29. april 2006

Per Clausen om venstrefløjens manglende forsvar for ytringsfriheden (og lidt fra Sverige)

Fra dagens Jyllandsposten RUC-forsker Per Clausen i et forsvar for ytringsfriheden. Her lidt fra De progressive er blevet reaktionære:

“Dette ses af, at næsten alle (f.eks. Tøger Seidenfaden i “60 Minutes”)[Georg Metz i seneste udgave af Adam og Asmaa, Kim] refererer Flemming Rose for, at muslimer må finde sig i spot, etc., men Rose skrev faktisk følgende: »Det moderne sekulære samfund afvises af nogle muslimer. De gør krav på en særstilling, når de insisterer på særlig hensyntagen til egne religiøse følelser. Det er uforeneligt med et verdsligt demokrati og ytringsfrihed, hvor man må være rede til at finde sig i hån, spot og latterliggørelse«. Adressaten er altså “nogle muslimer”, formodentlig islamistiske kredse omkring Islamisk Trossamfund, som ønsker sharia-lovgivning indført i muslimske parallelsamfund – jvf. Abu-Laban’s forslag om blodpenge i Café Rust sagen. […]

Hvis man ikke mere skal kunne kritisere religion, vil det betyde en indskrænkning af den offentlige debat. Man vil ikke kunne påpege, at profeten, Muhammed, legaliserede slaveri og stod bag etniske udrensninger af fjendtlige stammer og mord på kritikere, da sådanne udsagn ville krænke muslimers religiøse følelser.

Det, der kendetegner de førmoderne indvandrerkulturer, er, at den religiøse mytologi, islam, er normgivende for både det individuelle, det kulturelle og det sociale liv, og denne situation ønsker de religiøse kræfter at befæste og styrke, dels fordi de af religiøst-ideologiske grunde ønsker at skabe parallelsamfund, hvor sharia-lovgivning hersker, dels fordi deres magtposition afhænger af etableringen af sådanne parallelsamfund, hvor imamerne opnår diskursivt monopol på at definere islam. Og ved at fastholde indvandrerne i en førmoderne, mytologisk baseret kultur modarbejdes integrationen bevidst, fordi de islamistiske imamer opfatter sig som led i en transnational bevægelse, ligesom en styrkelse af islamisterne i Umma’en modvirker udviklings- og moderniseringsprocessen i de muslimske lande, som det er fremhævet i UNDP’s Human Development Report.

Grundlæggende er konflikten en magtkamp inden for det muslimske samfund og om hvilke værdier, der skal være styrende i det moderne samfund: Værdier baseret på førmoderne mytologier eller værdier fra efter Oplysningstiden: Menneskerettigheder og demokrati, hvor ytringsfriheden – den frie tanke – udgør hovedhjørnestenen!

I Sverige forløber islamiseringen planmæssigt. Sveriges Muslimska Förbund (der årligt modtager et million beløb i offentlig støtte), kræver nu ifølge SVT særskilt lovgivning –  Muslimskt samfund vill ha egna lagar:

“I ett brev till riksdagspartierna skriver förbundets ordförande Mahmoud Aldebe att muslimer bör få ledigt för fredagsbön och vissa högtider och att imamer bör få undervisa muslimska barngrupper i de kommunala skolorna.

Särskilda kvinnokvällar på badhusen och räntefria lån till moskébyggen är andra krav som framförs i brevet.

Snaphanen har meget mere om sagen – herunder følgende citat fra brevet [pdf, 7 s.]:

“Att integrera islam i svenska skolor minskar kravet på egna privata islamiska skolor.Det innebär att man lyfter hemspråket och religionen i schemat som ett vanligt ämne, där muslimska barn får möjlighet till undervisning i homogena grupper i eget hemspråk och egen religion i de kommunalaskolorna. Imamer och hemspråkslärare borde få status som ordinarie lärare i ämnet hemspråk och religion.”

Tiden er nok ikke moden endnu, men nu ved alle hvad vej det går. I Kristeligt Dagblad kan man læse at både Abdul Wahid Pedersen og Abu Laban finder forslagene rimelige – og sidstnævnte forudser ligefrem at “mange af dem med tiden vil blive indført i både Sverige, Danmark og mange andre vestlige lande”. Man kalder det multikultur…

8 Comments »

 1. Hej Møller. Mener ikke at det er den samme Per Clausen. Ham på billedet i JP ligner i hvert fald ikke ham, du debatterede med i pakhuset ved havnen i Ålborg.

  Kommentar by Kimporator — 29. april 2006 @ 19:57

 2. Har sakset den på http://37grader.com/y-files/2006/PerClausen22.jpg

  Kommentar by Kimporator — 29. april 2006 @ 20:14

 3. Kaos i rettigheder, prøver lige med http://www.37grader.com/y-files/2006/PerClausen22.jpg

  Kommentar by Kimporator — 29. april 2006 @ 20:21

 4. Du har ret, og derfor har jeg rettet i posteringen. Jeg gik ud fra det var samme person, idet jeg mindes Enhedslistens Per Clausen talte om at han havde undervist i historie. RUC Per Clausen tilhører samme segment i dansk politik…

  Kommentar by Kim Møller — 29. april 2006 @ 20:34

 5. Det virker som et skjult opråb til venstrefløjen med alle de tarvelige betragtninger om DF. Hvorfor PC (morsomt at det er han initialer) mener at DF havde en skinger tone når han samtidig medgiver at de havde ret i deres grundkritik forstå jeg ikke. Den skingre tone er vel et udslag af andre partiers hørebesvær?

  Kommentar by Peter — 29. april 2006 @ 21:28

 6. Nu man mener fra diverse politisk korrektes sider, at DF har en skinger tone kunne jeg godt tænke mig at vide, hvad samme mener om den slet skjulte, og efterhånden mere og mere direkte udtrykte,hensigt som diverse Rettroende muslimer lægger for dagen angående de lande og disses oprindelige befolkninger, som i sin tid modtog samme muslimer eller deres bedste-/forældrer som flygtninge/imigranter.

  Men naturligvis DEN sandhed bliver omskrevet til noget andet end det den faktisk er, at det drejer sig om Jihad og gennem denne en gradvis annektering af modtagerlandene.

  Som Rettroende muslim kan man jo næsten nøjes med at læne sig tilbage og afvente den demografiske ændring som virker støt og roligt for Islams sag.

  Vi selv, for ganske manges vedkommende, gentager åbenlyst 30 érnes fejltagelser.

  Kommentar by vivi andersen — 30. april 2006 @ 07:35

 7. Hvordan kan det være “multikultur” når det ikke handler om en ligestilling af *alle* kulturer men snarere om en ensrettet promovering af Islam ?

  Man undres.

  Kommentar by DaLi — 30. april 2006 @ 12:02

 8. Om Per Clausen – meget sigende skal der en fra Enhedslisten til at sige det så klart. Han og andre på venstrefløjen rager klart op i horisonten over typer som Ellemann og Lars Kolind og DI.

  Shame on you.

  I Sverige har andre muslimske organisationer vendt sig mod særrettigehder for muslimer – et af de mest absurde forslag var rentefri lån til moskeer.

  Hvornår kræver AWP her i Danmark ændring af skattelovgivningen, således at den skattemæssige rentefradragsret for renter også kommer til at gælde ‘konservative muslimers’ betalinger for lån?

  Kommentar by Christian — 30. april 2006 @ 13:03

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper