11. marts 2012

English Defence League – Formålserklæring på dansk: “Sharia er en klar trussel mod vores demokrati.”

En ven har oversat English Defence Leagues officielle ‘Mission statement‘. Det er det som Århus Byråd (herunder DF’s Jette Skive og Lars Skov) ser som udtryk for et modbydeligt ekstremistisk menneskesyn, og grunden til at militante venstreradikale har aflyst deres årlige tur til Lübeck, for at kunne bekæmpe fysisk.

Formålserklæring for EDL

(1) MENNESKERETTIGHEDER
Beskyttelse og Fremme af Menneskeskerettighederne

English Defence League (EDL) er en menneskeretsorganisationer grundlagt som følge af en lille gruppe muslimske ekstremister og deres chokerende handlinger. Ved en velkomstparade i Luton hånede de åbent de soldater, der modigt havde sat deres liv på spil for vores land, uden at det fik konsekvenser. Selvom disse handlinger åbenlyst kom fra en lille gruppe, er det vores overbevisning at de afspejler andre former for religiøst inspireret intolerance og barbari, der trives i visse muslimske kredse i Storbritannien. Denne intolerance udtrykker sig også i nedsættende holdninger til og undertrykkelse af kvinder, mishandling af små børn, de såkaldte ‘æresdrab’, homofobi, antisemitisme, og vedvarende opbakning til dem, der er ansvarlige for terrorhandlinger.

Idet vi afviser den ubegrundede antagelse at alle muslimer medvirker til eller på anden måde er ansvarlig for disse forbrydelser, må vi ikke være bange for at tale åbent om disse problemer. Det er grunden til at EDL fortsætter sit arbejde for at beskytte menneskets umistelige rettigheder overfor radikal islamisk indflydelse på ikke-muslimers liv.

Vi er opmærksomme på, at muslimer regelmæssigt er de vigtigste ofre for nogle islamiske traditioner og vaner. Regeringen burde beskytte individuelle menneskerettigheder, også for britiske muslimer. Den burde sikre retten til frit at kritisere islamisk ortodoksi, udfordre islamiske ledere uden at skulle frygte hævn, sikre reel lighed for loven, herunder lige ret for muslimske kvinder, og sikre retten til at forlade islam, om de ønsker det, uden at skulle frygte for konsekvenserne.

Britiske muslimer burde have frihed og sikkerhed til at ønske en reformation af deres religion, så den kan moderniseres og blive mere relevant i en moderne verden og udviser mere respekt for andre grupper i samfundet. Det er vigtigt at muslimer fuldstændigt afviser de personer, der mener at islam skal anvendes i sin ‘oprindelige’ from fra det 7. århundrede, for disse fortolkninger af islam er den diametrale modsætning til vestligt demokrati. I sidste ende må det være britiske muslimers ansvar at løse problemerne der skæmmere deres religion og opnå ikke mindre end en islamisk reformation. Derfor bør vi gøre alt hvad vi kan for at styrke dem, der er villige til at løfte denne opgave. Vi må også sikre at de ikke behøver frygte repressalier fra dem, der bruger fortolkninger fra det 7. århundrede prøver at påtvinge dem Sharia.

EDL opfordrer regeringen til at ophæve alle love der forhindrer ægte ytringsfrihed, for ytringsfrihed er vital for at stoppe de menneskeretskrænkelser, der viser sig i islamiske kredse.

Vi mener, at fortalerne for radikal islam har magten over de britiske muslimer. De radikale dominerer muslimske organisationer, er nøglepersoner i britiske moskeer, og øger stadig deres indflydelse. Radikal islam holder britiske muslimer isoleret i frygt, især de kvinder, der indkapsles i burkaer. De radikale elementer misrepræsenterer muslimernes synspunkter, knægter ytringsfriheden og indoktrinerer deres børn, mens de løbende diskrediterer muslimer, der ønsker fredelig sameksistens med andre briter.

(2) DEMOKRATI OG RETSSTAT:
Forsvar for demokrati og retsstat via modstand mod Sharia

Den Europæiske Menneskeretsdomstol har fastslået, at sharia er uforenelig med grundlæggende demokratiske principper. På trods af dette er der stadig mange, der er villige til at tilpasse sig sharias normer, og som tror at sharia kan fungere parallelt med vores egne traditioner og skikke. Realiteten er, at sharia ikke kan være andet end et komplet alternativ til vores nuværende lovmæssige, politiske og sociale systemer. Sharia er en revolution som vores land ikke ønsker og må afvise. Sharia er en klar trussel mod vores demokrati.
Islamiske domstole, det urimelige krav om mere respekt for islam, og den diskrete udbredelse af halal kød i madindustrien er eksempler på at sharia allerede trænger ind i vores liv. Utilfredsheden med dette er stigende, og kan skabe farlige splittelser i samfundet, hvis der ikke gøres noget ved det. Britiske domstoles suverænitet skal opretholdes og forsvares, rimelig kritik af religiøse og politiske ideologier må være tilladt, og forbrugere har ret til den oplysning, der er nødvendig for at undgå halalprodukter.

Restauranter og fastfood kæder med halal på menuen bør også tilbyde ikke-halal alternativer, for at vise respekt for andre menneskers religion og skikke og for at imødegå bekymringer om dyrevelfærd i forbindelse med rituelle slagtninger. Ingen skal bringes til at bruge halalprodukter uden deres viden, derfor skal de altid mærkes – i supermarkeder, restauranter, skoler og hospitaler – overalt hvor de bruges. Frit valg i disse sager er en grundlæggende ret for alle, ikke blot for det muslimske samfund.

Sharia loven opsætter et grundlæggende skel mellem muslimer og ikke-muslimer, en uretfærdig form for apartheid som EDL aldrig vil tillade at slå rod i vores land. EDL vil derfor være imod enhver form for eftergivenhed overfor sharia, og vil aktivt arbejde for at fjerne de sharia-reguleringer, der allerede findes og bliver håndhævet i vores samfund.

(3) OFFENTLIG UDDANNELSE:
Hvordan man sikrer offentligheden et balanceret billede af islam

Offentlig uddannelse er et centralt punkt i EDL’s mission. Det britiske politiske og medie establishment har længe arbejdet for at fremvise et fejlagtigt billede af islam som harmløs, hvilket kun er i beslutningstagernes interesse, ikke befolknings. Det har fungeret som en barriere overfor velbegrundede politiske løsninger og har gjort det umuligt at finde løsninger på konkrete problemer i samfundet. Ved at forfølge denne destruktive politik har regeringen i realiteten gjort sig til en propagandagren for det Muslimske Broderskab. Uanset om den er opmærksom på eller uvidende om de problemer, regeringen har skabt for sig selv, har den indtil videre ikke indrømmet sine fejltagelser ærligt.

Vi vil fortsat arbejde for at oplyse offentligheden og sikre at alle aspekter af islam, der kan have betydning for vores samfund, bliver debatteret åbent og ærligt. Dæmonisering af muslimer eller af islamkritikere bidrager ikke konstruktivt til debatten. Vi tror på at en grundig undersøgelse af alle fakta er nødvendig for at samfundet kan styres på en effektiv og human måde. Hvis der findes aspekter i den muslimske tradition der fremmer radikale islamister og kriminelle er det nødvendigt at imødegå dem uden at skulle frygte beskyldninger om ‘racisme’, ‘xenofobi’, eller det vildledende begreb ‘Islamofobi’.

Offentligheden skal have adgang til et realistik billede af islam uden skønmaleri, med henblik på at sikre at beslutningstagere kan holdes ansvarlige for deres valg, valg der påvirker den nationale harmoni og sikkerhed.

EDL arbejder for at fremme forståelsen af islam og følgerne for ikke-muslimer, der er tvunget til at leve i dets nærhed. Islam er ikke blot et religiøst system, det er også en politisk og social ideologi, der har til hensigt at dominere over alle ikke-troende og indføre et barsk lovsystem, der afviser demokratisk ansvarlighed og menneskerettigheder. Islam som politisk system er imod alt hvad vi holder af i det britiske liberale demokrati, og det er nødt til at ændre sig for at blive foreneligt med verdslige, liberale idealer og love, samt for at bidrage til social harmoni i stedet for at skabe spændinger.

(4) RESPEKT FOR TRADITIONER:
Fremme af engelsk kultur og traditioner med åbenhed overfor det bedste fra andre kulturer

EDL er af den overbevisning at engelsk kultur har ret til at eksistere og trives i England. Vi anerkender at kultur ikke er statisk, at ændringer i tidens løb er naturlige, og at andre kulturer bidrager på måder, der gør vores samlede kultur stærkere og mere levende. Men dette giver ikke beslutningstagerne ret til at undergrave vores kultur, eller at påtvinge englændere en ikke-engelsk kultur i deres eget land.

Mennesker der indvandrer til dette land må forventes at respektere vores kultur, landets love og dets traditioner, ikke at få deres egne kulturer fremmet af statslige institutioner. Det bedste fra deres kulturer vil naturligt blive integreret i vores, og vi vil alle være sammen om den forbedrede kultur, det giver. Ansvaret for at tilpasse sig og integreres må altid ligge på de fremmede kulturer. Hvis disse kulturer fremmer anti-demokratiske ideer og nægter at underkaste sig landets love, medfører det ikke at landet skal bøje sig for disse ideer under betegnelsen ‘kulturel sensitivitet’. Repræsentanter for landets lov må være i stand til at håndhæve loven grundigt uden fordomme eller frygt. For det er et grundlæggende princip i en retsstat at alle er lige for loven.

EDL er derfor interesseret i at arbejde med og blive støttet af mennesker af alle racer, trosretninger, politiske overbevisninger og enhver livsstil. Under EDL kan alle mennesker i England, uanset deres baggrund eller oprindelse, stå sammen i deres ønske om at standse udbredelse af islamisk lov til ikke-muslimer. For at sikre overlevelse af vores kultur og dens institutioner er EDL imod den snigende islamisering af vores land, for sammen med den islamiske religion kommer det politiske ønske om at indføre et udemokratisk alternativ til vores højt elskede livsstil. Dette alternativ er Sharia.

Vores soldater stiller hver dag deres liv på spil for at forsvare vors kultur og demokratiske livsstil. De afspejler også Englands diversitet, og er et strålende eksempel på hvad mennesker kan opnå sammen i fællesskab. EDL er derfor modstander af enhver nedværdigelse af vores mænd og kvinder i uniform, og vil arbejde for at indføre lovmæssige til beskyttelse af dem, der arbejder i disse vigtige institutioner, så de ikke skal udsættes for nedværdigelse og aggression inde i vort eget land.

(5) INTERNATIONALT PERSPEKTIV:
Arbejde i solidaritet med andre verden rundt

EDL er interesseret i at arbejde med andre, der deler vores værdier, uanset hvor i verden de befinder sig, og hvilken kulturel baggrund, de har. Det er vores opfattelse at kravet om indførelse af Sharia er globalt, og derfor bør imødegås både på globale og nationale planer, så kravet om Sharia bliver afvist overalt. Derfor har EDL et international perspektiv, både for at forbedre og styrke vores hjemlige arbejde og for at bidrage til den globale kamp mod islamisk intolerance overfor vestlige kulturer, skikke, religioner, politiske ideer, og love. Det er ikke længere tid til at tolerere intolerancen: Det er på tide at hele verden står sammen i fælles modstand mod den Globale Jihad.

Oploadet Kl. 14:38 af Kim Møller — Direkte link18 kommentarer

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/35144/trackback

18 Comments »

 1. Et meget fint program.

  Kommentar by Machiavelli — 11. marts 2012 @ 15:12

 2. Lotte Heise giver den fuld gas i søndagens JP Aarhus; til kamp mod fremmedhad.

  Det handler om nazismen, Martin Luther King, racer og endeligt så er der et konge-citat – noget i retning af; “at det handler om at nogen forsøger at skabe et fællesskab ved at sætte sig over andre”.
  Skrev kommunisten.

  Kommentar by Superman — 11. marts 2012 @ 15:16

 3. Hvor har vi Quisling borgmesteren i Aarhus i forhold til alt dette?
  Han har før gjort sig særdeles uheldigt bemærket, vil han fortsætte med det?

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 11. marts 2012 @ 16:18

 4. Ja, hvis der er nogen der har noget at indvende imod indholdet af EDL`s formålserklæring har de et problem med demokratiet.

  Umiddelbart ser jeg ikke noget der skulle forhindre at jeg søgte medlemskab, udover det faktum at der er tusindvis af menneskerettigheds foreninger i omløb i samfundet. Det underlige er blot at ingen af disse har noget at indvende mod islam på trods af islams åbenlyse anti-humanistiske fremtoning som EDL så rigtigt gør opmærksomt på.

  Kommentar by Santor — 11. marts 2012 @ 17:47

 5. Her er et bud på hvordan mediedækningen af demonstrationen i Århus vil forløbe:

  Det store flertal af deltagere vil overhovedet ikke svare til det hysterisk fremmanede billede af “hooligans”. Der vil være nogle stykker, dog, og dem vil man eksponere uforholdsmæssigt. Man vil ikke anlægge den vinkel at fordi dette demonstrationstema er så upopulært og tabuiseret, vil der uundgåeligt komme nogle stykker fra den kedelige ende.

  Der vil ikke komme optøjer fra EDLs side. Man kan så i dækningen tilskrive dette det massive politiopbud. EDL sender formentlig folk der er veltalende og -argumenterende, og som ikke ligner “hooligans”. Dette vil medierne udlægge som taktisk list.

  Medierne vil overhovedet ikke forholde sig til det faktuelle belæg for EDLs eksistens – islams konsekvenser i Storbritannien. De vil gøre det de altid gør: Fokusere på onde mennesker der er imod uskyldige muslimer.

  Kan man ikke vinkle en historie ud fra de åbenlyst kedelige elementer man kan få øje på, vil man måske vælge denne vinkling: “Det var en ynkelig flok der lørdag havde taget opstilling i Mølleparken for at høre budskabet om de onde muslimer ….”.

  Jeg siger ikke, jeg siger bare … Det er én mulighed.

  Hvad der derimod ingen tvivl kan være om er at et evt. overraskende sobert indtryk af demonstrationen i Mølleparken ikke vil føre til selvransagelse hos medierne: Hvorfor havde vi ikke gjort vores research?; hvorfor antog og antog vi i stedet i lange baner?; hvorfor var vores vinkling og sprogbrug af de to fløje så frastødende manipulerende og medløberisk? Skulle vi måske holde op med at agere pr-bureau for multikulturen og blive rigtige journalister?

  Aldrig, aldrig, aldrig. Det vil ikke ske.

  Ligeledes er det helt sikkert at man ikke vil stille skarpt på det venstreekstreme bagland i Århus for Mangfoldighed (for Nogen). Man vil ikke fortælle om Sarah Bruuns SUF med deres voldsforherligende plakater osv.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 11. marts 2012 @ 18:09

 6. Vi skal have det samme glorværdige opgør med muslimerne, som Hvidsten Gruppen, Flammen og Citronen havde med Værnemagten, først da, kan vi se os selv i øjnene og sige: Dette er Danmark, alle der hader os og alt, hvad der er dansk, de skal nådesløst bekæmpes!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 11. marts 2012 @ 19:01

 7. Be there or be square som man kunne sige. “Desværre” sidder jeg til sabbat afslutningssmiddag hos svigermekanikken i Kerem Avraham d. 31 marts, og kan ikke bare lige tage til Århus. Men jeg håber at det går godt, og budskaberne kommer frem uden indblanding fra psykopaterne på venstrefløjen.

  Kommentar by Michael Jensen — 11. marts 2012 @ 20:42

 8. #5 Ja, det er set før i stil med det, som du fremfører. Blog evt. en sammenligning af din forudsigelse og den konkrete produkt fra medierne, hvis du har tid, på snaphanen. En (yderligere) demonstration af mediernes vulgære vinklinger er vejen frem, især da I (Snaphanen og Kim Møller) nu også nyder årvågenhed på f.eks. 180grader.dk, hvor sådanne smagsløse forvrængninger kunne være øjenåbnere. Små dråber, kan gøre øjnene godt, og giver ringe i vandet…når der nu er en oversat version af programmaterialet og den sobre udsendelse fra DR(!!!) omkring EDL, der postedes på snaphanen for en rum tid siden. En genopsamling af disse kunne være frugtbar?

  Kommentar by Progressiv Idiot — 11. marts 2012 @ 21:40

 9. Danish Defence League’s hjemeside er nede. Nogen der ved hvorfor?

  http://www.danishdefenceleague.dk/

  Kommentar by Hr. Snusk — 11. marts 2012 @ 21:48

 10. @ Lars Findsen På Crack

  Glimrende indlæg!

  Du burde allerede nu sende RITZAU en beskrivelse af mediedækningen.

  Kommentar by Erik — 11. marts 2012 @ 21:56

 11. Je synes det ville være relevant for vore medier at foreholde den Århusianske borgmester, det pågældende manifest og afkræve ham svar på hvad det helt nøjagtigt er i det han mener er så ekstremistisk. Men det sker jo nok desværre ikke. Århus Stiftstidende står – og har altid stået – på de venstreekstremes side. Derfor er både borgmesteren og resten af hyklerne i byrådet totalfredede. Jeg er unægtelig noget forundret over at DF’erne deltager i venstrefløjsarrangementet – det er faktisk skuffende. Jeg kan dog forestille mig at man fra venstreradikal side har truet dem og deres familie.

  Lotte Heise har bare benyttet anledningen til at udstille sin egen godhed – det er lidt pinagtigt selvfølgelig men helt forventeligt. I dagens JP “kronik” beskriver hun i kvalmende detalje hvorledes hendes egen godhed ikke bare er en tilfældigt tilegnet egenskab men fakstisk resultatet af generationers avl på gode gener og selvfølgelig en god skole – det er en slem omgang – men har man en stærk mave, bør man ulejlige sig med at læse det. Kronikken er ledsaget af et stort stemningsfuldt 2ww billede, muligvis af jøder der samles sammen formentlig til KZ lejrene ?.

  Kære Lotte Heise : Når du nu støtter sharia ved demonstrationen sammen med de andre tanketomme tosser er der alle chancer for at du – ligesom din “mega seje” mormor(suk) – kommer til at skjule jøder for at forhindre de bliver slået ihjel. For Lotte : når dine sharia venner kommer til er det præcis det der sker.

  Kommentar by Perh — 11. marts 2012 @ 22:04

 12. EDL bygger på et koncept, der skal bekæmpe multikulturalismen og den medfølgende sharia, mens de samtidig gør sig uangribelige overfor de racisme- og nazismebeskyldninger, der er en selvfølgelig del af enhver indvandrerkritsk debattørs’ virke. EDL har dog ikke gjort sig overvejelser om, hvem der har definitionsretten i indvandringsspørgsmål, og om hvordan de bruger den imod enhver kritiker.

  Det er vigtigt at have definitionsret, når man indgår i en diskussion. Har man ikke den, kan man komme til at stå i den ubehagelige situation, at man skal forholde sig til modstanderens argumenter, hvilket vil være et mareridt for enhver fortaler for multikulturaliseringen. Det er pressen, der på forhånd leverer definitionsretten til den ene af parterne på den andens bekostning, idet den er den eneste formidler af argumenterne til den brede befolkning. Det er pressens fortjeneste, at de indvandringsvenlige på forhånd bliver udstyret med en højere moral og et bedre menneskesyn end deres modpart, hvergang de går på banen.

  Dansk Folkeparti i Århus har derfor stået i et dilemma, da de blev bedt om at underskrive manifestet til kamp mod intolerance og ekstremisme. Nægtede de nemlig at underskrive, ville de positionere sig selv som havende et ubehageligt menneskesyn og en lav moral, hvilket er definitioner, som pressen på forhånd har lavet om indvandringskritikerne. Ingen indvandringskritiker ønsker at se sig selv fremstillet som umoralsk og intolerant i landsdækkende medier, og er derfor tilbøjelig til at hoppe med på tidsbølgen i håb om at det vil legitimere dem yderligere til senere at fremkomme med en sparsom kritik af f.eks. tørklæder og andre religiøse symboler (deriblandt det kristne kors) i retssale o.lign.

  Dansk Folkeparti’s fadæse i denne sag er dog, at de ikke har krævet, at byrådets manifest kom til at omfatte ALLE politiske ekstremister, heriblandt også venstrefløjens, som nyligt har bevist, at de med vold er rede til at forhindre andre mennesker deres forsamlingsfrihed. Det ville sandelig have klædt Dansk Folkeparti, hvis de havde stillet dette krav, idet deres partileder i flere omgange har været udsat for korporlig magtanvendelse fra venstrefløjens side. Men ikke en lyd, og Dansk Folkeparti kommer nu til at bakke op om en ensidig protest imod den nationale fløj, hvis voldsanvendelse er for intet at regne i forhold til venstrefløjens.

  Kommentar by Arne Torp — 11. marts 2012 @ 22:13

 13. Tv-interview med EDLs Tommy Robinson:

  Tommy Robinson: Excerpts from the CAN Interview

  h t t p://gatesofvienna.blogspot.com/2012/03/tommy-robinson-excerpts-from-can.html

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 11. marts 2012 @ 22:17

 14. Jeg syntes EDL’s Tommy Robinson er et rigtigt godt stykke mandfolk, det kan man bestemt ikke sige om dhimmie mandslingen aaaarghus borgmestren heller ikke den tidligere wammle dhimmie aaarghus borgmester.

  Kommentar by li (islamonausea lidende) — 12. marts 2012 @ 15:53

 15. @Arne Torp og at tænke sig at DF er eneste bolværk imod hæmningsløs og hjernedød indvandring.
  Det ser satme skidt ud for DK. Danskerne bekymrer sig tydeligvis ikke nok om indvandring og indvandrere og efterkommere til at stemme DF nok.

  Istedet for stormede Enhedslisten frem ved sidste valg, så man er åbenbart villig til at sælge DK ud, og smadre det fuldstændigt, blot man er anstændig og har et godt og fair menneskesyn. Så til helvede med resultatet, fordi intentionerne var jo gode ik?

  Df har på overfladen været kritiske, men når alt kommer til at alt har det skulle vægtes imod regeringsmagten, og V og C´s vigtigste partner, og så må man give køb på principper og bløde op på nogle centrale punkter.

  Imens bliver Danmark mere og mere islamiseret, men man kan ikke bekæmpe denne udvikling, samtidig med at man vil beholde en chance for at regere Danmark.

  Skaden er sket, indvandring har allerede koloniseret dele af Danmark, og det centrale punkt har man ikke kunne adressere fra DF´s side. Man har taget fat i at stoppe strømmen til DK, men skaden er allerede sket. De er allerede så mange og bliver flere og flere, og mig bekendt har DF ikke forsøgt at stoppe det.

  Sagt på en anden måde, danskerne vil have Danmark islamiseret og vil ikke gøre hvad der skal til, og DF har intet andet valg end at følge vælgerne.

  Kommentar by Endnu en vantro — 12. marts 2012 @ 22:37

 16. God folkeoplysning at oversætte formålserklæringen. Mange bække små..

  Må demonstrationen i Aarhus forløbe fredeligt. Mange bække små..

  Kommentar by Liva — 13. marts 2012 @ 07:06

 17. […] konkret i form af angrebet på VU-mødet 6. marts og som forberedelse til sammenstød med EDL i Aarhus 31. […]

  Pingback by Åben debat om politisk vold | Grundlovsnyt — 26. marts 2012 @ 21:30

 18. […] har en formålserklæring på fem punkter, der kan læses i dansk oversættelse her. Hovedpunkterne […]

  Pingback by Antifa i stedfortræderkrig for islam | Grundlovsnyt — 10. april 2012 @ 12:34

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper