Sandholm-lejren…”

  Nej det som er en egentlih ond handling er vi knap gør en skid for at løse problemerne og binde knuderne op hvor de opstår, Det er ikke Danmarks ansvar at tage i mod verden milliarder af forskellige årsager lidende.

  Hvis du vil spille Russisk roulette gør det med en pistol rettet mod dit eget utopistiske hoved, forvent ikke at det gøres på tværs af flertallet vilje med landets fremtid på højkant.

  I øvrigt Isoleringen af Le Pen kommer ikke til at holde så mange afbrændte biler og gaderøverier fremad, desværre for der er ingen der har taget ham i ørene og banket noget fornuft ind i ham, men det betyder heller ikke noget, det multikulturelle “paradis” dernede er snart et endt kapitel og det multikulturelle helvede vil åbenbare sig.

  Dæmonisering alá jøderne min bare røv – læs koranen og vær ærlig, nå nej du er en tøsedreng der hellere vil pudse din glorie.

  10 brækposer ud af 10.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 2. maj 2006 @ 23:48

 3. Jeg vil heller ikke spilde tid på det. Men jeg opdagede pludselig, at han er lidt dum. De få melboller i hans suppe handler om at gøre DF til et krypto-naziparti. Og det er ligesom lidt for dumt og gammeldavs. Han er en rigtig pludder-pladder kulturradikaler. Men hans formuleringstalent er der ikke noget i vejen med. Indholdet er dog meget tyndt, som en halvdårlig sommerrevy.

  Kommentar by Tim Pallis — 3. maj 2006 @ 03:11

 4. Metz er jo syg og burde indlægges.
  Man får næsten ondt af ham.

  Kommentar by Nosferatu — 3. maj 2006 @ 09:07

 5. Også kun næsten, den mand er en idiot….en virkelighedsfjern idiot !

  Kommentar by whodares — 3. maj 2006 @ 11:15

 6. Metz har jo intet – absolut intet – at byde på i det program.

  Intet. Udover hans personlig opfattelse af kausaliteten imellem DF’s retorik og problemer i invandrerkredse (som et helt uargumenteret og usubstantieret) siger han jo intet som helst.

  Synes det kunne være interessant hvis Dansk Folkeparti lavede en 30 dages medie-block-out hvor de nægtede at udtale sig om spørgsmål i invandrer og integrationsdebatten. Så skulle vi se om voldskriminaliteten og det sociale bedrageri steg imens ledigheden faldt i invandrerkredse som et resultat ?

  Faktum er at eksempelvis mange konservative- og venstrevælgere er netop dét og ikke radikale fordi de er ENIGE med den borgerlig invandringspolitik. At isolere Dansk Folkeparti havde ikke gjort nogen gavn på de problemer der er med invandrere overhovedet.

  Udover selvfølgelig at bringe venstrefløjen til magten fordi VK ikke havde flertal. Og det er måske DET der er hele Metz’s pointe snarere end hans frelserpjat overfor invandrere ?

  Kommentar by DaLi — 3. maj 2006 @ 13:33

 7. Jeg var ved at falde ned af stolen af grin da jeg læste hvordan han ikke mente at man skulle dømme andre og næsten i selv samme mundfuld luft sagde at DF var ondt…

  Han er jo helt til grin. Skræmmende når nogle tager ham alvorligt.

  Kommentar by Lisbeth — 3. maj 2006 @ 13:37

 8. Du har ikke skrevet at Adam Holm i starten spørger Metz om islamismen er farlig. Til det siger han “Ja”, men de kommer ikke nærmere ind på det (så vidt jeg husker).

  Endvidere i Metz ’s sammenligning med “Tyskland i 30’ern” siger Metz at der da sker ‘overgreb på minoriteter’ og henviser til asyllejrene.

  Adam Holm begår så en virkelig ’sviner’ da han i debatten om 30’erne, siger “Jamen er der ikke en forskel – i dag er der jo en opposition der siger imod”….

  Kommentar by Christian — 3. maj 2006 @ 18:55

 9. –> Christian

  “Du har ikke skrevet at Adam Holm i starten spørger Metz om islamismen er farlig. Til det siger han “Ja”, men de kommer ikke nærmere ind på det (så vidt jeg husker).”

  Sprang det over.

  “Endvidere i Metz ’s sammenligning med “Tyskland i 30′ern” siger Metz at der da sker ‘overgreb på minoriteter’ og henviser til asyllejrene.”

  Adam Holm begår så en virkelig ’sviner’ da han i debatten om 30′erne, siger “Jamen er der ikke en forskel – i dag er der jo en opposition der siger imod”….”

  Hørte det godt, men sprang det over. I realiteten burde det hele transkriperes fra start til slut.

  Kommentar by Kim Møller — 3. maj 2006 @ 19:12

 10. Kvæl Georg Metz, nuu!

  Kommentar by Dolph — 24. maj 2006 @ 01:44

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper