21. maj 2012

Den videnskabelige multikultur: “Integrationspolitik burde fokusere mere på at fremme.. forskelle fra os”

Karl Marx lancerede i 1800-tallet den videnskabelige socialisme, og meget af det der kommer fra kulturmarxisterne i dag, er pseudo-videnskabelige bortforklaringer af den virkelighed ingen kan ignorere på sigt. Fra Politiken – Indvandrere øger eksporten.

“Indvandrere belaster den danske statskasse, har vi ofte hørt. Men indvandrerne bidrager med en hidtil overset gevinst: øget eksport. Et kandidatspeciale fra Aarhus Universitet har for første gang kortlagt indvandringens effekt på udenrigshandlen.

For hver 12.000 personer, som slår sig ned i Danmark, øges eksporten med over to mia. kr. – dvs. 166.000 kr. per indvandrer.

… siger specialeforfatter Simon Weinberger. … Men når vi har et billede af indvandrere som en omkostning for samfundet, er det sværere at få de højtuddannede ind. Hvis man kunne vende billedet af indvandrere på hovedet, ville det derfor have en dobbelteffekt«, siger Simon Weinberger. …

Lektor Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet siger, at debatten om og håndteringen af indvandrere i Danmark indtil nu har forhindret et stort eksportpotentiale i at udfolde sig. … Migrationsforskeren siger, at dansk integrationspolitik burde fokusere mere på at fremme indvandrernes forskelle fra os frem for blindt at forsøge at fordanske dem.

»Hvis man laver initiativer, som fremmer ideen om potentialet i at være dansktyrker, kobler man sig som land tættere på Tyrkiets erhvervsinteresser. …«, siger Rezaei.”

(DR Online, 21. maj 2012: Indvandrere gavner eksporten)

“Den ofte hørte påstand om, at indvandrere belaster statskassen står for skud.”

Opdate. Ritzaus Bureau tog historien, og den er dermed i alle større medier. Afhandlingen kan downloades på AU.dk (106 sider), og selv hvis man tager den absurde rapport for pålydende, så holder historien ikke.

“It is noticed that import is influenced more by immigration than export is. The coefficient for import is approximately 150% greater than for export..” (s. 58)

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/37099/trackback

53 Comments »

 1. Jeg ser kun importvarer i deres butikker.

  Men udførsel af penge er vel også en slags eksport … Og den udførsel er omfattende, ligesom vi har set, at mange på overførselsindkomster, opholder sig et andet sted, end Danmark. Udlandstyrkere er uglesete i tyrkiet, fordi de får ejendomspriserne til at stige ved at opkøbe billig tyrkisk jord for hård, eksempelvis dansk, valuta.

  Det korte af det lange er, at skulle der være en “uset” eksport-gevinst – så er der på den anden side også en endnu større “uset” import-ulempe.

  Det véd vi allesammen godt. Tallene er i virkeligheden værre, end vi er villige til at se.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 21. maj 2012 @ 08:46

 2. Skal man le eller græde? Næh – det her er så vanvittigt, at man må finde noget andet at tænke på, for ikke at blive smittet af galskaben.

  Kommentar by Svend — 21. maj 2012 @ 08:50

 3. Men altså, påstanden er:

  Rydder man et stykke af den åbenbart rigelige danske jord og reserverer den til et lille Tyrkiet med tyrkisk national identitet, samt udstyrer den med købekraftig dansk valuta – så øger det eksporten frem for importen.

  Spændende.

  Nu mangler vi bare, at der bliver redegjort for den effekt.

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 21. maj 2012 @ 08:52

 4. End ikke “Prince” ryger de. De ryger “Marlborough” …

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 21. maj 2012 @ 08:53

 5. Der er intet i de artikler jeg kan finde om hvordan sammenhængen er beregnet. Spørgsmålet er, om ikke bare han har fundet en korrelation (samtidig med at indvandringen er øget er eksporten også øget), og så påstår at der også er kausation (at de to ting hænger sammen, og at det er invandringen der øger eksporten).

  Uanset, så giver det ingen mening at lade det stå alene – det er meget muligt at de øger eksporten med 166.000 pr mand, men hvor meget øger de IMporten med? Er de netto over- eller underskud?

  Det giver lige så meget mening som at sige at indvandrere er overskudsforretninger fordi de betaler skat, uden at gide se på hvor meget de koster i velfærdsydelser osv.

  Kommentar by Henrik — 21. maj 2012 @ 09:07

 6. Om de så lagde guldæg er vi bedst tjent med, at de bliver sendt hjem hvor de hører til.
  Til de usle lande de har fordærvet, ligesom de er ved at gøre ved Danmark.

  Kommentar by Viking — 21. maj 2012 @ 09:47

 7. Der går ikke en dag, hvor de akademiske tosser ikke forsøger at lave multikulturen om til et gode.

  Kommentar by Machiavelli — 21. maj 2012 @ 10:16

 8. Jer tror meget skal vendes på hoved, før den muhammedanske invasion bliver til noget positivt.
  Så hvis vi nu anvender samme forsknings metode som sikkert er anvendt her, så kan vi vende nogle bogstaver på hoved og drejer og vrider nogle andre og tilføjer nogle få bogstaver i det overstuderede simons efternavn, så kommer der til at stå MeinBedrager, så passer det hele bedre til virkeligheden.

  Dette kandidatspeciale minder meget om dukkebarnet anna Mæææ Allerdumest løsnings model til afskaffelse af muhammed ghettoerne, man skal bare kalde det noget andet…og gå rundt og bilde os selv ind, at ghettoer ikke eksistere og tale pænt, så bliver alting godt igen!
  Her skal vi kun tale om positive tal, men alle de negative tal ignoreres eller værre ikke medregnes, ergo er morli en sten….øh, så er muhammedaner invasionen en berigelse, sådan!

  Endnu et fjols som sikkert score karakteren 12 for sit politiske korrekte makværk, jeg har her mere lyst til at vende og vride karakteren lidt på hoved, så der kommer til at stå et mere realistisk retfærdigt -2.

  Kommentar by li (islamonausea lidende) — 21. maj 2012 @ 10:40

 9. Det forekommer mig tillige noget sært at en del af erhvervslivet skulle undgå det besvær og de fastlagte rammer for udfoldelsesmuligheder der normalt skildres som erhvervslivets vilkår, høje skatter, store udgifter på flere områder, er vel ikke forsvundet blot fordi indvandrere er indblandet…

  Kommentar by Peter Buch — 21. maj 2012 @ 10:55

 10. Slappe a´ – nu er det jo ikke kun tale om muslimer – men vel indvandere generelt og blandt dem er der jo en masse helt anderledes fornuftige arbejdsomme mennesker fra andre dele af verden – Og de bidrager antagelig stort til eksporten.

  Kommentar by Black Watch - Nemo Me Impune Lacessit — 21. maj 2012 @ 11:23

 11. Da antallet af storke faldt i Danmark, faldt antallet af børnefødlser tilsvarende. De to grafer følger hinanden. Konklusion: Det er hermed bevist, at det er storken der kommer med børnene.Vi må importere nogle flere storke.

  Kommentar by Margrethe — 21. maj 2012 @ 11:32

 12. Det lyder som en spændende løsning på landets økonomiske problemer.

  Er der en vaks persom med en lommeregner, som kan beregne Danmarks samlede overskud, hvis vi straks importerer 1 million tyrkere fra den der højslette I ved.

  Kommentar by Morten Dreyer — 21. maj 2012 @ 11:38

 13. Der jubles igennem på DDR og Dasbladet samarbejdsPolitiken. Løgnens karakter bliver mere og mere klar.
  Landets økonomiske deroute skyldes finanskrisen og ufinansierede skattelettelser til de rigeste. Ikke muhammedanernes belejring af landet, fordi det giver milliardoverskud.
  Hillemand, hvor er det nemt at være journalist. Man skal bare kopiere, hvad Ritzau og DDR skriver og tilsætte lidt yderligere sort snak og evt. et arkivbilled.

  Kommentar by Iznogut — 21. maj 2012 @ 11:43

 14. @10
  Ha ha ha ha, spon on.

  Den logik er sanktioneret af “forskere fra RUC” i stil med:
  Hvis arbejde er sundt – Giv det til de syge.

  Kommentar by Iznogut — 21. maj 2012 @ 11:48

 15. Hvordan har Japan kunnet eksportere til hele verden uden en masse kulturelt kompetente indvandrere? Og hvad med kinesernes eksport?

  Hvad er potentialet mht. eksport til Tyrkiet? Hvilke kontrakter har herboende tyrkere forhandlet på plads med derboende tyrkere? Hvorfor er der ikke nogen eksempler?

  Kommentar by BE — 21. maj 2012 @ 11:52

 16. http://pure.au.dk/portal-asb-student/da/studentprojects/immigrants-as-economic-integrators%28d928cf25-3c5a-4ec5-9dcd-31a03e5bc5f4%29.html

  Kommentar by Hodja — 21. maj 2012 @ 12:06

 17. Hvornår får vi den mere interessante forsker rapport, der regner lidt på hvor stort et overskud vi her i landet kunne få, hvis vi eksporterede alle muhammedaner ud af landet…

  Kommentar by li (islamonausea lidende) — 21. maj 2012 @ 12:11

 18. Der står ikke hvad det er for indvandrere. Det er sjældent at se den påstand at indvandrere vestlige indvandrere “belaster statskassen”. Det ligger implicit i den ukritiske rapportering af specialet at det er tyrkere der står for “eksporten”. Det understøttes af Shahamak Rezaei fra Roskilde Universitet, der skyder fra hoften med påstanden at »Hvis man laver initiativer, som fremmer ideen om potentialet i at være dansktyrker, kobler man sig som land tættere på Tyrkiets erhvervsinteresser.” Sådan. Belæg er der intet af i artiklerne. Måske er der tale om drømmeri, jeg ved det ikke.

  Det bliver særdeles interessant at se hvordan de studerende har kvantificeret at 12.000 indvandrere genererer en eksport på 2 mia. Jeg kender ikke nogen danskere der genererer en eksport på 166.000. Det viser sig således at det ikke er indvandrere fra eksempelvis Tyrkiet og Somalia, men mine etnisk danske kolleger og venner der er en belastning. Så det gælder bare om at få læst det speciale, så vi kan finde ud af hvad det er vi gør forkert.

  Kommentar by Sean — 21. maj 2012 @ 12:30

 19. Der var nogen tal fremme for et par år siden der fortalte at der i Danmark var ca 12.000 Irakiske statsborger på enten førtidspension , kontanthjælp eller dagpenge .

  Så vi kan da ihvertfald konkluderer at eksportgevinsten fra disse 12.000 er en rigtig dårlig forretning , eller på RUC´ske “eksportstøtte”.

  Måske det er Somalierne der rykker ? Eller måske palaraberne ?

  Kommentar by Aglet Xander — 21. maj 2012 @ 13:40

 20. Den gode mand med det gode budskab, Simon Weinberger, er sikker mand i Deadline på DR2 i aften (eller én af de kommende dage). Politiken-TV, altså Deadline, har altid den samme dagsorden som papirudgaven, og der kan næppe herske nogen tvivl om, at de på redaktionen nærmest er i ekstase over snart at kunne præsentere seerne for dette videnskabeligt uangribelige speciale.

  Kommentar by Jan Christensen — 21. maj 2012 @ 14:05

 21. Det bizarre er at man prøver på at lade den positive effekt af indvandring fra andre vestlige lande “smitte” af på indvandringen fra, specielt, islamiske land.

  Hvis man i stedet lavede en beregning på hvad indvandringen fra hvert enkelt land indtjente til Danmark ville billedet blive mere klart og ikke mindst ærligt.

  Kommentar by Santor — 21. maj 2012 @ 14:08

 22. Er disse “indvandrere” mon tyskere, svenskere, englændere, amerikanere og hollændere? Evt ansat i internationale virksomheder…?

  Kommentar by Frihed — 21. maj 2012 @ 14:30

 23. Iznogut.
  Undersøgelsen om indvandringens betydning for eksportstørrelsen pr. person omfatter vel alle indvandere uanset nationalitet, eller er den kun specifik på ikke-vestlige eller endnu mere pinpoint på “de rette troende” fra f.eks. Mellemøsten. To tredjedele af indvandringen kommer fra vestlige lande (skrives der i Politiken). Så kan logikken da godt være, at disse er med til at øge eksporten og andelen kan tages på deres “kappe”? Læs hvad Santor skriver – som jeg er enig i. Jeg tror til gengæld ikke på, at “de rette troende” bidrager med noget som denne undersøgelse viser/påstår. Tværtimod!

  Kommentar by Black Watch - Nemo Me Impune Lacessit — 21. maj 2012 @ 14:31

 24. Det nye her er, at man forsøger at indskrive det tolerance-bårne godhedsargument ind i det fri-liberale slavehandlerargument.
  En teori der kan forene højre-og-venstre-halalisme,
  desperation for argumenter, eller begge dele ?

  Kommentar by goth — 21. maj 2012 @ 14:55

 25. Jeg kan se at min flere timer gamle kommentar ikke er offentliggjort. Interessant.

  Kommentar by Sean — 21. maj 2012 @ 14:58

 26. Jeg kiggede lige i rapporten, som Hodja venligst lagde en link til. Med de gakkede teorier og de totalt afkoblede følgeslutninger, kunne kandidaten lige så godt have bevist at global kommunisme er fremragende og i tilgift giver en kraftig hårvækst.

  KU er et hul i jorden, og da især når den slags her kan godtages som andet end bevis på, hvor gakket det hele kan være. Man kan ikke bevise en skid med en lang række meget svagt forbundne følgeslutninger. Som jeg kunne se det i den halve times pause, jeg havde i arbejdet, så er han konklusion i virkeligheden et biprodukt, i forsøget på, at bevise noget helt andet.

  Al videnskabelig teoridannelse starter med at flere mennesker uafhængigt af hinanden siger: “Jamen det er jo egentlig logisk, at import af krigeriske svagtbegavede analfabeter til evig bistandshjælp, giver en kæmpe eksport af danske varer. – Det kan enhver idiot da indse. Lad os nu opbygge en skudsikker teori herfor.”

  Sådan er det ikke på gakkelakanstalten KU.

  Kommentar by Svend — 21. maj 2012 @ 15:03

 27. Sandheden er: Hvis Weinberger var kommet til den modsatte konklusion, så vil han ikke have fået nogen kandidat-grad endsige omtale i medierne. Det er en betimelig PK-konklusion, intet mindre. Det er sådan universiteterne fungerer i dag. Der produceres sq ikke viden, der produceres propaganda. Weinberger kan nu være først blandt ligemænd i øjnene, de stemmer alligevel allesammen radikalt og sværger til Floridas teser mens de forskanser sig i hvide velhaver-ghettoer i Nordsjælland og stikker vores skattekroner i lommen. Du får sq ingen karriere af at være kritisk over for multi-kulti, så skal du kæmpe i strid modvind a la Støvring, hvis universitetsskæbne da også er uvis.

  Men medierne er glade… Den kører sådan her i DR og på Politiken: “YES, økonom-studerende konkluderer indvandring er godt for eksporten. Blæs det op! Smid et billede på af en mørklødet mand der knokler i et skod-job og giv dansker-fascisten dårlig smag i munden over at han drager fornuftige konklusioner ud fra virkeligheden.”

  Ja, journalist-tosserne elsker det. De har intet begreb om mekanismerne bag, den “svage” økonomiske model, statistik, hypotese-fejl, estimation bias, fejlled, m.m. Men de kan LIDE konklusionen… “SMÆK DET OP!”

  Man kunne passende spørge Weinberger om han ikke kunne have undersøgt mere i dybden. Det er vel ikke al indvandring der under ét der er lige godt? Kunne det tænkes at indvandring fra MENA er mindre godt end fra Indien, Kina, Filippinerne, Thailand, Rusland, Sydeuropa? Kunne for meget indvandring over for kort tid ikke være skidt på kort til mellemlang sigt?

  Skal vi vædde på, at han fik/får 12?

  Kommentar by Frank P — 21. maj 2012 @ 15:29

 28. Kikkede også kort i rapporten. Aggregeringsniveauet er for højt (alle mulige indvandrere – ikke blot dem fra problemkulturer er medregnet), der er ikke taget rimeligt højde for negative effekter (f.eks. kriminalitet og overførselsindkomster) og der står intet om kulturelle effekter (fald i i sammenhængskraft) og disses negative effekter på økonomien.

  Endelig er hele rapporten udtryk for en uholdbar “økonomisering” af virkeligheden – lidt ligesom når tidsskriftet Mandag Morgen reducerer Danmark til at være et marketing-brand.

  Det kræver en nærmere læsning af opgaven, men det er langtfra sikkert at jeg ville have ladet opgaven bestå, hvis jeg havde skullet bedømme dem (jeg har en del erfaring med opgavebedømmelse indenfor økonomi).

  Havde jeg været vejleder for den studerende havde jeg nok gjort ham opmærksom på problemerne undervejs. En sådan opgave ville dermed aldrig været nået til eksamensbordet.

  Kommentar by Sigwar — 21. maj 2012 @ 15:48

 29. Det bliver alligevel aldrig godt, uanset hvormange knuder de multikulturelle slår på dem selv.
  Lad os se frem til den dag, hvor vi endelig får borgerkrigen.
  Det bli´r en dejlig dag!!!

  falkeøje

  Kommentar by falkeøje — 21. maj 2012 @ 15:51

 30. Mærkeligt nok udtaler Pia-Olsen Dyhr

  “Vi må bare erkende, at de store markeder i 2030 er Kina, Brasilien, Rusland og Indien. Og det er folk derfra, vi har brug for i Danmark, siger ministeren.”

  Hvad har hun imod muslimer??????????

  Kommentar by tavsen — 21. maj 2012 @ 15:55

 31. Og mere fra den akademiske skraldespand:

  http://pure.au.dk/portal-asb-student/da/studentprojects/muhammedkrisen%2883a67da8-e70a-4971-baff-0535893f9faa%29.html

  Fra 2007. Hvis forfatterne bag havde været snarrådige a la Weinberger, så kunne de også have fået deres deres 15 minutes of fame.

  “MUHAMMED-KRISEN – ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF BOYKOTTEN”

  Selvfølgelig er konklusionen som forventet: “Dette svarer til et samlet tab på 1,94 mia. kr. i alt i 2006…. Som afrunding på afhandlingen blev det vurderet, hvilke tiltag der skal være, for
  at Danmark kan imødekomme en lignende krise i fremtiden. Det blev her anført,
  at regeringen står overfor en stor brandingopgave….

  Det er vigtigt at virksomhederne opbygger et global mindset,..

  BRÆK!

  Bemærk samme speciale-vejleder som hos Weinberger: Philipp Schröder. Denne Schröder, tysker, der er hyppig gæst i Deadline og hvis jeg ikke husker forkert gerne basher DF og danskernes nationalisme.

  Som en noterer før mig: “her forenes højre-og-venstre-halalisme.” En uskøn alliance, ikke meget ulig de republikanske/demokratiske rigmænd der støtter op om masseimport af mexicanere der går til 5-6 dollars i timen.

  Kommentar by Frank P — 21. maj 2012 @ 16:00

 32. Et ekstra problem i rapporten er at “efterkommere” indgår, men her er der metodemæssige problemer med Danmarks Statistiks opgørelse som tryller mange efterkommere om til Danskere (tidligere påpeget her på Uriasposten). Endelig er der en del ilegale indvandrere som bare kører over fra Tyskland og Sverige. Bemærk at politiet efterhånden finder en del (se nyhederne for nylig).

  Det reelle antal indvandrere og efterkommere i Danmark er formentlig derfor ikke 10,5 % som er det officielle tal, men snarere i størrelsesordenen 17-19 %, hvilket svarer til det relative antal (ca. næsten en femtedel) vi alle efterhånden møder i det offentlige rum.

  Hvis vi endelig skal sidde og diskutere tal og økonomi – så lad os dog få de rigtige tal!!!

  Kommentar by Sigwar — 21. maj 2012 @ 16:06

 33. Og så hører man at de økonomistuderende har startet et “kritisk” oprør. De vil gøre op med den dominerende tænkning. Straks tænker man, at det sikkert betyder, at det skal gå i en mere venstreorienteret retning. Og ja!

  Et hurtigt opslag viser at en bagmændene: Arvid Aagaard er gutmensch in spe: Mellemfolkeligt samvirke, Royalist-hader (Den Republikanske Grundlovsbevægelse), støtte til Occupy-bevægelsen. Og så er han sikkert også positivt indstillet over for Syriza, Hollande og vækst-igennem-øget-offentligt-konsum. Ja, det er sørme revolutionære tider.

  Kommentar by Frank P — 21. maj 2012 @ 16:27

 34. Virker til at ret mange herinde har med statistik og undersøgelser at gøre. Så ved man det.
  Men at DR køber historien uden særlig meget kritisk sans, er vel typisk for DDR.
  De behøver ikke at være kritiske, fordi der er ingen til at holde dem i ørerne, ingen til at udstille deres latterligt overfladiske og tåkrummende journalistiske niveau. De får lov til at viderebringe latterlige rapporter og konklusioner, som de har lyst til. Og til det betaler danskerne et par hundrede millioner til, som en del af de mange milliardlicenskroner.

  Det er tragikomisk at DR i det hele taget får lov til at bringe noget som helst politisk stof.
  I min verden ville AL politik på DR være bandlyst fuldstændigt, idet de igennem de sidste 50 år har vist at de ikke er opgaven værdig.
  De skal forestille, og påstår de selv at være objektiv ift nyhedsformidlingen.
  Der burde være dødsstraf for så stor en løgn.

  Licensen går desværre til politisk propaganda der sjældent har mere værdi end Zimbabwes møntfod.

  Kommentar by endnu en vantro — 21. maj 2012 @ 16:31

 35. En mærkelig strømning i tiden: alle mulige bevægelser dukker op, de vil noget “nyt”, men de vil ikke bekende sig til nogen politisk ideologi: “Det handler ikke om at være venstre eller højreorienteret.” Siges der samstemmende. Og dog! Det er nemlig bare et røgslør. Demaskeret viser det sig, at man altid vil noget der går i en venstreorienteret retning: nemlig mere statslig indblanding, kontrol, støtte og styring, og ja mere multikulti. For vi har jo lært i dag, at multikulti gavner eksporten og så skal man i øvrigt præventivt gribe ind over for mulige mohammed-kriser. Så blir alt godt.

  Det er udspekuleret, men gennemskueligt.

  Kommentar by Frank P — 21. maj 2012 @ 16:33

 36. Men en anden ting. Uanset om tyrkerne i en vild teori skulle være en indtægt ift eksporten, er der MANGE andre lande der er mere attraktive. Selv med samme positive bidrag til statskassen, SKAL man sortere i oprindelseslande. Men en sådan logik, ift hvordan det er gået de sidste 30 år med indvandringen skal vi nok ikke forvente fra regeringens side og de mange venstreorienterede nyhedsmedier.

  Kan de finde en eller anden fiktiv eller stærkt begrænset gruppe der teoretisk set ville være et positivt bidrag på en tilfældig udregningmåde, så går de selvklart heller ikke længere, og graver ikke i alle måder at måle værdi på i samfundet. Det er overfladisk, der hvor de er mest trygge, og det ved enhver.

  Kommentar by endnu en vantro — 21. maj 2012 @ 16:37

 37. Vi skal også lige holde fast i, at “indvandring fra vestlige lande” sagtens kan være muslimsk! Det var ikke fra Pakistan, vi fik de første pakistanere – det var fra England.

  Og fra Tyskland: Tyrkere.

  Derfor latterliggjorde Arne Melchior “de bekymrede”, for som han sagde, var hovedparten af vore indvandrere i slutningen af 70’erne og begyndelsen af 80’erne netop fra England. I husker nok, hvordan gadebilledet prægedes mere og mere af englændere i sixpence tweedjakker, ikke?

  Men har nogen hørt om skoler med op til 100 % engelske 2. generationsindvandrere ? Det har Arne Melchior heller ikke.

  Det er muligvis rigtigt, at 2/3 af indvandringen er fra andre europæiske lande. Men det er ikke rigtigt, at den består af 2/3 mennesker med vestligt kulturel baggrund. Den slags kan vi skam let se med det blotte øje! Vi behøver ikke hjælp fra KUs “analytikere” …

  – – –

  Kommentar by Morten - - - — 21. maj 2012 @ 17:06

 38. Jeg har også taget et kig i rapporten (tak til Hodja). Vi får kun en del af sandheden. Det nævnes direkte i rapporten, at indvandrernes virkning på importen er 150% større end på importen.

  Men andre ord, så øger indvandrerne importen med 5 milliarder, hver gang de øger eksporten med 2. Hvis vi regner med 500.000 indvandrere og efterkommere, så betyder det at handelsbalancen ville blive forbedret med (5-2) x (500.000/12.000) = 125 milliarder om året, hvis der ingen indvandrere var. Vi kunne putte dem i en fond som den norske oliefond og kalde den “nulindvandringsfonden”.

  Kommentar by Henrik — 21. maj 2012 @ 17:14

 39. Der må være tale om eksport af danske skattekroner, som de fremmede sender ned til deres hjemlande.

  Kommentar by Nielsen — 21. maj 2012 @ 18:04

 40. Det er ingen hemmelighed at mange indvandere sender penge, fra deres fyrsteligt overførselsindkomst, tilbage til oprindelseslandet! Det er samlet et meget stort beløb!
  Vi ved også at pengene ikke i alle tilfælde går til fattige familiemedlemmer i hjemlandet!
  Men at store beløb også havner hos diverse terrororganisationer!
  Men alt andet lige skal det beløb modregnes!
  I øvrigt kunne jeg godt tænke mig at se hvordan man er kommet frem til beløbet! Jeg har en grum mistanke om at der er snydt på vægten!

  Kommentar by Robert R — 21. maj 2012 @ 18:17

 41. Djævlen ligger i detaljen.
  På side 53 i specialet fremgår det, at importen øges med en faktor 2.5 ifht eksporten ifbm indvandringen.
  Med andre ord forværres handelsbalancen prportionalt med indvandringen. Og det er endda på trods af at de velfungerende, ikke-muslimske indvandrere puljes i et sammen med de dysfunktionelle muslimske indvandrere. Jeg tør slet ikke tænke på hvor slemt det ser ud for de muslimske indvandrere isoleret set.
  Sjovt nok “glemte” medierne at nævne dette!

  Kommentar by Nosferatu — 21. maj 2012 @ 18:19

 42. Et af Anders Fogh’s salgstrick hed: ”Fra forskning til faktura”. Det lyder jo godt, forudsat forskningen har noget af værdi at byde på – sådan helt generelt. Og det har forskningen aldrig haft, og det har aldrig været meningen, men er man en opblæst husmandssøn fra Skals, som i det skjulte er vældig imponeret over naturvidenskabens tal og formler, som han ikke selv fatter en skid af, så må det da ff. kunne bruges til noget. De siger jo selv, at det må være noget så værdifuldt med alle de penge de bruger.

  Så de må retfærdiggøre deres exorbitante levned. Ikke at AFR skal have hele skylden. Det er allerede en del år siden, at naturvidenskab startede med at ”hjælpe” på studier, hvor man ikke havde det samme klare lys på øverste etage som dem på mat-fys. Økonomer – de klamphuggere – brugte jo ikke andet end forholdstalsregning og andre bondske værktøjer. Fornuft – rend os i vore højtplacerede bagdele.

  Så de tilbød sig med modeller for vi almindeliges trælses ildelugtende hverdag. Kunne vi da ikke fatte det, så måtte de hjælpe os.

  Og sådan var det på bla. handelshøjskolen, da de skulle teoretisere samhandel mellem nationer. Samhandel – det var jo sådan en art tiltrækning – og flux var fysikerne der med massetiltrækningssætningen h, der i en så simpel udgave, at selv jeg kan ane konsekvenserne, siger at

  h = m1*m2/afst(m1 til m2),

  hvor m1 og m2 er masserne og afst er afstanden.

  Nu er det jo klart, at der ikke bare er tale om noget, man kan lægge på en vægt og måle med målebåndet fra REMA1000. Men her kunne matematikerne hjælpe. Produktet * blev til et såkaldt skalarprodukt, masserne blev til et abstrakt begreb der var en sammensætning af alt de der karakteriserede et land. og afstanden blev noget med, hvor langt de to ”masser” m1 og m2 lå fra hinanden – hvor lidt havde med hinanden at gøre.

  Og nu orker jeg ikke galskaben længere, så jeg bliver lidt kort i det: Det, fjolserne og især den hjernedøde vejleder observerer, er, at når masserne er ens, så bliver tælleren kæmpestor, og nævneren meget lille. Ergo er samhandelen uendeligt stor, når to lande er helt ens.

  Derude synger fuglene, for mindre end en uge siden var temperaturen klokken 15.00 ca. 6.5 grader.
  I dag var den over tre gange så høj. Nu knapper jeg en bajer op og nyder en skøn dag, der går på hæld.

  Kommentar by Svend — 21. maj 2012 @ 19:00

 43. Er specialet bedømt – det kunne være interessant at få karakteren, når det nu efterhånden er pillet fra hinanden her på bloggen?

  Kommentar by Sigwar — 21. maj 2012 @ 19:30

 44. ->35 Frank P

  Det du beskriver er som snydt ud af Jonah Goldbergs Liberal Fascism. Den tredje vej, hverken højre eller venstre, pragmatisme osv. Såvel Mussolinis som Hitlers version af fascismen er kendetegnet ved denne selvidentifikation, og såvel fascismen som nutidig amerikansk liberalism udspringer af de samme idéhistoriske rødder. Ønsket om at mobilisere befolkningen med baggrund i en krise (virkelig eller postuleret) og at forme mennesker efter et ideal går igen, også hos vores kulturradikale og venstrefløj. Individet som underordnet samfundet. Goldberg kan ikke anbefales kraftigt nok, og for mig har det været en ordentlig øjenåbner at få sat min egen aversion mod det jeg kalder pædagogisering (f. eks. på arbejdspladsen) ind i nogle historiske rammer.

  Kommentar by Lars Findsen På Crack (islamofob) — 21. maj 2012 @ 20:09

 45. Kandidatafhandlingens metode er ikke uproblematisk.

  Men interessant nok er journalisternes vinkel som forventeligt, til trods for at ret mange af delkonklusionerne tydeligvis ellers taler til “vores” fordel. F.eks. når de frem til at indvandrings-effekten er størst for lande der økonomisk minder mest om Danmark.
  Ligeledes når de frem til at ganske vist er deres immigrationsvariabel signifikant, men reelt kan man forklare næsten en tilsvarende del af variationen hvis man udlader immigrationsvariablen. Kort sagt; testen er næppe særligt robust, hvis man ændrer en smule i datagrundlaget f.ks. tidsperiode, definitioner af de forskellige variable eller lignende.
  Dertil konkluderes det at import-effekten er langt større end eksport-effekten. Hvad vi skal stille op med betalingsbalance-underskuddet over længere tid bliver der ikke svaret på. Det blev sjovt nok heller ikke en del af Ritzau historien.

  Angående metoden, så er det f.eks. interessant at de kun beskæftiger sig med de lande der har en betydelig immigrantbase i Danmark.
  De omtaler selv selektionsbias, men det forekommer mig i min hurtige gennembladning uforståelige hvordan man kan drage disse konklusioner når man ikke har inddraget øvrige nationer.
  Der er iøvrigt ikke tale om en tidsserie-analyse. En variabel indeholdende den økonomiske vækst i de andre lande er heller ikke inkluderet.

  Men givetvis okay for en studenteropgave.

  Det mest bekymrende er jo heller ikke opgaveskrivernes politiske korrekte floskler som vel er forventeligt når man kan få lidt sjov airtime hos en stor avis. Det bekymrende er jo RUC-lektorens udtalelser om at vi altså aktivt skal modvirke at indvandrere bliver danske – aktivt skal tilstræbe at fastholde dem, generation efter generation, som fastlåste grupper med en distance til danskerne, mens de dyrker den kultur som de altså har rejst fra fordi den ikke kunne levere tilstrækkelig med velstand.

  Kommentar by Superman — 21. maj 2012 @ 20:10

 46. Superman

  Godt skrevet.

  “mens de dyrker den kultur som de altså har rejst fra fordi den ikke kunne levere tilstrækkelig med velstand”

  Det faktum, at de fremmedes (arabere og afrikanere, især)kultur har spillet fallit lige meget hvor i verden de er. Vil de ikke acceptere, så hellere fylde os med løgn og bedrageri, de venstreorienteret og multietniske kerneværdier.

  Kommentar by Viking — 21. maj 2012 @ 20:31

 47. ->43: Det blev bedømt i marts i år.

  Kommentar by Hodja — 21. maj 2012 @ 23:48

 48. Tak til Superman.

  Jeg er enig. Hvis man nærlæser specialet er problemstillingen limiteret til at påpege forhold som man ikke tidligere har været opmærksom på i indvandrerdebatten, og det kan det nok overleve på.

  Men så er der ingen sammenhæng mellem det faglige indhold i specialet og så den udbasunering af konklusionerne, der har været i medierne. Ihvertfald den ene af forfatterne (Simon Weinberger) har selv bidraget til at blæse konklusionerne op til noget som ikke kan bære. Dette er ikke ansvarligt på nogen måde!

  Kommentar by Sigwar — 22. maj 2012 @ 07:07

 49. Superman: de regner sig frem til, at indvandrere fra lande der ligner Danmark har den største (øgende) virkning på EKSporten, mens indvandrere fra lande der IKKE ligner Danmark har den største virkning på IMporten.

  Så på trods af pressens positive vinkling på tyrkere som godt for os, så er det tyrkerne er gode for altså at trække ned i handelsbalancen. Ikke op.

  Kommentar by Henrik — 22. maj 2012 @ 07:34

 50. Gad vide, hvordan resultatet mon ville se ud, hvis man delte det op efter forskellige kategorier:

  fx. vestlig + vestligt orienteret vs. ikke-vestlig,

  kristen vs. islam,

  anden religion vs. islam,

  individuel kultur vs. klankultur,

  kvindelig ligestilling vs. kvindeundertrykkende kultur,

  “religion hører ikke til på arbdejdspladsen” vs.
  “krav om særlige bederum, baderum & halal” osv.

  Man bruger her nogle højtlønnede udenlandske eksperter og typisk vestligt orienterede indvandrere til at trække genemsnittet helt urimeligt op. an bliver da nødt til at se på de forskellige typer af indvandring og den medfølgende “kulturberigelse” samt på graden af deres eventuelle børn sympati/disrespekt for dansk kultur, værdier, sociale normer og love, for at en sådan undersøgelse skal kunne give bare nogenlunde brugbart billede af situationen.

  Det er absolut ikke lige meget, hvor mange der kommer, og ISÆR IKKE hvem og hvad de kommer med – fx. hvad de medbringer i deres kulturelle bagage og hvor stort et integrations- og assimiulationspotentiale, de har, hvis de har tænkt sig at slå sig ned her med familien – og vedblivende importere endnu mere familie fra hjemlandet og under hvilke former ( tvangægteskaber, arrangerede ægteskaber med stort set ukendte personer (!), trsuler om æresdrab,
  trang til flerkoneri via falske skilsmisser etc. ).

  Jeg er desværre bange for, at rapportens forfatter og tro væbnere
  ville blive slemt skuffet – at resultatet ville blive det stik modsatte af det, han / de – på forhånd! – havde besluttet sig for skulle være resultatet. PK-konklusionen lå vist allerede klar i baghovedet, da han startede på projektet – ellers ville han jo også bare få problemer med sin vejleder og fortabe sine eventuelle fremtidige karrieremuligheder inden for den akademiske “forsker”-
  verden.

  Kommentar by Bjovulf — 22. maj 2012 @ 12:03

 51. -> Svend: Jeps, den er jo meget sjov, den med massetiltrækningsloven anvendt til at booste økonomien. Hvis man nøjes med at handle med Sverige, bliver handelen næsten uendelig. Det er sguda et argument mod at handle med de fremmede :-)

  Videregående økonomi er og bliver noget sludder.

  Kommentar by Kim Poulsen — 22. maj 2012 @ 14:03

 52. Sorry, havde glemt at Sverige ikke længere er Sverige, men I ved hvad jeg mener..

  Kommentar by Kim Poulsen — 22. maj 2012 @ 14:04

 53. “Sorry, havde glemt at Sverige ikke længere er Sverige, men I ved hvad jeg mener..”
  :)

  Kommentar by Viking — 22. maj 2012 @ 14:16

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper