29. august 2006

Mads Bryde Andersen: EUMC skal dokumentere, ikke politisere

Professor Mads Bryde Andersen meldte sig tidligere på året ud af bestyrelsen for EUMC, idet han mente de uklare racisme-definitioner i realiteten gjorde arbejdet politisk. I en kronik i dagens Jyllandsposten uddyber han – Derfor forlod jeg racisme-centret.

“EUMC er et særligt agentur uden for de almindelige EU-organer. Det er oprettet ved en rådsforordning af 2. juni 1997. Af den fremgår, at dets »vigtigste opgave« er at forsyne Fællesskabet og dets medlemsstater med »objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger på europæisk plan om fænomenerne racisme, fremmedhad og antisemitisme, som kan være til hjælp, når Fællesskabet og medlemsstaterne … træffer eller fastlægger foranstaltninger« (art. 2, stk.1). Det er ikke rigtigt, som det tidligere er sagt i debatten, at centret i hovedsagen er et “samarbejdsorgan” til modvirkning af racisme mv. Sådan er det måske blevet. Men forordningen har så åbenbart andre ambitioner.

[…]

Som bekendt er der enorm politisk bevågenhed om de anliggender, centeret beskæftiger sig med. Når dets årsrapport udkommer, ser man gerne overskrifter som “Racismen raser i Europa”, og der lyder formanende ord om, at nu er den gal med os igen. Desværre sker det sjældent, at journalister eller andre dykker ned i de præmisser, der danner grundlag for disse konklusioner.

[…]

 Grundlaget for min kritik… blev først lagt, da jeg som suppleant gav mig til at læse centerets rapporter. Jeg blev dybt rystet. Hvor jeg havde ventet begrebsafgrænsninger og -inddelinger, statistikker og andre målepunkter mv., kunne jeg konstatere at de rapporter, der forklarer offentligheden og vore beslutningstagere om “racismen” i Europa, bestod af lange rækker af løsrevne eksempler på, hvad de nationale centre og forskerne ved centeret anså som udslag af “racisme”, “fremmedhad” etc. Læserne kan selv forvisse sig ved at gå ind på centerets hjemmeside. Et par eksempler følger senere…

[…]

Da jeg senere indtrådte i hans [Niels Johan Petersens, Kim) plads, tog jeg spørgsmålet op på møderne og uden for, med centerets direktør Beate Winkler og hendes forskningschef. Det generelle svar var, at »Definitioner har vi da nok af – hvilken én vil du have?«.

Problemet er bare, at de gængse definitioner betyder noget forskelligt. Nogle handler om diskrimination (altså forskelsbehandling). Andre om nedværdigende holdninger. Nogle taler om direkte (bevislig) diskrimination. Andre inddrager også indirekte diskrimination, som kan være svær at bevise.

Det siger f.eks. sig selv, at der er stor forskel mellem at indsamle oplysninger om voldelig racisme på den ene side og på den anden side at undersøge indirekte (vanskeligt bevisbare) tilfælde af racediskrimination. Men vil man dokumentere indirekte diskrimination, må den dokumentation, man lægger frem, også vise, at der er tale om indirekte diskrimination. For en videnskabeligt arbejdende forsker er det uhørt ikke at gøre sig sådanne præmisser klart…

At denne totale mangel på videnskabelighed medfører uskarphed i de “fakta”, der lægges frem, og i de konklusioner, der drages, kan belyses med et eksempel fra pkt. 3.3.2. i 2005-årsrapporten. Her kan man læse, at en muslimsk mand er blevet fyret fra en dansk kristen organisation på grund af sin religion.

Var det indirekte diskrimination? Og har retten taget stilling i sagen? Vi ved det ikke, for rapporten kommer slet ikke ind på detaljerne. Derfor ved vi heller ikke om dette var racisme – og i givet fald en kritisabel form for racisme – og om Danmark bør gøre noget ved det. Eksempler af denne art er kun egnet til at forvirre læseren. Og denne forvirring kan så – sammen med andre eksempler – bruges til at drage “overordnede” konklusioner om, hvor galt det står til med racismen. Men hvad værre er:

Selv om man accepterer, at årsberetningerne skal se på enhver form for racediskrimination, altså også den indirekte, finder man masser af eksempler (jeg holder mig igen til årsrapporten fra 2005), som end ikke falder inden for dette begreb.

Således kan man læse, at Danmark har foretaget forskellige stramninger af udlændingeloven, herunder 24-årsreglen og regler om udvisning ved alvorlig kriminalitet (pkt. 2.2.4.), og at en udlænding, der ikke længere er samboende på grund af partnerens fængsling, dermed kan risikere udvisning (pkt. 2.3.1.). Intetsteds er det forklaret, hvilken “racisme”, der hermed dokumenteres.

Da jeg påpegede disse eksempler for centerets ledelse fik jeg det svar, at årsrapporterne skam ikke kun handlede om racisme, fremmedhad og antisemitisme mv., men også om den “politik og praksis”, der kan svække visse gruppers samfundsmæssige stilling og dermed bidrage til at gøre dem mere sårbare for direkte eller indirekte diskrimination. Man henviste nu til artikel 2, stk. 2, i forordningen, der siger, at centeret også skal analysere »årsagerne, konsekvenserne og virkningen« af »racistiske, fremmedfjendske og antisemitiske fænomener og tilkendegivelser«.

Konsekvenserne er åbenbare: Med denne ekstreme fortolkning af forordningen og uden klare definitioner på, hvad man undersøger, kan centeret udtale sig om – og fordømme – enhver samfundsbegivenhed, man vælger at sætte i relation til racisme mv.

Dermed får centeret en politisk funktion, der ligger meget langt fra de krav om faglighed mv., der fremgår af forordningen. Er det meningen?

Oploadet Kl. 07:16 af Kim Møller — Direkte link5 kommentarer

5 Comments »

 1. “Dermed får centeret en politisk funktion, der ligger meget langt fra de krav om faglighed mv., der fremgår af forordningen. Er det meningen?”
  Ja, afgjort. I EUMC med dets DDR-damen Beate i spidsen er man ikke mere interesseret i fakta, end man var i Goebbels propagandaministerium.
  Ikke noget under, at Mads Bryde Andersen med sin videnskabelige hæderlighed og konkrete faglighed, der naturligt må kræve faste definitioner som udgangspunkt for et meningsfuldt videnskabeligt arbejde, føler sig som en fremmed fugl i det selskab.
  Han er Niels Erik Hansens diametrale modpol: Løgnagtig, usaglig og slesk. Beate Winklers tro væbner.

  Kommentar by NAN — 29. august 2006 @ 12:43

 2. Hatten af for Mads Bryde Andersen – en ordentlig og hæderlig mand. Samtidig siger det vist også alt om EUMC og deres rolle.

  Kommentar by freshair — 29. august 2006 @ 16:27

 3. Mads Bryde er en fantastisk akademiker, en blændende interessant lærebogsforfatter og en moderne forsker af tiden, der kan få fakta ud, fordøjeligt og uden agenda.

  Herudover besidder han en sjælden set kvalitet til at gå imod tendensiøsitet når empiri fra virkelighedens verden kræver det.

  Ergo ville han aldrig kunne forenes med EUMC, rent principielt. EUMC er grundlæggende formålsorienteret og søger at få virkeligheden til at afspejle den forudsætning der begrunder institutionens eksistens imens MBA omvendt behandler virkeligheden.

  EUMC kan KUN statuere racisme i de sager de behandler. Ikke-racisme er “not an option”. Hvis det var, ville centerets eksistensgrundlag forsvinde. Ganske, ganske simpelt.

  … Og så er jeg slet ikke begyndt på at kommentere Winkler & Co’s videnskabelige seriøsitet.

  Kommentar by DaLi — 29. august 2006 @ 17:18

 4. • at vedtage en brugbar og tilstrækkeligt bred juridisk definition af ‘racistisk’
  kriminalitet og at anerkende ‘racistisk motiver’ som en skærpende
  omstændighed, der øger straffen,
  • at indsamle og offentliggøre detaljerede statistikker over racistisk kriminalitet
  på hvert trin i det strafferetlige system, som kan grupperes i anonymiseret form,
  for at afsløre oplysninger om ofrenes etniske herkomst, ‘race’ og religion;
  • at udvikle modeller til undersøgelser af kriminalitet/ofre, som gør det muligt at
  foretage en kvantificerbar og sammenlignelig dataindsamling om ofre for
  racistisk kriminalitet, og som udgør et alternativ til de officielle data;
  • at fremme omfattende og løbende politiuddannelse inden for effektiv
  håndtering af racistisk kriminalitet, baseret på ‘god praksis’, som både tager
  højde for behovene i det strafferetlige system og hos ofrene for racistisk
  kriminalitet.
  tjah lykkelige Beate vil skam også registrere folk efter herkomst, så mon ikke hun er ude på at skabe et tusindeårsrige? Selvfølgelig skal man lige bemærke, at i kællingens univers er overgreb begået af etniske minoritetet iKKKe racisisk motiverede, men blot et udtryk for frustration over deres læsefærdigheder (de ikk forsatå loven), da skolesystemet ikke rigtigt er anvendbart for en troende muslim
  mvh
  Kalle

  Kommentar by kalle — 30. august 2006 @ 12:06

 5. http://www.hrw.org/english/docs/2006/08/18/sudan14046.htm

  lidt mere om racisme, dog ikke i EU-fortolkning af begrebet

  Kommentar by kalle — 30. august 2006 @ 12:23

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Denne weblog er læst af siden 22. juni 2003.

  

Vælg selv beløbBlogs


Meta
RSS 2.0
Comments RSS 2.0
Valid XHTML
WP


MediaCreeper