5. juni 2006

Mere fra DRs interne debat om Asmaas ansættelse – Schøler Kjær, Rahbek, Notkin og Fugl

Da Adam og Asmaa-debatten for et par måneder siden kulminerede skabte Moskva-korrespondenten Poul F. Hansen harme blandt kollegeer, ved på DRs interne debat at udtrykke sin manglende sympati for islamisme – og Asmaas tørklæde. Debatten fortsatte – her er de efterfølgende indlæg, der inkluderer mere lyrik fra Schøler Kjær, Rahbek, Notkin og en apologetisk perle fra Mette Fugl.

7. april 2006
Kom nu ud af busken, Asmaa!
Kære Helle
For nylig blev den britiske historiker David Irving idømt tre års fængsel i Østrig for sine ti år gamle udtalelser om, at jødeudryddelserne under Nazitiden aldrig havde fundet sted. Der er nemlig både i Tyskland og Østrig love, der gør dette strafbart. Det er efter min mening problematisk med sindelagslove, men det har de to lande fundet nødvendigt p.g.a. deres fortid. I modsætning til Tyskland er nazistisk propaganda ikke strafbart i Danmark, hvilket nynazisterne da også benytter sig af i høj grad. Men i Danmark er nazisterne marginaliseret i den grad, at de allerfleste danskere kun har et skævt smil til overs for “de ynkelige stakler”! Er du ikke enig i det? Men hvis islamisk fundamentalisme får fat i en stor del af de danske muslimer, så udgør det efter min mening en fare mod hele vores samfund. Det er derfor, at jeg føler mig tvunget til at blive ved, selvom jeg godt kan indse, at jeg nok skader mit eget image ved at fremstå som både stædig og intolerant.

Hvis jeg, som bærer af en luttersk/kristen kultur, blev spurgt om min holdning til den nazistiske ideologi, så ville jeg ikke have noget som helst problem med at lægge kilometervis afstand til dem. Jeg hader og afskyr den nazistiske ideologi og den måde, det kom til udtryk i det Tredje Riges racepolitik. Sådan! Må jeg nu have lov til at afkræve en anden dansker, en kollega, hendes holdning til uhyrligheder, som er udført i hendes religions navn?

Lige en ting til sidst: Jeg har ikke – som visse kvindeorganisationer – villet dømme Asmaa på forhånd, kun på hendes tørklæde. Det var for mig en måde at vise respekt for hende: at det her ikke handler om hendes tørklæde, men om hendes holdninger. Asmaa har alligevel valgt at tie. Hvorfor? Du er ansat til at stå for et debatprogram, men skyr selv debatten. Skammer du dig over konsekvenserne af sine holdninger? Kom nu ud af busken, Asmaa!
 
Med venlig hilsen
Poul F. Hansen

 

7. april 2006
Hvor går grænsen for hvad vi har ret til at vide?
Kære Poul
For nu først og fremmest at svare på dit direkte spørgsmål: Helt personligt deler jeg din holdning i de konkrete tilfælde, du stiller op. Men på det principielle plan er jeg mere i tvivl. Hvor går så egentlig grænsen? I mine øjne siger du dermed indirekte, at vi har ret til at vide, hvad hver enkelt tror på og går ind for, så der kan tages konkret stilling til, om personen kan have lov til at formidle en bestemt type stof eller forvalte en bestemt type stilling.
Og så er jeg nu lidt forvirret. I et af dine tidligere indlæg henviser du til sharia som af Gud givet og mejslet i sten uden mulighed for fortolkning. Og nu er fundamentalisme pludselig et politisk fænomen? Jeg er for så vidt ikke uenig, men et politisk fænomen er vel altid genstand for fortolkning.

Det glæder mig, at du nu har blødt din retorik en smule op. Som det også har været fremført i denne debat – og bl.a. også af den egyptiske Stormufti, citeret i Politiken onsdag – sharia (og i øvrigt alle andre lovkomplekser, inkl. de danske) er til evig tid genstand for fortolkning. Det er jo derfor vi har domstole. Hvis love var helt umisforståelige, ville en retssag aldrig give mening, da man jo blot kunne læse sig til udfaldet i lovteksten.
Men sådan forholder det sig jo netop ikke. Og derfor holder dit tidligere sort/hvide billede af sharia som et enten/eller heller ikke. Hverken islam, kristendom, jødedom, buddhisme eller noget som helst andet tros- eller politisk system er en entydig ting. Fx sætter antiterror-lovgivning i højere og højere grad de demokratiske frihedsrettigheder under pres. Men kan vi undvære dem? Her bliver man nødt til at tolke på den demokratiske ideologi, og jeg synes personligt, at det er uhyggeligt svært at se, hvor grænsen kan trækkes.

Derfor mener jeg: Sharia er ikke kun én ting og ikke i sig selv lig med fundamentalisme. Men fundamentalister – det være sig muslimer, kristne, jøder, liberalister, kommunister etc.  – er for mig altid en farlig sag. Fordi en fundamentalist – som jeg forstår ordet – ikke mener, at der kan være plads til andre opfattelser, og at fundamentalisten mener sig berettiget til at stille sig over et demokratisk system, hvis det er midlet for at nå et højere mål.

Jeg mener, at det spørgsmål, du bedre kunne have stillet til Asmaa var: Hvis hun går ind for sharia, hvordan forstår hun det så? Jeg har endnu ikke hørt Helles indslag fra december, og det kan jo være, at Asmaa her giver svaret. Bundlinjen for mig er, at demokratiet fordrer en dialog, der fremmer en nuanceret forståelse af vores medmenneskers holdninger. At male tingene op i sort og hvidt har en fundamentalistisk karakter, jeg ikke bryder mig om (jeg vil her understrege, at dele af mit forrige indlæg var et forsøg på at illustrere uhyrligheden i at trække tingene skarpt op).

Med venlig hilsen
Klaus Lynbech

 

7. april 2006
Vi har brug for at blive klogere på sharia
Kære Klaus
Jeg blev meget glad, da jeg for lidt siden læste dit indlæg, fordi det gav mig en forhåbning om, at vi kan få en dialog i stedet for en mudderkastning. Jeg ville ønske at du havde ret: at sharia kan fortolkes. I et normalt, vestligt retssamfund er proceduren den, at domstolspraksis forandres gradvis i overensstemmelse med folkestemningen, og så ændres loven. Vores love – selv Grundloven – er blevet justeret løbende. Men hvis man nu ikke har mulighed for at ændre loven, fordi den er skrevet af Gud, hugget i sten, så fungerer den proces ikke.

Tag det seneste eksempel med den afghanske mand, der var konverteret til kristendom. Afghanske domstole fraveg ikke et øjeblik fra sharia, som kræver, at han som vantro skal dræbes. Nej de sagde, at manden var sindssyg, og tillod at han flygtede ud af landet! Det ville have været en politisk katastrofe for præsident Hamid Karzai, hvis manden var blevet henrettet, men det var ikke muligt at få landets domstole til at overholde Afghanistans nye grundlov, som bl.a. taler om religionsfrihed. Derfor fandt man på en afghansk studehandel!

I 2006, i et land, som er blevet “befriet” af bl.a. danske soldater, og som vi bruger penge på at udvikle, er det altså sharia, der gælder, og det er kun, hvis det bliver for ubekvemt, at man kan finde “løsninger”. Er det den slags tilstande, vi ønsker i Danmark? Går imam Pedersen og Asmaa ind for sharia? Ja eller nej! Hvor svært kan det være at svare på? Pedersen forsøgte at gemme sig bag sin “manglende juridiske uddannelse”, selvom han som imam i en islamisk sammenhæng netop er en af dem, man henviser til som skriftkloge!

Jeg ville også ønske at andre DR-medarbejdere, som måske har mere direkte viden om islam, ville komme på banen i denne diskussion. Så kan vi alle blive klogere!
Med venlig hilsen
Poul F. Hansen

 

7. april 2006
Sindelagskontrol
Det var dog en absurd og indædt debat, som Poul F. Hansen fra Rusland har kastet sig ud i. Mens du venter på Asmaa’s svar, kunne du bruge tiden til at sætte dig lidt ind i hvad sharia egentlig er. Det kunne bl.a. fortælle dig, at det er meget andet end de afskyelige hudud-straffe, som Abdul Wahid Pedersen ikke kunne tage sig sammen til utvetydigt at forkaste. Som en anden af deltagerne i debatten synes jeg, at Asmaa skal vurderes på sit arbejde, in casu rollen som studievært, og det skulle jo gerne være gæsten – og ikke værterne – der er hovedperson.

Personligt synes jeg, at det var befriende at møde to afslappede værter, der lod gæsterne tale ud. Vi slap for det hysteriske toneleje og den skabelonagtige gestik, som Deadlines værter ellers oplæres i. Jeg er hverken enig med Karen Jespersen eller Abdul Wahid Pedersen, men roen i studiet gjorde det muligt for mig, at høre hvad de rent faktisk sagde. Det vil sige, at der var tid og plads til, at man kunne få nuancer med, så vi kom væk fra det sort-hvide billede, vi elsker at dyrke af hinanden.

Nogen har efterlyst kritisk journalistik. Men det er efter min mening en undervurdering af seerne. Mon ikke det var tydeligt for alle, at der var spørgsmål, der ikke blev svaret klart på – der findes dog også spørgsmål, som ikke kan besvares klart. Ofte bliver kritisk journalistik udelukkende brugt til profilering af værten, som viser, at han eller hun tør stille det samme spørgsmål mange gange – uden at få svar.

Hvis jeg havde haft plads i serien ”Den menneskelige psyke”, ville jeg lave en udsendelse om, hvorfor et tørklæde i den grad kan bringe sindet i kog, ikke mindst hos danske kvinder, for det spørgsmål, synes jeg efterhånden, er meget mere interessant, end hvorfor nogle muslimske kvinder vælger at gå med tørklæde.
Birgitte Rahbek, DR-kultur

7. april 2006
Hansens inkvisition
Jeg har ansat Asmaa Abdol-Hamid uden at gennemføre en sindelagskontrol af hendes tro og overbevisninger. Jeg spørger heller ikke etnisk danske ansøgere om deres religiøse overbevisninger, om de er kødædere eller vegetarer, om de er for eller imod dødsstraf eller om deres holdninger til abort og monarkiet.Nysgerrighed er et fremragende journalistisk drivmiddel. Og jeg kan godt forstå, hvis Asmaa pirrer nysgerrigheden. Men Poul F. Hansen er ikke drevet af nysgerrighed. Han vil som en anden stor-inkvisitor afgøre, om hun er rettroende, og herefter bestemme om hun kan bestride et job i DR. Beklager. Det er ikke din opgave. Jeg har ansat Asmaa, fordi hun klarede sig gennem en almindelig ansættelsesprocedure med samtaler og skærmtests som den absolut bedste. Jeg ansatte hende, fordi hun har en unik viden og empatisk forståelse for tænkemåderne i forskellige muslimske miljøer. Jeg ansatte hende, fordi hun var at finde blandt modstanderne af Jyllands-Postens karikaturer, der som bekendt danner skillelinjen mellem programmets to værter. Og jeg ansatte hende, fordi hun er sjov at være i stue med.

Jeg har løbende læst hendes offentlige udtalelser. Og jeg har hørt hende udlægge sin holdning til forskellige religiøse spørgsmål gennem kollegialt samvær, på samme måde som jeg har lært Poul F’s madpræferencer at kende omme i kantinen.

I ansættelsesprocessen har vi med Chefredaktionen drøftet de signaler, vi sender ved at ansætte en vært med tørklæde. Vi har drøftet, hvilke konsekvenser tørklædet kunne have i forhold til programmets kommunikation. Vi har drøftet tørklædet i forhold til DRs dresscode. Og vi har drøftet, om Asmaas politiske engagement kunne forenes med denne konkrete funktion i DR. Ansættelsen er sket efter nøje overvejelser.

Asmaa har haft forrygende travlt med at passe sit nye og udfordrende arbejde. Hun er blevet belejret af verdenspressen. Hun er blevet passet op på gaden. Hun har ikke haft en rolig stund siden programmet er gået i luften. Og næste uge er hun bortrejst. Om Asmaa vil svare her på siden, bestemmer hun selv. Vi har ytringsfrihed – men ikke ytringspligt!

Med venlig hilsen
Arne Notkin, redaktionschef
Deadline DR2

 

7. april 2006
Jeg har stadig ikke fået svar
Kære Arne Notkin
Det var da godt, at du endelig kom på banen. Tak for det.
Men du skal ikke have tak for, at du igen søger at reducere problemet til et spørgsmål om tørklæde eller ikke tørklæde, noget som jeg ikke har nævnt, eller rettere har gentaget, at det ikke er det, det handler om for mig.

Og du skal heller ikke have tak for ikke at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sharia og den islamiske fundamentalisme er en politisk bevægelse, der udgør en trussel mod vores samfund.

Det vil jeg nu overlade til dem, der har fulgt med i debatten, at tænke over og debattere videre. Jeg takker og bukker og trækker mig tilbage. Og vil lige til allersidst sige, at det her ikke er rettet mod Asmaa som person men som politisk aktør, og jeg håber, at hun trods sin relativt unge alder er i stand til at se forskellen – jeg har ikke på nogen måde ønsket at drive en hetz mod hende personligt. Men jeg har i allerhøjeste grad noget mod de kræfter, der bruger religionen for at søge at fremme deres politiske mål!

Og til aller-aller-sidst må jeg konstatere, at jeg stadig ikke har fået svar på det spørgsmål, jeg stillede i mit første indlæg: hvad er Asmaas holdning til sharia?
Med venlig hilsen
Poul F. Hansen, Moskva

 

18. april 2006
Ros for civilcourage
Stor ros til Poul F. Hansen for alene at TURDE tage dette alvorlige emne op til debat i DRåben.

Jeg tilhører (desværre) gruppen af DR-ansatte, der af skræk for at blive påduttet ord som “en inkvisitorisk person med absurde og indædte holdninger” normalt ville holde mig tilbage i en sådan debat. Dog har jeg hørt og læst at mange af vore kunder (lyttere & seere) undrer sig lige så meget over studieværtens flirt med sharia, som du og jeg gør.

Er DR virkelig blevet så udflydende i sine grænser for normal moral og etik, at en person med påstået sympati for sharia kan tone frem som studievært på nationalt tv?
Jeg synes også, at et svar ville være på sin plads!
Gert Eilrich, DR-Syd

19. april 2006
Poul F.  har mod til at pege på sagens kerne
Det er med stor beklagelse, jeg læser, at Poul F. Hansen har “trukket sig ud” af debatten om sharias plads i DR. Men inden da har han med sædvanligt skarpsind og mod formået at pege på sagens kerne: Kan DR, der ved lov er forpligtet på sine demokratiske værdier, lade sig bruge som platform for en totalitær ideologi? Ikke som led i et indslag, som journalistisk bearbejdet produkt, men helt uformidlet i skikkelse af en studievært, der ikke åbent, klart og umisforståeligt vil tage afstand fra det totalitære menneskesyn, der er nedlagt i muslimsk sharia.

Til Poul F. Hansens forsvar skal siges, at hans ønske om ikke længere at tage del i debatten er ganske forståelig på baggrund af “tonen,” han straks er blevet mødt med (jvf. Notkin, Rahbek, Schøler Kjær m.fl.). Disse angreb og denne hetz mod en person, der tør rejse de centrale spørgsmål, er beskæmmende for en institution, der er skabt til at fremme fri og fordomsfri debat – også om emner, der går tæt på enkeltpersoner.

For det gør dette emne, men samtidig – og heri ligger debattens store berettigelse – rækker den langt ud over den pågældende og berører principielle spørgsmål om DRs rolle i et samfund, hvor demokrati, det humanistiske menneskesyn og grundlæggende borgerrettigheder udfordres og benægtes ved en målrettet indsats fra fundamentalistiske muslimske kræfter.
Jan Jakob Floryan
ND-UDLAND

 

19. april 2006
Hellere dialog end grøftegraveri
Jeg finder studievært-med-tørklæde-debatten spændende og vigtig – ligesom Muhammed-konflikten, som den er udsprunget af – fordi den er udtryk for en konflikt om det, vi hver især finder vigtigt i tilværelsen: vores grundlæggende værdier. Netop derfor bliver jeg trist over, at debattørerne tilsyneladende står på hver side af en grøft, der bare bliver dybere. Alle bliver givetvis klogere på hinandens standpunkter, men ikke på hvorfor de har dem, og ej heller bliver de klogere på sig selv.

Vi kan ikke forhandle eller diskutere os til rette, når det gælder vores dybeste behov, så som identitet og frihed. Dialog er vejen frem. Dialog i betydningen at spørge, lytte og søge at forstå. Kun ved at søge bag om hinandens standpunkter og søge at forstå de interesser og behov, der ligger bag, kan vi komme nærmere nogle nye og kreative løsninger. Her gælder det ikke om at opgive eget standpunkt og lade sig overtale, men at afsøge det mulighedens rum, der indeholder tilfredsstillende løsninger for alle. Det kræver efter mine erfaringer en kommunikation, der baseres på gensidig respekt, nysgerrighed og evne og vilje til indlevelse, frem for fortolkning og fordømmelse.

En dybere beskrivelse af dette emne er at finde i et interview med professor i konfliktmægling, dr. jur. Vibeke Vindeløv i ugebrevet Mandag Morgen fra d. 27. februar: “Konfliktløsningsekspert: Fogh har ikke forstået dialogens væsen”, som jeg varmt vil anbefale. Det handler om Muhammed-konflikten og mere generelt om konfliktløsning og -mægling i konflikter om dybe kulturbårne værdier.

Med venlig hilsen
Lotte Boas
DR ØC Budget og Regnskab

 

20. april 2006
Fri os fra ofre og syndebukke i Asmaa-debatten
Kære Jan Jakob
Hold nu op! Der er ingen ofre for “tonen” i den debat, Poul F. har rejst om studieværters religiøse beklædning og den, jeg forsøgte at rejse om journalisters ret til at have religiøse og politiske meninger i fred for i stedet at blive vurderet på indholdet af vores arbejde. Jeg trak mig fra debatten før påske (troede jeg), og Poul F. har heller ikke selv fremstillet sig som et offer, da han trak sig. Det er vel naturligt, at man stopper på et tidspunkt. Så fri os for ofre, syndebukke og tudefjæs-problematikken her.

Til Lotte Boas – og Jan Jakob Floryan – vil jeg sige, at vi jo taler om to forskellige ting. Jeg anerkender ikke den præmis, at det overhovedet er relevant, at jeg eller andre programmedarbejdere i DR (incl. folk, der bærer, tørklæde, kors, ring i næsen eller bare ser mærkelige ud) skal erklære vores politisk/religiøse tilhørsforhold eller lægge afstand til dette og hint.

Til gengæld synes jeg, det samfundsmæssigt er meget relevant at diskutere fundamentalistiske muslimske kræfters rolle og indflydelse på det danske samfund. Det har bare ikke noget med Asmaa som studievært med tørklæde at gøre, og det er det, der er så forstemmende og så fordummende ved debatten – at nogen tilsyneladende tror, at alle religiøse muslimer med tørklæde er potentielle fundamentalister og måske det, der er værre.
Kærlig hilsen til jer allesammen,
Helle Schøler Kjær

 

20. april 2006
Jeg har ikke rejst debat om Asmaas tørklæde
Kære alle læsere af DRåbens debat
Jeg havde jo egentlig besluttet at trække mig, fordi jeg syntes, at jeg havde fået sagt det, jeg ville. Men Helle Schøler Kjær provokerer mig til at tage ordet igen:
“Hold nu op! Der er ingen ofre for “tonen” i den debat, Poul F. har rejst om studieværters religiøse beklædning.”
Hvis du går tilbage i debatten, vil du den 5. april finde følgende i mit andet indlæg i denne debat: “Kære Helle
Når jeg i mit indlæg ikke tager spørgsmålet om Asmaas tørklæde op – således som andre har gjort – så er det fordi, jeg mener det er en privat sag, selvom det er en politisk stillingtagen. Men vores samfund bygger på nogle grundlæggende principper …”

Jeg var, som jeg skrev til Arne Notkin, ked af, at mine “modstandere” i debatten hele tiden forsøgte at reducere det til et spørgsmål om tørklæde eller ej, hvor jeg forsøgte at se på det i et langt bredere og mere principielt perspektiv. Noget, som få af de andre debattører og heller ikke Arne Notkin eller Kenneth Plummer har villet.

Det er billigt i en debat at svare på de spørgsmål, som din opponent ikke har stillet (ikke også, Uffe Ellemann, der kanoniserede det som et princip for at omgås med pressen?) Men for mig handler det ikke om at vinde en debat, men at blive klogere – og her tænker jeg ikke kun, men også på mig selv!

Kære Helle. Jeg ved, at du er både intelligent og velmenende. Forsøg at forstå, hvorfor jeg rejste denne debat! Ikke for at genere Asmaa, men for at stå vagt om nogle principper, som er afgørende for, at jeg er stolt af at være dansker og dobbelt stolt af at arbejde i DR. Ikke for at nedgøre nogen, men for at forsvare noget, som jeg finder utroligt værdifuldt.

Med venlig hilsen
Poul F. Hansen

 

20. april 2006
Jeg er bange for glidebanen
Kære Poul F
Du har ret. Du henviste ikke til Asmaas tørklæde, men til et rygte, du havde hørt. Citat fra dit første indlæg: “Det er blevet rapporteret, at du går ind for sharia. Er det korrekt? Mener du, at sharia står over verdslige love?”

Og jeg kunne lige så godt i mit næstsidste indlæg have skrevet “..og det er det, der er så forstemmende og så fordummende ved debatten – at nogen tilsyneladende tror, at alle religiøse muslimer der går ind for en eller anden form for sharia (sædvaner, familieret- eller strafferet) med tørklæde er potentielle fundamentalister og måske det, der er værre”.

Men det er slet ikke det meget ringe oplysningsniveau, der er pointen i, at jeg går ind i debatten med dig. Det er den glidebane, jeg mener, skrækken for alskens fundamentalistisk og samfundsomstyrtende virksomhed, får dig ud på. Når du vurderer kolleger i DR, må du gøre det i forhold til indholdet i det, de producerer, og ikke i forhold til det, de ellers mener – heller ikke om sharia i nogen form. Det er klart, at hvis folk går og slår hinanden ned på gaden i en eller anden religions eller ideologis navn – eller dømmes for hustruvold for den sags skyld – så må DR vurdere, om der er et problem i at have folk ansat. Men det er holdninger, du taler om.

Og puha, man skal vare sig med at rose en jyde for at være intelligent og velmenende. Det kunne nemt opfattes som det modsatte…
Det her var så det sidste indlæg fra mig i denne debat.
Med venlige, kollegiale hilsner
Helle Schøler Kjær

 

1. juni 2006
Poul F.  og folkeoplysning og Vorherre til hest
Nu må ploven standse. Brat. DR står for folkeoplysning, skriver Poul F. Hansen. Jeg beder til, at der er en Gud et sted, der vil forhindre, at denne kollega får noget overordnet ansvar for folkets opdragelse. For selv om Poul så nydeligt henviser til tolerance som et nøgleord for DRs virksomhed, så bærer hans sort/hvid-kommentar “DR må ikke gøre islamisme legitimt”  i DRåben magasin 19. maj ikke ligefrem præg af, at han har forstået begrebet. Og hvorfor skal Holberg, Grundtvig, Kierkegaard, Hørup og Sløk nu finde sig i at blive stablet op på Pouls barrikade?

Jeg råber gerne med i det kor, der forlanger, at vi bekæmper terrorrister. Nej, jeg bryder mig ikke om fundamentalister. Heller ikke de selvsmagende herrer fra min barndoms indremissionske landskab, der forsøgte at bilde mig ind, at kortspil og dans er den direkte vej til Helvede. Men jeg vil ikke tage troen fra dem. Heller ikke forbyde dem ordet.
Det er rystende, grænsende til det fortvivlende, når Poul F. forlanger, at DR sætter hælene i over for det, han så tilsyneladende snedigt kalder ”politisk islam”. Tilsyneladende snedigt(!), fordi det alligevel fremgår med al tydelighed, at det er muslimerne som sådan, den er gal med.

Hvordan er vi nået dertil, at en kollega, der præsenterer sig som en del af flokken med folkeoplysning som stofområde, synger en hystadeskinger nationalsang som alibi for at begrænse muslimers adgang til arbejde, til mikrofonen, til debatten. Stå vagt! Skriver han oven i købet. Vorherre og alle hans spejdere til hest.
Kerneværdier. Lykke og velstand er ifølge Poul en slags danskhed, der ikke kan forenes med denne Muhammeds ideer, som Poul definerer dem.
Det er åbenbart farligt at forholde sig nuanceret nu om stunder. Altså her 250 år efter, at Danmark var et ret tilbagestående bondeland? Javel – der er tosser – også inden for islam – der prædiker livsvilkår, der byder mig imod.

Men at de findes i hjørner af hverdagen, kan aldrig legitimere alle disse skrækscenarier, når det gælder mennesker, hvis religion er islam. ”Some of my best friends …” må jeg tilstå.
Hvorfor bliver jeg så vred? Som Herbert Pundik engang sagde det som altid klogt: ”Jo mere legalt det bliver at tale ondt om folk, jo mere legalt bliver det i sidste ende at slå dem ihjel.” Vi kan måske blive enige om, at han ved, hvad han taler om.
Jeg har ikke læst historie på Poul F. niveau. Det er højt, får vi understreget. Men jeg ved da, at det er vås, når han skriver, at Tyrkiet er en af verdens største muslimske stater. Tyrkiet er en sekulær stat. Et muslimsk land – det er ikke helt det samme. (Sådan bare for troværdighedens skyld!)

Endelig: Asmaa er mig bekendt ikke en sød 24-årig pige. Hun er en voksen kvinde.

Mette Fugl

 

2. juni 2006
Poul F.: Jeg er rationel – ikke xenofobisk
Kære Mette, vil du godt i mine tekster belægge følgende påstande: ”… hystadeskinger nationalsang …” og ”Det er rystende, grænsende til det fortvivlende, når Poul F. forlanger, at DR sætter hælene i over for det, han så tilsyneladende snedigt kalder ”politisk islam”. Tilsyneladende snedigt(!), fordi det alligevel fremgår med al tydelighed, at det er muslimerne som sådan, den er gal med.”

Jeg har aldrig udtalt mig mod islam som religion, jeg har hverken mere eller mindre mod islam end mod andre religioner – inklusive den danske kristendom! Sådan her skrev jeg i et tidligere indlæg: ”Og lige til sidst: Det her handler ikke om religion og religionsfrihed. Islamisk fundamentalisme er ikke en religiøs trosretning. Det er en politisk bevægelse, og den skal behandles som sådan …”

Jeg har gennem mange år beskæftiget mig med politik, og når jeg skriver om islamisk fundamentalisme, så betegner jeg den som ”politisk islam”, og derfor så har det intet at gøre med de muslimer, som blot fredeligt beder deres bønner og udøver deres tro. Det berører kun dem, der mener, at de kan anvende islam og Muhammeds efterladenskaber som redskaber i deres kamp for jordisk, politisk magt.

Jeg bliver for øvrigt ikke fornærmet over din tone, selvom du gerne vil fremstille mig som en dansk romantiker med kolonihave, frikadeller og brun sovs i hovedet. For jeg ved selv, at jeg er internationalt orienteret, og at det ikke er angst for det fremmedartede, der har fremkaldt mine holdninger. Jeg har boet mange år i udlandet og ingen, der kender mig, vil kalde mig xenofobisk. Min stillingtagen bygger på viden og ikke på uvidenhed.

Angående at jeg beskrev Asmaa som en ”sød pige”, så har jeg undskyldt til hende direkte, men vil da gerne gentage det offentligt. Det var ikke ment nedsættende!
Med venlig hilsen
Poul F. Hansen

Thumbs up til Poul F. Hansen for ikke at lefle for Gyngemosens politiske korrekthed…

Oploadet Kl. 16:07 af Kim Møller — Direkte link34 kommentarer

34 Comments »

 1. “Men inden da har han med sædvanligt skarpsind og mod formået at pege på sagens kerne: Kan DR, der ved lov er forpligtet på sine demokratiske værdier, lade sig bruge som platform for en totalitær ideologi? Ikke som led i et indslag, som journalistisk bearbejdet produkt, men helt uformidlet i skikkelse af en studievært, der ikke åbent, klart og umisforståeligt vil tage afstand fra det totalitære menneskesyn, der er nedlagt i muslimsk sharia.”

  Jada – mon ikke der er adskillige kommunister rundt om i DR?

  Kommentar by Hodja — 5. juni 2006 @ 16:33

 2. Som sådan kunne man beundre Poul F Hansen for hans udholdenhed, men forfaldet til at forsikre om sin internationale indstilling of forkastelsen af alt der har med brun sovs og kolonihaver at gøre giver mig en ubehagelig smag i munden.

  Hvorfor er det, folk har set sig så sure på kolonihaverne?

  Henrik

  Kommentar by Henrik Krog — 5. juni 2006 @ 16:56

 3. –> 2

  Intet er bedre en god gang DANSK sommer, og DANSKE høkerbajere i kolonihavehuset. Ved stokroserne om eftermiddagen, og sidst på aftenen omkring kakkelbordet:-)

  Kommentar by Kim Møller — 5. juni 2006 @ 17:20

 4. Poul F. Hansen kan næppe have nogen strålende fremtid i DR med sådan nogle holdninger…..

  Kommentar by freshair — 5. juni 2006 @ 17:21

 5. Mette Fugls kommentar siger det hele:

  Jeg beder til, at der er en Gud et sted, der vil forhindre, at denne kollega får noget overordnet ansvar for folkets opdragelse.

  Mette Fugl har et temmeligt stalinistisk syn på medierne, hvor hun ser DRs journalister som en flok brave kommisærer der skal holde den utøjlede fåreflok af en befolkning i skak. Det er nok det syn på samfundet der gør at hun allierer sig med Asmaa, islamismen besidder præcis den samme skræk overfor menneskers rationalitet og egenrådighed som venstrefløjen.

  Kommentar by Tim — 5. juni 2006 @ 17:29

 6. 5 ja en enkelt stemme der er uenig og nogle få der næsten tør være det. “Nej det kan da ikke have på statspolitofonien”. der skal alle jo bare enige om at være fra midten af til mørkerødeste venstre.

  Vorherre til hest ja.

  Hvis jeg husker korrekt var Poul F Hansen også i sin tid ikke i stand til at skjule sin forargelse over det kombinerede genocidokrati og korruptokrati under Mobuto og Kabila.

  Kommentar by Thomas Bolding Hansen — 5. juni 2006 @ 17:56

 7. Ærgerligt man ikke kan blande sig på DRs forum, hvor har jeg dog lyst til at give den skrigeFugl svar på tiltale.

  Kommentar by Anders J. — 5. juni 2006 @ 18:31

 8. –> 2

  Jeg synes nu det er vigtigt at fastholde, at folk der er internationalt orienterede også er imod islamismen, hvorend den stikker sit grimme fjæs frem.

  –> Kim
  Igen tak for at få denne insider-debat ud i det åbne. Illustrerer på glimrende vis, hvor politiserende de kære journalister og DR-medarbejdere er og dermed DRs virke som tvangslicensfinansieret organisation.

  MVH
  Jakob

  Kommentar by Jakob — 5. juni 2006 @ 19:11

 9. Som tidligere medarbejder i DR og kan jeg desværre kun bekræfte, at den debat vi her ser er kendetegnende for al intern kommunikation om slige emner i DR regi.

  Den tone Mette Fugl lægger for dagen er meget almindelig.
  Det er ren hysteri. Jeg kan huske jeg drillede nogle kollegaer lidt, ved at sige: ”ahh men Anders Fogh og Bush – dem kan man da i det mindste hade. For slet ikke at tale om Pia som jo altid latterliggøres. Det er ok at hade dem ikke?” – det gjorde jeg aldrig igen. Man kan også gøre livet for besværligt for sig selv.

  De er hysteriske grænsede til rent had. Overall er der en manglende evne til at kunne forholde sig sobert og rationelt til emnet. Det bliver simpelthen ødelagt af en sammentømret forblændede ideologi.

  Hvis du vil være på DR skal du være en eftersnakker eller i det mindste være rede til at måtte overhøre meget.

  Man kunne spørge til kønsfordeling og racefordeling hos DR (Danmarks hvideste arbejdsplads), men man kunne også spørge lidt til om det er rimeligt at det fortrinsvis er venstreorienterede der skal have mulighed for at lave public service på masse medierne.

  Et er sikkert – den mand har lige stoppet sig engen karrierer i DR regi, for du kan ikke skrive som han gør og avancere.

  De er meget venstreorienterede på DR og så smider de om sig med penge. Aldrig har jeg været et sted hvor så mange taxa bonner blev skrevet ud til privat brug. Aldrig har jeg været et sted, hvor chefer kunne lave så store og million dyre fejl uden at der skete noget ved det.

  Jeg er blevet sortseer – skal jeg stave det for jer ;-)

  Kommentar by anon — 5. juni 2006 @ 19:12

 10. Gennem elektronmikroskopet kigger vi lige ned i kræftcellens indre, hvor et par svage hvide blodlegemer kæmper en ulige kamp.

  Det interessante er ikke kræftens væsen, men hvem der plantede den, og hvem der arbejder for, at den kan slå det Danske legeme ihjel.

  Hvornår vil vi begynde at interessere os for sygdommens årsag i stedet for dens symptomer? Hvornår vil vi søge en kur?

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 5. juni 2006 @ 20:32

 11. Hvis jeg må foretage en sammenligning, så er grunden til at jeg perosnligt skriver anonymt, for at kunne udtrykke mig lidt mindre seriøst end jeg er tvunget til, til hverdag. Når jeg skriver under mit eget navn er jeg nødt til at holde et højere niveau, da mine platheder ellers kunne falde tilbage på mig.

  Jeg noterer mig at de deltagende DR-medarbejdere ikke skriver anonymt.
  Hvis dét der skal forestille blomsten af den danske journaliststand, så kan det ikke undre at blogosfærens indflydelse vokser sig stadigt større. Vorherrebevares for en flok pattebørn.

  Kommentar by Qwerty Uiop — 5. juni 2006 @ 21:57

 12. Kuren skal nok komme…

  Mon Frankrig vil starte med Le Pen?

  Kommentar by Lisbeth — 5. juni 2006 @ 22:01

 13. Mens man lystigt trækker den ene spand pløret mudder efter den anden op af Mette Fugls uudtømmelige brønd af sindelagskontrol, dukker der pludselig en ikke uinteressant observation op. Har I bemærket hvordan Moskva-korrespondenterne typisk har en kende mere realitetssans end den horde af journalister, der, når de altså ikke render snotforvirret rundt i en telefonboks og leder efter deres røvhul, trætter det levende lort ud af hr. & fru. Danmark med studentikos bitcheri om hvordan verden BRUDE se ud? Samuel Rachlin, Leif Davidsen, Jan Jacob Florian, og nu også Poul F. Hansen, er alle udstyret med et befriende klarsyn, og alle har været en tur rundt om Det Russiske Hus.

  Forklaring KUNNE være, at når man har været i Sovjet/Rusland i et stykke tid – og det behøver såmænd ikke at være så længe endda…3 uger var fx. nok for mig – opdager man, hvor uendeligt kostbart det socialistiske eksperiment har været. Man opdager at socialisme, maoisme, kommunisme og islamisme, ikke er andet end vederstyggelig, menneskefjendsk, totalitarisme kamufleret som naivt – men kastrerende – pladder om solidaritet. Og med disse opdagelser kommer erkendelsen at Vesten, trods fejl og feljtagelser, alligevel ikke er jordens røvhul; at ingen endnu er kommet op med et brugbart alternativ til vores samfundsform, og at vi da slet ikke, som Berlusconi så ganske og upolitisk korrekt sagde, har noget som helst at lære fra en flok kameljockeyer, der synes mere og mere (rund)tossede over at toget kørte fra deres perron for sådan ca. 350 år siden.

  Med denne erkendelse falder hele præmissen for Mette Fugl kulturelle selvhad, og relativisering af værdibegreber, til jorden. Selvhadet, selvforagten, selvudslettelsen, giver kun mening hvis Vesten mere er defineret af Kong Leopold II, Mai Lai, og Hiroshima, end af demokrati, den videnskabelige metode, og kontrapunktisk musik. Kun i DEN kontekst giver det mening at flirte med kamufleret totalitarisme som et alternativ til Vestens fallerede model. Kun i den kontekst kan Cirkus Mette lokke kunder til et yderst velorkesteret show, hvor de sædvanlige mistænke tramper rundt i manegen og højrøvet erklærer, at tiden nu er kommet hvor Vesten må banke på Verdens dør, og bede om undskyld for alverdens ugerninger. Verden er fremtiden, Vesten er fortiden, og jo hurtigere vi erkender det, jo mindre smertefuld bliver assimileringen, eller, som selvpiskerne håber: den totale fortæring. Og har man ikke for alvor set uhyret i øjnene, og lugtet stanken fra Beelzebuls helvedeshunde – fx. i skikkelse af Det Fejlslagne Kommunistiske Eksperiment – kan Mette Fugls afslappet latterliggørelse af enhver bekymring over fremmarchen af endnu en totalitær ideologi, såmænd virke ganske tillokkende og charmerende.

  Poul F Hansen har endnu engang cementeret, at klarsynet ikke kommer fra bunden af en Haut-Brion 1983 på bagsædet af eurosocialisternes blankpolerede limousiner, men fra toppen af en 22 etagers betonblok i en af Moskvas utallige plørede og møgbeskidte forstæder.

  Kommentar by Mr. Brian — 6. juni 2006 @ 01:13

 14. Stor respekt for Poul F. Hansen og for de enkeltstående kolleger, der støttede, at emnet politisk islam overhovedet måtte tages op til kritik i (D)DR.

  (D)DR burde nedlægges, og det mindste, man som ansvarsbevidst borger kan gøre, er at undlade at betale til propagandastationen. Drop licensen, og gør det straks.

  Kommentar by Lama Q — 6. juni 2006 @ 08:30

 15. Tja og for at gøre dagen endnu mere elendig har vore håbløse politikkere netop gennemført dette såkaldte medieforlig.

  Hvor alle os uden tv men med PC også skal tvinges til at betale over 2000 kr om året til dette røde morads !

  Jeg håber bestemt at der er IT kyndig der laver en protest side, for hvorfor kunne de ikke bare bruge log-in ?

  Kommentar by whodares — 6. juni 2006 @ 11:32

 16. Den computerlicens, der skal skrabe endnu flere penge sammen til (D)DR, er ikke bare et modbydeligt, totalitært overgreb. Det er også et klart brud på det skattestop, som statsministeren ustandselig praler af.

  I Weekendavisen 1.6.06 påviser Frede Vestergaard, at det nye, borgerligt udtænkte statstyveri er i klar modstrid med principperne for skattestoppet. Citat fra F.V.s artikel:

  “SKATTESTOPPET har finansministeren og hans kollega skatteministeren heller ikke styr på. Det nye medieforlig forhøjer licensen og udvider den til at omfatte alle, der har en computer, selv om de ikke har et tv-apparat. Dermed indføres der brugerbetaling for en ny personkreds.

  Det er ikke nødvendigvis i strid med skattestoppet, for der er en undtagelsesbestemmelse. Men den er ikke opfyldt i dette tilfælde. For det hedder i regeringens notat om skattestoppets fortolkning fra 3. april 2002: »Som udgangspunkt skal to betingelser være opfyldt for at indføre brugerbetaling. 1. Provenuet fra den øgede brugerbetaling skal anvendes til sænkning af skatter eller afgifter. 2. Den øgede brugerbetaling skal vedrøre en service, hvor borgerne har frit valg.«

  Ingen af disse betingelser er opfyldt.”

  Kommentar by Lama Q — 6. juni 2006 @ 12:21

 17. #15 whodares;

  Klap hesten. Du skal betale licens hvis din PC’er har et indbygget TV-tuner kort, eller hvis du på anden måde er i stand til at modtage de luft- eller kabelbårne TV-signaler. Alt dette er selvsagt rimeligt nok.

  Du skal derimod IKKE betale medielicens hvis du blot har en almindelig PC med internetforbindelse. Det er beklageligt at de journalister, der med stor iver dækkede medieforliget, ikke var i stand til at klargøre DEN forskel.

  Kommentar by Mr. Brian — 6. juni 2006 @ 12:47

 18. Ups. Sorry.

  Jeg må chokeret konstatere at whodares desværre har ret. I medieforligets nuværende form skal man rent faktisk betale licens hvis man har en PC’er OG en internetforbindelse, hvilket jo i praksis gør det umuligt på lovlig vis at undgå licensen.

  Det virker faktisk en kende vanvittigt, og mon ikke der allerede nu er brave frihedskæmpere, der overvejer at prøve dette ved domstolene — hele vejen ned til Haag, that is?

  Men, ok, smart træk af DR at lægge deres shit ud på nettet. Den ros skal de trods alt ha’.

  PS: Kulturministeriet små-arrogante og totalitære svar på div. spørgsmål om medielicensen kan i øvrigt læses her: http://www.kum.dk/sw43421.asp

  Kommentar by Mr. Brian — 6. juni 2006 @ 13:49

 19. Gennem elektronmikroskopet kigger vi lige ned i kræftcellens indre, hvor et par svage hvide blodlegemer kæmper en ulige kamp.

  Det interessante er ikke kræftens væsen, men hvem der plantede den, og hvem der arbejder for, at den kan slå det Danske legeme ihjel.

  Hvornår vil vi begynde at interessere os for sygdommens årsag i stedet for dens symptomer? Hvornår vil vi søge en kur?

  Mvh. Børge.

  Bravo Børge drengen, nu er der jo ikke nogen hvide blodceller inde i en kræftcelle.

  Kommentar by mads — 6. juni 2006 @ 13:50

 20. @Mads.

  Det var søreme godt set.
  Tænk at du sådan lige spottede at Børge kom til at bytte rundt på kræftceller og blodceller.

  Men nu hvor du sådan har fået boostet din selvtillid, har du så noget at invende mod essensen af Børge’s indlæg, eller var det bare et af de sædvanlige “du er RACIST!” pseudo-argumenter, som vi af kedsommelig erfaring har lært at associere med venstrefløjen?

  Kommentar by Qwerty Uiop — 6. juni 2006 @ 14:06

 21. Tak skal du have QU.

  Men ret skal være ret: Jeg kom sørme til at skrive celle i stedet for knude, og det har selvfølgelig fuldstændig ødelagt mit billede. Så en særlig stor tak til Mads.

  Mvh. Børge.

  Kommentar by Børge — 6. juni 2006 @ 14:58

 22. Så skulle enhver tvivl om det dissensdræbende debatklima på DR internt imellem de kollegiale grupper af journalister vist være aflivet.

  Kommentar by DaLi — 6. juni 2006 @ 15:45

 23. Det er da et rent scoop det her, til lykke til Uriaspostens Sherlock Holmes.

  Alligevel er jeg lidt chokeret over at de her DR marxister blotter sig så meget, og udstiller deres xenofili så tydeligt. Jeg troede trods alt at man kamuflerede sine hangups lidt bedre.

  Det vil da være mærkeligt hvis ikke denne postering når “the old media” på et tidspunkt. Men måske er den også for pinligt for journaliststanden som helhed?

  Men trods al fremgang på vej til sandhederne og åbenbaringerne vil jeg give Børge ret i at vores mikroskoper endnu ikke slår til. Eller måske tør forskerne bare ikke offentliggøre deres resultater?

  Kommentar by Balder — 6. juni 2006 @ 16:46

 24. Endnu et godt eksempel på hvor ulækker DR er blevet.

  Ruth

  Kommentar by Ruth Sørensen — 6. juni 2006 @ 18:08

 25. Som sagt er der en der vil lave protestsiden (det er bestemt ikke fordi jeg ikke selv gider…..Jeg er bare for dum til det nymodens pjat :-) )
  Så bakker jeg op af hele mit hjerte, for mht frihedskæmperne der skulle kæmpe mod denne absurde ekstraskat for DR, tja så lader de vist vente på sig for nu har de ihvertfald et halvt år talt om denne løsning men jeg har ikke læst en eneste kritisk artikkel om det.

  Med skam må jeg konstatere at de eneste der er imod det blandt vore partier er EHL (og det fatter jeg ikke en bjælde af eftersom de modtager tonsvis af reklame via DR og især P1, men de har vel bare pr automatik stemt imod de borgerlige, uden at konsultere de andre røde partier) Alle andre partier klapper i deres små hænder.

  Som jeg ser det må og skal der protesteres over dette “forlig” da det er så urimeligt som noget kan være, som sagt kunne DR lave log-in ala TV2s sputnik, jeg mener hvor svært kan det være ?
  Ud over selvfølig det faktum at kunne folk frit fravælge den røde kanal havde de nok ikke mange kunder tilbage i butikken.

  Og jeg har endnu en bekymring (som selvfølig kan gå begge veje)i år 2010 skal politikkerne ingen indflydelse have mere på den røde, dvs vi har omkring 85% venstreorienterede journalister helt uden nogen til at dunke dem i hovedet.
  Og eftersom budgettet bliver rimeligt konstant via medieforliget forstået på den måde at stort set alle bliver tvunget til at betale for det om man gider glo på det eller ej, tvivler jeg på at en direktør slår i bordet over den røde journalistik.

  Vi ser jo allerede nu hvor MEGET (meget meget meget IRONISK) Plummer har fået ryddet op i det gammelkommunistiske juks, som han ellers proklamerede ved ankomsten at han ville.

  Så jeg siger….NU MÅ DANSKEN SGU REJSE SIG OG SLÅ I BORDET !
  (helst inden det er for sent)

  Kommentar by whodares — 6. juni 2006 @ 19:57

 26. Har lige mod sædvane set TV avisen, som selvfølgelig tog det nye medieforlig op, og havde naturligvis også inviteret en ekspert ind til at forgylde os uvidende seere med sin visdom. Ret kedeligt og foeudsigeligt, og jeg var ved at zappe væk da denne ekspert pludselig udtalte, at “det er BBC der er forbilledet” !!!

  Jeg troede ikke DR kunne blive værre, men i forhold til BBC er DR jo nærmest indbegrebet af seriøs og lødig journalistik. Der findes vel næppe i den vestlige noget mere politisk korrekt og dhimmificeret medie end BBC. Vi trænger virkelig til et oprør mod den tvungne licensbetaling. Som en anden debatør skrev i denne tråd:

  “NU MÅ DANSKEN SGU REJSE SIG OG SLÅ I BORDET !”

  Og det var Plummer som startede med at erklære, at nu skulle der renses ud. Vorherrebevares, ham har de sgu fået gjort “stueren” derude i gyngemosen.

  Mvh. JensH

  Kommentar by JensH — 6. juni 2006 @ 20:36

 27. Til de af jer, der efterlyser initiativer mod medielicensen, kan jeg fortælle, at der allerede er grøde i underverdenen med diverse protester og underskriftindsamlinger – desværre ret spage forsøg. Det bedst organiserede bud på en frihedskamp ligger imidlertid her:
  http://www.oldrup.eu/

  Kommentar by G. Christiansen — 6. juni 2006 @ 23:17

 28. Øv, nedtur: Ser netop nu at de er på vej til at lukke og slukke i nærmeste fremtid. Men andre har åbenbart taget tråden op:
  http://www.stopcomputerlicens.dk

  Kommentar by G. Christiansen — 6. juni 2006 @ 23:26

 29. De er nu noget morsomt at høre hvordan venstreradikale journalister ofte latterliggører Fox news for deres manglende journalistiske objektivitet. Man skal være mere ned almindeligt forblændet igennem sin egen hyper-selvretfærdige optik for ikke selv at kunne se, at (D)DR jo bare er et venstreorienteret Fox news. Man burde sætte alt ind på at pushe denne historie til de borgerlige medier og starte et ramaskrig. Det er jo en decideret afsløring det her.

  Kommentar by Jacques — 7. juni 2006 @ 10:52

 30. Det er jo for snævert at kæmpe mod computerlicens, og appellerer kun til en snæver yngre målgruppe. Strategien er forfejlet og bør naturligvis være fælles front mod DR: at kæmpe for alles mulighed for at fravælge DR.

  Kommentar by Kimporator — 7. juni 2006 @ 21:19

 31. -> 30

  Helt enig. Det bør være muligt for alle, at kunne fravælge DR, og dermed ikke betale licens til ‘Politiken-TV’

  Kommentar by JensH — 8. juni 2006 @ 11:01

 32. Jeg vidste godt Mette Fugl var venstre-orienteret, men ikke at hun er så rød! Hold da op et indlæg hun kom med. Arme dem der ikke deler hendes meninger.
  Hun BURDE være neutral i det job hun sidder i.

  Ud med Kenneth Plummer og ind med én der har hår på brystet.

  Og så burde danskere kun betale licens for de programmer de ser.
  Hvilket politisk parti går ind for det?

  Kommentar by Pleth — 13. august 2006 @ 16:00

 33. Poul F. Hansen er en sand folkehelt. Det er CHOKERENDE
  hvor fanatisk DRs medarbejdere bag kulisserne forsvarer
  Sharia! Det er fuldkommen vanvid! Vi må organisere os
  folkeligt og få væltet den indoktrineringsmaskine!

  Kommentar by Karl Martell — 18. august 2006 @ 02:27

 34. Gør op med den quasi-totalitære institution DR – drop licensen.

  Det har jeg gjort. Jeg ser alligevel ikke DRs lort.

  Kommentar by Peter — 1. november 2007 @ 12:52

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper