29. maj 2012

Socialdemokraten K.K. Steincke i ‘Fremtidens Forsørgelsesvæsen’ (1920) om “forædling af racen”

På opfordring fra landets radikale indenrigsminister Ove Rode, skrev socialdemokraten Karl Kristian Steincke tilbage i 1920 tobindsværket Fremtidens Forsørgelsesvæsen, der til dels var baseret på Steinckes tidligere udgivelser om relationen mellem almisser og rettigheder.

Steincke, der tilhørte Socialdemokratiets venstrefløj blev senere minister, og betragtedes generelt som velfærdsstatens fader. Her lidt fra Fremtidens Forsørgelsesvæsen, kapitel 22. Raceforbedring (racehygiejne, eugenik). S. 237f.

“… ethvert menneskeligt Væsen skal have ret til den lykkeligst mulige Tilværelse, og skal om fornødent beskyttes og plejes. Kun i een Henseende maa Samfundet være paa sin Post: med Hensyn til Forplantningen. Hvis et menneskeligt Væsen, der er belastet med arvelige Anlæg, skal han have Ret til at leve og glæde sig ved Tilværelsen, saa vidt han kan og Hensynet til hans Medmenneskers Velfærd tillader ham det, men een Ret skal han miste, een Mulighed skal berøves ham, nemlig at overføre sine Mangler til Efterkommerne og på den Maade at forevige og mangedoble Ulykken. Vi behandler Undermaaleren med al Omsigt og Kærlighed, men forbyder ham blot til Gengæld at formere sig. …

Hvad nytter den stigende Humanisering, den stadigt voksende offentlige Forsorg. Den mangeartede Omsorg, de store Tilskud til Børneforsorgen, dels ved kontante Tilskud, Velgørenhed og allehaande Indsamlinger, dels ved Oprettelse af Børnehjem, Sanatorier, Vuggestuer, Hittebørnshospitaler, Welanderhjem o. s. v., o. s. v. fører kun, takket være Lægevidenskabens og Sygeplejens stærke Udvikling, til at svække Slægten ved at holde Liv i Tusinder, som Samfundet var bedst tjent med bukkede under.

Ja, hvad værre er, ved at holde Liv i disse Tusinder, siger man, giver vi dem Mulighed for at sætte Titusinder af endnu daarligere udrustede og paa forskellig Vis arvelig belastede Efterkommere i Verden, og vi naar efterhaanden, – er forøvrigt allerede stærkt paa Vej til – de samme Forhold, som har bragt alle tidligere Civilisationer til at gaa til Grunde, nemlig at Børneantallet med den stigende Civilisation indskrænkes mere og mere i Befolkningens Overklasse og i Middelstanden, mendens de aller laveste Lag, derunder Forbrydere og Undermaalere af enhver Art, formerer sig langt stærkere. …

Hvis vi derfor ikke vil risikere den moderne europæiske Civilisations gradvise Tilbagegang og endelige Undergang maa vi ind paa en systematisk Modvirken af de nævnte uheldige Følger af Civilisationen og tillige tilstræbe en Forædling af Racen, den saakaldte Eugenik, i Tyskland og Norden særligt benævnet Racehygiejne eller Raceforbedring.”

Kilder: Digitaldanmarkshistorie.dk, 180 grader & Lene Koch, Racehygiejne i Danmark 1920-56, 1996, s. 24.

Oploadet Kl. 17:09 af Kim Møller — Direkte link36 kommentarer
Arkiveret under:

The URI to TrackBack this entry is: http://www.uriasposten.net/archives/37390/trackback

36 Comments »

 1. Gud hvor er jeg glad for at Staten ikke blander sig i hvad der er gode gener og hvad der ikke er…

  Kommentar by Vagn Henning — 29. maj 2012 @ 17:27

 2. Problemet er jo, her små 100 år efter det blev skrevet, at manden havde ret. Overklassen og middelklassen fravælger i stadig højere grad børn, mens underklassen stadig producrer nye klienter. Balancen er forlængst tippet og vil man ikke tage drastiske midler i brug, er det et hundrede procent sikkert den vestlige civilisation ikke eksisterer efter år 2050.

  Kommentar by Fish out of Water — 29. maj 2012 @ 17:41

 3. Socialistsvinene har overført deres mangler til afkom gennem mere end et århundrede. Det er socialister der er undermålere.

  Kommentar by Nielsen — 29. maj 2012 @ 17:45

 4. Man kan sikkert mene en masse grimt om Steincke ud fra de såkaldte “eutanasidrab”, tyskerne begyndte på 13 år senere – hvilket Steincke ALDELES ikke er inde på her! – men ikke desto mindre er det da stadig et temmeligt godt spørgsmål om staten ligefrem gennem økonomisk hjælp skal støtte folk i at få evnesvage eller mongolide børn?

  Jeg får da f.eks. selv akutte brækfornemmelser over den totalt værdiperverterede opfattelse, der ligger bag brugen af den groteske PK-misbetegnelse “englebørn” om savlende, retarderede mongoler, ligesom jeg da rent ud sagt heller ikke sympatiserer med forældre, som BEVIDST vælger at få livsvarigt behandlingskrævende vanskabte børn på andre skatteyderes bekostning bare for selv at kunne sole sig narcissistisk i skæret af egen indbildte “humanistiske” stråleglans.

  Min moder kunne i sin tid som skolelærer i Ballerup ligeledes iagttage hvordan det ligefrem var en ganske god forretning for forældrene til amtsspecialklassens børn at have disse børn boende hjemme: De fik nogenlunde, hvad der svarede til en million om året tilbage engang i 80’erne, så disse forældrepar kunne sådan set leve ganske bekvemt af at passe deres eget uproduktive, men aldeles samfundsressourcekrævende vanskabte afkom helt uden selv at bidrage til samfundskassen ved at have et egentligt skattebetalt arbejde…

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 29. maj 2012 @ 17:53

 5. For min skyld kan folk få de børn de vil have – men de må faneme betale selv.

  Kommentar by Svend — 29. maj 2012 @ 18:05

 6. Netop min pointe!

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 29. maj 2012 @ 18:05

 7. Hvorfor rejste man så videnskabelig uredelighedssag, der så blev afvist?
  http://www.youtube.com/watch?v=RzSOZIkDDAM

  Kommentar by A-mad — 29. maj 2012 @ 18:34

 8. OT

  Kim Møller:

  Hvis du giver mig din adresse så kunne også du få artikler tilsendt som kunne være interessante. Disse dagens blog-artikler her baserer tydligt på en tilsending fra mig:

  http://sosheimat.wordpress.com/2012/05/29/schweiz-burgerwehr-gegen-asylwerber/

  http://ejbron.wordpress.com/2012/05/29/st-gallen-burgerwacht-houdt-asielzoekers-in-de-gaten/

  Der tilkommer måske flere endnu og i andre sprog, da jeg sendte det først efter middagen, og delvis arbejder de lidt langsomt.

  Min adresse har du.

  Kommentar by Michael Laudahn — 29. maj 2012 @ 18:34

 9. Mod Helmuth Nyborg

  Kommentar by A-mad — 29. maj 2012 @ 18:35

 10. PS

  En til:

  http://vladtepesblog.com/?p=48523

  Kommentar by Michael Laudahn — 29. maj 2012 @ 19:10

 11. Det bevidner, at før havde socialdemokraterne blik for, hvor pengene til socialforsorgen skulle komme fra, nu har man kun blik for, hvor stemmerne skal komme fra.

  Kommentar by Menig 442 — 29. maj 2012 @ 19:21

 12. Off-topic:
  Kim har du set dette forum:
  http://www.k10.dk/index_forum.php ?

  Det er en guldgruppe af indlæg fra nassere.

  Kommentar by Mr. Creosote — 29. maj 2012 @ 20:44

 13. Racehygiejne, har ikke noget med vand og sæbe at gøre, men med et af menneskehedens mange kulsorte kapitler. Sikke nogle ækle udtryk, så som undermålere med videre. Overklassen, og så lige Middelklassen, allernådigst, resten var/er måske så ikke bedre værd, end at udrydde, ved at frarøve dem forplantningsevnen, TOTALT? Det er bare så vammelt. I dag mener DNA forskerne så til gengæld, at vi alle som en, nedstammer fra Afrika, det mener jeg til gengæld ikke, uanset hvad de prøver på at bilde os ind. Selvfølgelig findes der da forskellige racer, med hver deres kulturer, og det endda på trods af, at vi ustandseligt prøver på at udrydde hverandre, og ind imellem, endda også os selv, ved at eliten (som ellers selv synes om sig selv, at de er så kloge og super intelligente)absolut vil blande olie og vand. Her mener jeg, blande uintegrerbare kulturer, med djævelens vold og magt. (multikultur, som de ynder at kalder det) Det vil med tiden være lig med et uomtvisteligt kollektivt selvmord. ”Vi skal tilpasses den Globale verden, ellers overlever vi ikke på sigt”; råber multikultur tilhængerne op, hver eneste gang de føler, at der er nogen der går dem på klingen. Og så bliver Racismekortet og det der er værre, prompte trukket. ”Vi går en strålende fremtid i møde. Specielt for vore efterkommere, hvis der ellers bliver nogen tilovers.

  Kommentar by ReligionForbudt — 29. maj 2012 @ 21:08

 14. Jeg har diskuteret velfærdsstat med mange rabiate røde og når jeg nævner, at racerenhed var en hovedmålene får jeg oftest yderst rasende svar…så stanger jeg dem et link fra Modkraft og så bliver de så underligt stille…

  http://modkraft.dk/node/4454

  Kommentar by Michael Sjøberg — 29. maj 2012 @ 21:52

 15. Hvis man kender Darwins lære og ikke drager de nødvendige konsekvenser, så er man ikke særligt fremsynet.

  Kommentar by Lars H — 29. maj 2012 @ 22:18

 16. Det må nødvendigvis afstedkomme “ubehagelige” spørgsmål, når man f.eks. ser på diverse mere eller mindre obskure sygdomme, som idag kan diagnosticeres medicinsk og hvad det rent faktisk koster at behandle patienterne: Som tidligere studentermedhjælper på en ambulant-afdeling for hormonelle sygdomme ved Rigshospitalet blev jeg således engang for nogle år siden temmelig chokeret over at se at flere patienter havde bogstaveligt talt tommetykke sygejournaler, hvor bare to-tre enkelte ark papir i sig selv repræsenterede undersøgelser, som kunne koste adskillige tusinde kroner.
  Hertil kom at visse patienter på afdelingen modtog medicinske behandlinger, der kunne løbe op i omkring 20.000 kroner pr. månedlig injektion af helt specielle hormonpræperater, som åbenbart ikke kunne masseproduceres til en anstændig pris: Når man så ser, hvad f.eks. en almindelig kassedame betaler i skat (omkring en 6.000 kroner ud af en bruttoindkomst på ca. 20.000 kroner månedligt?), så begynder det altså at blive ret uhyggeligt at tænke på, hvor mange hårdtarbejdende kassedamer, der skal til for at blot een sådan patient kan få dén dyre behandling, vedkommende jo altså har krav på. (Og så har vi jo ikke engang tænkt på førtidspension og anden praktisk hjælp, vedkommende måske måtte have supplerende behov for!).

  Den søde, kvindelige overlæge, som var chef for afdelingen, “pralede” ganske diskret ved en julefrokost af at hun ligefrem som øverste specialist på området “havde kæmpet for at få skabt afdelingen”, og både rent medicinsk, såvel som ud fra en måske lidt mere “der er råd til det hele!”-naiv, etisk synsvinkel kan jeg da så afgjort godt forstå hende, men omvendt gjorde det mig altså opmærksom på een af årsagerne til at sådan noget som sygehusvæsenet hele tiden bliver dyrere: Nemlig ved at man i stigende grad kan diagnosticere og behandle sygdomme, som man ikke kunne gøre noget som helst ved tidligere.

  Men så meget desto mere er man jo altså også ud fra en lægeløftebetragtning pinedød nødt til at gøre alt hvad man kan, for at behandle (eller måske rettere: Mildne komplikationerne) ved disse sygdomme og det bliver også så meget desto mere ubehageligt at være tvunget til at erkende, at der måske bare IKKE er råd til det hele?

  Hvis alle automatisk har krav på alt, hvad staten overhovedet kan gøre for dem, så koster det altså, og måske også mere, end der faktisk er penge til? Og hvad gør vi så?

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 29. maj 2012 @ 22:24

 17. @4

  “Jeg får da f.eks. selv akutte brækfornemmelser over den totalt værdiperverterede opfattelse, der ligger bag brugen af den groteske PK-misbetegnelse “englebørn” om savlende, retarderede mongoler, ligesom jeg da rent ud sagt heller ikke sympatiserer med forældre, som BEVIDST vælger at få livsvarigt behandlingskrævende vanskabte børn på andre skatteyderes bekostning bare for selv at kunne sole sig narcissistisk i skæret af egen indbildte “humanistiske” stråleglans.”

  Fuldstændig enig !!

  Det tragikomiske er, at når beruselsen over at have fået et “anderledes barn” har fortaget sig og hverdagens problemer melder sig, så gemmes de stakkels unger af vejen på en institution og kan til nød håbe på et par timers besøg hver måned.

  På institutionen bræger pædagokkerne videre på de værdiperverterede remser om “et værdigt liv, rummelighed, inklusion, bla bla bla” – ligesom de indtager den obligatoriske forargelse, hvis man synes at det er synd for den handicappede. Ikke så sjældent mødes man et hævet nazikort, hvis man udtrykker den mindste medfølelse (for den handicappede).

  At pædagokker har disse holdninger er imidlertid ikke overraskende, grundet deres socialistiske og umenneskelige pladderhumanistiske værdisæt.

  Hvem husker forøvrigt ikke historien om stavepladen, hvor hjernedøde klienter pludselig kunne udtrykke sig og bla bla bla. Senere dukkede der pervertede fortællinger om sexovergreb osv. frem.
  Alt sammen, viste det sig, kun at være produkter af pædagokkernes forskruede hjerner.

  Så har vi end ikke berørt kvindernes frie abort (brugt som prævention), hvor man har legaliseret og systematiseret drab på samfundets allersvageste. Også et socialistisk påfund, naturligvis.

  Kommentar by Tolder — 29. maj 2012 @ 22:51

 18. @ 4

  Jeg fatter altså ikke lige det “bekvemme” i en så personligt oedelaeggende situation, og jeg er dybt rystet over den afgrundsdybe afstumpethed, Anders Peter ytrer herinde.

  AP er åbenbart så langt ude på et fanatisk overdrev, at han finder det passende at håne fortvivlede foraeldre ved at antyde, at deres savlende engleboern ligger systemet til byrde.
  En rigtig billig “hvad sagde jeg”-bagklogskab, der i mine oejne er udtryk for skribentens ukristelige menneskesyn og nazistiske tendenser.

  Jeg maa advare alle imod, at man saaledes forraader sin nok saa oprigtige antisocialistiske sag ved at bevæge sig ud på en forraaet og politisk afsporet “hensigten helliger midlet”-plan. AP opfoerer sig jo reelt ikke et hak bedre eller mere medmenneskeligt end de mennesker, hvis livsanskuelser han ynder at se sig haevet sig over…

  Kommentar by Anonym — 29. maj 2012 @ 23:34

 19. Jeg prøver såmænd blot at gennemhulle dén tommetykke livsløgn, som behandlersystemet og forskellige dameblade åbenbart så gerne vil lulle forældre til svært handicappede børn ind i: Hvis vi nu begge er helt ærlige, skal vi så ikke også i udgangspunktet blive enige om at det IKKE nødvendigvis er nogen “særlig velsignelse” at få et handicappet barn? Sådan som det desværre ellers fremstilles så idylliseret og tabu-befængt?

  Det lugter da tværtimod stærkt af en decideret selvforstillelse ud fra nogle politisk-korrekte normer, der måske bare ikke har særligt meget med den rå virkelighed at gøre?

  Hertil kommer spørgsmålet så: Hvorfor VÆLGER nogle forældre dog ligefrem at få et barn, de på forhånd gennem moderne fosterdiagnostik med overvejende sikkerhed måtte vide vil blive vanskabt? Er det mon egentlig for deres egen skyld eller for barnets, når det kommer til stykket?

  Kan det mon tænkes, at der ligefrem er en slags misforstået “martyrie” forbundet dermed, at man således dels som forældre kan opnå andres ynk (måske lidt henad den berygtede “Münchhausen-by-proxy”, hvor forældre ligefrem skader deres egne børn for selv at få opmærksomhed?), dels helt ultra-kynisk kan gøre det til en regulær indkomstvej ved at det “forstående” system hælder masser af penge i lommerne på een for at passe dette barn, som jo aldrig vil kunne komme til at klare sig selv?

  Det ærgrer mig, at du ikke vil stå frem med navn, men i det mindste kunne det nok klæde dig at prøve at stige ned fra dit elfenbenstårn og prøve at anerkende selve problematikken her…

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 30. maj 2012 @ 00:10

 20. Hvor må det være dejligt at være en normal produktiv og robust skabning. Så dejligt, at der burde være overskud til at hjælpe de syge vi ikke helt undgår i et menneskeligt samfund.

  Til Svend og co., der mener at forældre skal betale alt selv:

  Hvad skal forældre gøre hvis deres barn får en ubetaleligt dyr behandlingskrævende sygdom? Skal de aflive barnet, eller bør samfundet være en forsikring? Hvad bør kriteriet være for at være forsikret af samfundet?

  Der er næppe nogen tvivl om at det bliver dyrt med tidens bosættere, men løsningen behøver jo ikke være at lade bosættelserne presse laveste fællesnævner igennem. Man kunne alternativt vælge at presse bosætterne ud – eller i det mindste hindre flere fremmede kolonier.

  Kommentar by Kim Poulsen — 30. maj 2012 @ 00:31

 21. @Kim Poulsen

  Jeg tror såmænd både du og den anonyme skribent ovenfor BEVIDST misforstår mig:

  Jeg er – ligesom Steincke i øvrigt – bestemt ikke ude på at “aflive” syge mennesker eller vanskabte børn.

  Jeg kritiserer derimod blot den påfaldende mærkelige værdiperversion, vi idag lever under, hvor “det svage” absurd nok ligefrem ophøjes til “helligt” på “det stærkes” bekostning: Men måske er vi – som Nietzche vist også var inde på i nogle af sine værker? – i kraft af Kristendommen (herunder måske især saligprisningerne i Jesu Bjergprædiken?) selv den dag idag og endda måske ydermere takket være Nazismens grusomheder? – tilbøjelige til at vende nogle måske mere oprigtige værdier med identifikationen af “det gode” med “det stærke” og “det ædle” på hovedet, således at vi ligefrem betragter en egentlig ret grov og nedladende (med)ynk med andre, svagere-stillede(!) medmennesker som “ophøjet næstekærlig” adfærd?

  Jeg finder det bestemt ikke uproblematisk at rejse disse spørgsmål, og jeg finder det ligeledes interessant at salig K.K. Steincke nok ville rotere i sin grav, hvis han vidste hvordan Velfærdssamfundet har udviklet sig til lige præcis sådan et civilisationsnedbrydende system, han faktisk ganske tydeligt advarer imod i ovenstående…

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 30. maj 2012 @ 01:01

 22. Steincke havde desværre ret.

  Den største fejl var at betale til de degenereredes, handicappedes, og syges formering.

  Folk skal have hjælp, men sterilisation er eneste alternativ til at lade taberfabrikken rulle videre.

  Kommentar by Rumleskaft — 30. maj 2012 @ 02:06

 23. “Det ærgrer mig, at du ikke vil stå frem med navn, men i det mindste kunne det nok klæde dig at prøve at stige ned fra dit elfenbenstårn og prøve at anerkende selve problematikken her…”

  Du plejer da ellers selv at sidde solidt deroppe i taarnet. Og hvad skal du egentlig bruge mit navn til? Var det ikke dig, der var i et bizart soegsmaal omhandlede forfatteren Søren Mosegaard og en boremaskine? Jeg tror bare, jeg forbliver anonym.

  Kommentar by Anonym — 30. maj 2012 @ 02:24

 24. Saa har de ogsaa taget gangstativet fra Lasse. Er du glad nu?

  http://lokalavisen.dk/spastisk-lammet-lasse-maa-ikke-beholde-staastativ-/20120529/artikler/705299655/1051?ref=eblistermest

  Kommentar by Anonym — 30. maj 2012 @ 03:04

 25. Generelt anskuet kunne det vel være sådan at borgerlige i udgangspunktet, i teori og praksis, satsede på privat financiering og socialister hævdede positive følger af offentlig financiering, og satsede på noget sådan.

  Indførelse af indkomstskat, ejendomsskat og skat på dit of dat, afgifter på det ene og det andet, samt hele fremvæksten af et samfund hvori offentlig finansiering, herfra anskuet beklageligvis, spiller en betydende rolle, kunne af borgerlige være set som en uting, der ikke fik støtte og megen medvirken.

  At der er noget, meget og ganske uformående der ville have besvær i en verden hvor de selv og deres anonyme velgørere eller kendte benefaktorer ene skulle bidrage til livets gang og opretholdelse uden at have offentlig financiering bag udgifterne, synes jeg er oplagt.

  At nogle og forholdsttalsmæssigt imponerende mange er interesseret i at bruge andres midler synes mig at være en udbredt reaktion.
  Blandt disse mennesker.

  Kommentar by Peter Buch — 30. maj 2012 @ 04:11

 26. @23 “Anonym”: Hmmm, jeg kender kun een person i denne vide Verden, som overhovedet måtte have interesse i dén latterlige historie, nemlig den omtalte forfatter selv: Har du virkelig ikke fundet noget bedre at tage dig til i de mellemliggende mange år?

  Kommentar by Anders Peter Johnsen — 30. maj 2012 @ 04:37

 27. Ja det er rigtigt.
  Handicappede er ikke værdige til at leve.
  De må fanme leve af velgørenhed eller dø af sult.

  Kommentar by Charles — 30. maj 2012 @ 06:46

 28. Hmm. Underligt at noget sådant er forbundet med Nazisterne for checker man sagen viser det sig at før 2 verdenskrig var det helt normalt at tale om eugenik, racer og den slags hos stort set alle dele af det politiske spektrum. Det er præcis dette Kim’s indlæg illustrerer.

  Check iøvrigt bøger af professor Richard Lynn, som har skrevet en del om dette emne bl.a. “Eugenics” og “Dysgenics” (sidstnævnte er vist netop genoptrykt). Kan fås fra Amazon.

  Kommentar by Sigwar — 30. maj 2012 @ 07:48

 29. Jeg tror ikke man skal overdrive racehygiejnen, men blot opretholde de ældgamle tabuer mod indavl f.eks tbau mod bror-søster, far-datter, mor-søn og fætter-kusine avl, som beviseligt har degenerative konsekvenser.

  Kommentar by A-mad — 30. maj 2012 @ 07:57

 30. Jeg ved at K. K. Steincke ikke fik børn med sin kone Jytte, før en læge havde undersøgt deres stamtræer, og sagt god for at børnene ville blive sunde.
  > 2
  Iøvrigt er det ikke helt rigtigt, at “underklassen” får flere børn end “overklassen”. Omkring 40% af mænd i socialgruppe 5 bliver aldrig fædre.

  Kommentar by Hertz — 30. maj 2012 @ 09:06

 31. Hertz, det er vel mere et spørgsmål om, hvor mange børn underklassens kvinder får? Men iøvrigt en interessant oplysning, du kommer med.

  Kommentar by Martin Kasler — 30. maj 2012 @ 09:38

 32. @ 20. Kim

  Når man kommenterer hurtigt er det jo sjældent, at kommentaren ikke kommer fra et større kompleks af betragtninger. Det gjorde min i hvert fald.

  I de her år oplever vi Europa på vej ned i dybet. Fra tiden hvor den økonomiske forudsætning for nutidens dårskab blev skabt og til nu, er der ikke gået andet end godt 50 år. Teknologiske landvindinger og en dygtig og flittig arbejdsstyrke muliggjorde absurditeter som velfærdsamfundet, socialismen og indvandringen, der i skøn samhørighed nu er ved at udsulte vesten, og hvad der er langt værre, har det fjernet muligheden for afgørende kursændring gennem arbejde drevet af flid, lyst, belønning og innovation.

  Som Helmut Nyborg så rigtigt siger, så falder Danmarks evne til at arbejde sig ud af vanskelighederne, ikke kun på grund af indvandringen fra lav-IQ lande, men også fordi den førte politik under alle forhold fremmer en udvikling mod flere og flere ikke alt for kvikke.

  Børnepenge, ”gratis” hospitaler, alverdens ydelser til de, der ikke vil eller kan arbejde, gør Danmark dummere. Hvis vi lader være med at belønne de, hvis børn under alle forhold ikke kommer til at bidrage med noget, så er vi efter min mening kommet langt. Det var det jeg mente med ”at betale selv”.

  Ja – ja: Jeg er et dumt nazisvin, der vil gasse alle de lidt ringere begavede – og dermed også mig selv. Jeg ved det, så I kan spare jeres kommentarer desangående.

  Kommentar by Svend — 30. maj 2012 @ 11:04

 33. Steincke er god klassisk socialdemokratisme.
  Men det som han er til kamp mod her, er præcis det samme som skaber social indignation, som igen feeder socialdemokratismens demokratiske vælgergrundlag.
  Så indenfor enhver socialdemokratisk rækkevidde slåes der hårdt ned på den slags – stort set siden Steincke.

  Kommentar by goth — 30. maj 2012 @ 11:10

 34. Naturligvis må man gøre noget, Svend, og man kunne da f.eks. godt pille ved voldsomt handicappedes ret til at få børn.

  JEG har f.eks. ingen ret til at få børn. Jeg er kun en mand og intet rager da tidens kællinger mindre end om jeg får børn.

  Og når nu mænds adgang til forplantning så skånselsløst overlades til konkrete kvinders valg, burde der ikke være noget etisk problem i at sige stop for visse handicappede, der jo på forhånd er helt afhængige af Statens input.

  Det nævnes at hele 40% af mændene i laveste socialgruppe er barnløse, hvilket er et stærkt argument for tvungne aborter til svært handicappede. Jeg har også hørt at hele 25% af samtlige mænd forbliver barnløse mod 12% af kvinderne, hvilket er et argument mod mænds skatteindbetalinger til diverse børnerelaterede ydelser.

  Kommentar by Kim Poulsen — 30. maj 2012 @ 12:41

 35. Tak Svend, du sagde selv, hvad der skulle siges – og til I andre tossehoveder: jeg vil ikke håbe I får børn for, hvordan skulle I, oveni jeres handicap i øvrigt, kunne tage jer af dem.
  Og for at bøde en smule på den uvidenhed, der florerer blandt jer, kan jeg oplyse om, at stort set alle udviklingshæmmede kvinder i dag får en såkaldt tremåneders-spøjte. – Så hold kniven og andet I kan skade med i bukserne.

  Pytte

  Kommentar by Pytte — 1. juni 2012 @ 01:29

 36. Pytte

  De kan også blive steriliseret permanent. Det kan deres familier/værger ansøge om.

  Hvor er naturen og evolutionen henne i denne sammenhæng? For der er vel ikke nogen herinde, der mener at mennesket er en socialkommucistisk menneskegud der hersker over naturen, biologien og generne?! Men derimod er vi ikke andet end et dyr der er underlagt naturen og evolutionen.
  For jeg har efterhånden skrevet det ganske mange gange før, at højIQ kvinder (ca. 110 og over) de evner at styre deres formering ved hjælp af prævention, mens lavIQ kvinder (ca. 95 og ned efter,)med meget stor sandsynlighed spreder benene når der pik i farvandet, så de har fra teenage(mødre)årene et forspring på op til 25 år. Så når vi har haft intelligenstest i over 100 år, så burde det jo også være ligetil, at finde ud af hvem der er bedst egnede til at få lov til at formere sig.
  Og til dem der hyler op derover, kan jeg kun stille ét eneste spørgsmål; Mener I at usle og ynkelige menneskeskabte ideologier, er noget som helst i forhold til naturen og milliarder af års evolution?

  Kommentar by Anonym — 1. juni 2012 @ 04:31

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

 

 

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper